2020 vasario 28 d. penktadienis, 10:24
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Viešųjų pirkimų pasiūlymas: ką galima pakeisti po pateikimo

Tomas SEIKALIS, advokatų kontoros TRINITI teisininkas      2016-07-05 11:18
Dėl įvairiausių priežasčių viešuosiuose konkursuose tiekėjai nepateikia visų viešojo pirkimo sąlygose reikalaujamų duomenų apie turimą kvalifikaciją. Tokiais atvejais Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) perkančiajai organizacijai yra nustatyta pareiga prašyti tiekėjų papildyti, patikslinti ir paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Tačiau perkančioji organizacija negali siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymą ar jį sudarančius dokumentus, kad netinkamas pasiūlymas taptų tinkamu. Tad kur tokiu atveju yra riba tarp leistinų ir negalimų veiksmų?
nuotrauka
Tomas Seikalis, advokatų kontoros TRINITI teisininkas. TRINITI nuotr.


Minimos įmonės
TRINITI, advokatų profesinė bendrija,
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) civilinėje byloje yra nusprendęs, kad tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus. Todėl teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai lemia kvalifikacijos turėjimą. Tik kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja.

Ką dar galima ištaisyti

Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Tai reiškia, kad atestato ar pažymos nepateikimas pasiūlyme nereiškia a priori tiekėjo kvalifikacijos nebuvimo – tai būtų formalus neatitikimas, kurį leidžia ištaisyti VPĮ nustatytas kvalifikacijos tikslinimo institutas. Cituotoje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo procedūros rezultatų, todėl teismo išaiškinimas buvo skirtas tik kvalifikacijos tikrinimo ypatumams. Pastaruoju metu Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) šioje byloje pateiktą teismo išaiškinimą pradėjo taikyti ir pasiūlymo tikslinimui, nors analogijos pritaikymas negali būti savaiminis atvejuose dėl pasiūlymo vertinimo procedūrų.

VPĮ yra įtvirtinta teisė tiekėjams ištaisyti pasiūlyme nustatytas klaidas: pateikti nepateiktą įgaliojimą, pasiūlymo užtikrinimą, jungtinės veiklos sutartį, ištaisyti aritmetines klaidas ir t. t., bet VPĮ nėra nuostatos, suteikiančios tiekėjui teisę pavėluotai pateikti nepateiktą pasiūlymo (paraiškos) formą. Tiekėjui nepateikus pasiūlymo formos, kurioje nurodomos siūlomos kainos, pasitelkiami subrangovai ar partneriai ir pan., arba ją pateikus po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, toks pasiūlymas formaliai turi būti atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų nustatytų reikalavimų.

Tokia praktika buvo paremta nuostata, kad toks formalus ir vienodas VPĮ ir pirkimo dokumentų nuostatų laikymasis leidžia užtikrinti visų viešajame pirkime dalyvaujančių tiekėjų lygiateisiškumą. Tai reiškia, kad visi turėdavo lygias galimybes susipažinti su iš anksto viešai paskelbtomis pirkimo sąlygomis, pagal jas parengti pasiūlymą ir jokiam tiekėjui negalėjo būti daromos išskirtinės sąlygos ar nuolaidos taisyti pasiūlymą, jau pasiūlymų vertinimo metu pateikti nepateiktą pasiūlymo formą. Analogiški reikalavimai buvo taikomi Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos pateikimui (šiuo metu ši deklaracija jau neprivaloma).

VPT keičia praktiką


Tokią nusistovėjusią praktiką, kai tiekėjų pasiūlymai būdavo atmetami nepateikus pasiūlymo formos, pradėjo keisti VPT. Savo išaiškinimuose ir konsultacijose VPT siūlo taikyti analogiją ir minėtoje byloje pateiktą LAT išaiškinimą dėl tiekėjų kvalifikacinių duomenų tikrinimo ypatumų, taikyti ir pasiūlymo vertinimo procedūrai, t. y. siekti kuo mažiau formalizuoti pasiūlymo vertinimo procedūras, laikantis principo dėl turinio viršenybės prieš formalumus. Tokiu būdu VPT siūlo VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus pirkimo procedūroms vertinti ne kaip savitiksles taisykles formalių procedūrų atlikimui, o siekiant viešųjų pirkimų tikslo, išplaukiančio iš VPĮ ir viešųjų pirkimų reglamentavimo, pvz., siūlant netikslių, neaiškių ar neišsamių pasiūlyme pateiktų duomenų įvertinimą bei tikslinimą, aiškinimą ir papildymą.

Teismai vertina kritiškiau

Visgi teismai pasisako už griežtesnį pasiūlymų vertinimą. Antai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) bylose yra pažymėjęs, kad, remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą.

Buvo išaiškinta, jog, pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Taip garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės, nes, pavyzdžiui, sąlygų pakeitimas gali įvykti po to, kai vieni tiekėjai jau yra pateikę savo siūlymus, arba dėl pirminių (nepakeistų) konkurso sąlygų kai kurie tiekėjai atsisakė dalyvauti konkurse. Konkurso sąlygų keitimu gali būti kvalifikuojamas ir šių sąlygų aiškinimas, jeigu juo pakeičiama sąlygų esmė ir turinys. Perkančioji organizacija neturi teisės taikyti skirtingų standartų skirtingiems dalyviams, pateikiantiems pasiūlymus. Lygiateisiškumo principas suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą vienodai visų konkurso dalyvių atžvilgiu interpretuoti pirkimo dokumentų sąlygas.

Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus tiekėjai (pasiūlymai) turi atitikti visiškai, todėl sprendimai neatmesti pasiūlymų dėl, pavyzdžiui, nepateiktos pasiūlymo formos, turi būti motyvuoti ir pagrįsti. Perkančioji organizacija privalės įvertinti tiekėjo pasiūlymo visumą ir nustatyti, ar nepateiktoje pasiūlymo formoje nurodoma informacija nėra paviešinta kitose pasiūlymo dalyse (tiekėjo kontaktai ir rekvizitai, nurodyti subrangovai ar partneriai, kokiai daliai jei pasitelkiami, pasiūlymo vertė, įkainiai) ir pan. Jeigu perkančioji organizacija nustato, jog pasiūlyme nepateiktos pasiūlymo formos ar kitų nepateiktų dokumentų turinys nėra paviešintas pasiūlyme ar prieinamas susipažinimui kitomis priemonėmis, toks pasiūlymas turi būti atmetamas, nes bet kokie taisymai ir papildymai keistų pasiūlymo esmę, t.y. iš netinkamo pasiūlymo taptų tinkamų ir taip pažeistų kitų dalyvių teisėtus lūkesčius į sąžiningą ir pirkimo dokumentų nuostatas atitinkančią pirkimo procedūrą. 
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-02-28 10:23
Klaipėdos apylinkės teismas baudžiamuoju įsakymu pripažino kaltais tris asmenis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tirtoje byloje dėl Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbuotojo papirkimo.
nuotrauka
2020-02-28 08:24
Vilniaus miesto savivaldybė inicijuoja architektūrinio projekto konkursą geriausiai naujo lengvosios atletikos maniežo Žirmūnuose architektūrinei idėjai sukurti. Maniežas turėtų iškilti Žirmūnų g. 1H. Kovo mėn. 5 dieną architektūrinio projekto konkurso organizatorius – Lietuvos architektų sąjunga – ...
nuotrauka
2020-02-28 07:58
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad Lietuvoje šiandien nustatytas pirmasis užsikrėtimo naujuoju koronaviruso (COVID-19) atvejis. Atlikus tyrimus, infekcija nustatyta iš Veronos (Italija) 2020 m. vasario 24 d. grįžusiai pacientei.
nuotrauka
2020-02-27 16:20
Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje priėmė nutartį, kurioje pasisakė dėl rangovo pareigos tinkamai atlikti užsakytus darbus, nepaisant statybos objekte esančių ankstesnių darbų trūkumų.
nuotrauka
2020-02-27 09:20
Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui, kaip skelbia Statistikos departamentas, turėjo vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio sumažėjimas 1,3 proc. bei statybinių medžiagų ir gaminių kainų sumažėjimas 0,4 proc.
nuotrauka
2020-02-26 08:25
Paskelbtas konkursas Lietuvos paviljono, kuris jau yra statomas parodos „EXPO 2020“ teritorijoje, vidaus ekspozicijos koncepcijai ir jos projektui sukurti. Šio konkurso tikslas, pasak Lietuvos ekspozicijos generalinio komisaro, Aplinkos ministerijos „EXPO“ skyriaus vedėjo Romo Jankausko, – išrinkti ...
nuotrauka
2020-02-25 12:54
Bendra naudingųjų iškasenų gavyba šalyje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, auga. Pernai ji padidėjo net 4,7 proc.
nuotrauka
2020-02-25 11:11
„Lietuvos geležinkeliai“ sprendimu, „Rail Baltica“ geležinkelio ruože Rokai-Palemonas europinio standarto dvikelis geležinkelis bus tiesiamas vienu etapu, o ne dvejais. Tikimasi, kad šis sprendimas ne tik sumažins projekto išlaidas, tačiau kartu sudarys mažiau nepatogumų kauniečiams.
nuotrauka
2020-02-25 08:43
Panevėžio miesto savivaldybės pasirašė sutartį su AB „Statkorpas“ atnaujinti dar vieną centro teritoriją – Nepriklausomybės aikštę su prieigomis.
nuotrauka
2020-02-24 13:36
„Metų pradžioje netekome 7 gyvybių darbe, iš jų net 5 tik per vieną mėnesį, – sako VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. – Jau iš pirminių įvykių aprašymų matyti, kad nelaimės įvyko atliekant rizikingiausius darbus, apie kurių keliamus pavojus ir svarbą juos įvertin...
nuotrauka
2020-02-21 14:56
Vilniaus miesto savivaldybė iki kovo 6 dienos viešina atnaujintus ir su visų derinančių institucijų pritarimo sulaukusius miesto teritorijos bendrojo plano (BP) sprendinius. BP rengimo procesą ir siūlymus analizuoja ir valstybės institucijos, ir verslo atstovai – pirmą kartą taip detaliai suplanuoto...
nuotrauka
2020-02-21 14:05
Šiaulių miesto savivaldybėje pasirašyta neeilinė infrastruktūros darbų sutartis. Per mažiau nei metus tarptautiniame Šiaulių oro uoste turi būti atnaujintas riedėjimo takas, peronas, nutiesti nauji keliai, inžinerinės linijos. Šios investicijos bus reikalingos ne tik laukiamam naujam investuotojui U...
nuotrauka
2020-02-21 13:28
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ paskelbė konkursą pirkti „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) paslaugas.
nuotrauka
2020-02-21 11:44
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kasacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, atmetė nuteistųjų advokatų skundus ir paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje, kurioje dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumento klastojimo ir suklastoto dokumento panaudojimo kaltais pripažinti buvę VĮ Rietavo...
nuotrauka
2020-02-21 09:53
Duotas startas projektui, apie kurio svarbą kalbama daugiau negu dešimtmetį, - bene svarbiausio įvažiavimo į Klaipėdą žiedinės sankryžos rekonstrukcijai.
nuotrauka
2020-02-20 11:36
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė dviejų nuteistųjų apeliacinius skundus ir paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nuosprendį, kuriuo pripažinti kaltais: dėl kyšininkavimo ir dokumentų klastojimo buvęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) inžinierius A. T. i...
nuotrauka
2020-02-20 11:27
Klimato kaita, miestų plėtra ir aplinkos tarša – ir šių dienų, ir ateities iššūkiai. Ieškant jiems sprendimo, prioritetas turėtų būti teikiamas ir tvariam kraštovaizdžio išsaugojimui – parkams, vaikų žaidimo aikštelėms, laisvalaikio erdvėms. Rinkos aplinkoje pastebimas šių dienų iššūkius galinčių sp...
nuotrauka
2020-02-20 10:37
Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras teismui perdavė nagrinėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos tirtą baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo pareikšti buvusiam uždarosios akcinės bendr...
nuotrauka
2020-02-19 15:00
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs AB „Kauno būstai“ apeliacinį skundą, konstatavo, jog pareiškėjo skelbimai dėl parduodamų būstų Palangoje pagrįstai buvo pripažinti prieštaraujantys Reklamos įstatymo reikalavimams, o už padarytus pažeidimus 6 300 Eur bauda buvo paski...
nuotrauka
2020-02-19 14:40
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnai vakar, vasario 18 d., įtariant kyšininkavimu, sulaikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiąjį specialistą Ž. N.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos