2023 lapkričio 30 d. ketvirtadienis, 9:54
Reklama  |  facebook

Kokios problemos dažniausiai kyla perkant nuosavybę (būstą ar žemės sklypą), priklausančią keliems savininkams?

2016-03-11 08:02
nuotrauka
Gytis SAVICKAS, advokatų profesinės bendrijos „Triniti“ teisininkas


Minimos įmonės
TRINITI, advokatų profesinė bendrija,

Pastatas pagal nuosavybės teisę gali priklausyti tiek vienam asmeniui, tiek keletui. Pastaraisiais atvejais tarp minėtų asmenų susiklosto bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Analizuojamo klausimo kontekste yra aktuali bendroji dalinė nuosavybė. Asmuo, norėdamas įsigyti būstą, gali nuspręsti nusipirkti dalį pastato, pavyzdžiui, pusę  gyvenamojo namo. Tada, kai nekilnojamas daiktas priklauso keliems asmenims, jo valdymas, naudojimas bei disponavimas juo yra apsunkintas.

Pagrindinis specifinis bendrosios dalinės nuosavybės teisės požymis yra tas, kad bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Todėl prieš įsigyjant nuosavybės teisę į dalį nekilnojamojo daikto (pastato), svarbu įvertinti, kad gali kilti sunkumų. Siekiant realizuoti savo nuosavybės teisę, kad būtų užtikrintas daikto naudojimas, visų pirma bendraturčiai turi susitarti dėl daikto naudojimosi tvarkos, bendraturčiui priskiriant konkrečias daikto dalis (pavyzdžiui, konkrečius kambarius), kuriuos jis naudos atskirai nuo kitų bendraturčių (taip pat esant poreikiui nurodant patalpas, kuriomis bus naudojamasi bendrai (koridoriumi, laiptine). Toks susitarimas gali būti sudaromas ir žodžiu, ir raštu. Susitarimas yra privalomas susitariantiems bendraturčiams, nepriklausomai nuo susitarimo formos, tačiau siekiant išvengti galimų konfliktų ateityje su kitais bendraturčiais, tokia sutartis turėtų būti sudaryta bent raštu, dar geriau būtų, kad ji būtų patvirtinta notaro.

Akcentuotina minėto susitarimo notarinio patvirtinimo bei jo viešinimo svarba. Jei bendraturčių susitarimas dėl daikto naudojimosi tvarkos yra patvirtintas notaro bei įregistruotas viešame registre, tokiu atveju daikto naudojimosi tvarka tampa privaloma ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį turto bendrosios nuosavybės teisėmis (t. y. naujam bendraturčiui). Asmeniui, ketinančiam įsigyti dalį nekilnojamojo daikto bendrosios nuosavybės teise, rekomenduočiau pasitikrinti, ar jam nėra įregistruotas minėtas susitarimas. Tuo metu, jeigu minėtas susitarimas sudarytas paprasta rašytine forma arba žodžiu, pasikeitus kuriam nors iš susitarusių bendraturčių, jis naujajam bendraturčiui privalomos galios nebeturi, todėl šis gali pretenduoti į bet kurias pastato patalpas (atitinkančias jo nuosavybės teisės dalį), turi teisę bendraturčiams siūlyti sudaryti naują susitarimą dėl daikto naudojimosi tvarkos, nepavykus susitarti, kreiptis į teismą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo.

Bendraturčiams nepavykus pasiekti susitarimo, tarkim, negavus vieno bendraturčio pritarimo namo remontui, gali įstrigti nekilnojamojo daikto tinkamai eksploatacijai užtikrinti reikalingi darbai. Bendraturčių nesutarimai gali būti sprendžiami teisme, dažnai jie nėra greitai išsprendžiami, reikalauja nemažų išlaidų.

Paminėtina, kad teisės aktai numato bendraturčio teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Jei įmanomas atidalijimas natūra, yra suformuojamas atskiras nekilnojamojo turto objektas, kurį valdo, naudoja bei juo disponuoja pats atidalinto daikto (patalpų) savininkas, t. y. įvykus atidalijimui, pasibaigia bendrosios dalinės nuosavybės teisė. 

Svarbu akcentuoti, kad Civilinis kodeksas numato pirmenybės teisę pirkti kito bendraturčio parduodamą nuosavybės dalį į nekilnojamąjį daiktą. Šis turi teisę įsigyti parduodamą daikto dalį tokiomis pat sąlygomis, kaip bendraturtis ketina parduoti minėtą dalį trečiajam asmeniui. Ši teisė itin aktuali įsigyjantiems nekilnojamojo daikto dalį, ateityje siekiant įsigyti kitų bendraturčių dalis.

Galimi atvejai, kai asmuo įgyja nuosavybės teisę į patalpas, kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, pastate, kuriame yra ir kitiems priklausančių patalpų. Tokiu atveju tarp šalių susiklosto bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai dėl tam tikrų pastato dalių (tarkim, stogo, pamatų, laiptinės ir pan.). Klausimai dėl bendrosios nuosavybės objektų valdymo, naudojimo bei disponavimo yra sprendžiami bendraturčių susitarimu, nepavykus rasti susitarimo – teisme. Pabrėžtina, kad, nusprendus parduoti asmeninės nuosavybės teise priklausančias patalpas, pardavėjas nėra varžomas pareigos pasiūlyti jas įsigyti asmeniui, kuris nuosavybės teise valdo kitas patalpas, esančias tame pačiame pastate.

Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2023-11-22 13:25
Per pandemiją įkaitusi šalies nekilnojamojo turto (NT) rinka pastebimai atvėso – sandorių skaičius yra sumažėjęs, reikšmingai prislopo ir kainų augimas. Apie tai, kokios priemonės sustiprintų NT rinkos, taip pat ir visos finansų sistemos atsparumą padidėjusių palūkanų aplinkoje, kaip padidinti kokyb...
nuotrauka
2023-11-20 13:04
Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai įmonės šventiniu laikotarpiu visiškai sustabdo savo veiklą ir visi darbuotojai tuo metu išeina atostogų. Tiesa, nors tokia praktika egzistuoja jau kurį laiką, daugeliui vis dar kyla klausimų, ar tokios atostogos tikrai turėtų būti išskaičiuojamos iš darbuotojo kasme...
nuotrauka
2023-11-15 11:28
Būstas – bene brangiausias pirkinys gyvenime, o jo įsigijimas – vienas atsakingiausių sprendimų. Šią mantrą kartoja visi, tačiau faktas: būsto įsigijimas gali kelti stresą, nes šiame procese – daug terminų, dokumentų, pinigų ir panašiai. Jam suvaldyti reikia žinių ir kompetencijos, nesvarbu kokį būs...
nuotrauka
2023-11-13 12:50
Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) arba apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Viršvalandžius reglamentuoja Darbo kodekso 119 straipsnis.
nuotrauka
2023-11-10 15:03
Po Rusijos invazijos į Ukrainą visų Europos valstybių darbotvarkėse viena pagrindinių temų – gynybos stiprinimas, kuriam skiriamas vis didesnis finansavimas. Kartu didėja ir strateginės reikšmės infrastruktūros projektų užsakymų skaičius bei spartinamas pats projektų įgyvendinimas, o tai sukuria nau...
nuotrauka
2023-11-08 13:04
Įmonėje atėjo laikas pokyčiams, truputį keičiate darbo organizavimo tvarką, todėl atsiranda perteklinių funkcijų ir, panašu, kad teks atsisveikinti su kai kuriais darbuotojais. O galbūt kai kuriuos įmonės skyrius tenka perkelti į kitą miestą ir ne visi darbuotojai su tuo sutinka? Vienintelis kelias ...
nuotrauka
2023-11-07 08:04
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (BK) baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Tačiau juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Pavyzdžiui, sukčiavim...
nuotrauka
2023-10-30 11:03
Verslas supranta, kad intelektinę nuosavybę reikia saugoti, bet kaip konkrečiai tai padaryti, žino ne visi. Tai parodė nuo rugsėjo vykstančios nemokamos ekspertų konsultacijos verslo įmonėms, mokslo įstaigoms ir visuomenei.
nuotrauka
2023-10-27 14:30
Iki seniai regėtų aukštumų pakilusios palūkanos, geopolitinis neapibrėžtumas ir stojanti ekonomika pakoregavo nekilnojamojo turto (NT) kainas Skandinavijos šalyse ir Vokietijoje, tačiau Lietuvoje NT kainos demonstruoja žemaitišką užsispyrimą.
nuotrauka
2023-10-25 13:14
Paveldėjimas yra vienas seniausių teisinių procesų, kurio esmė yra ganėtinai instinktyvi – palikėjo turtas perduodamas gyvam įpėdiniui. Jeigu ne socialinė raida, globalizacija ir daugybė istorinių filosofų bei teisininkų pamąstymų, galėtume užbaigti šį straipsnį pirmuoju sakiniu. Tačiau laikui bėgan...
nuotrauka
2023-10-23 14:28
Keičiantis darbo ar gyvenimo sąlygoms, neretai gali keistis ir pačių darbuotojų poreikiai – kai kurie keičia darbą, o kai kurie gali norėti sumažinti arba padidinti savo darbo laiką. Kaip ir bet kuriais kitais atvejais, taip ir keičiant darbo laiką tiek darbdaviui, tiek darbuotojui galioja Darbo kod...
nuotrauka
2023-10-19 11:42
Pastaruoju metu karščiausia su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusi tema tapo būsto įperkamumas. Dar visai neseniai Vilnius galėjo didžiuotis vienomis geriausių sąlygų įsigyti būstą Europoje. Dabar šis rodiklis smuko į seniai nematytas žemumas.
nuotrauka
2023-10-18 08:26
Verslo aplinka susideda iš dviejų dėmenų – klientai ir aplinka, susijusi su kolektyvu. 98 proc. STATICUS projektų yra įgyvendinama užsienyje, daugiausiai veikiame Jungtinėje Karalystėje bei Šiaurės Europoje. Tokia įmonės veikla turi įtakos ir mūsų darbuotojams: tai kitokia darbo kultūra, kitokie nei...
nuotrauka
2023-10-18 08:25
Statybų sektorius, kaip ir visa verslo aplinka, nuolat keičiasi ir tobulėja. Galime pasidžiaugti, kad pavyko pasiekti susitarimų, padedančių skaidrinti ir modernizuoti sektorių ir užtikrintai žvelgti į ateitį. Išskirčiau pažangą viešųjų pirkimų procese – standartizuota rangos sutartis, įdiegta Staty...
nuotrauka
2023-10-17 10:36
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų rugsėjo mėnesio reikšmė nesikeitė (2023 metų rugpjūtį buvo fiksuojamas 0,4% augimas).
nuotrauka
2023-10-12 16:29
Paskelbti naujausi nacionalinių sąskaitų duomenys rodo, kad įmonių pelningumas pernai šiek tiek padidėjo, tačiau tebebuvo pastebimai mažesnis nei prieš COVID-19 pandemiją. Įmonių pelningumą labiausiai padidino energetikos ir finansų sektoriai. Be šių veiklų Lietuvos įmonių pelningumas buvo mažiausia...
nuotrauka
2023-10-12 12:21
Mirus artimajam neretai kyla klausimų dėl turto dalybų. Į juos paprastai atsako testamentas – jei toks dokumentas buvo surašytas – nors ginčų pasitaiko net ir tokiais atvejais. Lietuvos teismai kasmet gauna apie 500 paveldėjimo bylų. Daugeliu atvejų teisiasi paveldėtojai, nesugebantys gražiuoju pasi...
nuotrauka
2023-10-05 11:11
Darbdaviai jau seniai įsitikino, kad motyvuoti darbuotojai reikšmingai prisideda prie verslo sėkmės, todėl nuolat ieškoma naujų būdų, kaip paskatinti darbuotojus, kurti organišką jų ryšį su darboviete ir įkvėpti juos rūpintis įmonės, kurioje dirba, rezultatais bei ateitimi. Vienas iš būdų tai pasiek...
nuotrauka
2023-10-04 11:59
VDI informuoja, kad darbo ginčų komisijose antroje vietoje, t. y. po ginčų dėl nesumokėto darbo užmokesčio, pagal dažnumą vyrauja darbo bylos dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Dažniausiai pasitaikantys darbuotojų reikalavimai – pripažinti atleidimą savo noru (DK 55 str. 1 d.) neteisėtu.
nuotrauka
2023-10-03 12:38
Išankstiniais „Citus" analitikų duomenimis, trečią ketvirtį trijų didžiausių Lietuvos miestų pirminės būsto rinkos užbaigė su pavyzdiniu stabilumu. Vilniuje ir Kaune rugsėjo rezultatas apie 5 proc. nukrypo nuo metinio vidurkio, o Klaipėdoje – nuo ankstesnio mėnesio; tiesa, metinį vidurkį pralenkė be...

Statybunaujienos.lt » Komentaras