2021 kovo 1 d. pirmadienis, 9:42
Reklama  |  facebook

Ginčas dėl Panevėžio „Garso“ rekonstravimo išspręstas taikiai

2020-10-21 10:03
Vakar, spalio 20 d., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) priėmė sprendimą išspręsti taikiai ginčą. Ginčas kilo dėl kino centro „Garsas“ statybą leidžiančio dokumento (SLD), kurį Panevėžio m. savivaldybė išdavė rekonstravimui.
nuotrauka
Kino teatras „Garsas“ Panevėžyje. Panevėžio m. sav. nuotr.


Minimos įmonės
Panevėžio m. savivaldybė,
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
KPD (Kultūros paveldo departamentas),

Toks Statybos inspekcijos sprendimas priimtas spalio 7 d.sulaukus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) išvados, kad pastaroji suderintų statinio rekonstravimo projektą, kuriam išduotas teisme ginčijamas SLD. Kadangi pašalinti abu pažeidimai, dėl kurių Statybos inspekcija inicijavo bylą, tolesnis bylinėjimasis būtų netikslingas, rašoma Statybos inspekcijos pranešime, ir galimai sukeltų valstybei finansinę žalą.

KPD, įvertinęs kultūros paskirties pastato, esančio Respublikos g. 40, Panevėžyje, rekonstrukcijos projektą, papildomai atliktą 2020-07-23 paveldosauginę (specialiąją) ekspertizę, Valstybinės kultūros paveldo komisijos išvadą, kurioje keltos abejonės dėl sprendinių teisėtumo, taip pat Panevėžio m. savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu pakeisto Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano sprendinius, spalio 7 d. pateikė išvadą, kad neprieštarauja taikos sutarties sudarymui, kadangi rekonstravimo projektui pritaria ir pateikus jį KPD suderintų.

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad, Panevėžio m. savivaldybės tarybai 2020-01-30 patvirtinus specialiojo plano pakeitimą, buvo pašalintas ir kitas Statybos inspekcijos SLD tikrinimo metu nustatytas pažeidimas dėl statinio projekto atitikties teritorijų planavimo dokumente nustatytam aukštingumo sprendiniui.

Bylinėjimosi metu, siekiant papildomai įsitikinti projekto atitiktimi specialiojo plano sprendiniams ir išsklaidyti bet kokias abejones dėl jo teisėtumo, kaip rašoma pranešime, atlikta 2020-07-23 paveldosaugos (specialiosios) ekspertizė. Paveldosaugos ekspertizėje rekonstravimo projektas taip pat įvertintas teigiamai, t. y. konstatuota, kad projektas atitinka paveldosaugos reikalavimus ir specialiojo plano keitimo sprendinius.

„Atsižvelgdama į pasikeitusius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, paveldosaugos ekspertizę, KPD, įgaliotos derinti projektus ir spręsti dėl statybos kultūros paveldo vietovėse galimumo, pateiktas išvadas, bei į tai, kad ši įstaiga neturi pastabų statinio projekto sprendiniams, t. y. suderintų projektą, Statybos inspekcija nebeturi pagrindo toliau tęsti bylos nagrinėjimą teisme, nes visi nustatyti pažeidimai yra pašalinti. Todėl Statybos inspekcija spalio 20 d. pasirašė su Panevėžio miesto savivaldybės administracija taikos sutartį, kuria nuspręsta SLD nenaikinti. Dėl taikos sutarties patvirtinimo galutinį sprendimą priims teismas“, – pranešime cituojamas Statybos inspekcijos vyriausiasis patarėjas Aidas Valys.

Statybos inspekcija primena, kad baigusi tyrimą dėl kultūros paskirties pastato, esančio Respublikos g. 40, Panevėžyje, rekonstrukcijai išduoto SLD teisėtumo, nustatė, kad Panevėžio m. savivaldybės administracija SLD išdavė pažeisdama teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Statybos inspekcijos surašytame SLD patikrinimo akte konstatuota, kad pastato rekonstravimo projektas Statybos įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas derinti KPD, taip pat nustatyta, kad rekonstravimo projekto sprendiniai dėl pastato aukštingumo (25 m) pažeidė statybos leidimo išdavimo metu galiojusiame Panevėžio m. istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiajame plane (specialusis planas) nustatytus sprendinius dėl aukščiausio galimo pastato aukščio (19 metrų).

Kitame Statybos įstatymo straipsnyje nurodyta, kad projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams KPD tikrina, kai statybos darbai projektuojami kultūros paveldo statinyje, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje. Šiuo atveju kultūros paskirties pastatas, esantis Respublikos g. 40, Panevėžyje, yra kultūros paveldo vietovėje. Taigi, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, Panevėžio m. savivaldybė statybos leidimo išdavimo proceso metu privalėjo KPD pateikti derinti rekonstravimo projektą, tačiau šios pareigos neįvykdė.

Taip pat Statybos inspekcija primena, kad vykdyto tyrimo metu bent du kartus raštu kreipėsi į KPD, prašydama pateikti išvadą dėl pastato rekonstravimo projekto sprendinių atitikties specialiajame plane nustatytiems paveldosaugos reikalavimams, KPD išduotiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams ir kitiems teisės aktams pagal įstaigai priskirtą kompetenciją, tačiau šios institucijos išvados iki kreipimosi į teismą dienos dėl rekonstravimo projekto sprendinių teisėtumo negavo. Todėl, laikydamasi teisės aktuose nustatytų kreipimosi į teismą terminų, Statybos inspekcija privalėjo kreiptis į teismą laiku, nesulaukusi minėtų KPD išvadų.
Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-02-26 07:33
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirma pastatyti, tik tada įteisinti?
nuotrauka
2021-02-24 11:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad pagal statybos procesą reglamentuojančius LR teisės aktus, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau – IGG) tyrimai yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dal...
nuotrauka
2021-02-24 08:24
KLAUSIMAS. Mieste esančiame namų valdos sklype jo savininkai žada statyti karkasinį vieno aukšto namą – 50 kv. m, kuriame gyventų vasarą. Kokie reikalavimai taikomi tokio namo statybai, ar reikia statybų techninės priežiūros specialisto? Ar namas turi atitikti A++ reikalavimus?
nuotrauka
2021-02-22 15:41
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas sodo namelio rekonstrukcijai, kai jį pertvarkant atliekamos tik minimalios pataisos?
nuotrauka
2021-02-11 11:08
Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti saugius, darnius, teisėtus statybos procesus, patikrino deklaracijų apie statybos užbaigimą, kurios nėra tvirtinamos Statybos inspekcijoje, teisėtumą ir, nustačiusi grubių atestuoto ekspertizės vadovo pažeidimų bei galimą dokumentų klastojimą, kreipėsi į vals...
nuotrauka
2021-02-04 15:14
Vienas iš svarbiausių statybos projekto sėkmės garantų – teisingai nustatyta planuojamo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategorija. Kad planuojamo pastato statybos procesas būtų sėkmingas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, koks konkrečiai projektas turi būti parengtas ir kokie reikalavimai bus...
nuotrauka
2021-02-02 15:19
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia gyventojų dėmesį, kad į pastebėtus ant stogų bei balkonų, pavėsinių, sandėliukų, garažų, šiltnamių bei kitų statinių susidariusius gausius sniego patalus nereikėtų numoti ranka, o pasteb...
nuotrauka
2021-01-26 08:28
KLAUSIMAS. Ar reikalingi kokie nors dokumentai, norint Vilniaus rajone, namų valdoje, pasistatyti iki 30 kv. m pirtelę ir ūkinį pastatą iki 30 kv. m? Sklype kitų statinių nėra.
nuotrauka
2021-01-19 08:04
KLAUSIMAS. Prie vienbučio gyvenamo namo pristatant 3 kv. m tambūrą (prieangį), esamo namo konstrukcijos nebūtų keičiamos. Prieangis turėtų savo pamatą, jo stogas prijungtas prie esamo stogo. Namas yra L formos, o prieangio vieta būtų vidiniame kampe, todėl bendras pastato ilgis ir plotis bei atstuma...
nuotrauka
2021-01-15 10:01
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristato naują paslaugą – interneto tinklalapyje viešai galima peržiūrėti po 2021-01-01 savivaldybių sudarytas infrastruktūros plėtros sutartis ir susipažinti su sprendimais dėl tokių sutarčių nut...
nuotrauka
2021-01-12 08:46
KLAUSIMAS. Daugiabučio gyventojai nori pasidalinti palėpę. Kokių reikalavimų būtina laikytis, nustatant praėjimus? Ar gali pagrindinė laikančioji siena (viduryje) atsidurti tik vieno bendraturčio teritorijoje? Kokie dokumentai tai reglamentuoja?
nuotrauka
2021-01-11 08:39
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vos per keletą mėnesių Vilniaus mieste nustatė net keturis atvejus, kai pastatai kapitališkai remontuoti be tam privalomo statybą leidžiančio dokumento (SLD). Dėl šių pažeidimų Statybos inspekcija...
nuotrauka
2020-12-18 10:21
KLAUSIMAS. Sodo namelis yra 67 kv. m ploto: įskaičiuojant ir rūsį bei palėpę. Plotas be rūsio ir palėpės siekia apie 20 kv. m. Ar prie namelio – be jokių dokumentų – galima statyti 60 kv. m priestatą?
nuotrauka
2020-12-14 16:42
KLAUSIMAS. Savivaldybė parduoda apleistą pusiau apgriuvusį namą, kuris yra prijungtas prie gretimo namo. Savivaldybės parduodamam namui reikia kapitalinio remonto, reikia keisti gegnes, kloti stogą, keisti supuvusius rąstus, tačiau namo plotas nesikeis. Ar reikia namo, prie kurio prijungtas minimas ...
nuotrauka
2020-12-07 09:48
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas, norint daugiabučiame name, nuosavame bute, betonuoti grindis? Ar toks remontas priskiriamas prie paprastojo remonto kategorijos? Ar atlaikys papildomą svorį perdangos plokštė?
nuotrauka
2020-12-02 13:23
Priklausomai nuo aukščio ir jų dalių akytumo, užtvaros – voljerai, tvoros, aptvarai, diendaržiai ir kiti panašūs statiniai – iki 5 m aukščio priskiriamos I arba II grupės nesudėtingiesiems statiniams. Statybos inspekcija primena, kokiais atvejais ir kokių dokumentų reikia, statant užtvaras.
nuotrauka
2020-12-01 08:48
KLAUSIMAS. Kokiu atstumu nuo daugiabučio namo be gyventojų sutikimo gali būti statomas kitas daugiabutis (4 aukštų) namas?
nuotrauka
2020-11-30 09:02
KLAUSIMAS. Statant individualų namą – apie 80 kv. m; A++ energinio naudingumo klasės, privaloma naudoti atsinaujinančius energijos resursus. Aeroterminiai šilumos siurbliai oras - vanduo veikia atsinaujinančių resursų principu, tai ar užtenka tokio šilumos siurblio, kad namas atitiktų A++ energinio ...
nuotrauka
2020-11-26 08:37
KLAUSIMAS. Kokiu atstumu nuo kaimynų tvoros galima statyti 3x6 m surenkamąjį aliuminio konstrukcijų dengtą polikarbonatu šiltnamį?
nuotrauka
2020-11-23 08:27
KLAUSIMAS. Planuoju statyti iki 80 kv. m ploto gyvenamąjį namą Kauno rajone, Domeikavoje. Ar reikalingas statybos leidimas, ar būtina rengti supaprastintą projektą nesudėtingam II grupės gyvenamajam namui? Ar reikalingas atestuotas statybos vadovas? Ar tiesa, kad nuo 2017 m. sausio, nepriklausomai n...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja