2021 rugsėjo 27 d. pirmadienis, 13:54
Reklama  |  facebook

Ką daryti, kai namo statybai trukdo elektros linija?

2016-11-21 09:42
Pono Edvino šeima pateikė namo statybos projektą statybos leidimui gauti. Tačiau iš Energijos skirstymo operatoriaus gavo neigiamą atsakymą. Sklypo pakraščiu eina 10 kv elektros oro linija. Detaliajam plane numatyta ją iškelti, namas suprojektuotas 8 m atstumu nuo elektros linijos. Portalo skaitytojas teiraujasi, kokie galimi statybos variantai.
nuotrauka
Kai projektuojamą statinį numatoma prijungti prie inžinerinių tinklų, reikia gauti inžinerinių tinklų savininko ar naudotojo išduodamas prisijungimo sąlygas. Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Ponas Edvinas klausia, ką daryti, kokių veiksmų imtis, kad galima būtų statyti namą.

Kaip paaiškino Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vyriausioji specialistė, statinio projektas turi būti rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, galiojančiais teisės aktais, savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais, prisijungimo sąlygomis ir kitais konkrečiu statybos atveju privalomais (Statybos įstatymo 20 str. 3 d.) dokumentais.

„Kai projektuojamą statinį numatoma prijungti prie inžinerinių tinklų, reikia gauti inžinerinių tinklų savininko ar naudotojo išduodamas prisijungimo sąlygas. Šiame dokumente ir turi būti nurodyta, kokias konkrečias sąlygas, kada ir kaip būtina įvykdyti. Suprantama, kad nustatytų sąlygų neįvykdžius, inžinerinių tinklų savininkas ar naudotojas projektui nepritars. Su juo reikėtų derinti ir galimas sąlygų alternatyvas“, – sako specialistė.

Detaliojo plano sprendinių privalu laikytis. Jeigu plane numatyta iškelti inžinerinius tinklus, tai jie ir turi būti iškelti, nežiūrint keičiamo atstumo iki statinio. Detalieji planai galioja neterminuotai arba tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai.

Vartotojams išduotose prijungimo sąlygose ir sutartyje su operatoriumi nustatytų prijungimo sąlygų pakeitimo tvarką nustato Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas. Šiame apraše nustatyta: „Vartotojo, gamintojo ar kitų asmenų pageidaujami perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai), kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra perkeliami ar rekonstruojami remiantis operatoriui pateikta paraiška ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, šio Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju paraišką pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių statybos (tiesimo) ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Energetikos objekto perkėlimo ir (ar) rekonstravimo išlaidas moka pageidavimą dėl tokio energetikos objekto perkėlimo ar rekonstravimo pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo šio Aprašo 47 punkte nustatyta tvarka ir terminais.“

Dėl išsamesnės ir tikslesnės informacijos šia tema patartina kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos ar į pačią ministeriją.

Taigi, tik parengus statinio projektą pagal privalomuosius jo rengimo dokumentus (tarp jų – detalųjį planą ir prisijungimo sąlygas), akcentuoja V. Aliukonienė, jam pritars projektą tikrinantys subjektai, o savivaldybės administracija išduos statybą leidžiantį dokumentą (SLD).

Statybos užbaigimo procedūrų metu tikrinama, ar tinkamai įgyvendinti visi projekto, pagal kurį išduotas SLD, sprendiniai. Gyvenamojo namo statybos atveju pats statytojas, pasirašydamas deklaraciją, kurią pateikia tvirtinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, apie statybos užbaigimą paskelbia, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta statinio statyba. Už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų ir prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridėtų dokumentų atitiktį tikrovei atsako statytojas pagal galiojančius įstatymus. 

Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-09-22 05:43
Tvarkant aplinką, statant vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą kartais prireikia performuoti sklypo reljefą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pabrėžia, kad esant būtinybei sklypo reljefą galima keisti, tačiau atliekami darbai netu...
nuotrauka
2021-09-17 10:01
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai teiraujamasi, ar galima atskirų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo procedūras vykdyti ne vienu metu?
nuotrauka
2021-09-15 10:40
KLAUSIMAS. Nupirktų sklypų savininkas juos palygino, palikdamas nuolydį į kaimynų sklypą. Dėl to po lietaus kaimynų sklypo gruntas plaunamas į griovį. Ar įstatymai neįpareigoja žemės darbus talikti taip, kad kaimynams nekiltų problemų?
nuotrauka
2021-09-09 10:38
Sutvarkyta aplinka, aptvertoje teritorijoje iškastas tvenkinys, tačiau idilę sugriauna kieme buvusio savininko pradėtas ir nebaigtas statyti pastatas, kurio paskirtį ir išvaizdą naujasis savininkas nori pakeisti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Stat...
nuotrauka
2021-09-07 07:31
KLAUSIMAS. Kuo skiriasi lodžija nuo balkono? kokiais atvejais balkonas-lodžija turi būti įtraukti į bendrą buto plotą?
nuotrauka
2021-08-30 10:27
Iki to laiko, kol sodyba atitiks įsivaizduojamą objektą, ją reikia įrengti, o tai reiškia – pastatyti statinius ir sutvarkyti aplinką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad statinių statybos eiliškumą reglamentuoja teisės...
nuotrauka
2021-08-27 11:51
Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypą, kuriame pastatyti du gyvenamieji namai ir kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) vieno asmens vardu, norima padalyti į du atskirus žemės sklypus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) pataria, ką daryti, kad pa...
nuotrauka
2021-08-23 10:50
Pirmiausia, kaip primena Statybos inspekcija, svarbu žinoti, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai, vykdydami ūkinę ir kitą veiklą savo naudojamuose žemės sklypuose, privalo nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
nuotrauka
2021-08-19 09:13
Palėpė – erdvė tarp stogo ir viršutinio namo aukšto, ir ji yra visų daugiabučio namo gyventojų bendra nuosavybė. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria, kokių suderinimų reikia, norint laiptinę pratęsti į palėpę.
nuotrauka
2021-08-19 08:41
Sodo namas – tai I grupės nesudėtingasis poilsiui skirtas statinys, kurio visų aukštų, antstolių, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kv. m, o didžiausias aukštis – 8,5 m.
nuotrauka
2021-08-16 12:02
Norint šalia savo namo pastatyti pagalbinio ūkio paskirties pastatą, reikia laikytis nesudėtingojo pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai keliamų reikalavimų.
nuotrauka
2021-08-12 08:28
Atraminės sienelės įrenginėjamos, kai reikai sulaikyti už jos esantį gruntą, kad šis negriūtų ar nešliaužtų. Nusprendusiems įrengti tokią sienelę visų pirma svarbu žinoti, ko reikai, kad nekiltų konfliktų su besiribojančių sklypų savininkais.
nuotrauka
2021-08-11 12:05
Asmenims, statantiems pastatus, paprastai yra žinoma, kad statinių išdėstymas greta esančių sklypų atžvilgiu net ir nuosavame sklype yra reglamentuotas teisės aktuose ir šių reikalavimų privalu laikytis. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) primena, kokiu atst...
nuotrauka
2021-08-05 10:33
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (Statybos inspekcija) neretai teiraujamasi, ar pagalbiniame ūkio paskirties pastate galima gyventi? Statybos inspekcija primena, kad pagalbinis ūkio paskirties pastatas, kaip ir bet kuris kitas statinys, turi aiškiai reglamentuotą paskirtį ir ...
nuotrauka
2021-08-04 16:34
Norint išsiaiškinti, ar planuojamiems stogo keitimo darbams reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), pirmiausia reikėtų žinoti, kokios statybos rūšies darbus ketinama atlikti.
nuotrauka
2021-08-02 11:00
Abejojate, ar numatyti statybos darbai priskirtini statinio kapitaliniam remontui, ar rekonstravimui? Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kokie yra esminiai skirtumai tarp šių statybos rūšių.
nuotrauka
2021-07-29 09:58
Lietuvoje sparčiai populiarėjantys kupoliniai statiniai stebina paskirčių įvairove: kupolas – poilsiui, laisvalaikiui ir pramogoms, kupolinė pirtis ar baseinas, kupolas – šiltnamis. Ieškantiems išskirtinumo, jaukumo, erdvės, norintiems būti gamtoje ar vakarais stebėti žvaigždes neišeinant iš kambari...
nuotrauka
2021-07-26 10:09
Papildoma patalpa prie pastato ne tik apsaugo šildomas patalpas nuo vėjo, lietaus ar šalto oro, bet ir leidžia taupyti gyvenamojo būsto šildymo išlaidas, o papildomą patalpą įrengus pastate, sukuriama dar viena erdvė įvairiems daiktams laikyti. Visgi, norintiems pasistatyti pagalbines (ar papildomas...
nuotrauka
2021-07-22 10:05,      papildyta 2021-07-27 09:50, papildyta informacija
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – Statybos inspekcija) primena, kad prieš imantis tvoros statybos, verta išsiaiškinti, kokie reikalavimai jai keliami.
nuotrauka
2021-07-15 15:41
Vilniaus apygardos teismas tenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo nutarimo statytojui UAB „IREC Baltic“ skirti 5 000 eurų baudą. Teismas priėmė naują nutarimą, kuriuo už Stat...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja