2020 rugsėjo 27 d. sekmadienis, 19:33
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Kas gresia miestams, kai mėgėjai tampa ekspertais, o architektai – administratoriais  4

Rasa ČERGELIENĖ      2014-07-27 18:38
Kas šiuo metu kuria mažų Lietuvos miestų veidą? Sovietmečiu didelė galia buvo suteikta miestų architektams. Dabar šią galią šalies įstatymai atidavė bendruomenėms. Profesionalų vaidmuo šiame procese – nevienareikšmis. Daug kas priklauso nuo asmeninių savybių, gebėjimų komunikuoti su bendruomene, valios, nuoseklumo. Kartais – ir pasiaukojimo, kūrybinės aistros, kurią gesina Viešųjų pirkimų įstatymas ir kitos teisinės užkardos.
nuotrauka
Mažeikių Senamiesčio parko rekonstrukcijos darbai, pasipriešinus miestiečiams, buvo atidėti triskart. Autorės nuotr.


Minimos įmonės
Mažeikių r. savivaldybė,

Kariavo teismuose

Neseniai Mažeikiuose pasirašytas Senamiesčio parko rekonstrukcijos darbų priėmimo aktas. Rekonstrukcijos projektas, kuris turėjo būti baigtas prieš trejus metus, vadinamas rekordiniu. Gyventojų pasipriešinimo sulaukusio projekto darbai buvo atidedami tris kartus. Statybos darbai parke, planuotame sutvarkyti iki 2010-ųjų, baigti tik dabar. Tuo, kas padaryta, iki galo nepatenkinti nei užsakovai, nei projekto priešininkai, nei miesto kūrybos procesą idealizuojantys miesto menininkai.

ES struktūrinių fondų finansuotas projektas „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“, kurio darbai kainavo 3,2 mln. litų, mieste sukėlė diskusiją, kas turėtų kurti miestą: architektai profesionalai ar sau eksperto vaidmenį priskirianti bendruomenė. Vėliau prisiminta dar ir tai, kad miesto kūrybos rezultatui įtakos turi ir Viešųjų pirkimų įstatymas, įstatantis į pigiausios kainos rėmus.

2009 metais Vilniaus bendrovė „Archartelė ir partneriai“ parengė Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo techninį projektą. Netrukus šiems planams pasipriešino Parko gynėjų iniciatyvinė grupė. Vyko piketai, rašyti skundai įvairioms institucijoms. Reikalauta išsaugoti parke numatytus iškirsti medžius.

Pagal parengtą projektą planuota iškirsti 609 medžius, daugiausia pušis. Palaikydama iniciatyvinę parko gynėjų grupę, veiksmą sustabdė Aplinkos ministerija – medžių kirsti neleido. Pakoregavus projektą, tiesa, vėliau buvo iškirsta gerokai mažiau.

Vėliau teismas panaikino statybos leidimą. Parko rekonstrukciją teko atidėti dar vieneriems metams. Teisminiai ginčai vyko nuo 2011-ųjų iki 2012 metų pabaigos. Savivaldybės administracijos ir UAB „Archartelė ir partneriai" sutartis dėl projekto parengimo pripažinta negaliojančia. Dargi buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl viešųjų pirkimų komisijos narių galimai nusikalstamų veiksmų perkant parko techninio projekto paslaugą iš bendrovės „Archartelė ir partneriai".

Ragina pasitikėti profesionalais

Mažeikių miesto tapatumo ženklų kartu su studentais ieškanti Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentė Laima Mikalauskienė, mažeikiškė, parko rekonstrukciją vertina dvejopai. Ją stebina, kodėl parko akcentais pasirinktos akmenimis užpildytos metalo karkasų konstrukcijos. Panašios konstrukcijos, tiesą sakant, jau nebe pirmas dešimtmetis statomos įvairiausių estetinių lygių šalies sodybose. Tačiau docentė nemano, kad miesto kūrimo procesą reikėtų atiduoti į bendruomenės rankas.

Bendruomenė esą turi teikti pasiūlymus, bet galutinį žodį turėtų tarti profesionalai. Reikia jais pasitikėti. „Kai mėgėjai užima eksperto poziciją, nėra gerai. Ekspertas yra profesionalas, kuris mokėsi ir įgijo tam tikrą kompetenciją. Mes dėl to ir mokame mokesčius, kad švietimo sistema visuomenei išugdytų profesionalus – menininkus, dizainerius, architektus“, – teigė L. Mikalauskienė.

Pasak jos, anksčiau buvo miesto architektas – profesionalas, atsakingas už miesto estetinį vaizdą. „Kad ir kaip norėtume, dabartinės savivaldybės Architektūros skyriaus vedėjos pareigos skirtos kitiems dalykams. Ne atsitiktinai buvęs aplinkos ministras Valentinas Mazuronis iškėlė iniciatyvą sugrąžinti į savivaldybes miesto architekto pareigybes“, – sakė docentė.

Architektai valdžios negaus

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas profesorius Marius Pranas Šaliamoras, galima sakyti, vienas iš Mažeikių miesto veido kūrėjų. Anuomet, 1985-aisiais, jį, ką tik mokslus Vilniaus dailės akademijoje baigusį jaunąjį specialistą, kartu su kitais jaunais architektais dirbti ir gyventi pasikvietė anuometinis LKP Mažeikių skyriaus pirmasis sekretorius Stanislovas Giedraitis. Mažeikių parko rekonstrukcijos istorija M. P. Šaliamorui žinoma – teko apie tai kalbėti, svarstyti Lietuvos architektų sąjungoje.

Jis pripažįsta: anksčiau vyriausieji miesto architektai turėjo šiokio tokio savarankiškumo, jie galėjo vykdyti tam tikrą architektūros politiką.

„Dabar jie yra administratoriai, jiems priklauso prižiūrėti teisinę pusę. Jie nelabai gali kištis į estetinius dalykus. Nebent truputį, asmeniškai, kaip žmonės, bet iš tikrųjų reguliuojantys dokumentai dabar yra bendrieji planai ir detalieji planai. Kai vyksta planavimo procesas, yra numatyta procedūra – supažindinti su projektais visuomenę, kad būtų įvertinti visi interesai – verslo, visuomenės lūkesčiai, politikų ambicijos, individualių žmonių, statytojų norai. Visas, vadinkime, grožio kūrimo krūvis perkeliamas į planavimo etapą“, – sakė M. P. Šaliamoras.

Miesto architekto statuso sugrąžinimas, anot Lietuvos architektų sąjungos vadovo, tebūsiąs tik vardo sugrąžinimas. Daugiau niekas nesikeisią, nes įstatyminė bazė dabar – visiškai kita. Net ir įgijęs šį statusą, miesto architektas liksiąs politinės valdžios klerkas.

„Realiai šio asmens pareiga bus prižiūrėti politinių sprendimų vykdymą. Kištis į šiuos procesus jis negalės. Kištis į šiuos procesus bus galima, ir tai įstatymuose yra numatyta, būtent planavimo ir prognozavimo etape. Įstatyme taip pat yra numatyta, kad jeigu kas nors jau suplanuota, visuomenei tai turi būti vaizdžiai pateikta – kad ir paprastas žmogus suprastų, kaip tai atrodys. Čia visuomenė gali labai daug. Ji gali reikalauti, gali sustabdyti procesą. Jiems gali pavykti pradiniame etape išsireikalauti daugybės dalykų, atstovauti įvairių šalių interesams. Dažnai šį etapą pramiegame. Atsibundame tada, kai kaimynas įbeda kastuvą į žemę. Tada – skandalas, gulamasi po traktoriaus vikšrais“, – svarstė M. P. Šaliamoras.

Asmenybės galių nepraranda

Vis dėlto bendruomenės, politikų ir profesionalų diskusija esą galima, tik viską reikia daryti be pykčio. Į tokią diskusiją galėtų įsitraukti ir Lietuvos architektų sąjunga – jos atstovus būtų galima pasikviesti kaip arbitrą. Tokios sąjungos funkcijos numatytos, padedama nemokamai, vykstama į išvažiuojamuosius posėdžius – bendruomenei tereikia pasikviesti.

M. P. Šaliamoras taip pat primena: kuriant miestą, daug gali nuveikti aktyvios, drąsios asmenybės. Istorinių pavyzdžių esą turime – užtenka prisiminti Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Gerus miestų kūrimo pavyzdžius Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas mato Anykščiuose, Neringoje.

„Anykščių veido kūrimas – ilgų, nepaprastai kruopštaus darbo metų rezultatas“, – sakė Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė.

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriui D. Gasiūnienė vadovauja nuo 1997 metų. Pasak jos, miesto planavimas ir architektūra, apželdinimo, mažieji architektūros dalykai – ne vienerių metų reikalas.

„Pirmiausia tenka inventorizuoti miesto ar miestelio, kuriame tu dirbi, esmę, gilumą. Ši giluma susideda ne tiktai iš miesto planavimo – kodėl taip, o ne kitaip suplanuotos gatvės, kodėl ten, o ne kitur stovėjo namai, bet ir iš vietos dvasios. Šią vietos dvasią atpažinti – pats sunkiausias uždavinys. Sunku pasakyti, ar tikrai pasiseka. Galime pasakyti, kad mes stengiamės“, – aiškino D. Gasiūnienė.

Anykščiuose dar 1992-aisiais, kai ji dar nedirbo savivaldybėje, buvo atliktas miesto regeneravimo projektas. „Paminklų restauravimo institutas, kuriam vadovavo Giedrė Miknevičienė, Nepriklausomybės pradžioje tikrai nuoširdžiai tą darbą atliko. Gaila, bet to negalima pasakyti apie dabar, vykdant viešąjį pirkimą, ruošiamus dokumentus – šiame procese jokio nuoširdumo nerastume“, – sakė D. Gasiūnienė.

Dirbo be atostogų

Anot architektės, šiomis aplinkybėmis pilietiškumo nebeužtenka. Gali padėti nebent meilė savo miestui, kuriame gyveni, kuriame dirbi ir dar nori kokių nors veiklos rezultatų.

„Turi ryžtis neturėti nė dienos asmeninių atostogų. Mudviem su vyru, kuris irgi architektas, tai, ką darėme buvo hobis. Važiuodavome po panašaus dydžio, panašiomis aplinkybėmis susikūrusius Europos miestelius. Apvažiavome jų tūkstančius – per metus tai kartais būdavo trys kelionės. Važiavome taip daug metų. Bandėme suprasti, kodėl Prancūzijos panašaus dydžio miestelyje yra jauku, ten žmonės vaikšto gatvėmis, sėdi lauko kavinėse ir visi šypsosi, o kodėl pas mus to nėra“, – kalbėjo D. Gasiūnienė.

Procesas vykęs ilgai, tai buvę panašu į lipdymą. Tačiau generalinį sulipdymą atlikti esą padėjusi Europos Sąjunga.

Dar 2003-aisiais metais Anykščiams sukurta vizija „Miestas prie vandens“. Miestas driekiasi septynis kilometrus palei Šventąją, todėl viskas sieta su upe. Pastatytas septynių kilometrų dviračių ir pėsčiųjų takas prie pat upės su apžvalgos aikštelėmis, estradomis, vaikų žaidimais. Už Europos Sąjungos teritorijų planavimui skirtus pinigus suplanuoti devyni sklypai, skirti parduoti privačiam sektoriui prie pat upės.

Šiuo metu Anykščiuose jau pastatytas kempingas, pramogų parkas su kavine ant kranto, šiuo metu projektuojamas motelis. Ant to paties tako – Menų inkubatorius ir aukščiausia Lietuvoje šv. Mato bažnyčia su apžvalgos aikštele, iš kurios matosi visas miestas ir jo apylinkės. Sutvarkytos senamiesčio gatvės, iš biudžeto nudažyti mediniai namai. Mažame miestelyje, kuriame – vos 12 tūkstančių gyventojų, anot D. Gasiūnienės, staiga viskas pradėjo klijuotis.

Kuria kartu su bendruomene

Nuo 2007-ųjų Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriui vadovaujanti architektė Daiva Štakonaitė gina už ES struktūrinių fondų lėšas atnaujintus Mažeikius, taip pat ir Senamiesčio parko rekonstrukciją, projekto autoriaus Henriko Štaudės idėjos jai patinka. Tik esą gaila, kad dėl gyventojų pasipriešinimo ne visi geri dalykai įgyvendinti.

„Mažeikių veidas keičiasi, bet, deja, tai pastebi tik žmonės, atvykę iš kitų miestų ar ilgai nebuvę Mažeikiuose. Saviškiai labai greit priprato prie teigiamų pasikeitimų ir pamiršo, kas buvo iki šiol“, – kalbėjo D. Štakonaitė.

Jai skaudu, kai kas nors nemato ar nenori matyti, kas yra nuveikta. „Prie blogesnių rezultatų veda Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas ir mažiausios kainos politika: sunku pasiekti rezultato, nes rimtos kompanijos tokiuose konkursuose nedalyvauja. Tačiau tokiu atveju aktyviai įsijungiame mes, savivaldybės darbuotojai, ir pasiekiame priimtiną rezultatą“, – aiškino architektė.

Šiuo metu, pasak D. Štakonaitės, Mažeikiuose statomas įdomus muziejus, biblioteka. Ji tikisi, kad pavyks pastatyti ir daugiafunkcinį centrą, kuriam rengiamas architektūrinis konkursas. Vienas iš jai svarbių projektų – sugrąžinti miestui Ventos upę, kitaip sakant sutvarkyti upės aplinką, miesto jungtis su Pavenčiais. Ji džiaugiasi, kad jai pasisekė: dirba labai sunkiu ir labai geru periodu, jo metu padaryta labai daug darbų.

Vis dėlto ji mano, kad ne Architektūros ir urbanistikos skyrius kuria miestą. „Skyrius nekuria miesto veido, o padeda tai daryti, pasuka tinkama linkme. Viskas prasideda nuo strategijos, bendrųjų planų, kurių rengime dalyvauti šimtaprocentinę teisę turi miesto bendruomenė“, – sakė Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja.

R. Čergelienės nuotraukose – rekordiškai ilgai vykdyto Mažeikių Senamiesčio parko rekonstrukcijos projekto rezultatai.
 
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

geri pvz.
2014-07-28 17:26
gali visi miesteliai imti pavyzdį iš mūsų nuostabiai sutvarkytų kurortų- Birštono, Druskininkų
aplinka
2014-07-28 16:59
kasi gerai jautiesi parke, saugiai, kai akis yra kur paganyti, tai ir šypsaisi. Pinigai? jų reikia, bet gamta ir priverčia pamiršti nepriteklius. tik man tie akmenys tinkluose? čia mažeikiškiai taip patys norėjo?............
Nesutinku
2014-07-28 15:59
Šypsena veide neatspindi piniginės storio..
Miela autore,
2014-07-28 12:08
Važiavome taip daug metų. Bandėme suprasti, kodėl Prancūzijos panašaus dydžio miestelyje yra jauku, ten žmonės vaikšto gatvėmis, sėdi lauko kavinėse ir visi šypsosi, o kodėl pas mus to nėra“,-- kai Lietuvos miestelių žmonės uždirbs tiek, kiek Prancūzijos miestelių , tada galės irgi sėdėti lauko kavinėse ir šypsotis

Savivaldybėse

nuotrauka
2020-09-25 13:33
Vilniaus miesto savivaldybė, siekianti plačias Naujamiesčio gatves paversti jaukesnėmis erdvėmis gyventojams, šiandien pristatė naujieną – „keliaujančius kiemelius“, kurie kol kas bus būtent šios miesto dalies išskirtiniu elementu.
nuotrauka
2020-09-25 11:43
Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo kontrolę vykdanti įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) pastebi, kad kai kurių rūšių atliekų kiekiai priklauso nuo sezoniškumo: įsibėgėjus rudeniui nuosavų namų, kotedžų atliekų surinkimo konteineriuose ir daugiabučių namų kiemuose įr...
nuotrauka
2020-09-25 11:25
Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė pakartotinį buvusios sanatorijos „Nemunas“ pastatų ( 1328,45 kv. m., 1520,44 kv. m. ir 16 558,23 kv. m.) ir jiems priskirto 2,1513 ha žemės sklypo Liepų g. 1 viešą elektroninį pardavimo aukcioną.
nuotrauka
2020-09-24 16:24
Vilniaus miesto savivaldybė ragina paskubėti metalinių garažų savininkus nusikelti ant valstybinės žemės stovinčius garažus. Prie garažų nukėlimo proceso Vilniuje jungiasi ir Aplinkos ministerija, o savivaldybė toliau teikia pagalbą geranoriškoms garažų bendrijoms. Išskirtiniais atvejais garažų savi...
nuotrauka
2020-09-24 16:15
Baigiamas įgyvendinti dar vienas Klaipėdos miesto savivaldybės projektas - Melnragės parkas Klaipėdoje.
nuotrauka
2020-09-24 15:21
Antakalnio rajone šiandien iškilmingai atidarytas penktas modulinis priestatas prie lopšelio-darželio „Atžalėlės“ (Antakalnio g. 74).
nuotrauka
2020-09-24 14:25
Trečius metus gyvuojanti programa „Svajonių kiemas“ sulaukė rekordinio kauniečių susidomėjimo. Savivaldybės paramą savo projektams užsitikrino net 94 daugiabučių gyventojai. Iš jų maždaug pusė formuosis sklypus ir taps pilnateisiais savo kiemų šeimininkais, apie trečdalis rengs techninius projektus,...
nuotrauka
2020-09-24 11:57
Klaipėdos savivaldybė ruošiasi penkių senamiesčio gatvių atnaujinimui. Pokyčiai planuojami Žvejų g. (nuo Tiltų iki Pilies g.), Daržų g. (nuo Pilies iki Aukštosios g.), Aukštojoje g. (nuo Daržų iki Didžiosios vandens g.), Didžiojoje vandens g. (nuo Aukštosios g iki Tiltų g.), Vežėjų g. (nuo Turgaus i...
nuotrauka
2020-09-22 10:27
Buvusio Užupio pagrindinės mokyklos bendrabučio, esančio Linų gatvėje, atnaujinimo darbai kaip reikiant įsibėgėjo. Tikimasi, kad jau šių metų pabaigoje čia įrengtuose butuose bus švenčiamos ilgai lauktos įkurtuvės.
nuotrauka
2020-09-17 11:45
Dėl COVID-19 pandemijos vis dar sunkiai išgyvenantis apgyvendinimo paslaugų verslas sulauks Kauno miesto pagalbos. Siekiant sušvelninti „karantininius“ padarinius, Kauno taryba patvirtino lengvatą mieste veikiantiems viešbučiams perpus sumažinant mokesčius už nekilnojamąjį turtą, žemę ir valstybinės...
nuotrauka
2020-09-17 11:42
Klaipėdos senamiestyje finišuoja Bastionų komplekso sutvarkymas – šiuo metu rangovai jau vykdo baigiamuosius tvarkymo darbus. Vietoje, kuri daugeliui geriau žinoma kaip Jono kalnelis, sukurtos patrauklios erdvės renginiams, naujos poilsio ir aktyvaus laisvalaikio zonos.
nuotrauka
2020-09-17 08:03
Po dvejus metus trukusių rangos darbų atidaryta iš esmės atnaujinta, šiuolaikiškai įrengta VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ bazė. Darbus atliko UAB „Konsolė“.
nuotrauka
2020-09-16 15:44
Šiais metais Kauno rajone statybininkų brigadų sulaukė ne viena ugdymo įstaiga, pradėtos ilgai lauktos pastatų renovacijos. Rajono savivaldybė nemažina apsukų ir pradeda dar vienos švietimo įstaigos – Lapių lopšelio–darželio pastato – rekonstrukciją. Trečiadienį įvyko pastato perdavimo rangovams cer...
nuotrauka
2020-09-16 15:33
Vilnius sistemiškai peržvelgia naujai projektuojamų statinių parkavimo koeficientų zonas miesto centrinėse dalyse. Vilniaus miesto Taryba patvirtino projektą, inspiruotą Stoties rajono atnaujinimo Naujamiesčio ir Naujininkų teritorijose planų – siekiant čia išlaikyti nedidėjančius eismo srautus, nus...
nuotrauka
2020-09-15 13:50
Klaipėdos miesto savivaldybė pati pasinaudojo valstybės teikiama parama daugiabučių namų renovacijai. Neseniai eksploatacijai priduotas namas, savivaldybės užsakymu atnaujintas pagal valstybės paramos programą. Trylikos aukštų gyvenamajame name Klaipėdoje, Vingio g. 35, kuriame iš 103 butų 96 nuosav...
nuotrauka
2020-09-15 11:19
Savivaldybių administracijos direktoriams skirtame seminare, kurį praėjusį penktadienį Birštone surengė Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), Aplinkos ministerijos atstovai aptarė savivaldybėms aktualius komunalinio ūkio klausimus.
nuotrauka
2020-09-11 13:53
Naujaisiais mokslo metais sostinės M. Mažvydo progimnazijos mokinius pasitiko naujas, renovuotas mokyklos sporto aikštynas. Kūno kultūra šiltuoju metų laiku moksleiviai galės užsiimti visapusiškai atnaujintame, aukščiausius kokybės standartus atitinkančiame stadione, kuriame ir futbolo stadionas, ir...
nuotrauka
2020-09-11 11:43
Liepos mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu pradėti vaikų žaidimo aikštelės Poilsio parke remonto darbai yra pabaigti.
nuotrauka
2020-09-11 11:37
Vilniaus miesto savivaldybė kritiškai įvertino parengtą Neries kairiosios krantinės rekonstrukcijos projektą ir nusprendė jį tobulinti. Dar 2014 m. pradėti rengti sprendiniai, kurie nebeatitinka šiandienių standartų ir laiko dvasios, bus peržiūrėti – bus išsaugota daugiau medžių, įrengti geresni pės...
nuotrauka
2020-09-10 15:38
Kretingoje pradėti didžiausi miesto istorijoje detalieji archeologiniai tyrimai. Jų metu bus ištirta pačiame Kretingos centre esanti, dalį Rotušės aikštės ir jos prieigas apimanti, beveik 2,6 tūkst. kv. m ploto teritorija.

Statybunaujienos.lt » Savivaldybėse

nuotrauka

Betono armavimas naudojant polipropileno fibrą – pigesnis ir ekologiškesnis pasirinkimas

Betonas yra viena energijai imliausių statybų sektoriuje naudojamų medžiagų. Taupant lėšas, laiką ir ieškant gamtai draugiškų sprendimų, betono darbams vis dažniau naudojama ne metalinė arma...