2022 rugsėjo 30 d. penktadienis, 0:57
Reklama  |  facebook

Naujasis Darbo kodeksas darbdaviams sukuria ne tik daugiau teisių, bet ir naujų pareigų

Vaidas ŠALAŠEVIČIUS, Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas, UAB „Justicija“ direktorius      2016-07-28 08:05
Darbo kodekso pakeitimai, kuriems pritarė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, ne tik iš esmės pakeitė Vyriausybės parengto ir Trišalės tarybos suderinto projekto turinį, bet ir dar labiau pablogino šios srities reguliavimą verslo atžvilgiu.
nuotrauka
Atskiros Darbo kodekso projekto dalys labiau panašios į darbo tvarkos aprašą, o ne į įstatymą. Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
Justicija, UAB

Vienas tokių pabloginimų – į Darbo kodekso projektą buvo įtrauktos nuostatos, reguliuojančios ne tik tam tikrų darbuotojų grupių darbo laiką, bet ir apmokėjimo tvarką tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Taip pat buvo panaikinta suminė darbo laiko apskaita, apribotos terminuotos ir projektinės sutartys, de facto įtvirtinta privaloma narystė profsąjungose bei eliminuotos darbo tarybos. Išliko grėsmė, jog vietoj esamų problemų sprendimo, priėmus siūlomus pakeitimus, rezultatas bus priešingas keliamam tikslui.

Verslo bendruomenė aktyviai įsitraukė į svarstymo procesą, siekdama užtikrinti, kad naujoji Darbo kodekso redakcija bent nepablogintų esamos padėties. Seime priimto galutinio Darbo kodekso projekto redakcija, kuriai buvo pritarta, yra ilgų ir sunkių derybų, kompromisų bei svarstymų rezultatas, tačiau daugiausiai buvo pritarta siūlymams, kuriuos teikė Vyriausybė. 

Darbo kodekso nuostatos darbdaviams pridės pareigų ir klausimų, kaip jas įgyvendinti

Naujo Darbo kodekso poreikiu neabejojama, nes tikima, kad šie pakeitimai taps tolesnės sėkmingos reformos, padėsiančios šalyje didinti užimtumą, gerinti darbo santykius bei skatinti investicijas, pagrindu. Todėl visa verslo bendruomenė ir politikai, pradedant Prezidente, baigiant eiliniais Seimo nariais, bendrąja prasme jo priėmimą vertina teigiamai. Tačiau paprasti žmonės ar samdomi darbuotojai šiuos pakeitimus vertina gana prieštaringai. Viešoje erdvėje sklando mintys, kad naujai priimtas Darbo kodeksas ženkliai pablogins tik darbuotojų padėtį, tačiau niekas nekalba, kad naujos Seime jau priimtos Darbo kodekso nuostatos pridės daugiau pareigų ir darbdaviams, apsunkins šios srities reguliavimą verslui. Todėl šiame straipsnyje paminėsiu keletą nuostatų iš dabartinio projekto, kurios yra daug reiklesnės ir griežtesnės darbdavių atžvilgiu nei buvo iki šiol.

Darbo kodekso projekto 3 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta darbdavio pareiga viešai, įprastais darbovietėje būdais skelbti taikomas galiojančias kolektyvines sutartis, darbdavio ir darbo tarybos susitarimus, vietinius norminius aktus. Šis straipsnis, viena vertus, skatina skaidrumo politiką įmonėse, tačiau, kita vertus, sudarytų sąlygas neaiškumų atsiradimui, kaip reikės šią pareigą įgyvendinti ir tuo pačiu apsaugoti įmonės informacijos bei duomenų konfidencialumą. Tokia informacija (konfidenciali) paprastai yra skelbiama susitarimuose ir bendrovės vidaus norminiuose aktuose. Manytina, jog padidės poreikis sudaryti daugiau konfidencialumo sutarčių su darbuotojais, kadangi tai turbūt vienintelis aiškus būdas, kaip apibrėžti konfidencialios informacijos saugojimo ir naudojimo taisykles, vietoje to, kad ji būtų skelbiama viešai.

Privalo teikti informaciją apie darbo užmokestį

Iki šio projekto teisiniame reguliavime nebuvo teisiškai įtvirtintos pareigos skelbti informaciją apie darbo santykių būklę, kuri numatyta naujojo Darbo Kodekso projekto 23 straipsnyje. Pagal šio straipsnio reikalavimą, darbdavys, kurio bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 20, darbo tarybai ir profesinei sąjungai privalo teikti bent kartą per metus atnaujinamą informaciją apie: darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį bei kitą informaciją, kurią skelbti įpareigoja įstatymai, kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbo tarybos susitarimai. Taigi santykinai mažose įmonėse papildomai turės būti kuriamos lygių galimybių įgyvendinimo ir darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jų priemonės. 

Nuotraukoje – teksto autorius Vaidas Šalaševičius, Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas, UAB „Justicija“ direktorius

Iš normos iki galo lieka neaiškus tokios informacijos skelbimo tikslas. Galimai ši norma egzistuoja tik dėl jos pačios įgyvendinimo ir neturi nieko bendro su darbo santykių reguliavimo tobulinimu ar gerinimu, netiesiogiai reikalauja, jog darbdavys sudarytų ir pildytų statistinius duomenis, o tai automatiškai reiškia papildomas investicijas.

Reikalauja versti dokumentus į lietuvių kalbą

Naujojo Darbo Kodekso projekto 25 straipsnis įpareigoja darbdavį teisingai, nemokamai ir susitarimo su darbuotoju nustatytais protingais terminais pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Be to, perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir pan.) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu lietuvių kalba. Ir nors šalys gali susitarti nesilaikyti lietuvių kalbos reikalavimo, o tai yra ypač aktualu tarptautinėse bendrovėse, tačiau tuomet vis tiek lieka galioti kitos sutarties šalies pareiga pateikti dokumentą ar informaciją lietuvių kalba per protingą šalių nustatytą terminą nuo pareikalavimo. Toks reikalavimas gali padidinti poreikį visą vidinę komunikaciją ir vidinius norminius aktus papildomai versti iš vartojamos užsienio kalbos į lietuvių kalbą.

Darbo kodekso projekte siūloma įtvirtinti darbdavių pareigą per 1 mėnesį nuo darbo pradžios pranešti darbuotojams informaciją, susijusią su jų darbu, jeigu tokios informacijos nėra jų darbo sutartyje, t. y. darbo funkcijos atlikimo vietą, darbo funkcijos apibūdinimą ar aprašymą, darbo pradžią, numatomą darbo pabaigą (terminuotos sutarties atveju), kasmetinių atostogų trukmę, įspėjimo terminą, jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, bazinį (tarifinį) darbo užmokestį ir kitas darbo užmokesčio sudedamąsias dalis, užmokesčio už darbą mokėjimo terminus ir tvarką, nustatytą darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmę, informaciją apie darbuotojui taikomas kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis vietą. Ši pareiga gali būti įvykdoma pagal esamas darbo tvarkos taisykles arba ruošiant individualius pranešimus darbuotojams.

Turės būti kuriama formalizuota darbo apmokėjimo sistema 

Taip pat DK projekte nustatoma, kad darbo apmokėjimo sistema darbovietėje būtų reguliuojama kolektyvine sutartimi, o kai tokios sutarties nėra, darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius viršija 20, darbo apmokėjimo sistemą privalo patvirtinti darbdavys ir padaryti ją prieinama susipažinti visiems darbuotojams. Darytina išvada, jog formalizuota darbo apmokėjimo sistema turės būti kuriama kiekvienoje įmonėje su daugiau kaip 20 darbuotojų.

Iš esmės būtent dėl šių papildomų formalizuotų reikalavimų minėtos DK projekto dalys labiau panašios į darbo tvarkos aprašą, o ne į įstatymą. Daugelis naujų DK reikalavimų darbdaviams virs papildoma našta, kainuojančia laiko ir pinigų. Taip pat gali kilti asmens duomenų apsaugos problemų ir klausimų, kuriems išspręsti bei atsakyti prireiks papildomų investicijų. 

V. Šalaševičiaus asm. albumo nuotr.

Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-09-29 14:43
2022 m. LEDVANCE ekspozicija aplankys kelias Europos šalis ir sustos didmeninės prekybos įmonėse bei kitose patogiose vietose, kad pademonstruotų naujausius LEDVANCE gaminius – nuo šviestuvų, lempų, LED modulių, iki elektrinių komponentų ir šviesos valdymo sistemų, skirtų montuotojams ir projektuoto...
nuotrauka
2022-09-29 09:50
Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui turėjo statybinių medžiagų ir gaminių kainų padidėjimas 1,2 proc., mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų padidėjimas 0,4 proc., ir vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio sumažėjimas 1,2 proc. Iš statybinių medžiagų ir gaminių daugiausia – 7,7 proc. pa...
nuotrauka
2022-09-28 12:54
Aplinkos ministerija patikslino Vyriausybės nutarimu patvirtintus Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus ir kviečia projektui teikti pastabas ir pasiūlymus.
nuotrauka
2022-09-28 06:46
Nuo spalio 3 d. neprijungtų prie centrinio šildymo sistemos daugiabučių namų gyventojai ir individualių gyvenamųjų namų savininkai, norintys pasikeisti iškastiniu kuru kūrenamus katilus į netaršius šildymo įrenginius, galės teikti paraiškas paramai gauti.
nuotrauka
2022-09-27 07:47
Pagal Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisykles ir atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės tarybos prašymą, Marijampolės savivaldybei perduodama 10 valstybinės žemės sklypų gatvėms ir vietiniams keliams, komunaliniams inžinerini...
nuotrauka
2022-09-26 11:20
Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. ketindami atsiskaityti grynaisiais pinigais turime įsivertinti, ar mūsų mokamos sumos dydis yra leistinas įstatymais, nes net nenorėdami galime tapti įstatymo pažeidėjais, kai neigiamų pasekmių sulaukia tiek grynųjų pinigų mokėtojas, tiek juos priėmęs asmuo.
nuotrauka
2022-09-26 11:00
Vilnius kviečia architektus teikti projektus ir idėjas naujoms ugdymo įstaigoms. „Vilniaus vystymo kompanija“ skelbia architektūros projektų konkursus, kuriuose ieškoma geriausių idėjų vaikų darželiams Šnipiškėse ir Balsiuose bei Pavilnyje ir Perkūnkiemyje planuojamoms statyti progimnazijoms.
nuotrauka
2022-09-26 07:14
Nusėdęs, pakrypęs, skylantis statinys – gal ir nedažna, bet labai sunki liga, galinti pasibaigti ir avarija ar pastato nugriovimu. Baltijos šalyse ir Lenkijoje lietuviško kapitalo bendrovė „Geolift Baltic“ siūlo konstrukcijų stabilizavimą ir pakėlimą geopolimerinėmis injekcijomis – greita ir elegant...
nuotrauka
2022-09-23 09:27
Šalies ekonomistai prognozuoja, kad situacija Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) rinkoje netrukus stabilizuosis – kainos turėtų išsilyginti, o naujų butų pasiūla pradėti augti. Todėl svajojantiems apie savo nuosavą būstą sąlygos jį įsigyti, ekspertų teigimu, ateityje vėl numatomos palankios. Tačiau n...
nuotrauka
2022-09-22 14:13
Visoje Lietuvoje vykstant viešame masinio vertinimo dokumentų svarstyme visuomenė gali susipažinti su Registrų centro perskaičiuotomis projektinėmis žemės ir statinių vidutinėmis rinkos vertėmis, kurios įsigalios nuo kitų metų sausio. Vidutinės rinkos vertės ne rečiau kaip kas penkerius metus prilyg...
nuotrauka
2022-09-22 06:20
Valstybės įmonė Turto bankas pajūryje skelbia išskirtinį aukcioną – ketinama parduoti nuo jūros 600 m nutolusius beveik 2000 kv. m dydžio poilsio namus. Pradinė kaina aukcione sieks 2 mln. 168 tūkst. eurų. Iš parduoto turto gautos lėšos bus investuojamos į policijos komisariato Klaipėdoje daugiaaukš...
nuotrauka
2022-09-22 06:17
15 tūkstančių sėdimų vietų, stogas virš tribūnų, du didžiuliai ekranai, automatiškai laistoma ir šildoma žalia veja bei aukščiausios kokybės bėgimo takai. Visa tai – tik dalis nuo pamatų atstatyto naujutėlaičio Dariaus ir Girėno stadiono privalumų. Sportininkai ir žiūrovai juos išbandys jau netrukus...
nuotrauka
2022-09-22 06:02
Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra nuo 3 tūkst. iki 5 tūkst. km takų, patogesnės ir saugesnės šių eismo dalyvių kelionės, motyvacija iš nuosavo transporto persėsti ant gamtai ir sveikatai draugiškų dviračių ir daugiau nei 300 mln. eurų investicijų šiems tikslams pasiekti. Tokia dviračių Lie...
nuotrauka
2022-09-21 07:01
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai sulaukia statytojų klausimų, ką privalu žinoti planuojant ir organizuojant statybos darbus, kieno prievolė ir kompetencija prižiūrėti statybos atitiktį statinio projektui ir kontroliuoti st...
nuotrauka
2022-09-20 06:12
Panevėžyje atnaujinamas dar vienas ypatingos reikšmės sporto infrastruktūros objektas - Panevėžio miesto savivaldybė su AB „Panevėžio statybos trestu“ pasirašė daugiafunkcio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“ rangos darbų sutartį.
nuotrauka
2022-09-19 07:21
Vilniuje, Nacionalinio stadiono statybų aikštelėje, specializuota įmonė AB „Detonas“ susprogdino gelžbetonio pamatų bloką. Nepaisant papildomų saugos priemonių, tikėtina, kad iš statybvietės atskriejusi skeveldra išdaužė netoli teritorijos stovėjusio automobilio lango stiklą.
nuotrauka
2022-09-19 06:38
Šiuo metu biudžetinių įstaigų įgyvendinamiems viešųjų pastatų atnaujinimo projektams, kuriems, įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, nepakanka lėšų projektų tikslams pasiekti dėl padidėjusių statybos darbų rinkos kainų, papildomai skirta 10 mln. eurų iš Klimato kaitos programos lėšų.
nuotrauka
2022-09-14 12:57
Viena didžiausių Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovių „Realco“ vykdo uždarą kviestinį architektūrinį konkursą sklypui Justiniškių g. 126, kur vystys naują ekonominės klasės gyvenamųjų namų kompleksą.
nuotrauka
2022-09-14 06:50
Lietuvos oro uostai baigė vykdyti viešąjį pirkimą, kurio metu atrinktas rangovas, statysiantis naują Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalą. Juo tapo kompanija „Eikos statyba“. Naujasis terminalas bus statomas tarp VIP terminalo su konferencijų centru ir senojo keleivių terminalo. Bendra pir...
nuotrauka
2022-09-12 08:43,      papildyta 2022-09-14 08:02, Papildyta nuotraukomis
Rugsėjo 9 d., Palangoje, įvyko didžiausias renginys Lietuvos statybininkų bendruomenei – STATYBININKŲ DIENOS ŠVENTĖ 2022. Iškilmingame renginyje apdovanoti ir pagerbti geriausi šalies statybų sektoriaus darbuotojai.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Likviduojant istorinę taršą, bus išvalyta virš 6 tūkst. kub. m užteršto grunto

Teritorijos, dėl neatsakingos veiklos sovietmečiu užterštos cheminėmis medžiagomis, po sutvarkymo pamažu virsta poilsio zonomis.
nuotrauka

Pagal universalaus dizaino principus paklotas nestandartinių formų trinkelių grindinys Kulautuvoje

Grindinį žmonės paprastai pastebi tik dviem atvejais: kai už jo užkliūva arba grožėdamiesi negali atitraukti akių. Kauno rajono Kulautuvos miestelio Akacijų alėjoje ir V.Augausko gatvėje pak...