2021 spalio 28 d. ketvirtadienis, 13:30
Reklama  |  facebook

Pareigingas statybos techninis prižiūrėtojas – pastatų modernizavimo kokybės garantas

2015-03-19 15:40
Daugiabučių namų gyventojai vis lengviau apsisprendžia pritarti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, tačiau neretai abejoja, ar atnaujinimui skirtos lėšos duos maksimalų galimą rezultatą. Kas turi užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami kokybiškai ir panaudojant projekte nurodytų savybių medžiagas?
nuotrauka
Daugiabučių namų gyventojai vis lengviau apsisprendžia pritarti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, tačiau neretai abejoja, ar atnaujinimui skirtos lėšos duos maksimalų galimą rezultatą. Asociatyvi portalo nuotr.


Į šiuos ir visus kitus su namo atnaujinimo darbų kokybe susijusius klausimus nesunkiai atsakytų bet kuris savo pareigas išmanantis ir atsakingai jas vykdantis modernizuojamo pastato statybos techninis prižiūrėtojas. Pagrindinė jo pareiga – tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto ir normatyvinių dokumentų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. Techninis prižiūrėtojas privalo tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir informuoti statytoją (užsakovą) apie tuos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų, ir reikalauti, kad trūkumai būtų pašalinti.

Deja, kaip rodo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnų atliekamų techninių prižiūrėtojų veiklos patikrinimų rezultatai, vis dar nustatoma šių specialistų darbo trūkumų.

Praeitais metais 337 kartus tikrinta modernizuojamų namų statybos techninių prižiūrėtojų veikla, pažeidimų nustatyta 21 patikrinimo metu. Dažniausiai pasitaikantys trūkumai nėra reikšmingi teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir, VTPSI pareigūnams pareikalavus, jie nedelsiant pašalinami. Tai nustatyta tvarka nepildoma visa privaloma statybos vykdymo dokumentacija, nedaromi įrašai apie statinio projekto pakeitimus statybos darbų žurnale, nesurašomi paslėptų darbų aktai. Techninės priežiūros specialistas ne visada kontroliuoja, kad rangovas, nustatęs projekte klaidų, darbų nevykdytų nepranešęs statytojui, projektuotojui ir kol nepataisytas projektas. Vis dar nepakankamas dėmesys kai kurių darbų kokybei, pvz., langų ir durų staktų hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų prieš angokraščių tinkavimą, cokolio ir išorinės sienos apšiltinimo plokščių sandūros įrengimo ir kt. Kai kurie prižiūrėtojai nepasižymi reiklumu, statybininkai į jų pastabas reaguoja vangiai, delsia ištaisyti nekokybiškai atliktų darbų trūkumus.

Už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą statybos techninis prižiūrėtojas atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (bauda nuo 289 iki 1448 eurų). Už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą 2014 metais skirta 2027 eurai baudų. Bet, ko gero, skausmingiausia poveikio priemonė yra kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimas ar sustabdymas. Tai reiškia, kad toks specialistas kurį laiką negalės vykdyti statybos techninės priežiūros. Iš viso praeitais metais pagal VTPSI Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateiktą informaciją apie nustatytus pažeidimus, prašant įvertinti techninės priežiūros specialistų veiklą, sustabdytas dviejų kvalifikacijos atestatų galiojimas, dviem prižiūrėtojams pareikštas įspėjimas, į vieno padarytus pažeidimus nuspręsta atsižvelgti ateityje vertinant jo veiklą.

Piniginės baudos ar veiklą leidžiančio dokumento praradimas, be abejo, drausmina techninius prižiūrėtojus. Tačiau VTPSI patikros epizodinės – kad ir atliekant jas iš anksto neperspėjus, statybvietėje negarantuojamas šimtaprocentis kokybės reikalavimų laikymasis. Svarbų vaidmenį galėtų atlikti gyventojai. Modernizuojamo namo gyventojams (jų atstovams), labiausiai suinteresuotiems darbų kokybe ir nuo jos priklausančiu galutiniu modernizavimo rezultatu, būtų naudinga susipažinti su atskirame statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ skyriuje detaliai išvardytais aspektais, kuriuos privalo tikrinti statybos techninis prižiūrėtojas. Tuomet, kilus abejonių, būtų lengviau konstruktyviai diskutuoti su prižiūrėtoju ir pasiekti, kad nekokybiškai atliktų darbų trūkumai būtų ištaisyti ar panaudotos netinkamos medžiagos pakeistos.

Kokybės atžvilgiu ypač svarbu, kad techninis prižiūrėtojas sąžiningai vykdytų praeitais metais aplinkos ministro įsakymu nustatytą naują pareigą – būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

Nors VTPSI aktyviai dalyvauja namų modernizavimo kokybės kontrolės ir užtikrinimo procese, ja statybvietėje nuolat rūpintis – statybos techninio prižiūrėtojo pareiga. Statybos valstybinės priežiūros pareigūnai pastebi, kad vis dažniau techninės priežiūros specialistai bendrauja su gyventojais, bendradarbiauja su statybos, projekto vadovais, užsakovais ir bendrai ieško iškilusių problemų sprendimų. Todėl nekokybiškai atliktų darbų nustatoma vis rečiau. Kai techninis prižiūrėtojas savo pareigas vykdo netinkamai, namo gyventojai turėtų informuoti VTPSI teritorinį skyrių, praneša VTPSI.

Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-10-25 10:41
Svarbu žinoti, kad įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado, šlaitinio stogo ar ant pastato plokščiojo stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 m virš plokščiojo stogo parapeto, laikomas pastato išorės išvaizdą keičiančiais darbais, primena Statybos inspekcija...
nuotrauka
2021-10-22 08:39
Planuojate statybos darbus, tačiau nežinote, ar jiems vykdyti būtinas statybą leidžiantis dokumentas (SLD)? Nuo šiol atsakymą į šį klausimą galėsite sužinoti vos per akimirką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) pristato naują automatinį įrankį, skirtą pasiti...
nuotrauka
2021-10-19 10:23
Statant pagalbinio ūkio pastatą, žinotina, kad dokumentus, kurių reikia arba be kurių galima apsieiti, lemia grupė, kuriai priskiriamas tas pastatas.
nuotrauka
2021-10-13 16:33
Panaudojant naujausias technologijas ir sukūrus papildomas integracijas su kitų institucijų valdomomis informacinėmis sistemomis ir registrais, sukurta į vartotoją – gyventojus ir verslą – orientuota su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusi, sudėtinė elektroninė pasla...
nuotrauka
2021-10-11 09:56
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kuriais atvejais statant pavėsinę rekreacinio naudojimo žemės sklype, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2021-10-07 07:15
Individualiųjų gyvenamųjų namų, sodų bendrijų, kaimiškųjų vietovių gyventojai, kuriems nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, įsirengia vietinius nuotekų valymo įrenginius, skirtus buitinėms arba joms artimoms nuotekoms valyti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos...
nuotrauka
2021-10-05 07:00
Įsigijusiems naują būstą ar nusprendusiems perplanuoti esamą neretai iškyla poreikis išgriauti patalpas skiriančias sienas. Siekiant užtikrinti, kad remontuojami statiniai būtų saugūs, Statybos inspekcija primena, kad laikančiųjų sienų pertvarkymas daugiabučiame name, nekeičiant pastato išorės matme...
nuotrauka
2021-09-29 05:29
Nusipirkus nedidelį seną namą dažnai galvojama, kad verčiau jį nugriauti ir ant likusių pamatų pastatyti naują. Ir tai suprantama, nes rekonstrukcija, kad ir nedidelio seno namo, – brangi. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos informuoja, kokiais atvejais ...
nuotrauka
2021-09-28 06:58
Statybos inspekcija paaiškino, kokiais atvejais pastato kapitaliniam remontui privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2021-09-22 05:43
Tvarkant aplinką, statant vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą kartais prireikia performuoti sklypo reljefą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pabrėžia, kad esant būtinybei sklypo reljefą galima keisti, tačiau atliekami darbai netu...
nuotrauka
2021-09-17 10:01
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai teiraujamasi, ar galima atskirų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo procedūras vykdyti ne vienu metu?
nuotrauka
2021-09-15 10:40
KLAUSIMAS. Nupirktų sklypų savininkas juos palygino, palikdamas nuolydį į kaimynų sklypą. Dėl to po lietaus kaimynų sklypo gruntas plaunamas į griovį. Ar įstatymai neįpareigoja žemės darbus talikti taip, kad kaimynams nekiltų problemų?
nuotrauka
2021-09-09 10:38
Sutvarkyta aplinka, aptvertoje teritorijoje iškastas tvenkinys, tačiau idilę sugriauna kieme buvusio savininko pradėtas ir nebaigtas statyti pastatas, kurio paskirtį ir išvaizdą naujasis savininkas nori pakeisti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Stat...
nuotrauka
2021-09-07 07:31
KLAUSIMAS. Kuo skiriasi lodžija nuo balkono? kokiais atvejais balkonas-lodžija turi būti įtraukti į bendrą buto plotą?
nuotrauka
2021-08-30 10:27
Iki to laiko, kol sodyba atitiks įsivaizduojamą objektą, ją reikia įrengti, o tai reiškia – pastatyti statinius ir sutvarkyti aplinką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad statinių statybos eiliškumą reglamentuoja teisės...
nuotrauka
2021-08-27 11:51
Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypą, kuriame pastatyti du gyvenamieji namai ir kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) vieno asmens vardu, norima padalyti į du atskirus žemės sklypus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) pataria, ką daryti, kad pa...
nuotrauka
2021-08-23 10:50
Pirmiausia, kaip primena Statybos inspekcija, svarbu žinoti, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai, vykdydami ūkinę ir kitą veiklą savo naudojamuose žemės sklypuose, privalo nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
nuotrauka
2021-08-19 09:13
Palėpė – erdvė tarp stogo ir viršutinio namo aukšto, ir ji yra visų daugiabučio namo gyventojų bendra nuosavybė. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria, kokių suderinimų reikia, norint laiptinę pratęsti į palėpę.
nuotrauka
2021-08-19 08:41
Sodo namas – tai I grupės nesudėtingasis poilsiui skirtas statinys, kurio visų aukštų, antstolių, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kv. m, o didžiausias aukštis – 8,5 m.
nuotrauka
2021-08-16 12:02
Norint šalia savo namo pastatyti pagalbinio ūkio paskirties pastatą, reikia laikytis nesudėtingojo pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai keliamų reikalavimų.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka

Tvarumas ir žaliosios sienos didmiesčiuose

Miestų želdynai – tema, kuri darosi vis aktualesnė brangstant sklypams, aktyvėjant statyboms, žaliųjų erdvių rekonstrukcijos projektams ir visiems siekiant turėti atgaivos suteikiančias žali...