2019 lapkričio 20 d. trečiadienis, 18:45
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Mokslininkai ir gamintojai siekia pažaboti betono šarminę koroziją

Angelė ADOMAITIENĖ      2015-06-01 12:16
Daugelis žino, kas yra metalo korozija ir kaip nuo jos nukenčia metalinės tiltų, įvairių statinių konstrukcijos ar architektūros paminklai. Daugmaž įsivaizduojamos ir priežastys – klimato kaita, rūgštūs lietūs, miestų oro tarša, metalų savybės, susidėvėjimas bei pan. Betono korozija, juolab šarminė, atrodo, tik mokslininkams ir statybos specialistams suprantamas terminas, tačiau iš esmės tai tėra panaši betoną ardanti liga, tik sudėtingesnė ir mažiau išpopuliarinta.
nuotrauka
AB „Akmenės cementas“ užsakė mokslinius tyrimus, kurie būtų pagrįsti naujomis pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų žiniomis ir kuriuose būtų taikomi šiuolaikiniai pasaulio mastu žinomi bandymų metodai. AB „Akmenės cementas“ nuotr.


Minimos įmonės
Akmenės cementas, AB
Kauno technologijos universitetas (KTU),
Lietuvos standartizacijos departamentas,
Betono šarminė korozija (BŠK) – viena iš betono cheminės korozijos rūšių ir vienas iš pavojingiausių reiškinių, galintis sukelti ne tik betoninių konstrukcijų pažaidas, bet ir visišką jų suirimą, net statinių griūtį. Dėl to rasti tinkamus būdus ją sumažinti ir pagaminti betoną, atsparų šarminei korozijai ypač svarbu.

Pradėjus riboti šarmų, betono šarminės korozijos atvejų sumažėjo


Ši užduotis įvairiose šalyse tyrinėjama jau daugiau kaip 70 metų, apie tai parašyta daug mokslinių publikacijų. Lietuvos mokslo atstovų teigimu, šarminės korozijos tyrimai ir prevencija labai aktuali tema, nes dar daug neatsakytų klausimų, kodėl net naudojant esamas apsaugos priemones ne visada pavyksta nuo BŠK apsisaugoti. Šioje srityje yra nuolat dirbama ir vis ieškoma naujų efektyvių apsaugos būdų, be to, dėl klimato ir vietos žaliavų specifikos betono šarminės korozijos prevencinės priemonės daugiausia reglamentuojamos nacionaliniu lygiu.

Lietuvoje betono šarminė korozija pradėta stebėti ir tirti 1969 metais. 1969-1975 m. tuometinio Lietuvos statybos ir architektūros mokslo tyrimo instituto bei buvusio „Orgtechstatybos“ tresto specialistai nagrinėjo būdingus šarminei korozijai reiškinius gyvenamuosiuose, daugiausia stambiaplokščiuose namuose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Akmenėje ir kitur. Iš nesenai pastatytų namų gelžbetoninių perdangų bei pertvarų lašėjo balzganas tirštas skystis, darėsi stalaktitai, nuo paviršiaus atšokdavo betono gabaliukai, vietomis paviršius sutrūkdavo ir visiškai sugadindavo apdailą. Išdžiūvus betonui jo irimas baigdavosi, tačiau sudrėkus, pvz., remontuojant, šie reiškiniai atsinaujindavo.

Vienas iš tipinių BŠK požymių – dėl eksploatacinės drėgmės susidarančios kintančios betono irimo (plėtimosi) deformacijos. Būtent tokia plėtra gali sukelti betono pleišėjimą, o plėtros priežastys – tam tikromis sąlygomis vykstanti betono porų tirpale esančių šarmų ir užpildų reakcija.

1976 m. Kauno technologijos universiteto (buvusio KPI) Statybinių medžiagų katedroje pradėti išsamesni BŠK Lietuvos sąlygomis tyrimai. Sukurta originali metodika skirtingo reaktyvumo uolienų kiekiams užpilduose nustatyti, atlikti pagrindinių Lietuvos telkinių užpildų užterštumo reaktyviosiomis uolienomis bei betono su šiais užpildais atsparumo šarminei korozijai skirtingoms aplinkos sąlygomis tyrimai. Nustatyta, kad visi Lietuvos žvyro telkinių tiek smulkieji, tiek stambieji užpildai yra užteršti reaktyviosiomis uolienomis (opoka ir titnagu), kurios reaguoja su betono porų tirpale esančiais šarmais ir sukelia plėtrą bei sukietėjusio betono pažaidas. Remiantis šiais tyrimais buvo nustatytos nepavojingo šarmų kiekio cemente ribinės vertės ir atitinkami reikalavimai, įteisinti tuo metu galiojusiame nacionaliniame Lietuvos cemento standarte.

Nacionaliniu standartu 2001 m. perėmus darnųjį Europos standartą (LST EN 197-1:2001), ribinio šarmų kiekio cemente reikalavimas įteisintas nacionaliniame dokumente – Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, tvirtinamame aplinkos ministro įsakymu. Pagrindžiant šį reikalavimą buvo parengta ataskaita, apibendrinanti ilgamečių mokslinių tyrimų rezultatus ir pateikta Nuolatiniam Statybos komitetui prie Europos Komisijos. BŠK prevencinės priemonės, kai naudojami Lietuvos žvyro telkinių užpildai, pateiktos LST 1974:2012 standarte. Jame taip pat pateikta užpildų užterštumo reaktyviosiomis uolienomis ir jų sukeliamų deformacijų nustatymo metodikos.

Pradėjus taikyti pagrindinę prevencijos priemonę – šarmų kiekio ribojimą cemente ir betone, betono šarminės korozijos atvejų labai sumažėjo. Ji retkarčiais pastebima betoninių grindų, mašinų stovėjimo aikštelių dangų konstrukcijose, t. y. ypač agresyvios aplinkos (E3 kategorija) sąlygomis.

Naują tyrimą užsakė ir konferenciją surengė „Akmenės cementas“

Šarmų kiekio ribojimas cemente yra susietas su jo gamybos technologiniais parametrais. Norėdama įsitikinti tokių reikalavimų pagrįstumu bei pradėjusi diegti naują cemento gamybos būdą, didžiausia Baltijos šalyse ir vienintelė Lietuvoje cemento gamybos įmonė AB „Akmenės cementas“ užsakė mokslinius tyrimus, kurie būtų pagrįsti naujomis pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų žiniomis ir kuriuose būtų taikomi šiuolaikiniai pasaulio mastu žinomi bandymų metodai. Tyrimai buvo atlikti VGTU Termoizoliacijos mokslo institute (darbų vadovė doc. dr. Jadvyga Žvironaitė) ir KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų centre (vadovas doc. dr. Ernestas Ivanauskas).

Šių metų gegužės pirmojoje pusėje AB „Akmenės cementas“ organizavo konferenciją „Betono šarminės korozijos reiškinys Lietuvoje ir galimos prevencijos priemonės“. Jos tikslas – supažindinti su nauja bendrovės sauso būdo klinkerio gamybos linija bei pristatyti VGTU ir KTU atliktus betono šarminės korozijos tyrimus bei siūlomą prevenciją. Renginyje dalyvavo įmonių, gaminančių bei tiekiančių rinkai betono ir gelžbetonio gaminius, atstovai, Ūkio ir Aplinkos ministerijų, Lietuvos standartizacijos departamento, Statybos produktų sertifikavimo centro specialistai, LST TK 19 „Betonas ir gelžbetonis“ nariai, pranešimus skaitė dr. J. Žvironaitė bei KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro direktorius dr. E.Ivanauskas.

Konferenciją įžangine kalba atidarė AB „Akmenės cementas“ generalinis direktorius Artūras Zaremba. Po pasisakymų ir diskusijų renginio svečiai apžiūrėjo naują įmonės klinkerio gamybos liniją, kuri buvo paleista pernai rugpjūtį. Nauja moderni linija per metus pajėgi pagaminti apie 1,8 mln. tonų cemento, t. y. tiek, kiek šalies rinkai net nereikia. Sausas klinkerio gamybos būdas yra gerokai ekonomiškesnis, jam reikia maždaug trečdaliu mažiau kuro.

Skaitytojams pateikiame pagrindines konferencijos pranešėjų mintis

Šiame tekste – dr. Jadvygos Žvironaitės pranešimas,
kitame – dr. Ernesto Ivanausko pranešimas 

Dr. J. Žvironaitė perskaitė pranešimą apie žalingos šarmų ir silicio dioksido reakcijos cementinėse kompozicijose prevencinių priemonių norminimo pagrindinius principus Europoje ir pasaulyje bei naujausius Lietuvos telkinių užpildų reaktyvumo tyrimus, o dr. E. Ivanauskas pristatė betono su Lietuvos karjerų užpildais šarminės korozijos tyrimus ir prevencines priemones.

BŠK tyrimų metodai ir rezultatai

Betoną ar skiedinį ardanti šarmų ir silicio dioksido reakcija (ASR, angl. Alkali Silica Reaction) priklauso taip vadinamų šarmų ir užpildų reakcijų (AAR, angl. Alkali Aggregate Reaction) grupei. Kita pagrindinė AAR reakcija yra šarmų ir karbonatų reakcija, tačiau ji Europos šalims nebūdinga. 

Nuotrauke su mikrofonu Dr. Jadvyga Žvironaitė

ASR esmė – užpilduose esantis reaktyvus amorfinės ar suardytos kristalinės būklės silicio dioksidas reaguoja su šarmais, susidaro higroskopiškas gelis, kuris absorbuoja vandenį ir brinksta. Dėl tūrinės plėtros atsirandanti jėga ardo tiek užpildą, tiek jį supančią cementinę matricą ir betonas (skiedinys) pradeda irti.

Kad vyktų ASR, būtinos šios sąlygos: pakankamai didelė šarmų koncentracija betono porų tirpale; kritinis reaktyvaus silicio dioksido kiekis užpilde; pakankamas vandens kiekis. Būtinas ir pakankamas portlandito kiekis. Prevencija reikalauja pašalinti bent vieną iš nurodytų sąlygų.

Pagrindinis šarmų šaltinis betone – cementas

Šarmų koncentracija betono ar skiedinio porų tirpale daugiausia priklauso nuo šarmų kiekio cemente. Šarminių metalų oksidai Na2O ir K2O į degamą klinkerį patenka iš žaliavų (daugiausia iš molio). Šarmų kiekis cemente labai išauga, jei į klinkerio žaliavų mišinį grąžinamos filtruose sugaudytos cemento dulkės. Ruošiant betono mišinį užmaišymo vandenyje ištirpsta didžioji dalis natrio ir kalio junginių, sudarydami stiprius natrio ir kalio šarmus, kurie lieka sukietėjusio betono porų tirpale. Šarmai į betono mišinį gali patekti ir iš kitų komponentų (šlakų, pelenų) bei naudojamų priedų, nedideli jų kiekiai gali išsiskirti ir iš užpildų, šarmai gali patekti ir iš išorės, pvz., iš ploviklių, ledą tirpinančių druskų ir pan. Betono porų tirpale esantys šarmai reaguoja su reaktyviuose užpilduose esančiu silicio dioksidu, dėl to susidaro higroskopiškas gelis, kuris absorbuoja vandenį, brinksta ir sukelia plėtrą.

Toliau reakcijose jau dalyvauja cemento hidratacijos produktas – Ca(OH)2 (portlanditas). Susidarant kalcio hidrosilikatams vėl išsiskiria šarmai – ASR vyksta toliau, betone atsiranda įtrūkiai, jis eižėja, o blogiausiu atveju – betonas gali visiškai suirti.

Unifikuotų bandymo metodų nėra

Tarptautiniu mastu unifikuotų betono korozijos bandymo metodų nėra, tačiau skirtingų šalių standartizuotų bandymų principai yra panašūs. Bandymų metodų esmė – matuojama bandinių, laikomų nustatytomis sąlygomis, plėtra. Vieni metodai taikomi užpildų reaktyvumui įvertinti, kiti – tam tikrų užpildų ir cemento derinių atsparumui šarminei korozijai įvertinti. Skirtumų tarp tam pačiam tikslui taikomų metodų yra daug: skiriasi bandinių laikymo temperatūra (nuo 37 laipsnių iki 80 laipsnių C), trukmė, aplinka, bandinių matmenys bei kritinės plėtros vertės.

Šarmų kiekio reikalavimų darniajame Europos cemento standarte nėra, nes tokie reikalavimai dėl užpildų įvairovės, skirtingų eksploatacinių sąlygų ir pan. gali labai skirtis ar net jų nereikia, pvz., kai užpildai nereaktyvūs. Mažašarmio cemento darniojo Europos standarto rengimas taip pat nėra tikslingas, nes šalys narės taiko labai skirtingas ilgamete eksploatacine patirtimi patikrintas BŠK prevencines priemones. Tuo atveju, jei yra šarmų kiekio cemente nacionaliniai reikalavimai, šis rodiklis turėtų būti deklaruojamas CE ženklinimo informacijoje.

Užpildų reaktyvumo įvertinimas turėtų būti atliekamas pagal nacionalines taisykles, taip pat gali būti taikomi RILEM (Statybinių medžiagų, sistemų ir konstrukcijų laboratorijų bei ekspertų tarptautinis susivienijimas) bandymo metodai. Užpildai laikomi nereaktyviais, jei jie atitinka naudojimo vietoje taikomus vertinimo kriterijus.

RILEM tyrimus ASR prevencijai ir metodų, kuriais būtų galima įvertinti užpildų reaktyvumo lygį bei betono kompozicijų atsparumą korozijai ir kurie būtų taikomi pasauliniu mastu, pradėjo vykdyti 1988 m. Parengta keletas įvairių šalių mokslininkų studijų, kuriose pateikta išsami šio reiškinio analizė, įvairių šalių taikomos prevencinės priemonės bei bandymų metodai. 

Nuo 2002 m iki 2006 m. vykdytas EU „Partner“ projektas, kurio tikslas – patikrinti RILEM metodų užpildų reaktyvumui įvertinti patikimumą, nustatant, ar juos galima įteisinti kaip Europos standartus. Buvo atlikti užpildų reaktyvumo lyginamieji bandymai pagal RILEM ir kai kuriuos regioninius metodus (Norvegijos, Vokietijos, Danijos), taip pat laikant bandinius lauke skirtingo klimato sąlygomis. Bandymuose dalyvavo 24 laboratorijos iš 14 Europos šalių, apimant Europos klimatines zonas nuo Islandijos iki Graikijos, tirti 22 skirtingi užpildai. Nors skirtingose laboratorijose gautų rezultatų sklaida dažniausiai nebuvo labai didelė, tačiau buvo padaryta išvada, kad standartizavimui būtinas patikimumas nepasiektas.

2014 m. sudarytas naujas RILEM techninis komitetas TC/AAA: „Šarmų ir užpildų reakcijos betone išvengimas. Eksploatacinėmis charakteristikomis grindžiama koncepcija“, kuris tęsia ankstesnio techninio komiteto veiklą. Pagrindiniai jo tikslai – toliau tęsti darbus dėl BŠK reakcijų stabdymo tobulinant esamus bandymo metodus bei kuriant naujus, ypač skirtus konkrečios sudėties betono atsparumo BŠK įvertinimui bei nustatant šių bandymų rezultatų ir eksploatuojamų konstrukcijų atsparumo BŠK duomenų koreliaciją. Darbus planuojama baigti 2019 m.

Reikia paminėti ir 2010 m. parengtą dokumento „Reikalavimų, kaip išvengti žalingos šarmų ir silicio dioksido reakcijos (ASR) kertiniai dalykai (angl.framework)“ projektą, kurio pagrindu 2012 m. išleistas techninis pranešimas CEN/TR 16349. Jame pateikta eksploatacinės aplinkos klasifikacija (kategorijos):
  • E1 – sausa apsaugota nuo pašalinės drėgmės aplinka;
  • E2 – neapsaugota nuo pašalinės drėgmės aplinka. Tai drėgnoje aplinkoje esantis vidinis betonas, išorinis atmosferos drėgmės veikiamas betonas, neagresyviame grunte esantis ar gėlo vandens veikiamas betonas. Masyvios, net ir sausoje aplinkoje neišdžiūstančios konstrukcijos irgi priskiriamos E2 aplinkai;
  • E3 – drėgna aplinka plius agresyvūs veiksniai. Tai neapsaugotas nuo pašalinės drėgmės betonas, dar veikiamas ledą tirpinančių druskų, ilgalaikės padidintos temperatūros, sušalimo ir atšilimo, kintančių apkrovų, pvz., kelių betonas.
Kai užpildai reaktyvūs, BŠK prevencinių priemonių nereikia tik E1 aplinkoje. Dokumente pateiktos ir galimos prevencinės priemonės, tokios kaip mažašarmio cemento, pucolaninių priedų naudojimas, tikrinimas taikant eksploatacinių savybių bandymus. Konkretūs priemonių reikalavimai, pvz., šarmų kiekio betone reikalavimai, būtinas lakiųjų pelenų, šlakų kiekis nustatomas nacionaliniu lygiu.

Kas rasta Lietuvos karjeruose?

Gana išsamūs Lietuvos telkinių užpildų užterštumo reaktyviosiomis uolienomis tyrimai buvo atlikti prieš 20-30 metų. AB „Akmenės cementas“ užsakymu atlikti penkių Lietuvos karjerų, esančių skirtinguose šalies regionuose, užpildų tyrimai parodė, kad padėtis nepasikeitė: visų tirtų telkinių užpildai (smėlis ir žvirgždas) užteršti reaktyviosiomis uolienomis (greitai reaguojančia opoka ir lėtai reaguojančiu titnagu). Jų yra nuo 3 iki 4 proc., be to, daugiau smulkiajame užpilde – smėlyje.

Pagal skiedinio bandinių plėtrą karštame (80 laipsnių C) šarmų tirpale (RILEM AAR-2 metodas) tirtų Lietuvos telkinių užpildai (smėlis) būtų antros reaktyvumo klasės (galimai reaktyvūs arba neaiškaus reaktyvumo). 

Tyrimų duomenimis, esant padidintam šarmų kiekiui cemente, sukietėjusiame skiedinyje su Lietuvos telkinių užpildais vyksta šarminės korozijos reakcijos: atsiranda įtrūkiai, išsiskiria balzganas gelis. Skiedinio bandiniai su CEM II/A-S šlakiniu portlandcemenčiu, kaip ir bandiniai, kuriuose dalis portlandcemenčio CEM I (10 ir 20 proc.) pakeista šlakais, taip pat nėra atsparūs šarmų poveikiui. Visiškai atsparūs šarminei korozijai yra tik skiedinio bandiniai su šlakiniu cementu CEM III/B: plėtros karštame šarmų tirpale iš viso nėra, nėra ir būdingų šarminei korozijai pažaidų, stipris net didesnis nei kontrolinių. Šie preliminarūs tyrimai rodo, kad norint išplėsti prevencines BŠK priemones, tokias kaip šlakų, lakiųjų pelenų, kitų pucolanų naudojimą Lietuvos sąlygomis, būtini žymiai išsamesni tyrimai.

Išvados ir rekomendacijos

Lietuvos telkinių, esančių skirtinguose regionuose, užpildų reaktyvumo tyrimai rodo, kad visų telkinių užpilduose yra reaktyviųjų uolienų priemaišų, visų telkinių užteršimo lygis panašus. Naudojant Lietuvos telkinių užpildus, prevencinės priemonės, kaip išvengti žalingos šarmų ir silicio dioksido reakcijos, yra būtinos. Siekiant jas išplėsti, taip pat apsisaugoti nuo vis dar pasitaikančių betono šarminės korozijos atvejų konstrukcijose, eksploatuojamose E3 aplinkoje, pvz., grindų betone, tyrimus būtina tęsti, taip pat išaiškinti, ar reikalinga nacionalinė užpildų klasifikacijos pagal reaktyvumo lygį sistema.

Pagal RILEM AAR-0 pateiktą klasifikaciją ir bandymų pagal RILEM AAR-2 (pagreitintas skiedinio metodas) rezultatus tirti Lietuvos telkinių užpildai galėtų būti priskirti II reaktyvumo klasei (galimai reaktyvūs arba neaiškaus reaktyvumo).

Esant padidintam šarmų kiekiui cemente, skiedinio bandiniuose, laikomuose 60 laipsnių C ir 100 proc. drėgmės aplinkoje, jau po 15 savaičių stebimi šarminės korozijos požymiai (įtrūkiai, balzganos gelio dėmės, išsproginėjimai ( angl. pop-out), o plėtra viršija kritinę vertę (0,03 proc.). Šlakų priedas (10 ir 20 proc.) mažina šioje aplinkoje laikomų bandinių plėtrą, tačiau šarminės korozijos reakcijų nesustabdo. Po 20 savaičių laikymo įtrūkių bandiniuose nėra, tačiau jau po 15 savaičių stebimi reaktyviųjų grūdelių išsproginėjimas, gelio dėmės.

Visiškai atsparūs šarminei korozijai tik skiedinio bandiniai su šlakiniu CEM III/B cementu.

Turėtų būti atlikti ir pucolaninių priedų naudojimo veiksmingumo tyrimai, parenkant (ar sukuriant) tinkamus bandymo metodus ir jų patikimumą patikrinant eksploatuojamų konstrukcijų bei lauko sąlygomis laikomų bandinių tyrimais. 
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Objektai. Technologijos. Verslo naujienos

nuotrauka
2019-11-20 09:01
Vilniuje, Pašilaičių rajone, duris atvers naujas lopšelio-darželio „Gabijėlė“ modulinis priestatas, kurį nuo gruodžio 2 d. pradės lankyti 105 mažieji vilniečiai. Modulius tiekė ir montavo UAB „HSC Baltic“ ir UAB „Ryterna Modul“.
nuotrauka
2019-11-11 16:24
Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu, SĮ „Vilniaus planas“ suprojektavo naują požeminį tunelį Zuikių gatvėje po geležinkeliu.
nuotrauka
2019-11-11 13:12
Vilnius imasi aktyvių veiksmų dėl autobusų stoties atnaujinimo – lapkričio 11 d. savivaldybėje pasirašyti keturšaliai sostinės, AB „Lietuvos geležinkeliai”, UAB „Vilniaus autobusų stotis“ ir UAB „Baltisches Haus“ ketinimai rajoną drauge paversti prestižiniu mobilumo centru. Tokiu būdu dvi pastarosio...
nuotrauka
2019-11-07 11:37
Vilkaviškyje kyla nauja autobusų stotis. Šį mėnesį jau pradėti darbai pastato viduje, o į naujosios stoties atidarymą tikimasi keleivius pakviesti 2020 metų kovo 1 dieną.
nuotrauka
2019-11-07 11:35
Šį gruodį Latvijoje baigiamos išparduotuvių miestelio „Via Jurmala Outlet Village“ (VJOV) statybos. Pirmasis projekto etapas, kurio parduotuvių plotas sieks 13,500 kv. m., duris atvers jau 2020 metų pavasarį. Čia lankytojų lauks 70 drabužių, avalynės, aksesuarų ir laisvalaikio parduotuvių, kavinės b...
nuotrauka
2019-11-07 10:01
UAB „Merko statyba“ apyvarta per tris 2019 m. ketvirčius pasiekė 45 mln. eurų, buvo parduota 210 iš 500 šiuo metu statomų butų.
nuotrauka
2019-10-29 16:33
Netrukus vietoj uždarosios akcinės bendrovės EIKA veiks dvi įmonės: EIKA ir veiklą pradės naujai įsteigta įmonė UAB AVI INVEST LT, praneša EIKA.
nuotrauka
2019-10-28 07:56
Šiuolaikiški pastatai turi būti saugūs ir efektyvūs energijos vartojimo požiūriu. Dažnai jie turi tenkinti ir kitas papildomas sąlygas, pavyzdžiui, bent jau akustinio komforto. Norint tai pasiekti, geriausia naudoti aukštos kokybės ir ilgaamžius termoizoliacinius gaminius iš akmens vatos. Tai, kas g...
nuotrauka
2019-10-24 11:12
Ignas Rėksnys – vilnietis verslininkas, jau daugiau kaip 20 metų parduodantis interjero sprendimus. Tiesa, jis ir savo paties namams kurti skyrė ypatingai daug dėmesio, tad posakis „batsiuvys be batų“ jam negalioja.
nuotrauka
2019-10-24 10:02
Naujausi šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų, pramonės bei jūrinės techninės izoliacijos garso sugerties duomenys jau surinkti vienoje vietoje, „Paroc“ techninės izoliacijos akustikos vadove, ir šiais duomenimis galima laisvai bei patogiai naudotis.
nuotrauka
2019-10-22 13:28
Statybos bendrovė „Veikmės statyba“ dar šiais metais pradės verslo centro „OFFICE 100 by Skraidenis“ statybos darbus Naugarduko gatvėje, Vilniuje. Kompanija pastatys 11 tūkst. kv. metrų, 7 aukštų verslo kompleksą pagal generalinės rangos sutartį, pasirašytą su įmone „Skraidenis“.
nuotrauka
2019-10-22 13:08
Į verslo centrą U219, esantį Ukmergės gatvėje, Vilniuje, pirmieji nuomininkai turėtų įsikurti jau pirmąjį 2020 m. ketvirtį.
nuotrauka
2019-10-21 11:26
Pernai šalia Vilniaus oro uosto pradėtą statyti modernią daugiafunkcę automobilių stovėjimo aikštelę jau baigiama įrengti. Planuojama, kad lapkričio mėnesį keleiviams bus pristatyta beveik tūkstantis naujų automobilių stovėjimo vietų.
nuotrauka
2019-10-18 14:11
Nuo 2017 metų kartu dirbančios ICOR grupės įmonės „Axis Technologies“ ir „Remeksi Keskus“ savo veiklą tęs su vieningu prekės ženklu „Axis Tech“. Toks akcininkų sprendimas priimtas siekiant sustiprinti kompanijos pozicijas žingsniui į tarptautines rinkas.
nuotrauka
2019-10-16 09:28
Š. m. lapkričio 14 dieną įvyks 3-ioji skaitmeninės statybos konferencija „BIMLINK 2019“.
nuotrauka
2019-10-08 11:51
Nuo 2024 m. sausio 1 d. visi ūkio subjektai Lietuvoje privalės užtikrinti, kad kvapai dėl jų vykdomos veiklos gyvenamosios aplinkos ore neviršytų 5 europinių kvapo vienetų (OUE/m³). Taip siekiama pagerinti netoli pramonės objektų gyvenančių žmonių aplinką. Iki šiol Lietuvoje galioja 8 europinių kvap...
nuotrauka
2019-10-08 11:23
Šį trečiadienį, spalio 9 d., pradėti griauti daugiau nei pusšimtį metų ant Tauro kalno stovėję apleisti Profsąjungų rūmai, o jų vietoje iškils Nacionalinė koncertų salė. Planuojama, kad Profsąjungų rūmų nebeliks jau iki metų pabaigos. Griovimo darbus vykdys konkursą laimėjusios bendrovės „Vaidva“ ir...
nuotrauka
2019-10-08 09:10
Šiandien darnios miestų plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ gali didžiuotis, kad šalyje yra viena iš statybų ir NT sektoriaus lyderių. „YIT Lietuva“ lyderių gretose yra todėl, kad savo veikloje nuolat siekia taikyti pažangiausius statybų sprendimus ir inovacijas. Šie metai bendrovei išsiskyrė ne tik NT i...
nuotrauka
2019-10-07 13:31
Pagal bendrovės „Atamis“ projektą „Kauno tiltai“ stato pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per Ventą Kuršėnuose. Naujasis statinys trauks ne tik originalia išvaizda, bet ir interaktyvaus ir išmanaus tilto sprendimais, rašoma Šiaulių r. savivaldybės pranešime.
nuotrauka
2019-10-07 13:10
Šiaulių apygardos teismas nutartimi vienai iš stambiausių šalyje kelių ir tiltų statybos bendrovei „Šiaulių plentas“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Teismas nustatė sąlygas, kuriomis bendrovė galės disponuoti jos sąskaitoje esančiomis lėšomis, tarp jų – privalomi mokesčiai, darbuotojų atlyginimai. Pa...

Statybunaujienos.lt » Objektai. Technologijos. Verslo naujienos