2020 lapkričio 27 d. penktadienis, 7:47
Reklama  |  facebook

Viešieji pirkimai. Ką daryti verslininkams, kai rekomendacijos tampa taisyklėmis

2015-06-25 13:03
Viešųjų pirkimų konkursai labai svarbūs tiek didžiųjų, tiek mažesnių įmonių verslo vystymui. Tiesa, ne visuomet. Tai, kas regis, labai aiškiai reglamentuojama įstatymų, ne visuomet pavyksta padaryti be kliūčių, mat kartais šių konkursų sąlygose esantys tam tikri pertekliniai reikalavimai tampa tikrų tikriausia prieblandos zona verslininkams.
nuotrauka
Nors Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai rinktis ir kitus kriterijus, neretai konkursus laimi tik „specialiuosius“ reikalavimus atitinkančios įmonės, o kitos dalyvavimą konkurse baigia dar skaitydamos sąlygas. Asociatyvi portalo nuotr.


Minimos įmonės
TRINITI, advokatų profesinė bendrija,
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
Rekomendacijos tampa neįveikiama kliūtimi

Bene dažniausiai pasitaikantis perteklinis konkursų sąlygų reikalavimas yra tai, kad įmonės, kuri nori dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse, bendrojo likvidumo koeficientas (nuosavo įmonės kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) būtų ne mažesnis kaip vienetas.

Viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) koeficiento taikymą reglamentuoja tik rekomendacinio pobūdžio pastabomis.

VPT patvirtintose tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijose nuo 2007 m. neberekomenduojama perkančiosioms organizacijoms, kaip vieną iš tiekėjų finansinę būklę parodančių kriterijų, nustatyti bendrojo likvidumo kriterijų. Yra likęs rekomenduojamas vienas likvidumo kriterijus – kritinio likvidumo (t. y. Trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais).

Kadangi šios VPT rekomendacijos nėra privalomos, o jose nurodytų finansinio ir ekonominio pajėgumo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, konkursuose dalyvaujančios įmonės neretai jų sąlygose randa sunkiai įgyvendinamų reikalavimų.

Reikalavimai – fantazijos klausimas

Net ir žinodamos apie minėtos tarnybos poziciją, dėl reikalavimo taikyti minėto koeficiento kriterijų, perkančiosios organizacijos neretai atsisako tokią sąlygą išbraukti iš konkurso reikalavimų ir tikina, kad būtent šios rekomendacijos ir leidžia sudaryti optimalias konkursų sąlygas.

Anot VPT specialistų, kai vertinama tiekėjų kvalifikacija, perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje [šiame straipsnyje apibrėžiamos sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime – aut. past.] nustatytas aplinkybes, o kitus kvalifikacijos reikalavimus ji pasirenka savo nuožiūra.

Nors Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai rinktis ir kitus finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo kriterijus, kiek jie yra proporcingi perkamam objektui, dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos, bet to pasiekti pavyksta ne visuomet: konkursuose dalyvauja ir juos laimi tik „specialiuosius“ reikalavimus atitinkančios įmonės, o tos įmonės, kurio ne mažiau sėkmingai galėtų teikti konkurencingas paslaugas, savo dalyvavimą konkurse baigia dar jo sąlygų skaitymo etape.

Vienos įmonės, spręsdamos šią problemą, teisybės ieško teismuose, kitos – bando jungtis bendrai veiklai su partneriais, o trečios dirbtinai didina įmonės kapitalą ir taip stengiasi žūtbūt atitikti minėtą koeficientą.

Ką daryti, susidūrus su pertekliniais reikalavimais?

Apie tai, kaip elgtis verslininkams susidūrus su pertekliniais reikalavimais viešuosiuose konkursuose, pataria teisininkai.

„Naujausi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nustato, jog perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją konkursuose, gali atmesti paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas, jo vadovas, atstovai ar įmonės buhalteriai yra teisti arba turi nepanaikintą teistumą dėl sukčiavimo, kyšininkavimo, nusikalstamo bankroto bei nėra įvykdę mokestinių įsipareigojimų. Vis dėlto, pakeitimai numato, jog visi kiti įstatyme nustatyti bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai (pvz., ekonominiai, finansiniai, techniniai, profesiniai), įskaitant tiekėjo kritinio likvidumo koeficiento reikšmės dydį, perkančiosios organizacijos yra laisvai nustatomi ir pasirenkami kiekvieno atskiro viešojo pirkimo sąlygose, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką“, – teigė advokatų kontoros TRINITI konsultantas Tomas Seikalis.

Anot p. Seikalio, įstatyme papildomai nurodyta, jog perkančioji organizacija turi teisę, bet ne prievolę, pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus bei pateikti sąrašą dokumentų, kurių perkančioji organizacija gali reikalauti iš dalyvių. Tai reiškia, jog perkančioji organizacija turi teisę įsitikinti tinkama kandidato ar tiekėjo ekonomine ir finansine būkle ir prašyti pateikti, pavyzdžiui, paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą, jei šalyje, kurioje yra registruota bendrovė, įstatymai reikalauja skelbti balansą.

„Šis įrodymas teikiamas siekiant pagrįsti tiekėjo atitikimą nustatytiems ekonominiams ir finansiniams rodikliams (nagrinėjamu atveju – kritinio likvidumo koeficientui), kurie nurodyti įmonės balanse. Taigi galima teigti, jog savo esme likvidumo koeficiento reikalavimas yra leistinas ir negali būti automatiškai traktuojamas kaip perteklinis, jei tai neperžengia Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų. Žinoma, kiekvienas atvejis yra individualus ir būtent teismų praktika formuoja naujausią tokio reglamentavimo vertinimą“, – kalbėjo specialistas.

Teismo praktika – palanki verslininkams

Pasak TRINITI teisininko, Viešųjų pirkimų tarnybos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose nustatyta, kad kritinio likvidumo koeficientas, kuris paprastai vertinamas vykdant didelės vertės pirkimus – tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais, o rekomenduojama jo reikšmė – ne mažesnė nei 0,5. Jeigu jo reikšmė mažesnė arba trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs nuliui, laikoma, kad tiekėjai atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. 

Teikiant duomenis Finansinio kriterijaus atitikimo pagrindimui taip pat svarbus finansinių ataskaitos laikotarpis. Šiam tikslui turėtų būti teikiamas paskutinių finansinių metų balansas arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.

„Teismų praktikoje buvo nagrinėjama situacija, kuomet iš perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų buvo matyti, kad tiekėjo pateiktas praėjusių finansinių metų balansas neįrodo tiekėjo atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams – kritinio likvidumo koeficiento reikšmė nesiekia reikalaujamo minimumo. Vis dėlto, tiekėjo pateiktas einamųjų metų tarpinis balansas įrodė tiekėjo atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Perkančiajai organizacijai atmetus tokį tiekėjo pasiūlymą, teismas šį žingsnį pripažino neteisėtu. Teismas nurodė, jog yra daug svarbiau, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiktų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki pasiūlymo pateikimo ir dėl to būtų pajėgus tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus nei tiekėjo kritinio likvidumo atitikimas nustatytą kriterijų pagal pateiktą pasiūlymą praėjusiais finansiniais metais“, – teigė TRINITI teisininkas T. Seikalis. 

Žinoma, reikia paminėti, kad teismų praktikos šiuo klausimu kol kas nėra daug, tad kiekvienas atvejis yra individualus ir būtų sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes kaip paminėtu atveju.

Siūlo verslininkams neužsimerkti prieš korupciją

TRINITI teisininko teigimu, nors proporcingumo principas naujajame VPĮ bus įtvirtintas tik po metų, perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, kad pirkimo procese jo vis tiek būtų laikomasi, nes tai bendrasis ES teisės principas.

„Jei rangovas konkurso sąlygose randa perteklinių arba neproporcingų reikalavimų, jis nedelsiant turi kreiptis į perkančiąją organizaciją prašydamas pagrįsti tokį reikalavimą, taip pat savarankiškai surinkti teisinius įrodymus, atlikti analizę, gauti ekspertų ar kompetentingų institucijų išvadas dėl tam tikrų konkurso sąlygų nuostatų neproporcingumo. Jeigu rangovui pateikus įrodymus arba pretenziją perkančiajai organizacijai dėl neproporcingų konkurso sąlygų perkančioji organizacija netenkina šio reikalavimo, rangovas turi teisę apskųsti tokį sprendimą per 15 dienų apygardos teismui. Taip pat veiksminga poveikio priemonė yra viešumas ir žiniasklaida“, – patarė specialistas.

Advokatų kontoros TRINITI konsultantas T. Seikalis pabrėžė, kad darbų pirkimai, kaip ir medicinos prekių ar paslaugų, yra vieni labiausiai korumpuotų viešųjų pirkimų, o didžiausia verslininkų daroma klaida, kad jie į tai užmerkia akis.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-11-26 11:51
Vokietijos polimerų kompanija REHAU pasirašė sutartį su „YIT Lietuva“ dėl partnerystės finansuojant ir statant naują mikrokabelių vamzdžių sistemų gamyklą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). Dar spalio pabaigoje šiam objektui buvo gautas statybos leidimas, o veiklą REHAU gamykla planuoja ...
nuotrauka
2020-11-26 10:50
Ketvirtadalis mirtinas traumas darbe šiais metais patyrusių darbuotojų – dirbantys pirmus metus naujoje darbo vietoje. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, iš gautų 24 pranešimų apie mirtinus įvykius darbe – 6 atvejai, kai žuvo ilgesnio darbo stažo darbovietėje neturintys darbuotojai.
nuotrauka
2020-11-26 08:22
Vilniaus miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija baigė derybas su ispanų architektūros studija „Arquivio architects“, pernai tarptautiniame architektūros konkurse pripažinta geriausio Nacionalinės koncertų salės projekto autore.
nuotrauka
2020-11-25 11:51
Sodininkų bendrijų teritorijose esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius gali statytis tik sodininkų bendrijų nariai. Tokiems statiniams statyti turi būti gautas sutikimas iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT).
nuotrauka
2020-11-25 11:38
Trakų aplinkosaugininkams atlikus ūkinę veiklą vykdančios įmonės, kurios pavadinimas neatskleidžiamas, neplaninį patikrinimą, nustatyta neteisėtai kaupiamų ir laikomų statybinių atliekų. Aptikta ir pavojingų atliekų. Įmonė šiuos pažeidimus pagal privalomąjį nurodymą turės susitvarkyti iki gruodžio 1...
nuotrauka
2020-11-25 09:32
Tarptautinė nekilnojamojo turto (NT) konsultacijų bendrovė „Newsec“ tarpininkavo parduodant 18 tūkst. kv. m ploto logistikos centrą, priklausiusį Norvegijos bendrovei „BCP Logistics Property III“. Objektą už beveik 10 mln. Eur įsigijo dabartinis nuomininkas UAB „Vingės Terminalas“.
nuotrauka
2020-11-24 16:33
Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, susijusią su galimomis korupcinėmis nusikalstamomis veikomis UAB „Raseinių vandenys“. Prieš teismą stos buvęs savivaldybės bendrovės vadovas S. B., šiuo metu bendrovėje tebedirbantis nuotekų tvarkymo inžinier...
nuotrauka
2020-11-24 11:13
Mažeikių rajone tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ plėtojamas vėjo elektrinių parkas jau turi už projekto statybą ir priežiūrą atsakingą partnerį – bendrovę Nordex Energy SE & Co. KG.
nuotrauka
2020-11-24 10:33
2020 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 18,4 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams – 1,1 tūkst., arba 6,3 proc., daugiau nei 2020 m. antrąjį ketvirtį. Palyginti su 2019 m. atitinkamu ketvirčiu, laisvų darbo vietų skaičius beveik nesikeitė – jų buvo 0,1 tūkst., arba 0,8 proc.,...
nuotrauka
2020-11-23 09:04
Vilniaus stoties rajone toliau ruošiamasi dideliems pokyčiams. Geležinkelio stoties teritorijos pertvarkos projektą „Vilnius Connect“ inicijavę „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) planuoja atnaujinti geležinkelio stoties pastatą ir kurti naują mobilumo centrą.
nuotrauka
2020-11-23 08:42
Klaipėdos miesto savivaldybė ruošiasi nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiančio Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimui. Šis įstatymas tiesiogiai palies ne tik tuos, kuriems tenka pareiga užtikrinti jo įgyvendinimą – savivaldybės administraciją, miesto Tarybą, bet ir nekilnojamoj...
nuotrauka
2020-11-23 07:50
UAB „Švykai“ laimėjo „LTG Infra“ skelbtą viešąjį konkursą – parengti Lyduvėnų geležinkelio tilto remonto darbo projektą ir atlikti remonto darbus. 2 602 364,06 Eur be PVM vertės projektą įmonė įsipareigojo įgyvendinti per 24 mėnesius.
nuotrauka
2020-11-20 14:39
V. Bakas prašė kasacinio teismo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriais buvo iš dalies tenkintas ieškovės UAB koncerno „MG Baltic“ ieškinys.
nuotrauka
2020-11-20 10:36
Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) kartu su asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija ir Lietuvos statybos inžinierių sąjunga pateikė statybų sektoriaus pasiūlymus naujajai Vyriausybės programai, siekiant kurti tvarią ir pažan...
nuotrauka
2020-11-20 10:01
Aplinkos ministerija skyrė Europos Sąjungos fondų lėšų dar dviem naftos produktais užterštoms teritorijoms, kuriose anksčiau buvo naftos bazės, sutvarkyti.
nuotrauka
2020-11-20 08:18,      papildyta 2020-11-20 09:49, Papildyta TILSTOS komentaru
Rangos darbus Vilniaus kogeneracinėje jėgainės biokuro bloke atlikusios, bet atsiskaitymo nuo vasaros pradžios nesulaukiančios bendrovės konstatavo, kad neturi galimybių tęsti jėgainės statybų. Šešios Lietuvos statybų įmonės pasirašė memorandumą, kad bendromis jėgomis sieks apmokėjimo už jau atliktu...
nuotrauka
2020-11-19 13:55
Kasmet abiturientams tenka gerokai pasukti galvą, kol išsirenka tinkamą studijų kryptį, po kurių seka svajonių darbo paieškos. Ne vienas studentas prisipažintų, kad šią užduotį reikia atlikti labai gerai, o žingsniai turėtų būti itin nuoseklūs. Būtent tokiu įsitikinimu vadovavosi Tautvydas Šimanausk...
nuotrauka
2020-11-18 12:00
Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) primena, jog, atsižvelgiant į valstybės finansinės pagalbos priemonių įgyvendinimą nustatančius teisės aktų reikalavimus, iki š.m. gruodžio 31 d. galiojančiomis priemonėmis norinčios pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio v...
nuotrauka
2020-11-18 11:48
Tauragės apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 271 straipsnio 1 dalį dėl galimai bekelės automobiliais suniokotos Tauragės rajone esančios Laukesos aukštapelkės.
nuotrauka
2020-11-18 11:12
Vilniaus miesto savivaldybė Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) byloje dėl Daugiafunkcio komplekso siūlo taikos sutartį. Toks pasiūlymas iš savivaldybės į Viešųjų pirkimų tarnybą išsiųstas reaguojant į Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo nurodyta, kad gegužės pabaigoje VPT neteisėtai sustabdė kon...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Siūlo sprendimą, kaip paprastai atsikratyti statybinių atliekų ir kitų rakandų

Antrasis karantinas suteikė progą daugiau laiko skirti namams – išsivalyti juos nuo nereikalingų daiktų, susitvarkyti sandėliuką ar baigti užsitęsusius remonto darbus. „Ecoservice“ ekspertai...
nuotrauka

Statote namą? Tai gali praversti: kaip sumažinti šiluminių tiltelių įtaką

Statydami energiškai efektyvų namą visų pirma siekiame maksimaliai sumažinti galimus energijos nuostolius, įrengti efektyvią izoliaciją ir užtikrinti patikimą pastato sandarumą.