2024 gegužės 30 d. ketvirtadienis, 7:29
Reklama  |  facebook

Kokiais atvejais kreiptis į Statybos inspekciją, o kada – į kitas institucijas?

2023-11-16 10:37
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) primena, kad statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduoda ne Statybos inspekcija, o miesto ar rajono savivaldybės administracijos. Statybos inspekcija SLD išduoda tik išimtinais atvejais.
nuotrauka
Aplinkos ministerijos nuotr.


Minimos įmonės
AAD (Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos),
NŽT (Nacionalinė žemės tarnyba, nuo 2023 m. – prie Aplinkos ministerijos),
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM,
Registrų centras, VĮ,
VDI (Valstybinė darbo inspekcija),
ESO (Energijos skirstymo operatorius), AB
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
Statybos inspekcijos atstovai teigia, kad į jų instituciją dažnai kreipiamasi su klausimais, kurių nagrinėjimas nepriskirtas inspekcijos kompetencijai. Inspekcija informuoja, kad tokiais atvejais gautas paklausimas teisės aktų nustatyta tvarka persiunčiamas kompetentingai įstaigai, o jeigu asmuo kreipėsi žodžiu, jam ar jai suteikiama informacija, kuriai įstaigai labiau tiktų adresuoti klausimą.

Statybos inspekcijos pagrindiniai uždaviniai yra apsaugoti aplinką ir visuomenę nuo žalos vykdant teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą. Todėl jos pagrindinės funkcijos apima teritorijų planavimo proceso atitikties teisės aktams patikrinimus, o taip pat statybos ir joje veikiančių dalyvių veiksmų teisėtumo tikrinimą.

Statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduoda ne Statybos inspekcija, o miesto ar rajono savivaldybės administracijos. Statybos inspekcija SLD išduoda tik išimtiniais atvejais, t. y.: dėl statybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimus tęsti sustabdytą statybą, naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai pajūrio juostoje, leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius.

Taigi, norint statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) statinį, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, taip pat griauti statinį, dėl SLD reikia kreiptis į savivaldybės administraciją.

Kokiais klausimais ir į kokius subjektus kreiptis?
 • dėl SLD išdavimo (išskyrus paminėtas išimtis, kai SLD išduoda Statybos inspekcija), statinių naudojimo priežiūros, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių paaiškinimo – į miesto ar rajono savivaldybės administraciją,
 • dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo – į statinio projekto (jo dalies) ekspertizės įmones, statinio (dalies) ekspertizės įmones (jų sąrašą galima rasti čia),
 • dėl triukšmo statybų metu – į miesto ar rajono savivaldybę arba policiją,
 • dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos taikymo – į miesto ar rajono savivaldybę,
 • dėl paveldosaugos pažeidimų – į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos,
 • dėl saugomų teritorijų reikalavimų pažeidimų – į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą (saugomų teritorijų direkcijas, jų kontaktus galima rasti čia),
 • dėl patalpų naudojimo ne pagal paskirtį – į miesto ar rajono savivaldybės, kurios teritorijoje yra tokios patalpos, administraciją (išskyrus energetikos objektus, dėl jų kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą),
 • dėl nekilnojamojo turto registravimo Nekilnojamojo turto registre – į Valstybės įmonę Registrų centras,
 • dėl elektros įvedimo, kai sklype nėra statinių ir jie neplanuojami, – į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą arba ESO,
 • dėl statybinėmis atliekomis teršiamos aplinkos ar kitų aplinkosaugos pažeidimų – į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos,
 • dėl darbų saugos statybvietėje pažeidimų (pavyzdžiui, pastebėjus, kad statybose dirbantys asmenys yra neblaivūs, be šalmų ar kitų apsaugos priemonių ir pan., teritorija yra nesaugi, neaptverta ir kt.) – į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (regionų darbų saugos inspekcijų specialistus),
 • dėl statinių priešgaisrinių reikalavimų, priešgaisrinių atstumų, – į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos,
 • dėl archyvinių dokumentų, susijusių su statiniais ir išduotų iki 1991 m., kopijų pateikimo – į Lietuvos centrinį valstybės archyvą,
 • dėl asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimo, kai statybai neprivalomas nei SLD (atvejus, kada statybai neprivalomas SLD, galima pasitikrinti čia), nei projektas ir kai nepažeidžiamas viešasis interesas (pavyzdžiui, reljefo formavimo nestatant statinių, bendraturčių nesutarimo, kilnojamųjų daiktų privačiuose sklypuose ir pan.) – privataus ginčo tvarka į teismą.
Primename, kad nuo 2024 m. sausio 1-osios Statybos inspekcija iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) perims žemės naudojimo valstybinės priežiūros ir specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų – valstybinės priežiūros funkcijas. Nuo Naujųjų Metų žemėtvarkos schemos ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektai turės būti pradėti rengti nebe Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, o Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Prašymus atlikti žemės naudojimo patikrinimą, skundus dėl žemės naudojimo pažeidimų nuo kitų metų sausio 1 d. gyventojai turės adresuoti nebe Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT), bet Statybos inspekcijai.
Statybunaujienos.ltStatybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2024-05-24 10:58
Planuojant tentinio angaro statybą dažnai abejojama kokiais atvejais toks objektas yra priskiriamas kilnojamajam daiktui, o kada jis klasifikuojamas kaip statinys. Ką svarbu žinoti jei norima tokį angarą pasistatyti žemės ūkio paskirties žemės sklype?
nuotrauka
2024-05-16 10:35
Trečiadienį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai UAB „Geovika" priklausančiame sklype nustatė, kad po žeme yra įrengtas pastatas, surašė faktinių duomenų patvirtinimo aktą, užfiksavo inžinerines kondicionavimo sistemas bei šviežiai žole uždengtas dangas.
nuotrauka
2024-05-13 12:02
Sodo nameliai dažnai naudojami kaip vasaros poilsiavietės, tačiau kartais žmonės priima sprendimą pakeisti šių pastatų paskirtį į gyvenamąjį. Šis procesas reikalauja kruopščiai apgalvotų veiksmų bei teisės aktų laikymosi. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministeri...
nuotrauka
2024-05-10 07:23
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atsako į dažnai gyventojų užduodamus klausimus: ar pirties statybai reikalingas leidimas bei projektas, ar pastačius pirtį reikia atlikti kažkokias užbaigimo procedūras ir registruoti Nekilnojamoj...
nuotrauka
2024-05-07 12:45
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) nustatė, kad savitarnos automobilių plovykla Ukmergės g. Vilniuje pastatyta pažeidžiant esminius projekto sprendinius, statybą leidžiantis dokumentas (SLD) išduotas neteisėtai.
nuotrauka
2024-04-30 17:10
Seimui pritarus Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimams, nuo 2024 m. gegužės 1 d.keičiasi statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros procesai, taip pat statybos dalyvių procedūrų atlikimo tvarka Lietuvos statybos leidim...
nuotrauka
2024-04-26 12:03
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), vykdydama dokumentų, įkeliamų į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ patikrinimą, nustatė galimai neteisėtą veiklą. Patikrini...
nuotrauka
2024-04-26 07:11
Nekilnojamojo turto įsigijimas – vienas svarbiausių žingsnių daugelio žmonių gyvenime. Naujakuriai ar jau įsikūrę gyventojai, norintys patogiai įsirengti naują ar perplanuoti seną būstą daugiabučiame name susiduria su įvairiausiais iššūkiais ir rizikomis, į kuriuos nederėtų numoti ranka. Deja, bet d...
nuotrauka
2024-04-16 09:52
Nenuostabu, kad apšvietimas tapo svarbiu aspektu ne tik funkcine, tačiau ir estetine prasme. Sumanius įnešti daugiau jaukumo, žaismingumo, pabrėžti išskirtines architektūros detales ar padidinti pastato vizualinį patrauklumą kyla klausimas: ar šviestuvų įrengimas ant pastato fasado (dekoratyviniam a...
nuotrauka
2024-03-25 09:26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi pranešimą dėl galimai neteisėtai atliktų statybos darbų, žemės sklype Sereikių k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav, atliko faktinių duomenų patikrinimą. Lentpjūvėje pertvarkyta stogo konstr...
nuotrauka
2024-03-22 14:54
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vaidmuo – užtikrinti, kad statytojų vykdomi statybos darbai būtų vykdomi teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų ir standartų, statiniai atitiktų projektinius sprendinius. Pasak inspektorių,...
nuotrauka
2024-03-22 10:05
Nors egzistuoja daugybė pirčių nuomos pasiūlymų, tačiau dažnai žemės sklypo savininkas susimąsto apie nenuginčijamą privalumą – nuosavą pirtį. Tuomet kyla klausimas – ar turimame žemės sklype pirties statyba yra galima, o jei planuojama pirtis bus statoma šalia vandens telkinio – kokiu atstumu ją ga...
nuotrauka
2024-03-19 09:57
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad siūlyti keisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius galima ir dėl sklypų, kurie nepriklauso pasiūlymo teikėjui, tačiau iki pasiūlymo pateikimo būtina raštu informuoti visų į ...
nuotrauka
2024-03-19 09:20
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi gyventojų pranešimą apie galimai savavališkas gyvenamųjų namų statybas Kauno rajono Vijūkų k., atliko neplaninį patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – vienam savininkui priklausančiuose sklyp...
nuotrauka
2024-03-12 13:58
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad reaguodama į visuomenės skundus dėl būsimo krematoriumo Panevėžio rajone statybos, atliko Panevėžio rajono savivaldybės mero potvarkio, kuriuo buvo pakeista žemės sklypo paskirtis ...
nuotrauka
2024-03-05 16:29
Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų sprendimu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) ieškinys buvo patenkintas visiškai. Panaikintos pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto sprendinių ir registravimas Lietu...
nuotrauka
2024-02-29 16:02
Įsivaizduokite: įsigijus naują būstą ar jame gyvenant ima ryškėti įvairūs statinio defektai, pavyzdžiui, nuo fasado pradeda byrėti tinkas, plytelės ar atsiveria plyšys. Tuomet statinys atrodo neestetiškai, abejonių ima kelti ir jo saugumas. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, pastebėjus pastato defek...
nuotrauka
2024-02-22 17:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi skundą, kad Švitrigailos g., Vilniuje, daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame kultūros paveldo vietovėje, galbūt neteisėtai vykdomi darbai, atliko patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – ...
nuotrauka
2024-02-20 11:56
Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) prašydamas įvertinti 2015 m. ir 2018 m. išduotų statybos leidimų (SLD), pažymos, deklaracijos dėl R. Žemaitaičio ir J. Im...
nuotrauka
2024-02-15 13:23
Nuo metų pradžios įsigaliojus valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiams Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pradėjo vykdyti žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja