2019 lapkričio 22 d. penktadienis, 17:06
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Ką galima ir ko nevalia, kai sklypas priklauso keliems savininkams

2019-03-01 09:10
Neretai kyla ne tik klausimų, bet ir įvairių nesutarimų, kai žemės sklypą valdo keli savininkai. Ką galima daryti pačiam, dėl ko reikia atsiklausti bendrasavininkų, kada būtinas savivaldybės įsikišimas, aiškina Statybos inspekcija.
nuotrauka
Asociatyvi portalo Statybunaujienos.lt archyvo nuotr.


Minimos įmonės
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

„Kaime, savo namų valdos sklype (turiu ir bendrasavininkę, su kuria namų valda nepadalinta) noriu pasistatyti nedidelį sodo namelį. Kokių leidimų tam prireiks ir kur kreiptis, ar būtinas bendrasavininkio leidimas?“, klausia Asta.

Kitas portalo skaitytojas Aleksas rašo turintis butą, kuriam priklauso 4 a žemės plotas. Name gyvena 3 gyventojai, kurių kiekvienam priklauso tokio pat ploto žemės sklypai. Tačiau kaimynai nėra pasidalinę žemės, neaišku, kur kieno sklypas prasideda ar pasibaigia. Aleksas nori pasistatyti garažą prie jau stovinčių dviejų garažų. Jis teiraujasi, ar reikia kitų gyventojų sutikimo, institucijų leidimo, ar būtina laikytis 3 m atstumo nuo sklypo ribos. Šalia minimo namo, rašo Aleksas, eina tik kelias į transformatorinę pastotę, aplink nėra jokių sklypų.

Statybos inspekciją paprašėme pakomentuoti skaitytojų situaciją ir atsakyti į jiems rūpimus klausimus.

„Žemės sklypas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai kyla nesutarimų, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka, – bendrąją tvarką paaiškino Ligita Luščiauskaitė, Statybos inspekcijos atstovė viešiesiems ryšiams. – Kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, iki statybos pradžios statytojas privalo gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus. Kai statinio statybai reikia statybą leidžiančio dokumento, statytojas bendraturčių sutikimus privalo pateikti savivaldybės administracijai kartu su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.“
  • Inspekcija pažymi, kad sodo namas (iki 80 kv. m ploto ir 8,5 m aukščio) priskirtinas prie I grupės nesudėtingųjų statinių ir jų statyba galima žemės ūkio paskirties žemės sklype, kurio naudojimo paskirtis yra mėgėjų sodų žemės sklypai.
  • Sodų namų statyba namų valdos (žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) sklype teisės aktuose nenumatyta.
  • Pagalbinio ūkio pastatai (tarp jų ir garažai), jei jų plotas iki 50 kv. m ir aukštis iki 5 m. priskiriami prie I grupės nesudėtingųjų statinių, o jei jų plotas iki 80 kv. m ir aukštis iki 8,5 m priskiriami prie II grupės nesudėtingųjų statinių.

Leidimas I grupės nesudėtingųjų statinių statybai reikalingas statant kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Leidimas II grupės nesudėtingųjų statinių statybai reikalingas statant mieste , konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamąjį pastatą.

Jei I ar II grupės nesudėtingųjų statinių statybos nepatenka į šiuos atvejus, tai statybą leidžiančio dokumento tokio statinio statybai nereikia.

I ar II grupės nesudėtingųjų statinių statybai supaprastintas statinio projektas turi būti parengtas, kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Kitais atvejais rengiamas statytojo pageidavimu. Atitinkamus statinio projektus rengia statinio projektuotojai, turintys teisę užsiimti šia veikla. Konkrečiu atveju dėl projekto parengimo reikia kreiptis į projektuotoją.

Statant arčiau kaip 3 m nuo žemės sklypo ribos pastatus (tarp jų ir sodo namus ar pagalbinio ūkio pastatus (garažus), privalu gauti besiribojančių žemės sklypų ar teritorijų (jei nėra suformuoti žemės sklypai) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus.

Statybą leidžiančius dokumentus I ir II grupės nesudėtingųjų statinių statybai išduoda savivaldybių administracijos. Konkrečiu atveju, parengus atitinkamą statinio projektą, aiškina Statybos inspekcija, dėl statybą leidžiančio dokumento reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje yra statinys, administraciją. Prašymą ir kitus reikiamus dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti galima pateikti nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt arba tiesiogiai savivaldybės administracijos įgaliotam valstybės tarnautoju. 

 

  • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos teikia profesionalias konsultacijas telefonu (8 5) 207 3333, taip pat klausimus galima pateikti užpildžius atitinkamą formą interneto svetainėje.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2019-11-21 09:28
KLAUSIMAS. Kaimo teritorijoje planuojama statyti 240 kv. m tentu dengtą angarą be pamatų. Jo matmenys – (IxPxA):26 x 9,15 x 4,5 m. Koks įstatymas reglamentuoja tokių statinių statybą? Ar reikia statybos leidimo?
nuotrauka
2019-11-18 12:57
KLAUSIMAS. Nuo kokio ploto, statant priestatą, reikia projekto?
nuotrauka
2019-11-15 10:03
KLAUSIMAS. Kur ir kokiu būdu, kaip (reglamentuoja statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 trečio skirsnio ir p.51 2) galima įsigyti elektroninį statinio techninį pasą ar pastato techninį-energetinį pasą, elektroninį statinio techninės priežiūros žurnalą, elektroninius statinio periodinių ir s...
nuotrauka
2019-11-04 11:23
KLAUSIMAS. Ar privaloma daryti grunto geologinį tyrimą, statant individualų namą?
nuotrauka
2019-10-21 09:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) primena apie privalomus inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (IGG), kurie turi būti atlikti rengiant statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektus, taip pat kapitalinio remonto projektus, kai keičiamos pamatų konstruk...
nuotrauka
2019-10-17 10:24
KLAUSIMAS. Koks atstumas turi būti nuo autoserviso iki gyvenamųjų pastatų ar sklypų? Ar statant autoservisą reikia kaimynų sutikimo?
nuotrauka
2019-10-11 09:06
KLAUSIMAS. Ar užbaigus stogo kapitalinį remontą, reikia pateikti tai patvirtinančius dokumentus Statybos inspekcijai pagal projektą, kurio autorius miręs? 2016 m. rangovas darbus atliko pagal projektą. Ar reikalinga registracija Registrų centre? Registrų centras atsisako registruoti pusės namo stogo...
nuotrauka
2019-10-09 09:50
KLAUSIMAS. Ar reikia statybą leidžiančio dokumento, norint iš dvišlaičio stogo padaryti vienšlaitį?
nuotrauka
2019-10-08 09:31
Kaip skelbia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, modernizavus statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, ji taps kur kas patogesnė naudotis.
nuotrauka
2019-10-07 16:15
KLAUSIMAS. Koks turi būti minimalus statomos tvoros atstumas nuo kadastre įteisintos ribos tarp kaimyninių sodininkų bendrijos sklypų, jei nerandama gretimo sklypo savininko ir neįmanoma susiderinti dėl bendros vakarinės ekspozicijos tvoros?
nuotrauka
2019-08-08 15:36
Sienas griauti galima. Tačiau reikia žinoti, kokias ir kaip. Apie tai – Statybos inspekcija.
nuotrauka
2019-08-05 16:05
Paprastai, kai vieno sklypo savininkai imasi reljefo pertvarkymų, kitiems kyla problemų. Ką daryti?
nuotrauka
2019-08-02 11:49
Portalo skaitytojas iš Kanados nusipirko angarą ir pastatė jį broliui priklausančiame sklype. Jis teiraujasi, kokių dokumentų reikia, kad statyba būtų teisėta.
nuotrauka
2019-06-27 09:18
Šeima planuoja statyti 2 grupės nesudėtingą statinį – namą, kurio plotas sieks iki 80 kv. metrų. Tačiau būsimieji namo savininkai suabejojo, ar jiems privaloma aukšta energinio naudingumo klasė.
nuotrauka
2019-06-14 14:45
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) atkreipia gyventojų dėmesį, kad pastebėjus pastato išorinių ar vidinių sienų įtrūkius ar skilimus jokiu būdu nereikėtų numoti ranka. Inspekcijos specialistai pažymi, kad bet kokios pastato deformacijos turi būti skubiai ištirtos įvertina...
nuotrauka
2019-06-12 10:40
Ar galima prie savo nuosavo namo, esančio kaimo vietovėje, pristatyti 8 kv. metrų priestatą, kuris būtų sujungtas su namu? Kokių dokumentų reikia tokiai statybai?
nuotrauka
2019-06-10 14:32
Kaip teisėtai pasistatyti pirtelę, kurios plotas – iki 80 kv. metrų, žemės ūkio paskirties sklype?
nuotrauka
2019-06-06 15:59
Septynių savivaldybių administracijų atstovai dalyvavo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje (VTPSI) surengtame pasitarime, kuriame diskutavo probleminiais statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais. VTPSI pažymi, kad aktyvesnis bendradarbiavimas su savivaldybių administr...
nuotrauka
2019-05-31 10:34
Kokių dokumentų reikia, norint statyti iki 50 kv. m garažą, jeigu jis planuojamas namų valdos sklype arba prie namo kaimo vietovėje?
nuotrauka
2019-05-30 15:20
Bendras pastato plotas lemia, kokiai pastatų grupei jis priskirtinas ir kokių dokumentų reikia jį statant, renovuojant. Tačiau ar į bendrą plotą skaičiuojamas ir rūsys?

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja