2024 birželio 17 d. pirmadienis, 3:37
Reklama  |  facebook

Knyga apie maištingąjį grafą

nuotrauka

Antanas Gravrogkas. Prisipažinkime – retas, ranką prie širdies pridėjęs, šiandien galėtų pasakyti, o kas jis toks. Nebent vienas kitas vyresnės kartos kaunietis universitetinės aplinkos inteligentas ar Joniškio krašte medvilioniškiai, kur yra Gravrogkų giminės lopšys. Plačiai minima tarpukario Lietuvoje pavardė ištirpo laikui bėgant. Dabar ši atminties spraga užpildyta „Diemedžio leidyklos“ išleista žurnalisto Juozo Stražnicko knyga „Maištingasis grafas Antanas Gravrogkas epochų skersvėjuose“.

Prieš dešimtmetį pasirodė šio autoriaus knyga apie profesorių inžinierių Julijoną Gravrogką, Aukštesniosios technikos mokyklos Kaune įkūrėją ir vadovą, Vytauto Didžiojo universiteto rektorių. Dabar ir apie vyresnįjį jo brolį Antaną (1880–1958).

Spalvinga biografija. Ką rodo reta pavardė, intriguojanti kilmės istorija, siekianti tūkstantmečio klodus Vokietijos žemėje ir kelis šimtmečius Lietuvoje.

„… geležinės sveikatos ir kieto nepalaužiamo būdo žmogus, nepabūgęs gyvenimo kliūčių, siekdamas tikslo, „nepatentuotas“ demokratas, patsai įsitraukęs į darbą ne žodžiais, bet siela ir veiksmais ten, kur matė reikalą.“ Toks Antanas Gravrogkas jo amžininkų liudijimuose.

Tą „reikalą“ jis regėjo labai plačiai. Daugdirbystėje krašto labui.

Aukštos kilmės grafas. Šiaulių berniukų gimnazijoje iš lenkiškos namų aplinkos pasukęs su „litvomanais“, kėlęs riaušes, studijuodamas Sankt Peterburgo universitete, o paskui – Technologijos institute. Maištininkas iš prigimties. Dalyvavęs Didžiajame Vilniaus seime ir su revolveriu kišenėje vykdęs jo nutarimus Rytų aukštaičiuose, purenęs dirvą Lietuvos nepriklausomybei tarp lietuvių Rusijoje.

Tarpukariu – iškilus inžinierius, vienas iš geležinkelių sistemos vadovų, kartu ir statybininkas, taip pat Lietuvos, vėliau Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto docentas, ir Kauno miesto burmistras, nurungęs legenda tapusį Joną Vileišį.

Šaulys, vienas iš Klaipėdos sukilimo organizatorių ir aktyvus jo dalyvis, šaulystės sąjūdžio puoselėtojas ir ideologas, šaulių namų visame krašte statytojas, daugelio visuomeninių komitetų ir komisijų narys. Plius literatas-publicistas, vizionierius, kartu su prof. Kaziu Pakštu ir bendraminčiais ieškojęs vietos „atsarginei Lietuvai“. Asmenybė gyvenimo užribyje nesutraiškyta stalinizmo girnų – Maskva nepatvirtino profesoriaus vardo, ir nepalūžusi epochų skervėjuose. Knygoje prikelta į gyvosios atminties lauką po daugel metų.

Gravrogkų giminės istorijos tūkstantmečio sagą tęsė ar tebetęsia prof. Antano Gravrogko palikuonys – sūnus gydytojas Kristupas Vytautas, vaikaitis taip pat Antanas Gravrogkas. Jūreivis, lemtingomis Lietuvai dienomis įplaukęs į audringą Sąjūdžio vandenyną, buvęs Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, Vytauto Landsbergio asmens sargybinis. Savo proseneliu didžiuojasi ir Einaras von Gravrockas – žinoma asmenybė verslo pasaulyje, Amerikoje ir Lietuvoje kuriantis savo sėkmės istoriją.

Tai dešimtoji žurnalisto Juozo Stražnicko knyga iš biografijų ciklo apie nusipelniusius Lietuvai žmones, tarp kurių daugiausia techninės minties atstovai – mokslininkai inžinieriai. 
Statybininkų biblioteka

nuotrauka
2024-04-12 09:14
Tai knyga apie statybos sektoriaus lyderį. Adakras Vincentas Šeštakauskas įkūrė Lietuvos statybininkų asociaciją, kuri vienija per 15 tūkst. statybos sektoriaus dirbančiųjų, ir jai vadovavo 20 metų. Ši knyga – bandymas suprasti, kaip formuojasi lyderio savybės, kas įpareigoja imtis atsakomybė...
nuotrauka
2021-02-26 14:28
Projektavimas ir statybos – sritys, kurias visada verta patikėti profesionalams. Pastaruoju metu kvalifikuotų specialistų poreikis nuolat auga, o kiekvienas savo srities ekspertas žino, kad technologijos vietoje nestovi, atsiranda naujų medžiagų bei sprendimų, tad būtina domėtis naujovėmis be...
nuotrauka
2020-01-27 07:40
„Paroc“ specialistai, įvertindami naujausios STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ versijos reikalavimus, parengė naują, 2020 metams skirtą katalogą „Statau šiltą namą“ ir atnaujino CAD brėžinius. Architektams, projektuot...
nuotrauka
2019-01-31 14:38
Būsto energijos taupymo agentūra parengė naują metodinę medžiagą atnaujinamų daugiabučių namų projektų administratoriams bei butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą apie nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo tvarką, įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) p...
nuotrauka
2017-10-10 08:57
Alfonso Jaro knyga „Įmonės valdymas. Dėl ko verta ginčytis, o dėl ko būtina susitarti“ yra vienas iš lietuviškos verslo praktikos pavyzdžių. Knygos autorius priklauso tai verslininkų kartai, kuri brendo ir patirtį kaupė sovietmečiu, bet prisitaikė ir sėkmingai veikia laisvosios rinkos są...
nuotrauka
2017-07-18 12:53
Paskelbtas Statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovas – pagalbininkas skaitmeninant ir mūsų šalies statybų sektorių. Jame pateiktos rekomendacijos, kaip diegti BIM nacionaliniu, regioniniu ar nekilnojamąjį turtą valdančių subjektų lygiu. Vadovas apibe...
nuotrauka
2017-05-09 11:07
Leidėjas – VšĮ „Skaitmeninė statyba“. Statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, BIM) metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas. Tai...
nuotrauka
2017-01-30 15:10
Tai yra Juozo Stražnicko knyga, kurioje pateikta įtaigi matematiko Jono Matulionio gyvenimo ir veiklos panorama su jam būdingomis spalvomis ir atspalviais ne tik istorinių įvykių, mokslo ir švietimo raidos, bet ir asmeninių poelgių ir jausmų kontekste.  Mokslininkas stengėsi atskleisti, kad ma...
nuotrauka
2016-10-18 11:56
Rugpjūčio 18 d. statybų ir susijusiam sektoriui buvo pristatyta knyga „Lietuvos statyba. Asmenybės“. Renginys, sutraukęs gausų būrį statybų vyrų ir moterų, vyko Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Saulėtekyje. Knygos herojai – skirting...
nuotrauka
2016-08-23 11:43
Nauja knyga „Kuršių nerija kaip sąžinė“ – tai Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos dvejų metų darbo rezultatas. Ji supažindina su šios saugomos teritorijos, kaip UNESCO Pasaulio paveldo vietovės, išskirtinės visuotinės vertės elementais, nepaisant juos skiriančių Lietuvos ...
nuotrauka
2016-08-23 08:17
2015 metais Europos Komisija parengė gaires, kaip išvengti dažnai pasitaikančių klaidų pirkimuose, finansuojamuose iš ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšų. Buvo tikimasi, kad šiame dokumente pateiktos priemonės padės perkančiosioms organizacijoms stiprinti administracinius, valdymo ir kontrolė...
nuotrauka
2016-05-12 09:02
Kultūros paveldas ir jo problematika - daugeliui tolima ir sunkiai suprantama sritis. Siekiant šį atstumą mažinti, šį pavasarį išleista metodinių leidinių serija, kviečianti naujai pažvelgti į savo gyvenamąją aplinką ir geriau suprasti jos vertę. Juose patraukliai pateikiama praktinio pobūdžio infor...
nuotrauka
2016-04-20 16:10
Skelbiami 2013 m. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas“ pagrindu parengti straipsniai, aprėpiantys platų chronologinį ir probleminį pasaulietinių interjerų analizės lauką. Knygoje aptariamos įvairiais istoriniais laikotarpiai...
nuotrauka
2016-04-20 13:14
Dalia Klajumienė knygoje „Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno“ atskleidžia priežastis, lėmusias dekoro elementų interjeruose meninės raiškos kaitą, analizuoja pamirštus ar menkai vertintus puošybos būdus, parodo įvairių detalių vietą ir reikšmę...
nuotrauka
2016-04-14 06:18
Liberto knygos knyga „Rimtos, juokingos ir graudžios senojo Vilniaus istorijos“, kurią 2016 m. išleido „Žaros“ leidykla,  – apie istorijos žingsnių aidus Vilniuje, jo urbanistikoje. Pasakojama apie mažai žinomus ar plačiau nenušviestus istorinius faktus, parin...
nuotrauka
2016-04-09 21:59
Jolantos Vazalinskienės knygoje „Mada ir asociacijos“, kurią 2014 m. išleido VDA leidykla, aptariamas asociacijomis paremtas kūrybinis projektavimo metodas, kuris ypač aktualus ieškant naujų šiuolaikinės mados idėjų. Nuosekliai apžvelgiama asociatyviojo metodo raida ir principai. ...
nuotrauka
2016-04-08 16:13
 Trijų išsamių leidinių apie būstų interjerus autoriaus, radijo ir televizijos laidų, periodinių leidinių pašnekovo Eugenijaus Skerstono knygoje „Mados psichologija“, kurią 2014 m. išleido „Sofoklio“ leidykla, aptariama reta tema – individo ir mados santykis, išryš...
nuotrauka
2016-04-04 18:14
Pagal projektą „Etnografiniams Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, pastatų elementų katalogo parengimas ir pristatymas saugomose teritorijose“, kurį inicijavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, išleisti šie katalogai: „Kaimo statyba. Dzūkija&ldq...
nuotrauka
2016-04-01 17:47
Rūta Puzienė, Arminas Stanionis parengė vadovėlį „Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje“, kurį išleido VGTU leidykla.  Leidinyje nagrinėjami nekilnojamojo turto kadastro klausimai, nekilnojamųjų daiktų formavimas, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymas, nekil...
nuotrauka
2016-03-31 18:06
2015 m. KTU leidykla išleido unikalią Liucijaus Dringelio, Evaldo Ramanausko, Nijolės Steponaitytės studiją „Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas“. Leidinyje nagrinėjamas Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūr...

Statybunaujienos.lt » Statybininkų biblioteka