2020 vasario 21 d. penktadienis, 6:31
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Verslininkų sėkmė konkursuose – dirbtinai „užaugintas“ turtas

2015-06-10 10:07
Viskas, kas nėra draudžiama, neabejotai leistina – su tokia perkančiųjų organizacijų logika susiduria viešuosiuose pirkimuose bandančios dalyvauti šalies įmonės. Ne paslaptis, kad viešųjų pirkimų sąlygos neretai lyg pagal užsakymą siūtos kurpaitės idealiai atitinka kurios nors vienos iš konkurso dalyvių charakteristikas, o štai kitus nepageidaujamus konkurentus galima atbaidyti papuošiant konkurso sąlygas įvairiais papildomais reikalavimais.
nuotrauka
Dažniausiai problemų konkursuose dalyvaujančioms įmonėms kyla dėl to, kad VPT rekomendacijos nėra privalomos, juose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Asociatyvi portalo nuotr.


Minimos įmonės
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT),
Vienas dažniausiai pasitaikančių ir neretai itin sunkiai įgyvendinamų reikalavimų yra tai, kad įmonės bendrojo likvidumo koeficientas (nuosavo įmonės kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) būtų ne mažesnis kaip vienetas.

Į verslininkų pretenzijas, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) koeficiento taikymą reglamentuoja tik rekomendacinio pobūdžio pastabose, perkančiosios organizacijos atšauna, kad būtent šios rekomendacijos ir leidžia sudaryti tokias konkursų sąlygas, kokias mano esant optimaliausiomis.

Kriterijų sąrašas – be pabaigos


VPT patvirtintose tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijose nuo 2007 m. neberekomenduojama perkančiosioms organizacijoms, kaip vieną iš tiekėjų finansinę būklę parodančių kriterijų, nustatyti bendrojo likvidumo kriterijų ir yra likęs rekomenduojamas vienas likvidumo kriterijus – kritinio likvidumo (t. y. Trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais).

Dažniausiai problemų konkursuose dalyvaujančioms įmonėms kyla dėl to, kad VPT rekomendacijos nėra privalomos, juose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis.

Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai rinktis ir kitus finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo kriterijus, kiek jie yra proporcingi perkamam objektui, dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos.

Anot VPT specialistų, kai vertinama tiekėjų kvalifikacija, perkančioji organizacija, privalo atsižvelgti į VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje (šiame straipsnyje apibrėžiamos sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime – aut. past.) nustatytas aplinkybes, o kitus kvalifikacijos reikalavimus ji pasirenka savo nuožiūra.

Konkursų sąlygose – ir neįgalūs darbuotojai

Apie tai, kokių dar perteklinių reikalavimų ar abejotinų sąlygų be jau minėto bendrojo likvidumo koeficiento pasitaiko darbo praktikoje ir kas trukdo sėkmingam dalyvavimui viešųjų pirkimų konkursuose, portalui STATYBUNAUJIENOS.LT sutiko papasakoti vienos statybų įmonės vadovas (dėl to, kad jo vadovaujama įmonė nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, pašnekovas pageidavo išsaugoti jo anonimiškumą, tačiau redakcijai tikrieji jo vardas ir pavardė yra žinomi – aut. past.)

„Kiekvienu atveju dalyvavimą viešųjų pirkimų konkurse yra iššūkis. Niekam ne paslaptis, kad daug dalykų aptariama neoficialiai, o paskui konkursas jau tampa formalumu. Žinoma, didelė dalis įmonių tiesiog bando savo laimę,“ – sakė jis.

Įmonės vadovas prisiminė neseną atvejį, kai konkurso sąlygose atsirado reikalavimas, kad konkurse dalyvaujančioje įmonėje būtų įdarbinta negalią turinčių žmonių. „Buvo toks reikalavimas, kad dalį įmonės darbuotojų sudarytų tam tikras skaičius neįgaliųjų. Esama tokios tendencijos, kad visuomet ieškoma tokių išskirtinių „kabliukų“. Pasitaiko įvairių reikalavimų dėl darbų vadovų. Juk kartais nebūtinai pačiai įmonei reikia turėti tam tikrus specialistus, užtenka, kad šie specialistai dirbtų įmonėse, kurių paslaugas mes perkame... Prie tokių ir panašių reikalavimų jau prisitaikėme ir jie nebestebina“, – pasakojo pašnekovas.

Nėra nusistovėjusios tvarkos

Paklaustas, su kokiomis didžiausiomis kliūtimis viešųjų pirkimų konkursuose tenka susidurti jo vadovaujamai įmonei, pašnekovas kalbėjo: „Mūsų įmonė atitinka didžiąją dalį reikalavimų, tad dažniausiai susiduriame su minėto likvidumo koeficiento reikalavimu. Šis koeficientas yra perteklinis, bet jis aktyviai taikomas ir būtent dėl šios priežasties įmonės dažniausiai netenka galimybės dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.“

Pašnekovas pritarė, kad praktikoje vadovaujamasi taisykle „kas neuždrausta, tas galima, o jei paveiku, tai ir dažnai naudojama“. „Taip ir būna. Teko girdėti apie vieną Aukščiausiojo teismo bylą, kur teismas pasisakė, kad minėtą koeficientą naudoti galima. Žinoma, man sunku vertinti, kokie buvo tokio sprendimo argumentai, bet tai rodo, kad nėra nusistovėjusios tvarkos ir praktikos ir kaip kas nori, taip ir daro“, – kalbėjo pašnekovas.

Situaciją gelbėjo įteikti skundai


Ne visuomet perkančiosios organizacijos lieka kurčios konkursų dalyvių kritikai. „Mūsų įmonės praktikoje būta atvejų, kuomet konkurse perteklinį bendrojo likvidumo koeficiento buvimą skundėme. Skundus adresavome pačiai perkančiajai organizacijai ir nurodėme, kad jei toks reikalavimas nebus panaikintas, kreipsimės į atsakingas institucijas. Būta atvejų, kuomet toks perteklinis reikalavimas iš konkurso sąlygų buvo pašalintas“, – patirtimi dalijosi pašnekovas.

Įmonės vadovo teigimu, taip sėkmingai išspręsti susidariusią problemą pavyksta tikrai ne visada. „Šiemet jau esame sulaukę dviejų neigiamų atsakymų, kai kreipėmės dėl minėto koeficiento reikalavimo panaikinimo. Perkančiosios organizacijos atsakė, kad toks reikalavimas nėra perteklinis ir jį paliko konkurso sąlygose“, – kalbėjo jis.

Mįslė – pelno ir nuostolių ataskaitose

Išradingi verslininkai renkasi ne tik teisinį kelią, norėdami sėkmingai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, randama ir kitų išeičių, kaip patenkinti konkursų sąlygose esančio likvidumo koeficiento reikalavimą.

„Vienas iš variantų – vykdyti jungtinę veiklą su kitomis įmonėmis, bet praktikoje esame susidūrę su atvejais, kuomet reikalaujama, kad kiekviena šios jungtinės veiklos partneris atitiktų šio koeficientų reikalavimus“, – kalbėjo pašnekovas.

Verslininkai taip pat rado dar vieną būdą, kaip įmonės turtą „užauginti“ taip, kad pavyktų atitikti minėtąjį koeficientą – metų pabaigoje įmonės sau neišmoka dividentų.

Apie tokį įmonės turto auginimo būdą teigė girdėjęs ir portalo kalbintas įmonės vadovas: „Užtenka žvilgtelėti į didžiausių kompanijų, kurios puikiai atitinka reikalaujamo minėto bendrojo likvidumo koeficiento kriterijus, pelno – nuostolio ataskaitas ir bus viskas aišku. Pamatysite, kad yra tokių įmonių, kur neišmokėti 25 litų mln. pelno ir pan.“

Randa būdų „užauginti“ įmonės turtą

Pašnekovo teigimu, itin dažnai įmonė tik dirbtinai atitinka minėto koeficiento kriterijų. „Dirbant įprastu režimu įmonėje įvairių įsipareigojimų visuomet atsiranda. Žinoma, gali taip nutikti, kad įmonė prikaups tiek turto, kad atitiks koeficiento reikalavimą, bet įprastomis sąlygomis, nepridedant įmonei daugiau turto nei jo reikia, tai labai reti atvejai.“

Įmonės vadovas akcentavo, kad norint atitikti likvidumo koeficiento kriterijų, įmonėms tenka kaip reikiant paplušėti – neišsimokėti metinio pelno, didinti įstatinį kapitalą ir pan.

Apie tai, kokį realų efektą rinkoje duoda tokių perteklinių reikalavimų buvimas, kalbintas įmonės vadovas sakė: „Kalbėkime apie didesnes įmones, nes mažoms tokį koeficientą atitikti lengviau. Kai rengiami didelės vertės viešųjų pirkimų konkursai ir juose taikomas šio koeficiento reikalavimas, pasitaiko atvejų, kad iš vis konkurse niekas negali dalyvauti. Būna ir taip, kad atsiranda penkios galinčios jame dalyvauti įmonės. Tarkime, kad dvi iš jų atkrenta dėl kokių nors kitų priežasčių, o likusios trys susitinka, pasikalba... Patys suprantate, kaip viskas vyksta toliau.“

Verslininkai tvarkos nesikrato, bet siūlo reguliuoti

Paklaustas, ar apskritai toks koeficientas yra reikalingas, pašnekovas buvo atviras: „Šis koeficientas atspindi įmonės gebėjimą atsiskaityti trumpuoju laikotarpiu, jis tarsi įrodo įmonės pajėgumą. Gal patys koeficientai tikrai reikalingi, bet reiktų kalbėti apie reguliavimą ar taikymą tik itin sudėtingų, strateginių objektų statybos atveju.“

Pašnekovo teigimu, sunkai suvokiama logika, kai tokio koeficiento reikalavimas keliamas ieškant, kas suremontuos mokyklą: „Juk tai nedidelės apimties nesudėtingas darbas. Suprantu, kad yra strateginių objektų, kai vėlavimas negalimas, pavyzdžiui, suskystintųjų dujų terminalo statybos atveju. Sutinku, kad toks objektas labai svarbus ir reikia papildomų saugiklių.“

Įmonės vadovas akcentavo, kad bendrovių finansinio pajėgumo rodikliai tikrai svarbūs, tačiau, kai jie kuriami dirbtinai, vargu, ar tikrai atspindi įmonės pajėgumus. Pašnekovas išsakė mintį, kad tokio koeficiento taikymą galėtų būti sąlyginis, atsižvelgiant į patį projektą ar jo sumą.

„Gal užtektų taikyti tik 0,5 ar 0,7? Kodėl būtinai turime kalbėti būtent apie vieneto reikšmę? Jei kokia nors statybinė įmonė pasieks 1,5 šio koeficiento rodiklį, tai kas tuomet?“ – juokavo pašnekovas ir pridūrė, kad kol šio koeficiento tikslus taikymas nėra apibrėžtas, visi tai traktuoja, kaip kam tuo metu patogiau.

Pirkimo sąlygas skuba skųsti

VPT atstovės Vytautės Šmaižytės teigimu, Rizikos valdymo ir statistikos skyrius retkarčiais gauna pretenzijų, kuriose tiekėjai skundžia pirkimo sąlygose nustatyto kritinio likvidumo koeficiento reikšmę. Tiesa, dėl bendrojo likvidumo kriterijaus pretenzijų nebuvo pastaruoju metu gauta.

„Tiekėjai nurodo, kad perkančioji organizacija nustatė per aukštą kritinio likvidumo koeficiento reikšmę, pavyzdžiui, ne mažesnę kaip vienetas. Tuo tarpu VPT tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose nustatyta, kad kritinio likvidumo reikšmė turi būti ne mažesnė nei 0,5“, – teigė ji.

Koeficiento taikymas – filtras nepatikimoms įmonėms?

Pasak pašnekovės, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tikslas yra įsitikinti tiekėjo patikimumu, pajėgumu ir kompetencija, o nustatyti objektyviais kriterijais pagrįsti reikalavimai skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie yra pajėgūs vykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę pasiūlymus pateikti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi.

„Kvalifikaciniai reikalavimai pagrindiniam tiekėjui ir subrangovams turi būti nustatyti, atsižvelgiant į VPĮ reikalavimus, jog tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kad pagrindinius darbus atliks tiekėjas (tuo pačiu ir nustatyti pagrindinius darbus). Tokiu būdu, pvz., subrangovams, kurios būna mažesnės įmonės, siauresnės specializacijos, bus iškelti žemesni kvalifikaciniai reikalavimai“, – sakė V. Šmaižytė.

Kalbėdama apie dažniausiai pasitaikančius perteklinius reikalavimus, VPT atstovė teigė, jog dažniausiai pasitaiko šie: kvalifikaciniai reikalavimai įvykdytoms sutartims bei jų vertėms neproporcingi pirkimo objektui; reikalavimai specialistams bei jų skaičiui neproporcingi pirkimo objektui; reikalavimai tiekėjams pasiūlymuose pateikti neatlyginamai teikiamą informaciją apie tiekėjo teisinį statusą ar duomenis iš SODROS.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-02-20 11:36
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė dviejų nuteistųjų apeliacinius skundus ir paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nuosprendį, kuriuo pripažinti kaltais: dėl kyšininkavimo ir dokumentų klastojimo buvęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) inžinierius A. T. i...
nuotrauka
2020-02-20 11:27
Klimato kaita, miestų plėtra ir aplinkos tarša – ir šių dienų, ir ateities iššūkiai. Ieškant jiems sprendimo, prioritetas turėtų būti teikiamas ir tvariam kraštovaizdžio išsaugojimui – parkams, vaikų žaidimo aikštelėms, laisvalaikio erdvėms. Rinkos aplinkoje pastebimas šių dienų iššūkius galinčių sp...
nuotrauka
2020-02-20 10:37
Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras teismui perdavė nagrinėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos tirtą baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo pareikšti buvusiam uždarosios akcinės bendr...
nuotrauka
2020-02-19 15:00
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs AB „Kauno būstai“ apeliacinį skundą, konstatavo, jog pareiškėjo skelbimai dėl parduodamų būstų Palangoje pagrįstai buvo pripažinti prieštaraujantys Reklamos įstatymo reikalavimams, o už padarytus pažeidimus 6 300 Eur bauda buvo paski...
nuotrauka
2020-02-19 14:40
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnai vakar, vasario 18 d., įtariant kyšininkavimu, sulaikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiąjį specialistą Ž. N.
nuotrauka
2020-02-18 11:27
ESO praneša, kad nepasiteisinusį prijungimo prie dujų skirstymo tinklo kvartalinį modelį keičia ekonomiškesnė naujų dujų vartotojų prijungimo tvarka. Energetikos ministerija pakoregavo šiuo metu galiojantį tvarkos prijungimo tvarkos aprašą.
nuotrauka
2020-02-18 11:07
Panevėžio miesto savivaldybė tęsia gerąją praktiką – antrąkart perka gatvių remonto paslaugas 3 metams. Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas, rangovų pasiūlymų laukiama iki vasario 27 d.
nuotrauka
2020-02-18 10:37
Nuo šių metų įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, kuriais sumažinta neapmokestinamojo nekilnojamojo turto (NT) mokesčio suma fiziniams asmenims, padaugėjo asmenų, turinčių prievolę mokėti NT mokestį. Asmenys savo valdomo NT mokestines vertes nesunkiai gali sužinoti Registrų centre.
nuotrauka
2020-02-18 07:47
Izoliacinių sprendimų kompanija „Paroc“ penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2020 m. kovo mėnesį rengia nemokamus informacinius seminarus projektuotojams, konstruktoriams, architektams, statybos inžinieriams, statybininkams, statytojams ir visiems besidomintiems statybų technologijomis bei izo...
nuotrauka
2020-02-17 11:43
Ekonomikos ir inovacijų ministerija papildomai skyrė 5 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicijų smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų ir lizingo sandorių, skirtų verslo reikmėms, palūkanoms kompensuoti. Verslo atstovai kompensacijų galės kreiptis jau nuo š. m. vasario 17 d.
nuotrauka
2020-02-17 10:42
Apie 70 Lietuvos moksleivių, 13 komandų iš KTU inžinerijos licėjaus, Vilniaus Žemynos bei Panevėžio J. Balčikonio gimnazijų šiais metais išbandė save architekto vaidmenyje – kūrė savo viešbučių viziją, logotipus bei eskizus. Moksleiviai, dalyvaujantys KTU Statybos ir architektūros fakulteto organizu...
nuotrauka
2020-02-17 09:46
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama matininkų ir geodezininkų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo priežiūrą, pastaruoju metu pastebi išaugusį skaičių asmenų, delsiančių tobulinti kvalifikaciją. NŽT perspėja, kad nekeliant kvalifikacijos pagal NŽT patvirtintas programas kvalifikacijos tobulinimo ...
nuotrauka
2020-02-17 09:23
Statistikos departamentas praneša, kad 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 1 968 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 10 proc. daugiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį.
nuotrauka
2020-02-14 14:33
Jonavos rajono savivaldybės administracija sudarė sutartį su UAB „Statybos ritmas“ dėl Centrinio miesto stadiono tribūnų statybos ir stadiono kapitalinio remonto darbų.
nuotrauka
2020-02-14 10:12
Lietuvos bankas, išnagrinėjęs ginčą dėl atsisakymo mokėti sveikatos draudimo išmoką už suteiktas medicinos paslaugas, nustatė, kad draudikas ir draudiko atstovas apdraustajai nesuteikė reikiamos informacijos apie kompensuojamas paslaugas pagal sveikatos draudimo sutartį.
nuotrauka
2020-02-13 16:53
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Girdžių skyriaus sporto salėje modernizuota apšvietimo sistema. Tai vienas iš trijų projekto „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas“ dalių.
nuotrauka
2020-02-13 16:31
Neringos savivaldybė pranešė, kad planuojant Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų tęstinumą, juos siekia sustabdyti įmonė, siejama su buvusiu šio objekto rangovu – UAB „Irdaiva“ (dabartinis pavadinimas UAB „Active Construction Management“).
nuotrauka
2020-02-13 15:02
Šiemet pirmą kartą surengtame ankstyvame žiemos priėmime į profesinio mokymo įstaigas, vykusiame sausio 27 d. – vasario 11 d., pasirašyti sutartis pakviesti 607 stojančiuosius.
nuotrauka
2020-02-13 09:30
Išrinkti Panevėžio miesto savivaldybės paskelbto „Aukštaitijos“ sporto komplekso rekonstrukcijos, įrengiant baseiną, architektūrinių idėjų konkurso nugalėtojai. Baseinas bus statomas pagal MB „Studija Heima“ projektą.
nuotrauka
2020-02-12 15:40
Viešoji įstaiga „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ prašo teismo panaikinti Vilniaus savivaldybės sprendimą, kuriuo savivaldybė nepritarė kultūros ir verslo paskirties statinio projektiniams pasiūlymams.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos