2020 rugsėjo 30 d. trečiadienis, 17:19
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Spartindama ir paprastindama paslaugas, Statybos inspekcija naudoja informacines ir ryšio technologijas

2015-10-12 09:14
Vienas iš Statybos inspekcijos tikslų – gyventojams ir verslui teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumo statybos ir teritorijų planavimo srityse tobulinimas bei jų kokybės gerinimas, naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Naujovėmis Laura Nalivaikienė, Statybos inspekcijos viršininkė, dalijosi tarptautinėje konferencijoje „BIM Regional Developments 2015“.
nuotrauka
Konferencijoje „BIM Regional Developments 2015“ statybos proceso dalyviai dalijosi, kaip galima BIM panaudoti susijusiose srityse. Kairėje – Statybos inspekcijos viršininkė L. Nalivaikienė. VšĮ „Skaitmeninė statyba“ nuotr.


Žengia į BIM

„BIM arba statinio informacinis modeliavimas suteikia naujų galimybių, kuriant vieningą ir aiškiomis taisyklėmis pagrįstą statybos dalyvių ir jų veiklą prižiūrinčių institucijų bendravimo erdvę, – sakė L. Nalivaikienė. – Inspekcija siekia standartizuoti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros procedūras. Informacinėmis sistemomis sukūrus sąsajas tarp atskirų institucijų administruojamų duomenų bazių, turėtų tapti aiškūs visi procesai ir duomenų šaltiniai, iš kurių reikiami duomenys būtų perkeliami savaime.“ 

Planuojama, kad „Infostatyba“ turės sąsają su sistema, kurioje bus saugomi pagal BIM principus parengti statinių projektai. Taip pat numatoma, kad informacinių sistemų pagalba bus pildomi elektroniniai statybos darbų žurnalai, kurie būtų prieinami statybos valstybinę priežiūrą vykdantiems pareigūnams.

IT Statybos inspekcijoje – nebe naujiena

Inspekcijai pažangių informacinių technologijų taikymas veikloje – ne naujiena. Nuo 2008 metų veikia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“, praeitais metais sukurtas Teritorijų planavimo dokumentų registras (TPDR), šiemet pradėjo veikti Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS).

TPDR teritorijų planavimo dokumentų ir sprendinių erdvinių duomenų registravimas, jų tvarkymas ir naudojimas, sakė L. Nalivaikienė, vykdomas elektroninėmis ryšių priemonėmis. Teritorijų planavimo dokumentų ir jų sprendinių talpinimas vyksta vieno langelio principu. Visi dokumentai pateikiami elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniais parašais, visi veiksmai su informacija, tokie, kaip jos įkėlimas į registrą, keitimas, būsenos keitimas ir kiti, fiksuojami, taip užtikrinant priimamų sprendimų bei atliekamų operacijų kontrolę. 

TPDRIS leidžia teritorijų planavimo procesą vykdyti elektroniniu būdu – nuo pat sprendimo priėmimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų iki dokumento pateikimo į TPDR. Elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, su visais prie jų pridedamais dokumentais galima teikti ir gauti atsakymus per interneto portalą.

Naujovės – jau nuo ateinančių metų pradžios

Vykdomas „Infostatybos“ vystymo III etapas (šiuo metu atliekama patikra), kurio rezultatu – 18 teikiamų 4 lygio (nuotoliniu būdu teikiamas ne tik prašymas, bet tokiu pat būdu suteikiamas ir rezultatas – išduodamas dokumentas) paslaugomis bus galima naudotis nuo 2016 metų pradžios: 

• Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us).
• Prašymas išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui.
• Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu.
• Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą.
• Prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje.
• Prašymas išduoti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį(-ius).
• Prašymas išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą.
• Prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą.
• Prašymas patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą.
• Prašymas išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.
• Prašymas išduoti pažymą apie statinio nugriovimą.
• Prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus.
• Pranešimas apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.
• Pranešimas apie galbūt savavališką statybą.
• Statytojų informavimas apie atestuotų asmenų, susijusių su statyba, veiklą.
• Prašymas pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą.
• Prašymas išduoti prisijungimo sąlygas.
• Prašymas išduoti specialiuosius reikalavimus.

Sąsajos supaprastina ir paspartina veiksmus

Statybos inspekcija jau baigė sukurti į vartotoją orientuotą sąsają (usability); galima panaudoti vedlį pildant prašymus (wizard); išvystyti paslaugų sąveikos ryšiai ir suvestų duomenų kartotinis naudojimas; suvedamų duomenų validavimo taisyklės bei paprasčiau galima elgtis su dokumentais dokumentų pridėjimas, eiliškumo keitimas, saugojimas ir kt.

Taip pat jau sukurtas naujas projektavimo sąlygų posistemis, kuris leidžia pateikti prašymus sąlygas išduodančioms institucijoms.

Naujovių yra ir atliekant statybos užbaigimo procedūras. Tai ne tik institucinių komisijų sudarymas, bet ir galimybė statybos užbaigimo aktą pasirašyti elektroniniu parašu.

Sukurtos sąsajos atlikti duomenų mainus: 

• RC – gaunami NTK duomenys, teikiami duomenys žymoms sukurti apie išduotus statybą leidžiančius dokumentus (SLD), užbaigimo dokumentus ir savavališkos statybos dokumentus;
• KPD – gaunami duomenys iš KVR, teikiami duomenys apie tikrinti teikiamus projektus ir patys projektai;
• VMI – gaunami duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį ir baudas, teikiami duomenys apie išduotus su statyba susijusius dokumentus;
• VMT – gaunami miškų kadastro duomenys;
• VSTT – gaunami saugomų teritorijų registro duomenys.

Dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu

Išplėtota projektų tikrinimo posistemė. Funkcionalumas praplėstas iki vidinės sistemos funkcionalumo, t. y. mano darbų sritis, užduotys ir jų valdymas, pavadavimai, komunikacijos galimybės ir kt. Atsirado galimybių matyti savivaldybės administracijos sprendimą dėl pateikto prašymo po tikrinimo rezultatų pateikimo, išplėtotas archyvas.

Tarp naujovių – ir galimybė informuoti statytojus apie atestuotų asmenų, susijusių su statyba, veiklą.

Dokumentus galima pasirašyti, naudojant elektroninį parašą. Parašas formuojamas panaudojant valstybės tarnautojo pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę, SIM kortelę, kitą lustinę kortelę arba USB įrenginį.

Išplėstas GIS funkcionalumas. GIS (Geografinė informacinė sistema) - tai informacinės sistemos dalis, organizuojama geografiniu principu, t. y. dirbanti ne tik su aprašomąja (lentelių, atributine ir kt.), bet ir su koordinuota - orientuota erdvėje, informacija. GIS duomenys panaudojami teikiant prašymą SLD gauti, norint užbaigti statinio statybos procedūrą, formuojant savavališką statybos aktą.

Informuoti apie pasikeitusias pateiktų prašymų būsenas galima per mobilias aplikacijas, elektroniniu paštu ir SMS. Pranešti apie galimai savavališką statybą galima per mobilias aplikacijas, t. y. programa, pritaikyta mobiliajam prietaisui.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2020-09-18 10:54
Pakeitus teisės aktus, kaip praneša Statybos inspekcija, nebeliko reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą statant ar rekonstruojant nesudėtingąjį statinį upėje ar jos dalyje, kuri įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą.
nuotrauka
2020-09-07 16:24
Statybos įstatyme nustatyti atvejai, kai statyba užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekci...
nuotrauka
2020-09-07 10:50
Išsiaiškinti, ar planuojamų naujų statinių statybai reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), statybos proceso dalyviai ir gyventojai jau gali vos per kelias sekundes – tereikia pasinaudoti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) įdiegtu ele...
nuotrauka
2020-08-28 13:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) pastebi, kad vis dar neišvengiama pažeidimų, kai netinkamai ar atmestinai tvarkomas statybos darbų žurnalas: apie statybvietėje vykdytus darbus įrašoma gerokai vėluojant, kartais visai pamirštama tai padaryti, pasitaiko atv...
nuotrauka
2020-08-27 10:48
Statybų teisės normoms dažniausiai nusižengiama, kaip informavo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), didžiuosiuose šalies miestuose. Beveik pusė pernykščių savavališkos statybos aktų (iš viso 318) buvo surašyta Kaune (79) ir Vilniuje (70). Kaunas ir šiemet lenkia sostinę. ...
nuotrauka
2020-08-25 12:11
Nukritusi Lazdynuose esančios Architektų gatvės daugiabučio namo penkiolikto aukšto balkono gelžbetoninė plokštė atkreipė visuomenės dėmesį į pastatų konstrukcijų deformacijas ir galimas tokių defektų pasekmes.
nuotrauka
2020-08-20 15:47
Reido metu Kaune, Kaimelės g., Statybos inspekcijos specialistai užfiksavo savavališkai pradėtas gyvenamųjų namų statybas: viename iš sklypų įrengti trijų gyvenamųjų namų pamatai, vienas namas pradėtas mūryti, du namai jau sumūryti, įrengti jų stogai.
nuotrauka
2020-08-06 09:03
KLAUSIMAS. Sodo namelis, esantis Jiesios draustinyje, rekonstruojamas ir didinamas – iš 40 kv. m į 112 kv. m su mansarda. Statybos leidimas išduotas 2007 m. ( B energinio naudingumo). Ar galimi ir kokie projekto pakeitimai?
nuotrauka
2020-07-14 10:24
KLAUSIMAS. Per sodininkų bendrijos sklypą eina elektros laidai. Ar galima tokiame sklype statyti namą? Namas pastatytas prie pat sodo sklypo ribos. Tarp gretimų sklypų, kurių viename pastatytas minimas namas, eina 80 cm pločio melioracijos griovys. Ar šiuo atveju privalu laikytis 3 m atstumo?
nuotrauka
2020-07-02 10:38
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį, kad 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji rinkliavų dydžiai už Statybos inspekcijos teikiamas paslaugas. Pareiškėjai, teikdami Statybos inspekcijai prašymus dėl paslaugų teikimo, ...
nuotrauka
2020-06-18 08:51
Turite balkoną ir norite jį įstiklinti? Statybos inspekcija primena, ką būtina žinoti norint atlikti šiuos statybos darbus.
nuotrauka
2020-06-17 12:08
KLAUSIMAS. Planuojama keisti stogo dangą (iš asbestinio į skardinę dangą), nekeičiant stogo formos, nedidinant jo ir nekeičiant stogo konstrukcijų. Daugiabutis namas yra Kauno mieste – 6 butų, dviejų aukštų. Ar reikalingas projektas, ar reikia gauti statybos leidimą?
nuotrauka
2020-06-11 15:35
KLAUSIMAS. Daugiabutyje kaimynai, gyvenantys virš senyvo amžiaus sergančio žmogaus, įrengė grindis nesilaikydami technologinių reikalavimų, t.y. nedėjo garso izoliacijos. Taigi kiekvienas žingsnis ir juolab vaiko žaidimai, daiktų stumdymas bei ridenimas „varo iš proto“ apačioje gyvenančius žmones. J...
nuotrauka
2020-06-11 11:30
KLAUSIMAS. Nuosavame komercinės paskirties žemės sklype su detaliajam plane numatytu individualiu įvažiavimu norime statyti automobilių aptarnavimo patalpas su dviem darbo vietomis (šeimos verslas). Kokių atstumų reikia laikytis nuo gyvenamųjų namų?
nuotrauka
2020-06-11 08:33
Pirmasis ir būtinas žingsnis prieš pradedant statyti, rekonstruoti, griauti ar atnaujinti (modernizuoti) pastatus, primena Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, – pranešimas apie statybos pradžią.
nuotrauka
2020-06-10 08:01
KLAUSIMAS. Sūnus gyvena mediniame, sename trijų butų name Kauno mieste. Vidus sutvarkytas, o išorė prašosi tvarkoma. Kaimynai investuoti ir tvarkytis nesutinka. Ar gali sūnus renovuoti, apšiltinti savo namo dalį? Ar tam reikalingi leidimai, jei taip – kur kreiptis?
nuotrauka
2020-06-09 15:20
Kadangi šiltnamių statyba – neatsiejama vasaros sezono dalis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pastaruoju metu sulaukia nemažai klausimų apie šių statinių statybą. Gyventojai teiraujasi, kokiu atstumu nuo sklypo ribos galima stat...
nuotrauka
2020-05-27 10:50
KLAUSIMAS. Moteris gyvena keturbutyje ir vienintelė yra išsipirkusi žemę. Garažas stovi jos sklype, kurio kita dalis priklauso savivaldybei. Bet garažas nėra įregistruotas, nors pastatytas jau seniai. Jis stovi prie pat tvoros kaimynų. Kokių dokumentų reikia ir kur kreiptis dėl jo įteisinimo?
nuotrauka
2020-05-21 08:18
KLAUSIMAS. Ar turint statybos leidimą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatui iki 80 kv. m miesto teritorijoje, būtina paskirti statybos darbų vadovą ir pranešti apie numatomą statybų pradžią?
nuotrauka
2020-05-19 09:06
Statybos inspekcijos atliktos visuomenės nuomonės apklausos rezultatai atskleidė, kad net 75 proc. apklaustųjų nežino, kur kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (SLD). Tiesa, net ir tie 25 proc. respondentų, kurie teigė manantys, kad žino, kas išduoda SLD, įvardindami, kas šį dokumentą...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka

Betono armavimas naudojant polipropileno fibrą – pigesnis ir ekologiškesnis pasirinkimas

Betonas yra viena energijai imliausių statybų sektoriuje naudojamų medžiagų. Taupant lėšas, laiką ir ieškant gamtai draugiškų sprendimų, betono darbams vis dažniau naudojama ne metalinė arma...