2023 lapkričio 30 d. ketvirtadienis, 10:18
Reklama  |  facebook

Kokiais atvejais kreiptis į Statybos inspekciją, o kada – į kitas institucijas?

2023-11-16 10:37
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) primena, kad statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduoda ne Statybos inspekcija, o miesto ar rajono savivaldybės administracijos. Statybos inspekcija SLD išduoda tik išimtinais atvejais.
nuotrauka
Aplinkos ministerijos nuotr.


Minimos įmonės
AAD (Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos),
NŽT (Nacionalinė žemės tarnyba, nuo 2023 m. – prie Aplinkos ministerijos),
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM,
Registrų centras, VĮ,
VDI (Valstybinė darbo inspekcija),
ESO (Energijos skirstymo operatorius), AB
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
Statybos inspekcijos atstovai teigia, kad į jų instituciją dažnai kreipiamasi su klausimais, kurių nagrinėjimas nepriskirtas inspekcijos kompetencijai. Inspekcija informuoja, kad tokiais atvejais gautas paklausimas teisės aktų nustatyta tvarka persiunčiamas kompetentingai įstaigai, o jeigu asmuo kreipėsi žodžiu, jam ar jai suteikiama informacija, kuriai įstaigai labiau tiktų adresuoti klausimą.

Statybos inspekcijos pagrindiniai uždaviniai yra apsaugoti aplinką ir visuomenę nuo žalos vykdant teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą. Todėl jos pagrindinės funkcijos apima teritorijų planavimo proceso atitikties teisės aktams patikrinimus, o taip pat statybos ir joje veikiančių dalyvių veiksmų teisėtumo tikrinimą.

Statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduoda ne Statybos inspekcija, o miesto ar rajono savivaldybės administracijos. Statybos inspekcija SLD išduoda tik išimtiniais atvejais, t. y.: dėl statybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimus tęsti sustabdytą statybą, naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai pajūrio juostoje, leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius.

Taigi, norint statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) statinį, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, taip pat griauti statinį, dėl SLD reikia kreiptis į savivaldybės administraciją.

Kokiais klausimais ir į kokius subjektus kreiptis?
 • dėl SLD išdavimo (išskyrus paminėtas išimtis, kai SLD išduoda Statybos inspekcija), statinių naudojimo priežiūros, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių paaiškinimo – į miesto ar rajono savivaldybės administraciją,
 • dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo – į statinio projekto (jo dalies) ekspertizės įmones, statinio (dalies) ekspertizės įmones (jų sąrašą galima rasti čia),
 • dėl triukšmo statybų metu – į miesto ar rajono savivaldybę arba policiją,
 • dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos taikymo – į miesto ar rajono savivaldybę,
 • dėl paveldosaugos pažeidimų – į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos,
 • dėl saugomų teritorijų reikalavimų pažeidimų – į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą (saugomų teritorijų direkcijas, jų kontaktus galima rasti čia),
 • dėl patalpų naudojimo ne pagal paskirtį – į miesto ar rajono savivaldybės, kurios teritorijoje yra tokios patalpos, administraciją (išskyrus energetikos objektus, dėl jų kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą),
 • dėl nekilnojamojo turto registravimo Nekilnojamojo turto registre – į Valstybės įmonę Registrų centras,
 • dėl elektros įvedimo, kai sklype nėra statinių ir jie neplanuojami, – į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą arba ESO,
 • dėl statybinėmis atliekomis teršiamos aplinkos ar kitų aplinkosaugos pažeidimų – į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos,
 • dėl darbų saugos statybvietėje pažeidimų (pavyzdžiui, pastebėjus, kad statybose dirbantys asmenys yra neblaivūs, be šalmų ar kitų apsaugos priemonių ir pan., teritorija yra nesaugi, neaptverta ir kt.) – į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (regionų darbų saugos inspekcijų specialistus),
 • dėl statinių priešgaisrinių reikalavimų, priešgaisrinių atstumų, – į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos,
 • dėl archyvinių dokumentų, susijusių su statiniais ir išduotų iki 1991 m., kopijų pateikimo – į Lietuvos centrinį valstybės archyvą,
 • dėl asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimo, kai statybai neprivalomas nei SLD (atvejus, kada statybai neprivalomas SLD, galima pasitikrinti čia), nei projektas ir kai nepažeidžiamas viešasis interesas (pavyzdžiui, reljefo formavimo nestatant statinių, bendraturčių nesutarimo, kilnojamųjų daiktų privačiuose sklypuose ir pan.) – privataus ginčo tvarka į teismą.
Primename, kad nuo 2024 m. sausio 1-osios Statybos inspekcija iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) perims žemės naudojimo valstybinės priežiūros ir specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų – valstybinės priežiūros funkcijas. Nuo Naujųjų Metų žemėtvarkos schemos ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektai turės būti pradėti rengti nebe Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, o Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Prašymus atlikti žemės naudojimo patikrinimą, skundus dėl žemės naudojimo pažeidimų nuo kitų metų sausio 1 d. gyventojai turės adresuoti nebe Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT), bet Statybos inspekcijai.
Statybunaujienos.ltStatybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2023-11-30 09:47
Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis naują būstą ar ketinantiems perplanuoti pagal savo poreikius jau turimą – patogiai išdėstytos erdvės. Tačiau, siekdami didesnio komforto, būsto savininkai neretai pamiršta pasitikrinti, ar tokie darbai daugiabučiame name galimi ir kokie leidimai tam reikalin...
nuotrauka
2023-11-27 12:09
Įsigijus nebaigtos statybos statinį atsiveria galimybės statybas užbaigti ir statinį įsirengti pagal savo poreikius. Tačiau naujajam savininkui, norinčiam tapti statytoju ir tęsti statybą, svarbu žinoti ne tik statytojui keliamus reikalavimus, bet ir kada privaloma persiregistruoti statybos leidimą.
nuotrauka
2023-11-24 10:18
Ką svarbu žinoti dėl sodo namo statybos mėgėjų sodo žemės sklype, jei yra nustatyta paviršinių vandens telkinių apsaugos zona? Kaip vyksta pagalbinių pastatų statyba sodų bendrijose? Atsako Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija).
nuotrauka
2023-11-13 12:25
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), patikrinusi vienbučio gyvenamojo namo statybos darbų teisėtumą, konstatavo, kad rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi savavališkai. Namo žemės sklypas Zakeliškių kaime, Kelmės rajone, patenka į kom...
nuotrauka
2023-11-07 10:27
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) atsakė į dažnai iškylančius klausimus – kaip atskirti kapitalinį remontą nuo paprastojo ir kokie dokumentai reikalingi norint remontuoti, išgriauti ar kitaip keisti sienas.
nuotrauka
2023-11-03 10:14
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi pranešimą apie galimai savavališkai vykdomus statybos darbus daugiabutyje Vilniuje atliko neplaninį patikrinimą. Nustatyta, kad Svajonių g. daugiabučiame gyvenamajame name statytojas, netu...
nuotrauka
2023-10-30 14:45
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad nuo šių metų lapkričio 1 d. keičiasi kartu su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą (SUA) statybos užbaigimo komisijai (komisija) teikiamų dokumentų sudėtis ir teikimo tvarka bei...
nuotrauka
2023-10-26 09:54
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) sudaryta avarijos tyrimo komisija nustatė naujai pastatytos vėjo jėgainės avarijos, įvykusios šių metų gegužę Laumėnų I k., Akmenės r., priežastis ir kaltininkus.
nuotrauka
2023-10-25 10:05
Turint ar įsigijus naują kitos paskirties žemės sklypą, kuriam nustatytas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdas, kartais iškyla klausimas, ar pirmiausia galima pagalbinio ūkio paskirties pastato statyba, nepastačius gyvenamojo namo.
nuotrauka
2023-10-20 07:45
Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta administracinio nusižengimo byla, kurioje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Inspekcija) 2022 m. balandžio 15 d. surašė privalomąjį nurodymą statybų bendrovei iki 2022 m. balandžio 26 d. pateikti visus turimus dokumentus, susijusius su...
nuotrauka
2023-10-17 11:29
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pareigūnai, atlikę ketvirtą patikrinimą, konstatavo, kad statytojas UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ tinkamai įvykdė 2021 m. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą. Taigi ke...
nuotrauka
2023-10-13 10:10
Vilniaus miesto apylinkės teismas netenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcijos) prašymo dėl baudos skyrimo statytojui MB ,,Gambus“.
nuotrauka
2023-10-09 14:56
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi skundą atliko Kęstučio g. 3a, Radviliškyje, valstybinėje žemėje esančio daugiabučio namo patikrinimą ir nustatė savavališkos bei neteisėtos statybos atvejus.
nuotrauka
2023-10-06 15:48
Nuo 2022 m. kovai su savavališkomis statybomis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pasitelkė modernias technologijas – bepilotes skraidykles (dronus), taip pat specialų įrankį, apdorojantį Lietuvos erdvinės informacijos portalo (LEI...
nuotrauka
2023-10-03 12:29
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad būsimieji sklypo savininkai, prieš pirkdami sklypą nuosavo namo statybai, turėtų išsiaiškinti, ar planuojamos statybos tame žemės sklype yra galimos pagal galiojančius teritorijų plan...
nuotrauka
2023-10-03 10:39
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) paaiškino, kuo statinio kapitalinis remontas skiriasi nuo rekonstravimo, kada jiems atlikti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) ir kokia numatoma atsakomybė, jei nesilaikoma teisės ak...
nuotrauka
2023-09-21 10:14
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), siekdama nustatyti, ar statytojas MB „Gambus“ vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį – sustabdyti vykdomus statybos darbus Žvėryne, atliko du neplaninius patikrinimus bei surašė rangovui ...
nuotrauka
2023-09-19 10:44
Nuo 2024 m. sausio 1 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) perims žemės naudojimo valstybinės kontrolės, teritorijų planavimo dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų...
nuotrauka
2023-09-05 09:55
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pristato naują automatinį įrankį, skirtą pasitikrinti, ar planuojamiems statinio paprastojo remonto darbams privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2023-09-04 09:55
Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcijos) prašymą sustabdyti žemės sklype, esančiame Bebrų, Latgalių ir Lenktosios gatvių sankirtoje, vykdomus statybos darbus.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja