2024 vasario 26 d. pirmadienis, 12:35
Reklama  |  facebook

Modulinis namas – kilnojamasis, nekilnojamasis daiktas ar statinys?

2024-02-08 09:41
Kuriai – kilnojamųjų, nekilnojamųjų daiktų ar statinių grupei priskirti modulinį namą? Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pateikia pagrindinius požymius, padėsiančius nuspręsti kada modulinis namas bus laikytinas statiniu, o kada kilnojamuoju ar nekilnojamuoju daiktu.
nuotrauka
Statybos inspekcijos nuotr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Planuojant modulinio namo statybą, pirminiame etape svarbu nustatyti, ar modulinis namas yra statinys, ar priskiriamas prie kilnojamųjų daiktų. Statybos įstatyme statinys apibrėžiamas kaip nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statybos įstatyme pateikta statinio apibrėžtis suponuoja, kad objektas laikomas statiniu tik tada, kai jis atitinka visas šias sąlygas:
- objektas yra nekilnojamasis daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės;

- turi laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje;

- sukurtas atliekant statybos darbus.
Nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji). Daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, laikomi kilnojamaisiais, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

Taigi kiekvienu konkrečiu atveju nustatant, ar objektas laikytinas statiniu, turi būti vertinama, ar jis atitinka visus tris statinio požymius: yra nekilnojamasis daiktas; turi laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos ar jų dalis sumontuotos statybos vietoje; jos sumontuotos atliekant statybos darbus.

Tuo atveju, kai gamykloje pagamintas modulinis namas tik atvežamas ir padedamas ant žemės ir jį galima bet kada perkelti į kitą vietą, nesumažinus jo vertės (neišardžius), jis laikomas kilnojamuoju daiktu ir nelaikomas statiniu. Statybą reglamentuojantys teisės aktai reikalavimų kilnojamiesiems daiktams pastatyti (laikyti) nenustato, tačiau net ir laikant žemės sklype kilnojamuosius daiktus, turi būti laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, jei jos nustatytos teisės aktuose ir saugomų teritorijų ar kultūros paveldo apsaugos reikalavimų, kai kilnojamieji daiktai atgabenami į šias teritorijas. Taip pat tuo atveju, jei modulinio namelio pastatymui reikia įrengti statiniams priskirtinus inžinerinius statinius (pvz., aikšteles, inžinerinius tinklus), tai jie turi būti statomi laikantis tokiems statiniams nustatytų teisės aktų reikalavimų (pvz., dėl statybą leidžiančio dokumento privalomumo, atstumų iki sklypo ribų ir kt.).

Kai modulinis namas (kilnojamasis daiktas) statybos vietoje, atliekant statybos darbus pertvarkomas į laikančiąsias konstrukcijas turintį nekilnojamąjį daiktą, kurio kaip visumos (kartu su visomis įrengtomis ar sumontuotomis konstrukcijomis, inžinerinėmis sistemomis ir pan.) nebegalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties bei iš esmės nesumažinus jo vertės, tai toks objektas laikytinas statiniu ir jam taikomi statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, tai yra, nustatoma statinio kategorija, rengiamas projektas, gaunamas statybos leidimas (kai jis privalomas), laikomasi norminių atstumų ir pan.

Laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą. Laikinąjį statinį nuo nelaikinojo skiria tik laikinajam statiniui nustatytas naudojimo terminas, kuriam suėjus toks statinys turi būti nugriautas, tačiau laikinųjų statinių statybai taikomi tokie patys reikalavimai dėl projekto ir statybos leidimo privalomumo, atstumų iki sklypo ribų ir pan. kaip ir nelaikinųjų. Laikinojo statinio naudojimo terminą nustato jo statybą leidžiantį dokumentą išduodanti institucija.

Taigi, svarbiausia:

  • Kilnojamasis daiktas - modulinis namas nelaikomas statiniu ir jam netaikomi statiniams nustatyti reikalavimai, tačiau visada privaloma laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, jei jos nustatytos teisės aktuose ir saugomų teritorijų ar kultūros paveldo apsaugos ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimų.
  • Modulinis namas, kuris statybos vietoje, atliekant statybos darbus yra pertvarkytas į laikančiąsias konstrukcijas turintį nekilnojamąjį daiktą, kurio kaip visumos nebegalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties bei iš esmės nesumažinus jo vertės, laikomas statiniu ir jam taikomi visi statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
  • Laikinųjų statinių statybai taikomi tokie patys reikalavimai dėl projekto ir statybos leidimo privalomumo, atstumų iki sklypo ribų ir pan. kaip ir nelaikinųjų. 
Statybunaujienos.ltStatybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2024-02-22 17:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi skundą, kad Švitrigailos g., Vilniuje, daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame kultūros paveldo vietovėje, galbūt neteisėtai vykdomi darbai, atliko patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – ...
nuotrauka
2024-02-20 11:56
Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) prašydamas įvertinti 2015 m. ir 2018 m. išduotų statybos leidimų (SLD), pažymos, deklaracijos dėl R. Žemaitaičio ir J. Im...
nuotrauka
2024-02-15 13:23
Nuo metų pradžios įsigaliojus valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiams Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pradėjo vykdyti žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.
nuotrauka
2024-02-12 13:26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi neplaninį rekonstruojamo gyvenamojo namo S. Moniuškos gatvėje statybos darbų patikrinimą nustatė šiurkščius pažeidimus – rangovas statybos darbus vykdo pažeisdamas teisės aktų reikalavimu...
nuotrauka
2024-02-07 11:05
Atsižvelgiant į šį mėnesį įsigaliojusius statybos techninio reglamento pakeitimus, statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) taip pat atlikti atitinkami pakeitimai.
nuotrauka
2024-02-02 06:55
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atlikusi patikrinimus gauto skundo pagrindu, nustatė grubių statybos pažeidimų, už kuriuos Lygumų ŽŪB gresia tūkstantinė bauda.
nuotrauka
2024-01-29 09:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) išleido naują elektroninį leidinį, kuriame aplinkos formavimo procesų dalyviai ras atsakymus į dažniausiai savivaldybių administracijų ir projektuotojų užduodamus klausimus, svarbiausias žinias ap...
nuotrauka
2024-01-26 07:27
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), reaguodama į gautą skundą, kad Šiaulių mieste galimai neteisėtai vykdomi statybos darbai, atliko patikrinimą ir nustatė pažeidimų, už kuriuos statytojai gali tekti sumokėti baudą nuo 1 200 Eur ik...
nuotrauka
2024-01-22 10:18
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neskundžiama nutartimi paliko iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2023 m. nutartį, kuria panaikintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2008 m. gegužę išduotas statybos leidimas (SLD), – statytojas statinius įpareigotas nugriauti.
nuotrauka
2024-01-17 09:47
Nuo sausio 17 dienos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pareigas pradeda eiti Albertas Stanislovaitis, laimėjęs konkursą šiai vadovaujančiai pozicijai.
nuotrauka
2024-01-12 11:13
Nuo šių metų sausio Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) perėmė žemės naudojimo valstybinės kontrolės ir teritorijų planavimo dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų v...
nuotrauka
2024-01-11 11:33
Turint ar įsigijus sklypą su senos statybos namu ir nusprendus visą namą nugriauti bei statyti naują didesnį, neretai iškyla abejonių: ar reikalingi kokie nors leidimai (griovimo ir statybos)?
nuotrauka
2023-12-19 15:54
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, ką statytojui reikia žinoti, jei norima pakeisti statinio projekte nurodytą statinių statybos užbaigimo seką, kai statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas pagal minėtą projektą.
nuotrauka
2023-12-08 06:36
Gyventojams atkreipus dėmesį į skelbimuose vis dažniau pasitaikančius siūlymus pirkti butą negyvenamosios paskirties patalpose, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) įspėja: įsigijus tokį butą ne tik netenkama kai kurių gyvenamajam bū...
nuotrauka
2023-11-30 09:47
Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis naują būstą ar ketinantiems perplanuoti pagal savo poreikius jau turimą – patogiai išdėstytos erdvės. Tačiau, siekdami didesnio komforto, būsto savininkai neretai pamiršta pasitikrinti, ar tokie darbai daugiabučiame name galimi ir kokie leidimai tam reikalin...
nuotrauka
2023-11-27 12:09
Įsigijus nebaigtos statybos statinį atsiveria galimybės statybas užbaigti ir statinį įsirengti pagal savo poreikius. Tačiau naujajam savininkui, norinčiam tapti statytoju ir tęsti statybą, svarbu žinoti ne tik statytojui keliamus reikalavimus, bet ir kada privaloma persiregistruoti statybos leidimą.
nuotrauka
2023-11-24 10:18
Ką svarbu žinoti dėl sodo namo statybos mėgėjų sodo žemės sklype, jei yra nustatyta paviršinių vandens telkinių apsaugos zona? Kaip vyksta pagalbinių pastatų statyba sodų bendrijose? Atsako Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija).
nuotrauka
2023-11-16 10:37
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) primena, kad statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduoda ne Statybos inspekcija, o miesto ar rajono savivaldybės administracijos. Statybos inspekcija SLD išduoda tik išimtinais atvejais.
nuotrauka
2023-11-13 12:25
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), patikrinusi vienbučio gyvenamojo namo statybos darbų teisėtumą, konstatavo, kad rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi savavališkai. Namo žemės sklypas Zakeliškių kaime, Kelmės rajone, patenka į kom...
nuotrauka
2023-11-07 10:27
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) atsakė į dažnai iškylančius klausimus – kaip atskirti kapitalinį remontą nuo paprastojo ir kokie dokumentai reikalingi norint remontuoti, išgriauti ar kitaip keisti sienas.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja