2021 liepos 28 d. trečiadienis, 20:25
Reklama  |  facebook

Paskutinį metų ketvirtį pastatyta daugiau, negu prieš metus per tą patį laikotarpį

2021-02-17 09:19
2020 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 2 209 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 12,4 proc. daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį.
nuotrauka
UAB „313 Architects“ (Norbert Tukaj) nuotr.


Minimos įmonės
Lietuvos statistikos departamentas,

Per ketvirtį pastatyta 2 032 nauji gyvenamieji namai su 4 435 būstais, iš jų 51,3 proc. – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 425,8 tūkst. m² ir buvo 18 proc. didesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 130,7 m², buto daugiabutyje – 59,4 m².

1 pav. Baigtų statyti būstų skaičius


2020 m. ketvirtąjį ketvirtį 49,1 proc. baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 9,8 proc. – Kauno m. sav., 7,3 proc. – Klaipėdos r. sav.

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 177 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 336,4 tūkst. m² ir buvo 0,9 proc. mažesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (180,1 tūkst. m²) bei naujų įstaigų pastatų (68 tūkst. m²).

35,4 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 14,5 – Akmenės r. sav., 12,5 proc. – Kauno r. sav.

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį pradėti statyti 2 804 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 28,2 proc. daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį.

Per ketvirtį pradėti statyti 2 632 nauji gyvenamieji namai su 5 506 būstais, iš jų 53,2 proc. –individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 530,1 tūkst. m² ir buvo 41,2 proc. didesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį.

2 pav. Pradėtų statyti būstų skaičius


2020 m. ketvirtąjį ketvirtį 37,5 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 17,5 – Kauno m. sav., 8,4 proc. – Vilniaus r. sav. 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį pradėta statyti 172 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 296,1 tūkst. m² ir buvo 17 proc. didesnis nei atitinkamą 2019 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (119,3 tūkst. m²) bei naujų prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (76,1 tūkst. m²).

24,9 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 16,9 – Kauno r. sav., 14,9 proc. – Klaipėdos m. sav.

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį išduota 2 641 statybos leidimas naujiems pastatams statyti, tai 38,3 proc. daugiau nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 2 417 leidimų, arba 42,8 proc. daugiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 99 proc. visų leidimų. Leista statyti 2 833 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 34,9 proc. didesnis, ir 42 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 7,1 proc. didesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 2 gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius), skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 4,9 tūkst. m².

3 pav. Leistų statyti būstų skaičius


2020 m. ketvirtąjį ketvirtį išduota 224 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 2,8 proc. daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 16,5 proc. mažesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (30,1 proc.) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (21,2 proc.).

2020 m. baigti statyti 7 425 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 3,6 proc. daugiau nei 2019 m.

Baigta statyti 6 821 naujas gyvenamasis namas, juose įrengta 13 903 būstai. Baigtų statyti naujų gyvenamųjų namų skaičius, palyginti su 2019 m., padidėjo 4,8 proc., būstų juose skaičius – 10,6 proc., būstų naudingasis plotas – 5,3 proc. 2020 m. vyravo individualiųjų namų statyba – 54,8 proc. pastatytų būstų buvo individualiuose namuose. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 131,9 m², buto daugiabutyje – 57,7 m². Baigtas statyti vienas gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis), skirtas gyventi įvairių socialinių grupių asmenims. Naudingasis pastato plotas sudaro 1,7 tūkst. m².

2020 m. baigti statyti 603 nauji negyvenamieji pastatai. Jų bendrasis plotas sudarė 1,2 mln. m², tai 7,5 proc. daugiau nei 2019 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (486,8 tūkst. m²) bei įstaigų pastatų (351,7 tūkst. m²).

2020 m. pradėta statyti 8 674 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 29 proc. daugiau nei 2019 m.

2020 m. pradėti statyti 8 099 nauji gyvenamieji namai su 15 996 būstais, iš jų 55,7 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarys 1,6 mln. m² ir bus 31,9 proc. didesnis nei 2019 m. Taip pat pradėti statyti 2 nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), kurių naudingasis plotas sudarys 0,5 tūkst. m².

2020 m. pradėti statyti 573 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarys 1 mln. m² ir bus 23,6 proc. mažesnis nei 2019 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų (357,6 tūkst. m².) bei įstaigų pastatų (216,6 tūkst. m²).

2020 m. išduota 8 419 statybos leidimų naujiems pastatams statyti, tai 21,4 proc. daugiau nei 2019 m.

7 568 leidimai, arba 89,9 proc. visų leidimų, išduota gyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 24,7 proc. daugiau nei 2019 m. Leistuose statyti 9 065 gyvenamuosiuose namuose bus įrengti 15 155 būstai, palyginti su 2019 m., leistų statyti būstų skaičius sumažėjo 0,7 proc. Leista statyti

8 915 individualių namų, 150 daugiabučių namų ir 7 gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius).

2020 m. išduota 851 leidimas naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 1,6 proc. mažiau nei 2019 m. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudarys 1,5 mln. m2, t. y. 4,9 proc. mažiau nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (39,7 proc.) bei įstaigų pastatų (15,3 proc.).

Pagal Statistikos departamento inf.
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2021-07-28 15:53
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir UAB „SRP Projektas“ pasirašė sutartį dėl Atgimimo aikštės rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.
nuotrauka
2021-07-28 14:58
Atsižvelgiant į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją apie tai, kad bunų statyboms UAB „Tilsta“ naudoja medžiagas, neatitinkančias nurodytas pirkimo dokumentuose, Susisiekimo ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra inicijavo tyrimą.
nuotrauka
2021-07-28 14:52
Trečiadienį, liepos 28 d., Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino Aplinkos ministerijos patikslintą Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarką. Tai leis sklandžiai įgyvendinti šiais metais įsigaliojusias Teritorijų planavimo įstatymo pataisas.
nuotrauka
2021-07-28 09:55
Siekiant padėti sklandžiai į Lietuvą persikelti čia investuojančių trečiųjų šalių įmonių darbuotojams, jiems nebereikės mokėti mokesčių už asmeninių daiktų įsivežimą. Vyriausybė svarstys Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai atleisti į Lietuvą dirbti atvykstančius asmenis nuo muitų ir imp...
nuotrauka
2021-07-27 16:07
Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, sparčiai auga. 2021 m. I pusmečio nelaimingų atsitikimų darbe, ypač žemės ūkyje, yra gerokai daugiau negu 2020 metais.
nuotrauka
2021-07-27 15:53
Su vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimu (PAV) susijusias problemas padės spręsti patikslintas Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarkos aprašas. Po pakeitimų detalizuoti poveikio kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir visuomenės sveikatai vertinimo aspektai.
nuotrauka
2021-07-27 15:06
Aplinkos ministerija patikslino Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje kriterijų aprašą ir nustatė kriterijus, kokie smulkūs, formalūs pažeidimai laikomi mažareikšmiais. Taps aišku, kas yra reikšmingi ir mažareikšmiai aplinkosaugos pažeidimai.
nuotrauka
2021-07-26 16:30
Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcija prasidės jau netrukus – liepos 26 d. pasirašyta sutartis su statybos darbų viešųjų pirkimų konkursą laimėjusiu rangovu – UAB „Statybos ritmas“. Zoologijos sodo infrastruktūros atnaujinimo projektas turėtų būti užbaigtas 2023 m. viduryje. Jo vertė – 18,3 mln. e...
nuotrauka
2021-07-26 10:28
Ne tik liūtys, bet ir dideli karščiai padaro miestams nemažai žalos. Ypač kenčia keliai. Oro temperatūrai pakilus iki daugiau nei 30 laipsnių karščio, „plaukiantis“ bitumas bei provėžuota kelio danga – viena iš itin dažnų problemų.
nuotrauka
2021-07-24 06:27
Viešųjų pirkimų tarnyboje (VPT) įkurtas Darniųjų pirkimų skyrius plėtos Darniųjų pirkimų kompetencijų centro idėją ir taps jos pagrindu, sieks glaudesnio bendradarbiavimo su darniųjų pirkimų dalyviais.
nuotrauka
2021-07-22 08:54
Statybų bendrovės akcininko laukia nemalonumai dėl aferų parduodant nekilnojamąjį turtą – asmuo kaltinamas pasisavinęs per 85 tūkst. eurų bei valstybei nesumokėjęs daugiau nei 26 tūkst. eurų mokesčių.
nuotrauka
2021-07-21 14:44
Nuo 2024 m. visuomeninius pastatus siūloma statyti iš medienos ir organinių medžiagų, kurios sudarytų 50 proc. viso statinio statybos medžiagų. Tai nurodyta Aplinkos ministerijos darbo grupės dėl organinių ir medienos statybos medžiagų visuomeninių pastatų statybai pateiktoje ataskaitoje. Joje taip ...
nuotrauka
2021-07-21 08:38
„Vilniaus vandenys“ aukcione pardavė nebenaudojamus pastatus Vilniaus centre, Bernardinų sode. Po pasirašytos preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties atskleista, jog aukcioną laimėjo ir pastatus už 3.55 mln. eurų įsigijo „Homa“.
nuotrauka
2021-07-21 08:25
Už dokumentų klastojimą ir jų panaudojimą 47 metų V. Z. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai skyrė 3 000 Eur baudą, kurią jis turės sumokėti per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
nuotrauka
2021-07-21 08:04
Aplinkos ministerijos siūlomos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisos leistų mažinti aplinkos taršą ir skatintų pereiti prie žiedinės ekonomikos. Įgyvendinus numatytas priemones, šalyje nuo 2030 m. atliekos iš viso nebūtų šalinamos sąvartynuose, išskyrus tas, kurių negalima kitaip panaudoti.
nuotrauka
2021-07-20 10:08
Stichinių gamtinių reiškinių metu daugiau nei du trečdaliai visų elektros energijos persiuntimo nutraukimo gedimų įvyksta dėl medžių. Naujai pakeistas elektros tinklų apsaugos zonose augančių medžių priežiūros ir tvarkymo reglamentavimas nuo šiol leis bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO...
nuotrauka
2021-07-20 06:26
Aplinkos ministerija siūlo sugriežtinti atliekų deginimo metu susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako tvarkymo bei panaudojimo aplinkosauginius reikalavimus. Jeigu šiam siūlymui būtų pritarta, juos būtų galima saugiai panaudoti keliams tiesti ir rekonstruoti, pastatų pamatams, sąvartynams įrengti...
nuotrauka
2021-07-19 14:46
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) paskelbė viešąjį pirkimą pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida apie 35 km projektavimui. Planuojama, kad, 2022 m. pabaigus projektavimą, bus skelbiami viešieji pirkimai statybos darbams atlikti. Kol takas bus sutvarkytas taip, kad ...
nuotrauka
2021-07-19 10:09
Sėkmingai realizuojant investuotojų patikėtas lėšas, turto valdymo įmonė „Orion Asset Management“ pardavė verslo centrą „Manto namai“, įsikūrusį H. Manto g. 7, Klaipėdoje. Sandorio metu pardavėjui atstovavo tarptautinė nekilnojamojo turto (NT) konsultacijų bendrovė „Newsec“. Sandorio suma šalių susi...
nuotrauka
2021-07-19 07:52
Kultūros paveldo departamentas (KPD) perspėja, kad nekilnojamojo turto pardavimo skelbimuose klaidingai žadama, jog Kaune, Šančiuose, šalia pastato Juozapavičiaus pr. Nr. 19, bus statomas dar vienas pastatas.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos