2024 balandžio 18 d. ketvirtadienis, 19:58
Reklama  |  facebook

Vilniuje statytojas atsisakė įleisti Statybos inspekcijos darbuotojus į statybos objektą

2024-03-22 14:54
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vaidmuo – užtikrinti, kad statytojų vykdomi statybos darbai būtų vykdomi teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų ir standartų, statiniai atitiktų projektinius sprendinius. Pasak inspektorių, ypač svarbu, kad statytojai suprastų savo įsipareigojimus ir bendradarbiautų su Statybos inspekcija, leisdami atlikti reikiamus patikrinimus.
nuotrauka
Pastatų Polocko g. vizualizacija, Puslapio Citify iliustracija


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Diamona Baltic Development Polocko, KŪB,
Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai susiduriama su rimta kliūtimi – nepaisant teisinių reikalavimų ir Statybos inspekcijos teisės patikrinti vykdomus statybos darbus, kai kurie statytojai kategoriškai užkerta kelią patikrinimams, neleisdami pakliūti į objektą. Šie atvejai tampa ne tik problemine situacija statybos valstybinės priežiūros vykdymui, bet ir kelia pavojų visuomenės saugumui bei galimai atveria kelią nelegalioms praktikoms, parodo, kad yra aiškios spragos sistemoje, leidžiančios statytojams ignoruoti teisinius reikalavimus.

Vienas iš šių atvejų pasireiškė, kai statytojas KŪB „Diamona Baltic Development Polocko“ (statytojas) informavo Statybos inspekciją, kad pašalino savavališkos statybos padarinius adresais Polocko g. 25 ir 31, Vilniuje. Statybos inspekcija,vasario mėn. atlikdama surašytų privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimą, nustatė papildomai atliktus darbus pastato Polocko g. 25, Vilnius, rūsyje, t. y. užfiksavo papildomą, projekte ir statybos leidime nenumatytą patalpą, esančią požeminiame aukšte. Įvertinus tai, kad tiek Polocko g. 25, Vilnius, tiek Polocko g. 31, Vilniuje, adresais esančiuose pastatuose galimai yra daugiau patalpų, kurios užtvertos gipso kartono sienomis, Statybos inspekcija Statytojui surašė privalomąjį nurodymą dalyvauti patikrinime ir užtikrinti patekimą į Polocko g. 25 bei 31, Vilnius, pastatų rūsiuose bei cokoliniame aukšte esančias užvertas patalpas.

Statybos inspekcijos pareigūnai atvykę į patikrinimą buvo sutikti Statytojo įgalioto asmens (advokatų profesinės bendrijos Motieka ir Audzevičius advokato), tačiau įleisti į statybvietę nebuvo.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, Statybos inspekcijos pareigūnai teiks Statytojui pakartotinį privalomąjį nurodymą dėl patekimo į statybvietę.

Pasak inspekcijos atstovų, be svarbios pateisinamos priežasties nepatenkant į planuotus patikrinimus taip pat švaistomos Statybos inspekcijos, o kartu ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, negerbiamas darbuotojų darbo laikas ir pastangos. Be to, tokios situacijos, kuomet statytojas atsisako bendradarbiauti su Statybos inspekcija, neretai neapsiriboja vienu atveju. Dažnai tokie atvejai tampa netinkamu pavyzdžiu ir kitiems statytojams, todėl, anot Statybos inspekcijos, labai svarbu, kad visi statybos dalyviai suprastų ne tik saugumo, racionalaus valstybės išteklių naudojimo bei etinius aspektus, bet ir teisines bei kitas realias pasekmes, kurias gali turėti jų veiksmai.

Anot inspektorių, bendradarbiavimas su Statybos inspekcija ir teisės aktų laikymasis yra pagrindiniai veiksniai užtikrinant sėkmingą ir teisėtą statybos procesų vykdymą, o taip pat siekiant, kad statybos darbai būtų atliekami laikantis aukštų standartų ir saugumo reikalavimų. 

Statybunaujienos.ltStatybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2024-04-16 09:52
Nenuostabu, kad apšvietimas tapo svarbiu aspektu ne tik funkcine, tačiau ir estetine prasme. Sumanius įnešti daugiau jaukumo, žaismingumo, pabrėžti išskirtines architektūros detales ar padidinti pastato vizualinį patrauklumą kyla klausimas: ar šviestuvų įrengimas ant pastato fasado (dekoratyviniam a...
nuotrauka
2024-03-25 09:26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi pranešimą dėl galimai neteisėtai atliktų statybos darbų, žemės sklype Sereikių k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav, atliko faktinių duomenų patikrinimą. Lentpjūvėje pertvarkyta stogo konstr...
nuotrauka
2024-03-22 10:05
Nors egzistuoja daugybė pirčių nuomos pasiūlymų, tačiau dažnai žemės sklypo savininkas susimąsto apie nenuginčijamą privalumą – nuosavą pirtį. Tuomet kyla klausimas – ar turimame žemės sklype pirties statyba yra galima, o jei planuojama pirtis bus statoma šalia vandens telkinio – kokiu atstumu ją ga...
nuotrauka
2024-03-19 09:57
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad siūlyti keisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius galima ir dėl sklypų, kurie nepriklauso pasiūlymo teikėjui, tačiau iki pasiūlymo pateikimo būtina raštu informuoti visų į ...
nuotrauka
2024-03-19 09:20
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi gyventojų pranešimą apie galimai savavališkas gyvenamųjų namų statybas Kauno rajono Vijūkų k., atliko neplaninį patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – vienam savininkui priklausančiuose sklyp...
nuotrauka
2024-03-12 13:58
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad reaguodama į visuomenės skundus dėl būsimo krematoriumo Panevėžio rajone statybos, atliko Panevėžio rajono savivaldybės mero potvarkio, kuriuo buvo pakeista žemės sklypo paskirtis ...
nuotrauka
2024-03-05 16:29
Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų sprendimu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) ieškinys buvo patenkintas visiškai. Panaikintos pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto sprendinių ir registravimas Lietu...
nuotrauka
2024-02-29 16:02
Įsivaizduokite: įsigijus naują būstą ar jame gyvenant ima ryškėti įvairūs statinio defektai, pavyzdžiui, nuo fasado pradeda byrėti tinkas, plytelės ar atsiveria plyšys. Tuomet statinys atrodo neestetiškai, abejonių ima kelti ir jo saugumas. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, pastebėjus pastato defek...
nuotrauka
2024-02-22 17:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi skundą, kad Švitrigailos g., Vilniuje, daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame kultūros paveldo vietovėje, galbūt neteisėtai vykdomi darbai, atliko patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – ...
nuotrauka
2024-02-20 11:56
Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) prašydamas įvertinti 2015 m. ir 2018 m. išduotų statybos leidimų (SLD), pažymos, deklaracijos dėl R. Žemaitaičio ir J. Im...
nuotrauka
2024-02-15 13:23
Nuo metų pradžios įsigaliojus valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiams Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pradėjo vykdyti žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.
nuotrauka
2024-02-12 13:26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi neplaninį rekonstruojamo gyvenamojo namo S. Moniuškos gatvėje statybos darbų patikrinimą nustatė šiurkščius pažeidimus – rangovas statybos darbus vykdo pažeisdamas teisės aktų reikalavimu...
nuotrauka
2024-02-08 09:41
Kuriai – kilnojamųjų, nekilnojamųjų daiktų ar statinių grupei priskirti modulinį namą? Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pateikia pagrindinius požymius, padėsiančius nuspręsti kada modulinis namas bus laikytinas statiniu, o kada ...
nuotrauka
2024-02-07 11:05
Atsižvelgiant į šį mėnesį įsigaliojusius statybos techninio reglamento pakeitimus, statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) taip pat atlikti atitinkami pakeitimai.
nuotrauka
2024-02-02 06:55
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atlikusi patikrinimus gauto skundo pagrindu, nustatė grubių statybos pažeidimų, už kuriuos Lygumų ŽŪB gresia tūkstantinė bauda.
nuotrauka
2024-01-29 09:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) išleido naują elektroninį leidinį, kuriame aplinkos formavimo procesų dalyviai ras atsakymus į dažniausiai savivaldybių administracijų ir projektuotojų užduodamus klausimus, svarbiausias žinias ap...
nuotrauka
2024-01-26 07:27
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), reaguodama į gautą skundą, kad Šiaulių mieste galimai neteisėtai vykdomi statybos darbai, atliko patikrinimą ir nustatė pažeidimų, už kuriuos statytojai gali tekti sumokėti baudą nuo 1 200 Eur ik...
nuotrauka
2024-01-22 10:18
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neskundžiama nutartimi paliko iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2023 m. nutartį, kuria panaikintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2008 m. gegužę išduotas statybos leidimas (SLD), – statytojas statinius įpareigotas nugriauti.
nuotrauka
2024-01-17 09:47
Nuo sausio 17 dienos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pareigas pradeda eiti Albertas Stanislovaitis, laimėjęs konkursą šiai vadovaujančiai pozicijai.
nuotrauka
2024-01-12 11:13
Nuo šių metų sausio Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) perėmė žemės naudojimo valstybinės kontrolės ir teritorijų planavimo dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų v...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja