2021 spalio 19 d. antradienis, 11:36
Reklama  |  facebook

Vidinių ir išorinių iššūkių valdymas pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje

2017-06-09 09:42
Jau penktus metus iš eilės vykusi VŠĮ „Pakuočių tvarkymo asociacijos“ (PTO) organizuojama konferencija- diskusija sutraukė draugėn Lietuvos savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų, atliekų tvarkymo įmonių ir valstybinio sektoriaus atstovus. Dalyvių gausa ir aktyvus įsitraukimas, dar kartą patvirtino atliekų tvarkymo tematikos aktualumą ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje tvyrančią įtampą. Turbūt neatsitiktinai ir konferencijos-diskusijos organizatoriai, konferencijos pavadinime užduoda visiems dalyviams retorinį klausimą „5-ti metai kartu. Saldu ar kartu?“
nuotrauka
Asociatyvi am.lt nuotr.


Minimos įmonės
Kauno švara, UAB
PTO (Pakuočių tvarkymo asociacija), VŠĮ

Didžiausias dėmesys buvo kreipiamas karčiausioms šiandieninėms aktualijoms: komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo problematikai, pakuočių atliekų apskaitai, pakuočių perdirbimui. Neliko neaptartas ir gyventojų įsitraukimo į atliekų ir pakuočių tinkamo tvarkymo sistemą svarba bei motyvavimo būdai, naujų paieškos, infrastruktūros tobulinimo svarba. Atskira diskusija paskirta ir gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimo problematikai, savivaldos ir gamintojų bei importuotojų bendradarbiavimo ypatumams.

Diskusijų fone išryškėjęs pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje veikiančių dalyvių interesų suderinamumo trapumas, dar kartą patvirtino sistemoje tvyrančią įtampą, juntamą ir UAB „Kauno švara“ kasdienėje veikloje. Kaip diskusijos metu pastebėjo UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius ir Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) prezidentas Dalius Tumynas „norint kad pakuočių atliekų tvarkymo sistema veiktų darniai, kiekvienas sektoriaus dalyvis turi turėti naudą, pradedant pakuočių gamintojais, importuotojais, rūšiuotojais, baigiant surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo įmonėmis. Negali kažkuris vienas dalyvis pakreipti sistemos tik jam naudinga linkme. Pagrindinė spraga visame tame - unifikuotos, tvarkingos, pirminės apskaitos trūkumas. Kiekvienas sektoriaus dalyvis savaip pateikia ir interpretuoja skaičius, ko pasekoje nėra aiškumo visoje sistemos veikloje.“

Sistemą būtina tobulinti

Ką būtų galima patobulinti ar pakeisti, kad būtų ne tik kartu, bet ir saldu? Daugiau pasvarstymų ir pasiūlymų iš UAB „Kauno švara“ pozicijų ir patirties, kurie konferencijos – diskusijos metu nebuvo iki galo aptarti ir išgryninti.

Gamintojų bei importuotojų atsakomybės strategija ir įgyvendinimo sunkumai. Gamintojo atsakomybės principas, kuris Lietuvoje įteisintas daugiau nei prieš 10 metų, nurodo, kad gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, šios sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą. Bet ar pilnumoje ši strategija yra įgyvendama?

Lietuvoje įdiegta užstato už vienkartines pakuotes sistema iš sistemos „išgriebia“ vertingiausią pakuotės dalį, kuri gali būti perdirbama. Taigi, atliekų ir pakuotės mažėja, tačiau ženkliai didėja sistemos aptarnavimo ir sutvarkymo kaštai, o subsidijos iš gamintojų ir importuotojų nepadengia patirtų kaštų. Pastaruosius dengia atliekas tvarkančios įmonės.

Dar viena iš problemų, kurią būtina spręsti – tai atliekos, susidariusios po rūšiavimo. Tai tokios pakuočių atliekos, likusios po rūšiavimo operacijų, kurios nėra tinkamos perdirbimui (atliekų sąrašo kodas 19 12 12 – kito mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius)). Tai tas atliekų srautas, kurio tvarkymui vėl gi pilnai nėra išgrynintas gamintojų ir importuotojų atsakomybės taikymas, ir nėra gaunamos lėšos padengti turėtoms išlaidoms. Dalis ir gyventojų surūšiuotų atliekų yra netinkamos perdirbti. Kaip pažymi Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė „tokios atliekos vežamos į Kauno regiono nepavojingų atliekų sąvartyną. Beveik visas (ypač plastikinės) pakuotės atliekas, kurių nėra galimybės parduoti perdirbėjams, būtų galima deginti, o už degių pakuotės atliekų sutvarkymą (deginimą energijai gauti) turėtų būti išduodami pakuotės atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. Tačiau Lietuvoje nėra galimybės to padaryti, nes atliekas deginančios įmonės neturi leidimo deginti pakuočių atliekas, o anksčiau minėtos netinkamos perdirbti atliekos (sąrašo kodas 19 12 12) nėra laikomos pakuočių atliekomis“.

Analogiška situacija sutinkama ir Kauno MBA gamykloje, kur mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginiuose iš bendro atliekų srauto ne tik atskiriamas biologiškai skaidžių atliekų kiekis, bet ir pakuotės atliekos bei antrinės žaliavos, kurias būtų galima nukreipti perdirbimui. Tačiau dėl perdirbėjų nebuvimo, atliekos nukreipiamos visai kitu keliu, ko pasekoje vėl gi nėra iki galo įgyvendinamas gamintojų ir importuotojų atsakomybės principas. Ir šiuo metu deja gyventojai priversti kelis kartu susimokėti už pakuočių tvarkymą: pirmą kartą pirkdami prekes, antrą kartą – mokėdami mokesčius už komunalinių atliekų sutvarkymą.

Kaip elgtis su atliekomis po rūšiavimo? 

Susirūpinimą kelia kasmet krintančios antrinių žaliavų supirkimo kainos. Pateikti UAB „Kauno švara“ žaliavų supirkimo kainų pokyčiai 2015 – 2017 m. (prisegtame faile "Zaliavu supirkimas") aiškiai parodo, kad gerokai anksčiau sudarytos sutartys su gamintojų ir importuotojų organizacijomis, su įsivertintais padengimo įkainiais, jau nebeatitinka realios situacijos. Problema opi daugeliui tokių įmonių - nėra kompensuojami patirti nuostoliai.

Nėra unifikuotos pakuočių atliekų morfologinės sudėties nustatymo metodikos. Kaip pastebi SKIA direktorė Aušra Zigmontienė, „nagrinėjant problemas kompleksiškai ir ieškant sprendimo būdų, svarbu įvertinti kokie pakuočių atliekų kiekiai susidaro, kokia jų dalis yra perdirbama, kitaip panaudojama ar deginama, kokia neperdirbama. Tad svarbu priimti vieningą standartizuotą tvarką ir ja visiems vadovautis, su didesniu dažniu ir atitinkama imtimi atliekamais morfologiniais tyrimais“. Apskaita ir morfologiniai tyrimai turi aiškiai, ir nedviprasmiškai parodyti kokie susidaro neperdirbamų pakuočių kiekiai, kurių tvarkymo kaštai gamintojų bei importuotojų nėra subsidijuojami. Šioje veikloje atliekas tvarkančios įmonės patiria papildomų išlaidų.

Griežtos vieningos pirminės pakuočių atliekų apskaitos nebuvimas. Ar atliekų apskaita šiuo metu yra tiksli? Ar apskaitomas kiekvienas pakuočių atliekų kilogramas? Turbūt būtų sudėtinga tikėtis teigiamo atsakymo į šiuos klausimus, ypač iš privataus sektoriaus. UAB „ Kauno švara“, kaip savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas, įpareigoja įmonę teikti informaciją viešai. Ko pasekoje dažnai matome nesutapimus, lyginant savo skaičius su pateikiamais . Šiuo metu deklaruojami organizacijų duomenys, negali adekvačiai parodyti kaip vykdomos nustatytos užduotys. Pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje nėra vieningo atskaitos taško, todėl paliekama vietos interpretacijoms.

Superkamos pakuotės apskaita. Taškus ant „i“ padėtų sudėti ir įvesta griežta superkamos pakuotės apskaita, tiek iš juridinių, tiek iš fizinių asmenų. Pirmuoju atveju išrašant sąskaitas, antruoju – pateikiant asmens duomenis, nepriklausomai nuo superkamų atliekų kiekio.

Atrodo reikėtų tiek nedaug, sėkmingam pakuočių atliekų tvarkymo sistemos veikimo užtikrinimui. Tik analize paremtų sprendimų, griežtai ir tvarkingai veikiančios kontrolės sistemos bei stebėsenos, ir vieno, viską savo žinion ir kontrolėn paimančio, arbitro. 
Statybunaujienos.lt
Miestiečiai

nuotrauka
2021-10-19 07:18
Laikas, kai namai perkami iš brėžinių, naudingas tik statytojams. Patiklių pirkėjų gali laukti ne tik dideli nusivylimai, bet ir piniginiai nuostoliai.
nuotrauka
2021-10-18 09:20
Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) duomenimis, Plungės rajono savivaldybė yra viena iš lyderių renovuojant daugiabučius namus – pagal rezultatus lenkia net 49 Lietuvos savivaldybes iš 60.
nuotrauka
2021-10-13 15:34
Vyriausybė spalio 13 d. pritarė Gamtinių dujų, Elektros energetikos, Energijos išteklių rinkos ir Šilumos ūkio įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama sušvelninti elektros, dujų ir šilumos kainų kilimą buitiniams vartotojams.
nuotrauka
2021-10-07 07:15
Individualiųjų gyvenamųjų namų, sodų bendrijų, kaimiškųjų vietovių gyventojai, kuriems nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, įsirengia vietinius nuotekų valymo įrenginius, skirtus buitinėms arba joms artimoms nuotekoms valyti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos...
nuotrauka
2021-10-07 06:46
Šalia verslo centrų ar Senamiestyje iš kaminų rūkstantys juodi anglies dūmai greitai turėtų tapti praeitimi – Vilniaus miesto savivaldybės taryba svarsto uždrausti gyvenamuosiuose būstuose naudoti taršų kietąjį kurą – akmens anglį ir durpių briketus. Juos deginant sklinda blogas kvapas, teršiamas or...
nuotrauka
2021-10-06 10:01
Daugiabučių namų renovacijai spartinti skirti teisės aktų pakeitimai, kuriuos siūlo Aplinkos ministerija, padėtų įgyvendinti Vyriausybės iškeltą siekį per metus atnaujinti po tūkstantį daugiabučių.
nuotrauka
2021-10-06 07:25
Nuo 2022 m. pabaigos trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose nebegalės būti naudojami suskystintų naftos dujų balionai dujų (toliau – dujų balionai).
nuotrauka
2021-10-05 11:26
Kompensacijoms už atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos siurblius arba biokuro katilus, įsigytus vietoje iškastinį kurą naudojančio seno šildymo katilo, gauta 1991 paraiškų už 5,52 mln. eurų. Aktyviausi buvo Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų gyventojai.
nuotrauka
2021-09-30 05:51
Reaguodama į tarptautinėse dujų ir elektros rinkose susidariusią situaciją, Vyriausybė pristatė kompleksinį priemonių planą, kurio tikslas – mažinti elektros ir dujų kainų augimo pasaulinėse rinkose įtaką galutinėms vartotojų sąskaitoms. Plane numatytos kompensacinės, kainų šoko suvaldymo, energijos...
nuotrauka
2021-09-29 10:26
Nepaisant pernai įvykusios balkono griūties, sostinės Architektų g. 65 esančio daugiabučio gyventojai atsisakė daugiabučio renovacijos. Vilniaus miesto savivaldybė apgailestauja, kad gyventojai į savo namo priežiūrą numojo ranka ir ragina juos apsigalvoti, nes ant kortos – ir aplinkinių saugumas, ir...
nuotrauka
2021-09-29 05:32
Didėjant būsto šildymo kainoms, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad nepasiturintiems šalies gyventojams kaip ir anksčiau mokesčiai už šildymą bus kompensuojami.
nuotrauka
2021-09-28 11:27
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), dėl to, jog vartotojas nesutiko su ESO apskaitytu neįprastai dideliu elektros energijos kiekiu objekte, nutarė, jog vartotojo prašymas nepagrįstas, nes skaitikl...
nuotrauka
2021-09-22 18:19
Per pandemiją gyventojų dėmesys savo gyvenamajai aplinkai išaugo, tačiau norintys atnaujinti namus jau kurį laiką susiduria su problema – augančiomis remonto darbų ir medžiagų kainomis bei reikiamų meistrų trūkumu.
nuotrauka
2021-09-22 09:50
Didmeninėms elektros kainoms pastaruoju metu mušant dešimtmečio rekordus, artėjantis šaltasis sezonas ir laukiantis elektros bei kitų energetinių išteklių vartojimo pikas neleidžia tikėtis, kad jos galėtų pasukti žemyn.
nuotrauka
2021-09-21 10:04
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) įrankis – skaičiuoklė skaiciuokle.vert.lt – leis patogiai ir greitai priimti sprendimą dėl elektros energijos tiekėjo.
nuotrauka
2021-09-17 08:37
„Vilniaus vandenys“ nusprendė 300 tūkst. eurų skirti vienos seniausių ir labiausiai apsinešusių vandentiekio atkarpų išplovimui, dėl kurios remonto darbų laikinai suprastėjo vandens kokybė daliai sostinės Naujamiesčio rajono gyventojų. Tokio masto darbus ir rekordinę sumą jiems atlikti bendrovė pla...
nuotrauka
2021-09-16 09:08
Pastaruosius metus stebime nekilnojamojo turto sandorių bumą. Taigi, tiek būsto pardavėjui, tiek ir būsto pirkėjui kyla nemažai klausimų, kaip parduoti/įsigyti būstą nepatiriant papildomų ir neplanuotų išlaidų.
nuotrauka
2021-09-13 07:25,      papildyta 2021-09-14 21:38, Papildyta nuotraukomis
Svarbiausios priežastys dvi: išmanioji šildymo dujomis sistema garantuoja maksimalų komfortą su minimalia priežiūra, o išmanieji skaitikliai užtikrins tikslų atsiskaitymą ir garantuos nenutrūkstamą dujų tiekimą.
nuotrauka
2021-09-09 18:46
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo įtvirtinti įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos būstas taps labiau prieinamas šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, auginančioms tris ar daugiau vaikų, neįgaliesiems, tremtiniams.
nuotrauka
2021-09-07 11:49
Lietuvoje įsibėgėja elektros tiekimo rinkos liberalizavimas – seniai lauktas pokytis, įgyvendintas daugelyje Europos Sąjungos valstybių. Kartu su juo byra elektros energijos tiekimo monopolis, o rinkoje atsirandanti nepriklausomų tiekėjų konkurencija vartotojams garantuos daugiau kokybiškų paslaugų ...

Statybunaujienos.lt » Miestiečiai