2019 rugsėjo 21 d. šeštadienis, 3:33
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

VDI darbo teisės konsultacijų ciklas, 3 d. Darbo sutarčių rūšys

2014-07-11 10:00
Darbo kodekse, atsižvelgiant į įvairių kategorijų darbuotojų darbo specifiką, jų užimtumo formas, yra numatytos šios darbo sutarčių rūšys: neterminuotos, terminuotos, trumpalaikės, sezoninės, dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo ir kitos. Paprastai su darbuotojais sudaroma darbo sutartis neapibrėžtam laikui (neterminuota). Sudarant kitos rūšies darbo sutartį, jos rūšis privalo būti nurodyta darbo sutartyje.
nuotrauka
Portalo nuotrauka


Terminuota darbo sutartis

Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip 5 metams. Darbas, dėl kurio susitariama šia sutartimi, neturi būti nuolatinio pobūdžio, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis, pvz., bankroto proceso metu su darbuotojais leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui.

Tokios sutarties terminas gali būti nustatytas konkrečia data arba apibrėžtas įvykiu, kuris ateityje privalo įvykti, pvz., „iki darbuotojo vaiko priežiūros atostogų pabaigos“. Terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 5 metams.

Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo. Jei suėjus terminui darbo sutartis nenutraukiama, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Tačiau jei suėjus terminuotos darbo sutarties terminui, darbuotojas serga ar atostogauja, sutartį nutraukti draudžiama. Darbo sutartis nutraukiama pirmą darbo dieną pasibaigus darbuotojo atostogoms arba laikinam nedarbingumui – šiuo atveju sutartis netampa neterminuota.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, apie laisvas nuolatinio darbo vietas.

Trumpalaikė darbo sutartis

Trumpalaikė darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikui. Tokia sutartis gali būti sudaroma skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems (dėl ligos, atostogų ir pan.) darbuotojams pavaduoti. Trumpalaikė darbo sutartis nutraukiama pasibaigus terminui. Ši sutartis gali būti nutraukta ir nesuėjus terminui: darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 7 dienas arba sustabdžius įmonės veiklą ilgiau kaip 2 savaites.

Jeigu trumpalaikė darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nutraukiama, bet nepraėjus mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma trumpalaikė darbo sutartis tam pačiam darbui, darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui. Suėjus trumpalaikės darbo sutarties terminui ir sutarties nenutraukus, ji laikoma neterminuota.

Sezoninė darbo sutartis

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams, įtrauktiems į Vyriausybės patvirtintą sezoninių darbų sąrašą (pvz., vaisių, uogų, grybų rinkimas, aptarnavimo darbai kaimo turizmo sodybose ir pan.), darbams atlikti.

Tokioje darbo sutartyje nurodomas sutarties terminas; jam suėjus sutartis nutraukiama. Nesuėjus terminui, ši sutartis gali būti nutraukta darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 1 mėnesį (išmokama mėnesio išeitinė išmoka) arba sustabdžius sezoninius darbus ilgiau kaip 2 savaites (išmokama mėnesio išeitinė išmoka).

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų

Antraeilės pareigos (darbas) – tai darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku atliekamas darbas kitoje darbovietėje. Pagal antraeilių pareigų sutartis darbuotojas gali dirbti keliose darbovietėse.

Norint įsidarbinti kitoje darbovietėje, reikia būsimajam darbdaviui pateikti pažymą apie darbo laiko pagrindinėje darbovietėje pradžią ir pabaigą. Antraeilių pareigų darbdavys, gavęs informaciją apie darbo ir poilsio laiką pagrindinėje darbovietėje, turi užtikrinti, kad asmuo, dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną, taip pat užtikrinti nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį ir 35 valandų savaitės poilsį.

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

Nuotolinio darbo sutartis

Jei darbas atliekamas ne darbovietėje, gali būti sudaroma nuotolinio darbo sutartis. Tokioje sutartyje nurodoma konkreti darbuotojui priimtina darbo funkcijų atlikimo vieta; asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą; atsiskaitymo tvarka. Nedraudžiama darbo funkcijų atlikimo vietą nustatyti užsienio valstybėje.

Nuotolinio darbo sutartyje turi būti nustatytas ne ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę darbo laikas, kurį darbuotojas skirsto savo nuožiūra ir apskaito pats. Darbo grafikas gali būti nesudaromas; savo sauga ir sveikata darbuotojas privalo rūpintis pats. Darbdavys yra atsakingas už darbuotojui suteikiamas darbo priemones.

Nuotolinio darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

Laikinojo darbo sutartis

Darbuotojas taip pat gali dirbti ne nuolatinėje darbo vietoje pasirašęs laikinojo darbo sutartį, kai darbdavys teikia laikinojo įdarbinimo paslaugas.

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, pagal kurią darbuotojas įsipareigoja darbo funkcijas atlikti kito asmens naudai ir laikytis pastarojo nustatytos darbo tvarkos. Laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja mokėti darbuotojui nustatytą darbo užmokestį ir vykdyti kitus darbdavio įsipareigojimus.

Laikinojo darbo sutartis gali būti neterminuota arba terminuota. Asmuo, pas kurį siunčiamas dirbti laikinasis darbuotojas, privalo užtikrinti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Nedarbo laikotarpiai tarp siuntimų dirbti, kai darbuotojas nevyksta į darbą, neapmokami, tačiau jei šis laikotarpis viršija 5 darbo dienas, darbuotojui už vėlesnes darbo dienas turi būti garantuotas minimalus darbo užmokestis.

Laikotarpiu tarp siuntimų dirbti laikinasis darbuotojas turi teisę nutraukti laikinojo darbo sutartį savo noru, įspėjęs įdarbinimo įmonę ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Kitais atvejais laikinojo darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

Susitarimas dėl papildomo darbo

Papildomas darbas – tai kitų, skirtingų nei pagrindinės pareigos, darbo funkcijų atlikimas toje pačioje darbovietėje. Susitarimas dėl papildomų pareigų už papildomą užmokestį nėra vertinamas kaip savarankiška darbo sutartis – dėl jo sulygstama pagrindinėje darbo sutartyje. Esant tokiam susitarimui privalu užtikrinti darbuotojui maksimalią 12 valandų darbo dienos trukmę, nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį bei 35 valandų savaitės poilsį. Papildomą darbą darbuotojas gali atlikti tiek kartu su pagrindinėmis pareigomis, tiek kitu metu.

Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos tik vienos pagal visus įvykusius šalių susitarimus dėl pagrindinio ir papildomo darbo vienoje darbovietėje.

Nutraukus pagrindinio darbo sutartį, pasibaigia ir susitarimas dėl papildomo darbo. Tuomet išmokama kompensacija už nepanaudotas atostogas ir išeitinė išmoka, jei ji darbuotojui priklauso. O pasibaigus susitarimui dėl papildomo darbo, pagrindinio darbo sutartyje padaromas atitinkamas pakeitimas ir darbo santykiai tęsiasi toliau.

Dėl konkrečios darbo sutarties rūšies ypatumų galite pasiteirauti Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772.
 Rašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2019-09-19 15:01
Energetika – ypatingą reikšmę valstybei turinti ūkio sfera, todėl specialistų poreikis čia itin didelis. Šiandien, kai visame pasaulyje vystomos įvairios atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos, o rinkoms siūlomi nauji sprendimai, ypač reikia specialistų, turinčių naujausių žinių ir gebėjim...
nuotrauka
2019-09-19 10:58
Skandinavų nekilnojamojo turto (NT) plėtros AB „Bonava“, įsteigusi savo bendrovę Lietuvoje, skelbia pradedanti pirmųjų žemės sklypų Vilniuje paiešką. Kaip greitai tikimasi sudaryti pirmuosius sandorius – kol kas neatskleidžiama. Esą tai priklausys nuo to, ar šiuo metu rinkoje siūlomi žemės sklypai a...
nuotrauka
2019-09-19 10:38
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) darbdaviams, nesilaikantiems Darbo kodekso nuostatos, reikalaujančios darbo skelbimuose nurodyti siūlomą darbo užmokestį, pastarosiomis dienomis jau išsiuntė per 150 elektroninių laiškų, primindama naują prievolę – skelbimuose įrašyti atlyginimo dydį.
nuotrauka
2019-09-18 13:15
Po ilgo kūrimo proceso skulptorius Andrius Labašauskas kitą savaitę Lukiškių aikštėje pastatys Laisvės kalvos realaus dydžio bandinius. Du segmentai leis pamatyti mažą dalį visos būsimos Laisvės kalvos, skirtos įamžinti ir pagerbti kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Dvi savaites a...
nuotrauka
2019-09-18 13:14
2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 1,5 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.
nuotrauka
2019-09-18 12:56
„Agrochema“ plečia skystų trąšų talpyklų tinklą. Iki lapkričio pabaigos bendrovė Kėdainiuose planuoja įrengti 4 naujas KAS-32 trąšų saugyklas su iškrovimo ir pakrovimo stotimi. Talpyklos, kurių bendra talpa sieks 12 tūkst. tonų, bus įrengtos „Agrochema“ Kėdainių elevatoriaus teritorijoje Pramonės ga...
nuotrauka
2019-09-18 12:49
Lietuva per du dešimtmečius pagal darbo našumo didėjimą buvo viena sparčiausiai augusių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, rašoma Vyriausybės pranešime. Atsižvelgiant į perkamosios galios paritetą, 2017 metais darbo našumas Lietuvoje siekė 75 proc. ES vidurkio. Tai rodo pirmasis Lietuvos darbo n...
nuotrauka
2019-09-18 09:03
Kauno kogeneracinei jėgainei skirto įrenginio – kamino, dar vadinamu skruberiu, transportavimą Alytaus bendrovei „Traidenis“ teko atidėti kelioms paroms. Pradėjus krovimo procesą ir įvertinus prastas oro sąlygas, išaiškėjo, jog tam, kad specialus įrenginys būtų pakrautas saugiai ir būtų išlaikytos v...
nuotrauka
2019-09-16 10:07
Kauno apylinkės teisme prokuroro pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu buvo perduota baudžiamoji byla, kurioje A. J., kaip įmonės vadovas, kaltintas pažeidęs darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, dėl ko statybvietėje, darbo metu, žuvo A. U, nuteistas baudos bausme.
nuotrauka
2019-09-13 12:35
Gerinant eismo sąlygas magistralėje „Via Baltica“, baigtas rekonstruoti apie 22 km ilgio Panevėžio aplinkkelis. Jis praplatintas nuo 2 iki 3 eismo juostų, dėl reversinio eismo organizavimo sudarytos greitkeliui artimos eismo sąlygos.
nuotrauka
2019-09-13 11:22
Šiemet Klaipėdoje vykusioje jau tradicinėje Statybininkų olimpiadoje Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento taurei laimėti rungėsi 15-ka komandų ir 75 dalyviai.
nuotrauka
2019-09-13 11:09
Rytoj šalies statybos sektoriaus bendruomenė pažymės savo profesinę šventę. Statybininkų diena Lietuvoje švenčiama kasmet antrąjį rugsėjo šeštadienį nuo 2000-ųjų.
nuotrauka
2019-09-11 09:50
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informavo, viena tikrinama įmonė laiku nepateikė informacijos apie beveik 2 mln. eurų vertės NT pardavimo sandorius ir viešai deklaravo dirbanti nuostolingai. Po VMI atliktos duomenų analizės įmonė dėl pavėluotai deklaruotų NT pardavimo sandorių papildomai deklar...
nuotrauka
2019-09-10 15:32
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje statybos darbais užsiimančios mažosios bendrijos vadovas Š. Š. už papirkimą nuteistas 10 000 eurų bauda. Baudžiamojon atsakomybėn dėl papirkimo buvo patraukta ir pati bendrija, tačiau teismas nusprendė bendriją atleisti nuo bau...
nuotrauka
2019-09-10 10:46
Plungės rajono savivaldybės administracija vykdė viešąjį pirkimą „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso, Mendeno g. 1C, Plungėje, statybos darbai“.
nuotrauka
2019-09-09 13:35
Paaiškėjo, kaip turėtų atrodyti vietoje „Kolegų“ kavinės iškilsiantis unikalus tarpdisciplininis prototipavimo laboratorijų centras KTU „M-Lab“. Pirmąją vietą architektūriniame pastato konkurse užėmė KTU „Santakos“ slėnį projektavusi „G. Janulytės-Bernotienės studija“, pasiūliusi tvarios architektūr...
nuotrauka
2019-09-09 10:04
Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius susitiko su asociacijos „Lietuvos keliai“ atstovais ir aptarė aktualius kelių infrastruktūros plėtros klausimus.
nuotrauka
2019-09-09 09:20,      papildyta 2019-09-09 10:20, pildoma nuotraukomis
Rugsėjo 7 d. Klaipėdoje įvyko jau 20-oji Lietuvos statybininkų asociacijos organizuojama Statybininkų dienos šventė, pritraukusi beveik 400 dalyvių iš visos Lietuvos.
nuotrauka
2019-09-06 09:05
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad jau daugiau nei mėnesį galioja reikalavimas darbo skelbimuose nurodyti siūlomo darbo užmokesčio dydį. Darbdavys gali pasirinkti, ar skelbti tik siūlomo bazinio darbo užmokesčio dydį, ar nurodyti tik dydžio intervalą, ar į darbo skelbimą įtraukti ir dydį...
nuotrauka
2019-09-05 10:53
Lietuvos įmonėms vėl atsiveria galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) fondų investicijomis eksportuojamiems gaminiams ir paslaugoms sertifikuoti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia trečiąjį kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ES investicijų priemonę „Expo sertifikatas LT“...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

„UTHERM premium“ – pagerinto šilumos laidumo PIR plokštės

„UTHERM premium“ plokštės pasižymi puikiomis šiluminėmis savybėmis, yra perpus plonesnės negu mineralinės vatos ar EPS sluoksnis. Tokiu būdu taupoma erdvė. Šios plokštės lengvos ir lengvai m...
nuotrauka

Naujos CAT® technikos paklausa Baltijos šalyse didėja

Š. m. gegužės mėn. vyko statybinės technikos šventė „Caterpillar Roadshow“, kurios metu visiems besidomintiems statybinės technikos naujovėmis buvo pademonstruotos pažangiausios „Cat“ prekės...