2019 lapkričio 20 d. trečiadienis, 19:17
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Ar verta patikėti savo statybas valdytojui?

Simona OLIŠKEVIČIŪTĖ – CICĖNIENĖ, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovaujanti teisininkė, advokatė, ir Simas PAUKŠTYS, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ teisininko asistentas      2014-07-23 10:05
Kiekvienas statytojas, prieš pradėdamas naujo statinio statybą, susimąsto, kokiu būdu būtų galima sumažinti riziką norint pasiekti optimalų rezultatą – užbaigti statinį, kuris atitiktų jam keliamus reikalavimus.
nuotrauka
Simona Oliškevičiūtė - Cicėnienė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovaujanti teisininkė, advokatė, ir Simas Paukštys, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ teisininko asistentas. „Raidla Lejins & Norcous“ nuotr.


Net ir paprasčiausių statinių (pvz., vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų) statyba – nuo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir visiško statybos užbaigimo ir statybvietės sutvarkymo, – yra pakankamai sudėtingas procesas, susidedantis iš skirtingų etapų. Dažnas statytojas įprastai neturi pakankamai pajėgumų ir kompetencijos vienas suvaldyti visus šiuos procesus. Dėl šios priežasties pirmas ir pagrindinis klausimas, kurį turėtų sau užduoti kiekvienas statytojas – kokį statybos organizavimo būdą reikėtų pasirinkti?

Kokį statybos organizavimo būdą pasirinkti?

Praktikoje, kai statybos procese dalyvauja ne vienas rangovas, įprastai susiduriama su šiais pagrindiniais statybos organizavimo būdais: generalinė ranga ir statybos valdymas. Analogiški darbų organizavimo būdai taikomi ir projektavimo stadijoje.

Generalinė ranga – populiariausias statybos organizavimo būdas, kai už visų atitinkamo projekto darbų atlikimą nuo pradžios iki pabaigos yra atsakingas vienas subjektas – generalinis rangovas. Pastarasis atskiriems specializuotiems darbams atlikti samdo subrangovus.

Pasirinkus statybos valdymo būdą, statybą ir kitus su ja susijusius darbus organizuoja statinio statybos valdytojas, pavedimo sutarties tarp statytojo ir statinio statybos valdytojo pagrindu.

Kadangi generalinės rangos modelis yra žymiai labiau paplitusi statybos projektų įgyvendinimo forma, šio straipsnio tikslas – plačiau aptarti rečiau taikomo statybų valdymo ypatumus.

Statybų valdymo ypatumai

Statybų valdymas, kaip vienas iš darbų organizavimo būdų, yra patrauklus tuo, kad statytojas turi galimybę pasinaudoti savo srities profesionalo – statybų valdytojo sukaupta profesine patirtimi ir žiniomis, užtikrinant sklandų statybos proceso vykdymą. Pasirinkus šį būdą, statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja ne pats statytojas, o statybų valdytojas.

Kaip nurodyta ir pačiame Statybos įstatyme, statybos valdytojas su statytoju sudaro pavedimo sutartį, kurioje yra išdėstomos įgaliotinio (statybos valdytojo) įgaliojimų ribos.

Praktikoje statybų valdytojui dažniausiai pavedama organizuoti arba vykdyti statybos techninę priežiūrą, organizuoti rangovų parinkimo konkursus bei dalyvauti rengiant ir pasirašant rangos sutartis, tikrinti ir derinti projektinius sprendinius su statytoju, rengti ir tvarkyti kitą statybos dokumentaciją, koordinuoti ir optimizuoti rangovų darbą, informuoti ir konsultuoti statytoją visais statybos klausimais bei priimti rangovų perduodamus tarpinius ir galutinių darbų rezultatus. Tačiau konkrečios statybų valdytojui pavedamos funkcijos priklauso nuo paties statytojo dalyvavimo statybų koordinavime apimties, statybų valdytojui ketinamų suteikti įgaliojimų apimties ir rizikos bei atsakomybės tarp jų paskirstymo.

Statybos valdytojas veikia ne savo, o statytojo vardu

Pavedimo santykiai, susiklostantys tarp statytojo ir statybos valdytojo, yra svarbūs tuo, kad statybos valdytojas veikia ne savo, o statytojo vardu. Dėl šios priežasties, aukščiau nurodytų funkcijų, jei jas statybos valdytojas atlieka nepažeisdamas pavedimo sutarties suteikiamų įgaliojimų, vykdymas sukuria statytojo, o ne valdytojo teises ir pareigas prieš trečiuosius asmenis. Tiesa, teismų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai statybos valdymu buvo pripažintos ir tokios sutartys, kurias statybų valdytojas su rangovais sudarė veikdamas savo, o ne statytojo, vardu, tačiau ir šiais atvejais teismai pripažino solidarią užsakovo ir statybų valdytojo atsakomybę prieš tokius rangovus.

Dėl šios statybų valdymo specifikos, statytojas, sudarydamas sutartį dėl statybų valdymo, privalo tinkamai įvertinti, kokią įgaliojimų dalį perduos valdytojui. Statytojas, kuris siekia tik investuoti į vystomą projektą, gali pasirinkti perduoti visus savo įgaliojimus valdytojui, tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kai statybų valdytojui suteikiama teisė tik peržiūrėti ir pasirašyti faktiškai atliktų statybos darbų aktus arba tik prižiūrėti darbų vykdymą ir konsultuoti statytoją.

Tais atvejais, kai statybų valdytojui yra perduodami platūs įgaliojimai (pvz., numatoma, kad valdytojas galės sudaryti sutartis su rangovais, priimti perduodamus darbus ir kt.), statytojas, visų pirma, turėtų būti tvirtai įsitikinęs statybos valdytojo profesionalumu bei, antra, numatęs atitinkamas rizikos mažinimo priemones pavedimo sutartyje, t.y., plačią valdytojo atsakomybę už statytojo interesų neatitinkantį veikimą.

Patartina skirti dėmesį valdytojo atsakomybę reglamentuojančioms nuostatoms

Atsižvelgiant į tai, kad valdytojo veiksmai teisiškai susaisto statytoją ir trečiuosius asmenis (jei tokia teisė suteikta pavedimo sutartimi) ir gali susiklostyti situacijų, kai statybos valdytojo veiksmai gali sukelti neigiamų pasekmių statytojui (pvz., jei statybos valdytojas sudarė ribotos rangovo atsakomybės rangos sutartį, statytojas, atsiradus darbų defektams, iš rangovo negalės reikalauti visiško nuostolių atlyginimo), patartina sudarant sutartį su valdytoju, skirti ypatingą dėmesį pastarojo atsakomybę reglamentuojančioms nuostatoms.

Tačiau, nepaisant to, kad atsakomybė už statybos valdytojo veiksmus prieš trečiuosius asmenis tenka pačiam statytojui, tai neatima iš statytojo teisės, atlyginus žalą tretiesiems asmenims, patirtus nuostolius išsireikalauti iš statybos valdytojo regreso tvarka. Priešingai – pavedimo santykiai pasižymi itin aukštais standartais, kuriais privalo vadovautis valdytojas. Jis privalo vengti bet kokios situacijos, kuri galėtų pasireikšti kaip interesų konfliktas, teikti statytojui informaciją apie statybos eigą, veikti išimtinai jo interesais ir rūpestingai vykdyti kitas sutartyje numatytas pareigas.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad statybų valdymas, kaip ir bet kuris kitas statybų organizavimo būdas, turi tiek teigiamų, tiek neigiamų aspektų. Netinkamai valdytojui įvardinti statytojo lūkesčiai, per siaurai ar per plačiai nustatytos įgaliojimų ribos, netinkamas sutartinės atsakomybės įtvirtinimas ir, pagaliau, valdytojo nesąžiningumas, kelia riziką, kad statytojas patirs nuostolių ar nepasieks norimo rezultato.

Kita vertus, gerai sustyguotas, profesionalus, sąžiningai statytojo interesus užtikrinantis statybų valdymas gali būti puiki, pigesnė už generalinę rangą, darbų organizavimo alternatyva. 
Žymės  ProjektaiRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2019-11-20 16:06
Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ nuo 2020 m. balandžio 1 d. bus pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros centrą. Toks sprendimas priimtas Vyriausybės posėdyje trečiadienį, Kultūros ministerija įgaliota įgyvendinti naujos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas.
nuotrauka
2019-11-20 15:27
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pradėjo Vilniaus miesto Perkūnkiemio mikrorajone vaikų darželiui statyti reikalingų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.
nuotrauka
2019-11-20 09:24
Valstybinių miškų urėdijai (VMU) lapkritį pradeda vadovauti Valdas Kaubrė, laimėjęs konkursą šios valstybės įmonės direktoriaus pareigoms užimti. Ligi šiol jis laikinai ėjo šias pareigas.
nuotrauka
2019-11-20 09:20
Vakar, lapkričio 19 d., Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pareigas laikinai pradėjo eiti Karolis Mickevičius.
nuotrauka
2019-11-19 16:12
Didelių padangų gaisrų patirtis rodo, kad be oro taršos rimtas problemas kelia ir gaisro gesinimo metu susidarę dideli kiekiai toksinėmis medžiagomis užteršto vandens. Jo sudėtyje gali būti fenolių, ketonų, aminų, policiklinių aromatinių angliavandenilių, dioksinų ir kitų pavojingų junginių. Dėl gal...
nuotrauka
2019-11-19 12:58
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) išnagrinėjo keturių įmonių, kurias Konkurencijos taryba pripažino sudarius kartelinį susitarimą viešuosiuose pirkimuose, skundus dėl skirtų finansinių sankcijų sumažinimo ir bylos grąžinimo papildomam tyrimui dėl skirtos baudos.
nuotrauka
2019-11-19 11:57
Didesnė konkurencija būsto paskolų rinkoje, pritraukiant daugiau ir įvairesnių skolintojų, geriausio būsto paskolos pasiūlymo paieškos palengvinimas ir skaitmenizavimas, paprastesnis jau paimtų paskolų refinansavimas sudarytų prielaidas palankesnėms būsto paskolų sąlygoms ir mažesnei jų kainai. Liet...
nuotrauka
2019-11-19 11:32
Regionų gaivinimas yra vienas iš vyriausybės deklaruojamų prioritetų. Tradiciškai regionų gyvybę didžiąja dalimi palaikė pramonės įmonės, tačiau šiandien šioje srityje susiduriama su nemažai problemų. Dėl to miestų bei rajonų savivaldybės stengiasi skatinti pramonės plėtrą ir pritraukti naujas įmone...
nuotrauka
2019-11-19 11:05
Seimas, 90 parlamentarų vieningai balsavus už, po svarstymo pritarė Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo pataisų projektui.
nuotrauka
2019-11-19 10:47
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą šilumos tiekimo įmonėms ir nepriklausomiems gamintojams teikti paraiškas paramai, skirtai įrangai modernizuoti.
nuotrauka
2019-11-18 16:04
Vilniaus apygardos teismas dėl prekybos poveikiu pripažino kaltais buvusį Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT arba Tarnybos) direktoriaus patarėją G. J. F. ir pilietį S. Ž.
nuotrauka
2019-11-18 15:05
Paviršinio grunto mėginių, paimtų didžiulio padangų gaisro Alytuje apylinkėse, laboratorinių tyrimų duomenimis, nė viename iš šių 15 mėginių pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos neviršijo ribinių verčių.
nuotrauka
2019-11-18 14:50
Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo perduoti valdyti baseiną savivaldybės viešajai įstaigai „Palangos investicijų valdymas“.
nuotrauka
2019-11-18 14:24
Panevėžio miesto savivaldybės paskelbtam baseino rekonstrukcijos architektūrinių idėjų konkursui pateikta 10 darbų. Visi jie pristatomi „Aukštaitijos“ sporto komplekso fojė.
nuotrauka
2019-11-18 13:43
Nuo ateinančių metų įsigaliosianti ES Pastatų energinio efektyvumo direktyva (toliau – Direktyva) numato, jog didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos, t.y. beveik nevartojančius...
nuotrauka
2019-11-18 12:22
Seime įregistruotas pasiūlymas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektui. Pasiūlymu siekiama sudaryti prielaidas tikslesnės, realią vertę atitinkančios nekilnojamojo turto vertės nustatymui.
nuotrauka
2019-11-18 12:11
Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirtino teisėtvarkos pareigūnų įtarimus, kad kultūros vertybe pripažinto dvaro Utenos rajone teritorija ir apsaugos zona buvo sumažintos neteisėtai.
nuotrauka
2019-11-18 10:25,      papildyta 2019-11-18 14:10, Papildyta „Baltijos liftų“ komentaru
Trečiadienio, lapkričio 13 d., rytą Vilniuje, požeminės perėjos prie Karoliniškių poliklinikos lifte užstrigo du garbaus amžiaus žmonės. Bandymas jiems padėti parodė, kokie pažeidžiami esame ištikus bėdai, o tarnybos, sukurtos padėti, vykdo tik jiems nurodytas, apibrėžtas funkcijas.
nuotrauka
2019-11-14 11:39
Seimas nepritarė Ekonomikos komiteto išvadai ir atmetė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos siūlymą Seimo priimtą įstatymą dėl įmonių „Problematika“ ir „Kelių priežiūra“ laikyti nepriimtu.
nuotrauka
2019-11-14 10:24
Kaip pranešė Susisiekimo ministerija, „Lietuvos geležinkeliai“ baigia tarptautinį Vilnius-Klaipėda geležinkelio ruožo elektrifikavimo pirkimą. Geriausią pasiūlymą pateikė jungtinės veiklos partneriai „Elecnor S.A.“ ir „Instalaciones Inabensa S.A.“.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos