2021 gegužės 14 d. penktadienis, 12:40
Reklama  |  facebook

Kas yra statinys ir kodėl svarbu teisingai nustatyti jo kategoriją?

2021-02-04 15:14
Vienas iš svarbiausių statybos projekto sėkmės garantų – teisingai nustatyta planuojamo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategorija. Kad planuojamo pastato statybos procesas būtų sėkmingas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, koks konkrečiai projektas turi būti parengtas ir kokie reikalavimai bus keliami projekto vadovui ir kitiems statybos techninės veiklos pagrindinių sričių (STVPS) vadovams. Nuo inžinerinio statinio kategorijos ir kitų jo savybių priklausys ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
Statybos inspekcija primena, kad visi objektai pagal jų savybes priskiriami arba nekilnojamiesiems, arba kilnojamiesiems daiktams.

Kilnojamaisiais vadinami daiktai, kurie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

Nekilnojamieji daiktai yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai (taip pat ir statiniai), kurie negali būti perkelti iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

Vertinant konkretų objektą reikėtų žinoti, ar jis pastatomas statybos vietoje atliekant statybos darbus, ar atvežtas (surinktas) gamykloje pagamintas gaminys (tokiu atveju reikėtų žiūrėti gamintojo techninius dokumentus, kuriuose paprastai nurodomos objekto savybės, pavyzdžiui, statinys, pastatas ar kilnojamasis daiktas), ar galima neišardžius perkelti į kitą vietą, taip pat, ar perkeliant ir perkėlus į kitą vietą objektą bus galima naudoti pagal jo naudojimo paskirtį.

Statybos įstatyme statinys apibrėžiamas kaip nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statiniai pagal jų techninius parametrus, konstrukcijų ir technologijų sudėtingumą, paskirtį ir kitas savybes skirstomi į kategorijas, nuo kurių priklauso SLD privalomumas. Statybos inspekcija yra sukūrusi įrankį, kurio pagalba kiekvienas vos per kelias sekundes gali pasitikrinti, ar planuojamai naujo statinio statybai privalomas SLD. Įrankį galite rasti čia.

Statiniais nelaikomi objektai

Statiniais nelaikomų objektų, kuriems negalioja Statybos įstatymas, t. y. šiems objektams nereikia Statybos įstatyme ir techniniuose reglamentuose aprašomų SLD, kategorijai priskirtini kilnojamieji ir mobilūs įrenginiai, daiktai, pavyzdžiui, statybininkų nameliai, mobilūs biotualetai ir pan.

Nesudėtingieji statiniai


Nesudėtingiesiems statiniams priskiriami paprastos konstrukcijos pastatai, kurių didžiausias aukštis yra iki 8,5 m, kurių visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotas ne didesnis kaip 80 kv. m ir tie, kurių rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Tai paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys, kurio tarpatramis iki 6 metrų ir kt. Nesudėtingieji statiniai skiriami į dvi grupes – I ir II. Nuo statinio grupės priklauso, ar reikalingas SLD.

Nesudėtingųjų pastatų ir inžinerinių statinių sąrašus, paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus, pagal kuriuos statinys priskirtinas Nesudėtingųjų statinių kategorijai, statinių grupes galima rasti Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Atkreipiame dėmesį, kad norint statyti nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą, visada privaloma parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD. Vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.

Neypatingieji statiniai


Neypatingieji statiniai nepriskiriami ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių kategorijai. Tai, pavyzdžiui, individualūs gyvenamieji namai, kurių bendras plotas – didesnis kaip 80 kv. m (iki 2000 kv. m.), o aukštis – nuo 8,5 m iki 20 m. Vien pagal šiuos parametrus jie priskiriami neypatingiesiems statiniams.

Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai painiojamos nesudėtingųjų ir neypatingųjų kategorijos. Šių dviejų kategorijų skirtumas yra reikšmingas tiek dėl SLD, tiek ir dėl STVPS – statybinių tyrinėjimų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų ir statybos techninės priežiūros – vadovų kvalifikacijos.

Ypatingieji statiniai


Ypatingiesiems statiniams priskiriami:

- daugiabučiai ar negyvenamieji pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2 000 kv. m ar aukštis viršija 20 m;

- sudėtingos konstrukcijos ir technologijų statiniai;

- visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių;

- aukštybiniai (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabučiai gyvenamieji namai;

- kultūros paveldo statiniai, statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos;

- statiniai, kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai ir kt.

Ypatingųjų statinių kategorijos parametrai pateikti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Neypatingųjų ir ypatingųjų statinių STVPS vadovais gali būti tik atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Asmenys, turintys ypatingojo statinio STVPS vadovo atestatą, turi teisę būti ir neypatingųjų statinių STVPS vadovais, priklausomai nuo statinio statybos techninės veiklos srities. Šie reikalavimai galioja ne tik statant ar rekonstruojant naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį, bet ir atliekant kapitalinį remontą , kai SLD neprivalomas. Ypatingųjų statinių statybos rangovu gali būti tik atestuoti juridiniai asmenys. Šis reikalavimas negalioja paprastojo remonto atvejais.

Tiksliai nustatyta planuojamo statinio kategorija leis sklandžiai ir pagal įstatymų nuostatas įgyvendinti statybos projektą, rašoma Statybos inspekcijos pranešime.

Konsultuotis statybų klausimais galite čia. 

Elektroniniu paštu info@vtpsi.lt

Telefonu (8 5) 207 3333

Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-05-14 09:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija), vykdydama tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus, susiduria su atvejais, kai statytojas, pateikęs savivaldybės administracijai prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), dar neturėdamas SLD pradeda vykdyti...
nuotrauka
2021-05-06 08:52
Daugeliui gyventojų gerai žinoma situacija, kai ryte skubama į darbus, ugdymo įstaigas, o prie vonios kambario išsirikiuoja namiškių eilė. Papildomos vonios (tualeto) kambario įrengimas gali tapti puikiu sprendimu, leisiančiu sutaupyti laiko, nervų ir galbūt padėsiančiu išvengti nemalonių (nepatogių...
nuotrauka
2021-04-30 09:47
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (Statybos inspekcija) neretai teiraujamasi, kaip atskirti, ar planuojamas remontas vadintinas paprastuoju ar kapitaliniu remontu? O gal tai statinio rekonstrukcija? Greta šių klausimų pateikiamas ir vienas iš svarbiausių statytojus dominančių ...
nuotrauka
2021-04-21 09:24
Apleisti ar nebaigti statyti statiniai gali tapti susibūrimo vietomis, keliančiomis pavojų asmenims, vaikščiojantiems statybvietėse ar netoli jų. Kadangi apleistos statybvietės ir statiniai kelia pavojų gyventojams, Statybos inspekcija primena, kur reikėtų kreiptis pastebėjus tokius statinius bei ka...
nuotrauka
2021-04-07 12:07
Nemažai gyventojų savo būstuose pasirenka naudoti saulės elektrinės energiją. Nekilnojamojo turto savininkams, nusprendusiems pasirinkti saulės energiją, pirmiausia aktualu žinoti, ar šis energijos šaltinis priskirtinas prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir ar su saulės elektrinėmis galima pasi...
nuotrauka
2021-04-06 07:28
Siekdama didinti visuomenės įsitraukimą į aplinkos formavimo procesus bei gyventojams sudaryti palankesnes galimybes ginti teises gyventi sveikatai ir gerovei tinkamoje aplinkoje, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir st...
nuotrauka
2021-03-31 16:29
Būsto pirkimas – viena didžiausių gyvenimo investicijų. Todėl prieš priimant galutinį sprendimą įsigyti patalpą (butą) naujai pastatytame ar dar nebaigtame statyti pastate, būtina atidžiai ir rūpestingai įvertinti visas su pirkiniu susijusias sąlygas.
nuotrauka
2021-03-24 12:03
Statytojai, parduodami nebaigtą statyti namą (70–80 proc. baigtumas), būsimų savininkų dažnai neinformuoja, kokius kelius dar teks nueiti, norint užbaigti tokio pastato statybą, ir klaidingai nurodo, kad liko „tik“ pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą.
nuotrauka
2021-03-18 09:17
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį, kad jos pateiktų privalomųjų nurodymų šalinti neteisėtos statybos padarinius, kurie yra vykdomieji dokumentai, nevykdymas gali sukelti pasekmių.
nuotrauka
2021-03-18 08:40
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia, norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirmiausia pastatyti, o po to įteisinti?
nuotrauka
2021-03-12 13:58
Statybos inspekcija, siekdama žaliojo kurso tikslų, šiandien pasirengusi žengti dar vieną žingsnį – jau nuo 2023 metų įstaigoje planuojama visiškai atsisakyti popierinių dokumentų ir pereiti prie visų dokumentų tvarkymo elektroniniu būdu.
nuotrauka
2021-03-10 09:59
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) teikia atsakymus į svarbiausius klausimus, susijusius su eksploatuojamų statinių priežiūra.
nuotrauka
2021-03-09 09:09
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija), gavusi pranešimų apie savavališkas statybas ar kitus statybos pažeidimus, organizuoja neplaninius patikrinimus, taip užkirsdama kelią neleistinoms statyboms ir galbūt net skaudžioms nelaimėms.
nuotrauka
2021-03-05 11:21
Įsigijusiems naują būstą ar nusprendusiems perplanuoti esamą, norintiems didesnės ir šviesesnės erdvės bei kuo mažiau nenaudingo ploto, neretai iškyla poreikis išgriauti patalpas skiriančias sienas.
nuotrauka
2021-02-26 07:33
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirma pastatyti, tik tada įteisinti?
nuotrauka
2021-02-24 11:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad pagal statybos procesą reglamentuojančius LR teisės aktus, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau – IGG) tyrimai yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dal...
nuotrauka
2021-02-24 08:24
KLAUSIMAS. Mieste esančiame namų valdos sklype jo savininkai žada statyti karkasinį vieno aukšto namą – 50 kv. m, kuriame gyventų vasarą. Kokie reikalavimai taikomi tokio namo statybai, ar reikia statybų techninės priežiūros specialisto? Ar namas turi atitikti A++ reikalavimus?
nuotrauka
2021-02-22 15:41
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas sodo namelio rekonstrukcijai, kai jį pertvarkant atliekamos tik minimalios pataisos?
nuotrauka
2021-02-11 11:08
Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti saugius, darnius, teisėtus statybos procesus, patikrino deklaracijų apie statybos užbaigimą, kurios nėra tvirtinamos Statybos inspekcijoje, teisėtumą ir, nustačiusi grubių atestuoto ekspertizės vadovo pažeidimų bei galimą dokumentų klastojimą, kreipėsi į vals...
nuotrauka
2021-02-02 15:19
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia gyventojų dėmesį, kad į pastebėtus ant stogų bei balkonų, pavėsinių, sandėliukų, garažų, šiltnamių bei kitų statinių susidariusius gausius sniego patalus nereikėtų numoti ranka, o pasteb...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka

Stotelėse saugesnė judėjimo galimybė riboto judumo asmenims

Riboto judumo asmenys dėl įvairiausių priežasčių vis dar susiduria su jų poreikiams nepritaikyta aplinka. Viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių – nepritaikyti viešojo susisiekimo stotel...