2021 gegužės 14 d. penktadienis, 19:48
Reklama  |  facebook

„MG Baltic“ ir V.Bako byla grąžinta Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka

2020-11-20 14:39
V. Bakas prašė kasacinio teismo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriais buvo iš dalies tenkintas ieškovės UAB koncerno „MG Baltic“ ieškinys.
nuotrauka
MG BALTIC/FB iliustr.


Minimos įmonės
MG Baltic, UAB
Mintėtais teismų dokumentais buvo pripažinta, kad atsakovo V. Bako paskleisti teiginiai: „MG Baltic“ veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius ir „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą“, yra neatitinkantys tikrovės ir žeminantys koncerno „MG Baltic“ dalykinę reputaciją. V Bakas prašė grąžinti šią bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Kaip rašoma Aukščiausiojo Teismo pranešime, Kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad asmens saviraiškos laisvė yra saugotina demokratinės visuomenės teisinė vertybė, tačiau ji nėra absoliuti, todėl net jei diskutuojama visuomenėje svarbiais bendrojo intereso klausimais, turi būti gerbiamos kitų asmenų teisės (garbė ir orumas, dalykinė reputacija ir pan.).

Nagrinėjamoje byloje teismai taikė atsakovui atsakomybę CK 2.24 straipsnio pagrindu, nustatę, kad atsakovas apie ieškovę UAB „MG Baltic“ paskleidė tikrovės neatitinkančią ir dalykinę reputaciją pažeidžiančią nuomonę. Kasaciniu skundu atsakovas ginčijo tokią teismų išvadą, teigdamas, kad nuomonei negali būti taikomas asmens garbės ir orumo gynimą reglamentuojantis CK 2.24 straipsnis, nes nuomonė negali būti patikrinta pagal tiesios ir tikslumo kriterijų ir negali būti paneigta. Teisėjų kolegija šiuos argumentus pripažino teisiškai pagrįstais – pagal kasacinio teismo suformuotą CK 2.24 straipsnio aiškinimo praktiką viena iš šio straipsnio taikymo būtinųjų sąlygų yra žinių, o ne nuomonės paskleidimo fakto nustatymas, todėl nuomonės paskleidimu pažeistos asmens teisės negali būti teismo ginamos CK 2.24 straipsnio pagrindu. Tačiau asmens reiškiama nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, būti reiškiama sąžiningai bei etiškai, ja neturi būti siekiama įžeisti, pažeisti dalykinę reputaciją, nuslėpti ir iškraipyti faktus ir duomenis. Todėl tais atvejais, kai paskleidžiama garbę ir orumą žeminanti ar dalykinę reputaciją pažeidžianti nuomonė, tai padaręs asmuo pažeidžia bendrąją pareigą įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, taip pat pažeidžia ir bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai.

Asmens saviraiškos laisvė yra saugotina demokratinės visuomenės teisinė vertybė, tačiau ji nėra absoliuti, todėl net jei diskutuojama visuomenėje svarbiais bendrojo intereso klausimais, turi būti gerbiamos kitų asmenų teisės (garbė ir orumas, dalykinė reputacija ir pan.). 

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmens dalykinė reputacija pažeista nuomonės, kritikos ar kitokių subjektyvių įsitikinimų skleidimu, tai turi būti nustatyta, kad subjektyvaus pobūdžio teiginiai nepagrįsti ir neobjektyvūs, o juos paskleidęs asmuo yra nesąžiningas ir kaltas dėl jų skleidimo. Įrodyti nuomonės turinį ir paskleidimo faktą tenka ieškovui. Tačiau įrodyti, kad paskleista nuomonė neturi pakankamo faktinio pagrindo, paprastai yra sunku ar net neįmanoma, todėl teisėjų kolegija nusprendė, kad asmuo, apie kurį nuomonė yra paskleista, negali būti įpareigotas įrodyti šios nuomonės faktinio pagrindo trūkumą, nes tai būtų neproporcingas jo galimybių ginti savo garbę ir orumą ar dalykinę reputaciją ribojimas. Tokiu atveju atsakovas turi įrodyti, kad jo paskleista nuomonė turi pakankamą faktinį pagrindą ir ja nebuvo siekta sumenkinti, įžeisti ieškovą ar kitaip specialiai jam pakenkti.

Teisėjų kolegija, vertindama UAB „MG Baltic“ ginčijamos nuomonės turinį, pažymėjo, kad teismai, spręsdami, ar atsakovas savo kalbose minėjo, jog ieškovo veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius, neargumentavo, neanalizavo ir nevertino, ar atsakovo pasisakymai apie tai, kad „MG Baltic“ savininkų / grupės vadovų / grupės savininkų veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius, buvo išsakyti apie ieškovą kaip juridinį asmenį, ar apie jo savininkų / grupės vadovų / grupės savininkų asmenines, moralines savybes ir pan. Pasisakydama dėl kito atsakovo ginčijamo teiginio teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje byloje taip pat turi būti detaliau ištirta aplinkybė, ar atsakovas išsakė nuomonę, jog UAB „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalos. Tai, kaip atsakovo išsakytus teiginius suprato ieškovė UAB „MG Baltic“, nereiškia, kad būtent tokią nuomonę apie ją pateikė atsakovas. Nuomonei įvertinti reikia nustatyti, kokia nuomonė buvo paskleista, t. y nustatyti jos turinį ir paskleidimo faktą.

Tai, kaip atsakovo išsakytus teiginius suprato ieškovė UAB „MG Baltic“, nereiškia, kad būtent tokią nuomonę apie ją pateikė atsakovas. Nuomonei įvertinti reikia nustatyti, kokia nuomonė buvo paskleista, t. y nustatyti jos turinį ir paskleidimo faktą.

Vertindama, ar atsakovo paskleista nuomonė turėjo pakankamą faktinį pagrindą, teisėjų kolegija nurodė, kad bylą nagrinėję teismai neanalizavo ir nenustatinėjo, ar atsakovas turėjo pakankamą faktinį pagrindą – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (toliau – NSGK) atlikto parlamentinio tyrimo išvadą – atitinkamai nuomonei apie ieškovą susiformuoti ir pareikšti. NSGK atlikto parlamentinio tyrimo išvadai yra pritarta Seimo nutarimu ir iki šiol ji nėra tam įgalioto subjekto peržiūrėta, pakeista. Nors nagrinėjamoje byloje NSGK tyrimo išvada nėra kvestionuojama, bet turi būti analizuojama ir nustatoma, ar ši išvada galėjo būti pakankamas faktinis pagrindas atsakovo išsakytai nuomonei susiformuoti. Jeigu būtų nustatyta, kad atsakovo nuomonė susiformavo NSGK tyrimo išvados pagrindu, toliau turi būti sprendžiama, ar atsakovas tokią nuomonę pareiškė sąžiningai, t. y. nesinaudodamas savo tarnybine padėtimi, kai atskleidžia tik jam žinomus, bet kitiems neprieinamus ir negalimus būti patikrintais faktus, siekdamas pažeminti ieškovą, pakenkti jo dalykinei reputacijai ir pan.

Teisėjų kolegija neatmetė atsakovo nurodytų argumentų, kad jis ginčijamą nuomonę paskleidė sąžiningai, siekdamas supažindinti visuomenę su NSGK tyrimo išvadomis, tačiau pažymėjo, kad šiuo metu teismų nėra ištirta ir įvertinta, ar atsakovo nuomonės faktinis pagrindas galėjo būti NSGK parlamentinio tyrimo išvada, o net ir tokiu atveju turėtų būti nustatyta, ar visuomenės supažindinimas su tyrimo išvadomis buvo tinkamas, ar visuomenei buvo sudaryta galimybė įvertinti tokios nuomonės faktinį pagrindą. Šiuo klausimu aktualus ir atsakovo išsilavinimas, einamos pareigos bei „svoris“ formuojant visuomenės nuomonę, nes atsakovas, paskleisdamas vienokią ar kitokią savo nuomonę, turėjo žinoti, kokiu pagrindu jis veikia ir kokius padarinius tai gali sukelti, t. y. kad NSGK pirmininko išsakyta nuomonė visuomenės gali būti priimama kaip žinia, neginčijamas ir nustatytas faktas, galintis pažeisti juridinio asmens dalykinę reputaciją.

Teisėjų kolegija nurodė, kad teismui, siekiančiam nustatyti, ar nuomonė buvo pareikšta sąžiningai, išlaikant teisingą atsakovo saviraiškos laisvės ir pagarbos ieškovo dalykinei reputacijai pusiausvyrą, ne mažiau svarbus yra ir asmens, apie kurį nuomonė paskleista, prototipas, t. y. kokio masto tai įmonė, kokia jos vykdoma veikla, kokios jos atsparumo kritikai ribos, kaip ji iki ginčijamos nuomonės pareiškimo buvo vertinama visuomenėje.

Be kita ko, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad net ir tuo atveju, jei atsakovas siekė supažindinti visuomenę su NSGK parlamentinio tyrimo išvadomis ir taip užtikrinti visuomenės teisę žinoti, atsižvelgiant į atsakovo užimamas pareigas ir jo vykdomas funkcijas, dėl ko yra mažesnis visuomenės kritiškumas jo išsakytiems teiginiams, atsakovo viešai skleidžiama nuomonė turi būti apgalvota, formuluojama apdairiai tam, kad visuomenei nesusidarytų nepagrįstai klaidingas įspūdis apie ieškovą ir jo vykdomą veiklą.

Teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, jog Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas, aiškintina kaip nustatanti draudimą persekioti Seimo narį už jo balsavimus ir kalbas, išskyrus tokias, kuriomis kitas asmuo yra įžeidžiamas ar apšmeižiamas, jam (Seimo nariui) vykdant parlamentaro pareigas Seime, tačiau ji neaiškintina kaip nustatanti draudimą persekioti Seimo narį už bet kur pasakytas kalbas. Kadangi nagrinėjamu atveju teismų nustatyta, kad ginčijama atsakovo nuomonė paskleista visuomenės informavimo priemonėse duodant interviu, t. y. tuo metu, kai atsakovas nevykdė savo tiesioginių pareigų Seime, bylą nagrinėję teismai pagrįstai nenustatė egzistuojant atsakomybės netaikymo pagrindą pagal Konstituciją.

Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais, teisėjų kolegija konstatavo, kad apskųsta apeliacinės instancijos teismo nutartis yra priimta nenustačius ir neįvertinus visų bylai teisingai išspręsti turinčių reikšmės aplinkybių, todėl apskųsta nutartis panaikinta ir byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. 

Šaltinis – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Statybunaujienos.lt
Žymės  Teismas
Aktualijos

nuotrauka
2021-05-14 12:57
VĮ Turto bankas inicijavo 2 mln. eurų vertės žaliosios elektros energijos pirkimą. Planuojama, kad jau nuo liepos 1 d. visiems Turto banko administruojamiems objektams centralizuotai bus tiekiama tik iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektros energija.
nuotrauka
2021-05-14 12:03
Artimiausiu metu Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) planuoja skelbti naują kvietimą teikti paraiškas norintiems įsirengti saulės elektrines ar įsigyti saulės elektrinių dalį iš saulės parkų. Tam numatyta skirti daugiau kaip 20 mln. eurų.
nuotrauka
2021-05-14 09:32
2021 m. pirmąjį ketvirtį baigti statyti 1 768 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 12,2 proc. mažiau nei 2020 m. atitinkamą ketvirtį.
nuotrauka
2021-05-14 08:35
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal UAB „Ecoservice projektai“ (ieškovės) kasacinį skundą dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (atsakovės, perkančiosios organizacijos) vykdyto tarptautinio viešojo pirkimo, paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo pr...
nuotrauka
2021-05-13 16:27
Vilniuje, Lvovo g. 37 duris jau atvėrė vienas inovatyviausių verslo centrų Lietuvoje. Šiuolaikiškiems A+ energinės klasės pastato reikalavimams, užsakovo bei nuomininkų poreikiams ir lūkesčiams atliepti, „Caverion Lietuva“ 8 aukštų, 23.000 kv. m bendro ploto pastate įrengė didelės apimties ateities ...
nuotrauka
2021-05-13 14:33
Aplinkos ministro įsakymu pratęsiamas terminas teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą – jos bus priimamos iki gruodžio 31 d.
nuotrauka
2021-05-13 14:08
Išanalizavusi 226 dideles Europos Sąjungos gamybos įmones, tyrėjų komanda iš Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos nustatė, kad įmonių tvarumo ataskaitose iš žiedinės ekonomikos principų daugiausiai minimas išteklių naudojimo efektyvumas ir atliekų mažinimas. Tačiau kiti produkto gyvavimo ciklo principai, ...
nuotrauka
2021-05-13 13:33
Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė netenkinti Izraelio piliečių prevencinio ieškinio, kuriuo buvo siekiama uždrausti planuojamus Vilniaus kongresų centro įrengimo bei buvusių Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių išsaugojimo darbus.
nuotrauka
2021-05-13 07:41
Riboto judumo asmenys dėl įvairiausių priežasčių vis dar susiduria su jų poreikiams nepritaikyta aplinka. Viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių – nepritaikyti viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės), keleivių paviljonai, nuo kurių didžiąja dalimi priklauso viešojo transporto saugumas i...
nuotrauka
2021-05-12 15:30
Vilniaus miesto savivaldybė šią savaitę sulaukė Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) sprendimo, kuris dar labiau artina Vilnių prie „Daugiafunkcio sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo komplekso" statybų – VPT neteiks kasacinio skundo dėl Lietuvos apeliacinio teismo balandžio paba...
nuotrauka
2021-05-12 15:17
Vyriausybė pritarė Darbo kodekso pakeitimams, pagal kuriuos ne tik komandiruoti, bet ir vietos darbuotojai, dirbantys statybos sektoriuje, kurių darbdaviai pasitelkiami kaip subrangovai, įgis papildomų garantijų atgauti nesumokėtą darbo užmokestį. Taip pat sumažės administracinė našta užsienio versl...
nuotrauka
2021-05-12 09:20
Vilniuje, Arsenalo gatvėje esantis Pilininko namas bus prikeltas viešam naudojimui. UAB „Aplan“ projektuotojai pateikė sprendinius, kurie padės išlaikyti pastato autentiškumą ir tuo pačiu pritaikyti jį muziejinei veiklai. Planuojama, kad pastate bus įkurta Lietuvos istorijos ekspozicija.
nuotrauka
2021-05-12 08:54
Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai papirkimu ir dokumentų klastojimu pareikšti vienos uostamiesčio statybų įmonės direktoriui ir gamybos vadovui.
nuotrauka
2021-05-11 15:54
Panevėžio apygardos teismas buvusį Ignalinos rajono vienos seniūnijos seniūną J. P. pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, o bendrovės direktorių R. Z. – dėl valstybės tarnautojo papirkimo. Abu jie ir bendrovės direktoriaus žmona, gydytoja D. Z., taip pat nuteisti ir už dokumentų klastojimą.
nuotrauka
2021-05-11 15:37
Žmonėms su negalia būstas galės būti pritaikytas greičiau ir kokybiškiau – tokią galimybę atvers viešųjų pirkimų pakeitimai. Neįgalieji taip pat turės galimybę pasirinkti sau tinkamiausią perkėlimo įrangą būste.
nuotrauka
2021-05-11 11:53
Šalies darbdaviai balandį pateikė 40,5 tūkst. darbo pasiūlymų. Darbo jėgos paklausa augo beveik trečdaliu nei kovą. Tai didžiausias laisvų darbo vietų skaičius per visą pandemijos laikotarpį, kurį fiksavo Užimtumo tarnyba.
nuotrauka
2021-05-10 07:10
Teismas penktadienį, gegužės 7 d., paskelbė sprendimą ne vienerius metus besitęsiančioje byloje dėl statybos padarinių pašalinimo Neringos savivaldybėje.
nuotrauka
2021-05-06 11:21
Nenutolstame nuo savo tradicijų ir kaip ir kasmet organizuojame statybų profesionalams skirtą seminarą. Tik šįkart – internetu. Aptarsime daugeliui statybos sektoriaus profesionalų aktualią temą – vėdinamų fasadų sistemų sertifikavimo privalomumą nuo ateinančių, 2022 metų.
nuotrauka
2021-05-05 16:23
Aplinkos ministerijos parengtos Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pataisos leis skaidrinti architektų atestavimo procesą, patikslins narystės Architektų rūmuose pagrindus ir nustatys atestuoto architekto, nesiverčiančio atestuoto architekto veikla, teisę sustabdyti narystę rūmuose. ...
nuotrauka
2021-05-05 16:07
Teismas tenkino Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės Lauros Paulikienės ieškinį ir pripažino negaliojančiu susitarimą, kuriuo viena uostamiestyje registruota statybų įmonė neteisėtai perkėlė dalį žemės sklypo į valstybei priklausančią žemę miesto centre. Klaip...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Stotelėse saugesnė judėjimo galimybė riboto judumo asmenims

Riboto judumo asmenys dėl įvairiausių priežasčių vis dar susiduria su jų poreikiams nepritaikyta aplinka. Viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių – nepritaikyti viešojo susisiekimo stotel...