2019 liepos 21 d. sekmadienis, 0:50
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Mokslininkai ir gamintojai siekia pažaboti betono šarminę koroziją

Angelė ADOMAITIENĖ      2015-06-01 12:16
Daugelis žino, kas yra metalo korozija ir kaip nuo jos nukenčia metalinės tiltų, įvairių statinių konstrukcijos ar architektūros paminklai. Daugmaž įsivaizduojamos ir priežastys – klimato kaita, rūgštūs lietūs, miestų oro tarša, metalų savybės, susidėvėjimas bei pan. Betono korozija, juolab šarminė, atrodo, tik mokslininkams ir statybos specialistams suprantamas terminas, tačiau iš esmės tai tėra panaši betoną ardanti liga, tik sudėtingesnė ir mažiau išpopuliarinta.
nuotrauka
AB „Akmenės cementas“ užsakė mokslinius tyrimus, kurie būtų pagrįsti naujomis pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų žiniomis ir kuriuose būtų taikomi šiuolaikiniai pasaulio mastu žinomi bandymų metodai. AB „Akmenės cementas“ nuotr.


Minimos įmonės
Akmenės cementas, AB
Kauno technologijos universitetas (KTU),
Lietuvos standartizacijos departamentas,
Betono šarminė korozija (BŠK) – viena iš betono cheminės korozijos rūšių ir vienas iš pavojingiausių reiškinių, galintis sukelti ne tik betoninių konstrukcijų pažaidas, bet ir visišką jų suirimą, net statinių griūtį. Dėl to rasti tinkamus būdus ją sumažinti ir pagaminti betoną, atsparų šarminei korozijai ypač svarbu.

Pradėjus riboti šarmų, betono šarminės korozijos atvejų sumažėjo


Ši užduotis įvairiose šalyse tyrinėjama jau daugiau kaip 70 metų, apie tai parašyta daug mokslinių publikacijų. Lietuvos mokslo atstovų teigimu, šarminės korozijos tyrimai ir prevencija labai aktuali tema, nes dar daug neatsakytų klausimų, kodėl net naudojant esamas apsaugos priemones ne visada pavyksta nuo BŠK apsisaugoti. Šioje srityje yra nuolat dirbama ir vis ieškoma naujų efektyvių apsaugos būdų, be to, dėl klimato ir vietos žaliavų specifikos betono šarminės korozijos prevencinės priemonės daugiausia reglamentuojamos nacionaliniu lygiu.

Lietuvoje betono šarminė korozija pradėta stebėti ir tirti 1969 metais. 1969-1975 m. tuometinio Lietuvos statybos ir architektūros mokslo tyrimo instituto bei buvusio „Orgtechstatybos“ tresto specialistai nagrinėjo būdingus šarminei korozijai reiškinius gyvenamuosiuose, daugiausia stambiaplokščiuose namuose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Akmenėje ir kitur. Iš nesenai pastatytų namų gelžbetoninių perdangų bei pertvarų lašėjo balzganas tirštas skystis, darėsi stalaktitai, nuo paviršiaus atšokdavo betono gabaliukai, vietomis paviršius sutrūkdavo ir visiškai sugadindavo apdailą. Išdžiūvus betonui jo irimas baigdavosi, tačiau sudrėkus, pvz., remontuojant, šie reiškiniai atsinaujindavo.

Vienas iš tipinių BŠK požymių – dėl eksploatacinės drėgmės susidarančios kintančios betono irimo (plėtimosi) deformacijos. Būtent tokia plėtra gali sukelti betono pleišėjimą, o plėtros priežastys – tam tikromis sąlygomis vykstanti betono porų tirpale esančių šarmų ir užpildų reakcija.

1976 m. Kauno technologijos universiteto (buvusio KPI) Statybinių medžiagų katedroje pradėti išsamesni BŠK Lietuvos sąlygomis tyrimai. Sukurta originali metodika skirtingo reaktyvumo uolienų kiekiams užpilduose nustatyti, atlikti pagrindinių Lietuvos telkinių užpildų užterštumo reaktyviosiomis uolienomis bei betono su šiais užpildais atsparumo šarminei korozijai skirtingoms aplinkos sąlygomis tyrimai. Nustatyta, kad visi Lietuvos žvyro telkinių tiek smulkieji, tiek stambieji užpildai yra užteršti reaktyviosiomis uolienomis (opoka ir titnagu), kurios reaguoja su betono porų tirpale esančiais šarmais ir sukelia plėtrą bei sukietėjusio betono pažaidas. Remiantis šiais tyrimais buvo nustatytos nepavojingo šarmų kiekio cemente ribinės vertės ir atitinkami reikalavimai, įteisinti tuo metu galiojusiame nacionaliniame Lietuvos cemento standarte.

Nacionaliniu standartu 2001 m. perėmus darnųjį Europos standartą (LST EN 197-1:2001), ribinio šarmų kiekio cemente reikalavimas įteisintas nacionaliniame dokumente – Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, tvirtinamame aplinkos ministro įsakymu. Pagrindžiant šį reikalavimą buvo parengta ataskaita, apibendrinanti ilgamečių mokslinių tyrimų rezultatus ir pateikta Nuolatiniam Statybos komitetui prie Europos Komisijos. BŠK prevencinės priemonės, kai naudojami Lietuvos žvyro telkinių užpildai, pateiktos LST 1974:2012 standarte. Jame taip pat pateikta užpildų užterštumo reaktyviosiomis uolienomis ir jų sukeliamų deformacijų nustatymo metodikos.

Pradėjus taikyti pagrindinę prevencijos priemonę – šarmų kiekio ribojimą cemente ir betone, betono šarminės korozijos atvejų labai sumažėjo. Ji retkarčiais pastebima betoninių grindų, mašinų stovėjimo aikštelių dangų konstrukcijose, t. y. ypač agresyvios aplinkos (E3 kategorija) sąlygomis.

Naują tyrimą užsakė ir konferenciją surengė „Akmenės cementas“

Šarmų kiekio ribojimas cemente yra susietas su jo gamybos technologiniais parametrais. Norėdama įsitikinti tokių reikalavimų pagrįstumu bei pradėjusi diegti naują cemento gamybos būdą, didžiausia Baltijos šalyse ir vienintelė Lietuvoje cemento gamybos įmonė AB „Akmenės cementas“ užsakė mokslinius tyrimus, kurie būtų pagrįsti naujomis pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų žiniomis ir kuriuose būtų taikomi šiuolaikiniai pasaulio mastu žinomi bandymų metodai. Tyrimai buvo atlikti VGTU Termoizoliacijos mokslo institute (darbų vadovė doc. dr. Jadvyga Žvironaitė) ir KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų centre (vadovas doc. dr. Ernestas Ivanauskas).

Šių metų gegužės pirmojoje pusėje AB „Akmenės cementas“ organizavo konferenciją „Betono šarminės korozijos reiškinys Lietuvoje ir galimos prevencijos priemonės“. Jos tikslas – supažindinti su nauja bendrovės sauso būdo klinkerio gamybos linija bei pristatyti VGTU ir KTU atliktus betono šarminės korozijos tyrimus bei siūlomą prevenciją. Renginyje dalyvavo įmonių, gaminančių bei tiekiančių rinkai betono ir gelžbetonio gaminius, atstovai, Ūkio ir Aplinkos ministerijų, Lietuvos standartizacijos departamento, Statybos produktų sertifikavimo centro specialistai, LST TK 19 „Betonas ir gelžbetonis“ nariai, pranešimus skaitė dr. J. Žvironaitė bei KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro direktorius dr. E.Ivanauskas.

Konferenciją įžangine kalba atidarė AB „Akmenės cementas“ generalinis direktorius Artūras Zaremba. Po pasisakymų ir diskusijų renginio svečiai apžiūrėjo naują įmonės klinkerio gamybos liniją, kuri buvo paleista pernai rugpjūtį. Nauja moderni linija per metus pajėgi pagaminti apie 1,8 mln. tonų cemento, t. y. tiek, kiek šalies rinkai net nereikia. Sausas klinkerio gamybos būdas yra gerokai ekonomiškesnis, jam reikia maždaug trečdaliu mažiau kuro.

Skaitytojams pateikiame pagrindines konferencijos pranešėjų mintis

Šiame tekste – dr. Jadvygos Žvironaitės pranešimas,
kitame – dr. Ernesto Ivanausko pranešimas 

Dr. J. Žvironaitė perskaitė pranešimą apie žalingos šarmų ir silicio dioksido reakcijos cementinėse kompozicijose prevencinių priemonių norminimo pagrindinius principus Europoje ir pasaulyje bei naujausius Lietuvos telkinių užpildų reaktyvumo tyrimus, o dr. E. Ivanauskas pristatė betono su Lietuvos karjerų užpildais šarminės korozijos tyrimus ir prevencines priemones.

BŠK tyrimų metodai ir rezultatai

Betoną ar skiedinį ardanti šarmų ir silicio dioksido reakcija (ASR, angl. Alkali Silica Reaction) priklauso taip vadinamų šarmų ir užpildų reakcijų (AAR, angl. Alkali Aggregate Reaction) grupei. Kita pagrindinė AAR reakcija yra šarmų ir karbonatų reakcija, tačiau ji Europos šalims nebūdinga. 

Nuotrauke su mikrofonu Dr. Jadvyga Žvironaitė

ASR esmė – užpilduose esantis reaktyvus amorfinės ar suardytos kristalinės būklės silicio dioksidas reaguoja su šarmais, susidaro higroskopiškas gelis, kuris absorbuoja vandenį ir brinksta. Dėl tūrinės plėtros atsirandanti jėga ardo tiek užpildą, tiek jį supančią cementinę matricą ir betonas (skiedinys) pradeda irti.

Kad vyktų ASR, būtinos šios sąlygos: pakankamai didelė šarmų koncentracija betono porų tirpale; kritinis reaktyvaus silicio dioksido kiekis užpilde; pakankamas vandens kiekis. Būtinas ir pakankamas portlandito kiekis. Prevencija reikalauja pašalinti bent vieną iš nurodytų sąlygų.

Pagrindinis šarmų šaltinis betone – cementas

Šarmų koncentracija betono ar skiedinio porų tirpale daugiausia priklauso nuo šarmų kiekio cemente. Šarminių metalų oksidai Na2O ir K2O į degamą klinkerį patenka iš žaliavų (daugiausia iš molio). Šarmų kiekis cemente labai išauga, jei į klinkerio žaliavų mišinį grąžinamos filtruose sugaudytos cemento dulkės. Ruošiant betono mišinį užmaišymo vandenyje ištirpsta didžioji dalis natrio ir kalio junginių, sudarydami stiprius natrio ir kalio šarmus, kurie lieka sukietėjusio betono porų tirpale. Šarmai į betono mišinį gali patekti ir iš kitų komponentų (šlakų, pelenų) bei naudojamų priedų, nedideli jų kiekiai gali išsiskirti ir iš užpildų, šarmai gali patekti ir iš išorės, pvz., iš ploviklių, ledą tirpinančių druskų ir pan. Betono porų tirpale esantys šarmai reaguoja su reaktyviuose užpilduose esančiu silicio dioksidu, dėl to susidaro higroskopiškas gelis, kuris absorbuoja vandenį, brinksta ir sukelia plėtrą.

Toliau reakcijose jau dalyvauja cemento hidratacijos produktas – Ca(OH)2 (portlanditas). Susidarant kalcio hidrosilikatams vėl išsiskiria šarmai – ASR vyksta toliau, betone atsiranda įtrūkiai, jis eižėja, o blogiausiu atveju – betonas gali visiškai suirti.

Unifikuotų bandymo metodų nėra

Tarptautiniu mastu unifikuotų betono korozijos bandymo metodų nėra, tačiau skirtingų šalių standartizuotų bandymų principai yra panašūs. Bandymų metodų esmė – matuojama bandinių, laikomų nustatytomis sąlygomis, plėtra. Vieni metodai taikomi užpildų reaktyvumui įvertinti, kiti – tam tikrų užpildų ir cemento derinių atsparumui šarminei korozijai įvertinti. Skirtumų tarp tam pačiam tikslui taikomų metodų yra daug: skiriasi bandinių laikymo temperatūra (nuo 37 laipsnių iki 80 laipsnių C), trukmė, aplinka, bandinių matmenys bei kritinės plėtros vertės.

Šarmų kiekio reikalavimų darniajame Europos cemento standarte nėra, nes tokie reikalavimai dėl užpildų įvairovės, skirtingų eksploatacinių sąlygų ir pan. gali labai skirtis ar net jų nereikia, pvz., kai užpildai nereaktyvūs. Mažašarmio cemento darniojo Europos standarto rengimas taip pat nėra tikslingas, nes šalys narės taiko labai skirtingas ilgamete eksploatacine patirtimi patikrintas BŠK prevencines priemones. Tuo atveju, jei yra šarmų kiekio cemente nacionaliniai reikalavimai, šis rodiklis turėtų būti deklaruojamas CE ženklinimo informacijoje.

Užpildų reaktyvumo įvertinimas turėtų būti atliekamas pagal nacionalines taisykles, taip pat gali būti taikomi RILEM (Statybinių medžiagų, sistemų ir konstrukcijų laboratorijų bei ekspertų tarptautinis susivienijimas) bandymo metodai. Užpildai laikomi nereaktyviais, jei jie atitinka naudojimo vietoje taikomus vertinimo kriterijus.

RILEM tyrimus ASR prevencijai ir metodų, kuriais būtų galima įvertinti užpildų reaktyvumo lygį bei betono kompozicijų atsparumą korozijai ir kurie būtų taikomi pasauliniu mastu, pradėjo vykdyti 1988 m. Parengta keletas įvairių šalių mokslininkų studijų, kuriose pateikta išsami šio reiškinio analizė, įvairių šalių taikomos prevencinės priemonės bei bandymų metodai. 

Nuo 2002 m iki 2006 m. vykdytas EU „Partner“ projektas, kurio tikslas – patikrinti RILEM metodų užpildų reaktyvumui įvertinti patikimumą, nustatant, ar juos galima įteisinti kaip Europos standartus. Buvo atlikti užpildų reaktyvumo lyginamieji bandymai pagal RILEM ir kai kuriuos regioninius metodus (Norvegijos, Vokietijos, Danijos), taip pat laikant bandinius lauke skirtingo klimato sąlygomis. Bandymuose dalyvavo 24 laboratorijos iš 14 Europos šalių, apimant Europos klimatines zonas nuo Islandijos iki Graikijos, tirti 22 skirtingi užpildai. Nors skirtingose laboratorijose gautų rezultatų sklaida dažniausiai nebuvo labai didelė, tačiau buvo padaryta išvada, kad standartizavimui būtinas patikimumas nepasiektas.

2014 m. sudarytas naujas RILEM techninis komitetas TC/AAA: „Šarmų ir užpildų reakcijos betone išvengimas. Eksploatacinėmis charakteristikomis grindžiama koncepcija“, kuris tęsia ankstesnio techninio komiteto veiklą. Pagrindiniai jo tikslai – toliau tęsti darbus dėl BŠK reakcijų stabdymo tobulinant esamus bandymo metodus bei kuriant naujus, ypač skirtus konkrečios sudėties betono atsparumo BŠK įvertinimui bei nustatant šių bandymų rezultatų ir eksploatuojamų konstrukcijų atsparumo BŠK duomenų koreliaciją. Darbus planuojama baigti 2019 m.

Reikia paminėti ir 2010 m. parengtą dokumento „Reikalavimų, kaip išvengti žalingos šarmų ir silicio dioksido reakcijos (ASR) kertiniai dalykai (angl.framework)“ projektą, kurio pagrindu 2012 m. išleistas techninis pranešimas CEN/TR 16349. Jame pateikta eksploatacinės aplinkos klasifikacija (kategorijos):
  • E1 – sausa apsaugota nuo pašalinės drėgmės aplinka;
  • E2 – neapsaugota nuo pašalinės drėgmės aplinka. Tai drėgnoje aplinkoje esantis vidinis betonas, išorinis atmosferos drėgmės veikiamas betonas, neagresyviame grunte esantis ar gėlo vandens veikiamas betonas. Masyvios, net ir sausoje aplinkoje neišdžiūstančios konstrukcijos irgi priskiriamos E2 aplinkai;
  • E3 – drėgna aplinka plius agresyvūs veiksniai. Tai neapsaugotas nuo pašalinės drėgmės betonas, dar veikiamas ledą tirpinančių druskų, ilgalaikės padidintos temperatūros, sušalimo ir atšilimo, kintančių apkrovų, pvz., kelių betonas.
Kai užpildai reaktyvūs, BŠK prevencinių priemonių nereikia tik E1 aplinkoje. Dokumente pateiktos ir galimos prevencinės priemonės, tokios kaip mažašarmio cemento, pucolaninių priedų naudojimas, tikrinimas taikant eksploatacinių savybių bandymus. Konkretūs priemonių reikalavimai, pvz., šarmų kiekio betone reikalavimai, būtinas lakiųjų pelenų, šlakų kiekis nustatomas nacionaliniu lygiu.

Kas rasta Lietuvos karjeruose?

Gana išsamūs Lietuvos telkinių užpildų užterštumo reaktyviosiomis uolienomis tyrimai buvo atlikti prieš 20-30 metų. AB „Akmenės cementas“ užsakymu atlikti penkių Lietuvos karjerų, esančių skirtinguose šalies regionuose, užpildų tyrimai parodė, kad padėtis nepasikeitė: visų tirtų telkinių užpildai (smėlis ir žvirgždas) užteršti reaktyviosiomis uolienomis (greitai reaguojančia opoka ir lėtai reaguojančiu titnagu). Jų yra nuo 3 iki 4 proc., be to, daugiau smulkiajame užpilde – smėlyje.

Pagal skiedinio bandinių plėtrą karštame (80 laipsnių C) šarmų tirpale (RILEM AAR-2 metodas) tirtų Lietuvos telkinių užpildai (smėlis) būtų antros reaktyvumo klasės (galimai reaktyvūs arba neaiškaus reaktyvumo). 

Tyrimų duomenimis, esant padidintam šarmų kiekiui cemente, sukietėjusiame skiedinyje su Lietuvos telkinių užpildais vyksta šarminės korozijos reakcijos: atsiranda įtrūkiai, išsiskiria balzganas gelis. Skiedinio bandiniai su CEM II/A-S šlakiniu portlandcemenčiu, kaip ir bandiniai, kuriuose dalis portlandcemenčio CEM I (10 ir 20 proc.) pakeista šlakais, taip pat nėra atsparūs šarmų poveikiui. Visiškai atsparūs šarminei korozijai yra tik skiedinio bandiniai su šlakiniu cementu CEM III/B: plėtros karštame šarmų tirpale iš viso nėra, nėra ir būdingų šarminei korozijai pažaidų, stipris net didesnis nei kontrolinių. Šie preliminarūs tyrimai rodo, kad norint išplėsti prevencines BŠK priemones, tokias kaip šlakų, lakiųjų pelenų, kitų pucolanų naudojimą Lietuvos sąlygomis, būtini žymiai išsamesni tyrimai.

Išvados ir rekomendacijos

Lietuvos telkinių, esančių skirtinguose regionuose, užpildų reaktyvumo tyrimai rodo, kad visų telkinių užpilduose yra reaktyviųjų uolienų priemaišų, visų telkinių užteršimo lygis panašus. Naudojant Lietuvos telkinių užpildus, prevencinės priemonės, kaip išvengti žalingos šarmų ir silicio dioksido reakcijos, yra būtinos. Siekiant jas išplėsti, taip pat apsisaugoti nuo vis dar pasitaikančių betono šarminės korozijos atvejų konstrukcijose, eksploatuojamose E3 aplinkoje, pvz., grindų betone, tyrimus būtina tęsti, taip pat išaiškinti, ar reikalinga nacionalinė užpildų klasifikacijos pagal reaktyvumo lygį sistema.

Pagal RILEM AAR-0 pateiktą klasifikaciją ir bandymų pagal RILEM AAR-2 (pagreitintas skiedinio metodas) rezultatus tirti Lietuvos telkinių užpildai galėtų būti priskirti II reaktyvumo klasei (galimai reaktyvūs arba neaiškaus reaktyvumo).

Esant padidintam šarmų kiekiui cemente, skiedinio bandiniuose, laikomuose 60 laipsnių C ir 100 proc. drėgmės aplinkoje, jau po 15 savaičių stebimi šarminės korozijos požymiai (įtrūkiai, balzganos gelio dėmės, išsproginėjimai ( angl. pop-out), o plėtra viršija kritinę vertę (0,03 proc.). Šlakų priedas (10 ir 20 proc.) mažina šioje aplinkoje laikomų bandinių plėtrą, tačiau šarminės korozijos reakcijų nesustabdo. Po 20 savaičių laikymo įtrūkių bandiniuose nėra, tačiau jau po 15 savaičių stebimi reaktyviųjų grūdelių išsproginėjimas, gelio dėmės.

Visiškai atsparūs šarminei korozijai tik skiedinio bandiniai su šlakiniu CEM III/B cementu.

Turėtų būti atlikti ir pucolaninių priedų naudojimo veiksmingumo tyrimai, parenkant (ar sukuriant) tinkamus bandymo metodus ir jų patikimumą patikrinant eksploatuojamų konstrukcijų bei lauko sąlygomis laikomų bandinių tyrimais. 
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Objektai. Technologijos. Bendrovėse

nuotrauka
2019-07-19 10:44
Sostinės Pilaitės rajone iškils nauja mokykla „Mokslo aikštė“ – birželį architektūrinės idėjos konkurse varžėsi net 18 dalyvių, o šiandien ekspertų komisija, kurią sudarė ir Pilaitės bendruomenės atstovai, atrinko 3 geriausias idėjas. Pirmąją vietą konkurse laimėjo architektų komandos UAB „DO archit...
nuotrauka
2019-07-16 16:12
Kauno pašonėje, greta prekybos centro „Mega“ įsibėgėja vieno didžiausių šalies transporto mazgų rekonstrukcija. Per beveik tris mėnesius atlikta jau trečdalis grandiozinio, daugiau nei 17 mln. eurų vertės projekto darbų. Šio etapo metu naujai įrengtos eismo juostos atskirs vietinio susisiekimo ir tr...
nuotrauka
2019-07-16 11:43
Palangos oro uostas ateinančiais metais planuoja pasitikti keleivius gerokai atsinaujinęs. Jau 2019-ųjų pabaigoje ketinama pradėti oro uosto rekonstrukcijos darbus – perplanuoti ir optimaliai išnaudoti erdves bei padidinti terminalo pralaidumą. Tokiu būdu pajūrio oro uoste siekiama užtikrinti efekty...
nuotrauka
2019-07-12 10:08
Liepos 12 d., penktadienį, lankytojams atveriamas Birštono apžvalgos bokštas, kuris nuo šiol perima aukščiausiojo Lietuvoje statusą.
nuotrauka
2019-07-11 14:18
UAB „Pamario restauratorius“ atstatinės Grafų Tiškevičių Kretingos dvaro rūmų verandą. Planuojama, kad po beveik šimtmečio pertraukos muzika šioje verandoje vėl skambės ateinančiais metais.
nuotrauka
2019-07-10 15:41
Daugiau kaip šimtmetį Vilniaus centre veikęs Lukiškių kalėjimas uždarytas. Kas galėtų jame įsikurti, kokias veiklas būtų galima plėtoti šiame specifiniame, kultūros paveldo statusą turinčiame komplekse? Apie tai buvo kalbama čia vykusioje diskusijoje, kurioje dalyvavo valstybės institucijų, Vilniaus...
nuotrauka
2019-07-10 14:00,      papildyta 2019-07-10 14:57, papildyta nuotraukomis ir video
Š. m. gegužės mėn. vyko statybinės technikos šventė „Caterpillar Roadshow“, kurios metu visiems besidomintiems statybinės technikos naujovėmis buvo pademonstruotos pažangiausios „Cat“ prekės ženklo mašinos. Renginio organizatorius – UAB „Avesco Lithuania“, oficialus „Cat“ technikos atstovas Lietuvoj...
nuotrauka
2019-07-09 13:23
600 tūkst. kub. m per metus – tokius gamybinius pajėgumus turės naujoji VMG grupės gamykla, kuri šiuo metu statoma Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). VMG šaltinių teigimu, ši medienos drožlių plokštės gamykla bus ne tik viena pajėgiausių Europoje, bet ir viena moderniausių, kaip skelbiama ...
nuotrauka
2019-07-09 08:00
Žemės ūkio kooperatyvas (ŽŪK) „Dobilas“ baigia statyti žemės ūkio produkcijos perdirbimo, pašarų gamybos cechą. Radviliškio rajone, Beinoravoje, statomas cechas yra tik antras toks ir Europoje.
nuotrauka
2019-07-06 19:52
Penktadienį, liepos 5 d., Lietuvos apeliacinis teismas atmetė bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ apeliacinį skundą ir galutinai konstatuota, kad šios bendrovės reikalavimas grąžinti ją į Daugiafunkcio komplekso konkursą yra nepagrįstas, pranešė Vilniaus m. savivaldybė.
nuotrauka
2019-07-05 13:17
Pasiruošimas pirmojo pasaulinio tinklo „Hilton“ viešbučio atidarymui Lietuvoje baigtas ir nuo šiandien „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“ priima pirmuosius svečius. Greta Lukiškių aikštės pastatytas keturių žvaigždučių verslo klasės viešbutis buvo kuriamas atsižvelgiant į šalies istoriją, todėl...
nuotrauka
2019-07-05 10:14
Antruose pagal dydį šalies oro vartuose, Kauno oro uoste, pradedamas ruošti keleivių terminalo plėtros projektas. Planuojama, kad 2022 m. naujasis oro uosto pastatas bus erdvesnis nei esamas. Siekiama, kad sparčiai besiplečiančiame Kauno oro uoste būtų galima patogiai aptarnauti apie 2 mln. keleivių...
nuotrauka
2019-07-05 07:50
Kaip padaryti daugiau mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis? Tai nuolatinis statybų iššūkis, kylantis ne tik statybininkams. Už hidroizoliavimą (sandarinimą) atsakingi rangovai taip pat ieško naujų būdų maksimaliai padidinti darbo našumą ir sutrumpinti statybos aikštelėse praleistą laiką.
nuotrauka
2019-07-04 10:02
Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo investicijų fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ užbaigė metalo apdirbimo ir pramoninės statybos bendrovės „Montuotojas“ įsigijimo sandorį. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ per bendroves „BSGF Fortis“ ir „Montuja“ už neskelbiamą sumą iš viso įsigijo 86 pro...
nuotrauka
2019-07-03 11:11
Jau šią savaitę pradedama ilgai laukta rekonstrukcija, patogiai ir saugiai sujungsianti Kauno Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritoriją su itin judria eismo arterija – valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis: iki kitų metų gegužės čia bus įrengta skirtingų lygių sankr...
nuotrauka
2019-07-02 11:58
Startuoja pirmasis Lietuvoje bendras policijos ir privataus verslo projektas. Į naujo komisariato ir areštinės sostinėje projektavimą, statybą, įrengimą, vėlesnį pastatų valdymą bei priežiūros darbus investuoja vienos didžiausių Lietuvoje nekilnojamojo turto vystymo ir plėtros bendrovių „Darnu Group...
nuotrauka
2019-07-02 11:40
Brangstant tradicinėms kuro rūšims daugybė namus besistatančių žmonių vis dažniau svarsto jų šildymui panaudoti alternatyvius energijos šaltinius. Tai – ir saulės, ir geoterminė energija.
nuotrauka
2019-06-27 09:17
AIVA STATYBA programa efektyvesniais ir pigesniais daro darbo procesus, o investicijos į programinę įrangą atsipirks per pirmuosius metus.
nuotrauka
2019-06-21 10:16
Birželio pradžioje paaiškėjo naujo labai svarbių asmenų (VIP) terminalo su konferencijų centru Vilniaus oro uoste statytojas – rangos sutartį valstybės įmonė Lietuvos oro uostai pasirašė su geriausią pasiūlymą pateikusia kompanija „Eikos statyba“. Šiaurinėje oro uosto teritorijoje per artimiausius 9...
nuotrauka
2019-06-20 14:34
„Prieš pusmetį duris atvėręs Fabijoniškių baseinas yra pirmasis miesto pastatytas baseinas, atkūrus Nepriklausomybę, o jau kitąmet bus pastatytas ir antras didesnis Lazdynų daugiafunkcis sveikatinimo centras, kuris turės vienus moderniausių Baltijos šalyse 50 ir 25 m ilgio plaukimo baseinus. Tai pad...

Statybunaujienos.lt » Objektai. Technologijos. Bendrovėse

nuotrauka

Kristaliniai priedai betonui statybą daro pigesne ir greitesne, o unikalus sprendimas leidžia kontroliuoti įtrūkimus

Kaip padaryti daugiau mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis? Tai nuolatinis statybų iššūkis, kylantis ne tik statybininkams. Už hidroizoliavimą (sandarinimą) atsakingi rangovai taip pat ieško ...