2021 balandžio 15 d. ketvirtadienis, 4:16
Reklama  |  facebook

Ar griaudami pertvaras ir versdami balkonus kambariais, neliksime be grindų ir stogo?

Viktorija MITKUTĖ      2014-11-28 09:48
Kol vieni gyventojai, siekdami senuosiuose daugiabučiuose gyventi patogiau, griauna pertvaras butuose, kiti nerimauja, kad pertvarkant erdves bet papildomai nesutvirtinant sienų, namas vieną dieną subyrės it kortų namelis. Besidomintiems, kaip turėtų būti organizuojami tokie darbai, ir ką daryti, jei kaimynystėje vykstančios pertvarkos kelia nerimą, pataria Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai.
nuotrauka
Paprastam remontui pastato viduje projekto nereikia. Portalo nuotr.


Daugiabutis subyrės kaip kortų namelis?

Niekam ne paslaptis, kokie išradingi kartais būna senų daugiabučių gyventojai. Virtuvės sujungtos su gyvenamuoju kambariu, dailia stumdoma sienele atitverta miegamojo erdvė jau seniai nieko nestebina. Kažin ar labai nustebintų ir „gulsčia” dėžė daiktams sudėti, įkurdinta po miegamojo lovos pakyla. Tačiau yra ir dar išradingesnių.

„Jie išgriovė pertvarą tarp kambario ir balkono, einančio palei visą jo sieną, o patį balkoną apmūrijo, apšiltino ir įstiklino – štai jums ir keli papildomi kvadratiniai metra“, – pasakoja portalo skaitytoja Agnė. Pasak jos, tokią modernizaciją moteris atrado savo pažįstamų bute sostinės Lazdynų mikrorajone.

„Na, gerai, namas monolitinis, tvirtas, atlaikys ir be vienos pertvaros. Tačiau kas bus, jei bent kas antras daugiaaukščio pastato buto gyventojas sugalvos taip pasididinti plotą ir išgriaus pertvaras tarp buto ir balkono toje pačioje sienoje? Ar vieną dieną ta siena ims ir nesusmegs?“, – nerimauja moteris.

O štai kita istorija. „Prieš kelis mėnesius pas mus užsuko nauji kaimynai su popieriaus lapu rankose. Sako: „Mes gretimoje laiptinėje nusipirkome butą. Ketiname išgriauti sieną tarp virtuvės ir vieno kambario, todėl mums seniūnijoje išdavė štai šiuos lapus ir liepė surinkti daugiau negu pusės namo butų gyventojų parašus, kad jūs neprieštaraujate“, – pasakoja Janina K.

Moteris pakvietė kaimynus prisėsti ir išsikalbėjo. Pasirodo, ne tik jai, bet ir remontui besiruošiančiai jaunai porai keista, kad reikia surinkti ne tik tos laiptinės, kurioje vyks remontas, bet ir likusių penkių laiptinių gyventojų parašus. „Savaime suprantama, kad artimiausi kaimynai dėl remonto patirs nepatogumų, nes bus ir triukšmo, ir dulkių. Dar suprasčiau, jei reikėtų gauti besiribojančiose laiptinėse gyvenančių kaimynų sutikimą, nes ir jiems gali trukdyti plaktukų kaukšėjimas ar grąžto ūžimas. Tačiau kuo dėti tolimesnių laiptinių gyventojai? Juk jiems remontas netrukdys. Kita vertus, ir mūsų laiptinėje kone visų butų gyventojai per pastaruosius dešimt metų bent kartą savo būstą remontavo. Ir jokių parašų nerinkome. Paprasčiausiai užeiname vieni pas kitus, pasikalbame, atsiprašome, kad sukelsime nepatogumų ir viskas“, – tęsia Janina K.

Ji daro prielaidą, kad parašų prisireikė dėl to, jog jaunoji pora nori griauti pertvarą tarp kambario ir virtuvės. „Bet kaip mes galime pasirašyti, kad sutinkame? Juk mes ne statybos inžinieriai ir nieko apie tai nesuprantame. O jei išgriautos sienos vietoje reikia padaryti kokius nors sutvirtinimus? Kas bus, jei jie pataupys ir tų sutvirtinimų nepadarys? O jei visų penkių aukštų gyventojai nuspręs išardyti tą pačią sieną? Štai dar vieni prieš porą dienų buvo užėję su tokiu pačiu prašymu… Ar nesubyrės vieną gražią dieną mūsų senutis namas dėl tokių rekonstrukcijų kaip kortų namelis? O mes, pasirašiusieji, kad sutinkame, turėsime atsakyti?“, – nerimauja moteris.

Specialisto komentaras: kapitaliniam remontui projektas būtinas

Ar gyventojų nerimas, kad pertvarkant erdves senos statybos daugiabučių butuose griaunamos pertvaros gali pažeisti viso namo tvirtumą, pagrįstas? Kaip turėtų būti organizuojami tokie darbai ir ką turėtų daryti butų savininkai, jei kaimynystėje vykstančios pertvarkos kelia nerimą? – teiraujamės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistų.

„Siekdami remonto metu kuo mažiau trukdyti kaimynams, turime laikytis tam tikrų taisyklių, tačiau parašų rinkimas visai nesusijęs su remonto metu keliamu triukšmu ar dulkėmis”, – atsako VTPSI atstovė Vida Aliukonienė.
Gyventojų sutikimas, aiškina ji, reikalingas tada, kai atliekant darbus daroma įtaka pastato bendrojo naudojimo objektams. „Jeigu perplanuojant buto erdves pertvarkomos laikančiosios konstrukcijos, laikoma, kad pertvarkomi pastato bendrojo naudojimo objektai. Pagal mūsų šalies Civilinį kodeksą bet kokiems veiksmams, darantiems įtaką pastato bendrojo naudojimo objektams (tarp jų ir laikančiosioms konstrukcijoms), reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka gautas daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas. Kai yra įsteigta bendrija, sprendimai priimami Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka, o jei daugiabučiame name bendrija neįsteigta, norintis pertvarkyti butą savininkas dažniausiai pats renka kaimynų parašus, tiesiogiai su jais bendraudamas”, – aiškina VTPSI atstovė.

Įvertinti turi kvalifikuoti specialistai

Pašnekovė pabrėžia, kad statybos darbai, kai pertvarkomos statinio laikančiosios konstrukcijos, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu „Statinio statybos rūšys“, priskiriami kapitaliniam remontui. Taigi prieš imantis daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato kapitalinio remonto, turi būti parengtas kapitalinio remonto projektas.

„Galimybė daugiabučio namo bute išardyti vidinę sieną ar jos dalį, priklauso nuo konkretaus pastato konstrukcinės schemos ir jo techninės būklės. Taip pat reikia įvertinti jau atliktus laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymus, galimą planuojamų atlikti darbų įtaką konstrukcijų laikomajai galiai ir pastato pastovumui. Šį įvertinimą ir turi atlikti projektą rengiantys kvalifikuoti specialistai. Namo gyventojai, matydami už laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymo sprendinius atsakomybę prisiėmusių projektuotojų pasirašytą projektą, priima sprendimą dėl sutikimo atlikti projekte numatytus darbus“, – aiškina V. Aliukonienė. VTPSI atstovė priduria, kad kai kuriais atvejais projektą rengti būtų tikslinga tik atlikus statinio bendrąją ar dalinę ekspertizę. „O jei namo aukštis viršija 20 metrų ar jo bendrasis plotas didesnis nei 2000 kv. m, projekto ekspertizė privaloma“, – sako ji.

VTPSI atstovė pabrėžia, kad jei kapitalinį remontą, kurio metu numatoma keisti ir daugiabučio gyvenamojo namo išvaizdą, ketinama atlikti mieste, kultūros paveldui priskirtame objekte ir kultūros paveldo objektams priskirtoje teritorijoje (vietovėje) ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kapitalinio remonto projekto bei daugumos gyventojų sutikimo nepakanka – privaloma gauti ir įgalioto savivaldybės tarnautojo rašytinį pritarimą šiam projektui.

V. Aliukonienė patikslina, kad nors balkono įstiklinimo darbai pagal statybos rūšį priskiriami paprastajam remontui, jais keičiama pastato išvaizda. Todėl tokiems darbams mieste esančiame daugiabutyje atlikti privalu gauti įgalioto savivaldybės tarnautojo rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui. Šiam pritarimui gauti turi būti pateikiamas ir daugumos bendraturčių sutikimas. „O dėl sienos išgriovimo teisėtumo atsakyti būtų galima išsiaiškinus, ar ji laikančioji, ar tik atitvarinė“, – priduria ji.

Paprastam remontui pastato viduje projekto nereikia

„Jei remontuodami butą nusprendėte išardyti nelaikančią sieną ar jos dalį buto viduje, nei projektas, nei statybą leidžiantis dokumentas, nei kitų butų savininkų sutikimai nereikalingi, nes tokie darbai priskirtini statinio paprastajam remontui“, – sako V. Aliukonienė.

Ji patikslina, kad pradinę informaciją apie atskirų statybinių konstrukcijų, kurias ruošiamasi pertvarkyti, paskirtį ir bendrą pastato techninę būklę gyventojai gali gauti iš privalomąją statinio techninę priežiūrą vykdančio specialisto, pasamdyto bendrijos ar namo administratoriaus.

Pašnekovė pridūrė, kad jei siena tarp virtuvės ir kambario, kurią, kaip pasakojama antrojoje istorijoje, norima išardyti, nėra laikančioji, tai nereikia nei projekto, nei kitų butų savininkų sutikimo. „Tačiau ir šiuo atveju turime laikytis tam tikrų taisyklių, kad dėl mūsų keliamo triukšmo ir taršos bei nepageidaujamo poveikio jų ir bendrajai nuosavybei nepažeistume kitų namo gyventojų interesų“, – primena V. Aliukonienė.

Lietuvoje galioja higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, kurioje nurodomas leistinas triukšmo lygis įvairiu paros metu. Ramybė gyvenamosiose patalpose turi įsivyrauti nuo 18 val., o nuo 22 val. prasideda nakties metas. Leidžiamas triukšmo lygis nuo 6 iki 18 val. – 45 decibelų, nuo 18 iki 22 val. – 40, nuo 22 iki 6 val. – 35 decibelai. Bet ir laikantis taisyklių, patartina visų triukšmingų ir taršių darbų atlikimo laiką ir kitas sąlygas pagal galimybes derinti su šių darbų poveikį galinčių patirti butų savininkais, pataria specialistai.

Kilo įtarimų? Kreipkitės į namo prižiūrėtoją ar VTPSI

Jei gyventojams kyla pagrįstų įtarimų, kad kapitalinio remonto darbai vykdomi ne pagal projekto sprendinius, jie gali kreiptis į VTPSI teritorinį skyrių. Jo specialistai patikrins, ar darbai atliekami taip, kaip numatyta projekte, ir jei bus nustatyta pažeidimų, pareikalaus juos pašalinti. 

„Jeigu kapitalinio remonto darbai būtų atliekami pagal projektą, laikantis jame nurodytos darbų technologijos, ir būtų pakenkta pastato konstrukcijoms, atsakomybė tektų projektuotojui. Neypatingo statinio kapitalinio remonto darbams turi vadovauti tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis statybos inžinierius, o ypatingo – tik nustatyta tvarka atestuotas specialistas. Jei žala būtų padaryta dėl ne pagal projektą vykdomų darbų, atsakingas būtų šių darbų vadovas. Kai darbai vykdomi rangos būdu – rangovas, – aiškina VTPSI atstovė ir pataria, - jeigu kilo įtarimų, kad darbai vykdomi neteisėtai ir/ar kelia grėsmę namo pastovumui ir žmonių saugumui, reikėtų nedelsiant pranešti VTPSI teritoriniam skyriui“.

O jei kilo įtarimų, kad kuriame nors bute atliekami galimai grėsmę keliantys remonto darbai, ji pataria pirmiausia kreiptis į namo techninį prižiūrėtoją.

„Statybos techniniame reglamente „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatyta tvarka, kuria vadovaujasi savivaldybės, vykdydamos gyvenamųjų namų naudojimo priežiūrą. Ja remiantis atliekamas nuolatinis gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimas ir vertinimas bei nuolatinė priežiūra (tarp jų ir namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninis aptarnavimas). Tad kilus įtarimų dėl galimai grėsmę keliančių remonto darbų bute, pirmiausia reikėtų kreiptis į namo techninį prižiūrėtoją. Jei jis neatlieka savo pareigų, ar jas atlieka netinkamai – į savivaldybės administraciją“, – sako V. Aliukonienė.

Pasak pašnekovės, baigęs darbus buto savininkas pats deklaruoja statybos atlikimą pagal projekto sprendinius (tarp jų ir sienų stiprinimą, jei tai buvo numatyta). Jis ir prisiima atsakomybę už nurodytų duomenų teisingumą, pasirašydamas deklaraciją apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija pateikiama VTPSI teritoriniam skyriui tvirtinti.

„Inspekcija nėra užfiksavusi nė vieno atvejo, kad dėl gyventojų išardytų pertvarų butuose būtų pažeistos namo konstrukcijos ir būtų įvykusi nelaimė, – pastebi VTPSI atstovė V. Aliukonienė. – Tačiau jeigu patyrėte žalą, bet geruoju susitarti nepavyksta, dėl jos atlyginimo belieka kreiptis į teismą“.
 
Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-04-07 12:07
Nemažai gyventojų savo būstuose pasirenka naudoti saulės elektrinės energiją. Nekilnojamojo turto savininkams, nusprendusiems pasirinkti saulės energiją, pirmiausia aktualu žinoti, ar šis energijos šaltinis priskirtinas prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir ar su saulės elektrinėmis galima pasi...
nuotrauka
2021-04-06 07:28
Siekdama didinti visuomenės įsitraukimą į aplinkos formavimo procesus bei gyventojams sudaryti palankesnes galimybes ginti teises gyventi sveikatai ir gerovei tinkamoje aplinkoje, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir st...
nuotrauka
2021-03-31 16:29
Būsto pirkimas – viena didžiausių gyvenimo investicijų. Todėl prieš priimant galutinį sprendimą įsigyti patalpą (butą) naujai pastatytame ar dar nebaigtame statyti pastate, būtina atidžiai ir rūpestingai įvertinti visas su pirkiniu susijusias sąlygas.
nuotrauka
2021-03-24 12:03
Statytojai, parduodami nebaigtą statyti namą (70–80 proc. baigtumas), būsimų savininkų dažnai neinformuoja, kokius kelius dar teks nueiti, norint užbaigti tokio pastato statybą, ir klaidingai nurodo, kad liko „tik“ pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą.
nuotrauka
2021-03-18 09:17
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį, kad jos pateiktų privalomųjų nurodymų šalinti neteisėtos statybos padarinius, kurie yra vykdomieji dokumentai, nevykdymas gali sukelti pasekmių.
nuotrauka
2021-03-18 08:40
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia, norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirmiausia pastatyti, o po to įteisinti?
nuotrauka
2021-03-12 13:58
Statybos inspekcija, siekdama žaliojo kurso tikslų, šiandien pasirengusi žengti dar vieną žingsnį – jau nuo 2023 metų įstaigoje planuojama visiškai atsisakyti popierinių dokumentų ir pereiti prie visų dokumentų tvarkymo elektroniniu būdu.
nuotrauka
2021-03-10 09:59
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) teikia atsakymus į svarbiausius klausimus, susijusius su eksploatuojamų statinių priežiūra.
nuotrauka
2021-03-09 09:09
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija), gavusi pranešimų apie savavališkas statybas ar kitus statybos pažeidimus, organizuoja neplaninius patikrinimus, taip užkirsdama kelią neleistinoms statyboms ir galbūt net skaudžioms nelaimėms.
nuotrauka
2021-03-05 11:21
Įsigijusiems naują būstą ar nusprendusiems perplanuoti esamą, norintiems didesnės ir šviesesnės erdvės bei kuo mažiau nenaudingo ploto, neretai iškyla poreikis išgriauti patalpas skiriančias sienas.
nuotrauka
2021-02-26 07:33
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirma pastatyti, tik tada įteisinti?
nuotrauka
2021-02-24 11:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad pagal statybos procesą reglamentuojančius LR teisės aktus, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau – IGG) tyrimai yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dal...
nuotrauka
2021-02-24 08:24
KLAUSIMAS. Mieste esančiame namų valdos sklype jo savininkai žada statyti karkasinį vieno aukšto namą – 50 kv. m, kuriame gyventų vasarą. Kokie reikalavimai taikomi tokio namo statybai, ar reikia statybų techninės priežiūros specialisto? Ar namas turi atitikti A++ reikalavimus?
nuotrauka
2021-02-22 15:41
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas sodo namelio rekonstrukcijai, kai jį pertvarkant atliekamos tik minimalios pataisos?
nuotrauka
2021-02-11 11:08
Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti saugius, darnius, teisėtus statybos procesus, patikrino deklaracijų apie statybos užbaigimą, kurios nėra tvirtinamos Statybos inspekcijoje, teisėtumą ir, nustačiusi grubių atestuoto ekspertizės vadovo pažeidimų bei galimą dokumentų klastojimą, kreipėsi į vals...
nuotrauka
2021-02-04 15:14
Vienas iš svarbiausių statybos projekto sėkmės garantų – teisingai nustatyta planuojamo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategorija. Kad planuojamo pastato statybos procesas būtų sėkmingas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, koks konkrečiai projektas turi būti parengtas ir kokie reikalavimai bus...
nuotrauka
2021-02-02 15:19
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia gyventojų dėmesį, kad į pastebėtus ant stogų bei balkonų, pavėsinių, sandėliukų, garažų, šiltnamių bei kitų statinių susidariusius gausius sniego patalus nereikėtų numoti ranka, o pasteb...
nuotrauka
2021-01-26 08:28
KLAUSIMAS. Ar reikalingi kokie nors dokumentai, norint Vilniaus rajone, namų valdoje, pasistatyti iki 30 kv. m pirtelę ir ūkinį pastatą iki 30 kv. m? Sklype kitų statinių nėra.
nuotrauka
2021-01-19 08:04
KLAUSIMAS. Prie vienbučio gyvenamo namo pristatant 3 kv. m tambūrą (prieangį), esamo namo konstrukcijos nebūtų keičiamos. Prieangis turėtų savo pamatą, jo stogas prijungtas prie esamo stogo. Namas yra L formos, o prieangio vieta būtų vidiniame kampe, todėl bendras pastato ilgis ir plotis bei atstuma...
nuotrauka
2021-01-15 10:01
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristato naują paslaugą – interneto tinklalapyje viešai galima peržiūrėti po 2021-01-01 savivaldybių sudarytas infrastruktūros plėtros sutartis ir susipažinti su sprendimais dėl tokių sutarčių nut...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja