2020 rugpjūčio 12 d. trečiadienis, 9:55
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Teisingumas lietuviškai: geriau dyka žemė, negu dirbantis suvalkietis  20

2014-06-12 07:55
Teisės aktuose užfiksuota nuostata, kad įstatymai turi būti taikomi laikantis protingumo principų. Tačiau valstybės vardu veikiantys ir žmonėms tarnaujantys pareigūnai, specialistai sako, kad nugriauti niekam netrukdantį, bet neteisėtą statinį ir palikti dyką žemę yra teisingiau ir protingiau, negu siekti abiem pusėm naudingiausio susitarimo.
nuotrauka
Pareigūnų tvirtinimu, geriau palikti tuščią žemės plotą, negu leisti įteisinti garažą, kuris padeda uždirbti žmonėms, nenorintiems tapti našta valstybei ir imti bedarbio pašalpas. Portalo nuotr.


Valstybei priklausančioje žemėje, besiribojančioje su uošvės žeme, Gelgaudiškio (Šakių rajone) gyventojas Vidmas Sprainaitis pasistatė garažą. Tada sukūrė verslą, kuriame dirbo, ir atlyginimą į namus nešė penkiese. Tačiau akyli suvalkiečiai įskundė savo kaimyną valdžiai, kuri liepė garažą nusigriauti.

Inspekcija pareikalavo nugriauti

Pirmiausia V. Sprainaitis gavo Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Inspekcijos) aktą, kuriame buvo nurodyta, jog garažas – 12,1 m x 18,24 m su priestatu 6,89 m x 5,9 m – pastatytas savavališkai. Iš garažo savininko buvo pareikalauta statinį nugriauti, nes žemė, ant kurios jis stovi, yra valstybės, o pastatas pastatytas be statybos leidimų.

Kaip sakė pats V. Sprainaitis, garažą jis pasistatė 1997 m., šalia uošvės sklypo, ant žemės, kurią ji nuomojo iš valstybės. „Statydamas garažą tikėjausi, kad su laiku galėsiu įsigyti šį sklypą ir įteisinti garažo statybą, – sakė jis. – Tačiau ilgainiui teritorija, kurioje stovi garažas, buvo priskirta Gelgaudiškio miesteliui, statybą reglamentuojantys norminiai aktai vis keitėsi, o jų reikalavimai griežtėjo. Dėl to susitvarkyti man taip ir nepasisekė.“

Įsikišus valstybės institucijoms, V. Sprainaitis vėl ėmė ieškoti būdų įteisinti statinį. Šakių rajono savivaldybė paaiškino, kad įteisinti statinį vyriškis gali. Tačiau pirmiausia turi gauti valstybės žemės valdytojo Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimą padidinti esamos namų valdos žemės sklypą valstybinės žemės sąskaita, parengiant detalųjį planą.

Tačiau ši institucija tokio sutikimo nedavė.

Žemės tarnyba nepritarė statinio įteisinimui

Kaip portalui paaiškino NŽT Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Baltušytė, LR Statybos įstatyme įtvirtintos sąlygos, kad statyti galima tik tuomet, jeigu statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba naudoja kitais nustatytais pagrindais; turi statybą leidžiantį dokumentą.

„Konkrečiu nagrinėjamu atveju valstybinėje žemėje yra pastatas – garažas, kuris negali būti statomas neturint žemės sklypo valdymą ar naudojimą patvirtinančių dokumentų, – paaiškino specialistė. – Jeigu asmenys naudoja žemę ne įstatymų nustatytu pagrindu, laikytina, kad jie nėra žemės naudotojai, o jų naudojimasis žeme – savavališkas žemės užėmimas. Tokiais atvejais NŽT pritarimas, kad būtų įteisinta savavališkai užimtame valstybinės žemės sklype esanti savavališka statyba, negali būti išduodamas.“

Kaip šuo gaudė savo uodegą

Gelgaudiškis V. Sprainaitis atsidūrė situacijoje, kuri tautoje įvardinama „šuo gaudo savo uodegą“. „Negaliu įteisinti garažo statybos, nes nesu žemės, ant kurios jis stovi, savininkas arba naudotojas. O tapti savininku arba naudotoju negaliu todėl, kad toje vietoje stovi garažas, kurio statybą noriu įteisinti“, – sakė V. Sprainaitis.

Nacionalinės žemės tarnybos atstovė G. Baltušytė paaiškino, kad netgi nugriovus garažą ir suformavus toje vietoje naują žemės sklypą, nebus teisinio pagrindo piliečiui suteikti tą žemės sklypą naudotis ne aukciono būdu. Nauji žemės sklypai gali būti parduodami ar išnuomojami tik aukcione, todėl dar neaišku, sakė specialistė, ar netgi suformavus naują žemės sklypą, neatsiras kitų asmenų, pageidaujančių tą žemės sklypą pirkti ar nuomoti aukciono būdu.

„NŽT, kaip valstybinės žemės patikėtinis, atsakingas už šios žemės pardavimą, nuomą ar suteikimą naudotis, šiuo atveju nemato protingumo principo pažeidimo, kadangi neturi teisinio pagrindo piliečiui, savavališkai užėmusiam valstybinę žemę ir taip pažeidusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, sudaryti lengvatinių sąlygų įsigyti ar suteikti naudotis valstybinę žemę ne aukciono būdu“, – sakė G. Baltušytė.

Į ginčijamą žemės sklypą daugiau niekas nepretenduoja

V. Sprainaitis nutraukė verslą. Penkios šeimos neteko atlyginimo, buvęs verslo savininkas gyvena iš valstybės malonės, gaudamas 641 Lt netekto darbingumo pensiją. Nors nei valstybė, nei Šakių rajono savivaldybė neturi jokių planų kam nors panaudoti žemės sklypą, teismai, grasindami baudomis, vyriškiui liepia trauktis su visu garažu.

V. Sprainaitis, pasistatęs garažą ir pradėjęs verslą, savo lėšomis nutiesė kelią, kuriuo iki šiol naudojasi trijų sodininkų bendrijų gyventojai, jį prižiūri, žiemą valo sniegą. Vyrui atstovaujantis advokatas Mindaugas Skruibis pastebėjo, kad tarp savininko teisių gynimo ir bendrosios nuosavybės įgyvendinimo turėtų būti laikomasi teisingos pusiausvyros. Jo nuomone, neteisėtos statybos pasekmės turėtų būti šalinamos derinant abiejų šalių interesus ir taikant proporcingas siekiamam tikslui priemones.

„Manau, kad statinio nugriovimas turėtų būti kraštutinė priemonė, kuri būtų taikoma esant esminiam suinteresuoto asmens teisių pažeidimui“, – sakė advokatas M. Skruibis, pridurdamas, kad garažas niekam netrukdo ir niekieno interesų nepažeidžia, o vietos gyventojams yra net naudingas.

Šakių rajono savivaldybės administracija portalui patvirtino, kad jokio intereso kam nors naudoti ginčijamą žemės plotą neturi.

Padėtis be išeities?

„Įstatymas leidžia, suderinus su kompetentingomis institucijomis, statinį įteisinti, – portalui sakė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas. – Tačiau reikia įvertinti kelis momentus: ar yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai arba nuomos sutartis. Taigi jis [V. Sprainaitis – aut. past.] net negalėjo gauti leidimo statybai, nes statė ne savo žemėje. Jei žmogus net nebandė tos žemės įgyti arba įgyti teisių ją naudoti, – nebūtinai nuosavybės teise, – morališkai kyla klausimas – kas būtų, jei Lietuvoje kiekvienas statytų statinius ten, kur įsigeidžia?“

Politiko nuomone, statyti žemėje, kuri statytojui nepriklauso, ir tikėtis, kad ateityje kas nors pritars, jog statinys duos naudos, – bus sukurtos darbo vietos, sutvarkytas kelias, kuris eina į statinį ir kitus visuomeninės reikšmės objektus, kaip sodininkų bendrija, – yra sunkiai suprantama. J. Sabatausko nuomone, ši padėtis – be išeities.

„Pateiksiu pavyzdį: Juodkrantėje nugriautas poilsiautojų pamėgtas žuvų restoranas. Jis buvo pastatytas turint teisę naudotis sklypu, esant projektui ir visiems leidimams, tačiau teismas įpareigojo nugriauti, nes neva tie leidimai buvo gauti pažeidus įstatymą. Dabar toks pats likimas laukia ir kitų, netgi gyvenamųjų namų, kur gyvena šeimos su vaikais, – pasakojo J. Sabatauskas. – Tai kaip galima lyginti žmones, kurie įsigijo teisėtai pastatytus pastatus, įsteigė verslą ar apsigyveno su šeimomis, su tais, kurie iš pat pradžių žinojo, kad nei žemės nuosavybės, nei leidimų statytis neturi ir nesistengė viso to sutvarkyti?“

Ne viename teisės akte yra numatomos įvairios išimtys, nes įstatymai negali numatyti visų atvejų. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas pastebėjo, kad atskiri precedentai gali sukurti negerą praktiką.

O kaip padaryti, kad precedentą galima būtų įteisinti, užkertant kelią negerai praktikai?

Dr. A. Vidžiūnas siūlys persvarstyti analogiškų bylų praktiką

„Manau, kad teisines nuostatas reikėtų mėginti žmoginti, – sakė LR Seimo narys dr. Arvydas Vidžiūnas. – Juk V. Sprainaitis pripažįsta klaidas, sutinka su visomis nuobaudomis, kad tik dėl to verslas ir gyvenimas nežlugtų. Juk, atvirai kalbant, visos šios situacijos ištakos – mūsų praeityje, ano gyvenimo realijose. Visi gali pripasakoti daugybę istorijų apie neregistruotus statinius, teisiškai nesutvarkytas pastatų rekonstrukcijas, būtinų dokumentų brangumą ar trūkumą ir kt. Vidmantas tiesiog mąstė valstietiškai: pirma padarysiu, o popierius susitvarkysiu vėliau. Ir pateko į griežtas įstatymų rankas...“

Politiko nuomone, pirmiausia reikėtų ne vien formalaus įstatymų raidės laikymosi. Bausmės adekvatumo, protingumo ir socialinių padarinių įvertinimas – teismų rankose. Dr. A. Vidžiūnas yra pasirengęs mėginti pasiūlyti, kad šio tipo bylų praktika būtų dar kartą apsvarstyta.

„Reikės ir įstatymo pataisų. Tokios pataisos, aišku, bus sutiktos gana kritiškai – tai ką, vėl platinate angą visokiems statybų nusikaltėliams... Tik man Vidmantas į banditą ar valstybės priešą visai nepanašus“, – pastebėjo politikas. Dr. A. Vidžiūnas siūlys kitą kelią. Valstybės institucijos, atsakingos už statybų priežiūrą ir valstybinės žemės tvarkymą, neturėtų siūlyti kraštutinių priemonių – griovimo, jeigu nėra padaryta konkrečios žalos visuomenei ir valstybei, jeigu nepažeistos kitų kaimynų teisės, jeigu nėra teisinių ginčų, jeigu statinys nežaloja kultūros paveldo, nėra pastatytas saugomose teritorijose ir pan.

„Na, sutikit, Gelgaudiškio pakraštys tikrai nėra nei Vilniaus senamiestis, nei Nidos paplūdimys. Svarų patariamąjį balsą turėtų turėti vietos bendruomenė, seniūnija, savivaldybė, tie, kas geriausiai žino, kas valstybei didelė žala, o kas gal visai ne žala. Kaip tai sureguliuoti teisiškai korektiškai, ministerijų tarnautojų reikalas“, – sako dr. A. Vidžiūnas.

Bauda, politiko nuomone, turi būti sunki, nuo tokių savavališkų statybų žmones vis dėlto reikia atpratinti, bet šiuo atveju valstybė tikrai taptų stipresnė, jei V. Sprainaitis dirbtų, samdytų darbininkus, mokėtų jiems atlyginimą ir mokesčius.

„Ar pavyks tai įrodyti, šimtaprocentinių garantijų neturiu“, – sako dr. A. Vidžiūnas. 

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

Kaimyne
2014-06-17 16:54
Jauciu,esi geras Sprainaicio draugas ir sedi neblogoj kedej...Ir esi prarades zmogiskumo ir saziningumo jausma....Tikiu,tave,zmogeli,su Sprainaiciu sieja nelabai svarus darbeliai...Todel apie ji taip gerai atsiliepi...Mes,paprasti kaimynai irgi turim savo nuomone apie apie Sprainaiti ir apie jo draugus.Bet mes bijom kalbet,juk jis yra neprognozuojamas...ir jis turi ,,gera uznugari''...
Kaimynas
2014-06-16 23:05
Noriu paklaust,ar zinai Zmogeli,kokio lygio yra Sprainaicio draugai?Ir kodel jie yra draugai???Pasakyk,kas tavo draugas,pasakysiu,kas tu toks...
zmogelis
2014-06-16 22:36
Visi mandri ir drasus rasydami,komentuodami internete... Tai vadinames "kas as"Tai yra juokinga. Drasus visi pakalbet uz akiu,tai savo drasuma parodykit akis y aki... Jauciat malonuma apkalbedami kitus,komentuodami ir panasiai ka? Kazkam del kazko gal pavydo jausmas ar kas? Mielieji nepamirskit,kad mes visi turim trukumu,privalumu ir t.t. Ne vienas is cia komentuojanciu nera tas idealus zmogus!!! Kiekvienas atsisukim atgal ir pasiziurekim y save.. Drasus uz akiu y akis tylim! Kazkas jaucia malonuma kalbedamas beleka... Tad nepamirskim,kad ne vienas nezinom kas ko laukia.. Tad savo komentarus pasakykit gal paciam V.Sprainaiciui,kad drasus esat,o ne cia komentuokit! Nepamirskim vieno,kad visiems geras nebusi... Butu toks blogas draugu neturetu!
Redakcija
2014-06-16 10:08
Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.
pašalintas
2014-06-16 10:06
nereikia keiktis viešoje erdėje
Bijau prisistatyt
2014-06-16 02:41
Norėciau,kad V.Sprainaičio užimama teritoja su jo metalo laužu,būtų nufilmuota iš viršaus...t.y. iš lėktuvo skrydžio.Tada,gal paaiškėtų visiems skaitytojams,kaip apdergta yra visa teritorija.Kiek žinau,tokių nuotraukų yra.Kyla klausimas,kodėl šio straipsnio autorius įkėlė tik,, šventinę'' garažo nuotrauką?Tikuosi,kad šio straipsnio autorius yra orus ir sąžiningas žmogus ir tai padarys dar tai...Dabar nufilmuotas tik garažas su savo ,,šventine išvaizda''...Ir ne tik...Paaiškėtų dar,kiek jis turi pastatęs įvairiausių ,,būtkių'' savo vadinamos a.a. uošvienės nuosavos žemės teritorijoj...Nors jau daug,labai daug metų,jis nebuvo jos žentas...Su a.a. Juknaitienės Anelės dukra Violeta,ponas verslininkas Sprainaitis yra išsiskyręs seniai... Nenoriu tikėt,kad šis straipsnis buvo melagingai parašytas,,įsakant kažkam iš viršaus''...Nenoriu tikėt,bet,manau,kad čia buvo lemiamas pono Vidžiūno,Sprainaičio gero draugo, ir dar kai kurių asmenų įsakymas,parašyt šį nesąžiningą straipsnį...Sunku patikėt...bet manau,kad su Dievo pagalba,anksčiau ar vėliau,teisingumas trumfiuos...
Bijau prisistayt
2014-06-16 01:57
Jei šio melagingo straipsnio autorius neprisistatys,kreipsiuos i ,,Statybų naujienų'' portalo redakciją,o jei tai nepadės,į žiniasklaidą.Nes šiuo metu yra vienintelė vieta,kur galima rasti teisingumą
Bijau prisistatyt
2014-06-16 01:39
Labai ,, patinka'' man sio teksto pavadinimas...Geriau dyka zeme,negu dirbantis suvalkietis''...Na cia,tai jau tikrai geras...net zodziu truksta...Taip,jis ,,dirbo'' kumsciais,necencuriniais zodziais zmones,kurie nelegaliai dirbo pas jį ir kurie paprasydavo atlyginimo...Aisku,ismesdavo keleta lituku,bet visas jo atlygis dirbantiesiems buvo maista,cigaretes ir alkoholis...Zinoma,ir dar gyvenamas plotas,jei taip galima pavadinti.Juk ten dazniausiai dirbdavo zmones,neturintys kur gyventi,grįze is kalejimo arba alkoholikai...Normalus zmones ten nedirbo niekada...Noreciau,kad sio straipsnio autorius įvardintų ir pateiktų dokumentus tų 5 žmoniu,kurie dirbdami pas Sprainaiti ,,sugebejo'' islaikyt'' savo seimas???As zinau tik viena zmogu,kuris kazkiek laiko dirbo legaliai...Nesuprantu,kam reikalingi tokie melagingi straipsniai,kam daryt is zmogaus,baisesnio uz velnia,reklama?????Nejaugi,sio straipsnio autorius yra turejes reikalu su Sprainaiciu,dares kartu su Sprainaiciu kazka nesvaraus ir nesaziuningo,todel ir raso tokius melagingus straipsnius...Nesuprantu dar vieno...Kaip galejo ,,Statybu naujienu '' redakcija isspausdint toki straipsni,nepatikrinus faktu... Labai noreciau susipazint su sio straipsnio autorium...Tikiuosi,esi jau ,,nupirktas'' Sprainaicio,todel neprisiststysi...Jei esi sąziningas zmogus,laukiu adresiuko...
Bijau prisistatyt
2014-06-16 01:10
Matyt,Vietine,esat labai artimi su V.Sprainaiciu...Jauciu,kad jus sieja kraujo rysys.Turbut,Sprainaicio uzpakaliukas jau ,,pypke rūko''...?Ar ne? Taip pat ir tamstos...he-he-he...Anksciau ar veliau- vistiek jo garazas bus nugriautas...
Kaimynas
2014-06-15 23:28
Nebijau susapnuot velnio...Bijau susapnuot V.Sprainaiti...
    1 2   Kitas

Miestiečiai

nuotrauka
2020-08-11 09:35
Savivaldybės ėmėsi aktyviai edukuoti, skatinti ir talkinti gyventojams, kad šie pasinaudotų valstybės teikiama iki 600 eurų siekiančia parama dujų balionų keitimui ir pasirinktų saugią energijos rūšį daugiabutyje – gamtines dujas arba elektros viryklę. Pakruojo, Skuodo, Marijampolės ir Kėdainių savi...
nuotrauka
2020-08-07 11:44
Po COVID-19 gyventojams vėl pradėjus domėtis būsto kreditavimu, „Luminor” bankas primena, kokios yra pagrindinės sąlygos siekiant gauti kreditą būstui įsigyti. Svarbiausi kriterijai siekiantiems gauti kreditą yra pajamų lygis ir atsakinga skolinimosi istorija, o vienkartiniai greitieji kreditai ar k...
nuotrauka
2020-08-06 09:03
KLAUSIMAS. Sodo namelis, esantis Jiesios draustinyje, rekonstruojamas ir didinamas – iš 40 kv. m į 112 kv. m su mansarda. Statybos leidimas išduotas 2007 m. ( B energinio naudingumo). Ar galimi ir kokie projekto pakeitimai?
nuotrauka
2020-08-03 15:48
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į gyventojų užklausas dėl suskystintų naftos dujų (SND) balionų šalinimo 3-jų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose, pakartotinai kreipėsi į savivaldybes su prašymu iki rugpjūčio 14 d. peržiūrėti ir patikrinti pateiktus daugiabučių namų...
nuotrauka
2020-08-03 10:14
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo š. m. rugpjūčio 3 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos ište...
nuotrauka
2020-07-31 13:17
Iki rugsėjo galo nelegalių metalinių garažų savininkai Vilniuje yra raginami geruoju atlaisvinti kelis dešimtmečius metaliniais garažais užstatytą valstybinę žemę. Pašalinus garažus, praneša sostinės savivaldybė, atsilaisvinusi teritorija bus panaudota plėtojant patogesnę infrastruktūrą vilniečiams:...
nuotrauka
2020-07-30 14:30
Gyventi švariau ir mokėti mažiau – kiekvieno namų ūkio siekis. Atsiradus galimybei elektros energiją įsigyti iš nutolusių saulės elektrinių bei tapti gaminančiu vartotoju, siekis tampa realybe. Dar daugiau. Kaip sako Nerijus Paklonskas, įmonės EST LT rinkodaros vadovas, sureguliavus gaminamos ir suv...
nuotrauka
2020-07-29 11:18
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Šiaulių energija“ ginčą, pasisakė, kad vartotojui pagrįstai skaičiuojami mokėjimai už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei už ...
nuotrauka
2020-07-28 11:36
Prasidėjo dujų balionų, naudojamų maistui gaminti daugiabučiuose namuose, keitimo elektra arba gamtinėmis dujomis programos įgyvendinimas. Šis dujų balionų keitimas trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose bus finansuojamas valstybės. Parama vienam butui sieks iki 600 eurų, iš viso tam šiemet ...
nuotrauka
2020-07-23 10:10
Mažos detalės gali sukurti didelius pokyčius. Šimtą žaliųjų salelių – poilsio skverų daugiabučių kiemuose – suplanavusi Vilniaus miesto savivaldybė tikisi, kad jie taps bendruomenių gyvenimo centru, o kartu ir impulsu, įkvėpsiančiu visas 20 sostinės seniūnijų tolesniems kokybiniams gyvenamosios apli...
nuotrauka
2020-07-20 10:16
Sostinės gyventojų apklausa atskleidė, jog vilniečiams svarbiausios gyvenamojo rajono savybės yra patogus susisiekimas, saugumas, švari aplinka, žaliosios zonos, paslaugų pasiūla bei automobilių parkavimo galimybės. Apklausos rezultatai taip pat rodo gyventojus manant, jog nemažą dalį jų poreikių Vi...
nuotrauka
2020-07-15 15:29
Į Vilniaus miesto ir apskrities kiemus atvyks „Švaros ambasadoriai“. Šis „Atliekų kultūros“ ir Vilniaus savivaldybės projektas skirtas išsiaiškinti, kokios priežastys lemia gyventojų rūšiavimo pasirinkimą ir kokie klausimai iškyla atliekų tvarkymo tema.
nuotrauka
2020-07-13 16:27
Netinkamas garažo išplanavimas ir apšvietimas gali lemti ne tik mažėjantį darbo produktyvumą, bet ir didėjantį nelaimingų atsitikimų skaičių. Interjero dizaineriai ir apšvietimo ekspertai išskyrė pagrindines daromas klaidas projektuojant garažo zoną ir patarė, į ką svarbu atkreipti dėmesį, norint ti...
nuotrauka
2020-07-13 13:44
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai įvertino karšto vandens tiekimo daugiabučiams parinkimo būdus ir su tuo susijusią karšto vandens kainodarą. Nustatyta, kad teisinio reglamentavimo spragos apsunkina gyventojų pasirinkimą.
nuotrauka
2020-07-09 11:20
Energetikos ministerija parengė ir pateikė derinimui tvarką dėl suskystintų naftos dujų balionų (toliau - dujų balionų) daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais. Šis dujų balionų keitimas bus finansuojamas valstybės. Numatyta, kad parama sieks iki 600 eurų – daugiabučio namo vidaus elekt...
nuotrauka
2020-07-09 10:11
Statybos sektorius yra viena svarbiausių šalies ūkio šakų ir sudaro beveik 10 procentų Lietuvos BVP, o šiame sektoriuje dirba apie 110 tūkstančių žmonių. Vykdomas daugiabučių modernizavimas atneša didelę naudą ne tik gyventojams, bet ir šalies ekonomikai: verslas sumoka daugiau mokesčių į valstybės ...
nuotrauka
2020-07-07 09:30
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), konstatavo, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti įmonę nereikalauti iš jo apmokėti sąskaitą už atliktus darbus yra nepagrįstas.
nuotrauka
2020-07-03 09:17
Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.
nuotrauka
2020-06-29 10:42
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), bendradarbiaudama su bendrove „Hnit-Baltic“, sukūrė interaktyvų Lietuvos renovacijos žemėlapį. Jame pristatomi aktualiausi duomenys apie baigtus ir šiuo metu vykdomus daugiabučių namų renovacijos projektus, jų eigą, energijos suvartojimo pokyčius, taip pat at...
nuotrauka
2020-06-29 09:56
Elektros energijos rinka Lietuvoje netrukus taps nereguliuojama – valstybė nebereguliuos gyventojams teikiamos elektros energijos kainos ir jie turės galimybę rinktis, iš kurio elektros tiekėjo nori pirkti elektrą. Tai galima padaryti jau dabar – sulaukti pasiūlymų ar pačiam kreiptis į nepriklausomą...

Statybunaujienos.lt » Miestiečiai

nuotrauka

Nutolusi saulės elektrinė. Kaip nemokėti už elektros energiją arba mokestį sumažinti iki minimumo

Gyventi švariau ir mokėti mažiau – kiekvieno namų ūkio siekis. Atsiradus galimybei elektros energiją įsigyti iš nutolusių saulės elektrinių bei tapti gaminančiu vartotoju, siekis tampa realy...