2019 gruodžio 8 d. sekmadienis, 21:53
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Statybininkai vienijasi ir pasitinka naujus iššūkius  1

2014-02-01 13:51
„Neblogi“ – tokį 2013 m. įvertinimą dažniausiai galima išgirsti iš Lietuvos statybos įmonių. Šalies statybos sektorius, stipriai nukentėjęs nuo ekonominio sunkmečio, po truputį atsigauna. Kartu pasitinkame ir naujus, tačiau būtinus iššūkius. Šiuo periodu ypatingai išryškėja ir kokybės poreikis. Būtent kokybė yra kriterijus, kurį visuomet akcentuoja Lietuvos statybininkų asociacija. LSA, laikydamasi numatytų veiklos krypčių ir tikslų, 2014 m. pasitiks su naujais iššūkiais.
nuotrauka
Dalius GEDVILAS, LSA prezidentas


Minimos įmonės
Lietuvos statybininkų asociacija, VŠĮ
Statybų apimtys ir įmonių konkurencingumas

Didėjančios statybų apimtys ir stiprėjantis įmonių-narių konkurencingumas – pagrindinė Asociacijos siekiamybė. Globalinė aplinka verčia prisitaikyti prie pokyčių ir savo rinka laikyti visą ES. Eksporto rodikliai džiugina – pastebimas stabilus augimas.

Labai norėtųsi, kad statyba stiprėtų ir šalies viduje, tačiau tam reikia pokyčių. Statybų rentabilumo rodiklis – vos 2 procentai. Toks didelis ir svarbus sektorius kaip statybos, turėtų susilaukti didesnio valstybės dėmesio, juolab, kad gyvybinga statyba gali padėti išspręsti daug socialinių, nedarbo ir kitų problemų. Šiais metais pateikėme ir toliau rengiame daugybę pasiūlymų Aplinkos ministerijai, kitoms institucijoms.

Toliau siekiame, kad iš pirkimų sistemos kaip pagrindinis kriterijus būtų eliminuota mažiausia kaina, o jos vietoje atsirastų ekonominis naudingumas. Nuolat pažymime, kad mažiausia kaina lemia trumpesnį tarnavimo laiką. Kompetentingi specialistai, kokybiškos medžiagos leidžia tikėtis ekonomiškai efektyvių sprendimų. Vykdome nenutrūkstantį dialogą su Aplinkos ministerija dėl stringančio pastatų modernizavimo proceso. Siekiame, kad būtų sutramdytos pirkimuose laiminčios „vienadienės“ statybos įmonės, kad statybos sąnaudų skaičiavimo metodika taptų tobulesnė ir realiai atspindėtų kintančius įkainius.

2014 m. taip pat tęsime šių metų darbą, siekdami įrodyti, kad atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas turi atsirasti Lietuvos statybos sektoriuje. Manome, kad tai padėtų išspręsti daug su apyvartinėmis įmonių lėšomis susijusių problemų.

Bendraudami su savo nariais išgirstame daug pastabų dėl veiksnių, trukdančių kokybiškam ir stabiliam statybos verslui Lietuvoje. Šios pastabos virsta Asociacijos raštais atsakingoms valstybės institucijoms, argumentais dialoguose.

Vertinant nagrinėtų klausimų skaičių ir pasiektus rezultatus, šie metai buvo produktyvūs. Tikimės, kad statybininkų balsas bus išgirstas ir kitais metais.

Saugumas ir atsakomybė

2013 m. istorijoje bus pažymėti ir skaudžia nelaime kaimyninėje šalyje. Parduotuvės griūtis Rygoje sukėlė ir kalbas bei dvejones dėl statinių saugumo Lietuvoje. LSA ir kitos sektoriuje dirbančios asociacijos dar prieš šią tragediją kreipėsi į Aplinkos ministeriją ragindamos stabdyti vykdomus pakeitimus statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kurie kėlė grėsmę, kad būtini statinių saugumo rodikliai nebus užtikrinti. Tiek verslas, tiek valdžia turėjo apsispręsti, ką vadiname ypatingu statiniu, kokie reikalavimai jam taikomi ir kokios kvalifikacijos darbuotojai gali dalyvauti tokiose statybose. Šių metų pabaigoje, panašu, rezultatas buvo pasiektas – į verslo nuomonę buvo įsiklausyta ir skubotai priimti įstatymai yra keičiami.

Visų statybos proceso dalyvių atsakomybė ir jos ribos – dar viena svarbus klausimas, kuris tampa vis aktualesnis. Jei statinyje išryškėja brokas, kalčiausi lieka paskutinieji proceso dalyviai – statybininkai, o apie esmines klaidas projektuose, nekokybišką priežiūrą – nekalbama. Šiais metais buvo pradėtas veiksmų derinimas su Draudikų asociacija, Nekilnojamo turto plėtros asociacija, Aplinkos ministerija dėl privalomo civilinio draudimo įvedimo statybos procese, garantinio laikotarpio. Privalomas draudimas turi paskatinti atsakingą visų statybos dalyvių požiūrį į statinio kokybę. NT savininkas savo ruožtu jausis saugesnis ir žinos, kad patirtos žalos atveju jam bus atlyginta. Jei šis procesas 2014 m. vyks sėkmingai – statybos kokybės kartelė bus ženkliai pakelta.

Vieningas sektoriaus balsas

Šių metų pabaiga patvirtino seno ir dažnai girdimo šūkio „kartu galime daugiau“ teisingumą. LSA prie vieno stalo diskusijai sukvietė daugiau nei 20 kitų statybos sektoriuje veikiančių asocijuotų struktūrų. Buvo prieita išvados, kad sektoriaus atstovų balsas bus tvirtas ir reikšmingas suvienijus jėgas, derinant veiksmus ir keičiantis informacija. Asociacijų atstovai pradėjo burtis į reguliariai vykstančius susitikimus, informacijos mainus vykdo ir bendroje internetinėje erdvėje. Pirmieji suaktyvėjusios komunikacijos rezultatai rodo, kad bendrus tikslus pasiekti yra lengviau veikiant išvien.

Vienijimosi poreikis jaučiamas ir įvertinus didėjantį LSA narių skaičių. Galima teigti, kad išlaikome svarbų Asociacijos vaidmenį ir įmonių pasitikėjimą.

Skaitmeninė statyba

2013 m. lapkritį „gimė“ statybos sektoriaus ateičiai ypač svarbus dokumentas – 20-ies asmenų pasirašyta skaitmeninės statybos rezoliucija. Tikimasi, kad rezoliucija taps gera paskata spartinant procesus, susijusius su viso statybos sektoriaus skaitmenine reforma. Technologinės inovacijos, susijusios su statybų informaciniu modeliavimu (BIM), turi pakelti visą statybos procesą į aukštesnį efektyvumo ir kokybės lygį, kuriuo jau džiaugiasi šią praktiką sėkmingai įsisavinusios valstybės. Skaitmeninės statybos forumo dalyviai – tai statybos sektoriaus asociacijos, mokslo institucijos, informacinių technologijų bendrovės. Šiame procese dalyvauja ir valdžios institucijos, o tai parodo, kad planuojami pokyčiai svarbūs ir bendram šalies ūkiui. Rezoliucijos signatarai kartu pritarė ir nacionalinio statybos klasifikatoriaus sukūrimui. Suinteresuotos organizacijos priėjo prie bendros išvados, kad šalies statybos sektorius pokyčiams pribrendo ir skaitmenizacijos procesas yra būtinas. Ambicingi šios iniciatyvos tikslai susiję su viešųjų pirkimų skaidrumo didinimu, visų statybos pramonės dalyvių kompetencija ir darbo našumu. Valstybės lygmeniu, skaitmeninė statyba gali padėti sutaupyti valstybės lėšas visuomeninių objektų statybos srityje. Projektuotojams tai atvers galimybes dirbti greičiau, be klaidų ir su didesniu pelnu, statytojams tai suteiks tikslesnes sąmatas, efektyvesnį resursų valdymą, mažesnę savikainą, didesnį konkurencingumą ir pelningumą.

Kryptingas darbas siekiant skaitmeninės statybos įvedimo laukia dar ne vienerius metus.

Kompetencija

Geresni įmonių veiklos rezultatai yra neatsiejami nuo visų sričių darbuotojų kompetencijų ugdymo, todėl LSA ypatingą dėmesį skiria darbininkų ir vadovų mokymams. Praėję metai šiuo atžvilgiu taip pat buvo reikšmingi.

Asociacijos vykdytos narių apklausos parodė, kad sąlygos darbui statybos sektoriuje keičiasi ir sudėtingėja, o dinamiška rinkos aplinka reikalauja aukštesnių darbuotojų kompetencijų, naujovių įsisavinimo. Projekto „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ metu įmonių vadovai tobulino žinias resursų valdymo, statybinių projektų, pokyčių rinkoje, įmonės valdymo srityse. Darbininkiškų profesijų atstovai įsisavino specializuotas statybos, suvirinimo technologijas, naujus darbo metodus. Kuriant įmonės konkurencinį pranašumą svarbūs ir universalūs įgūdžiai, kurie taip pat buvo ugdomi projekto metu: laiko planavimas, streso, įtakos valdymas. Pažinti technologines naujoves įmonių darbuotojams padėjo programa „IT ir komunikacijų statybos sektoriuje sprendimai“. Nuo 2009 m. mokymo programose dalyvavo 5265 dalyviai (3102 unikalūs).

Europos Komisijos finansuojamas projektas „BUILD UP Skills LT“ yra sukoncentruotas ties viena, tačiau ypač aktualia kryptimi – pastatų energiniu efektyvumu. Lietuva, kaip ir kitos ES narės, turi užtikrinti, kad iki 2020 m. pabaigos visi nauji pastatai bus beveik nulinės energijos.

Svarbiausias pirmojo projekto etapo rezultatas – parengtos ir publikuotos Lietuvos statybų sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų. Taip pat buvo suformuota kvalifikacijų platforma – prie apskrito stalo diskusijai buvo sukviesti daugiau nei 40-ies valdžios, mokslo, verslo organizacijų atstovų, kurių dauguma pritarė parengtoms gairėms. Tai tapo pirmaisiais žingsniai link pagrindinio tikslo – parengti statybos sektoriaus darbininkus statyti energiškai efektyvius pastatus, taip pat juos renovuoti ir efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius.

Suinterestuotos organizacijos siekia dalyvauti ir antrame šio etapo projekte. Projekto tikslas antrame etape – sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamų kompetencijų įgijimo ir pripažinimo sistemą. Darbininkų kompetencijas planuojama ugdyti įgyvendinant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.

Sėkmingai organizacijos veiklai yra būtini kompetentingi ir prie rinkos pokyčių prisitaikę darbuotojai, todėl pagalba nariams kompetencijų ugdymo srityje išlieka viena svarbiausių Asociacijos krypčių.

2013 m. galima vertinti kaip reikšmingus ir kryptingus siekiant statybos verslo sąlygų gerinimo. Pasitikdami naujus iššūkius sieksime, kad ir bendras statybininkų įvaizdis visuomenėje stiprėtų, atsikratytų įsisenėjusių stereotipų, o Lietuvos statybos sektorius pasižymėtų skaidrumu, profesionalumu ir kokybe.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

konfederacija
2014-02-21 14:52
seniai subrendo reikalas apjungti visas šias asociacijas ir įkurti statybininkų konfederaciją. Kiek atmenu, statybos indėlis į BVP yra labai nemažas. Dabar tikslių skaičių neatmenu, tik palyginimus

Komentaras

nuotrauka
2019-12-05 14:10
Aplinkos ministerijos parengtas Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektas, kuriuo siūloma pakeisti šiuo metu galiojantį Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, sukėlė daug diskusijų.
nuotrauka
2019-11-29 09:14
Apie tris bankrutuojančios įmonės kreditorių eiles yra girdėję net ir su teise nieko bendro neturintys žmonės. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 35 str. nuostatas, pirmąja eile tenkinami su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar...
nuotrauka
2019-11-27 13:11
Nors Vilniaus bendrasis planas dar tik baigiamas rengti, jau dabar galima identifikuoti artimiausias sostinės plėtros kryptis, sako nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovės „Newsec“ Tyrimų ir analizės grupės vadovas Mindaugas Kulbokas. Pasak pranešime cituojamo specialisto, efektyvus šių krypčių ...
nuotrauka
2019-11-25 10:59
Artėjantį kalėdinį periodą, kuomet per dvi savaites bus net aštuonios švenčių bei poilsio dienos, dalis įmonių bei organizacijų pasitiks ištuštėjusiais biurais – tokiu metu vis labiau įsigali „darbas iš namų“. Tačiau dažnai nesutariama, kaip tinkamai įforminti tokį nuotolinį darbą, kad nenukentėtų n...
nuotrauka
2019-11-21 10:56
Investicijai arba nuomai įsigyti antriniai butai sudaro maždaug penktadalį visų butų Lietuvoje, ir ši dalis, ypač didmiesčiuose, toliau didėja. Tai suteikia papildomą postūmį nekilnojamojo turto (NT) rinkai, pasiekusiai istorines aktyvumo aukštumas.
nuotrauka
2019-11-20 10:19
„Po pernai vykusios konferencijos Lietuvos banko istoriniuose rūmuose – Kaune – šiemet vėl grįžtame į Vilnių, kur pastatytų ir parduotų naujų butų skaičius jau ne pirmus metus siekia aukštumas. Nesunku suprasti, iš kur toks apetitas kyla: Vilnius šiuo metu yra vienas iš sparčiausiai ir pajamomis, ir...
nuotrauka
2019-11-14 10:47
Teigti, jog degant padangoms dioksinai nesusidaro, yra neatsakinga. Dioksinai susidaro esant nepilnam organinės medžiagos, savo sudėtyje turinčios halogenų, didžiąja dalimi chloro, degimui.
nuotrauka
2019-10-30 13:38
Galimybė realizuoti valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą jam pasiekus savo vertės piką pasitaiko itin retai. Tačiau būtent tokią progą šiandien suteikia Lukiškių kalėjimo iškeldinimas iš miesto centro. Kalėjimo kompleksas diskusijų objektas yra jau bene 15 metų. Ne kartą bandyta atrasti ekonom...
nuotrauka
2019-10-24 11:50
Seimas su kitų metų biudžetu gali patvirtinti ir LR Stambios prekybos mokesčio įstatymo projektą, pagal kurį būtų apmokestinami stambieji prekybininkai. Nors įstatymas savo dvasia sukurtas kasdienio vartojimo, mažmeninės prekybos prekėms apmokestinti, tačiau pagal savo formuluotę jis turės įtakos ir...
nuotrauka
2019-10-23 09:10
Pasitaiko atvejų, kai įsikūrus naujai įrengtame būste ima ryškėti įvairūs defektai. Deja, ne visi į tokias situacijas pakliuvę gyventojai žino, kaip reikėtų elgtis ir kokių priemonių imtis, susidūrus su nenumatytomis problemomis. Advokatų profesinės bendrijos (APB) „IUSTUM“ partneris, advokatas Neda...
nuotrauka
2019-10-14 10:11
Lietuvoje per teisėjų rankas pereina didžioji dauguma šalies įmonių bankroto bylų – tik labai nedidelė dalis bendrovių savo gyvavimą užbaigia ne teismo keliu. Statistika yra tokia: daugiau kaip 90 proc. bankrutuojančių įmonių atvejų nagrinėja teismai. Tai iškalbinga vien tuo aspektu, kad teismus pas...
nuotrauka
2019-10-10 11:05
Per metus pasitraukus iš verslo nuomonių lyderių topo keliems garsiems komentatoriams, jame šįkart itin daug naujų veidų – beveik pusė dvidešimtuko. Kone dukart atitrūkęs nuo kitų pagal komunikacijos aktyvumą pirmauja Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas, o ryškiausią šuolį padarė LPS...
nuotrauka
2019-10-07 11:45
Lietuvoje atliktas išsamus „Lean“ metodų, skaitmeninių inovacijų ir skaitmeninių paslaugų tyrimas atskleidė, kad šalies įmonėms konkurencinį pranašumą gali sukurti tik vis dar retos skaitmeninės paslaugos. Tuo tarpu išteklių mažinimu ir efektyvumo didinimu paremta „Lean“ metodologija bei skaitmeninė...
nuotrauka
2019-10-03 13:17
Po ypač šiltos vasaros į Lietuvą sugrįžo vėsūs, rudeniški orai, tačiau tokius karščius veikiausiai galėsime pamiršti tik iki kito šiltojo sezono. Mokslininkai tikina, kad alinančios karščio bangos kasmet dažnės. Tad tikėtina, kad dėl besikeičiančio klimato vis daugiau žmonių namuose įsirengs vėsinim...
nuotrauka
2019-10-03 11:38
Lietuvos darbo rinką kamuoja dvi akivaizdžios problemos: dėl emigracijos valstybė nuolat praranda darbingo amžiaus piliečius bei vis labiau jaučiamas tam tikrų sričių kvalifikuotų specialistų trūkumas. KTU mokslininkių atliktas tyrimas rodo, kad egzistuoja galimas problemos sprendimo būdas – virtual...
nuotrauka
2019-09-26 09:19
Kaip įsivaizduojame savo gimtąjį miestą 2030-aisiais? Greičiausiai skraidančių mašinų dar neišvysime, bet, be abejonės, didieji miestai bus išmanieji – nuo infrastruktūros, saugumo, iki švietimo, sveikatos.
nuotrauka
2019-09-25 15:14
Šiuo klausimu pasisakau jau ne pirmą kartą, tačiau temos aktualumas ir ekonominė-visuomeninė svarba prie jo privers grįžti ir ateityje.
nuotrauka
2019-09-18 12:57
Naujas sezonas po vasarai būdingo štiliaus prasideda ne tik vėjo jėgainių parkuose, bet ir Seime bei kitose institucijose. Jų priimti sprendimai bus ypač svarbūs tolesniam Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimui ir atsinaujinančios energetikos projektų vystymui.
nuotrauka
2019-09-17 12:50
Kai oficialioji statistika kalba apie šiek tiek per metus padidėjusias statybų sąnaudas, nekilnojamojo turto plėtros ir statybų bendrovės mato kitokią situaciją – kai kurios statybinės medžiagos ar darbai yra itin pabrangę. Labiausiai dėl darbuotojų trūkumo ir atlyginimų augimo išaugusios statybų ka...
nuotrauka
2019-09-02 09:56
Pirmiausia išskirčiau milžiniškus kokybės pokyčius, kuriuos lemia ir modernios technologijos, ir pasikeitusi darbo kultūra. Tai pastebime ne tik mes patys – tai mato ir užsienio svečiai. Mato ir įvertina, todėl nemažai mūsų įmonių darbuojasi užsienio rinkose.

Statybunaujienos.lt » Komentaras