2021 rugsėjo 21 d. antradienis, 13:37
Reklama  |  facebook

Kas yra statinys ir kodėl svarbu teisingai nustatyti jo kategoriją?

2021-02-04 15:14
Vienas iš svarbiausių statybos projekto sėkmės garantų – teisingai nustatyta planuojamo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategorija. Kad planuojamo pastato statybos procesas būtų sėkmingas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, koks konkrečiai projektas turi būti parengtas ir kokie reikalavimai bus keliami projekto vadovui ir kitiems statybos techninės veiklos pagrindinių sričių (STVPS) vadovams. Nuo inžinerinio statinio kategorijos ir kitų jo savybių priklausys ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
Statybos inspekcija primena, kad visi objektai pagal jų savybes priskiriami arba nekilnojamiesiems, arba kilnojamiesiems daiktams.

Kilnojamaisiais vadinami daiktai, kurie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

Nekilnojamieji daiktai yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai (taip pat ir statiniai), kurie negali būti perkelti iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

Vertinant konkretų objektą reikėtų žinoti, ar jis pastatomas statybos vietoje atliekant statybos darbus, ar atvežtas (surinktas) gamykloje pagamintas gaminys (tokiu atveju reikėtų žiūrėti gamintojo techninius dokumentus, kuriuose paprastai nurodomos objekto savybės, pavyzdžiui, statinys, pastatas ar kilnojamasis daiktas), ar galima neišardžius perkelti į kitą vietą, taip pat, ar perkeliant ir perkėlus į kitą vietą objektą bus galima naudoti pagal jo naudojimo paskirtį.

Statybos įstatyme statinys apibrėžiamas kaip nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statiniai pagal jų techninius parametrus, konstrukcijų ir technologijų sudėtingumą, paskirtį ir kitas savybes skirstomi į kategorijas, nuo kurių priklauso SLD privalomumas. Statybos inspekcija yra sukūrusi įrankį, kurio pagalba kiekvienas vos per kelias sekundes gali pasitikrinti, ar planuojamai naujo statinio statybai privalomas SLD. Įrankį galite rasti čia.

Statiniais nelaikomi objektai

Statiniais nelaikomų objektų, kuriems negalioja Statybos įstatymas, t. y. šiems objektams nereikia Statybos įstatyme ir techniniuose reglamentuose aprašomų SLD, kategorijai priskirtini kilnojamieji ir mobilūs įrenginiai, daiktai, pavyzdžiui, statybininkų nameliai, mobilūs biotualetai ir pan.

Nesudėtingieji statiniai


Nesudėtingiesiems statiniams priskiriami paprastos konstrukcijos pastatai, kurių didžiausias aukštis yra iki 8,5 m, kurių visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotas ne didesnis kaip 80 kv. m ir tie, kurių rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Tai paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys, kurio tarpatramis iki 6 metrų ir kt. Nesudėtingieji statiniai skiriami į dvi grupes – I ir II. Nuo statinio grupės priklauso, ar reikalingas SLD.

Nesudėtingųjų pastatų ir inžinerinių statinių sąrašus, paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus, pagal kuriuos statinys priskirtinas Nesudėtingųjų statinių kategorijai, statinių grupes galima rasti Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Atkreipiame dėmesį, kad norint statyti nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą, visada privaloma parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD. Vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.

Neypatingieji statiniai


Neypatingieji statiniai nepriskiriami ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių kategorijai. Tai, pavyzdžiui, individualūs gyvenamieji namai, kurių bendras plotas – didesnis kaip 80 kv. m (iki 2000 kv. m.), o aukštis – nuo 8,5 m iki 20 m. Vien pagal šiuos parametrus jie priskiriami neypatingiesiems statiniams.

Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai painiojamos nesudėtingųjų ir neypatingųjų kategorijos. Šių dviejų kategorijų skirtumas yra reikšmingas tiek dėl SLD, tiek ir dėl STVPS – statybinių tyrinėjimų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų ir statybos techninės priežiūros – vadovų kvalifikacijos.

Ypatingieji statiniai


Ypatingiesiems statiniams priskiriami:

- daugiabučiai ar negyvenamieji pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2 000 kv. m ar aukštis viršija 20 m;

- sudėtingos konstrukcijos ir technologijų statiniai;

- visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių;

- aukštybiniai (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabučiai gyvenamieji namai;

- kultūros paveldo statiniai, statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos;

- statiniai, kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai ir kt.

Ypatingųjų statinių kategorijos parametrai pateikti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Neypatingųjų ir ypatingųjų statinių STVPS vadovais gali būti tik atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Asmenys, turintys ypatingojo statinio STVPS vadovo atestatą, turi teisę būti ir neypatingųjų statinių STVPS vadovais, priklausomai nuo statinio statybos techninės veiklos srities. Šie reikalavimai galioja ne tik statant ar rekonstruojant naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį, bet ir atliekant kapitalinį remontą , kai SLD neprivalomas. Ypatingųjų statinių statybos rangovu gali būti tik atestuoti juridiniai asmenys. Šis reikalavimas negalioja paprastojo remonto atvejais.

Tiksliai nustatyta planuojamo statinio kategorija leis sklandžiai ir pagal įstatymų nuostatas įgyvendinti statybos projektą, rašoma Statybos inspekcijos pranešime.

Konsultuotis statybų klausimais galite čia. 

Elektroniniu paštu info@vtpsi.lt

Telefonu (8 5) 207 3333

Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-09-17 10:01
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai teiraujamasi, ar galima atskirų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo procedūras vykdyti ne vienu metu?
nuotrauka
2021-09-15 10:40
KLAUSIMAS. Nupirktų sklypų savininkas juos palygino, palikdamas nuolydį į kaimynų sklypą. Dėl to po lietaus kaimynų sklypo gruntas plaunamas į griovį. Ar įstatymai neįpareigoja žemės darbus talikti taip, kad kaimynams nekiltų problemų?
nuotrauka
2021-09-09 10:38
Sutvarkyta aplinka, aptvertoje teritorijoje iškastas tvenkinys, tačiau idilę sugriauna kieme buvusio savininko pradėtas ir nebaigtas statyti pastatas, kurio paskirtį ir išvaizdą naujasis savininkas nori pakeisti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Stat...
nuotrauka
2021-09-07 07:31
KLAUSIMAS. Kuo skiriasi lodžija nuo balkono? kokiais atvejais balkonas-lodžija turi būti įtraukti į bendrą buto plotą?
nuotrauka
2021-08-30 10:27
Iki to laiko, kol sodyba atitiks įsivaizduojamą objektą, ją reikia įrengti, o tai reiškia – pastatyti statinius ir sutvarkyti aplinką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad statinių statybos eiliškumą reglamentuoja teisės...
nuotrauka
2021-08-27 11:51
Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypą, kuriame pastatyti du gyvenamieji namai ir kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) vieno asmens vardu, norima padalyti į du atskirus žemės sklypus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) pataria, ką daryti, kad pa...
nuotrauka
2021-08-23 10:50
Pirmiausia, kaip primena Statybos inspekcija, svarbu žinoti, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai, vykdydami ūkinę ir kitą veiklą savo naudojamuose žemės sklypuose, privalo nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
nuotrauka
2021-08-19 09:13
Palėpė – erdvė tarp stogo ir viršutinio namo aukšto, ir ji yra visų daugiabučio namo gyventojų bendra nuosavybė. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria, kokių suderinimų reikia, norint laiptinę pratęsti į palėpę.
nuotrauka
2021-08-19 08:41
Sodo namas – tai I grupės nesudėtingasis poilsiui skirtas statinys, kurio visų aukštų, antstolių, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kv. m, o didžiausias aukštis – 8,5 m.
nuotrauka
2021-08-16 12:02
Norint šalia savo namo pastatyti pagalbinio ūkio paskirties pastatą, reikia laikytis nesudėtingojo pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai keliamų reikalavimų.
nuotrauka
2021-08-12 08:28
Atraminės sienelės įrenginėjamos, kai reikai sulaikyti už jos esantį gruntą, kad šis negriūtų ar nešliaužtų. Nusprendusiems įrengti tokią sienelę visų pirma svarbu žinoti, ko reikai, kad nekiltų konfliktų su besiribojančių sklypų savininkais.
nuotrauka
2021-08-11 12:05
Asmenims, statantiems pastatus, paprastai yra žinoma, kad statinių išdėstymas greta esančių sklypų atžvilgiu net ir nuosavame sklype yra reglamentuotas teisės aktuose ir šių reikalavimų privalu laikytis. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) primena, kokiu atst...
nuotrauka
2021-08-05 10:33
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (Statybos inspekcija) neretai teiraujamasi, ar pagalbiniame ūkio paskirties pastate galima gyventi? Statybos inspekcija primena, kad pagalbinis ūkio paskirties pastatas, kaip ir bet kuris kitas statinys, turi aiškiai reglamentuotą paskirtį ir ...
nuotrauka
2021-08-04 16:34
Norint išsiaiškinti, ar planuojamiems stogo keitimo darbams reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), pirmiausia reikėtų žinoti, kokios statybos rūšies darbus ketinama atlikti.
nuotrauka
2021-08-02 11:00
Abejojate, ar numatyti statybos darbai priskirtini statinio kapitaliniam remontui, ar rekonstravimui? Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kokie yra esminiai skirtumai tarp šių statybos rūšių.
nuotrauka
2021-07-29 09:58
Lietuvoje sparčiai populiarėjantys kupoliniai statiniai stebina paskirčių įvairove: kupolas – poilsiui, laisvalaikiui ir pramogoms, kupolinė pirtis ar baseinas, kupolas – šiltnamis. Ieškantiems išskirtinumo, jaukumo, erdvės, norintiems būti gamtoje ar vakarais stebėti žvaigždes neišeinant iš kambari...
nuotrauka
2021-07-26 10:09
Papildoma patalpa prie pastato ne tik apsaugo šildomas patalpas nuo vėjo, lietaus ar šalto oro, bet ir leidžia taupyti gyvenamojo būsto šildymo išlaidas, o papildomą patalpą įrengus pastate, sukuriama dar viena erdvė įvairiems daiktams laikyti. Visgi, norintiems pasistatyti pagalbines (ar papildomas...
nuotrauka
2021-07-22 10:05,      papildyta 2021-07-27 09:50, papildyta informacija
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – Statybos inspekcija) primena, kad prieš imantis tvoros statybos, verta išsiaiškinti, kokie reikalavimai jai keliami.
nuotrauka
2021-07-15 15:41
Vilniaus apygardos teismas tenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo nutarimo statytojui UAB „IREC Baltic“ skirti 5 000 eurų baudą. Teismas priėmė naują nutarimą, kuriuo už Stat...
nuotrauka
2021-07-08 07:33
Terasa – vienas iš maloniausių statinių šiltuoju metų laiku. Statybos inspekcija primena, ko reikia, kad terasa būtų statoma teisėtai.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja