2019 lapkričio 13 d. trečiadienis, 10:06
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Kretinga. Sporto komplekso statyba startuos

2015-08-12 15:11
Kretingos miesto stadiono vietoje bus pradėtas statyti sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio kompleksas. Startą tam davė Savivaldybės Strateginės plėtros taryba.
nuotrauka
Sporto komplekso statybos finansavimo šaltinis bus ne vien Valstybės investicijų programa. „PAJŪRIO NAUJIENOS“ nuotr.


Minimos įmonės
LitCon, UAB
Panevėžio statybos trestas (PST), AB
Irdaiva, UAB
Kretingos r. savivaldybė,

Strateginio planavimo tarybos posėdyje po ilgų diskusijų beveik vienbalsiai buvo pritarta strategiškai svarbiam sprendimui – Savivaldybės administracijos vadovams leisti skubiai uždegti žalią šviesą Kretingos miesto sporto, sveikatingumo centro statybai Kretingos pietvakarinėje dalyje, dabartinio stadiono teritorijoje.

Vienas prieš vėją

Iki rugsėjo 1 d. nepasirašius sutarties su rangovu, Savivaldybė prarastų 144 tūkst. 810 Eur finansavimą iš valstybės biudžeto. Be to, nepanaudojus šių Valstybės investicijų programos lėšų, būtų užkirstas kelias kitąmet jų gauti į sąrašus įtrauktiems naujiems objektams, kurių, anot mero Juozo Mažeikos, yra užtektinai.

Kūno kultūros ir sporto departamento 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane 2 mln. 606 tūkst. 580 Eur finansavimas sporto salės statybos darbams numatytas iki 2018 m., o šio investicinio projekto įgyvendinimas ilgiausiai gali tęstis iki 2023 m.

Šeši tarybos nariai balsavo „už“, vienintelis Steponas Baltuonis susilaikė paaiškinęs, jog jam nepriimtinas metodas, kai, gavus tik dalį pinigų, užsimojama statyti didžiulius objektus, neužsitikrinus finansavimo iki galutinio rezultato. Tarybos narys perspėjo, jog sporto komplekso gali laukti amžiaus statyba vadinamos bibliotekos ateitis.

S. Baltuonis minėjo gerus pavyzdžius Utenoje, Varėnoje, kai, anot jo, statybos ne tik pradedamos, bet ir baigiamos. Kaip kitos savivaldybės užsitikrina finansavimą, sakė nežinąs, tačiau priėjo prie išvados, kad kretingiškiams statybų atžvilgiu kažko trūksta, galbūt užsispyrimo.

„Jei jau nusprendėt ką padaryti, padarykit iki galo. Ir dabar – pažadėkit man, kad finansavimas – ant stalo, ir žinosiu, jog sporto kompleksas pastatytas tikrai bus, abejonių nekils“, – savo nuomonę gynė tarybos narys.

Su S. Baltuoniu nesutiko meras teigdamas, jog kitos savivaldybės ne mažiau rizikuoja, o objektus pastato todėl, kad jos dirba vieningai ir kryptingai, nesėjama abejonių oponentams pasidžiaugti. „Savivaldybė nėra privati institucija su ąsočiu pinigų, kad kam norėtų, tam juos išleistų, be to, niekada taip nebus, kad ant stalo turėtume visus statyboms reikalingus pinigus. Gauti finansavimą – tai kiekvienų metų darbas su Vyriausybe ir su ministerijomis“, – sakė meras. Jo teigimu, šiuo metu panašius objektus stato arba ruošiasi statyti Rokiškio, Kelmės, Skuodo, Mažeikių, Varėnos, Plungės savivaldybės.

Laikas nelaukia

V. Domarkas S. Baltuoniui metė kontrargumentą, prašydamas atkreipti dėmesį į tai, kiek rajone renovuotų mokyklų, kiek Valstybės investicijų programos lėšų pritraukta.

„Kretingoj dažniausiai esam pripratę matyti tik tai, kas bloga, o gera nematom“, – apgailestavo Augenija Juknevičienė. Jos nuomone, jeigu sporto kompleksas nebus pradėtas statyti dabar, tai nebus pradėtas niekada.

Ryžtingai elgtis kolegas ragino Almantas Skruibys, Dangiras Samalius, Vytautas Lukauskas, vicemerė Danutė Skruibienė, kurios nuomone, šiai statybai būtų galima panaudoti ir dirbtinei futbolo aikštės dangai skirtas lėšas – 290 tūkst. Eur. „Juolab kad ta danga tėra reikalinga tik anksti pavasarį ir vėlai rudenį. Visiems maloniau futbolą žaisti ant natūralios žolės“, – neabejojo ji.

Tačiau S. Baltuonis liko prie savo nuomonės – geriau neskubėti, gal atsirastų ir toks investuotojas, kuris sutiktų sporto kompleksą pastatyti, pavyzdžiui, per 3 metus, o Savivaldybei leistų išsimokėti per 30 metų.

Meras ir administracijos direktorius V. Domarkas pripažino irgi svarstę tokį bei kitus variantus, tačiau apsistoję ties šiuo momentu geriausiu. Jei diskusija būtų nukeliama savaitei–antrai, tai panaudoti lėšas ir dar, kaip tikimasi, gauti jų papildomai būtų per vėlu.

„Žinoma, idealiausia būtų investuotojas, bet tokio nėra,“ – atsakė J. Mažeika.

„Kur garantija, kad kitas pinigų tiek metų lauks? Sakys – mokėkit dabar. Turėsime tada ne tik sporto kompleksą, bet ir antstolių užblokuotas sąskaitas su neišmokėtais atlyginimais pedagogams ir kultūros darbuotojams. Mano nuomone, geriau statyti ilgiau negu sėdėti skolos baloj ir prisiminti 2000-uosius, kai sąskaitos buvo užblokuotos“, – karčiais prisiminimais dalijosi direktorius.

Anot D. Skruibienės, iš banko imti paskolų Savivaldybė negalėtų, nes neturi limito.

„Jei galite pasiūlyti variantą, teisiškai įmanomą, tai prašau siūlyti“, – meras kreipėsi į vienintelį šiame posėdyje oponentą S. Baltuonį. Šis atkirto, jog siūlyti variantus – ne tarybos narių, o vykdomosios valdžios pareiga.

Atsižvelgė į kriterijus

Viešųjų pirkimų procedūros tebevyksta. Į klausimą, kas galėtų vykdyti rangovo darbus ir kiek jie kainuos, atsakė Savivaldybės administracijos direktorius V. Domarkas, išdėstęs 12 žingsnių, kas padaryta iki šios dienos.

Direktoriaus teigimu, sporto komplekso statybos finansavimo šaltinis bus ne vien Valstybės investicijų programa. Siekiama taip pat pritraukti europinių bei biudžeto lėšų.

„Jeigu šiuo metu Savivaldybė turėtų rangovą, būtų galimybė valstybės numatytas lėšas net padidinti, bet dabar stovime vietoje“, – sakė jis.

Pasak V. Domarko, sporto ir sveikatingumo centro statybai rajono taryba yra pritarusi kone kasmetiniuose savo posėdžiuose nuo 2008-ųjų. Vadovaudamasi sprendimais, Savivaldybės administracija supaprastintą ribotą konkursą paskelbė šių metų vasarį.

Paraiškas jame dalyvauti pateikė 5 įmonės. Vienos pretendentės paraiška buvo atmesta, nes ji paprašius nepatikslino duomenų apie savo kvalifikaciją, o iš likusių 4 buvo sudaryta eilė pagal komisijos įvertintus jų kvalifikacijos balus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, anot direktoriaus, nebuvo kuo nors išskirtiniai. Vienas kriterijų – kad vidutinė metinė statybos ir montavimo darbų apyvarta siektų 2 mln. Eur be PVM, taip pat kad bendrojo mokumo koeficientas būtų ne mažesnis kaip 0,5, be to, įmonė pastaruosius 3 metus turėjo dirbti pelningai, turėtų pakankamai apyvartos lėšų įsipareigojimams vykdyti.

Atsižvelgė į pokyčius rinkoje

Pasiūlymus pateikti buvo pakviestos 3 daugiausiai įvertinimo balų gavusios įmonės – „LitCon“, „Panevėžio statybos trestas“ ir „Irdaiva“. Balandį jos pateikė darbų kainų pasiūlymus. Kadangi, Savivaldybės manymu, jos buvo per didelės ir nepriimtinos, supaprastinto riboto konkurso procedūros pasibaigė atmetus visus pateiktus pasiūlymus. Susidarius tokiai situacijai,

V. Domarko teigimu, procedūros sporto komplekso statybos darbams įsigyti birželio 26 d. buvo pradėtos supaprastinto pirkimo apklausos būdu, vėl kviečiant tas 3 minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkančias įmones dalyvauti.

Atplėšus apklausos vokus paaiškėjo, kad kainos nurodytos tokios pat. Po derybų įmonės paskelbė galutines kainas, kurias pavyko sumažinti, tad šiuo metu „LitCon“ yra nurodžiusi 6 mln. 261 tūkst. 750 Eur su PVM, o 2015 m. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų plane šiems darbams buvo numatyta 4 mln. 778 tūkst. 730 Eur su PVM. Kadangi pasiūlymų vertinimo metu pirkimui skirtų lėšų dydį galima keisti esant pagrįstiems motyvams, liepos 31 d. direktoriaus įsakymu Savivaldybėje buvo sudaryta komisija. Ji konstatavo, kad mažiausia pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Savivaldybei priimtina.

Pasak komisijos pirmininko Povilo Černeckio, atsižvelgta į keletą aplinkybių – pavyzdžiui, į tai, kad projektas parengtas 2013 m., o statybos darbų kainos skaičiuotos tų metų kainomis. „Kreipėmės į projektuotojus ir prašėme pateikti patikslintą techninio projekto statybos darbų sąmatą pagal šiuo metu galiojančias minėto projekto statybos darbų kainas, taip pat atsižvelgėme į Lietuvos statistikos departamento skelbiamus šalies ekonomikos ir socialinės raidos statistikos duomenis, kur nurodomi statybos darbų kainų pokyčiai kas mėnesį“, – kodėl Savivaldybė su „LitCon“ pasiūlyta kaina sutinka, paaiškino P. Černeckis.

Tačiau posėdyje nė žodžiu nebuvo užsiminta apie tai, kad ši bendrovė, anksčiau vadinusis „Pireka“, yra turėjusi teisminių ginčų su Kretingos rajono savivaldybe dėl Darbėnų Baltkalnio kapinių statybos. Laimėjusi kapinių įrengimo darbų pirkimo konkursą, darbams atlikti ji samdė subrangovą – bendrovę „Medridą“, siejamą su kretingiškiu verslininku Edmundu Jasinsku. Be to, redakcijos žiniomis, kilus abejonių dėl rangovo „LitCon“ patikimumo, iš finansuojamų projektų sąrašo pernai buvo išbrauktas Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų vandentvarkos projektas. Kaip tai vertina Savivaldybės administracija?

„LitCon“ yra viena įmonių, dalyvaujančių viešųjų pirkimų konkurse, keliamus kvalifikacinius reikalavimus atitinka, be to, pasiūlė mažiausią darbų kainą. O dėl patikimumo... Nėra tokio Vyriausybės sudaryto sąrašo, kuriame būtų išvardintos nepatikimos įmonės“, – pakomentavo V. Domarkas. 

Audronė GRIEŽIENĖ, Kretingos r. laikraštis PAJŪRIO NAUJIENOS

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Savivaldybėse

nuotrauka
2019-11-13 09:52
Kėdainių rajono savivaldybės vadovai tariasi su ministerija, kad užsitikrintų 2014 m. pradėtos Šviesiajai gimnazijai paskirto trečiojo pastato (Didžioji g. 60) rekonstrukcijos tęstinumą.
nuotrauka
2019-11-12 10:27
Savivaldybių pateiktais duomenimis, šiuo metu už parduotus savivaldybių būstus jos yra sukaupusios apie 13,2 mln. eurų. Šios lėšos turi būti naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai – tai reiškia, už jas turi būti įsigyjama naujų socialinių būstų, kurių visoje Lietuvoje laukia 10,5 tūkst. šeimų ar ...
nuotrauka
2019-11-12 09:44
Naugarduko gatvės atkarpa tarp Švitrigailos ir Pylimo gatvių tampa draugiškesnė dviratininkams. Lapkričio 12 d. pradedamos ženklinti dviračių juostos, kad šiomis gatvėmis galėtų saugiai važiuoti ne tik automobiliai, bet ir dviračiai. Susiaurinta gatvės važiuojamąja dalimi bus galima važiuoti 30 km/v...
nuotrauka
2019-11-11 10:15
Netrukus Plungės visuomenei UAB „Uostamiesčio projektas“ specialistai pristatys bendruomeninių vaikų globos namų (Gandingos g. 11B) statybos projektą.
nuotrauka
2019-11-08 10:53
Netarši gamyba, inovacijas kuriantys aukštos kvalifikacijos darbuotojai ir pasaulinio lygio įmonės – visa tai netolimoje ateityje tilps 30 hektarų teritorijoje netoli Kauno centro, greta Europos prospekto. Ieškoma bendrovė, kitąmet įrengsianti investuotojų pritraukimui reikalingą Aleksoto inovacijų ...
nuotrauka
2019-11-08 08:38
Seimas nusprendė svarstyti pateiktą įstatymo „Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti“ pataisą, neleidžiančią pernuomoti bet kokio savivaldybės suteikiamo būsto.
nuotrauka
2019-11-07 13:47
Dėl nustatytų chromo koncentracijos dirvožemyje viršijimų lapkričio 7 d. sušauktas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Jo metu pristatyti taršos tyrimų rezultatai, chromo poveikis sveikatai, papildytos rekomendacijos gyventojams, tartasi su kontroliuojančiomis institucijomis dėl tolimesnių veik...
nuotrauka
2019-11-07 09:05
Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomo aplinkos monitoringo metu atlikti dirvožemio tyrimai parodė, kad šiaurinėje miesto dalyje esančiuose Bomelio Vitės ir Didžiosios Vitės gyvenamuosiuose mikrorajonuose chromo koncentracija dirvožemyje viršijo leistinas ribines vertes iki 12 kartų.
nuotrauka
2019-11-06 16:12
Vieną iš pilkų Juozapavičiaus prospekto namų Kaune sienų papuošė naujas gatvės meno kūrinys. Kaip dalijasi Kauno miesto savivaldybė, menininko Žygimanto Amelyno piešinys „Žiema baigės“ – tai dar vienas programos „Kauno akcentai“ projektas.
nuotrauka
2019-11-06 12:25
Vienos iš mažiausių Klaipėdos rajone Agluonėnų seniūnijos ateities negalima spalvinti niūriomis spalvomis – Agluonėnai ir jų apylinkės nuo seno turi rekreacinės teritorijos vardą, nesustoja ir naujos statybos. Tačiau klausimų dėl ateities agluonėniškiai turi – ir dėl užželiančios Agluonos užtvankos,...
nuotrauka
2019-11-06 08:55
Panevėžyje statybininkai įrenginėja naują fontaną, laiptus ties J. Miltinio dramos teatru, ardo plyteles šiaurinėje aikštės dalyje – tarp viešbučio „Panevėžys“ ir dramos teatro. Kaip teigia projekto vadovė Vita Bubliauskaitė, jei leis orai, dar šiemet bus pakeista trinkelių danga šalia teatro.
nuotrauka
2019-11-05 09:41
Viename seniausių Vilniaus rajonų prasideda „Žirmūnų trikampiu“ vadinamo didžiulio kvartalo tvarkybos darbai. Iki 2022 metų čia bus įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai su apšvietimu, sporto aikštelė, skveras su poilsio zona, vaikų žaidimų ir sporto aikštelėmis, atsinaujins apšvietimas, eismo re...
nuotrauka
2019-11-04 11:30
Nuo tarpukario vienu iš Kauno simbolių laikomi legendiniai Kauko laiptai vėl žavi kauniečius ir miesto svečius. Nors unikalų statinį rekonstruojantiems rangovams įmonei „HSC Baltic“ dar liko užbaigti keletą nedidelių darbų, kauniečiai jau dabar gali įvertinti centrinę miesto dalį ir Žaliakalnį jungi...
nuotrauka
2019-10-31 11:07
Šventosios uosto atstatymo planai įgauna aiškius kontūrus – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Staskonienė Vilniuje pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl Šventosios uosto II etapo darbų finansavimo.
nuotrauka
2019-10-30 14:27
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Tarybos posėdžio metu finansų ministras Vilius Šapoka su šalies savivaldybių merais aptarė ateinančių metų savivaldybių finansavimo klausimus.
nuotrauka
2019-10-30 13:39
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praneša, kad teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu pareikšti Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausiajai architektei Ernestai Maier.
nuotrauka
2019-10-30 08:51
UAB „Ignalinos šilumos tinklams“ suteikus paskolą, Vidiškių katilinėje buvo pastatytas naujas 1 MW galios biokuro katilas.
nuotrauka
2019-10-29 14:50
Prieš pat Visų šventųjų dieną Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams pristato ilgai lauktą kapinių skaitmeninimo projektą. Nuo šiol rasti Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių, Pašilių ir senosiose kapinėse palaidotų artimųjų kapavietes bus žymiai paprasčiau. Savivaldybė – viena iš nedaugelio šal...
nuotrauka
2019-10-29 09:12
Trijų Plungės sodų bendrijų gyventojai atkreipė mero, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus dėmesį į susiklosčiusią situaciją Aronijų ir Pilies gatvėse, kurios yra sodų teritorijoje. Esą po to, kai šią vasarą buvo užbaigti Babrungo gatvės (Nausodžio sen.) asfaltavimo darbai...
nuotrauka
2019-10-25 14:21
Pietinėje Kretingos miesto dalyje įrengtas naujas, unikalaus landšafto, 10 hektarų ploto Jauryklos upės parkas, kviečiantis apsilankyti tiek ramaus poilsio gamtoje išsiilgusius kretingiškius bei miesto svečius, tiek ir aktyvesnio laisvalaikio mėgėjus.

Statybunaujienos.lt » Savivaldybėse