2020 lapkričio 27 d. penktadienis, 8:23
Reklama  |  facebook

Verslininkų sėkmė konkursuose – dirbtinai „užaugintas“ turtas

2015-06-10 10:07
Viskas, kas nėra draudžiama, neabejotai leistina – su tokia perkančiųjų organizacijų logika susiduria viešuosiuose pirkimuose bandančios dalyvauti šalies įmonės. Ne paslaptis, kad viešųjų pirkimų sąlygos neretai lyg pagal užsakymą siūtos kurpaitės idealiai atitinka kurios nors vienos iš konkurso dalyvių charakteristikas, o štai kitus nepageidaujamus konkurentus galima atbaidyti papuošiant konkurso sąlygas įvairiais papildomais reikalavimais.
nuotrauka
Dažniausiai problemų konkursuose dalyvaujančioms įmonėms kyla dėl to, kad VPT rekomendacijos nėra privalomos, juose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Asociatyvi portalo nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
Vienas dažniausiai pasitaikančių ir neretai itin sunkiai įgyvendinamų reikalavimų yra tai, kad įmonės bendrojo likvidumo koeficientas (nuosavo įmonės kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) būtų ne mažesnis kaip vienetas.

Į verslininkų pretenzijas, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) koeficiento taikymą reglamentuoja tik rekomendacinio pobūdžio pastabose, perkančiosios organizacijos atšauna, kad būtent šios rekomendacijos ir leidžia sudaryti tokias konkursų sąlygas, kokias mano esant optimaliausiomis.

Kriterijų sąrašas – be pabaigos


VPT patvirtintose tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijose nuo 2007 m. neberekomenduojama perkančiosioms organizacijoms, kaip vieną iš tiekėjų finansinę būklę parodančių kriterijų, nustatyti bendrojo likvidumo kriterijų ir yra likęs rekomenduojamas vienas likvidumo kriterijus – kritinio likvidumo (t. y. Trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais).

Dažniausiai problemų konkursuose dalyvaujančioms įmonėms kyla dėl to, kad VPT rekomendacijos nėra privalomos, juose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis.

Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai rinktis ir kitus finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo kriterijus, kiek jie yra proporcingi perkamam objektui, dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos.

Anot VPT specialistų, kai vertinama tiekėjų kvalifikacija, perkančioji organizacija, privalo atsižvelgti į VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje (šiame straipsnyje apibrėžiamos sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime – aut. past.) nustatytas aplinkybes, o kitus kvalifikacijos reikalavimus ji pasirenka savo nuožiūra.

Konkursų sąlygose – ir neįgalūs darbuotojai

Apie tai, kokių dar perteklinių reikalavimų ar abejotinų sąlygų be jau minėto bendrojo likvidumo koeficiento pasitaiko darbo praktikoje ir kas trukdo sėkmingam dalyvavimui viešųjų pirkimų konkursuose, portalui STATYBUNAUJIENOS.LT sutiko papasakoti vienos statybų įmonės vadovas (dėl to, kad jo vadovaujama įmonė nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, pašnekovas pageidavo išsaugoti jo anonimiškumą, tačiau redakcijai tikrieji jo vardas ir pavardė yra žinomi – aut. past.)

„Kiekvienu atveju dalyvavimą viešųjų pirkimų konkurse yra iššūkis. Niekam ne paslaptis, kad daug dalykų aptariama neoficialiai, o paskui konkursas jau tampa formalumu. Žinoma, didelė dalis įmonių tiesiog bando savo laimę,“ – sakė jis.

Įmonės vadovas prisiminė neseną atvejį, kai konkurso sąlygose atsirado reikalavimas, kad konkurse dalyvaujančioje įmonėje būtų įdarbinta negalią turinčių žmonių. „Buvo toks reikalavimas, kad dalį įmonės darbuotojų sudarytų tam tikras skaičius neįgaliųjų. Esama tokios tendencijos, kad visuomet ieškoma tokių išskirtinių „kabliukų“. Pasitaiko įvairių reikalavimų dėl darbų vadovų. Juk kartais nebūtinai pačiai įmonei reikia turėti tam tikrus specialistus, užtenka, kad šie specialistai dirbtų įmonėse, kurių paslaugas mes perkame... Prie tokių ir panašių reikalavimų jau prisitaikėme ir jie nebestebina“, – pasakojo pašnekovas.

Nėra nusistovėjusios tvarkos

Paklaustas, su kokiomis didžiausiomis kliūtimis viešųjų pirkimų konkursuose tenka susidurti jo vadovaujamai įmonei, pašnekovas kalbėjo: „Mūsų įmonė atitinka didžiąją dalį reikalavimų, tad dažniausiai susiduriame su minėto likvidumo koeficiento reikalavimu. Šis koeficientas yra perteklinis, bet jis aktyviai taikomas ir būtent dėl šios priežasties įmonės dažniausiai netenka galimybės dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.“

Pašnekovas pritarė, kad praktikoje vadovaujamasi taisykle „kas neuždrausta, tas galima, o jei paveiku, tai ir dažnai naudojama“. „Taip ir būna. Teko girdėti apie vieną Aukščiausiojo teismo bylą, kur teismas pasisakė, kad minėtą koeficientą naudoti galima. Žinoma, man sunku vertinti, kokie buvo tokio sprendimo argumentai, bet tai rodo, kad nėra nusistovėjusios tvarkos ir praktikos ir kaip kas nori, taip ir daro“, – kalbėjo pašnekovas.

Situaciją gelbėjo įteikti skundai


Ne visuomet perkančiosios organizacijos lieka kurčios konkursų dalyvių kritikai. „Mūsų įmonės praktikoje būta atvejų, kuomet konkurse perteklinį bendrojo likvidumo koeficiento buvimą skundėme. Skundus adresavome pačiai perkančiajai organizacijai ir nurodėme, kad jei toks reikalavimas nebus panaikintas, kreipsimės į atsakingas institucijas. Būta atvejų, kuomet toks perteklinis reikalavimas iš konkurso sąlygų buvo pašalintas“, – patirtimi dalijosi pašnekovas.

Įmonės vadovo teigimu, taip sėkmingai išspręsti susidariusią problemą pavyksta tikrai ne visada. „Šiemet jau esame sulaukę dviejų neigiamų atsakymų, kai kreipėmės dėl minėto koeficiento reikalavimo panaikinimo. Perkančiosios organizacijos atsakė, kad toks reikalavimas nėra perteklinis ir jį paliko konkurso sąlygose“, – kalbėjo jis.

Mįslė – pelno ir nuostolių ataskaitose

Išradingi verslininkai renkasi ne tik teisinį kelią, norėdami sėkmingai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, randama ir kitų išeičių, kaip patenkinti konkursų sąlygose esančio likvidumo koeficiento reikalavimą.

„Vienas iš variantų – vykdyti jungtinę veiklą su kitomis įmonėmis, bet praktikoje esame susidūrę su atvejais, kuomet reikalaujama, kad kiekviena šios jungtinės veiklos partneris atitiktų šio koeficientų reikalavimus“, – kalbėjo pašnekovas.

Verslininkai taip pat rado dar vieną būdą, kaip įmonės turtą „užauginti“ taip, kad pavyktų atitikti minėtąjį koeficientą – metų pabaigoje įmonės sau neišmoka dividentų.

Apie tokį įmonės turto auginimo būdą teigė girdėjęs ir portalo kalbintas įmonės vadovas: „Užtenka žvilgtelėti į didžiausių kompanijų, kurios puikiai atitinka reikalaujamo minėto bendrojo likvidumo koeficiento kriterijus, pelno – nuostolio ataskaitas ir bus viskas aišku. Pamatysite, kad yra tokių įmonių, kur neišmokėti 25 litų mln. pelno ir pan.“

Randa būdų „užauginti“ įmonės turtą

Pašnekovo teigimu, itin dažnai įmonė tik dirbtinai atitinka minėto koeficiento kriterijų. „Dirbant įprastu režimu įmonėje įvairių įsipareigojimų visuomet atsiranda. Žinoma, gali taip nutikti, kad įmonė prikaups tiek turto, kad atitiks koeficiento reikalavimą, bet įprastomis sąlygomis, nepridedant įmonei daugiau turto nei jo reikia, tai labai reti atvejai.“

Įmonės vadovas akcentavo, kad norint atitikti likvidumo koeficiento kriterijų, įmonėms tenka kaip reikiant paplušėti – neišsimokėti metinio pelno, didinti įstatinį kapitalą ir pan.

Apie tai, kokį realų efektą rinkoje duoda tokių perteklinių reikalavimų buvimas, kalbintas įmonės vadovas sakė: „Kalbėkime apie didesnes įmones, nes mažoms tokį koeficientą atitikti lengviau. Kai rengiami didelės vertės viešųjų pirkimų konkursai ir juose taikomas šio koeficiento reikalavimas, pasitaiko atvejų, kad iš vis konkurse niekas negali dalyvauti. Būna ir taip, kad atsiranda penkios galinčios jame dalyvauti įmonės. Tarkime, kad dvi iš jų atkrenta dėl kokių nors kitų priežasčių, o likusios trys susitinka, pasikalba... Patys suprantate, kaip viskas vyksta toliau.“

Verslininkai tvarkos nesikrato, bet siūlo reguliuoti

Paklaustas, ar apskritai toks koeficientas yra reikalingas, pašnekovas buvo atviras: „Šis koeficientas atspindi įmonės gebėjimą atsiskaityti trumpuoju laikotarpiu, jis tarsi įrodo įmonės pajėgumą. Gal patys koeficientai tikrai reikalingi, bet reiktų kalbėti apie reguliavimą ar taikymą tik itin sudėtingų, strateginių objektų statybos atveju.“

Pašnekovo teigimu, sunkai suvokiama logika, kai tokio koeficiento reikalavimas keliamas ieškant, kas suremontuos mokyklą: „Juk tai nedidelės apimties nesudėtingas darbas. Suprantu, kad yra strateginių objektų, kai vėlavimas negalimas, pavyzdžiui, suskystintųjų dujų terminalo statybos atveju. Sutinku, kad toks objektas labai svarbus ir reikia papildomų saugiklių.“

Įmonės vadovas akcentavo, kad bendrovių finansinio pajėgumo rodikliai tikrai svarbūs, tačiau, kai jie kuriami dirbtinai, vargu, ar tikrai atspindi įmonės pajėgumus. Pašnekovas išsakė mintį, kad tokio koeficiento taikymą galėtų būti sąlyginis, atsižvelgiant į patį projektą ar jo sumą.

„Gal užtektų taikyti tik 0,5 ar 0,7? Kodėl būtinai turime kalbėti būtent apie vieneto reikšmę? Jei kokia nors statybinė įmonė pasieks 1,5 šio koeficiento rodiklį, tai kas tuomet?“ – juokavo pašnekovas ir pridūrė, kad kol šio koeficiento tikslus taikymas nėra apibrėžtas, visi tai traktuoja, kaip kam tuo metu patogiau.

Pirkimo sąlygas skuba skųsti

VPT atstovės Vytautės Šmaižytės teigimu, Rizikos valdymo ir statistikos skyrius retkarčiais gauna pretenzijų, kuriose tiekėjai skundžia pirkimo sąlygose nustatyto kritinio likvidumo koeficiento reikšmę. Tiesa, dėl bendrojo likvidumo kriterijaus pretenzijų nebuvo pastaruoju metu gauta.

„Tiekėjai nurodo, kad perkančioji organizacija nustatė per aukštą kritinio likvidumo koeficiento reikšmę, pavyzdžiui, ne mažesnę kaip vienetas. Tuo tarpu VPT tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose nustatyta, kad kritinio likvidumo reikšmė turi būti ne mažesnė nei 0,5“, – teigė ji.

Koeficiento taikymas – filtras nepatikimoms įmonėms?

Pasak pašnekovės, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tikslas yra įsitikinti tiekėjo patikimumu, pajėgumu ir kompetencija, o nustatyti objektyviais kriterijais pagrįsti reikalavimai skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie yra pajėgūs vykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę pasiūlymus pateikti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi.

„Kvalifikaciniai reikalavimai pagrindiniam tiekėjui ir subrangovams turi būti nustatyti, atsižvelgiant į VPĮ reikalavimus, jog tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kad pagrindinius darbus atliks tiekėjas (tuo pačiu ir nustatyti pagrindinius darbus). Tokiu būdu, pvz., subrangovams, kurios būna mažesnės įmonės, siauresnės specializacijos, bus iškelti žemesni kvalifikaciniai reikalavimai“, – sakė V. Šmaižytė.

Kalbėdama apie dažniausiai pasitaikančius perteklinius reikalavimus, VPT atstovė teigė, jog dažniausiai pasitaiko šie: kvalifikaciniai reikalavimai įvykdytoms sutartims bei jų vertėms neproporcingi pirkimo objektui; reikalavimai specialistams bei jų skaičiui neproporcingi pirkimo objektui; reikalavimai tiekėjams pasiūlymuose pateikti neatlyginamai teikiamą informaciją apie tiekėjo teisinį statusą ar duomenis iš SODROS.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-11-26 11:51
Vokietijos polimerų kompanija REHAU pasirašė sutartį su „YIT Lietuva“ dėl partnerystės finansuojant ir statant naują mikrokabelių vamzdžių sistemų gamyklą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). Dar spalio pabaigoje šiam objektui buvo gautas statybos leidimas, o veiklą REHAU gamykla planuoja ...
nuotrauka
2020-11-26 10:50
Ketvirtadalis mirtinas traumas darbe šiais metais patyrusių darbuotojų – dirbantys pirmus metus naujoje darbo vietoje. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, iš gautų 24 pranešimų apie mirtinus įvykius darbe – 6 atvejai, kai žuvo ilgesnio darbo stažo darbovietėje neturintys darbuotojai.
nuotrauka
2020-11-26 08:22
Vilniaus miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija baigė derybas su ispanų architektūros studija „Arquivio architects“, pernai tarptautiniame architektūros konkurse pripažinta geriausio Nacionalinės koncertų salės projekto autore.
nuotrauka
2020-11-25 11:51
Sodininkų bendrijų teritorijose esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius gali statytis tik sodininkų bendrijų nariai. Tokiems statiniams statyti turi būti gautas sutikimas iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT).
nuotrauka
2020-11-25 11:38
Trakų aplinkosaugininkams atlikus ūkinę veiklą vykdančios įmonės, kurios pavadinimas neatskleidžiamas, neplaninį patikrinimą, nustatyta neteisėtai kaupiamų ir laikomų statybinių atliekų. Aptikta ir pavojingų atliekų. Įmonė šiuos pažeidimus pagal privalomąjį nurodymą turės susitvarkyti iki gruodžio 1...
nuotrauka
2020-11-25 09:32
Tarptautinė nekilnojamojo turto (NT) konsultacijų bendrovė „Newsec“ tarpininkavo parduodant 18 tūkst. kv. m ploto logistikos centrą, priklausiusį Norvegijos bendrovei „BCP Logistics Property III“. Objektą už beveik 10 mln. Eur įsigijo dabartinis nuomininkas UAB „Vingės Terminalas“.
nuotrauka
2020-11-24 16:33
Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, susijusią su galimomis korupcinėmis nusikalstamomis veikomis UAB „Raseinių vandenys“. Prieš teismą stos buvęs savivaldybės bendrovės vadovas S. B., šiuo metu bendrovėje tebedirbantis nuotekų tvarkymo inžinier...
nuotrauka
2020-11-24 11:13
Mažeikių rajone tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ plėtojamas vėjo elektrinių parkas jau turi už projekto statybą ir priežiūrą atsakingą partnerį – bendrovę Nordex Energy SE & Co. KG.
nuotrauka
2020-11-24 10:33
2020 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 18,4 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams – 1,1 tūkst., arba 6,3 proc., daugiau nei 2020 m. antrąjį ketvirtį. Palyginti su 2019 m. atitinkamu ketvirčiu, laisvų darbo vietų skaičius beveik nesikeitė – jų buvo 0,1 tūkst., arba 0,8 proc.,...
nuotrauka
2020-11-23 09:04
Vilniaus stoties rajone toliau ruošiamasi dideliems pokyčiams. Geležinkelio stoties teritorijos pertvarkos projektą „Vilnius Connect“ inicijavę „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) planuoja atnaujinti geležinkelio stoties pastatą ir kurti naują mobilumo centrą.
nuotrauka
2020-11-23 08:42
Klaipėdos miesto savivaldybė ruošiasi nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiančio Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimui. Šis įstatymas tiesiogiai palies ne tik tuos, kuriems tenka pareiga užtikrinti jo įgyvendinimą – savivaldybės administraciją, miesto Tarybą, bet ir nekilnojamoj...
nuotrauka
2020-11-23 07:50
UAB „Švykai“ laimėjo „LTG Infra“ skelbtą viešąjį konkursą – parengti Lyduvėnų geležinkelio tilto remonto darbo projektą ir atlikti remonto darbus. 2 602 364,06 Eur be PVM vertės projektą įmonė įsipareigojo įgyvendinti per 24 mėnesius.
nuotrauka
2020-11-20 14:39
V. Bakas prašė kasacinio teismo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriais buvo iš dalies tenkintas ieškovės UAB koncerno „MG Baltic“ ieškinys.
nuotrauka
2020-11-20 10:36
Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) kartu su asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija ir Lietuvos statybos inžinierių sąjunga pateikė statybų sektoriaus pasiūlymus naujajai Vyriausybės programai, siekiant kurti tvarią ir pažan...
nuotrauka
2020-11-20 10:01
Aplinkos ministerija skyrė Europos Sąjungos fondų lėšų dar dviem naftos produktais užterštoms teritorijoms, kuriose anksčiau buvo naftos bazės, sutvarkyti.
nuotrauka
2020-11-20 08:18,      papildyta 2020-11-20 09:49, Papildyta TILSTOS komentaru
Rangos darbus Vilniaus kogeneracinėje jėgainės biokuro bloke atlikusios, bet atsiskaitymo nuo vasaros pradžios nesulaukiančios bendrovės konstatavo, kad neturi galimybių tęsti jėgainės statybų. Šešios Lietuvos statybų įmonės pasirašė memorandumą, kad bendromis jėgomis sieks apmokėjimo už jau atliktu...
nuotrauka
2020-11-19 13:55
Kasmet abiturientams tenka gerokai pasukti galvą, kol išsirenka tinkamą studijų kryptį, po kurių seka svajonių darbo paieškos. Ne vienas studentas prisipažintų, kad šią užduotį reikia atlikti labai gerai, o žingsniai turėtų būti itin nuoseklūs. Būtent tokiu įsitikinimu vadovavosi Tautvydas Šimanausk...
nuotrauka
2020-11-18 12:00
Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) primena, jog, atsižvelgiant į valstybės finansinės pagalbos priemonių įgyvendinimą nustatančius teisės aktų reikalavimus, iki š.m. gruodžio 31 d. galiojančiomis priemonėmis norinčios pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio v...
nuotrauka
2020-11-18 11:48
Tauragės apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 271 straipsnio 1 dalį dėl galimai bekelės automobiliais suniokotos Tauragės rajone esančios Laukesos aukštapelkės.
nuotrauka
2020-11-18 11:12
Vilniaus miesto savivaldybė Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) byloje dėl Daugiafunkcio komplekso siūlo taikos sutartį. Toks pasiūlymas iš savivaldybės į Viešųjų pirkimų tarnybą išsiųstas reaguojant į Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo nurodyta, kad gegužės pabaigoje VPT neteisėtai sustabdė kon...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Siūlo sprendimą, kaip paprastai atsikratyti statybinių atliekų ir kitų rakandų

Antrasis karantinas suteikė progą daugiau laiko skirti namams – išsivalyti juos nuo nereikalingų daiktų, susitvarkyti sandėliuką ar baigti užsitęsusius remonto darbus. „Ecoservice“ ekspertai...
nuotrauka

Statote namą? Tai gali praversti: kaip sumažinti šiluminių tiltelių įtaką

Statydami energiškai efektyvų namą visų pirma siekiame maksimaliai sumažinti galimus energijos nuostolius, įrengti efektyvią izoliaciją ir užtikrinti patikimą pastato sandarumą.