2020 rugsėjo 22 d. antradienis, 11:48
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Verslininkų sėkmė konkursuose – dirbtinai „užaugintas“ turtas

2015-06-10 10:07
Viskas, kas nėra draudžiama, neabejotai leistina – su tokia perkančiųjų organizacijų logika susiduria viešuosiuose pirkimuose bandančios dalyvauti šalies įmonės. Ne paslaptis, kad viešųjų pirkimų sąlygos neretai lyg pagal užsakymą siūtos kurpaitės idealiai atitinka kurios nors vienos iš konkurso dalyvių charakteristikas, o štai kitus nepageidaujamus konkurentus galima atbaidyti papuošiant konkurso sąlygas įvairiais papildomais reikalavimais.
nuotrauka
Dažniausiai problemų konkursuose dalyvaujančioms įmonėms kyla dėl to, kad VPT rekomendacijos nėra privalomos, juose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Asociatyvi portalo nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
Vienas dažniausiai pasitaikančių ir neretai itin sunkiai įgyvendinamų reikalavimų yra tai, kad įmonės bendrojo likvidumo koeficientas (nuosavo įmonės kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) būtų ne mažesnis kaip vienetas.

Į verslininkų pretenzijas, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) koeficiento taikymą reglamentuoja tik rekomendacinio pobūdžio pastabose, perkančiosios organizacijos atšauna, kad būtent šios rekomendacijos ir leidžia sudaryti tokias konkursų sąlygas, kokias mano esant optimaliausiomis.

Kriterijų sąrašas – be pabaigos


VPT patvirtintose tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijose nuo 2007 m. neberekomenduojama perkančiosioms organizacijoms, kaip vieną iš tiekėjų finansinę būklę parodančių kriterijų, nustatyti bendrojo likvidumo kriterijų ir yra likęs rekomenduojamas vienas likvidumo kriterijus – kritinio likvidumo (t. y. Trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais).

Dažniausiai problemų konkursuose dalyvaujančioms įmonėms kyla dėl to, kad VPT rekomendacijos nėra privalomos, juose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis.

Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai rinktis ir kitus finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo kriterijus, kiek jie yra proporcingi perkamam objektui, dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos.

Anot VPT specialistų, kai vertinama tiekėjų kvalifikacija, perkančioji organizacija, privalo atsižvelgti į VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje (šiame straipsnyje apibrėžiamos sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime – aut. past.) nustatytas aplinkybes, o kitus kvalifikacijos reikalavimus ji pasirenka savo nuožiūra.

Konkursų sąlygose – ir neįgalūs darbuotojai

Apie tai, kokių dar perteklinių reikalavimų ar abejotinų sąlygų be jau minėto bendrojo likvidumo koeficiento pasitaiko darbo praktikoje ir kas trukdo sėkmingam dalyvavimui viešųjų pirkimų konkursuose, portalui STATYBUNAUJIENOS.LT sutiko papasakoti vienos statybų įmonės vadovas (dėl to, kad jo vadovaujama įmonė nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, pašnekovas pageidavo išsaugoti jo anonimiškumą, tačiau redakcijai tikrieji jo vardas ir pavardė yra žinomi – aut. past.)

„Kiekvienu atveju dalyvavimą viešųjų pirkimų konkurse yra iššūkis. Niekam ne paslaptis, kad daug dalykų aptariama neoficialiai, o paskui konkursas jau tampa formalumu. Žinoma, didelė dalis įmonių tiesiog bando savo laimę,“ – sakė jis.

Įmonės vadovas prisiminė neseną atvejį, kai konkurso sąlygose atsirado reikalavimas, kad konkurse dalyvaujančioje įmonėje būtų įdarbinta negalią turinčių žmonių. „Buvo toks reikalavimas, kad dalį įmonės darbuotojų sudarytų tam tikras skaičius neįgaliųjų. Esama tokios tendencijos, kad visuomet ieškoma tokių išskirtinių „kabliukų“. Pasitaiko įvairių reikalavimų dėl darbų vadovų. Juk kartais nebūtinai pačiai įmonei reikia turėti tam tikrus specialistus, užtenka, kad šie specialistai dirbtų įmonėse, kurių paslaugas mes perkame... Prie tokių ir panašių reikalavimų jau prisitaikėme ir jie nebestebina“, – pasakojo pašnekovas.

Nėra nusistovėjusios tvarkos

Paklaustas, su kokiomis didžiausiomis kliūtimis viešųjų pirkimų konkursuose tenka susidurti jo vadovaujamai įmonei, pašnekovas kalbėjo: „Mūsų įmonė atitinka didžiąją dalį reikalavimų, tad dažniausiai susiduriame su minėto likvidumo koeficiento reikalavimu. Šis koeficientas yra perteklinis, bet jis aktyviai taikomas ir būtent dėl šios priežasties įmonės dažniausiai netenka galimybės dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.“

Pašnekovas pritarė, kad praktikoje vadovaujamasi taisykle „kas neuždrausta, tas galima, o jei paveiku, tai ir dažnai naudojama“. „Taip ir būna. Teko girdėti apie vieną Aukščiausiojo teismo bylą, kur teismas pasisakė, kad minėtą koeficientą naudoti galima. Žinoma, man sunku vertinti, kokie buvo tokio sprendimo argumentai, bet tai rodo, kad nėra nusistovėjusios tvarkos ir praktikos ir kaip kas nori, taip ir daro“, – kalbėjo pašnekovas.

Situaciją gelbėjo įteikti skundai


Ne visuomet perkančiosios organizacijos lieka kurčios konkursų dalyvių kritikai. „Mūsų įmonės praktikoje būta atvejų, kuomet konkurse perteklinį bendrojo likvidumo koeficiento buvimą skundėme. Skundus adresavome pačiai perkančiajai organizacijai ir nurodėme, kad jei toks reikalavimas nebus panaikintas, kreipsimės į atsakingas institucijas. Būta atvejų, kuomet toks perteklinis reikalavimas iš konkurso sąlygų buvo pašalintas“, – patirtimi dalijosi pašnekovas.

Įmonės vadovo teigimu, taip sėkmingai išspręsti susidariusią problemą pavyksta tikrai ne visada. „Šiemet jau esame sulaukę dviejų neigiamų atsakymų, kai kreipėmės dėl minėto koeficiento reikalavimo panaikinimo. Perkančiosios organizacijos atsakė, kad toks reikalavimas nėra perteklinis ir jį paliko konkurso sąlygose“, – kalbėjo jis.

Mįslė – pelno ir nuostolių ataskaitose

Išradingi verslininkai renkasi ne tik teisinį kelią, norėdami sėkmingai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, randama ir kitų išeičių, kaip patenkinti konkursų sąlygose esančio likvidumo koeficiento reikalavimą.

„Vienas iš variantų – vykdyti jungtinę veiklą su kitomis įmonėmis, bet praktikoje esame susidūrę su atvejais, kuomet reikalaujama, kad kiekviena šios jungtinės veiklos partneris atitiktų šio koeficientų reikalavimus“, – kalbėjo pašnekovas.

Verslininkai taip pat rado dar vieną būdą, kaip įmonės turtą „užauginti“ taip, kad pavyktų atitikti minėtąjį koeficientą – metų pabaigoje įmonės sau neišmoka dividentų.

Apie tokį įmonės turto auginimo būdą teigė girdėjęs ir portalo kalbintas įmonės vadovas: „Užtenka žvilgtelėti į didžiausių kompanijų, kurios puikiai atitinka reikalaujamo minėto bendrojo likvidumo koeficiento kriterijus, pelno – nuostolio ataskaitas ir bus viskas aišku. Pamatysite, kad yra tokių įmonių, kur neišmokėti 25 litų mln. pelno ir pan.“

Randa būdų „užauginti“ įmonės turtą

Pašnekovo teigimu, itin dažnai įmonė tik dirbtinai atitinka minėto koeficiento kriterijų. „Dirbant įprastu režimu įmonėje įvairių įsipareigojimų visuomet atsiranda. Žinoma, gali taip nutikti, kad įmonė prikaups tiek turto, kad atitiks koeficiento reikalavimą, bet įprastomis sąlygomis, nepridedant įmonei daugiau turto nei jo reikia, tai labai reti atvejai.“

Įmonės vadovas akcentavo, kad norint atitikti likvidumo koeficiento kriterijų, įmonėms tenka kaip reikiant paplušėti – neišsimokėti metinio pelno, didinti įstatinį kapitalą ir pan.

Apie tai, kokį realų efektą rinkoje duoda tokių perteklinių reikalavimų buvimas, kalbintas įmonės vadovas sakė: „Kalbėkime apie didesnes įmones, nes mažoms tokį koeficientą atitikti lengviau. Kai rengiami didelės vertės viešųjų pirkimų konkursai ir juose taikomas šio koeficiento reikalavimas, pasitaiko atvejų, kad iš vis konkurse niekas negali dalyvauti. Būna ir taip, kad atsiranda penkios galinčios jame dalyvauti įmonės. Tarkime, kad dvi iš jų atkrenta dėl kokių nors kitų priežasčių, o likusios trys susitinka, pasikalba... Patys suprantate, kaip viskas vyksta toliau.“

Verslininkai tvarkos nesikrato, bet siūlo reguliuoti

Paklaustas, ar apskritai toks koeficientas yra reikalingas, pašnekovas buvo atviras: „Šis koeficientas atspindi įmonės gebėjimą atsiskaityti trumpuoju laikotarpiu, jis tarsi įrodo įmonės pajėgumą. Gal patys koeficientai tikrai reikalingi, bet reiktų kalbėti apie reguliavimą ar taikymą tik itin sudėtingų, strateginių objektų statybos atveju.“

Pašnekovo teigimu, sunkai suvokiama logika, kai tokio koeficiento reikalavimas keliamas ieškant, kas suremontuos mokyklą: „Juk tai nedidelės apimties nesudėtingas darbas. Suprantu, kad yra strateginių objektų, kai vėlavimas negalimas, pavyzdžiui, suskystintųjų dujų terminalo statybos atveju. Sutinku, kad toks objektas labai svarbus ir reikia papildomų saugiklių.“

Įmonės vadovas akcentavo, kad bendrovių finansinio pajėgumo rodikliai tikrai svarbūs, tačiau, kai jie kuriami dirbtinai, vargu, ar tikrai atspindi įmonės pajėgumus. Pašnekovas išsakė mintį, kad tokio koeficiento taikymą galėtų būti sąlyginis, atsižvelgiant į patį projektą ar jo sumą.

„Gal užtektų taikyti tik 0,5 ar 0,7? Kodėl būtinai turime kalbėti būtent apie vieneto reikšmę? Jei kokia nors statybinė įmonė pasieks 1,5 šio koeficiento rodiklį, tai kas tuomet?“ – juokavo pašnekovas ir pridūrė, kad kol šio koeficiento tikslus taikymas nėra apibrėžtas, visi tai traktuoja, kaip kam tuo metu patogiau.

Pirkimo sąlygas skuba skųsti

VPT atstovės Vytautės Šmaižytės teigimu, Rizikos valdymo ir statistikos skyrius retkarčiais gauna pretenzijų, kuriose tiekėjai skundžia pirkimo sąlygose nustatyto kritinio likvidumo koeficiento reikšmę. Tiesa, dėl bendrojo likvidumo kriterijaus pretenzijų nebuvo pastaruoju metu gauta.

„Tiekėjai nurodo, kad perkančioji organizacija nustatė per aukštą kritinio likvidumo koeficiento reikšmę, pavyzdžiui, ne mažesnę kaip vienetas. Tuo tarpu VPT tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose nustatyta, kad kritinio likvidumo reikšmė turi būti ne mažesnė nei 0,5“, – teigė ji.

Koeficiento taikymas – filtras nepatikimoms įmonėms?

Pasak pašnekovės, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tikslas yra įsitikinti tiekėjo patikimumu, pajėgumu ir kompetencija, o nustatyti objektyviais kriterijais pagrįsti reikalavimai skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie yra pajėgūs vykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę pasiūlymus pateikti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi.

„Kvalifikaciniai reikalavimai pagrindiniam tiekėjui ir subrangovams turi būti nustatyti, atsižvelgiant į VPĮ reikalavimus, jog tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kad pagrindinius darbus atliks tiekėjas (tuo pačiu ir nustatyti pagrindinius darbus). Tokiu būdu, pvz., subrangovams, kurios būna mažesnės įmonės, siauresnės specializacijos, bus iškelti žemesni kvalifikaciniai reikalavimai“, – sakė V. Šmaižytė.

Kalbėdama apie dažniausiai pasitaikančius perteklinius reikalavimus, VPT atstovė teigė, jog dažniausiai pasitaiko šie: kvalifikaciniai reikalavimai įvykdytoms sutartims bei jų vertėms neproporcingi pirkimo objektui; reikalavimai specialistams bei jų skaičiui neproporcingi pirkimo objektui; reikalavimai tiekėjams pasiūlymuose pateikti neatlyginamai teikiamą informaciją apie tiekėjo teisinį statusą ar duomenis iš SODROS.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-09-21 15:32
Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas viešojo aukciono būdu parduoda vaizdingoje Vilniaus vietoje esantį valstybei priklausantį Belmonto žirgyną. Kompleksas viešojo aukciono būdu parduodamas už pradinę 1,97 mln. eurų sumą.
nuotrauka
2020-09-21 15:14
Šiandien, rugsėjo 21 d., pirmą kartą Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektoriai kartu su kolegomis iš Belgijos vienu metu savo šalyse atliko tos pačios įmonės patikrinimą.
nuotrauka
2020-09-21 09:24
Vilniaus „Grinda“ užbaigė sostinės judrios T. Narbuto gatvės lietaus nuotekų kolektoriaus rekonstrukciją. Įgyvendinant šį projektą, pirmą kartą Lietuvoje panaudoti inovatyvūs sprendimai aukštai iškėlė panašių inžinerinių projektų vadybos kartelę.
nuotrauka
2020-09-18 10:54
Pakeitus teisės aktus, kaip praneša Statybos inspekcija, nebeliko reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą statant ar rekonstruojant nesudėtingąjį statinį upėje ar jos dalyje, kuri įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą.
nuotrauka
2020-09-18 10:29
Šiandien, rugsėjo 18 d., Valstybinės miškų tarnybos (VMT) direktoriaus pareigas pradėjo eiti Karolis Mickevičius, pastaruoju metu laikinai vadovavęs šiai tarnybai.
nuotrauka
2020-09-18 09:23
Nauja elektrinės tomografijos įranga, kurią įsigijo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, leis šį metodą veiksmingai panaudoti geologiniams tyrimams ir padidins aplinkosaugininkų galimybes fiksuoti nelegalius taršos šaltinius, įvertinti užterštas teritorijas.
nuotrauka
2020-09-18 09:18
Naujos statybos būstai pabrango 1 proc. Vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 1,7 proc., o butai daugiabučiuose namuose – 0,8 proc.
nuotrauka
2020-09-17 12:24
Gerinant eismo sąlygas ir saugą, per ateinančius metus Lentvaryje bus rekonstruota geležinkelio pervaža ir įrengtas tunelis automobiliams po geležinkeliu. Tai žymiai pagerins susisiekimo sąlygas Lentvario mieste, kurį geležinkelio linija dalina į dvi dalis ir dėl intensyvaus traukinių eismo ties per...
nuotrauka
2020-09-16 16:52
Asfaltu pasidengs dar 8 žvyrkeliai, taip pat bus atliktas paprastasis kelio dangos remontas trijų magistralinių kelių ruožuose, o viena keturšalė sankryža bus rekonstruota į saugesnę – žiedinę.
nuotrauka
2020-09-16 12:32
Jau artimiausiu metu ant MRU Studentų namų stogų Vilniaus Didlaukio gatvėje bus sumontuotos pirmosios saulės energijos jėgainės, kurios gamins ir tieks elektros energiją čia gyvenantiems universiteto studentams.
nuotrauka
2020-09-16 09:36
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) nemažai dėmesio skiria įmonėms, vystančioms bei parduodančioms prabangius naujos statybos būstus. Pastebima, kad „pamirštus“ mokesčius verslininkai deklaruoja tik sulaukę VMI dėmesio, o pažeidimai siejami su tyčiniu mokesčių mokėjimo atidėliojimu bei vad...
nuotrauka
2020-09-16 09:11
Gyventojų susidomėjimas papildomu kvietimu teikti paraiškas Klimato kaitos programos paramai taršiems šildymo katilams keisti didesnis, nei tikėtasi. Šiai paramai buvo skirta 2 mln. eurų, o Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) iki rugsėjo 15 d., kai baigėsi laikas paraiškoms teikti, gavo 987 pa...
nuotrauka
2020-09-15 11:30
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia dalyvauti konkurse ir teikti paraiškas pagal atnaujintą ES priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarpautiškumo skatinimas“ kvietimą. Tai priemonė, skirta inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesui bei jų patekimu...
nuotrauka
2020-09-15 09:58
Konstituciniam Teismui rugsėjo 11 d. nutarimu pripažinus, kad atestuotų architektų, nesiverčiančių tokia profesine veikla, privaloma narystė Architektų rūmuose pažeidžia Konstituciją, Aplinkos ministerija siūlys priimti reikiamas Architektų rūmų įstatymo pataisas.
nuotrauka
2020-09-15 09:47
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame net 16 asmenų kaltinami sukčiavimu, dokumentų klastojimu, kai buvo padaryta didelė žala, bei apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Valstybei ir keliems juridiniams asmenims padaryta ...
nuotrauka
2020-09-15 08:00
Lietuvoje palengva įsibėgėja energetikos sektoriaus reforma, kai buitiniams elektros vartotojams sukuriama galimybė rinktis nepriklausomą tiekėją. Tačiau kokių naudų gali tikėtis galutinis vartotojas, kai dalis paslaugos – elektros tiekimas – perduodamas į privataus sektoriaus rankas? Ir kaip elektr...
nuotrauka
2020-09-14 16:14
Jau nuo kitos savaitės – rugsėjo 21 d. – gyventojai galės teikti paraiškas ir gauti finansavimą nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrinėms įsirengti arba saulės parkuose įsigyti bei seniems šildymo katilams pasikeisti. Teikti paraiškas bus galima visą mėnesį – iki spalio 21 d. Iš viso šiems kvi...
nuotrauka
2020-09-14 16:05
Konkurencijos taryba pateikė skundą antstoliui ir prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo šis sutiko su bendrovės Panevėžio statybos tresto (PST) pasiūlytu baudos, skirtos už Konkurencijos įstatymo pažeidimą, ir palūkanų mokėjimo grafiku, bei priimti sprendimą atlikti išieškojimo veiksmus, neišdėstant p...
nuotrauka
2020-09-14 11:18
Viešojoje erdvėje pasirodžius spekuliacijų dėl Vilniaus kongresų centro (buv. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų) kainos, projekto įgyvendintojas valstybės įmonė Turto bankas informuoja, kad statinio techninis projektas yra baigtas, tačiau pats projektas nėra priimtas užsakovo – Turto banko.
nuotrauka
2020-09-14 09:24
Konstitucinis Teismas pripažino, kad Architektų rūmų įstatymas (toliau – Įstatymas) tiek, kiek jame nustatyta atestuotų architektų, nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Lietuvos Respublikos architektų rūmuose (toliau – Rūmai), prieštarauja Konstitucijai, nes „Niekas negali b...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

„Grinda“ išaugo Vilniaus rūbą

Vilniaus „Grinda“ užbaigė sostinės judrios T. Narbuto gatvės lietaus nuotekų kolektoriaus rekonstrukciją. Įgyvendinant šį projektą, pirmą kartą Lietuvoje panaudoti inovatyvūs sprendimai aukš...