2024 gegužės 30 d. ketvirtadienis, 21:44
Reklama  |  facebook

„MG Baltic“ ir V.Bako byla grąžinta Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka

2020-11-20 14:39
V. Bakas prašė kasacinio teismo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriais buvo iš dalies tenkintas ieškovės UAB koncerno „MG Baltic“ ieškinys.
nuotrauka
MG BALTIC/FB iliustr.


Minimos įmonės
MG grupė (buvusi MG Baltic), UAB
Mintėtais teismų dokumentais buvo pripažinta, kad atsakovo V. Bako paskleisti teiginiai: „MG Baltic“ veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius ir „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą“, yra neatitinkantys tikrovės ir žeminantys koncerno „MG Baltic“ dalykinę reputaciją. V Bakas prašė grąžinti šią bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Kaip rašoma Aukščiausiojo Teismo pranešime, Kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad asmens saviraiškos laisvė yra saugotina demokratinės visuomenės teisinė vertybė, tačiau ji nėra absoliuti, todėl net jei diskutuojama visuomenėje svarbiais bendrojo intereso klausimais, turi būti gerbiamos kitų asmenų teisės (garbė ir orumas, dalykinė reputacija ir pan.).

Nagrinėjamoje byloje teismai taikė atsakovui atsakomybę CK 2.24 straipsnio pagrindu, nustatę, kad atsakovas apie ieškovę UAB „MG Baltic“ paskleidė tikrovės neatitinkančią ir dalykinę reputaciją pažeidžiančią nuomonę. Kasaciniu skundu atsakovas ginčijo tokią teismų išvadą, teigdamas, kad nuomonei negali būti taikomas asmens garbės ir orumo gynimą reglamentuojantis CK 2.24 straipsnis, nes nuomonė negali būti patikrinta pagal tiesios ir tikslumo kriterijų ir negali būti paneigta. Teisėjų kolegija šiuos argumentus pripažino teisiškai pagrįstais – pagal kasacinio teismo suformuotą CK 2.24 straipsnio aiškinimo praktiką viena iš šio straipsnio taikymo būtinųjų sąlygų yra žinių, o ne nuomonės paskleidimo fakto nustatymas, todėl nuomonės paskleidimu pažeistos asmens teisės negali būti teismo ginamos CK 2.24 straipsnio pagrindu. Tačiau asmens reiškiama nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, būti reiškiama sąžiningai bei etiškai, ja neturi būti siekiama įžeisti, pažeisti dalykinę reputaciją, nuslėpti ir iškraipyti faktus ir duomenis. Todėl tais atvejais, kai paskleidžiama garbę ir orumą žeminanti ar dalykinę reputaciją pažeidžianti nuomonė, tai padaręs asmuo pažeidžia bendrąją pareigą įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, taip pat pažeidžia ir bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai.

Asmens saviraiškos laisvė yra saugotina demokratinės visuomenės teisinė vertybė, tačiau ji nėra absoliuti, todėl net jei diskutuojama visuomenėje svarbiais bendrojo intereso klausimais, turi būti gerbiamos kitų asmenų teisės (garbė ir orumas, dalykinė reputacija ir pan.). 

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmens dalykinė reputacija pažeista nuomonės, kritikos ar kitokių subjektyvių įsitikinimų skleidimu, tai turi būti nustatyta, kad subjektyvaus pobūdžio teiginiai nepagrįsti ir neobjektyvūs, o juos paskleidęs asmuo yra nesąžiningas ir kaltas dėl jų skleidimo. Įrodyti nuomonės turinį ir paskleidimo faktą tenka ieškovui. Tačiau įrodyti, kad paskleista nuomonė neturi pakankamo faktinio pagrindo, paprastai yra sunku ar net neįmanoma, todėl teisėjų kolegija nusprendė, kad asmuo, apie kurį nuomonė yra paskleista, negali būti įpareigotas įrodyti šios nuomonės faktinio pagrindo trūkumą, nes tai būtų neproporcingas jo galimybių ginti savo garbę ir orumą ar dalykinę reputaciją ribojimas. Tokiu atveju atsakovas turi įrodyti, kad jo paskleista nuomonė turi pakankamą faktinį pagrindą ir ja nebuvo siekta sumenkinti, įžeisti ieškovą ar kitaip specialiai jam pakenkti.

Teisėjų kolegija, vertindama UAB „MG Baltic“ ginčijamos nuomonės turinį, pažymėjo, kad teismai, spręsdami, ar atsakovas savo kalbose minėjo, jog ieškovo veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius, neargumentavo, neanalizavo ir nevertino, ar atsakovo pasisakymai apie tai, kad „MG Baltic“ savininkų / grupės vadovų / grupės savininkų veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius, buvo išsakyti apie ieškovą kaip juridinį asmenį, ar apie jo savininkų / grupės vadovų / grupės savininkų asmenines, moralines savybes ir pan. Pasisakydama dėl kito atsakovo ginčijamo teiginio teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje byloje taip pat turi būti detaliau ištirta aplinkybė, ar atsakovas išsakė nuomonę, jog UAB „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalos. Tai, kaip atsakovo išsakytus teiginius suprato ieškovė UAB „MG Baltic“, nereiškia, kad būtent tokią nuomonę apie ją pateikė atsakovas. Nuomonei įvertinti reikia nustatyti, kokia nuomonė buvo paskleista, t. y nustatyti jos turinį ir paskleidimo faktą.

Tai, kaip atsakovo išsakytus teiginius suprato ieškovė UAB „MG Baltic“, nereiškia, kad būtent tokią nuomonę apie ją pateikė atsakovas. Nuomonei įvertinti reikia nustatyti, kokia nuomonė buvo paskleista, t. y nustatyti jos turinį ir paskleidimo faktą.

Vertindama, ar atsakovo paskleista nuomonė turėjo pakankamą faktinį pagrindą, teisėjų kolegija nurodė, kad bylą nagrinėję teismai neanalizavo ir nenustatinėjo, ar atsakovas turėjo pakankamą faktinį pagrindą – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (toliau – NSGK) atlikto parlamentinio tyrimo išvadą – atitinkamai nuomonei apie ieškovą susiformuoti ir pareikšti. NSGK atlikto parlamentinio tyrimo išvadai yra pritarta Seimo nutarimu ir iki šiol ji nėra tam įgalioto subjekto peržiūrėta, pakeista. Nors nagrinėjamoje byloje NSGK tyrimo išvada nėra kvestionuojama, bet turi būti analizuojama ir nustatoma, ar ši išvada galėjo būti pakankamas faktinis pagrindas atsakovo išsakytai nuomonei susiformuoti. Jeigu būtų nustatyta, kad atsakovo nuomonė susiformavo NSGK tyrimo išvados pagrindu, toliau turi būti sprendžiama, ar atsakovas tokią nuomonę pareiškė sąžiningai, t. y. nesinaudodamas savo tarnybine padėtimi, kai atskleidžia tik jam žinomus, bet kitiems neprieinamus ir negalimus būti patikrintais faktus, siekdamas pažeminti ieškovą, pakenkti jo dalykinei reputacijai ir pan.

Teisėjų kolegija neatmetė atsakovo nurodytų argumentų, kad jis ginčijamą nuomonę paskleidė sąžiningai, siekdamas supažindinti visuomenę su NSGK tyrimo išvadomis, tačiau pažymėjo, kad šiuo metu teismų nėra ištirta ir įvertinta, ar atsakovo nuomonės faktinis pagrindas galėjo būti NSGK parlamentinio tyrimo išvada, o net ir tokiu atveju turėtų būti nustatyta, ar visuomenės supažindinimas su tyrimo išvadomis buvo tinkamas, ar visuomenei buvo sudaryta galimybė įvertinti tokios nuomonės faktinį pagrindą. Šiuo klausimu aktualus ir atsakovo išsilavinimas, einamos pareigos bei „svoris“ formuojant visuomenės nuomonę, nes atsakovas, paskleisdamas vienokią ar kitokią savo nuomonę, turėjo žinoti, kokiu pagrindu jis veikia ir kokius padarinius tai gali sukelti, t. y. kad NSGK pirmininko išsakyta nuomonė visuomenės gali būti priimama kaip žinia, neginčijamas ir nustatytas faktas, galintis pažeisti juridinio asmens dalykinę reputaciją.

Teisėjų kolegija nurodė, kad teismui, siekiančiam nustatyti, ar nuomonė buvo pareikšta sąžiningai, išlaikant teisingą atsakovo saviraiškos laisvės ir pagarbos ieškovo dalykinei reputacijai pusiausvyrą, ne mažiau svarbus yra ir asmens, apie kurį nuomonė paskleista, prototipas, t. y. kokio masto tai įmonė, kokia jos vykdoma veikla, kokios jos atsparumo kritikai ribos, kaip ji iki ginčijamos nuomonės pareiškimo buvo vertinama visuomenėje.

Be kita ko, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad net ir tuo atveju, jei atsakovas siekė supažindinti visuomenę su NSGK parlamentinio tyrimo išvadomis ir taip užtikrinti visuomenės teisę žinoti, atsižvelgiant į atsakovo užimamas pareigas ir jo vykdomas funkcijas, dėl ko yra mažesnis visuomenės kritiškumas jo išsakytiems teiginiams, atsakovo viešai skleidžiama nuomonė turi būti apgalvota, formuluojama apdairiai tam, kad visuomenei nesusidarytų nepagrįstai klaidingas įspūdis apie ieškovą ir jo vykdomą veiklą.

Teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, jog Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas, aiškintina kaip nustatanti draudimą persekioti Seimo narį už jo balsavimus ir kalbas, išskyrus tokias, kuriomis kitas asmuo yra įžeidžiamas ar apšmeižiamas, jam (Seimo nariui) vykdant parlamentaro pareigas Seime, tačiau ji neaiškintina kaip nustatanti draudimą persekioti Seimo narį už bet kur pasakytas kalbas. Kadangi nagrinėjamu atveju teismų nustatyta, kad ginčijama atsakovo nuomonė paskleista visuomenės informavimo priemonėse duodant interviu, t. y. tuo metu, kai atsakovas nevykdė savo tiesioginių pareigų Seime, bylą nagrinėję teismai pagrįstai nenustatė egzistuojant atsakomybės netaikymo pagrindą pagal Konstituciją.

Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais, teisėjų kolegija konstatavo, kad apskųsta apeliacinės instancijos teismo nutartis yra priimta nenustačius ir neįvertinus visų bylai teisingai išspręsti turinčių reikšmės aplinkybių, todėl apskųsta nutartis panaikinta ir byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. 

Šaltinis – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Statybunaujienos.lt
Žymės  TeismasAktualijos

nuotrauka
2024-05-30 14:52
Nekilnojamo turto (NT) skelbimų portalų statistika rodo, kad lietuviai aktyviausiai būstų ieškoti pradeda pavasarį. Tačiau aukštos bankinės palūkanos lietuvių elgseną koreguoja – šių metų kovo mėnesio metinis naujų būsto paskolų apimčių kritimas Lietuvoje buvo didžiausias nuo 2023 m. gegužės mėnesio...
nuotrauka
2024-05-30 14:38
Sostinės A. Goštauto kvartalas, kur Turto bankas plėtoja didžiausią valstybės biurų projektą, šiuo metu atrodo nykiai, tačiau, pasak vyriausiosios Vilniaus architektės Lauros Kairienės, turi didžiulį potencialą sukurti reprezentatyvią valdžios institucijų būstinę, kokybiškai išplėsti vaikščiojamąją ...
nuotrauka
2024-05-30 09:52
Tikslieji mokslai, tokie kaip matematika ar fizika, nemažai daliai Lietuvos moksleivių yra tapę galvos skausmu, o tai daro įtaką ne tik patikrinimų ar egzaminų rezultatams, bet ir būsimiems profesiniams pasirinkimams. Darbdavių atstovai pastebi, kad moksleiviai retai supranta, kaip šiuos mokslus pri...
nuotrauka
2024-05-30 09:33
Šią savaitę Vilniaus Gedimino prospekte nukritęs balkonas dar kartą priminė apie prastos būklės balkonų keliamas grėsmes tiek praeiviams, tiek daugiabučių gyventojams. Daugiabučių priežiūra ir administravimu užsiimančios „Civinity Namai" statinių techninės priežiūros specialistas Povilas Lysiukas pe...
nuotrauka
2024-05-29 15:09
Kiekvienas savo namuose norime jaustis saugiai, o kur nors išvykę – būti ramūs, kad saugūs išliks ir jie. Interjero dizainerė dalijasi keturiais paprastais ir nebrangiais sprendimais, kurie padės užtikrinti namų saugumą atostogų metu.
nuotrauka
2024-05-29 11:02
Lietuvos oro uostai (LTOU) ir Lietuvos architektų sąjunga pasirašė architektūrinių idėjų konkurso organizavimo paslaugų sutartį. LTOU kartu su šalies ekspertais iki šių metų pabaigos arba kitų pradžioje siekia atrinkti ir vėliau įgyvendinti geriausias architektų idėjas iki 2028 metų pabaigos planuoj...
nuotrauka
2024-05-29 09:45
Stiprindama Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (NŽT) prižiūrimų ūkio subjektų kontrolę NŽT nustatė galimus matininko dokumentų klastojimo atvejus ir dėl jų kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą.
nuotrauka
2024-05-28 10:55
Nuo pat karo Ukrainoje pradžios dažnas nerimauja ir dėl savo šalies saugumo – kaip gintų ją arba kur slėptųsi nuo pavojų, jei iškiltų grėsmė. Viena svarbiausių apsisaugojimo priemonių karo metu yra pastatuose įrengtos slėptuvės, kuriose nuo sprogimo gali slėptis šimtai žmonių. Apie tai, ar įmanoma t...
nuotrauka
2024-05-28 10:35
Valstybės kontrolės Europos Sąjungos (ES) investicijų audito departamentas atliko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2022 m. liepos 1 d. - 2023 m. birželio 30 d. laikotar...
nuotrauka
2024-05-28 10:22
Europos Sąjunga didina kovos su klimato kaita apsukas. Dar 2023 m. priimta nauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (ENEF) versija gerokai išplečia šios taikymo ribas, taip pat kelia ambicingesnius tikslus dėl energetinių išteklių nešvaistymo. Įgyvendinti reikalavimus lieka ne tiek ir daug la...
nuotrauka
2024-05-28 09:37
Netrukus prasidės naujos irklavimo bazės Neries krantinėje projektavimo darbai. Šiuolaikiškos ir modernios irklavimo bazės projektavimo darbų sutartis pasirašyta su bendrove „Aketuri architektai“. Naujoji sportinė ir neformaliojo ugdymo erdvė iškils buvusios irklavimo bazės vietoje, netoli Olimpieči...
nuotrauka
2024-05-27 10:34
Praėjusią savaitę „Via Lietuva" pasirašė sutartį dėl paskutiniosios kelio „Via Baltica" nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos atkarpos rekonstrukcijos darbų atlikimo. Planuojama, kad intensyvūs modernizavimo darbai šiame kelio ruože turėtų prasidėti jau birželio pradžioje, baigtis – kitų metų antroje...
nuotrauka
2024-05-27 10:04
Aplinkos ministerija informavo vandentvarkos įmones, kad nuo š. m. liepos 1 d. jos galės priimti nuotekas iš nuotekų vežėjų tik jeigu bus pateikti duomenys Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS).
nuotrauka
2024-05-24 16:57
Ketvirtadienį Vilniuje INVEGOS iniciatyva surengta konferencija „Daugiabučių namų modernizavimo fondo ateitis". Joje, be kitų šios srities ekspertų, dalyvavo ir Europos Komisijos atstovas Andreas von Busch, pabrėžęs, kad iki 2030 m. bus siekiama padvigubinti pastatų renovacijos apimtis, ženklias inv...
nuotrauka
2024-05-24 11:36
Per pirmąsias tris savaites nuo finansinės priemonės „Milijardas verslui" starto įmonės suskubo aktyviai teikti paraiškas finansavimui gauti. Nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA sulaukė 25 paraiškų paskoloms, kurių bendra prašoma suma viršija 1 mlrd. eurų, tad nuo šiol klientų teikiamos paraiškos sko...
nuotrauka
2024-05-24 11:08
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo papirkti Aplinkos apsaugos departamento (AAD) darbuotoją. Įtarimai šiuo metu pareikšti vienam asmeniui.
nuotrauka
2024-05-23 15:43
Vienuoliktajame Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) suvažiavime gegužės 23 d. antrajai ketverių metų LPK prezidento kadencijai išrinktas Vidmantas Janulevičius.
nuotrauka
2024-05-23 10:55
Kaip pranešė Finansų ministerija, VĮ Turto bankas, centralizuotai valdantis administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą, turi naują vadovą. Nuo šių metų gegužės 22 d., laimėjęs Finansų ministerijos paskelbtą konkursą, VĮ Turto banko generalinio direktoriaus pareigas pradeda eiti Gintara...
nuotrauka
2024-05-23 10:39
Nuo 2025 m. daugiau nei du aukštus turinčiuose daugiabučiuose namuose SND balionai negalės būti naudojami. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) primena apie galimybę pasinaudoti valstybės parama ir daugiabučiuose namuose atsisakyti suskystintų naftos dujų (SND) balionų, juos pakeičiant kitais e...
nuotrauka
2024-05-23 10:29
Tvarumas nekilnojamojo turto (NT) ir statybų rinkai šiandien aktualus kaip niekada. Tačiau tvari sektoriaus strategija gali būti sutelkta ne tik į atliekų, neigiamo poveikio aplinkai ir CO2 mažinimą, žaliųjų sprendimų bei atsinaujinančios energijos naudojimą, bet ir teritorijų konversiją. Tai – tars...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos