2021 rugpjūčio 6 d. penktadienis, 7:21
Reklama  |  facebook

Daugiabučio šilumos punkto prižiūrėtojui privalomas technologijos mokslų išsilavinimas

Irena DIRGĖLIENĖ      2014-09-03 08:04
Kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos salėje vyksta Daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkų, įgaliotinių ir kitų būsto dalyvių užsiėmimai. Į tokį užsiėmimą praėjusį pirmadienį susirinko apie 30 bendrijų pirmininkų. Susirinkusieji supažindinti su naujausiais teisės aktų pakeitimais.
nuotrauka
Asociatyvi portalo archyvo nuotr.


Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis susirinkusiesiems pristatė praėjusiais metais pasikeitusį Šilumos ūkio įstatymą, dėl kurio prisireikė keisti ir kitus šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Pasak jo, šiuo metu šilumos vartotojams aktualūs du teisės aktai – Energetikos ministro patvirtintos Šilumos tiekimo vartojimo taisyklės su pakeitimais ir Energetikos ministro įsakymas, patvirtinantis Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

Pasak J. Antanaičio, šiuo metu yra aktualu tai, kad šildymo sezono pradžią ir pabaigą nustato savivaldybės institucija, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 laipsnių C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 laipsnių C. Šildymo sezono laikotarpiu šiluma privalo būti tiekiama iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi, ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytas higienos normas.

Kada pradėti šildymo sezoną, galime spręsti ir patys

J. Antanaitis sako, kad vartotojai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka ir patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, tik tai turi būti padaryta nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Gyventojams, nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą turi pranešti šilumos tiekėjui, o šis – ne vėliau kaip per dvi darbo dienas privalo duoti leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui. Pasak J. Antanaičio, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, organizuoja valdytojas.

Kai kreipiamasi individualiai, šilumos tiekėjas turi įvertinti teisės akto nuostatas ir, suderinęs su savivaldybės institucija, nustatyti pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną, ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną, eiliškumą. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą.

Turi būti pasirašomas pastato parengties šildymo sezonui aktas

Susitikimo metu kalbėta ir apie naujus reikalavimus, keliamus šilumos punktų prižiūrėtojams daugiabučiuose namuose. Energetikos ministro patvirtintos taisyklės nustato, kad už šilumos ūkį atsakingas asmuo turi būti skiriamas pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi. Nuo šiol tas asmuo privalės turėti ir technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą bei, kaip anksčiau, būti atestuotas darbo vietai ir turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti atsakingu už šilumos ūkį bei efektyvų, patikimą ir saugų įrenginių eksploatavimą. Jeigu pastato savininkas ar valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti prižiūrėtojui, turinčiam teisės aktuose nustatytą kvalifikaciją ir leidimus prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas.

Tarp prižiūrėtojo teises, pareigas ir atsakomybę nustatančių reikalavimų yra ir naujų. Vienas tokių, kaip užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą, palaikant juose nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus ir yra techninės galimybės tą reguliuoti. Taip pat prižiūrėtojas privalo siekti, kad panaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus.

Nuo šiol prieš šildymo sezono pradžią turi būti pasirašomas pastato parengties šildymo sezonui aktas – pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo dokumentas, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.

Keitėsi Daugiabučių bendrijų veiklą reglamentuojančio įstatymo nuostatos

Be pasirengimo šildymo sezonui temos, susitikimo metu aptartos ir kitos.

Būsto rūmų teisininkas Rolandas Klimavičius supažindino susirinkusiuosius su teisės aktų pakeitimais, įvykusiais per vasarą. Keitėsi kai kurios pagrindinio bendrijų veiklą reglamentuojančio Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatos.

Taip pat Aplinkos ministerijos iniciatyva patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės.

Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja Svetlana Osinskaja supažindino su naujomis mokesčių perskaičiavimo taisyklėmis, kurios bus visiems aktualios, keičiant litus į eurus.

Susitikime dalyvavo ir Vilniaus miesto vicemeras Romas Adomavičius bei Aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Karosas. Kitas susitikimas planuojamas spalio 6 dieną. 
Statybunaujienos.lt
Miestiečiai

nuotrauka
2021-08-05 11:35
Karantino metu išaugusi buitinės įrangos bei elektronikos prekių paklausa privertė vartotojus dažniau pagalvoti apie jų namų elektros energijos galios keitimą. Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kas mėnesį sulaukia daugiau nei 2,8 tūkst. gyventojų prašymų dėl elektros galios įvado didi...
nuotrauka
2021-08-05 09:54
Būstas neabejotinai yra vienas reikšmingiausių pirkinių, todėl gyventojams kyla įvairių abejonių ir nemažai nerimo. Kaip rodo darnios miestų plėtros ir statybų bendrovės „YIT Lietuva“ iniciatyva tyrimų kompanijos „Norstat“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa, daugiausiai baimių nekilnojamąjį turtą į...
nuotrauka
2021-08-04 14:03
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) suteikė 67,5 mln. eurų paskolą daugiabučių gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumo gerinimo projektams finansuoti. Ji skirta projektams, jau vykdomiems pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir suteiks galimybę atnaujinti a...
nuotrauka
2021-08-04 10:12
Norintys renovuoti daugiabutį neretai nežino, nuo ko pradėti. Daugiabučio atnaujinimas – ilgas procesas, kuris prasideda gerokai ankščiau prieš darbininkams įžengiant į statybų aikštelę.
nuotrauka
2021-08-02 13:28
Vilniuje pastebima nauja tendencija – į gyvenamuosius rajonus ateina senamiesčiams būdinga tradicija pirmuosius daugiabučių pastatų aukštus skirti komercinei ar kitai ūkinei veiklai. Šį pokytį lemia tiek naujas miesto bendrasis planas, tiek plėtotojų noras kurti darnesnį ir gyventojams patogesnį mie...
nuotrauka
2021-07-29 10:27
Miestams vis labiau puoselėjant žaliąsias erdves, nekilnojamojo turto (NT) vystytojai taip pat vis daugiau dėmesio skiria kiemo želdynams savo projektuose. Kaip formuojami želdynai daugiabučių kiemuose ir kiek laisvės sodinti augalus turi patys gyventojai, atskleidžia NT plėtros bendrovės „Realco“ e...
nuotrauka
2021-07-26 10:09
Papildoma patalpa prie pastato ne tik apsaugo šildomas patalpas nuo vėjo, lietaus ar šalto oro, bet ir leidžia taupyti gyvenamojo būsto šildymo išlaidas, o papildomą patalpą įrengus pastate, sukuriama dar viena erdvė įvairiems daiktams laikyti. Visgi, norintiems pasistatyti pagalbines (ar papildomas...
nuotrauka
2021-07-22 10:05,      papildyta 2021-07-27 09:50, papildyta informacija
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – Statybos inspekcija) primena, kad prieš imantis tvoros statybos, verta išsiaiškinti, kokie reikalavimai jai keliami.
nuotrauka
2021-07-21 08:25
Už dokumentų klastojimą ir jų panaudojimą 47 metų V. Z. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai skyrė 3 000 Eur baudą, kurią jis turės sumokėti per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
nuotrauka
2021-07-16 08:33
Nuo šiol gyventojai galės lengviau pasirinkti ir keisti elektros tiekėją, bus kuriama nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymų (planų) vieninga palyginimo sistema. Tai numatyta liepos 15 d. įsigaliojus Elektros energetikos įstatymo pakeitimams. Jais siekiama didesnės elektros rinkos dalyvių konkuren...
nuotrauka
2021-07-16 06:33
Saulės elektrinės montavimo ant namo stogo sąnaudos sudaro reikšmingą dalį visos saulės jėgainės kainos. Specialistai tvirtina, kad turint aiškias instrukcijas, saulės elektrinę ant savo namo stogo paprastai gali susimontuoti kiekvienas nagingesnis žmogus.
nuotrauka
2021-07-15 11:16
Blogai veikiantis elektros ar dujų apskaitos prietaisas – skaitiklis – gali nulemti mokesčių už šias paslaugas permokas ar nepriemokas, kurias anksčiau ar vėliau gyventojams teks padengti. Vidutinė tokios nepriemokos suma siekia 85 eurų, tačiau gali virsti ir gerokai didesne – 5 tūkst. eurų suma, ro...
nuotrauka
2021-07-14 08:07
Alinant karščiams vis dažniau pagalvojame, kaip būtų gera gyventi namuose, kuriuose žiemą šilta, o vasarą – vėsu. UAB ROCKWOOL techninis vadovas dr. Andrius Buska tvirtina, kad tai tikrai įmanoma – tereikia statant ir įrengiant namus dėmesio skirti ne vien estetikai, bet ir pritaikyti keletą sprendi...
nuotrauka
2021-07-08 06:30
Vilnius siūlo gyventojams išlaisvinti savo kiemus nuo automobilių chaoso ir gyventi jaukesnėje aplinkoje. „Gyventojų zona" – tai vieta, kur tvarkomos kiemų prieigos, apmokestinamas svečių automobilių stovėjimas, o gyventojai, pasinaudoję Kaimynijų programa, pačius kiemus gali tvarkyti taip, kaip jie...
nuotrauka
2021-07-05 07:27
Birželio pradžioje startavo paskutinis šiais metais paramos etapas, kurio metu gyventojai gali teikti paraiškas ir gauti paramą nuosavai salės elektrinei iš elektrinių parko įsigyti. Teikti paraiškas bus galima iki rugpjūčio 2 d. iš viso numatoma paramos suma siekia 3 mln. eurų.
nuotrauka
2021-07-01 13:48
Išaugus nekilnojamojo turto rinkos aktyvumui, bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kas mėnesį sulaukia daugiau kaip 7,5 tūkst. gyventojų prašymų jų statomą būstą prijungti prie elektros bei dujų tinklų. Ši procedūra vidutiniškai užtrunka 40 kalendorinių dienų prisijungiant prie elektros ...
nuotrauka
2021-06-30 16:44
Oro kondicionierius yra nepakeičiamas sprendimas karštomis vasaros dienomis, tačiau jį įsirengiant, būtina laikytis nustatytų taisyklių.
nuotrauka
2021-06-30 09:32
Efektyviau ir tvariau: sostinėje startavo pilotinis AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) projektas, kurio pirmame etape temperatūra centrinio šildymo tinkle bus palaipsniui žeminama nuo 70 iki 65 laipsnių, o antrame – tol, kol temperatūra tolimiausiose tinklo vietose pasieks 55 laipsnius.
nuotrauka
2021-06-29 11:49
Daugiabučių kiemuose palikta sena vonia ar nudėvėta sofa aplinkos ne tik nepuošia, bet ir ją teršia, o neretai pakursto nesutarimus su kaimynais. Vien šiemet tokių stambaus gabarito atliekų Vilniaus kiemuose rasta kone 400 tonų.
nuotrauka
2021-06-28 11:55
Natūralus apšvietimas daugeliui žmonių yra vienas iš svarbiausių kriterijų renkantis naujus namus. Jį vertinant pirmiausia visuomet tikriname būste esančių langų dydį ir kryptį. Vis dėlto, tai nėra vienintelis svarbus dalykas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį.

Statybunaujienos.lt » Miestiečiai