2019 rugsėjo 21 d. šeštadienis, 18:44
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Teisingumas lietuviškai: geriau dyka žemė, negu dirbantis suvalkietis  20

2014-06-12 07:55
Teisės aktuose užfiksuota nuostata, kad įstatymai turi būti taikomi laikantis protingumo principų. Tačiau valstybės vardu veikiantys ir žmonėms tarnaujantys pareigūnai, specialistai sako, kad nugriauti niekam netrukdantį, bet neteisėtą statinį ir palikti dyką žemę yra teisingiau ir protingiau, negu siekti abiem pusėm naudingiausio susitarimo.
nuotrauka
Pareigūnų tvirtinimu, geriau palikti tuščią žemės plotą, negu leisti įteisinti garažą, kuris padeda uždirbti žmonėms, nenorintiems tapti našta valstybei ir imti bedarbio pašalpas. Portalo nuotr.


Valstybei priklausančioje žemėje, besiribojančioje su uošvės žeme, Gelgaudiškio (Šakių rajone) gyventojas Vidmas Sprainaitis pasistatė garažą. Tada sukūrė verslą, kuriame dirbo, ir atlyginimą į namus nešė penkiese. Tačiau akyli suvalkiečiai įskundė savo kaimyną valdžiai, kuri liepė garažą nusigriauti.

Inspekcija pareikalavo nugriauti

Pirmiausia V. Sprainaitis gavo Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Inspekcijos) aktą, kuriame buvo nurodyta, jog garažas – 12,1 m x 18,24 m su priestatu 6,89 m x 5,9 m – pastatytas savavališkai. Iš garažo savininko buvo pareikalauta statinį nugriauti, nes žemė, ant kurios jis stovi, yra valstybės, o pastatas pastatytas be statybos leidimų.

Kaip sakė pats V. Sprainaitis, garažą jis pasistatė 1997 m., šalia uošvės sklypo, ant žemės, kurią ji nuomojo iš valstybės. „Statydamas garažą tikėjausi, kad su laiku galėsiu įsigyti šį sklypą ir įteisinti garažo statybą, – sakė jis. – Tačiau ilgainiui teritorija, kurioje stovi garažas, buvo priskirta Gelgaudiškio miesteliui, statybą reglamentuojantys norminiai aktai vis keitėsi, o jų reikalavimai griežtėjo. Dėl to susitvarkyti man taip ir nepasisekė.“

Įsikišus valstybės institucijoms, V. Sprainaitis vėl ėmė ieškoti būdų įteisinti statinį. Šakių rajono savivaldybė paaiškino, kad įteisinti statinį vyriškis gali. Tačiau pirmiausia turi gauti valstybės žemės valdytojo Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimą padidinti esamos namų valdos žemės sklypą valstybinės žemės sąskaita, parengiant detalųjį planą.

Tačiau ši institucija tokio sutikimo nedavė.

Žemės tarnyba nepritarė statinio įteisinimui

Kaip portalui paaiškino NŽT Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Baltušytė, LR Statybos įstatyme įtvirtintos sąlygos, kad statyti galima tik tuomet, jeigu statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba naudoja kitais nustatytais pagrindais; turi statybą leidžiantį dokumentą.

„Konkrečiu nagrinėjamu atveju valstybinėje žemėje yra pastatas – garažas, kuris negali būti statomas neturint žemės sklypo valdymą ar naudojimą patvirtinančių dokumentų, – paaiškino specialistė. – Jeigu asmenys naudoja žemę ne įstatymų nustatytu pagrindu, laikytina, kad jie nėra žemės naudotojai, o jų naudojimasis žeme – savavališkas žemės užėmimas. Tokiais atvejais NŽT pritarimas, kad būtų įteisinta savavališkai užimtame valstybinės žemės sklype esanti savavališka statyba, negali būti išduodamas.“

Kaip šuo gaudė savo uodegą

Gelgaudiškis V. Sprainaitis atsidūrė situacijoje, kuri tautoje įvardinama „šuo gaudo savo uodegą“. „Negaliu įteisinti garažo statybos, nes nesu žemės, ant kurios jis stovi, savininkas arba naudotojas. O tapti savininku arba naudotoju negaliu todėl, kad toje vietoje stovi garažas, kurio statybą noriu įteisinti“, – sakė V. Sprainaitis.

Nacionalinės žemės tarnybos atstovė G. Baltušytė paaiškino, kad netgi nugriovus garažą ir suformavus toje vietoje naują žemės sklypą, nebus teisinio pagrindo piliečiui suteikti tą žemės sklypą naudotis ne aukciono būdu. Nauji žemės sklypai gali būti parduodami ar išnuomojami tik aukcione, todėl dar neaišku, sakė specialistė, ar netgi suformavus naują žemės sklypą, neatsiras kitų asmenų, pageidaujančių tą žemės sklypą pirkti ar nuomoti aukciono būdu.

„NŽT, kaip valstybinės žemės patikėtinis, atsakingas už šios žemės pardavimą, nuomą ar suteikimą naudotis, šiuo atveju nemato protingumo principo pažeidimo, kadangi neturi teisinio pagrindo piliečiui, savavališkai užėmusiam valstybinę žemę ir taip pažeidusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, sudaryti lengvatinių sąlygų įsigyti ar suteikti naudotis valstybinę žemę ne aukciono būdu“, – sakė G. Baltušytė.

Į ginčijamą žemės sklypą daugiau niekas nepretenduoja

V. Sprainaitis nutraukė verslą. Penkios šeimos neteko atlyginimo, buvęs verslo savininkas gyvena iš valstybės malonės, gaudamas 641 Lt netekto darbingumo pensiją. Nors nei valstybė, nei Šakių rajono savivaldybė neturi jokių planų kam nors panaudoti žemės sklypą, teismai, grasindami baudomis, vyriškiui liepia trauktis su visu garažu.

V. Sprainaitis, pasistatęs garažą ir pradėjęs verslą, savo lėšomis nutiesė kelią, kuriuo iki šiol naudojasi trijų sodininkų bendrijų gyventojai, jį prižiūri, žiemą valo sniegą. Vyrui atstovaujantis advokatas Mindaugas Skruibis pastebėjo, kad tarp savininko teisių gynimo ir bendrosios nuosavybės įgyvendinimo turėtų būti laikomasi teisingos pusiausvyros. Jo nuomone, neteisėtos statybos pasekmės turėtų būti šalinamos derinant abiejų šalių interesus ir taikant proporcingas siekiamam tikslui priemones.

„Manau, kad statinio nugriovimas turėtų būti kraštutinė priemonė, kuri būtų taikoma esant esminiam suinteresuoto asmens teisių pažeidimui“, – sakė advokatas M. Skruibis, pridurdamas, kad garažas niekam netrukdo ir niekieno interesų nepažeidžia, o vietos gyventojams yra net naudingas.

Šakių rajono savivaldybės administracija portalui patvirtino, kad jokio intereso kam nors naudoti ginčijamą žemės plotą neturi.

Padėtis be išeities?

„Įstatymas leidžia, suderinus su kompetentingomis institucijomis, statinį įteisinti, – portalui sakė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas. – Tačiau reikia įvertinti kelis momentus: ar yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai arba nuomos sutartis. Taigi jis [V. Sprainaitis – aut. past.] net negalėjo gauti leidimo statybai, nes statė ne savo žemėje. Jei žmogus net nebandė tos žemės įgyti arba įgyti teisių ją naudoti, – nebūtinai nuosavybės teise, – morališkai kyla klausimas – kas būtų, jei Lietuvoje kiekvienas statytų statinius ten, kur įsigeidžia?“

Politiko nuomone, statyti žemėje, kuri statytojui nepriklauso, ir tikėtis, kad ateityje kas nors pritars, jog statinys duos naudos, – bus sukurtos darbo vietos, sutvarkytas kelias, kuris eina į statinį ir kitus visuomeninės reikšmės objektus, kaip sodininkų bendrija, – yra sunkiai suprantama. J. Sabatausko nuomone, ši padėtis – be išeities.

„Pateiksiu pavyzdį: Juodkrantėje nugriautas poilsiautojų pamėgtas žuvų restoranas. Jis buvo pastatytas turint teisę naudotis sklypu, esant projektui ir visiems leidimams, tačiau teismas įpareigojo nugriauti, nes neva tie leidimai buvo gauti pažeidus įstatymą. Dabar toks pats likimas laukia ir kitų, netgi gyvenamųjų namų, kur gyvena šeimos su vaikais, – pasakojo J. Sabatauskas. – Tai kaip galima lyginti žmones, kurie įsigijo teisėtai pastatytus pastatus, įsteigė verslą ar apsigyveno su šeimomis, su tais, kurie iš pat pradžių žinojo, kad nei žemės nuosavybės, nei leidimų statytis neturi ir nesistengė viso to sutvarkyti?“

Ne viename teisės akte yra numatomos įvairios išimtys, nes įstatymai negali numatyti visų atvejų. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas pastebėjo, kad atskiri precedentai gali sukurti negerą praktiką.

O kaip padaryti, kad precedentą galima būtų įteisinti, užkertant kelią negerai praktikai?

Dr. A. Vidžiūnas siūlys persvarstyti analogiškų bylų praktiką

„Manau, kad teisines nuostatas reikėtų mėginti žmoginti, – sakė LR Seimo narys dr. Arvydas Vidžiūnas. – Juk V. Sprainaitis pripažįsta klaidas, sutinka su visomis nuobaudomis, kad tik dėl to verslas ir gyvenimas nežlugtų. Juk, atvirai kalbant, visos šios situacijos ištakos – mūsų praeityje, ano gyvenimo realijose. Visi gali pripasakoti daugybę istorijų apie neregistruotus statinius, teisiškai nesutvarkytas pastatų rekonstrukcijas, būtinų dokumentų brangumą ar trūkumą ir kt. Vidmantas tiesiog mąstė valstietiškai: pirma padarysiu, o popierius susitvarkysiu vėliau. Ir pateko į griežtas įstatymų rankas...“

Politiko nuomone, pirmiausia reikėtų ne vien formalaus įstatymų raidės laikymosi. Bausmės adekvatumo, protingumo ir socialinių padarinių įvertinimas – teismų rankose. Dr. A. Vidžiūnas yra pasirengęs mėginti pasiūlyti, kad šio tipo bylų praktika būtų dar kartą apsvarstyta.

„Reikės ir įstatymo pataisų. Tokios pataisos, aišku, bus sutiktos gana kritiškai – tai ką, vėl platinate angą visokiems statybų nusikaltėliams... Tik man Vidmantas į banditą ar valstybės priešą visai nepanašus“, – pastebėjo politikas. Dr. A. Vidžiūnas siūlys kitą kelią. Valstybės institucijos, atsakingos už statybų priežiūrą ir valstybinės žemės tvarkymą, neturėtų siūlyti kraštutinių priemonių – griovimo, jeigu nėra padaryta konkrečios žalos visuomenei ir valstybei, jeigu nepažeistos kitų kaimynų teisės, jeigu nėra teisinių ginčų, jeigu statinys nežaloja kultūros paveldo, nėra pastatytas saugomose teritorijose ir pan.

„Na, sutikit, Gelgaudiškio pakraštys tikrai nėra nei Vilniaus senamiestis, nei Nidos paplūdimys. Svarų patariamąjį balsą turėtų turėti vietos bendruomenė, seniūnija, savivaldybė, tie, kas geriausiai žino, kas valstybei didelė žala, o kas gal visai ne žala. Kaip tai sureguliuoti teisiškai korektiškai, ministerijų tarnautojų reikalas“, – sako dr. A. Vidžiūnas.

Bauda, politiko nuomone, turi būti sunki, nuo tokių savavališkų statybų žmones vis dėlto reikia atpratinti, bet šiuo atveju valstybė tikrai taptų stipresnė, jei V. Sprainaitis dirbtų, samdytų darbininkus, mokėtų jiems atlyginimą ir mokesčius.

„Ar pavyks tai įrodyti, šimtaprocentinių garantijų neturiu“, – sako dr. A. Vidžiūnas. 

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

Kaimyne
2014-06-17 16:54
Jauciu,esi geras Sprainaicio draugas ir sedi neblogoj kedej...Ir esi prarades zmogiskumo ir saziningumo jausma....Tikiu,tave,zmogeli,su Sprainaiciu sieja nelabai svarus darbeliai...Todel apie ji taip gerai atsiliepi...Mes,paprasti kaimynai irgi turim savo nuomone apie apie Sprainaiti ir apie jo draugus.Bet mes bijom kalbet,juk jis yra neprognozuojamas...ir jis turi ,,gera uznugari''...
Kaimynas
2014-06-16 23:05
Noriu paklaust,ar zinai Zmogeli,kokio lygio yra Sprainaicio draugai?Ir kodel jie yra draugai???Pasakyk,kas tavo draugas,pasakysiu,kas tu toks...
zmogelis
2014-06-16 22:36
Visi mandri ir drasus rasydami,komentuodami internete... Tai vadinames "kas as"Tai yra juokinga. Drasus visi pakalbet uz akiu,tai savo drasuma parodykit akis y aki... Jauciat malonuma apkalbedami kitus,komentuodami ir panasiai ka? Kazkam del kazko gal pavydo jausmas ar kas? Mielieji nepamirskit,kad mes visi turim trukumu,privalumu ir t.t. Ne vienas is cia komentuojanciu nera tas idealus zmogus!!! Kiekvienas atsisukim atgal ir pasiziurekim y save.. Drasus uz akiu y akis tylim! Kazkas jaucia malonuma kalbedamas beleka... Tad nepamirskim,kad ne vienas nezinom kas ko laukia.. Tad savo komentarus pasakykit gal paciam V.Sprainaiciui,kad drasus esat,o ne cia komentuokit! Nepamirskim vieno,kad visiems geras nebusi... Butu toks blogas draugu neturetu!
Redakcija
2014-06-16 10:08
Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.
pašalintas
2014-06-16 10:06
nereikia keiktis viešoje erdėje
Bijau prisistatyt
2014-06-16 02:41
Norėciau,kad V.Sprainaičio užimama teritoja su jo metalo laužu,būtų nufilmuota iš viršaus...t.y. iš lėktuvo skrydžio.Tada,gal paaiškėtų visiems skaitytojams,kaip apdergta yra visa teritorija.Kiek žinau,tokių nuotraukų yra.Kyla klausimas,kodėl šio straipsnio autorius įkėlė tik,, šventinę'' garažo nuotrauką?Tikuosi,kad šio straipsnio autorius yra orus ir sąžiningas žmogus ir tai padarys dar tai...Dabar nufilmuotas tik garažas su savo ,,šventine išvaizda''...Ir ne tik...Paaiškėtų dar,kiek jis turi pastatęs įvairiausių ,,būtkių'' savo vadinamos a.a. uošvienės nuosavos žemės teritorijoj...Nors jau daug,labai daug metų,jis nebuvo jos žentas...Su a.a. Juknaitienės Anelės dukra Violeta,ponas verslininkas Sprainaitis yra išsiskyręs seniai... Nenoriu tikėt,kad šis straipsnis buvo melagingai parašytas,,įsakant kažkam iš viršaus''...Nenoriu tikėt,bet,manau,kad čia buvo lemiamas pono Vidžiūno,Sprainaičio gero draugo, ir dar kai kurių asmenų įsakymas,parašyt šį nesąžiningą straipsnį...Sunku patikėt...bet manau,kad su Dievo pagalba,anksčiau ar vėliau,teisingumas trumfiuos...
Bijau prisistayt
2014-06-16 01:57
Jei šio melagingo straipsnio autorius neprisistatys,kreipsiuos i ,,Statybų naujienų'' portalo redakciją,o jei tai nepadės,į žiniasklaidą.Nes šiuo metu yra vienintelė vieta,kur galima rasti teisingumą
Bijau prisistatyt
2014-06-16 01:39
Labai ,, patinka'' man sio teksto pavadinimas...Geriau dyka zeme,negu dirbantis suvalkietis''...Na cia,tai jau tikrai geras...net zodziu truksta...Taip,jis ,,dirbo'' kumsciais,necencuriniais zodziais zmones,kurie nelegaliai dirbo pas jį ir kurie paprasydavo atlyginimo...Aisku,ismesdavo keleta lituku,bet visas jo atlygis dirbantiesiems buvo maista,cigaretes ir alkoholis...Zinoma,ir dar gyvenamas plotas,jei taip galima pavadinti.Juk ten dazniausiai dirbdavo zmones,neturintys kur gyventi,grįze is kalejimo arba alkoholikai...Normalus zmones ten nedirbo niekada...Noreciau,kad sio straipsnio autorius įvardintų ir pateiktų dokumentus tų 5 žmoniu,kurie dirbdami pas Sprainaiti ,,sugebejo'' islaikyt'' savo seimas???As zinau tik viena zmogu,kuris kazkiek laiko dirbo legaliai...Nesuprantu,kam reikalingi tokie melagingi straipsniai,kam daryt is zmogaus,baisesnio uz velnia,reklama?????Nejaugi,sio straipsnio autorius yra turejes reikalu su Sprainaiciu,dares kartu su Sprainaiciu kazka nesvaraus ir nesaziuningo,todel ir raso tokius melagingus straipsnius...Nesuprantu dar vieno...Kaip galejo ,,Statybu naujienu '' redakcija isspausdint toki straipsni,nepatikrinus faktu... Labai noreciau susipazint su sio straipsnio autorium...Tikiuosi,esi jau ,,nupirktas'' Sprainaicio,todel neprisiststysi...Jei esi sąziningas zmogus,laukiu adresiuko...
Bijau prisistatyt
2014-06-16 01:10
Matyt,Vietine,esat labai artimi su V.Sprainaiciu...Jauciu,kad jus sieja kraujo rysys.Turbut,Sprainaicio uzpakaliukas jau ,,pypke rūko''...?Ar ne? Taip pat ir tamstos...he-he-he...Anksciau ar veliau- vistiek jo garazas bus nugriautas...
Kaimynas
2014-06-15 23:28
Nebijau susapnuot velnio...Bijau susapnuot V.Sprainaiti...
    1 2   Kitas

Miestiečiai

nuotrauka
2019-09-20 10:57
Panevėžio apylinkės teismas visiškai patenkino panevėžietės vairuotojos ieškinį Panevėžio miesto savivaldybei atlyginti daugiau nei 2 tūkst. eurų nuostolius, apgadinus mašiną duobėtoje miesto gatvėje.
nuotrauka
2019-09-19 14:51
Beveik trečdalis gyventojų labai norėtų patys pasigaminti elektros iš saulės, o 60 proc. rimtai svarstytų tokią galimybę, jei nereikėtų patiems rūpintis saulės elektrinės įsirengimu. Didžioji dalis gyventojų norėtų pasigaminti elektros iš saulės dėl galimybės sumažinti išlaidas elektrai, bet stiprus...
nuotrauka
2019-09-17 10:21
15 metų – beveik tiek laiko Lietuvoje vyksta daugiabučių renovacijos procesas, kurio metu atnaujinta šimtai gyvenamųjų namų. Padidintas jų energinis efektyvumas, akį glosto pasikeitusi išorė, tačiau ar išaugo butų vertė ir gyvenimo juose kokybė?
nuotrauka
2019-09-13 08:52
Tyrimas atskleidė, jog lietuviai nebijo patys imtis būsto remonto darbų. Remiantis visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, mažiausiai skuba jauni 18-25 m. amžiaus tautiečiai – remontas jų namuose gali užtrukti iki pusės metų. Kad darbai vyktų sparčiai ir sklandžiai, statybų srities ekspertai patar...
nuotrauka
2019-09-12 16:55
Seimas nusprendė svarstyti pasiūlymą tobulinti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, siekiant sudaryti geresnes sąlygas jaunoms šeimoms apsirūpinti pirmuoju nuosavu būstu Lietuvos Respublikos regionų teritorijose.
nuotrauka
2019-09-12 16:33
Prasidėjo 6-asis daugiabučių namų renovacijos etapas, jau paskelbti kvietimai į 7-ąjį etapą, o Biržų mieste tebevyksta 5-ojo etapo daugiabučių namų renovacijos darbai. Didžiausias rūpestis rajono Savivaldybės vadovams yra rangovo „Statybų kodas“ atliekami renovacijos darbai.
nuotrauka
2019-09-12 10:24
Šnipiškės sparčiai atsinaujina – tarp Žalgirio iki Lvovo gatvių Vilniuje bus pradėta tiesti nauja dviejų eismo juostų gatvė: bus paklota nauja asfalto danga, įrengtas naujas dviračių ir pėsčiųjų takas, atsiras dvi sankryžos, pasodinti nauji želdiniai. Tokiam projektui šiandien pritarė sostinės Taryb...
nuotrauka
2019-09-10 11:00
Lietuvos paštas į savo tinklo atnaujinimą Kaune iki šių metų pabaigos investuos 610 tūkst. Eur – tiek numatyta skirti „miegamuosiuose“ mikrorajonuose šiuolaikiškiems pašto skyriams įrengti.
nuotrauka
2019-09-04 10:43
Sostinės savivaldybė kiekvieną rugsėjį gatvių remonto darbus susiplanuoja taip, kad šie nekliudytų ir taip intensyviam eismui. Nuo pirmų rugsėjo dienų remonto darbai iš gatvių perkelti į daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus – šiemet bus sutvarkyta daugiau kaip 300 įvažiavimų.
nuotrauka
2019-09-03 12:26
Augant susidomėjimui savo namuose pasigaminti elektros energiją, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) specialistai pataria nesiimti savavališkų veiksmų montuojant saulės elektrines, būtinai gauti Bendrovės išduodamas prijungimo sąlygas, patikėti darbą atestuotiems ir darbą išmanantiems specialist...
nuotrauka
2019-09-03 09:46
Lietuvoje sparčiai daugėjant renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų, vis dažniau išryškėja netinkamo mikroklimato sukeliamos problemos gyvenamosiose patalpose. Gyventojams svarbu žinoti, kad po daugiabučio modernizacijos keičiasi ir buto mikroklimatas. Kadangi modernizuotas daugiabutis, gyvenamasis n...
nuotrauka
2019-08-28 09:31
UAB „Plungės šilumos tinklų“ paruoštam šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektui skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas. Rugpjūčio mėnesį bendrovė su ES paramos projektus administruojančia Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Šilumos perdavimo tinklų atnaujini...
nuotrauka
2019-08-27 10:31
Marijampolės savivaldybės taryba 5-ajame posėdyje patvirtino Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą. Pagrindinis šio sąrašo aspektas – jame pirmą kartą atsirado mėgėjų sodų bendrijų keliai. Tai svarbus sprendimas, nes norint gauti finansavimą iš kelių priežiūros ir plėtros programo...
nuotrauka
2019-08-26 13:11
Sostinės Gedimino prospekte, netoliese Lukiškių aikštės, rugpjūčio 26–28 dienomis vilniečiams atsiveria nauja erdvė „Live Square“. Tikimasi, kad ji suteiks daugiau energijos pagrindinei miesto gatvei, o vieša terasa taps nauja miestiečių traukos vieta.
nuotrauka
2019-08-26 09:29
Žvėriškos nuomos kainos arba nudrengti ir neremontuojami butai, nesukalbami nuomotojai – su tuo susiduria būsto ieškantis jaunimas ir ne vien jis. Nekilnojamojo turto ekspertai teigia, kad „atsikandęs“ karčios nuomos patirties dažnas jaunuolis ima žvalgytis nuosavo būsto. Šiandien vis dažniau tai ta...
nuotrauka
2019-08-20 14:21
Paskutinis vasaros mėnuo – laikas, kuomet į didžiuosius Lietuvos miestus, daugiausia sostinę, po vasaros atostogų sugrįžta studentai. Dažnas jų padedant tėvams ieško būsto, kuriam kelia tokius esminius kriterijus: vienam ar dviem jaunuoliams tinkamas buto dydis ir suplanavimas, protingo dydžio jo iš...
nuotrauka
2019-08-16 10:44
Lietuvoje daugėja atvejų, kai būsto nuomininkai ir savininkai savo santykius įtvirtina Nekilnojamojo turto registre (NTR) įregistruodami faktą apie sudarytą būsto nuomos sutartį. Šį registrą tvarkantis Registrų centras ne tik pastebi augančius įregistruojamų sutarčių skaičius, tačiau artėjant rudeni...
nuotrauka
2019-08-16 07:41
Aplinkos ministerijos paskelbtu nauju kvietimu teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą prasideda dar vienas jų renovacijos etapas.
nuotrauka
2019-08-14 13:25
Kretingos rajono savivaldybės sodininkų bendrijų pirmininkai išgirdo gerų žinių – bus rengiamas Tarybos sprendimo projektas dėl likusios nepanaudotos finansinės paramos sodininkų bendrijų infrastruktūros tvarkymui perskirstymo. Be to, sudarytas prioritetinis artimiausiais metais Savivaldybės planuoj...
nuotrauka
2019-08-09 09:43
Daugiau parkavimo vietų, pakilusi nekilnojamojo turto vertė, erdvesnis ir tvarkingesnis kiemas – tokiais privalumais džiaugiasi daugiabučių kiemų tvarkymo programa „Svajonių kiemas“ pasinaudoję kauniečiai. Prieš beveik dvejus metus Kauno savivaldybės pasiūlytu įrankiu ir finansine parama pasinaudojo...

Statybunaujienos.lt » Miestiečiai

nuotrauka

„UTHERM premium“ – pagerinto šilumos laidumo PIR plokštės

„UTHERM premium“ plokštės pasižymi puikiomis šiluminėmis savybėmis, yra perpus plonesnės negu mineralinės vatos ar EPS sluoksnis. Tokiu būdu taupoma erdvė. Šios plokštės lengvos ir lengvai m...
nuotrauka

Naujos CAT® technikos paklausa Baltijos šalyse didėja

Š. m. gegužės mėn. vyko statybinės technikos šventė „Caterpillar Roadshow“, kurios metu visiems besidomintiems statybinės technikos naujovėmis buvo pademonstruotos pažangiausios „Cat“ prekės...