2020 gruodžio 3 d. ketvirtadienis, 21:33
Reklama  |  facebook

Daugiabučio šilumos punkto prižiūrėtojui privalomas technologijos mokslų išsilavinimas

Irena DIRGĖLIENĖ      2014-09-03 08:04
Kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos salėje vyksta Daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkų, įgaliotinių ir kitų būsto dalyvių užsiėmimai. Į tokį užsiėmimą praėjusį pirmadienį susirinko apie 30 bendrijų pirmininkų. Susirinkusieji supažindinti su naujausiais teisės aktų pakeitimais.
nuotrauka
Asociatyvi portalo archyvo nuotr.


Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis susirinkusiesiems pristatė praėjusiais metais pasikeitusį Šilumos ūkio įstatymą, dėl kurio prisireikė keisti ir kitus šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Pasak jo, šiuo metu šilumos vartotojams aktualūs du teisės aktai – Energetikos ministro patvirtintos Šilumos tiekimo vartojimo taisyklės su pakeitimais ir Energetikos ministro įsakymas, patvirtinantis Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

Pasak J. Antanaičio, šiuo metu yra aktualu tai, kad šildymo sezono pradžią ir pabaigą nustato savivaldybės institucija, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 laipsnių C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 laipsnių C. Šildymo sezono laikotarpiu šiluma privalo būti tiekiama iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi, ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytas higienos normas.

Kada pradėti šildymo sezoną, galime spręsti ir patys

J. Antanaitis sako, kad vartotojai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka ir patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, tik tai turi būti padaryta nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Gyventojams, nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą turi pranešti šilumos tiekėjui, o šis – ne vėliau kaip per dvi darbo dienas privalo duoti leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui. Pasak J. Antanaičio, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, organizuoja valdytojas.

Kai kreipiamasi individualiai, šilumos tiekėjas turi įvertinti teisės akto nuostatas ir, suderinęs su savivaldybės institucija, nustatyti pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną, ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną, eiliškumą. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą.

Turi būti pasirašomas pastato parengties šildymo sezonui aktas

Susitikimo metu kalbėta ir apie naujus reikalavimus, keliamus šilumos punktų prižiūrėtojams daugiabučiuose namuose. Energetikos ministro patvirtintos taisyklės nustato, kad už šilumos ūkį atsakingas asmuo turi būti skiriamas pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi. Nuo šiol tas asmuo privalės turėti ir technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą bei, kaip anksčiau, būti atestuotas darbo vietai ir turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti atsakingu už šilumos ūkį bei efektyvų, patikimą ir saugų įrenginių eksploatavimą. Jeigu pastato savininkas ar valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti prižiūrėtojui, turinčiam teisės aktuose nustatytą kvalifikaciją ir leidimus prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas.

Tarp prižiūrėtojo teises, pareigas ir atsakomybę nustatančių reikalavimų yra ir naujų. Vienas tokių, kaip užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą, palaikant juose nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus ir yra techninės galimybės tą reguliuoti. Taip pat prižiūrėtojas privalo siekti, kad panaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus.

Nuo šiol prieš šildymo sezono pradžią turi būti pasirašomas pastato parengties šildymo sezonui aktas – pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo dokumentas, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.

Keitėsi Daugiabučių bendrijų veiklą reglamentuojančio įstatymo nuostatos

Be pasirengimo šildymo sezonui temos, susitikimo metu aptartos ir kitos.

Būsto rūmų teisininkas Rolandas Klimavičius supažindino susirinkusiuosius su teisės aktų pakeitimais, įvykusiais per vasarą. Keitėsi kai kurios pagrindinio bendrijų veiklą reglamentuojančio Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatos.

Taip pat Aplinkos ministerijos iniciatyva patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės.

Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja Svetlana Osinskaja supažindino su naujomis mokesčių perskaičiavimo taisyklėmis, kurios bus visiems aktualios, keičiant litus į eurus.

Susitikime dalyvavo ir Vilniaus miesto vicemeras Romas Adomavičius bei Aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Karosas. Kitas susitikimas planuojamas spalio 6 dieną. 
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Inžinerinės sistemos

nuotrauka
2020-10-20 07:45
Dėl nuolat griežtėjančių standartų ir tobulėjančių technologijų kiekvienais metais nauji pastatai tampa vis taupesni. Siekiant atitikti augančius reikalavimus, statomuose objektuose naudojami vis efektyvesni izoliavimo sprendimai. Taip pastatai tampa vis sandaresni, bet dažnai ima kelti asociacijų s...
nuotrauka
2020-10-19 07:30
Pasirenkant pastato vidaus vamzdynų sistemas, svarbi ne tik jų kokybė, kuri užtikrintų efektyvų ir nepriekaištingą veikimą. Aktualu, kad tokios sistemos būtų paprastai ir greitai montuojamos, lengvai aptarnaujamos ir nekeltų rūpesčių bent keliasdešimt metų. „Wavin“ siūlo kaip tik tokius variantus, k...
nuotrauka
2020-10-08 10:04
Netrukus dalyje Vilniaus pastatų karštas vanduo gali nusidažyti skaisčiai žalia spalva – tai reiškia, kad pastate įrengtas šilumokaitis nesandarus ir jį reikia nedelsiant keisti, siekiant užtikrinti kokybišką karšto vandens tiekimą.
nuotrauka
2020-09-08 10:31
Ar taupote energiją, vandenį kavai šildydami ant dujinės viryklės, o ne elektriniu arbatiniu? O galbūt jau renkate parašus savo daugiabučio renovacijai, nepaisydami nemažų išlaidų?
nuotrauka
2020-08-28 11:44
Vasarą, gulėdami ant lieptelio prie ežero, turbūt daugelis pasvajoja apie tai, kaip būtų galima vasaros šilumą ir energiją išsaugoti žiemos šildymo laikotarpiui. Pasak KTU Elektros ir elektronikos fakulteto (EEF) dėstytojo dr. Artūro Barono, toks uždavinys išsprendžiamas tiek teoriškai, tiek praktiš...
nuotrauka
2020-03-31 10:51
Mokslininkai jau seniai yra įrodę, kad biurų pastatuose, kurie vėdinami prasčiau, žmonės serga dažniau. Tas pats galioja ir namams bei butams. Šiandieninės pandemijos akivaizdoje, siekiant likti sveikiems bei nesukelti pavojaus kitiems, norime paraginti daugiau dėmesio skirti patalpų vėdinimui ir at...
nuotrauka
2019-11-29 10:39
Tauragės savivaldybėje už 900 tūkst. eurų atnaujintas gatvių apšvietimas. „Enefit“ per 4 mėnesius pakeitė daugiau kaip 3,5 tūkst. gatvės šviestuvų mieste ir jo apylinkėse. Įdiegti nauji išmanūs LED gatvės šviestuvai, palyginti su iki tol naudotais šviestuvais, elektros energijos sunaudoja du kartus...
nuotrauka
2019-11-29 09:02
Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) šilumos gamybos objektuose užsienio ekspertai užbaigė dūmų automatinių monitoringo sistemų (AMS) bandymus. Bandymai parodė, kaip rašoma pranešime, jog bendrovės AMS veikia stabiliai ir yra parengtos operatyviai reaguoti į dūmų emisijų pokyčius.
nuotrauka
2019-11-15 10:22
Neretai to paties pastato gyventojai skundžiasi, jog vieni gyvena pernelyg karštai ir priversti atverti langus, o kitų butuose pernelyg vėsu. AB „Panevėžio energija“ teigia, kad tai daugelio senos statybos daugiabučių namų problema, jos priežastis – seni, neturintys šiuolaikinių šilumos reguliavimo ...
nuotrauka
2019-11-11 11:23
Saulės kontrolės sistemos yra ne tik funkcionali, bet ir estetiška priemonė pastatų dizainui ir architektūrai kurti. Naudojant šias sistemas, galima reguliuoti vidaus mikroklimatą, temperatūrą, šviesos srautą. Saulės kontrolės sistemos, priešingai nei lauko žaliuzės, yra modernus sprendimas, leidžia...
nuotrauka
2019-10-24 11:12
Ignas Rėksnys – vilnietis verslininkas, jau daugiau kaip 20 metų parduodantis interjero sprendimus. Tiesa, jis ir savo paties namams kurti skyrė ypatingai daug dėmesio, tad posakis „batsiuvys be batų“ jam negalioja.
nuotrauka
2019-10-03 13:17
Po ypač šiltos vasaros į Lietuvą sugrįžo vėsūs, rudeniški orai, tačiau tokius karščius veikiausiai galėsime pamiršti tik iki kito šiltojo sezono. Mokslininkai tikina, kad alinančios karščio bangos kasmet dažnės. Tad tikėtina, kad dėl besikeičiančio klimato vis daugiau žmonių namuose įsirengs vėsinim...
nuotrauka
2019-09-26 13:28
Šilumos tiekimo įmonės nuolat cirkuliuoja karštą tinklų vandenį iki pastato įvado, nes šilumos punkte visus metus ruošiamas buitinis karštas vanduo. Jeigu pastato vidaus šildymo sistema paruošta, paleisti šildymą paprasta – tereikia atsukti keletą sklendžių, fiksuoti prietaisų parodymus. Tą turi atl...
nuotrauka
2019-05-22 13:03
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl teikiamų apmokėti sąskaitų, pasisakė, kad pastatas laikomas atjungtu nuo centralizuoto šildymo sistemos tik surašius statybos užbaigimo aktą ir iki to momento pagrįstai reik...
nuotrauka
2019-05-20 11:47
Danų įmonė JKF POLSKA jau daugiau nei 60 metų nuosekliai didina savo indėlį į geresnės aplinkos kūrimą visame pasaulyje. Iš galvanizuoto metalo lakštų ir nerūdijančio plieno filtrus, separatorius, pneumotransporto ortakius bei vakuuminio ištraukimo sistemas gaminanti bendrovė savo produktus pristato...
nuotrauka
2019-04-15 13:52
Siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų, Energetikos ministerija pasirašė susitarimą su įmone „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl priemonių, kurios padės taupyti energiją, įgyvendinimo.
nuotrauka
2019-04-01 07:29
Viena didžiausių Šiaulių regiono pramonės įmonių – vėdinimo sistemos įrangos gamintoja „Salda“ – tęsia 2017 metais pradėtą verslo modelio transformaciją ir atsisako mažmeninės prekybos veiklos. Nuo šiol Lietuvos klientai „Saldos“ gaminius galės įsigyti pas prekybos partnerius.
nuotrauka
2019-01-16 07:35
Pramonės plėtra, miestų augimas ir gyventojų tankumo didėjimas ne tik liudija žmonijos pažangą, bet ir kelia nemažai iššūkių. Viena iš nepageidaujamų žmogaus veiklos pasekmių – tarša kvapais. Deja, dauguma kvapų šalinimo ar dezinfekcijos sprendimų ne tik daug kainuoja, bet daro žalą aplinkai. UAB „A...
nuotrauka
2018-12-13 13:12
Žiemą naujakurių galvosūkiu tampa drėgmės lygis namuose ir namų vėdinimas. Vieni jų kaip tik šiuo metu planuoja užbaigti vidaus apdailą, kiti, jau įsikūrę, po vėsesnės nakties rytą pasitinka aprasojusiais ar net iš vidaus apšalusiais langais. Ką gi daryti, ar tikrai palikti pravirus langus – geriaus...
nuotrauka
2018-10-17 15:56
Lietuvą ištiko paradoksas. Modernizuoti daugiabučiai namai tapo kur kas šiltesni, sąskaitos už šildymą sumažėjo, tačiau butuose tapo drėgna, ėmė veistis pelėsis. Modernizavimas, turėjęs suteikti komfortiškas gyvenimo sąlygas, iš tiesų sukūrė naujų problemų.

Statybunaujienos.lt » Inžinerinės sistemos

nuotrauka

Siūlo sprendimą, kaip paprastai atsikratyti statybinių atliekų ir kitų rakandų

Antrasis karantinas suteikė progą daugiau laiko skirti namams – išsivalyti juos nuo nereikalingų daiktų, susitvarkyti sandėliuką ar baigti užsitęsusius remonto darbus. „Ecoservice“ ekspertai...