2020 rugpjūčio 4 d. antradienis, 11:35
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Ar verta patikėti savo statybas valdytojui?

Simona OLIŠKEVIČIŪTĖ – CICĖNIENĖ, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovaujanti teisininkė, advokatė, ir Simas PAUKŠTYS, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ teisininko asistentas      2014-07-23 10:05
Kiekvienas statytojas, prieš pradėdamas naujo statinio statybą, susimąsto, kokiu būdu būtų galima sumažinti riziką norint pasiekti optimalų rezultatą – užbaigti statinį, kuris atitiktų jam keliamus reikalavimus.
nuotrauka
Simona Oliškevičiūtė - Cicėnienė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovaujanti teisininkė, advokatė, ir Simas Paukštys, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ teisininko asistentas. „Raidla Lejins & Norcous“ nuotr.


Net ir paprasčiausių statinių (pvz., vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų) statyba – nuo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir visiško statybos užbaigimo ir statybvietės sutvarkymo, – yra pakankamai sudėtingas procesas, susidedantis iš skirtingų etapų. Dažnas statytojas įprastai neturi pakankamai pajėgumų ir kompetencijos vienas suvaldyti visus šiuos procesus. Dėl šios priežasties pirmas ir pagrindinis klausimas, kurį turėtų sau užduoti kiekvienas statytojas – kokį statybos organizavimo būdą reikėtų pasirinkti?

Kokį statybos organizavimo būdą pasirinkti?

Praktikoje, kai statybos procese dalyvauja ne vienas rangovas, įprastai susiduriama su šiais pagrindiniais statybos organizavimo būdais: generalinė ranga ir statybos valdymas. Analogiški darbų organizavimo būdai taikomi ir projektavimo stadijoje.

Generalinė ranga – populiariausias statybos organizavimo būdas, kai už visų atitinkamo projekto darbų atlikimą nuo pradžios iki pabaigos yra atsakingas vienas subjektas – generalinis rangovas. Pastarasis atskiriems specializuotiems darbams atlikti samdo subrangovus.

Pasirinkus statybos valdymo būdą, statybą ir kitus su ja susijusius darbus organizuoja statinio statybos valdytojas, pavedimo sutarties tarp statytojo ir statinio statybos valdytojo pagrindu.

Kadangi generalinės rangos modelis yra žymiai labiau paplitusi statybos projektų įgyvendinimo forma, šio straipsnio tikslas – plačiau aptarti rečiau taikomo statybų valdymo ypatumus.

Statybų valdymo ypatumai

Statybų valdymas, kaip vienas iš darbų organizavimo būdų, yra patrauklus tuo, kad statytojas turi galimybę pasinaudoti savo srities profesionalo – statybų valdytojo sukaupta profesine patirtimi ir žiniomis, užtikrinant sklandų statybos proceso vykdymą. Pasirinkus šį būdą, statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja ne pats statytojas, o statybų valdytojas.

Kaip nurodyta ir pačiame Statybos įstatyme, statybos valdytojas su statytoju sudaro pavedimo sutartį, kurioje yra išdėstomos įgaliotinio (statybos valdytojo) įgaliojimų ribos.

Praktikoje statybų valdytojui dažniausiai pavedama organizuoti arba vykdyti statybos techninę priežiūrą, organizuoti rangovų parinkimo konkursus bei dalyvauti rengiant ir pasirašant rangos sutartis, tikrinti ir derinti projektinius sprendinius su statytoju, rengti ir tvarkyti kitą statybos dokumentaciją, koordinuoti ir optimizuoti rangovų darbą, informuoti ir konsultuoti statytoją visais statybos klausimais bei priimti rangovų perduodamus tarpinius ir galutinių darbų rezultatus. Tačiau konkrečios statybų valdytojui pavedamos funkcijos priklauso nuo paties statytojo dalyvavimo statybų koordinavime apimties, statybų valdytojui ketinamų suteikti įgaliojimų apimties ir rizikos bei atsakomybės tarp jų paskirstymo.

Statybos valdytojas veikia ne savo, o statytojo vardu

Pavedimo santykiai, susiklostantys tarp statytojo ir statybos valdytojo, yra svarbūs tuo, kad statybos valdytojas veikia ne savo, o statytojo vardu. Dėl šios priežasties, aukščiau nurodytų funkcijų, jei jas statybos valdytojas atlieka nepažeisdamas pavedimo sutarties suteikiamų įgaliojimų, vykdymas sukuria statytojo, o ne valdytojo teises ir pareigas prieš trečiuosius asmenis. Tiesa, teismų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai statybos valdymu buvo pripažintos ir tokios sutartys, kurias statybų valdytojas su rangovais sudarė veikdamas savo, o ne statytojo, vardu, tačiau ir šiais atvejais teismai pripažino solidarią užsakovo ir statybų valdytojo atsakomybę prieš tokius rangovus.

Dėl šios statybų valdymo specifikos, statytojas, sudarydamas sutartį dėl statybų valdymo, privalo tinkamai įvertinti, kokią įgaliojimų dalį perduos valdytojui. Statytojas, kuris siekia tik investuoti į vystomą projektą, gali pasirinkti perduoti visus savo įgaliojimus valdytojui, tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kai statybų valdytojui suteikiama teisė tik peržiūrėti ir pasirašyti faktiškai atliktų statybos darbų aktus arba tik prižiūrėti darbų vykdymą ir konsultuoti statytoją.

Tais atvejais, kai statybų valdytojui yra perduodami platūs įgaliojimai (pvz., numatoma, kad valdytojas galės sudaryti sutartis su rangovais, priimti perduodamus darbus ir kt.), statytojas, visų pirma, turėtų būti tvirtai įsitikinęs statybos valdytojo profesionalumu bei, antra, numatęs atitinkamas rizikos mažinimo priemones pavedimo sutartyje, t.y., plačią valdytojo atsakomybę už statytojo interesų neatitinkantį veikimą.

Patartina skirti dėmesį valdytojo atsakomybę reglamentuojančioms nuostatoms

Atsižvelgiant į tai, kad valdytojo veiksmai teisiškai susaisto statytoją ir trečiuosius asmenis (jei tokia teisė suteikta pavedimo sutartimi) ir gali susiklostyti situacijų, kai statybos valdytojo veiksmai gali sukelti neigiamų pasekmių statytojui (pvz., jei statybos valdytojas sudarė ribotos rangovo atsakomybės rangos sutartį, statytojas, atsiradus darbų defektams, iš rangovo negalės reikalauti visiško nuostolių atlyginimo), patartina sudarant sutartį su valdytoju, skirti ypatingą dėmesį pastarojo atsakomybę reglamentuojančioms nuostatoms.

Tačiau, nepaisant to, kad atsakomybė už statybos valdytojo veiksmus prieš trečiuosius asmenis tenka pačiam statytojui, tai neatima iš statytojo teisės, atlyginus žalą tretiesiems asmenims, patirtus nuostolius išsireikalauti iš statybos valdytojo regreso tvarka. Priešingai – pavedimo santykiai pasižymi itin aukštais standartais, kuriais privalo vadovautis valdytojas. Jis privalo vengti bet kokios situacijos, kuri galėtų pasireikšti kaip interesų konfliktas, teikti statytojui informaciją apie statybos eigą, veikti išimtinai jo interesais ir rūpestingai vykdyti kitas sutartyje numatytas pareigas.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad statybų valdymas, kaip ir bet kuris kitas statybų organizavimo būdas, turi tiek teigiamų, tiek neigiamų aspektų. Netinkamai valdytojui įvardinti statytojo lūkesčiai, per siaurai ar per plačiai nustatytos įgaliojimų ribos, netinkamas sutartinės atsakomybės įtvirtinimas ir, pagaliau, valdytojo nesąžiningumas, kelia riziką, kad statytojas patirs nuostolių ar nepasieks norimo rezultato.

Kita vertus, gerai sustyguotas, profesionalus, sąžiningai statytojo interesus užtikrinantis statybų valdymas gali būti puiki, pigesnė už generalinę rangą, darbų organizavimo alternatyva. 
Žymės  ProjektaiRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-08-04 10:51
Birželio 30 d. Užimtumo tarnybos direktorius patvirtino naują Trūkstamų profesijų sąrašą. Šis sąrašas galios iki 2020 m. pabaigos. Sąrašas yra suskirstytas į tris sektorius: statybos, pramonės ir paslaugų. Kaip praktikoje atrodo trečiųjų šalių piliečių iš Trūkstamo profesijų sąrašo įdarbinimas Lietu...
nuotrauka
2020-08-04 10:07
Pasaulį kausto COVID-19 virusas. Pastarosiomis dienomis vis garsiau kalbama apie antrąją jo bangą. Jei blogiausias scenarijus pasitvirtins – valstybės galimai užvers sienas, bus skelbiamas karantinas, darbuotojai, jei tik yra galimybė, bus skatinami dirbti iš namų. Įvairių įmonių darbuotojai įrodė, ...
nuotrauka
2020-08-03 16:03
Šiaulių apygardos teismas paliko nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų birželio pradžioje priimtą nutartį, kuria Šiaulių apylinkės teismas paliko galioti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nutarimą dėl 220 eurų administracinės nuobaudos skyrimo bendrovės vadovui R. Š...
nuotrauka
2020-08-03 10:14
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo š. m. rugpjūčio 3 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos ište...
nuotrauka
2020-08-03 09:57
Rugpjūčio 3 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė 3 naujus kvietimus teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programoje suplanuotas priemones. Pagrindinis šių priemonių tikslas – mažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tačiau šios priemonės taip pat prisideda ir prie darbo vietų k...
nuotrauka
2020-07-31 13:59,      papildyta 2020-07-31 19:28, papildyta „Galio Group“ komentaru
Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ pirkimo komisija patvirtino, kad bendrovės organizuoto biuro nuomos konkurso laimėtojas nustatytas tinkamai ir tolesnės procedūros su „Business Garden Vilnius“ projektą Lazdynuose plėtojančia bendrove „Vastint Lithuania“ gali būti tęsiamos.
nuotrauka
2020-07-31 11:38
Didžiųjų duomenų (angl. Big Data) nauda jau niekas neabejoja. Tiek verslo gigantai, tiek ir mažesnės įmonės investuoja į didžiųjų duomenų valdymą. Bet kaip tuos duomenis valdyti ir kokius metodus pasitelkti? Ar dirbtinio intelekto (DI) technologijos yra panacėja norint tapti rinkos lyderiu? Apie tai...
nuotrauka
2020-07-31 10:23
Lietuvos ekonomika, paveikta pandemijos sukeltų pasekmių, antrąjį ketvirtį susitraukė 5,1 proc. Naujausi ekonominiai rodikliai liudija, kad šalies ūkis jau atsigauna, nors ir labai netolygiai.
nuotrauka
2020-07-31 09:00
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) primena, kad Pirkimų vykdytojai privalo atidžiai vertinti gautus pasiūlymus. Būtina vertinti pateiktų dokumentų turinį, juose nurodomą informaciją, jos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kituose pasiūlymo dokumentuose nurodytiems duomenims bei įsi...
nuotrauka
2020-07-30 14:30
Gyventi švariau ir mokėti mažiau – kiekvieno namų ūkio siekis. Atsiradus galimybei elektros energiją įsigyti iš nutolusių saulės elektrinių bei tapti gaminančiu vartotoju, siekis tampa realybe. Dar daugiau. Kaip sako Nerijus Paklonskas, įmonės EST LT rinkodaros vadovas, sureguliavus gaminamos ir suv...
nuotrauka
2020-07-30 11:37
Statistikos departamento duomenimis, apie 82 proc. įmonių Lietuvoje yra labai mažos, tai reiškia, kad jose dirba iki 9 darbuotojų. Iki šiol tokios įmonės negalėjo darbuotojų įdarbinti pagal pameistrystės darbo sutartį.
nuotrauka
2020-07-30 10:33
Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo su rangos darbų konkursą laimėjusia „Sūduvos statyba“. Tačiau paaiškėjo, kad įmonė šiemet nepajėgi atlikti darbų.
nuotrauka
2020-07-30 10:16
Aplinkos ministerija parengė Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35, 87 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir kviečia su juo susipažinti visuomenę, suinteresuotas institucijas ir organizacijas. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki rugpjūčio 12 d.
nuotrauka
2020-07-30 10:13
Statybos sąnaudų elementų kainos 2020 m. birželį, palyginti su geguže, skelbia Statistikos departamentas, padidėjo 0,2 proc.
nuotrauka
2020-07-30 09:13,      papildyta 2020-07-30 11:35, papildyta naudinga informacija dėl komandiruotų darbuotojų
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad nuo liepos 30 d. keičiasi darbuotojų komandiravimo į Lietuvą tvarka. Pakeitimai aktualūs Lietuvoje įregistruotoms įmonėms, įdarbinančioms kitų šalių laikinuosius darbuotojus, bei juos komandiruojančioms į kitas valstybes.
nuotrauka
2020-07-29 11:54
Notarams bus suteikta teisė rengti turto pardavimo ir nuomos viešuosius aukcionus internete. Žmonės galės pasirinkti šią elektroninę paslaugą iš platesnio teikėjų rato ir patogiai bei greitai tvarkyti savo nuosavybės reikalus.
nuotrauka
2020-07-29 09:00
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ („LTG Infra“) ir UAB „YIT Lietuva“ pasirašė sutartį, pagal kurią, vietoje probleminės vieno lygio pervažos, bus įrengtas tunelis automobiliams su pėsčiųjų taku. Naują tunelį, už beveik 5,8 mln. eurų, planuojama suprojektuoti ir pastatyti per kiek daugiau nei...
nuotrauka
2020-07-28 16:09
Šiandien, liepos 28 d., Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atlieka kratas, dokumentų poėmius bei kitus būtinus proceso veiksmus Druskininkų miesto savivaldybėje, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje bei kitose vietose.
nuotrauka
2020-07-28 11:36
Prasidėjo dujų balionų, naudojamų maistui gaminti daugiabučiuose namuose, keitimo elektra arba gamtinėmis dujomis programos įgyvendinimas. Šis dujų balionų keitimas trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose bus finansuojamas valstybės. Parama vienam butui sieks iki 600 eurų, iš viso tam šiemet ...
nuotrauka
2020-07-28 10:57
Liepos 23-24 dienomis Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įvyko pakartotiniai vieši aukcionai dėl jo nuosavybės teise valdyto nekilnojamojo turto – aštuonių nenaudojamų objektų.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Nutolusi saulės elektrinė. Kaip nemokėti už elektros energiją arba mokestį sumažinti iki minimumo

Gyventi švariau ir mokėti mažiau – kiekvieno namų ūkio siekis. Atsiradus galimybei elektros energiją įsigyti iš nutolusių saulės elektrinių bei tapti gaminančiu vartotoju, siekis tampa realy...