2022 rugpjūčio 12 d. penktadienis, 15:25
Reklama  |  facebook

Statybos inspekcija paskelbė nulinę toleranciją korupcijai

2020-05-05 09:52
Nulinė dovanų politika, viešai skelbiami duomenys apie padalinių vadovų planuojamus susitikimus, anoniminė dėžutė, skirta pranešti apie kolegų galimai neteisėtus veiksmus, nauji teisėtumo kontrolės įgaliojimai Vidaus tyrimų skyriui – ir tai tik dalis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristatomų naujovių siekiant didinti įstaigos atvirumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę statybos srityje.
nuotrauka
Statybos inspekcijos (FB) iliustr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
„Statybos inspekcija įsteigta tam, kad teritorijos būtų vystomos darniai, statiniai šalyje būtų saugūs, o visuomenė ir aplinka būtų apsaugota nuo bet kokios žalos vykdant statybas. Tik skaidriai veikianti Statybos inspekcija gali kurti vertę visuomenei, užtikrinti efektyvią institucijai priskirtų vertybių apsaugą, todėl progresyviems pokyčiams korupcijos prevencijos srityje skyrėme ir skirsime ypatingą dėmesį“, - cituojamas l. e. Statybos inspekcijos viršininko pareigas Vytautas Ambrazas.

Siekiant užkirsti kelią galimai korupcijai ir kurti atvirą, patikimą bei skaidrią Statybos inspekciją per pastaruosius metus žengtas ne vienas žingsnis: įgyvendinta įstaigos struktūros reforma, korupcijos prevencijos ir veiklos teisėtumo kontrolės tikslais įsteigtas Vidaus tyrimų skyrius, atsisakyta teritorinio principo vykdant priežiūros funkcijas ir skirstant užduotis inspektoriams, įdiegtas automatinis (informacinių sistemų priemonėmis vykdomas) prašymų suteikti paslaugas statybos srityje skirstymas visoje šalies teritorijoje dirbantiems statybos inspektoriams (nepriklausomai nuo statybos objekto buvimo vietos), pristatytas įstaigos atvirų duomenų portalas, planšetiniai klientų aptarnavimo stendai asmenų aptarnavimo vietose, įstaigoje pradėjo veikti teisėtumo kontrolės mechanizmai.

Įdiegtos naujovės netruko atnešti pozityvių pokyčių. Statybos inspekcijos 2019 m. pab. atliktas reprezentatyvus vartotojų pasitenkinimo įstaigos veikla tyrimas parodė, kad įstaigoje su korupcijos apraiškomis tvarkydami reikalus per pastaruosius metus susidūrė vos 0,1 proc. klientų. Tai ženklus pokytis lyginant su 2016 m. vykdyto tyrimo duomenimis – tuomet su korupcijos apraiškomis nurodė susidūrę net 4 proc. įstaigos klientų.

„Tyrimo rezultatai atspindi, kad pokyčiai ir priimti sprendimai buvo reikalingi. Korupcijos prevencijos srityje tikrai nežadame sustoti vietoje. Siekiant, kad Statybos inspekcija tarnautų žmonėms, o gyventojai pasitikėtų šios įstaigos veikla ir priimamais sprendimais, institucijoje bus keliami dar aukštesni atvirumo ir skaidrumo standartai. Neabejoju, kad pristatomas Elgesio kodeksas ir Antikorupcinės aplinkos vadovas eliminuos bet kokias landas galimoms korupcijos apraiškoms, užkirs kelią nepotizmo ir kronizmo rizikoms, užtikrins atvirą ir patikimą Statybos inspekcijos veiklą”, – pranešime cituojamas laikinai Statybos inspekcijos viršininko pareigas einantis Vytautas Ambrazas.

Kokių pokyčių reikėtų laukti įsigaliojus Statybos inspekcijos Antikorupcinės aplinkos vadovui ir Elgesio kodeksui?

Visų pirma, institucijoje įtvirtinama nulinė dovanų politika – nustatyta, kad Statybos inspekcijos darbuotojai patys ar per trečiuosius asmenis neteikia, o taip pat jie ir jiems artimi asmenys nepriima jokių su tarnyba susijusių dovanų nepriklausomai nuo jų vertės (pabrėžtina, kad dovana laikoma ir mažos vertės saldumynai, gėlės ir kt.). Informaciją apie visas (siūlytas, paliktas, rastas ir pan.) dovanas Statybos inspekcijos darbuotojai privalo nedelsdami pranešti Statybos inspekcijos Vidaus tyrimų skyriui, kuris visas dovanas registruos Statybos inspekcijos interneto svetainėje viešai skelbiamame Dovanų registre.

Antikorupcinės aplinkos vadove taip pat įtvirtinta pareiga padalinių vadovams viešai Statybos inspekcijos svetainėje (skiltyje „Darbotvarkės“) skelbti informaciją apie visus planuojamus savaitės susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis ar jų atstovais (politikais, lobistais, verslininkais ir jų atstovais). Deklaruojant susitikimus turės būti nurodomas ir šių susitikimų laikas, vieta ir tikslas.

Įgyvendinant nustatytus pokyčius sukurta anoniminė el. pašto dėžutė skaidrumas@vtpsi.lt. Šiuo el. pašto adresu nuo šiol Statybos inspekcijos darbuotojai galės pranešti apie galimai neteisėtus ar įtarimų keliančius kolegų, privačių interesų turinčių ar kitų suinteresuotų asmenų veiksmus, taip pat galės konsultuotis jiems neaiškiais su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.

Statybos inspekcijos Vidaus tyrimų skyrius prižiūrės, kaip laikomasi nulinės dovanų politikos, vykdys teritorinių padalinių sprendimų teisėtumo patikras, vyks į teritorinių padalinių organizuojamus patikrinimus vietoje.

„Noriu pabrėžti, kad nulinė tolerancija korupcijai – nėra tik skambūs žodžiai. Užtikrinu, kad apie bet kokius bandymus papirkti Statybos inspekcijos darbuotojus bus informuota Specialiųjų tyrimų tarnyba, su kuria aktyviai bendradarbiaujame siekdami eliminuoti bet kokias korupcijos rizikas statybos valstybinės priežiūros srityje. Todėl taip pat ir Statybų inspekcijos klientų prašau gerbti įstaigos darbuotojus ir nesiūlyti jiems dovanų ar kyšio“, pažymi l. e. viršininko pareigas Vytautas Ambrazas.
Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2022-08-02 11:00
Gyvenant senesniame daugiabučiame gyvenamajame name, stogo remontas neišvengiamas – anksčiau ar vėliau teks stogą tvarkyti. Tačiau stogas yra bendrojo naudojimo objektas, todėl jo remonto darbai – ne vien tik viršutinių aukštų gyventojų reikalas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcij...
nuotrauka
2022-06-30 09:31
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) nustačius savavališką statybą ir surašius privalomąjį nurodymą pašalinti jos padarinius, statytojas tam tikrais atvejais turi teisę savavališką statybą įteisinti. Statybos inspekcija informuoja,...
nuotrauka
2022-06-29 08:39
Statybos inspekcija paaiškino, kuriais atvejais, statant nedidelį vasarnamį (poilsio paskirties pastatą), reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2022-06-20 06:44
Neretai kyla klausimų dėl keliamų reikalavimų mėšlinių ir srutų kauptuvų statybai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kokiais atvejais reikalingi leidimai, norint įrengti organinių trąšų (mėšlo ir srutų) laikymui skirtą...
nuotrauka
2022-06-13 10:10
Kaip statyti kilnojamą namelį, ar reikia dokumentų? Statybos inspekcija paaiškino, į ką reikia atkreipti dėmesį.
nuotrauka
2022-06-10 09:02
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atliko neplaninį statinių statybos teisėtumo Monciškės gyvenvietėje, Palangoje, patikrinimą ir užfiksavo 4 savavališkos statybos atvejus.
nuotrauka
2022-05-26 09:10
Statybos inspekcija dar kartą primena, ką būtina padaryti, norint įstiklinti balkoną.
nuotrauka
2022-05-25 13:39
KLAUSIMAS. Kokie taikomi reikalavimai norint įsirengti šilumos siurblį patalpų šildymui palėpėje, negyvenamoje patalpoje daugiabučiame name, kuris įtrauktas į KPD saugomų pastatų sąrašą. Šilumos siurblys būtų montuojamas ant išorinės namo sienos.
nuotrauka
2022-05-25 07:34
Privačių žemės sklypų, vienkiemių, kaimo sodybų gyventojai dažnai nusprendžia įsirengti kelio užtvarą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kokių reikalavimų būtina laikytis, kokiais atvejais leidžiama jį įrengti, kur gyv...
nuotrauka
2022-05-13 07:51
Vilniaus apygardos teismas nusprendė dėl Statybos inspekcijos privalomojo nurodymo demontuoti mokyklos ir bendrabučio pastatų rekonstrukcijos metu Jeruzalės g. 25, Vilniuje, sumontuotas priešgaisrinių reikalavimų neatitinkančias fasado apdailos plokštes. Pažeidimai nustatyti dar 2017 m. atlikus stat...
nuotrauka
2022-04-29 11:10
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį į svarbiausią informaciją gyventojams ir statinio ekspertizės įmonėms, Nuo gegužės 1 d. prasideda reforma.
nuotrauka
2022-04-14 09:08
Dalis statybos užbaigimo dokumentų nuo gegužės 1 d. turės būti saugomi kaip elektroniniai dokumentai arba kaip skaitmeninės popierinių dokumentų kopijos. Siekiant, kad šie duomenys ir informacija būtų patikimai kaupiami ir atsekami visuose statinio gyvavimo ciklo etapuose, pasibaigus statybai juos p...
nuotrauka
2022-04-13 14:35
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atlikusi patikrinimą Vilniaus raj., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 33, nustatė savavališkai pradėto gamyklos paskirties pastato statybas. Savavališka statyba statytojui gali atsieiti iki ...
nuotrauka
2022-04-11 13:05,      papildyta 2022-04-13 07:00, Atsakymai į populiariausius klausimus
Nuo 2022 m. gegužės 1 d. dalis iki šiol Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vykdytų su statybos užbaigimu ir nebaigtos statybos tvirtinimu susijusių funkcijų perduodamos teikti atestuotiems statybos dalyviams – statinio (dalies) e...
nuotrauka
2022-04-08 07:59
Kovo 22 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas atliko reidą galimai savavališkoms statyboms išaiškinti. Dalies Kauno marių regioninio parko ir valstybės saugomos nekil...
nuotrauka
2022-04-05 15:18
Teritorijų planavimas nėra vien tik institucijų, ministerijos, politikų, savivaldybės ar urbanistų galvosūkis. Kad šalyje teritorijos būtų vystomos darniai ir tvariai, labai svarbu į teritorijų planavimo procesus kuo anksčiau ir aktyviau įsitraukti gyventojams, bendruomenėms, verslo atstovams.
nuotrauka
2022-03-31 15:19
KLAUSIMAS. Kaimynas pasistatė tvorą, kuri meta šešėlį ant šalia esančio sklypo, neatsiklausęs leidimo. Miesto teritorijoje esančios tvoros (be pamato) aukštis – 1,85 m, kiaurymių plotas – 7,41 %, ji pastatyta arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos ir meta šešėlį vakarų kryptimi. Ar galima teisiškai reikal...
nuotrauka
2022-03-28 12:41
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. dalis įstaigos iki šiol vykdytų su statybos užbaigimu susijusių funkcijų perduodamos teikti verslo įmonėms – statinio (dalies) ekspertizės rangovams.
nuotrauka
2022-03-24 07:56
Pasitaiko atvejų, kai jau gavusiems statybos leidimą (SLD) ir pradėjusiems statybos darbus statytojams prireikia tikslinti sprendinius, kurie statinio projekte nebuvo numatyti, pavyzdžiui, pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, statinio išorės matmenis ar statinio vietą žemės sklype. Valstyb...
nuotrauka
2022-03-14 15:41
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) skelbia, kad savavališkų statybų skaičius 2021 m. buvo 30 proc. mažesnis nei prieš dešimtmetį, tačiau ženkliai išaugo per kelerius pastaruosius metus. Skubančius pradėti statybos darbus be jiems b...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja