2021 spalio 19 d. antradienis, 12:04
Reklama  |  facebook

Daugiabučiu virtę svečių namai sulaukė teismo sprendimo

2017-12-13 07:48
Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą dėl šiurkščių pažeidimų keičiant statinio paskirtį adresu, J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI, Inspekcija) kreipėsi į teismą, prašydama, panaikinti rašytinį pritarimą statinio projektui, kurį išdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei panaikinti deklaracijas apie statybos užbaigimą ir paskirties keitimą, kurias surašė UAB „Pilaitės kotedžai“ ir UAB „Exvero“.
nuotrauka
Pastatas pastatytas J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, esančiame žemės sklype. VTPSI nuotr.


Minimos įmonės
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
Pilaitės kotedžai, UAB
Exvero, UAB
Registrų centras, VĮ,

„J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, esančiame žemės sklype pastatytas viešbučių paskirties pastatas pavirto daugiabučiu, pažeidžiant toje vietoje galiojančius užstatymo tankumo ir intensyvumo reikalavimus gyvenamųjų namų statybai. Atlikus atskirų patalpų paskirties pakeitimą, buvo pakeista ir viso pastato paskirtis. Iš negyvenamojo, viešbučių paskirties, pastato, į gyvenamąjį.“, – sakė VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorė Lina Staškevičienė.

Inspekcija praneša, kad 2016 m. gruodžio 22 d. atliko patikrinimą dėl savivaldybės išduoto pritarimo statinio projektui, kuris suteikė teisę atlikti viešbučio, negyvenamosios paskirties pastato – svečių namų J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, paskirties pakeitimą į gyvenamąjį, trijų ir daugiau butų – daugiabutį pastatą, atliekant paprastojo remonto darbus pagal projektuotojo UAB ,,Projektų biuras“ parengtą statinio projektą.

Savivaldybės administracija teismo posėdyje tikino, kad pastato užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumo rodikliai išdavus pritarimą nepakito ir yra tokie patys kaip ir prieš pakeičiant patalpų paskirtį. Anot Savivaldybės administracijos, pritarimo metu pastato užstatomas plotas ir patalpų plotas nesikeičia - keičiasi tik patalpų paskirtis, t.y. iš negyvenamosios į gyvenamąją, kas anot Savivaldybės administracijos, atitinka šiuo metu teritorijai galiojantį detalųjį planą ir juo numatytą teritorijos naudojimo būdą.

Patikrinimo metu Inspekcija, susipažinusi su pateiktais dokumentais ir projektu, nustatė, jog pagal koreguotą detalųjį planą teritorijos naudojimo tipas – gyvenamoji teritorija, o žemės naudojimo paskirtis –daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija, leistinas pastatų aukštis – 8,5 m, užstatymo tankis – 40 proc., užstatymo intensyvumas – 0,4. Šie rodikliai rengiant techninį statybos projektą ir išduodant pritarimą negalėjo būti pažeisti, t. y. turėjo atitikti nustatytus dydžius arba būti mažesni, bet pagal projektinę dokumentaciją ir VĮ Registrų centro duomenis žemės sklype pastatyto statinio, adresu J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, užstatymo tankumas sudaro 40,9 proc., o žemės sklypo intensyvumas – 0,65. Remiantis pateiktais duomenimis, pritarimas išduotas pažeidžiant koreguoto detaliojo plano sprendinius. Savivaldybės administracija, patikrinusi statinio projektą ir jam pritarusi, netinkamai vykdė teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2017 m. gruodžio 6 d. teismas nusprendė tenkinti Inspekcijos prašymą, panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą statinio projektui. Taip pat panaikinti UAB „Pilaitės kotedžai“ ir UAB „Exvero“ deklaracijas apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, pakeistos paskirties patalpų teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre. 

Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-10-19 10:23
Statant pagalbinio ūkio pastatą, žinotina, kad dokumentus, kurių reikia arba be kurių galima apsieiti, lemia grupė, kuriai priskiriamas tas pastatas.
nuotrauka
2021-10-13 16:33
Panaudojant naujausias technologijas ir sukūrus papildomas integracijas su kitų institucijų valdomomis informacinėmis sistemomis ir registrais, sukurta į vartotoją – gyventojus ir verslą – orientuota su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusi, sudėtinė elektroninė pasla...
nuotrauka
2021-10-11 09:56
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kuriais atvejais statant pavėsinę rekreacinio naudojimo žemės sklype, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2021-10-07 07:15
Individualiųjų gyvenamųjų namų, sodų bendrijų, kaimiškųjų vietovių gyventojai, kuriems nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, įsirengia vietinius nuotekų valymo įrenginius, skirtus buitinėms arba joms artimoms nuotekoms valyti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos...
nuotrauka
2021-10-05 07:00
Įsigijusiems naują būstą ar nusprendusiems perplanuoti esamą neretai iškyla poreikis išgriauti patalpas skiriančias sienas. Siekiant užtikrinti, kad remontuojami statiniai būtų saugūs, Statybos inspekcija primena, kad laikančiųjų sienų pertvarkymas daugiabučiame name, nekeičiant pastato išorės matme...
nuotrauka
2021-09-29 05:29
Nusipirkus nedidelį seną namą dažnai galvojama, kad verčiau jį nugriauti ir ant likusių pamatų pastatyti naują. Ir tai suprantama, nes rekonstrukcija, kad ir nedidelio seno namo, – brangi. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos informuoja, kokiais atvejais ...
nuotrauka
2021-09-28 06:58
Statybos inspekcija paaiškino, kokiais atvejais pastato kapitaliniam remontui privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2021-09-22 05:43
Tvarkant aplinką, statant vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą kartais prireikia performuoti sklypo reljefą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pabrėžia, kad esant būtinybei sklypo reljefą galima keisti, tačiau atliekami darbai netu...
nuotrauka
2021-09-17 10:01
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai teiraujamasi, ar galima atskirų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo procedūras vykdyti ne vienu metu?
nuotrauka
2021-09-15 10:40
KLAUSIMAS. Nupirktų sklypų savininkas juos palygino, palikdamas nuolydį į kaimynų sklypą. Dėl to po lietaus kaimynų sklypo gruntas plaunamas į griovį. Ar įstatymai neįpareigoja žemės darbus talikti taip, kad kaimynams nekiltų problemų?
nuotrauka
2021-09-09 10:38
Sutvarkyta aplinka, aptvertoje teritorijoje iškastas tvenkinys, tačiau idilę sugriauna kieme buvusio savininko pradėtas ir nebaigtas statyti pastatas, kurio paskirtį ir išvaizdą naujasis savininkas nori pakeisti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Stat...
nuotrauka
2021-09-07 07:31
KLAUSIMAS. Kuo skiriasi lodžija nuo balkono? kokiais atvejais balkonas-lodžija turi būti įtraukti į bendrą buto plotą?
nuotrauka
2021-08-30 10:27
Iki to laiko, kol sodyba atitiks įsivaizduojamą objektą, ją reikia įrengti, o tai reiškia – pastatyti statinius ir sutvarkyti aplinką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad statinių statybos eiliškumą reglamentuoja teisės...
nuotrauka
2021-08-27 11:51
Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypą, kuriame pastatyti du gyvenamieji namai ir kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) vieno asmens vardu, norima padalyti į du atskirus žemės sklypus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) pataria, ką daryti, kad pa...
nuotrauka
2021-08-23 10:50
Pirmiausia, kaip primena Statybos inspekcija, svarbu žinoti, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai, vykdydami ūkinę ir kitą veiklą savo naudojamuose žemės sklypuose, privalo nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
nuotrauka
2021-08-19 09:13
Palėpė – erdvė tarp stogo ir viršutinio namo aukšto, ir ji yra visų daugiabučio namo gyventojų bendra nuosavybė. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria, kokių suderinimų reikia, norint laiptinę pratęsti į palėpę.
nuotrauka
2021-08-19 08:41
Sodo namas – tai I grupės nesudėtingasis poilsiui skirtas statinys, kurio visų aukštų, antstolių, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kv. m, o didžiausias aukštis – 8,5 m.
nuotrauka
2021-08-16 12:02
Norint šalia savo namo pastatyti pagalbinio ūkio paskirties pastatą, reikia laikytis nesudėtingojo pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai keliamų reikalavimų.
nuotrauka
2021-08-12 08:28
Atraminės sienelės įrenginėjamos, kai reikai sulaikyti už jos esantį gruntą, kad šis negriūtų ar nešliaužtų. Nusprendusiems įrengti tokią sienelę visų pirma svarbu žinoti, ko reikai, kad nekiltų konfliktų su besiribojančių sklypų savininkais.
nuotrauka
2021-08-11 12:05
Asmenims, statantiems pastatus, paprastai yra žinoma, kad statinių išdėstymas greta esančių sklypų atžvilgiu net ir nuosavame sklype yra reglamentuotas teisės aktuose ir šių reikalavimų privalu laikytis. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) primena, kokiu atst...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja