2019 rugsėjo 20 d. penktadienis, 23:24
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Ką galima ir ko nevalia, kai sklypas priklauso keliems savininkams

2019-03-01 09:10
Neretai kyla ne tik klausimų, bet ir įvairių nesutarimų, kai žemės sklypą valdo keli savininkai. Ką galima daryti pačiam, dėl ko reikia atsiklausti bendrasavininkų, kada būtinas savivaldybės įsikišimas, aiškina Statybos inspekcija.
nuotrauka
Asociatyvi portalo Statybunaujienos.lt archyvo nuotr.


Minimos įmonės
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

„Kaime, savo namų valdos sklype (turiu ir bendrasavininkę, su kuria namų valda nepadalinta) noriu pasistatyti nedidelį sodo namelį. Kokių leidimų tam prireiks ir kur kreiptis, ar būtinas bendrasavininkio leidimas?“, klausia Asta.

Kitas portalo skaitytojas Aleksas rašo turintis butą, kuriam priklauso 4 a žemės plotas. Name gyvena 3 gyventojai, kurių kiekvienam priklauso tokio pat ploto žemės sklypai. Tačiau kaimynai nėra pasidalinę žemės, neaišku, kur kieno sklypas prasideda ar pasibaigia. Aleksas nori pasistatyti garažą prie jau stovinčių dviejų garažų. Jis teiraujasi, ar reikia kitų gyventojų sutikimo, institucijų leidimo, ar būtina laikytis 3 m atstumo nuo sklypo ribos. Šalia minimo namo, rašo Aleksas, eina tik kelias į transformatorinę pastotę, aplink nėra jokių sklypų.

Statybos inspekciją paprašėme pakomentuoti skaitytojų situaciją ir atsakyti į jiems rūpimus klausimus.

„Žemės sklypas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai kyla nesutarimų, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka, – bendrąją tvarką paaiškino Ligita Luščiauskaitė, Statybos inspekcijos atstovė viešiesiems ryšiams. – Kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, iki statybos pradžios statytojas privalo gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus. Kai statinio statybai reikia statybą leidžiančio dokumento, statytojas bendraturčių sutikimus privalo pateikti savivaldybės administracijai kartu su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.“
  • Inspekcija pažymi, kad sodo namas (iki 80 kv. m ploto ir 8,5 m aukščio) priskirtinas prie I grupės nesudėtingųjų statinių ir jų statyba galima žemės ūkio paskirties žemės sklype, kurio naudojimo paskirtis yra mėgėjų sodų žemės sklypai.
  • Sodų namų statyba namų valdos (žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) sklype teisės aktuose nenumatyta.
  • Pagalbinio ūkio pastatai (tarp jų ir garažai), jei jų plotas iki 50 kv. m ir aukštis iki 5 m. priskiriami prie I grupės nesudėtingųjų statinių, o jei jų plotas iki 80 kv. m ir aukštis iki 8,5 m priskiriami prie II grupės nesudėtingųjų statinių.

Leidimas I grupės nesudėtingųjų statinių statybai reikalingas statant kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Leidimas II grupės nesudėtingųjų statinių statybai reikalingas statant mieste , konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamąjį pastatą.

Jei I ar II grupės nesudėtingųjų statinių statybos nepatenka į šiuos atvejus, tai statybą leidžiančio dokumento tokio statinio statybai nereikia.

I ar II grupės nesudėtingųjų statinių statybai supaprastintas statinio projektas turi būti parengtas, kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Kitais atvejais rengiamas statytojo pageidavimu. Atitinkamus statinio projektus rengia statinio projektuotojai, turintys teisę užsiimti šia veikla. Konkrečiu atveju dėl projekto parengimo reikia kreiptis į projektuotoją.

Statant arčiau kaip 3 m nuo žemės sklypo ribos pastatus (tarp jų ir sodo namus ar pagalbinio ūkio pastatus (garažus), privalu gauti besiribojančių žemės sklypų ar teritorijų (jei nėra suformuoti žemės sklypai) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus.

Statybą leidžiančius dokumentus I ir II grupės nesudėtingųjų statinių statybai išduoda savivaldybių administracijos. Konkrečiu atveju, parengus atitinkamą statinio projektą, aiškina Statybos inspekcija, dėl statybą leidžiančio dokumento reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje yra statinys, administraciją. Prašymą ir kitus reikiamus dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti galima pateikti nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt arba tiesiogiai savivaldybės administracijos įgaliotam valstybės tarnautoju. 

 

  • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos teikia profesionalias konsultacijas telefonu (8 5) 207 3333, taip pat klausimus galima pateikti užpildžius atitinkamą formą interneto svetainėje.
Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2019-08-08 15:36
Sienas griauti galima. Tačiau reikia žinoti, kokias ir kaip. Apie tai – Statybos inspekcija.
nuotrauka
2019-08-05 16:05
Paprastai, kai vieno sklypo savininkai imasi reljefo pertvarkymų, kitiems kyla problemų. Ką daryti?
nuotrauka
2019-08-02 11:49
Portalo skaitytojas iš Kanados nusipirko angarą ir pastatė jį broliui priklausančiame sklype. Jis teiraujasi, kokių dokumentų reikia, kad statyba būtų teisėta.
nuotrauka
2019-06-27 09:18
Šeima planuoja statyti 2 grupės nesudėtingą statinį – namą, kurio plotas sieks iki 80 kv. metrų. Tačiau būsimieji namo savininkai suabejojo, ar jiems privaloma aukšta energinio naudingumo klasė.
nuotrauka
2019-06-14 14:45
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) atkreipia gyventojų dėmesį, kad pastebėjus pastato išorinių ar vidinių sienų įtrūkius ar skilimus jokiu būdu nereikėtų numoti ranka. Inspekcijos specialistai pažymi, kad bet kokios pastato deformacijos turi būti skubiai ištirtos įvertina...
nuotrauka
2019-06-12 10:40
Ar galima prie savo nuosavo namo, esančio kaimo vietovėje, pristatyti 8 kv. metrų priestatą, kuris būtų sujungtas su namu? Kokių dokumentų reikia tokiai statybai?
nuotrauka
2019-06-10 14:32
Kaip teisėtai pasistatyti pirtelę, kurios plotas – iki 80 kv. metrų, žemės ūkio paskirties sklype?
nuotrauka
2019-06-06 15:59
Septynių savivaldybių administracijų atstovai dalyvavo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje (VTPSI) surengtame pasitarime, kuriame diskutavo probleminiais statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais. VTPSI pažymi, kad aktyvesnis bendradarbiavimas su savivaldybių administr...
nuotrauka
2019-05-31 10:34
Kokių dokumentų reikia, norint statyti iki 50 kv. m garažą, jeigu jis planuojamas namų valdos sklype arba prie namo kaimo vietovėje?
nuotrauka
2019-05-30 15:20
Bendras pastato plotas lemia, kokiai pastatų grupei jis priskirtinas ir kokių dokumentų reikia jį statant, renovuojant. Tačiau ar į bendrą plotą skaičiuojamas ir rūsys?
nuotrauka
2019-05-09 16:12
Ką daryti, kai statybų leidimas išduotas 2008 metais, namo projekto nėra – yra tik techninis projektas. Ar reikalingas darbo projektas, ar jį turi rengti tas pats architektas, kuris rengė visą namo projektą rengė?
nuotrauka
2019-05-09 15:13
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pradėjo tyrimą dėl pastato K. Petrausko g. 38, Kaune, deformacijų ir šiame pastate vykdytų galimai savavališkos statybos darbų.
nuotrauka
2019-04-11 10:41
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) informuoja, kad nuo birželio 1 d. kartu su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą bus privaloma pateikti ir statinio techninį pasą (techninę apskaitos kortelę) ar pastato techn...
nuotrauka
2019-03-27 09:42
Siekdama didinti visuomenės įsitraukimą į aplinkos formavimo procesus bei sudaryti palankesnes galimybes gyventojams ginti teisę gyventi sveikatai bei gerovei tinkamoje aplinkoje, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) informacinėje sistemoje „Infostatyba“ viešai skelbia savi...
nuotrauka
2019-03-13 08:11
Statydami šeimos namus daugelis net nesusimąsto, kad langų stiklams taip pat keliami tam tikri reikalavimai.
nuotrauka
2019-03-06 08:11
Neretai norėdami pradėti statybos ar rekonstravimo darbus, žmonės susiduria su klausimu – nuo ko pradėti, kokie yra pirmieji žingsniai?
nuotrauka
2019-03-04 08:03,      papildyta 2019-05-08 16:35, Papildyta aktualia informacija
Ką daryti, kai be jokių leidimų 2008 m. prie namo buvo pristatytas 25 kv. m priestatas? Eugenijus klausia, kokiu būdu reikėtų įregistruoti priestatą ir ar negresia bauda? O Daivos šeima dar tik mąsto, kaip prie 30 kv. m namo pristatyti vonios kambario patalpas. Ji klausia, ar reikia tokiam priestatu...
nuotrauka
2019-02-28 12:44
Žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties, tačiau dokumentuose beveik visa žemė yra įrašyta kaip kitos paskirties žemė. Ar kitos paskirties žemės sklype galima statyba nepakeitus paskirties, teiraujasi portalo Statybunaujienos.lt skaitytojas Petras.
nuotrauka
2019-02-26 19:11
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – VTPSI), atlikusi reidą Melkio kaime, Vilniaus rajone, nustatė itin šiurkščius statybos pažeidimus UAB „Greenvesta“ ir fizinio asmens nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose.
nuotrauka
2019-02-26 11:47
Alytiškė V.V. gyvena senos statybos penkiaaukščio namo viršutiniame aukšte. Kampinio buto gyventojai kenčia nuo pelėsio, drėgmės, kuri skverbiasi per stogą ir išorines sienas. Šildymo sezono metu bute oras įšyla tik iki 15 ar 17 laipsnių. Namo bendrija jau dešimtmetį žada, bet nesiima stogo remonto.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka

„UTHERM premium“ – pagerinto šilumos laidumo PIR plokštės

„UTHERM premium“ plokštės pasižymi puikiomis šiluminėmis savybėmis, yra perpus plonesnės negu mineralinės vatos ar EPS sluoksnis. Tokiu būdu taupoma erdvė. Šios plokštės lengvos ir lengvai m...
nuotrauka

Naujos CAT® technikos paklausa Baltijos šalyse didėja

Š. m. gegužės mėn. vyko statybinės technikos šventė „Caterpillar Roadshow“, kurios metu visiems besidomintiems statybinės technikos naujovėmis buvo pademonstruotos pažangiausios „Cat“ prekės...