2021 kovo 1 d. pirmadienis, 21:34
Reklama  |  facebook

Kas yra statinys ir kodėl svarbu teisingai nustatyti jo kategoriją?

2021-02-04 15:14
Vienas iš svarbiausių statybos projekto sėkmės garantų – teisingai nustatyta planuojamo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategorija. Kad planuojamo pastato statybos procesas būtų sėkmingas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, koks konkrečiai projektas turi būti parengtas ir kokie reikalavimai bus keliami projekto vadovui ir kitiems statybos techninės veiklos pagrindinių sričių (STVPS) vadovams. Nuo inžinerinio statinio kategorijos ir kitų jo savybių priklausys ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
Statybos inspekcija primena, kad visi objektai pagal jų savybes priskiriami arba nekilnojamiesiems, arba kilnojamiesiems daiktams.

Kilnojamaisiais vadinami daiktai, kurie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

Nekilnojamieji daiktai yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai (taip pat ir statiniai), kurie negali būti perkelti iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

Vertinant konkretų objektą reikėtų žinoti, ar jis pastatomas statybos vietoje atliekant statybos darbus, ar atvežtas (surinktas) gamykloje pagamintas gaminys (tokiu atveju reikėtų žiūrėti gamintojo techninius dokumentus, kuriuose paprastai nurodomos objekto savybės, pavyzdžiui, statinys, pastatas ar kilnojamasis daiktas), ar galima neišardžius perkelti į kitą vietą, taip pat, ar perkeliant ir perkėlus į kitą vietą objektą bus galima naudoti pagal jo naudojimo paskirtį.

Statybos įstatyme statinys apibrėžiamas kaip nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statiniai pagal jų techninius parametrus, konstrukcijų ir technologijų sudėtingumą, paskirtį ir kitas savybes skirstomi į kategorijas, nuo kurių priklauso SLD privalomumas. Statybos inspekcija yra sukūrusi įrankį, kurio pagalba kiekvienas vos per kelias sekundes gali pasitikrinti, ar planuojamai naujo statinio statybai privalomas SLD. Įrankį galite rasti čia.

Statiniais nelaikomi objektai

Statiniais nelaikomų objektų, kuriems negalioja Statybos įstatymas, t. y. šiems objektams nereikia Statybos įstatyme ir techniniuose reglamentuose aprašomų SLD, kategorijai priskirtini kilnojamieji ir mobilūs įrenginiai, daiktai, pavyzdžiui, statybininkų nameliai, mobilūs biotualetai ir pan.

Nesudėtingieji statiniai


Nesudėtingiesiems statiniams priskiriami paprastos konstrukcijos pastatai, kurių didžiausias aukštis yra iki 8,5 m, kurių visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotas ne didesnis kaip 80 kv. m ir tie, kurių rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Tai paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys, kurio tarpatramis iki 6 metrų ir kt. Nesudėtingieji statiniai skiriami į dvi grupes – I ir II. Nuo statinio grupės priklauso, ar reikalingas SLD.

Nesudėtingųjų pastatų ir inžinerinių statinių sąrašus, paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus, pagal kuriuos statinys priskirtinas Nesudėtingųjų statinių kategorijai, statinių grupes galima rasti Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Atkreipiame dėmesį, kad norint statyti nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą, visada privaloma parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD. Vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.

Neypatingieji statiniai


Neypatingieji statiniai nepriskiriami ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių kategorijai. Tai, pavyzdžiui, individualūs gyvenamieji namai, kurių bendras plotas – didesnis kaip 80 kv. m (iki 2000 kv. m.), o aukštis – nuo 8,5 m iki 20 m. Vien pagal šiuos parametrus jie priskiriami neypatingiesiems statiniams.

Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai painiojamos nesudėtingųjų ir neypatingųjų kategorijos. Šių dviejų kategorijų skirtumas yra reikšmingas tiek dėl SLD, tiek ir dėl STVPS – statybinių tyrinėjimų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų ir statybos techninės priežiūros – vadovų kvalifikacijos.

Ypatingieji statiniai


Ypatingiesiems statiniams priskiriami:

- daugiabučiai ar negyvenamieji pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2 000 kv. m ar aukštis viršija 20 m;

- sudėtingos konstrukcijos ir technologijų statiniai;

- visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių;

- aukštybiniai (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabučiai gyvenamieji namai;

- kultūros paveldo statiniai, statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos;

- statiniai, kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai ir kt.

Ypatingųjų statinių kategorijos parametrai pateikti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Neypatingųjų ir ypatingųjų statinių STVPS vadovais gali būti tik atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Asmenys, turintys ypatingojo statinio STVPS vadovo atestatą, turi teisę būti ir neypatingųjų statinių STVPS vadovais, priklausomai nuo statinio statybos techninės veiklos srities. Šie reikalavimai galioja ne tik statant ar rekonstruojant naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį, bet ir atliekant kapitalinį remontą , kai SLD neprivalomas. Ypatingųjų statinių statybos rangovu gali būti tik atestuoti juridiniai asmenys. Šis reikalavimas negalioja paprastojo remonto atvejais.

Tiksliai nustatyta planuojamo statinio kategorija leis sklandžiai ir pagal įstatymų nuostatas įgyvendinti statybos projektą, rašoma Statybos inspekcijos pranešime.

Konsultuotis statybų klausimais galite čia. 

Elektroniniu paštu info@vtpsi.lt

Telefonu (8 5) 207 3333

Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-02-26 07:33
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirma pastatyti, tik tada įteisinti?
nuotrauka
2021-02-24 11:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad pagal statybos procesą reglamentuojančius LR teisės aktus, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau – IGG) tyrimai yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dal...
nuotrauka
2021-02-24 08:24
KLAUSIMAS. Mieste esančiame namų valdos sklype jo savininkai žada statyti karkasinį vieno aukšto namą – 50 kv. m, kuriame gyventų vasarą. Kokie reikalavimai taikomi tokio namo statybai, ar reikia statybų techninės priežiūros specialisto? Ar namas turi atitikti A++ reikalavimus?
nuotrauka
2021-02-22 15:41
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas sodo namelio rekonstrukcijai, kai jį pertvarkant atliekamos tik minimalios pataisos?
nuotrauka
2021-02-11 11:08
Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti saugius, darnius, teisėtus statybos procesus, patikrino deklaracijų apie statybos užbaigimą, kurios nėra tvirtinamos Statybos inspekcijoje, teisėtumą ir, nustačiusi grubių atestuoto ekspertizės vadovo pažeidimų bei galimą dokumentų klastojimą, kreipėsi į vals...
nuotrauka
2021-02-02 15:19
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia gyventojų dėmesį, kad į pastebėtus ant stogų bei balkonų, pavėsinių, sandėliukų, garažų, šiltnamių bei kitų statinių susidariusius gausius sniego patalus nereikėtų numoti ranka, o pasteb...
nuotrauka
2021-01-26 08:28
KLAUSIMAS. Ar reikalingi kokie nors dokumentai, norint Vilniaus rajone, namų valdoje, pasistatyti iki 30 kv. m pirtelę ir ūkinį pastatą iki 30 kv. m? Sklype kitų statinių nėra.
nuotrauka
2021-01-19 08:04
KLAUSIMAS. Prie vienbučio gyvenamo namo pristatant 3 kv. m tambūrą (prieangį), esamo namo konstrukcijos nebūtų keičiamos. Prieangis turėtų savo pamatą, jo stogas prijungtas prie esamo stogo. Namas yra L formos, o prieangio vieta būtų vidiniame kampe, todėl bendras pastato ilgis ir plotis bei atstuma...
nuotrauka
2021-01-15 10:01
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristato naują paslaugą – interneto tinklalapyje viešai galima peržiūrėti po 2021-01-01 savivaldybių sudarytas infrastruktūros plėtros sutartis ir susipažinti su sprendimais dėl tokių sutarčių nut...
nuotrauka
2021-01-12 08:46
KLAUSIMAS. Daugiabučio gyventojai nori pasidalinti palėpę. Kokių reikalavimų būtina laikytis, nustatant praėjimus? Ar gali pagrindinė laikančioji siena (viduryje) atsidurti tik vieno bendraturčio teritorijoje? Kokie dokumentai tai reglamentuoja?
nuotrauka
2021-01-11 08:39
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vos per keletą mėnesių Vilniaus mieste nustatė net keturis atvejus, kai pastatai kapitališkai remontuoti be tam privalomo statybą leidžiančio dokumento (SLD). Dėl šių pažeidimų Statybos inspekcija...
nuotrauka
2020-12-18 10:21
KLAUSIMAS. Sodo namelis yra 67 kv. m ploto: įskaičiuojant ir rūsį bei palėpę. Plotas be rūsio ir palėpės siekia apie 20 kv. m. Ar prie namelio – be jokių dokumentų – galima statyti 60 kv. m priestatą?
nuotrauka
2020-12-14 16:42
KLAUSIMAS. Savivaldybė parduoda apleistą pusiau apgriuvusį namą, kuris yra prijungtas prie gretimo namo. Savivaldybės parduodamam namui reikia kapitalinio remonto, reikia keisti gegnes, kloti stogą, keisti supuvusius rąstus, tačiau namo plotas nesikeis. Ar reikia namo, prie kurio prijungtas minimas ...
nuotrauka
2020-12-07 09:48
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas, norint daugiabučiame name, nuosavame bute, betonuoti grindis? Ar toks remontas priskiriamas prie paprastojo remonto kategorijos? Ar atlaikys papildomą svorį perdangos plokštė?
nuotrauka
2020-12-02 13:23
Priklausomai nuo aukščio ir jų dalių akytumo, užtvaros – voljerai, tvoros, aptvarai, diendaržiai ir kiti panašūs statiniai – iki 5 m aukščio priskiriamos I arba II grupės nesudėtingiesiems statiniams. Statybos inspekcija primena, kokiais atvejais ir kokių dokumentų reikia, statant užtvaras.
nuotrauka
2020-12-01 08:48
KLAUSIMAS. Kokiu atstumu nuo daugiabučio namo be gyventojų sutikimo gali būti statomas kitas daugiabutis (4 aukštų) namas?
nuotrauka
2020-11-30 09:02
KLAUSIMAS. Statant individualų namą – apie 80 kv. m; A++ energinio naudingumo klasės, privaloma naudoti atsinaujinančius energijos resursus. Aeroterminiai šilumos siurbliai oras - vanduo veikia atsinaujinančių resursų principu, tai ar užtenka tokio šilumos siurblio, kad namas atitiktų A++ energinio ...
nuotrauka
2020-11-26 08:37
KLAUSIMAS. Kokiu atstumu nuo kaimynų tvoros galima statyti 3x6 m surenkamąjį aliuminio konstrukcijų dengtą polikarbonatu šiltnamį?
nuotrauka
2020-11-23 08:27
KLAUSIMAS. Planuoju statyti iki 80 kv. m ploto gyvenamąjį namą Kauno rajone, Domeikavoje. Ar reikalingas statybos leidimas, ar būtina rengti supaprastintą projektą nesudėtingam II grupės gyvenamajam namui? Ar reikalingas atestuotas statybos vadovas? Ar tiesa, kad nuo 2017 m. sausio, nepriklausomai n...
nuotrauka
2020-10-21 10:03
Vakar, spalio 20 d., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) priėmė sprendimą išspręsti taikiai ginčą. Ginčas kilo dėl kino centro „Garsas“ statybą leidžiančio dokumento (SLD), kurį Panevėžio m. savivaldybė išdavė rekonstravimui.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja