2021 birželio 14 d. pirmadienis, 22:04
Reklama  |  facebook

Pažangios technologijos pigesnei šilumai

2015-02-24 09:30
Modernizuodama šilumos trasas, mažindama šilumos nuostolius tinkluose, rekonstruodama katilines, mažindama į aplinką išmetamų teršalų kiekį AB „Panevėžio energija“ nuolat siekia gerinti šilumos gamybos efektyvumo rodiklius ir tuo pačiu mažinti šilumos kainą, kuri didžiąja dalimi priklauso nuo naudojamo kuro.
nuotrauka
Rokiškio katilinėje statomi nauji biokuru kūrenami katilai. AB „Panevėžio energija“ nuotr.


Minimos įmonės
Panevėžio energija, AB
AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos ir elektros energijos gamybos ir tiekimo įmonė. Bendrovės veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio miestai ir rajonai. Bendrovė aptarnauja miestų ir rajonų gyvenviečių šilumos ūkį, kurį sudaro 36 katilinės, eksploatuoja 345 km šilumos trasų. Apie 77 proc. šilumos bendrovė gamina pati, 23 proc. superka iš kitų šilumos gamintojų. AB „Panevėžio energija“ biokurą degina keturiolikoje katilinių. 2014 m. kuro struktūroje biokuras sudarė 49,6 proc. 2014 metais virš 60 proc. tiekiamos šilumos vartotojams buvo pagaminta deginant biokurą ir superkant šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, apie 37 proc. šilumos buvo pagaminta deginant gamtines dujas.

Įgyvendinti visas investicijas bendrovė pajėgia tik dirbdama bendru suderinamumo principu visuose regionuose. Sudėtingų projektų įgyvendinimas reikalauja ir specialistų žinių, ir finansavimo šaltinių. Per daugelį metų bendrovė yra sukaupusi pakankamą patirtį, jos projektus palankiomis sąlygomis finansuoja komerciniai bankai, LR Vyriausybė skiria savo ir ES paramą.

Bendrovės investuotos lėšos į vieną šilumos ūkį iš regionų turi įtakos bendram rezultatui - šilumos kaina vartotojams yra nustatoma vienoda visam regionui.

ES parama energetiniams projektams

2014-2015 metais vykdomiems projektams AB „Panevėžio energija“ pasirašė 9 ES paramos sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir LR ūkio ministerija dėl Kėdainių, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio ir Kupiškio mietų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų bei Zarasų ir Rokiškio katilinių rekonstrukcijų finansavimo. Visų projektų vertė apie 10,3 mln. eurų (35,7 mln. litų). Iki 50 proc. projektams įgyvendinti būtinų lėšų skirta ES parama. AB „Panevėžio energija“ investicijos į šiuos projektus sudarys virš 5,2 mln. eurų (18 mln. litų).

Pagal 2015 m. investicijų planą bendrovė planuoja investuoti dar apie 3 mln. eurų (10,35 mln. litų) į viso regiono šilumos ūkį.

Šilumos trasų rekonstravimo projektų pagrindinis tikslas – rekonstruoti senus susidėvėjusius vamzdynus, kurių eksploatavimo trukmė - daugiau nei 30 metų. Numatyta rekonstruoti daugiau nei 9 km ilgio šilumos trasų, keičiant vamzdžius naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais su nuotėkio kontrolės sistema. Atliktos šilumos trasų rekonstrukcijos padidins šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrins kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Šilumos nuostoliai rekonstruotose tinkluose sumažės 44 proc.

2014-2015 metais numatyta rekonstruoti 1162 metrus senų susidėvėjusių šilumos vamzdynų Rokiškio mieste. Praėjusiais metais atlikti šilumos trasų rekonstravimo darbai Taikos, Jaunystės, bei tarp gyvenamųjų namų Aukštaičių, Respublikos, Laisvės gatvėse. Šiais metais darbai bus tęsiami Jaunystės, Respublikos Juodupės gatvėse. Šilumos trasų rekonstravimo Rokiškyje projekto investicijų bendra suma sudarys 390 tūkst. eurų (1,35 mln. litų). Iki 50 proc. projekto vertės skirta parama iš ES Europos regioninės plėtros fondo.

Šiuo metu ne vienai Lietuvos energetikos įmonei rūpi, kad kuo daugiau sunaudojamos energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių išteklių. Biokuro katilinių statyba, mazutu, dujomis kūrenamų katilinių rekonstrukcija, statant naujus biokuru kūrenamus katilus – vienas iš būdų pasiekti šį tikslą.

Plečiant biokuro naudojimą šilumos gamybai, 2014 metais pradėtas vykdyti Rokiškio katilinės rekonstrukcijos projektas. Vietoj išmontuoto mazutu kūrenamo katilo bus įrengiami du po 5 MW galios vandens šildymo katilai, deginantys smulkintą medieną. Taip pat bus sumontuotas 2,5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuris papildomai leis gauti iki 25 proc. šilumos energijos iš išeinančių dūmų. Katilinės teritorijoje bus įrengtas dengto tipo biokuro sandėlis. Projektą planuojama užbaigti 2015 metais. Projekto vertė – 3,7 mln. eurų (12,86 mln. litų), iki 1,7 mln. eurų (6 mln. litų) parama skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo.

Sprendimai biokuro plėtrai

AB „Panevėžio energija“ išanalizavusi pagrindines prielaidas, lemiančias būtinybę ieškoti alternatyvių energijos šaltinių, kurie kompensuotų importuojamų gamtinių dujų ir mazuto kainų augimą, jau 2012 m. modernizavo Panevėžio katilinę. Vietoj seno garo katilo buvo pastatyti du nauji 16 MW bendros galios katilai kūrenami biokuru, 4 MW kondensacinis ekonomaizeris. Iki to laiko Panevėžyje nebuvo naudojamas biokuras šilumos gamybai. Šiuo metu Panevėžio katilinėje tęsiamas 2013 m. pradėtas naujas projektas, kurio metu numatyta pastatyti dar vieną 12 MW galios katilą kūrenamą biokuru.

Įgyvendinus biokuro plėtros projektus Panevėžyje, Zarasuose ir Rokiškyje, žymiai pasikeis bendrovės naudojamo kuro struktūra. Planuojama, kad biokuras sudarys daugiau nei 60 procentų viso deginamo kuro bendrovės katilinėse. Vadinasi, šilumai gaminti bus kuo mažiau naudojama brangių gamtinių dujų ir mazuto.

AB „Panevėžio energija“ siekdama kuo mažesnėmis sąnaudomis gaminti šilumą visiems vartotojams, jau nuo 2001 m. modernizuoja Rokiškio katilinę, statant katilus, pritaikytus kūrenti biokuru. 2014 m. Rokiškio mašinų gamyklai pradėta tiekti šiluma – bendrovė tapo AB „Panevėžio energija“ centralizuotos šilumos tiekimo vartotoju. AB „Panevėžio energija“ modernizuodama katilines ir rekonstruodama šilumos tinklus, į Rokiškio rajono šilumos ūkį jau yra investavusi daugiau nei 11 mln. eurų (38 mln. litų ), praneša AB „Panevėžio energija“. 
Statybunaujienos.lt
Infrastruktūra

nuotrauka
2021-06-11 10:00
Pavasario pradžioje „Vilniaus vandenys" paskelbė aukcione parduodanti dalį bendrovei priklausančių, Vilniaus senamiestyje, Bernardinų sode esančių pastatų. Aukcionas buvo sėkmingas, nebenaudojami pastatai parduoti už triskart didesnę nei pradinę kainą. Gautus pinigus bendrovė nusprendė skirti sparte...
nuotrauka
2021-06-10 09:25
Vilniaus rajone pradedami valstybinės reikšmės rajoninio kelio Bendoriai-Riešė-Kalinas pusės kilometro ruožo ir tilto per Riešės upę rekonstrukcijos darbai. Rekonstrukcijos darbus Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu atliks darnios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“. ...
nuotrauka
2021-06-09 10:05
„LTG Infra“ po konsultacijų su rinka patikslino reikalavimus ir skelbia atnaujintą konkursą dėl geležinkelio tilto per Nerį statybos rangos darbų. Šalia Jonavos planuojamas įrengti tiltas bus sudėtingiausias „Rail Baltica“ inžinerinis įrenginys ir ilgiausias geležinkelio tiltas Baltijos šalyse.
nuotrauka
2021-06-09 09:43
Energetikos ministerija skirs papildomą 2,4 mln. finansavimą iš Sanglaudos fondo žmonėms, norintiems įsirengti saulės elektrines. Baigus vertinti per balandžio mėnesį pateiktas paraiškas 1,5 mln. eurų buvo skirti 881 gyventojui saulės elektrinėms iš elektrinių parkų įsigyti.
nuotrauka
2021-06-08 11:03
Kasmet Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) išduoda apie 18 tūkst. sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje.
nuotrauka
2021-06-07 10:24
AB „Kelių priežiūra“ nuo liepos 1 d. šalies šiaurės ir vakarų regionuose įsikūrusios kelių tarnybos bus aprūpintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminta elektros energija. Tai sudarys beveik 50 proc. visos bendrovės perkamos elektros energijos.
nuotrauka
2021-06-04 18:05
Šilumos perdavimo tinklų Plungės mieste statybos ir rekonstravimo projektą įgyvendins konkursą laimėjusi „Požeminių darbų“ įmonė.
nuotrauka
2021-06-04 10:56
Balandžio mėnesį, kuomet gyventojai galėjo teikti paraiškas saulės elektrinėms įsirengti, Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sulaukė beveik 4200 prašymų. Iš jų beveik 4050 atitiko finansavimui gauti keliamus reikalavimus. Bendra jų prašoma suma siekia beveik 11 mln. eurų.
nuotrauka
2021-06-02 08:53
UAB Merko statyba stato vėjo jėgainių parką Anykščių rajone pagal sutartį su bendrove „Anykščių vėjas“. Sutarties vertė viršija 4 mln. eurų, darbus planuojama baigti 2021 m. rugsėjį.
nuotrauka
2021-06-02 07:50
Autonominės saulės elektrinės tapo prieinamos beveik visiems namų savininkams. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pastebi, kad padaugėjo atvejų, kai gyventojams, nusprendusiems ant pastato stogo ar žemės sklype sumontuoti saulės el...
nuotrauka
2021-05-28 07:15
Pandemija spartina verslo įmonių sprendimus – verčia ieškoti tvarių ir pačių racionaliausių. UAB „Požeminės linijos“ (POLI) pasirinko įveikti pandemijos iššūkius ir užsitikrinti stabilumą naujomis technologijomis, sprendimais, leidžiančiais efektyviau, kokybiškiau ir pigiau atlikti darbus.
nuotrauka
2021-05-27 09:51
„Ignitis grupė“ pirmą kartą pagamino elektros energiją Lenkijoje, čia plėtojamame Pomeranijos vėjo elektrinių parke. Viename iš didžiausių tokio tipo parkų Lenkijoje pagaminta elektra į tinklą buvo perduota atlikus techninius bandymus.
nuotrauka
2021-05-19 14:57
Kuršėnuose esančiame saulės elektrinių parke nuo šiol gyvena beveik 50 avių kaimenė. Tai pirmasis Lietuvoje saulės parkas, kuriame žolę rupšnos nykstančios baltiškos avys – škudės. Šis saulės energijos bendrovės „Saulės grąža“ sprendimas leis tiekti dar žalesnę energiją vartotojams.
nuotrauka
2021-05-19 08:45
Vakar „LitPol Link“ keitiklių stotį, esančią prie Alytaus, atgabentas ir iškrautas galingiausias Baltijos šalyse autotransformatorius. Tai yra vienas iš kertinių įrenginių, reikalingas užbaigti Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemų jungties „LitPol Link“ išplėtimo projektą.
nuotrauka
2021-05-18 09:47
Gaminančių elektros vartotojų skaičius Lietuvoje jau perkopė 10 tūkst., ir vien per pirmuosius keturis šių metų mėnesius jie pagamino daugiau elektros energijos nei per visus 2019 m.
nuotrauka
2021-05-18 08:25
Susisiekimo ministerija informuoja, kad atsižvelgus į savivaldybių siūlymus ir prašymus, dalį Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų bus galima panaudoti kelio želdiniams kaip eismo saugumo priemonei.
nuotrauka
2021-05-14 12:57
VĮ Turto bankas inicijavo 2 mln. eurų vertės žaliosios elektros energijos pirkimą. Planuojama, kad jau nuo liepos 1 d. visiems Turto banko administruojamiems objektams centralizuotai bus tiekiama tik iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektros energija.
nuotrauka
2021-05-14 10:26
Darnios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ pasirašė sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl rajoninio kelio Grigiškės-Dėdeliškės-Rykantai 6,1 km ilgio ruožo kapitalinio remonto.
nuotrauka
2021-05-13 11:30
Į Klaipėdos uostą atgabentas ir ketvirtadienį, gegužės 13 d., į baržą pakrautas autotransformatorius, skirtas Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemų jungties „LitPol Link“ išplėtimui.
nuotrauka
2021-05-11 11:38
Didžiausia centralizuoto šilumos tiekimo bendrovė Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) užbaigė šildymo sezoną ir pradeda kasmetinius šilumos trasų tikrinimo bei remonto darbus. Iki spalio mėnesio kitam šildymo sezonui bendrovė paruoš apie 750 km požeminių sostinės vamzdynų.

Statybunaujienos.lt » Infrastruktūra

nuotrauka

Požeminis vanduo ir geoterminė energija – tvarumo ir naudos garantija

Gręžiniai, skirti požeminio vandens gavybai ar geoterminei energijai išgauti, yra svarbūs įrenginiai. Netinkamai naudojami žemės gelmių turtai gali brangiai kainuoti sveikatai ir biudžetui.