2020 rugsėjo 22 d. antradienis, 10:56
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Viešieji pirkimai. Ką daryti verslininkams, kai rekomendacijos tampa taisyklėmis

2015-06-25 13:03
Viešųjų pirkimų konkursai labai svarbūs tiek didžiųjų, tiek mažesnių įmonių verslo vystymui. Tiesa, ne visuomet. Tai, kas regis, labai aiškiai reglamentuojama įstatymų, ne visuomet pavyksta padaryti be kliūčių, mat kartais šių konkursų sąlygose esantys tam tikri pertekliniai reikalavimai tampa tikrų tikriausia prieblandos zona verslininkams.
nuotrauka
Nors Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai rinktis ir kitus kriterijus, neretai konkursus laimi tik „specialiuosius“ reikalavimus atitinkančios įmonės, o kitos dalyvavimą konkurse baigia dar skaitydamos sąlygas. Asociatyvi portalo nuotr.


Minimos įmonės
TRINITI, advokatų profesinė bendrija,
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
Rekomendacijos tampa neįveikiama kliūtimi

Bene dažniausiai pasitaikantis perteklinis konkursų sąlygų reikalavimas yra tai, kad įmonės, kuri nori dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse, bendrojo likvidumo koeficientas (nuosavo įmonės kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) būtų ne mažesnis kaip vienetas.

Viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) koeficiento taikymą reglamentuoja tik rekomendacinio pobūdžio pastabomis.

VPT patvirtintose tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijose nuo 2007 m. neberekomenduojama perkančiosioms organizacijoms, kaip vieną iš tiekėjų finansinę būklę parodančių kriterijų, nustatyti bendrojo likvidumo kriterijų. Yra likęs rekomenduojamas vienas likvidumo kriterijus – kritinio likvidumo (t. y. Trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais).

Kadangi šios VPT rekomendacijos nėra privalomos, o jose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, konkursuose dalyvaujančios įmonės neretai jų sąlygose randa sunkiai įgyvendinamų reikalavimų.

Reikalavimai – fantazijos klausimas

Net ir žinodamos apie minėtos tarnybos poziciją, dėl reikalavimo taikyti minėto koeficiento kriterijų, perkančiosios organizacijos neretai atsisako tokią sąlygą išbraukti iš konkurso reikalavimų ir tikina, kad būtent šios rekomendacijos ir leidžia sudaryti optimalias konkursų sąlygas.

Anot VPT specialistų, kai vertinama tiekėjų kvalifikacija, perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje [šiame straipsnyje apibrėžiamos sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime – aut. past.] nustatytas aplinkybes, o kitus kvalifikacijos reikalavimus ji pasirenka savo nuožiūra.

Nors Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai rinktis ir kitus finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo kriterijus, kiek jie yra proporcingi perkamam objektui, dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos, bet to pasiekti pavyksta ne visuomet: konkursuose dalyvauja ir juos laimi tik „specialiuosius“ reikalavimus atitinkančios įmonės, o tos įmonės, kurio ne mažiau sėkmingai galėtų teikti konkurencingas paslaugas, savo dalyvavimą konkurse baigia dar jo sąlygų skaitymo etape.

Vienos įmonės, spręsdamos šią problemą, teisybės ieško teismuose, kitos – bando jungtis bendrai veiklai su partneriais, o trečios dirbtinai didina įmonės kapitalą ir taip stengiasi žūtbūt atitikti minėtą koeficientą.

Ką daryti, susidūrus su pertekliniais reikalavimais?

Apie tai, kaip elgtis verslininkams susidūrus su pertekliniais reikalavimais viešuosiuose konkursuose, pataria teisininkai.

„Naujausi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nustato, jog perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją konkursuose, gali atmesti paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas, jo vadovas, atstovai ar įmonės buhalteriai yra teisti arba turi nepanaikintą teistumą dėl sukčiavimo, kyšininkavimo, nusikalstamo bankroto bei nėra įvykdę mokestinių įsipareigojimų. Vis dėlto, pakeitimai numato, jog visi kiti įstatyme nustatyti bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai (pvz., ekonominiai, finansiniai, techniniai, profesiniai), įskaitant tiekėjo kritinio likvidumo koeficiento reikšmės dydį, perkančiosios organizacijos yra laisvai nustatomi ir pasirenkami kiekvieno atskiro viešojo pirkimo sąlygose, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką“, – teigė advokatų kontoros TRINITI konsultantas Tomas Seikalis.

Anot p. Seikalio, įstatyme papildomai nurodyta, jog perkančioji organizacija turi teisę, bet ne prievolę, pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus bei pateikti sąrašą dokumentų, kurių perkančioji organizacija gali reikalauti iš dalyvių. Tai reiškia, jog perkančioji organizacija turi teisę įsitikinti tinkama kandidato ar tiekėjo ekonomine ir finansine būkle ir prašyti pateikti, pavyzdžiui, paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą, jei šalyje, kurioje yra registruota bendrovė, įstatymai reikalauja skelbti balansą.

„Šis įrodymas teikiamas siekiant pagrįsti tiekėjo atitikimą nustatytiems ekonominiams ir finansiniams rodikliams (nagrinėjamu atveju – kritinio likvidumo koeficientui), kurie nurodyti įmonės balanse. Taigi galima teigti, jog savo esme likvidumo koeficiento reikalavimas yra leistinas ir negali būti automatiškai traktuojamas kaip perteklinis, jei tai neperžengia Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų. Žinoma, kiekvienas atvejis yra individualus ir būtent teismų praktika formuoja naujausią tokio reglamentavimo vertinimą“, – kalbėjo specialistas.

Teismo praktika – palanki verslininkams

Pasak TRINITI teisininko, Viešųjų pirkimų tarnybos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose nustatyta, kad kritinio likvidumo koeficientas, kuris paprastai vertinamas vykdant didelės vertės pirkimus – tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais, o rekomenduojama jo reikšmė – ne mažesnė nei 0,5. Jeigu jo reikšmė mažesnė arba trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs nuliui, laikoma, kad tiekėjai atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. 

Teikiant duomenis Finansinio kriterijaus atitikimo pagrindimui taip pat svarbus finansinių ataskaitos laikotarpis. Šiam tikslui turėtų būti teikiamas paskutinių finansinių metų balansas arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.

„Teismų praktikoje buvo nagrinėjama situacija, kuomet iš perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų buvo matyti, kad tiekėjo pateiktas praėjusių finansinių metų balansas neįrodo tiekėjo atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams – kritinio likvidumo koeficiento reikšmė nesiekia reikalaujamo minimumo. Vis dėlto, tiekėjo pateiktas einamųjų metų tarpinis balansas įrodė tiekėjo atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Perkančiajai organizacijai atmetus tokį tiekėjo pasiūlymą, teismas šį žingsnį pripažino neteisėtu. Teismas nurodė, jog yra daug svarbiau, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiktų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki pasiūlymo pateikimo ir dėl to būtų pajėgus tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus nei tiekėjo kritinio likvidumo atitikimas nustatytą kriterijų pagal pateiktą pasiūlymą praėjusiais finansiniais metais“, – teigė TRINITI teisininkas T. Seikalis. 

Žinoma, reikia paminėti, kad teismų praktikos šiuo klausimu kol kas nėra daug, tad kiekvienas atvejis yra individualus ir būtų sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes kaip paminėtu atveju.

Siūlo verslininkams neužsimerkti prieš korupciją

TRINITI teisininko teigimu, nors proporcingumo principas naujajame VPĮ bus įtvirtintas tik po metų, perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, kad pirkimo procese jo vis tiek būtų laikomasi, nes tai bendrasis ES teisės principas.

„Jei rangovas konkurso sąlygose randa perteklinių arba neproporcingų reikalavimų, jis nedelsiant turi kreiptis į perkančiąją organizaciją prašydamas pagrįsti tokį reikalavimą, taip pat savarankiškai surinkti teisinius įrodymus, atlikti analizę, gauti ekspertų ar kompetentingų institucijų išvadas dėl tam tikrų konkurso sąlygų nuostatų neproporcingumo. Jeigu rangovui pateikus įrodymus arba pretenziją perkančiajai organizacijai dėl neproporcingų konkurso sąlygų perkančioji organizacija netenkina šio reikalavimo, rangovas turi teisę apskųsti tokį sprendimą per 15 dienų apygardos teismui. Taip pat veiksminga poveikio priemonė yra viešumas ir žiniasklaida“, – patarė specialistas.

Advokatų kontoros TRINITI konsultantas T. Seikalis pabrėžė, kad darbų pirkimai, kaip ir medicinos prekių ar paslaugų, yra vieni labiausiai korumpuotų viešųjų pirkimų, o didžiausia verslininkų daroma klaida, kad jie į tai užmerkia akis.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-09-21 15:32
Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas viešojo aukciono būdu parduoda vaizdingoje Vilniaus vietoje esantį valstybei priklausantį Belmonto žirgyną. Kompleksas viešojo aukciono būdu parduodamas už pradinę 1,97 mln. eurų sumą.
nuotrauka
2020-09-21 15:14
Šiandien, rugsėjo 21 d., pirmą kartą Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektoriai kartu su kolegomis iš Belgijos vienu metu savo šalyse atliko tos pačios įmonės patikrinimą.
nuotrauka
2020-09-21 09:24
Vilniaus „Grinda“ užbaigė sostinės judrios T. Narbuto gatvės lietaus nuotekų kolektoriaus rekonstrukciją. Įgyvendinant šį projektą, pirmą kartą Lietuvoje panaudoti inovatyvūs sprendimai aukštai iškėlė panašių inžinerinių projektų vadybos kartelę.
nuotrauka
2020-09-18 10:54
Pakeitus teisės aktus, kaip praneša Statybos inspekcija, nebeliko reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą statant ar rekonstruojant nesudėtingąjį statinį upėje ar jos dalyje, kuri įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą.
nuotrauka
2020-09-18 10:29
Šiandien, rugsėjo 18 d., Valstybinės miškų tarnybos (VMT) direktoriaus pareigas pradėjo eiti Karolis Mickevičius, pastaruoju metu laikinai vadovavęs šiai tarnybai.
nuotrauka
2020-09-18 09:23
Nauja elektrinės tomografijos įranga, kurią įsigijo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, leis šį metodą veiksmingai panaudoti geologiniams tyrimams ir padidins aplinkosaugininkų galimybes fiksuoti nelegalius taršos šaltinius, įvertinti užterštas teritorijas.
nuotrauka
2020-09-18 09:18
Naujos statybos būstai pabrango 1 proc. Vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 1,7 proc., o butai daugiabučiuose namuose – 0,8 proc.
nuotrauka
2020-09-17 12:24
Gerinant eismo sąlygas ir saugą, per ateinančius metus Lentvaryje bus rekonstruota geležinkelio pervaža ir įrengtas tunelis automobiliams po geležinkeliu. Tai žymiai pagerins susisiekimo sąlygas Lentvario mieste, kurį geležinkelio linija dalina į dvi dalis ir dėl intensyvaus traukinių eismo ties per...
nuotrauka
2020-09-16 16:52
Asfaltu pasidengs dar 8 žvyrkeliai, taip pat bus atliktas paprastasis kelio dangos remontas trijų magistralinių kelių ruožuose, o viena keturšalė sankryža bus rekonstruota į saugesnę – žiedinę.
nuotrauka
2020-09-16 12:32
Jau artimiausiu metu ant MRU Studentų namų stogų Vilniaus Didlaukio gatvėje bus sumontuotos pirmosios saulės energijos jėgainės, kurios gamins ir tieks elektros energiją čia gyvenantiems universiteto studentams.
nuotrauka
2020-09-16 09:36
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) nemažai dėmesio skiria įmonėms, vystančioms bei parduodančioms prabangius naujos statybos būstus. Pastebima, kad „pamirštus“ mokesčius verslininkai deklaruoja tik sulaukę VMI dėmesio, o pažeidimai siejami su tyčiniu mokesčių mokėjimo atidėliojimu bei vad...
nuotrauka
2020-09-16 09:11
Gyventojų susidomėjimas papildomu kvietimu teikti paraiškas Klimato kaitos programos paramai taršiems šildymo katilams keisti didesnis, nei tikėtasi. Šiai paramai buvo skirta 2 mln. eurų, o Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) iki rugsėjo 15 d., kai baigėsi laikas paraiškoms teikti, gavo 987 pa...
nuotrauka
2020-09-15 11:30
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia dalyvauti konkurse ir teikti paraiškas pagal atnaujintą ES priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarpautiškumo skatinimas“ kvietimą. Tai priemonė, skirta inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesui bei jų patekimu...
nuotrauka
2020-09-15 09:58
Konstituciniam Teismui rugsėjo 11 d. nutarimu pripažinus, kad atestuotų architektų, nesiverčiančių tokia profesine veikla, privaloma narystė Architektų rūmuose pažeidžia Konstituciją, Aplinkos ministerija siūlys priimti reikiamas Architektų rūmų įstatymo pataisas.
nuotrauka
2020-09-15 09:47
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame net 16 asmenų kaltinami sukčiavimu, dokumentų klastojimu, kai buvo padaryta didelė žala, bei apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Valstybei ir keliems juridiniams asmenims padaryta ...
nuotrauka
2020-09-15 08:00
Lietuvoje palengva įsibėgėja energetikos sektoriaus reforma, kai buitiniams elektros vartotojams sukuriama galimybė rinktis nepriklausomą tiekėją. Tačiau kokių naudų gali tikėtis galutinis vartotojas, kai dalis paslaugos – elektros tiekimas – perduodamas į privataus sektoriaus rankas? Ir kaip elektr...
nuotrauka
2020-09-14 16:14
Jau nuo kitos savaitės – rugsėjo 21 d. – gyventojai galės teikti paraiškas ir gauti finansavimą nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrinėms įsirengti arba saulės parkuose įsigyti bei seniems šildymo katilams pasikeisti. Teikti paraiškas bus galima visą mėnesį – iki spalio 21 d. Iš viso šiems kvi...
nuotrauka
2020-09-14 16:05
Konkurencijos taryba pateikė skundą antstoliui ir prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo šis sutiko su bendrovės Panevėžio statybos tresto (PST) pasiūlytu baudos, skirtos už Konkurencijos įstatymo pažeidimą, ir palūkanų mokėjimo grafiku, bei priimti sprendimą atlikti išieškojimo veiksmus, neišdėstant p...
nuotrauka
2020-09-14 11:18
Viešojoje erdvėje pasirodžius spekuliacijų dėl Vilniaus kongresų centro (buv. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų) kainos, projekto įgyvendintojas valstybės įmonė Turto bankas informuoja, kad statinio techninis projektas yra baigtas, tačiau pats projektas nėra priimtas užsakovo – Turto banko.
nuotrauka
2020-09-14 09:24
Konstitucinis Teismas pripažino, kad Architektų rūmų įstatymas (toliau – Įstatymas) tiek, kiek jame nustatyta atestuotų architektų, nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Lietuvos Respublikos architektų rūmuose (toliau – Rūmai), prieštarauja Konstitucijai, nes „Niekas negali b...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

„Grinda“ išaugo Vilniaus rūbą

Vilniaus „Grinda“ užbaigė sostinės judrios T. Narbuto gatvės lietaus nuotekų kolektoriaus rekonstrukciją. Įgyvendinant šį projektą, pirmą kartą Lietuvoje panaudoti inovatyvūs sprendimai aukš...