2020 liepos 7 d. antradienis, 7:06
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Statybininkai vienijasi ir pasitinka naujus iššūkius  1

2014-02-01 13:51
„Neblogi“ – tokį 2013 m. įvertinimą dažniausiai galima išgirsti iš Lietuvos statybos įmonių. Šalies statybos sektorius, stipriai nukentėjęs nuo ekonominio sunkmečio, po truputį atsigauna. Kartu pasitinkame ir naujus, tačiau būtinus iššūkius. Šiuo periodu ypatingai išryškėja ir kokybės poreikis. Būtent kokybė yra kriterijus, kurį visuomet akcentuoja Lietuvos statybininkų asociacija. LSA, laikydamasi numatytų veiklos krypčių ir tikslų, 2014 m. pasitiks su naujais iššūkiais.
nuotrauka
Dalius GEDVILAS, LSA prezidentas


Minimos įmonės
LSA (Lietuvos statybininkų asociacija), VŠĮ
Statybų apimtys ir įmonių konkurencingumas

Didėjančios statybų apimtys ir stiprėjantis įmonių-narių konkurencingumas – pagrindinė Asociacijos siekiamybė. Globalinė aplinka verčia prisitaikyti prie pokyčių ir savo rinka laikyti visą ES. Eksporto rodikliai džiugina – pastebimas stabilus augimas.

Labai norėtųsi, kad statyba stiprėtų ir šalies viduje, tačiau tam reikia pokyčių. Statybų rentabilumo rodiklis – vos 2 procentai. Toks didelis ir svarbus sektorius kaip statybos, turėtų susilaukti didesnio valstybės dėmesio, juolab, kad gyvybinga statyba gali padėti išspręsti daug socialinių, nedarbo ir kitų problemų. Šiais metais pateikėme ir toliau rengiame daugybę pasiūlymų Aplinkos ministerijai, kitoms institucijoms.

Toliau siekiame, kad iš pirkimų sistemos kaip pagrindinis kriterijus būtų eliminuota mažiausia kaina, o jos vietoje atsirastų ekonominis naudingumas. Nuolat pažymime, kad mažiausia kaina lemia trumpesnį tarnavimo laiką. Kompetentingi specialistai, kokybiškos medžiagos leidžia tikėtis ekonomiškai efektyvių sprendimų. Vykdome nenutrūkstantį dialogą su Aplinkos ministerija dėl stringančio pastatų modernizavimo proceso. Siekiame, kad būtų sutramdytos pirkimuose laiminčios „vienadienės“ statybos įmonės, kad statybos sąnaudų skaičiavimo metodika taptų tobulesnė ir realiai atspindėtų kintančius įkainius.

2014 m. taip pat tęsime šių metų darbą, siekdami įrodyti, kad atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas turi atsirasti Lietuvos statybos sektoriuje. Manome, kad tai padėtų išspręsti daug su apyvartinėmis įmonių lėšomis susijusių problemų.

Bendraudami su savo nariais išgirstame daug pastabų dėl veiksnių, trukdančių kokybiškam ir stabiliam statybos verslui Lietuvoje. Šios pastabos virsta Asociacijos raštais atsakingoms valstybės institucijoms, argumentais dialoguose.

Vertinant nagrinėtų klausimų skaičių ir pasiektus rezultatus, šie metai buvo produktyvūs. Tikimės, kad statybininkų balsas bus išgirstas ir kitais metais.

Saugumas ir atsakomybė

2013 m. istorijoje bus pažymėti ir skaudžia nelaime kaimyninėje šalyje. Parduotuvės griūtis Rygoje sukėlė ir kalbas bei dvejones dėl statinių saugumo Lietuvoje. LSA ir kitos sektoriuje dirbančios asociacijos dar prieš šią tragediją kreipėsi į Aplinkos ministeriją ragindamos stabdyti vykdomus pakeitimus statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kurie kėlė grėsmę, kad būtini statinių saugumo rodikliai nebus užtikrinti. Tiek verslas, tiek valdžia turėjo apsispręsti, ką vadiname ypatingu statiniu, kokie reikalavimai jam taikomi ir kokios kvalifikacijos darbuotojai gali dalyvauti tokiose statybose. Šių metų pabaigoje, panašu, rezultatas buvo pasiektas – į verslo nuomonę buvo įsiklausyta ir skubotai priimti įstatymai yra keičiami.

Visų statybos proceso dalyvių atsakomybė ir jos ribos – dar viena svarbus klausimas, kuris tampa vis aktualesnis. Jei statinyje išryškėja brokas, kalčiausi lieka paskutinieji proceso dalyviai – statybininkai, o apie esmines klaidas projektuose, nekokybišką priežiūrą – nekalbama. Šiais metais buvo pradėtas veiksmų derinimas su Draudikų asociacija, Nekilnojamo turto plėtros asociacija, Aplinkos ministerija dėl privalomo civilinio draudimo įvedimo statybos procese, garantinio laikotarpio. Privalomas draudimas turi paskatinti atsakingą visų statybos dalyvių požiūrį į statinio kokybę. NT savininkas savo ruožtu jausis saugesnis ir žinos, kad patirtos žalos atveju jam bus atlyginta. Jei šis procesas 2014 m. vyks sėkmingai – statybos kokybės kartelė bus ženkliai pakelta.

Vieningas sektoriaus balsas

Šių metų pabaiga patvirtino seno ir dažnai girdimo šūkio „kartu galime daugiau“ teisingumą. LSA prie vieno stalo diskusijai sukvietė daugiau nei 20 kitų statybos sektoriuje veikiančių asocijuotų struktūrų. Buvo prieita išvados, kad sektoriaus atstovų balsas bus tvirtas ir reikšmingas suvienijus jėgas, derinant veiksmus ir keičiantis informacija. Asociacijų atstovai pradėjo burtis į reguliariai vykstančius susitikimus, informacijos mainus vykdo ir bendroje internetinėje erdvėje. Pirmieji suaktyvėjusios komunikacijos rezultatai rodo, kad bendrus tikslus pasiekti yra lengviau veikiant išvien.

Vienijimosi poreikis jaučiamas ir įvertinus didėjantį LSA narių skaičių. Galima teigti, kad išlaikome svarbų Asociacijos vaidmenį ir įmonių pasitikėjimą.

Skaitmeninė statyba

2013 m. lapkritį „gimė“ statybos sektoriaus ateičiai ypač svarbus dokumentas – 20-ies asmenų pasirašyta skaitmeninės statybos rezoliucija. Tikimasi, kad rezoliucija taps gera paskata spartinant procesus, susijusius su viso statybos sektoriaus skaitmenine reforma. Technologinės inovacijos, susijusios su statybų informaciniu modeliavimu (BIM), turi pakelti visą statybos procesą į aukštesnį efektyvumo ir kokybės lygį, kuriuo jau džiaugiasi šią praktiką sėkmingai įsisavinusios valstybės. Skaitmeninės statybos forumo dalyviai – tai statybos sektoriaus asociacijos, mokslo institucijos, informacinių technologijų bendrovės. Šiame procese dalyvauja ir valdžios institucijos, o tai parodo, kad planuojami pokyčiai svarbūs ir bendram šalies ūkiui. Rezoliucijos signatarai kartu pritarė ir nacionalinio statybos klasifikatoriaus sukūrimui. Suinteresuotos organizacijos priėjo prie bendros išvados, kad šalies statybos sektorius pokyčiams pribrendo ir skaitmenizacijos procesas yra būtinas. Ambicingi šios iniciatyvos tikslai susiję su viešųjų pirkimų skaidrumo didinimu, visų statybos pramonės dalyvių kompetencija ir darbo našumu. Valstybės lygmeniu, skaitmeninė statyba gali padėti sutaupyti valstybės lėšas visuomeninių objektų statybos srityje. Projektuotojams tai atvers galimybes dirbti greičiau, be klaidų ir su didesniu pelnu, statytojams tai suteiks tikslesnes sąmatas, efektyvesnį resursų valdymą, mažesnę savikainą, didesnį konkurencingumą ir pelningumą.

Kryptingas darbas siekiant skaitmeninės statybos įvedimo laukia dar ne vienerius metus.

Kompetencija

Geresni įmonių veiklos rezultatai yra neatsiejami nuo visų sričių darbuotojų kompetencijų ugdymo, todėl LSA ypatingą dėmesį skiria darbininkų ir vadovų mokymams. Praėję metai šiuo atžvilgiu taip pat buvo reikšmingi.

Asociacijos vykdytos narių apklausos parodė, kad sąlygos darbui statybos sektoriuje keičiasi ir sudėtingėja, o dinamiška rinkos aplinka reikalauja aukštesnių darbuotojų kompetencijų, naujovių įsisavinimo. Projekto „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ metu įmonių vadovai tobulino žinias resursų valdymo, statybinių projektų, pokyčių rinkoje, įmonės valdymo srityse. Darbininkiškų profesijų atstovai įsisavino specializuotas statybos, suvirinimo technologijas, naujus darbo metodus. Kuriant įmonės konkurencinį pranašumą svarbūs ir universalūs įgūdžiai, kurie taip pat buvo ugdomi projekto metu: laiko planavimas, streso, įtakos valdymas. Pažinti technologines naujoves įmonių darbuotojams padėjo programa „IT ir komunikacijų statybos sektoriuje sprendimai“. Nuo 2009 m. mokymo programose dalyvavo 5265 dalyviai (3102 unikalūs).

Europos Komisijos finansuojamas projektas „BUILD UP Skills LT“ yra sukoncentruotas ties viena, tačiau ypač aktualia kryptimi – pastatų energiniu efektyvumu. Lietuva, kaip ir kitos ES narės, turi užtikrinti, kad iki 2020 m. pabaigos visi nauji pastatai bus beveik nulinės energijos.

Svarbiausias pirmojo projekto etapo rezultatas – parengtos ir publikuotos Lietuvos statybų sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų. Taip pat buvo suformuota kvalifikacijų platforma – prie apskrito stalo diskusijai buvo sukviesti daugiau nei 40-ies valdžios, mokslo, verslo organizacijų atstovų, kurių dauguma pritarė parengtoms gairėms. Tai tapo pirmaisiais žingsniai link pagrindinio tikslo – parengti statybos sektoriaus darbininkus statyti energiškai efektyvius pastatus, taip pat juos renovuoti ir efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius.

Suinterestuotos organizacijos siekia dalyvauti ir antrame šio etapo projekte. Projekto tikslas antrame etape – sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamų kompetencijų įgijimo ir pripažinimo sistemą. Darbininkų kompetencijas planuojama ugdyti įgyvendinant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.

Sėkmingai organizacijos veiklai yra būtini kompetentingi ir prie rinkos pokyčių prisitaikę darbuotojai, todėl pagalba nariams kompetencijų ugdymo srityje išlieka viena svarbiausių Asociacijos krypčių.

2013 m. galima vertinti kaip reikšmingus ir kryptingus siekiant statybos verslo sąlygų gerinimo. Pasitikdami naujus iššūkius sieksime, kad ir bendras statybininkų įvaizdis visuomenėje stiprėtų, atsikratytų įsisenėjusių stereotipų, o Lietuvos statybos sektorius pasižymėtų skaidrumu, profesionalumu ir kokybe.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

konfederacija
2014-02-21 14:52
seniai subrendo reikalas apjungti visas šias asociacijas ir įkurti statybininkų konfederaciją. Kiek atmenu, statybos indėlis į BVP yra labai nemažas. Dabar tikslių skaičių neatmenu, tik palyginimus

Komentaras

nuotrauka
2020-07-02 12:37
Iki šiol istorijoje turbūt nebuvo fiksuota drastiškesnių pokyčių Vilniaus naujo būsto rinkoje nei kad jų buvo šių metų pirmąjį pusmetį: pasiekus rekordinį 596 ir 655 sandorių kiekį sausį ir vasarį, rinka praktiškai sustojo kovo viduryje po karantino paskelbimo, kai plėtotojai realizavo tik 132 butus...
nuotrauka
2020-06-30 10:20
Jau ankstyvuoju gyvenimo periodu suvokiame, kad mus supantys žmonės yra skirtingi. Kai kurie skirtumai yra akivaizdžiai pastebimi, tokie kaip ūgis, svoris, kūno laikysena ar akių spalva. Tuo tarpu kitiems skirtumams identifikuoti reikalingas laikas ir bendravimas.
nuotrauka
2020-06-29 14:12
Prieš 3 metus įsigaliojęs Darbo kodeksas įtvirtino naują Lietuvos darbo teisėje atleidimo darbdavio valia pagrindą, įspėjus darbuotoją prieš 3 darbo dienas ir išmokant 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Dėl jo iki šiol praktikoje kilo daugybė klausimų, kuriuos skirtingai ai...
nuotrauka
2020-06-05 13:00
Šiandien, birželio 5 d., minima Pasaulinė aplinkosaugos diena. Ta proga galime pažvelgti, koks aplinkosaugos vaidmuo mūsų šalyje ir kaip jis keitėsi per atkurtosios nepriklausomybės trisdešimtmetį. Ar idėja, kurstyta žaliųjų ir gamtos mylėtojų judėjimo laužuose, buvusi svarbia atgimimo ir kovos už l...
nuotrauka
2020-05-27 09:48
Šiandien neįsivaizduojame kasdienio gyvenimo be technologinių ar inovatyvių sprendimų. Pokyčių ir naujovių nuolat tikimasi visur, ne išimtis ir statybos sektorius, kur kiekvienais metais juntami vis didesni technologiniai perversmai. Vis dažniau pradedama galvoti ne tik kaip statyti lengviau, bet ir...
nuotrauka
2020-05-26 07:50
Jau keletas savaičių praėjo nuo paskelbtos dar vienos priemonės verslui – dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms. Komercinių patalpų nuomotojai ir šio verslo vystytojai bei nuomininkai jau seniai laukė šios priemonėmis. Tiesa, buvo daug diskutuojama vieša...
nuotrauka
2020-05-22 08:26
Europos Sąjunga iškėlė tikslą iki 2050 metų pereiti prie klimatui neutralaus ekonomikos modelio. „Prie šio perėjimo prisidės visi ekonomikos sektoriai, tad kaip niekad svarbu užtikrinti darnų jų vystymą, tarpusavio integraciją ir koordinuotą valdymą. Dujų, šilumos, elektros, transporto, pramonės, mi...
nuotrauka
2020-05-21 12:55
Valstybių, taip pat – ir Lietuvos, ekonomikas suparalyžiavusią Covid-19 ligos pandemiją, tapo madinga lyginti su 2008-ųjų krize. Kaip rodo įvairios analizės, kai kurioms ūkio šakoms padaryta žala iš tiesų prilygsta arba netgi pranoksta žalą, kurią nulėmė prieš 12 metų užfiksuoti įvykiai.
nuotrauka
2020-05-19 08:28
Karantino metu statybos nebuvo draudžiamos, o statybininkai nestovėjo priekinėje nuo pandemijos nukentėjusiųjų linijoje, tačiau šiandien jau matome, kad po truputį stoja visų statybos sektoriaus įmonių veikla. Nedarbo lygis šiame sektoriuje pakilo net iki 12%, kai tuo tarpu paslaugų sektoriuje šis r...
nuotrauka
2020-05-18 11:10
Dėl COVID-19 pandemijos ypač nukenčia smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės, kurios sprendžia klausimą – kaip išgyventi sustojus ekonomikos varikliui. SVV įmonės yra pažeidžiamos, nes daugelis jų neturi sukaupusios rezervų juodai dienai. Net trumpalaikis pajamų sumažėjimas joms gali būti lemting...
nuotrauka
2020-05-12 10:36
Balandį gyventojų nuomonė dėl būsto kainų pokyčių per artimiausius dvylika mėnesių pakito nedaug. SEB banko užsakymu balandžio 28–30 dienomis atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 23 proc. apklaustųjų tikisi, jog būstas brangs, 39 proc. mano, kad pigs, o 16 proc. galvoja, kad kaina liks panaši. Kov...
nuotrauka
2020-04-30 20:44
Seime karantino metu buvo priimti Darbo kodekso pakeitimai, įpareigojantys darbdavius per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo informuoti apie tai Valstybinę darbo inspekciją (VDI). Nors prastovų paskelbimas buvo pakankamai reglamentuotas ir prieš karantiną, kyla klausimas, kodėl darbuotojus i...
nuotrauka
2020-04-27 10:17
Milijardo eurų likvidumo pagalba – toks ekonomikos skatinimo paketas prieš savaitę buvo pasiūlytas finansinių sunkumų dėl koronaviruso protrūkio patiriantiems būsto, lizingo ir vartojimo paskolų turėtojams, kai Lietuvos komerciniai bankai pasirašė moratoriumą dėl laikino kredito įsipareigojimų atidė...
nuotrauka
2020-04-24 08:18
„Milsos“ įmonių grupės bendrovių veikla yra priklausoma nuo sezono. Šiemet darbų sezono pradžia sutapo su karantino dėl koronaviruso grėsmės paskelbimu. Vykdome įprastą tokiam metui gamybinę veiklą, pasitelkdami kai kurias neįprastas – apsaugos nuo koronaviruso – priemones. Darbas organizuojamas mak...
nuotrauka
2020-04-23 11:07
Dėl karantino didelė dalis darbuotojų šiuo metu dirba nuotoliniu būdu namuose, visos statybvietės yra aprūpintos būtinomis darbuotojų apsaugos ir dezinfekcinėmis priemonėms, pirštinėmis ir kaukėmis, išsaugojome absoliučiai visus kompanijos darbuotojus.
nuotrauka
2020-04-22 09:58
Karantinas „Švykų“ veiklos nesustabdė, tačiau didžioji dalis įmonės administracijos darbuotojų dirba nuotoliniu būdu – iš namų.
nuotrauka
2020-04-20 15:06
Po ilgų darbo energetikos srityje metų susidūrimas su kai kurių asmenų kompetencijos trūkumu nustoja stebinti. Tačiau 2020 m. sausio 22 d. paviešintam LRT tyrimui „Icor“ ir „Veolia“ Šimašiui po Vilniumi pakasė brangų rusišką standartą“ visgi pavyko nustebinti ir mane.
nuotrauka
2020-04-20 08:38
Vyriausybės šiuo metu siūloma 100 mln. Eur vertės nekilnojamojo turto (NT) nuomos kompensavimo priemonė prilygintina subsidijai išskirtinai vieno sektoriaus įmonėms – komercinio NT, t. y. daugiausia biurų ir prekybos centrų, savininkams. Tai reiškia, kad tiesioginiai tokios valstybės paramos gavėjai...
nuotrauka
2020-04-17 13:08
Kasdien stebime, kaip stoja ekonomika, krenta pramonės, prekybos, gamybos ir visų kitų sričių rodikliai, drastiškai mažėja vartojimas, dalis įmonių vis labiau balansuoja ant nemokumo slenksčio, o darbo vietų kasdien netenka tūkstančiai žmonių. Šiandien didžiulį nerimą kelią tai, jog šiuo metu Lietuv...
nuotrauka
2020-04-16 08:15
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija ir Vyriausybė balandžio 9 dieną parengė įstatymo projektą, keičiantį esamo juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymą. Naujasis reguliavimas yra nukreiptas į verslą, patyrusį finansinių sunkumų dėl koronaviruso sukelto veiklos ribojimo šalyje.

Statybunaujienos.lt » Komentaras

nuotrauka

„Megaplantas“. Ką daryti, kad medžiai mieste turėtų sau vietą?

Šiuolaikinis miestas neįsivaizduojamas be medžių, krūmų, žolynų ar gėlynų, nes želdiniai mieste kuria teigiamas emocijas, suteikia pavėsį, slopina triukšmą, valo orą ir sukurią realią naudą ...