2019 lapkričio 23 d. šeštadienis, 4:10
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Teisingumas lietuviškai: geriau dyka žemė, negu dirbantis suvalkietis  20

2014-06-12 07:55
Teisės aktuose užfiksuota nuostata, kad įstatymai turi būti taikomi laikantis protingumo principų. Tačiau valstybės vardu veikiantys ir žmonėms tarnaujantys pareigūnai, specialistai sako, kad nugriauti niekam netrukdantį, bet neteisėtą statinį ir palikti dyką žemę yra teisingiau ir protingiau, negu siekti abiem pusėm naudingiausio susitarimo.
nuotrauka
Pareigūnų tvirtinimu, geriau palikti tuščią žemės plotą, negu leisti įteisinti garažą, kuris padeda uždirbti žmonėms, nenorintiems tapti našta valstybei ir imti bedarbio pašalpas. Portalo nuotr.


Valstybei priklausančioje žemėje, besiribojančioje su uošvės žeme, Gelgaudiškio (Šakių rajone) gyventojas Vidmas Sprainaitis pasistatė garažą. Tada sukūrė verslą, kuriame dirbo, ir atlyginimą į namus nešė penkiese. Tačiau akyli suvalkiečiai įskundė savo kaimyną valdžiai, kuri liepė garažą nusigriauti.

Inspekcija pareikalavo nugriauti

Pirmiausia V. Sprainaitis gavo Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Inspekcijos) aktą, kuriame buvo nurodyta, jog garažas – 12,1 m x 18,24 m su priestatu 6,89 m x 5,9 m – pastatytas savavališkai. Iš garažo savininko buvo pareikalauta statinį nugriauti, nes žemė, ant kurios jis stovi, yra valstybės, o pastatas pastatytas be statybos leidimų.

Kaip sakė pats V. Sprainaitis, garažą jis pasistatė 1997 m., šalia uošvės sklypo, ant žemės, kurią ji nuomojo iš valstybės. „Statydamas garažą tikėjausi, kad su laiku galėsiu įsigyti šį sklypą ir įteisinti garažo statybą, – sakė jis. – Tačiau ilgainiui teritorija, kurioje stovi garažas, buvo priskirta Gelgaudiškio miesteliui, statybą reglamentuojantys norminiai aktai vis keitėsi, o jų reikalavimai griežtėjo. Dėl to susitvarkyti man taip ir nepasisekė.“

Įsikišus valstybės institucijoms, V. Sprainaitis vėl ėmė ieškoti būdų įteisinti statinį. Šakių rajono savivaldybė paaiškino, kad įteisinti statinį vyriškis gali. Tačiau pirmiausia turi gauti valstybės žemės valdytojo Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimą padidinti esamos namų valdos žemės sklypą valstybinės žemės sąskaita, parengiant detalųjį planą.

Tačiau ši institucija tokio sutikimo nedavė.

Žemės tarnyba nepritarė statinio įteisinimui

Kaip portalui paaiškino NŽT Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Baltušytė, LR Statybos įstatyme įtvirtintos sąlygos, kad statyti galima tik tuomet, jeigu statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba naudoja kitais nustatytais pagrindais; turi statybą leidžiantį dokumentą.

„Konkrečiu nagrinėjamu atveju valstybinėje žemėje yra pastatas – garažas, kuris negali būti statomas neturint žemės sklypo valdymą ar naudojimą patvirtinančių dokumentų, – paaiškino specialistė. – Jeigu asmenys naudoja žemę ne įstatymų nustatytu pagrindu, laikytina, kad jie nėra žemės naudotojai, o jų naudojimasis žeme – savavališkas žemės užėmimas. Tokiais atvejais NŽT pritarimas, kad būtų įteisinta savavališkai užimtame valstybinės žemės sklype esanti savavališka statyba, negali būti išduodamas.“

Kaip šuo gaudė savo uodegą

Gelgaudiškis V. Sprainaitis atsidūrė situacijoje, kuri tautoje įvardinama „šuo gaudo savo uodegą“. „Negaliu įteisinti garažo statybos, nes nesu žemės, ant kurios jis stovi, savininkas arba naudotojas. O tapti savininku arba naudotoju negaliu todėl, kad toje vietoje stovi garažas, kurio statybą noriu įteisinti“, – sakė V. Sprainaitis.

Nacionalinės žemės tarnybos atstovė G. Baltušytė paaiškino, kad netgi nugriovus garažą ir suformavus toje vietoje naują žemės sklypą, nebus teisinio pagrindo piliečiui suteikti tą žemės sklypą naudotis ne aukciono būdu. Nauji žemės sklypai gali būti parduodami ar išnuomojami tik aukcione, todėl dar neaišku, sakė specialistė, ar netgi suformavus naują žemės sklypą, neatsiras kitų asmenų, pageidaujančių tą žemės sklypą pirkti ar nuomoti aukciono būdu.

„NŽT, kaip valstybinės žemės patikėtinis, atsakingas už šios žemės pardavimą, nuomą ar suteikimą naudotis, šiuo atveju nemato protingumo principo pažeidimo, kadangi neturi teisinio pagrindo piliečiui, savavališkai užėmusiam valstybinę žemę ir taip pažeidusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, sudaryti lengvatinių sąlygų įsigyti ar suteikti naudotis valstybinę žemę ne aukciono būdu“, – sakė G. Baltušytė.

Į ginčijamą žemės sklypą daugiau niekas nepretenduoja

V. Sprainaitis nutraukė verslą. Penkios šeimos neteko atlyginimo, buvęs verslo savininkas gyvena iš valstybės malonės, gaudamas 641 Lt netekto darbingumo pensiją. Nors nei valstybė, nei Šakių rajono savivaldybė neturi jokių planų kam nors panaudoti žemės sklypą, teismai, grasindami baudomis, vyriškiui liepia trauktis su visu garažu.

V. Sprainaitis, pasistatęs garažą ir pradėjęs verslą, savo lėšomis nutiesė kelią, kuriuo iki šiol naudojasi trijų sodininkų bendrijų gyventojai, jį prižiūri, žiemą valo sniegą. Vyrui atstovaujantis advokatas Mindaugas Skruibis pastebėjo, kad tarp savininko teisių gynimo ir bendrosios nuosavybės įgyvendinimo turėtų būti laikomasi teisingos pusiausvyros. Jo nuomone, neteisėtos statybos pasekmės turėtų būti šalinamos derinant abiejų šalių interesus ir taikant proporcingas siekiamam tikslui priemones.

„Manau, kad statinio nugriovimas turėtų būti kraštutinė priemonė, kuri būtų taikoma esant esminiam suinteresuoto asmens teisių pažeidimui“, – sakė advokatas M. Skruibis, pridurdamas, kad garažas niekam netrukdo ir niekieno interesų nepažeidžia, o vietos gyventojams yra net naudingas.

Šakių rajono savivaldybės administracija portalui patvirtino, kad jokio intereso kam nors naudoti ginčijamą žemės plotą neturi.

Padėtis be išeities?

„Įstatymas leidžia, suderinus su kompetentingomis institucijomis, statinį įteisinti, – portalui sakė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas. – Tačiau reikia įvertinti kelis momentus: ar yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai arba nuomos sutartis. Taigi jis [V. Sprainaitis – aut. past.] net negalėjo gauti leidimo statybai, nes statė ne savo žemėje. Jei žmogus net nebandė tos žemės įgyti arba įgyti teisių ją naudoti, – nebūtinai nuosavybės teise, – morališkai kyla klausimas – kas būtų, jei Lietuvoje kiekvienas statytų statinius ten, kur įsigeidžia?“

Politiko nuomone, statyti žemėje, kuri statytojui nepriklauso, ir tikėtis, kad ateityje kas nors pritars, jog statinys duos naudos, – bus sukurtos darbo vietos, sutvarkytas kelias, kuris eina į statinį ir kitus visuomeninės reikšmės objektus, kaip sodininkų bendrija, – yra sunkiai suprantama. J. Sabatausko nuomone, ši padėtis – be išeities.

„Pateiksiu pavyzdį: Juodkrantėje nugriautas poilsiautojų pamėgtas žuvų restoranas. Jis buvo pastatytas turint teisę naudotis sklypu, esant projektui ir visiems leidimams, tačiau teismas įpareigojo nugriauti, nes neva tie leidimai buvo gauti pažeidus įstatymą. Dabar toks pats likimas laukia ir kitų, netgi gyvenamųjų namų, kur gyvena šeimos su vaikais, – pasakojo J. Sabatauskas. – Tai kaip galima lyginti žmones, kurie įsigijo teisėtai pastatytus pastatus, įsteigė verslą ar apsigyveno su šeimomis, su tais, kurie iš pat pradžių žinojo, kad nei žemės nuosavybės, nei leidimų statytis neturi ir nesistengė viso to sutvarkyti?“

Ne viename teisės akte yra numatomos įvairios išimtys, nes įstatymai negali numatyti visų atvejų. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas pastebėjo, kad atskiri precedentai gali sukurti negerą praktiką.

O kaip padaryti, kad precedentą galima būtų įteisinti, užkertant kelią negerai praktikai?

Dr. A. Vidžiūnas siūlys persvarstyti analogiškų bylų praktiką

„Manau, kad teisines nuostatas reikėtų mėginti žmoginti, – sakė LR Seimo narys dr. Arvydas Vidžiūnas. – Juk V. Sprainaitis pripažįsta klaidas, sutinka su visomis nuobaudomis, kad tik dėl to verslas ir gyvenimas nežlugtų. Juk, atvirai kalbant, visos šios situacijos ištakos – mūsų praeityje, ano gyvenimo realijose. Visi gali pripasakoti daugybę istorijų apie neregistruotus statinius, teisiškai nesutvarkytas pastatų rekonstrukcijas, būtinų dokumentų brangumą ar trūkumą ir kt. Vidmantas tiesiog mąstė valstietiškai: pirma padarysiu, o popierius susitvarkysiu vėliau. Ir pateko į griežtas įstatymų rankas...“

Politiko nuomone, pirmiausia reikėtų ne vien formalaus įstatymų raidės laikymosi. Bausmės adekvatumo, protingumo ir socialinių padarinių įvertinimas – teismų rankose. Dr. A. Vidžiūnas yra pasirengęs mėginti pasiūlyti, kad šio tipo bylų praktika būtų dar kartą apsvarstyta.

„Reikės ir įstatymo pataisų. Tokios pataisos, aišku, bus sutiktos gana kritiškai – tai ką, vėl platinate angą visokiems statybų nusikaltėliams... Tik man Vidmantas į banditą ar valstybės priešą visai nepanašus“, – pastebėjo politikas. Dr. A. Vidžiūnas siūlys kitą kelią. Valstybės institucijos, atsakingos už statybų priežiūrą ir valstybinės žemės tvarkymą, neturėtų siūlyti kraštutinių priemonių – griovimo, jeigu nėra padaryta konkrečios žalos visuomenei ir valstybei, jeigu nepažeistos kitų kaimynų teisės, jeigu nėra teisinių ginčų, jeigu statinys nežaloja kultūros paveldo, nėra pastatytas saugomose teritorijose ir pan.

„Na, sutikit, Gelgaudiškio pakraštys tikrai nėra nei Vilniaus senamiestis, nei Nidos paplūdimys. Svarų patariamąjį balsą turėtų turėti vietos bendruomenė, seniūnija, savivaldybė, tie, kas geriausiai žino, kas valstybei didelė žala, o kas gal visai ne žala. Kaip tai sureguliuoti teisiškai korektiškai, ministerijų tarnautojų reikalas“, – sako dr. A. Vidžiūnas.

Bauda, politiko nuomone, turi būti sunki, nuo tokių savavališkų statybų žmones vis dėlto reikia atpratinti, bet šiuo atveju valstybė tikrai taptų stipresnė, jei V. Sprainaitis dirbtų, samdytų darbininkus, mokėtų jiems atlyginimą ir mokesčius.

„Ar pavyks tai įrodyti, šimtaprocentinių garantijų neturiu“, – sako dr. A. Vidžiūnas. 

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

Kaimyne
2014-06-17 16:54
Jauciu,esi geras Sprainaicio draugas ir sedi neblogoj kedej...Ir esi prarades zmogiskumo ir saziningumo jausma....Tikiu,tave,zmogeli,su Sprainaiciu sieja nelabai svarus darbeliai...Todel apie ji taip gerai atsiliepi...Mes,paprasti kaimynai irgi turim savo nuomone apie apie Sprainaiti ir apie jo draugus.Bet mes bijom kalbet,juk jis yra neprognozuojamas...ir jis turi ,,gera uznugari''...
Kaimynas
2014-06-16 23:05
Noriu paklaust,ar zinai Zmogeli,kokio lygio yra Sprainaicio draugai?Ir kodel jie yra draugai???Pasakyk,kas tavo draugas,pasakysiu,kas tu toks...
zmogelis
2014-06-16 22:36
Visi mandri ir drasus rasydami,komentuodami internete... Tai vadinames "kas as"Tai yra juokinga. Drasus visi pakalbet uz akiu,tai savo drasuma parodykit akis y aki... Jauciat malonuma apkalbedami kitus,komentuodami ir panasiai ka? Kazkam del kazko gal pavydo jausmas ar kas? Mielieji nepamirskit,kad mes visi turim trukumu,privalumu ir t.t. Ne vienas is cia komentuojanciu nera tas idealus zmogus!!! Kiekvienas atsisukim atgal ir pasiziurekim y save.. Drasus uz akiu y akis tylim! Kazkas jaucia malonuma kalbedamas beleka... Tad nepamirskim,kad ne vienas nezinom kas ko laukia.. Tad savo komentarus pasakykit gal paciam V.Sprainaiciui,kad drasus esat,o ne cia komentuokit! Nepamirskim vieno,kad visiems geras nebusi... Butu toks blogas draugu neturetu!
Redakcija
2014-06-16 10:08
Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.
pašalintas
2014-06-16 10:06
nereikia keiktis viešoje erdėje
Bijau prisistatyt
2014-06-16 02:41
Norėciau,kad V.Sprainaičio užimama teritoja su jo metalo laužu,būtų nufilmuota iš viršaus...t.y. iš lėktuvo skrydžio.Tada,gal paaiškėtų visiems skaitytojams,kaip apdergta yra visa teritorija.Kiek žinau,tokių nuotraukų yra.Kyla klausimas,kodėl šio straipsnio autorius įkėlė tik,, šventinę'' garažo nuotrauką?Tikuosi,kad šio straipsnio autorius yra orus ir sąžiningas žmogus ir tai padarys dar tai...Dabar nufilmuotas tik garažas su savo ,,šventine išvaizda''...Ir ne tik...Paaiškėtų dar,kiek jis turi pastatęs įvairiausių ,,būtkių'' savo vadinamos a.a. uošvienės nuosavos žemės teritorijoj...Nors jau daug,labai daug metų,jis nebuvo jos žentas...Su a.a. Juknaitienės Anelės dukra Violeta,ponas verslininkas Sprainaitis yra išsiskyręs seniai... Nenoriu tikėt,kad šis straipsnis buvo melagingai parašytas,,įsakant kažkam iš viršaus''...Nenoriu tikėt,bet,manau,kad čia buvo lemiamas pono Vidžiūno,Sprainaičio gero draugo, ir dar kai kurių asmenų įsakymas,parašyt šį nesąžiningą straipsnį...Sunku patikėt...bet manau,kad su Dievo pagalba,anksčiau ar vėliau,teisingumas trumfiuos...
Bijau prisistayt
2014-06-16 01:57
Jei šio melagingo straipsnio autorius neprisistatys,kreipsiuos i ,,Statybų naujienų'' portalo redakciją,o jei tai nepadės,į žiniasklaidą.Nes šiuo metu yra vienintelė vieta,kur galima rasti teisingumą
Bijau prisistatyt
2014-06-16 01:39
Labai ,, patinka'' man sio teksto pavadinimas...Geriau dyka zeme,negu dirbantis suvalkietis''...Na cia,tai jau tikrai geras...net zodziu truksta...Taip,jis ,,dirbo'' kumsciais,necencuriniais zodziais zmones,kurie nelegaliai dirbo pas jį ir kurie paprasydavo atlyginimo...Aisku,ismesdavo keleta lituku,bet visas jo atlygis dirbantiesiems buvo maista,cigaretes ir alkoholis...Zinoma,ir dar gyvenamas plotas,jei taip galima pavadinti.Juk ten dazniausiai dirbdavo zmones,neturintys kur gyventi,grįze is kalejimo arba alkoholikai...Normalus zmones ten nedirbo niekada...Noreciau,kad sio straipsnio autorius įvardintų ir pateiktų dokumentus tų 5 žmoniu,kurie dirbdami pas Sprainaiti ,,sugebejo'' islaikyt'' savo seimas???As zinau tik viena zmogu,kuris kazkiek laiko dirbo legaliai...Nesuprantu,kam reikalingi tokie melagingi straipsniai,kam daryt is zmogaus,baisesnio uz velnia,reklama?????Nejaugi,sio straipsnio autorius yra turejes reikalu su Sprainaiciu,dares kartu su Sprainaiciu kazka nesvaraus ir nesaziuningo,todel ir raso tokius melagingus straipsnius...Nesuprantu dar vieno...Kaip galejo ,,Statybu naujienu '' redakcija isspausdint toki straipsni,nepatikrinus faktu... Labai noreciau susipazint su sio straipsnio autorium...Tikiuosi,esi jau ,,nupirktas'' Sprainaicio,todel neprisiststysi...Jei esi sąziningas zmogus,laukiu adresiuko...
Bijau prisistatyt
2014-06-16 01:10
Matyt,Vietine,esat labai artimi su V.Sprainaiciu...Jauciu,kad jus sieja kraujo rysys.Turbut,Sprainaicio uzpakaliukas jau ,,pypke rūko''...?Ar ne? Taip pat ir tamstos...he-he-he...Anksciau ar veliau- vistiek jo garazas bus nugriautas...
Kaimynas
2014-06-15 23:28
Nebijau susapnuot velnio...Bijau susapnuot V.Sprainaiti...
    1 2   Kitas

Miestiečiai

nuotrauka
2019-11-22 10:37
Du iš trijų Lietuvos gyventojų gyvena 1961–1990 m. pastatytuose daugiabučiuose, kuriuos anksčiau ar vėliau teks atnaujinti. Pokyčių laukia ir daugybė senesnių individualių namų, kuriuose problemos – kone identiškos.
nuotrauka
2019-11-21 14:09
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo š. m. lapkričio 21 d. BETA priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.
nuotrauka
2019-11-18 13:43
Nuo ateinančių metų įsigaliosianti ES Pastatų energinio efektyvumo direktyva (toliau – Direktyva) numato, jog didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos, t.y. beveik nevartojančius...
nuotrauka
2019-11-18 10:25,      papildyta 2019-11-18 14:10, Papildyta „Baltijos liftų“ komentaru
Trečiadienio, lapkričio 13 d., rytą Vilniuje, požeminės perėjos prie Karoliniškių poliklinikos lifte užstrigo du garbaus amžiaus žmonės. Bandymas jiems padėti parodė, kokie pažeidžiami esame ištikus bėdai, o tarnybos, sukurtos padėti, vykdo tik jiems nurodytas, apibrėžtas funkcijas.
nuotrauka
2019-11-15 10:45
Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose išnagrinėta administracinė byla pagal pareiškėjos UAB „Branda LT“ skundą atsakovui Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ir ministerijos Klaipėdos departamentui dėl 2018 m. spalio 25 d. patikrinimo akto panaikinimo...
nuotrauka
2019-11-15 10:31
Seimas po svarstymo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama sureguliuoti teisinius santykius tarp sodininkų bendrijų ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, patikslinti nuostatas, susijusias su sodininkų bendrijai nepriklausančių, bet sodo sklypą įsigijusių, asmenų statusu, teisėmis ir pareigomis...
nuotrauka
2019-11-15 10:22
Neretai to paties pastato gyventojai skundžiasi, jog vieni gyvena pernelyg karštai ir priversti atverti langus, o kitų butuose pernelyg vėsu. AB „Panevėžio energija“ teigia, kad tai daugelio senos statybos daugiabučių namų problema, jos priežastis – seni, neturintys šiuolaikinių šilumos reguliavimo ...
nuotrauka
2019-11-15 09:48
Šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje esančiuose mikrorajonuose normas viršijantis dirvožemio užterštumas chromu bus tiriamas ir prokuratūroje.
nuotrauka
2019-11-14 12:15
Požeminė pėsčiųjų ir dviratininkų perėja suprojektuota po vieno kelio geležinkeliu, kuris kerta Iešmininkų gatvės jungtį su Prūsų ir Šaltkalvių gatvėmis.
nuotrauka
2019-11-14 09:55
Šnipiškės sparčiai atgimsta – Širvintų gatvė taps viena pirmųjų bendrojo naudojimo erdve, per kurią nusidrieks naujas dviračių takas ir šaligatvis, o šalia jų atsiras viešoji erdvė su sporto ir žaidimų aikštele. Šia gatve dalinsis pėstieji, dviratininkai ir vairuotojai. Apie 700 metrų ilgio gatvėje ...
nuotrauka
2019-11-13 13:51
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino Seime registruotą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektą. Nustatyta, kad projekte numatytoms procedūroms stinga aiškumo ir išsamumo, nepakankamas dėmesys skiriamas daugiabučių administratorių atrankai, j...
nuotrauka
2019-11-11 10:02
Išmanusis apšvietimas, automatiniai langai, papildomos pramogų sistemos — be šių elementų neįsivaizduojame išmaniųjų namų. Ir nors vis labiau populiarėjančios inovacijos padeda tausoti energiją, visi šie prietaisai anksčiau ar vėliau pavirsta atliekomis. Kaip su jomis tvarkomės?
nuotrauka
2019-11-07 10:19
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau - VIPA) kviečia bendrojo naudojimo objektų administratorius teikti paraiškas paskoloms, skirtoms mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui finansuoti.
nuotrauka
2019-11-06 14:30
„Vilniaus vandenys“ siekia iš esmės pagerinti vandens tiekimą sostinės Naujamiesčio rajone. Bendrovė specialia technika nuo lapkričio 11 d. sistemiškai per porą savaičių nuo nuosėdų išplaus pagrindines rajono vandentiekio tinklo magistrales.
nuotrauka
2019-11-05 09:41
Viename seniausių Vilniaus rajonų prasideda „Žirmūnų trikampiu“ vadinamo didžiulio kvartalo tvarkybos darbai. Iki 2022 metų čia bus įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai su apšvietimu, sporto aikštelė, skveras su poilsio zona, vaikų žaidimų ir sporto aikštelėmis, atsinaujins apšvietimas, eismo re...
nuotrauka
2019-10-30 13:59
Visoje Lietuvoje egzistuoja tūkstančiai mėgėjiškų sodų, priklausančių vienai ar kitai sodininkų bendrijai. Tačiau vos keletas šių bendrijų turi tiksliai nustatytas ribas, leidžiančias bendrijos pirmininkui turėti aiškią informaciją apie sodų sklypus ir jų savininkus. Be to, aiškiai nustatytos sodini...
nuotrauka
2019-10-29 15:47
Kapitalinės renovacijos prašosi vis daugiau butų ne tik senos, bet ir jau naujos statybos namuose. Tačiau vien pakeisti išplanavimą popieriaus lape taip, kaip atrodo geriausia, nepakanka – koreguoti idealaus būsto planus gali tiek esamos laikančios konstrukcijos, tiek profesionalų patarimai. Tad tam...
nuotrauka
2019-10-29 09:12
Trijų Plungės sodų bendrijų gyventojai atkreipė mero, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus dėmesį į susiklosčiusią situaciją Aronijų ir Pilies gatvėse, kurios yra sodų teritorijoje. Esą po to, kai šią vasarą buvo užbaigti Babrungo gatvės (Nausodžio sen.) asfaltavimo darbai...
nuotrauka
2019-10-25 11:23
Vilnius kviečia pasinaudoti galimybe susigrąžinti dalį sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio. Gautas lėšas galima panaudoti daugiabučių namų ir negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui: susitvarkyti daugiabučio pastato stogą, atnaujinti fasadą, įsirengti apšvietimą, atnaujinti santechniką ar l...
nuotrauka
2019-10-25 10:42
Nuo kitų metų sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, rinkai pateikiami ir pradedami naudoti nauji kietojo kuro katilai privalės atitikti Europos Komisijos reglamente nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.

Statybunaujienos.lt » Miestiečiai