2024 birželio 22 d. šeštadienis, 5:15
Reklama  |  facebook

Knygos apie kultūros paveldą ir jo priežiūrą

nuotrauka
Kultūros paveldas ir jo problematika - daugeliui tolima ir sunkiai suprantama sritis. Siekiant šį atstumą mažinti, šį pavasarį išleista metodinių leidinių serija, kviečianti naujai pažvelgti į savo gyvenamąją aplinką ir geriau suprasti jos vertę. Juose patraukliai pateikiama praktinio pobūdžio informacija ir patarimai apie medinių namų priežiūrą, gaisrų prevenciją ir kultūros paveldo tyrimus.

Naujai išleista metodinių leidinių serija oficialiai pristatyta gegužės 5 dieną, Kultūros ministerijoje. 

Straipsnius leidiniams „Medinio namo priežiūra“, „Kultūros paveldo tyrimai“ ir „Gaisrų prevencija“ rengė 11 sričių specialistų, o leidybą koordinavo ir leidinius sudarė EEE finansinio mechanizmo programų vadovė Dalia Stabrauskaitė ir koordinatorė Donata Armakauskaitė.

„Peržvelgus pastarojo dešimtmečio leidybą matome, kad į kultūros paveldo gyventojus ir savininkus orientuotos metodinės medžiagos yra labai mažai ir paprastai ji sunkiai prieinama. Daugumai medinių pastatų gyventojų trūksta informacijos apie šios aplinkai jautrios architektūros priežiūrą, dažnai kylantys gaisrai rodo kol kas menkai suprantamas ir naudojamas gaisro prevencijos priemones, o norinčiam atlikti kultūros paveldo objekto tyrimus nelengva susiorientuoti sudėtingose procedūrose. Ši situacija paskatino sutelkti profesionalų komandą ir parengti lengvai suprantamą bei kiekvienam laisvai prieinamą medžiagą“, – teigia šios metodinės medžiagos leidybą inicijavusi D. Stabrauskaitė.

Leidiniai išleisti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal Kultūros ministerijos įgyvendinamą programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Leidybos darbus atliko Dailininkų sąjungos leidykla artseria.

Nors leidiniuose didelis dėmesys skiriamas kultūros paveldui, leidinio sudarytojos teigia, kad juose naudingos informacijos gali rasti kiekvienas.

Metodinis leidinys „Medinio namo priežiūra“ skirtas kiekvienam medinio namo gyventojui ar valdytojui. Informacija ypač aktuali turintiems senus, istorinę vertę turinčius namus. Leidinyje glaustai apžvelgiami Lietuvos medinės architektūros ypatumai, pateikiama daug praktinių patarimų, atkreipiant dėmesį į atskirose namo dalyse dažniausiai kylančias problemas, geriausius tvarkybos metodus, energetinio efektyvumo gerinimo galimybes.

Informaciją parengė architektės dr. Rasa Bertašiūtė ir dr. Dalė Puodžiukienė, doc. dr. Darius Albrektas (KTU Medžiagų inžinerijos katedros docentas) ir Giedrė Jarulaitienė (Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto doktorantė).

„Gaisrų prevencijos“ leidinyje kiekvienas ras naudingos informacijos, padėsiančios užtikrinti savo namų ir aplinkos saugumą. Šiuo leidiniu norima atkreipti dėmesį, kad pačios svarbiausios yra daug lėšų ir pastangų nereikalaujančios organizacinės bei techninės gaisro prevencijos priemonės – tereikia skirti šiek tiek laiko planavimui, susijusių asmenų mokymui, svarbiausių apsaugos priemonių įsigijimui, o pastato ir jo aplinkos priežiūrą paversti kasdieniu įpročiu. Taip galima išvengti ir brangiai kainuojančių gaisro padarinių šalinimo.

Tekstus šiam leidiniui parengė dr. Andrejus Jefimovas (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistas), Simonas Matulevičius (Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba), Povilas Mečkovskis (Kultūros paveldo departamentas, valstybinis inspektorius) ir Jūratė Raugalienė (Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra).

Metodinis „Kultūros paveldo tyrimų“ leidinys skirtas šiek tiek siauresnei auditorijai – kultūros paveldo vertybes turintiems asmenims ir įstaigoms (pvz. muziejams), kuriems reikalinga informacija apie kultūros paveldo tyrimų tvarką ir galimybes Lietuvoje. Čia ne tik aiškiai aprašytos reikalingos atlikti procedūros, tyrimų metodai, bet ir pirmą kartą vienoje vietoje pateikiama Lietuvoje veikiančių tyrimų centrų ir įstaigų apžvalga.

Leidinio autoriai: Robertas Zilinskas (architektas), Kristina Krikštaponienė (Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistė) ir Margarita Janušonienė (dailėtyrininkė).

KUR GAUTI?

Siekiant kuo didesnės sklaidos, leidiniai platinami nemokamai. Popieriniu formatu leidiniai artimiausiu metu bus išplatinti po visą Lietuvą, bendradarbiaujant su bendruomenėmis, savivaldybėmis, ir kitomis įstaigomis. Jeigu norite, kad šie leidiniai pasiektų ir Jūsų gyvenamą vietovę ar norite prisidėti prie jų platinimo savo aplinkoje, informuokite apie tai el. paštu eeagrants@lrkm.lt. Leidinių kiekis ribotas (1500 egz.), tačiau esant poreikiui planuojama tiražą padidinti.Statybininkų biblioteka

nuotrauka
2024-04-12 09:14
Tai knyga apie statybos sektoriaus lyderį. Adakras Vincentas Šeštakauskas įkūrė Lietuvos statybininkų asociaciją, kuri vienija per 15 tūkst. statybos sektoriaus dirbančiųjų, ir jai vadovavo 20 metų. Ši knyga – bandymas suprasti, kaip formuojasi lyderio savybės, kas įpareigoja imtis atsakomybė...
nuotrauka
2022-08-19 07:29
Antanas Gravrogkas. Prisipažinkime – retas, ranką prie širdies pridėjęs, šiandien galėtų pasakyti, o kas jis toks. Nebent vienas kitas vyresnės kartos kaunietis universitetinės aplinkos inteligentas ar Joniškio krašte medvilioniškiai, kur yra Gravrogkų giminės lopšys. Plačiai minima tarpukario...
nuotrauka
2021-02-26 14:28
Projektavimas ir statybos – sritys, kurias visada verta patikėti profesionalams. Pastaruoju metu kvalifikuotų specialistų poreikis nuolat auga, o kiekvienas savo srities ekspertas žino, kad technologijos vietoje nestovi, atsiranda naujų medžiagų bei sprendimų, tad būtina domėtis naujovėmis be...
nuotrauka
2020-01-27 07:40
„Paroc“ specialistai, įvertindami naujausios STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ versijos reikalavimus, parengė naują, 2020 metams skirtą katalogą „Statau šiltą namą“ ir atnaujino CAD brėžinius. Architektams, projektuot...
nuotrauka
2019-01-31 14:38
Būsto energijos taupymo agentūra parengė naują metodinę medžiagą atnaujinamų daugiabučių namų projektų administratoriams bei butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą apie nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo tvarką, įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) p...
nuotrauka
2017-10-10 08:57
Alfonso Jaro knyga „Įmonės valdymas. Dėl ko verta ginčytis, o dėl ko būtina susitarti“ yra vienas iš lietuviškos verslo praktikos pavyzdžių. Knygos autorius priklauso tai verslininkų kartai, kuri brendo ir patirtį kaupė sovietmečiu, bet prisitaikė ir sėkmingai veikia laisvosios rinkos są...
nuotrauka
2017-07-18 12:53
Paskelbtas Statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovas – pagalbininkas skaitmeninant ir mūsų šalies statybų sektorių. Jame pateiktos rekomendacijos, kaip diegti BIM nacionaliniu, regioniniu ar nekilnojamąjį turtą valdančių subjektų lygiu. Vadovas apibe...
nuotrauka
2017-05-09 11:07
Leidėjas – VšĮ „Skaitmeninė statyba“. Statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, BIM) metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas. Tai...
nuotrauka
2017-01-30 15:10
Tai yra Juozo Stražnicko knyga, kurioje pateikta įtaigi matematiko Jono Matulionio gyvenimo ir veiklos panorama su jam būdingomis spalvomis ir atspalviais ne tik istorinių įvykių, mokslo ir švietimo raidos, bet ir asmeninių poelgių ir jausmų kontekste.  Mokslininkas stengėsi atskleisti, kad ma...
nuotrauka
2016-10-18 11:56
Rugpjūčio 18 d. statybų ir susijusiam sektoriui buvo pristatyta knyga „Lietuvos statyba. Asmenybės“. Renginys, sutraukęs gausų būrį statybų vyrų ir moterų, vyko Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Saulėtekyje. Knygos herojai – skirting...
nuotrauka
2016-08-23 11:43
Nauja knyga „Kuršių nerija kaip sąžinė“ – tai Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos dvejų metų darbo rezultatas. Ji supažindina su šios saugomos teritorijos, kaip UNESCO Pasaulio paveldo vietovės, išskirtinės visuotinės vertės elementais, nepaisant juos skiriančių Lietuvos ...
nuotrauka
2016-08-23 08:17
2015 metais Europos Komisija parengė gaires, kaip išvengti dažnai pasitaikančių klaidų pirkimuose, finansuojamuose iš ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšų. Buvo tikimasi, kad šiame dokumente pateiktos priemonės padės perkančiosioms organizacijoms stiprinti administracinius, valdymo ir kontrolė...
nuotrauka
2016-04-20 16:10
Skelbiami 2013 m. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas“ pagrindu parengti straipsniai, aprėpiantys platų chronologinį ir probleminį pasaulietinių interjerų analizės lauką. Knygoje aptariamos įvairiais istoriniais laikotarpiai...
nuotrauka
2016-04-20 13:14
Dalia Klajumienė knygoje „Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno“ atskleidžia priežastis, lėmusias dekoro elementų interjeruose meninės raiškos kaitą, analizuoja pamirštus ar menkai vertintus puošybos būdus, parodo įvairių detalių vietą ir reikšmę...
nuotrauka
2016-04-14 06:18
Liberto knygos knyga „Rimtos, juokingos ir graudžios senojo Vilniaus istorijos“, kurią 2016 m. išleido „Žaros“ leidykla,  – apie istorijos žingsnių aidus Vilniuje, jo urbanistikoje. Pasakojama apie mažai žinomus ar plačiau nenušviestus istorinius faktus, parin...
nuotrauka
2016-04-09 21:59
Jolantos Vazalinskienės knygoje „Mada ir asociacijos“, kurią 2014 m. išleido VDA leidykla, aptariamas asociacijomis paremtas kūrybinis projektavimo metodas, kuris ypač aktualus ieškant naujų šiuolaikinės mados idėjų. Nuosekliai apžvelgiama asociatyviojo metodo raida ir principai. ...
nuotrauka
2016-04-08 16:13
 Trijų išsamių leidinių apie būstų interjerus autoriaus, radijo ir televizijos laidų, periodinių leidinių pašnekovo Eugenijaus Skerstono knygoje „Mados psichologija“, kurią 2014 m. išleido „Sofoklio“ leidykla, aptariama reta tema – individo ir mados santykis, išryš...
nuotrauka
2016-04-04 18:14
Pagal projektą „Etnografiniams Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, pastatų elementų katalogo parengimas ir pristatymas saugomose teritorijose“, kurį inicijavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, išleisti šie katalogai: „Kaimo statyba. Dzūkija&ldq...
nuotrauka
2016-04-01 17:47
Rūta Puzienė, Arminas Stanionis parengė vadovėlį „Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje“, kurį išleido VGTU leidykla.  Leidinyje nagrinėjami nekilnojamojo turto kadastro klausimai, nekilnojamųjų daiktų formavimas, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymas, nekil...
nuotrauka
2016-03-31 18:06
2015 m. KTU leidykla išleido unikalią Liucijaus Dringelio, Evaldo Ramanausko, Nijolės Steponaitytės studiją „Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas“. Leidinyje nagrinėjamas Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūr...

Statybunaujienos.lt » Statybininkų biblioteka