2023 rugsėjo 27 d. trečiadienis, 1:15
Reklama  |  facebook

Planuojate griauti statinį? Yra atvejų, kai privaloma gauti leidimą

2023-04-26 08:00
Statinio griovimas Statybos įstatyme apibūdinamas kaip viena iš statybos rūšių, todėl Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria, kokiais teisės aktais reikėtų vadovautis ir kuriais atvejais griovimo darbų vykdymui prireiks statybą leidžiančio dokumento (SLD), kurį išduoda atitinkama savivaldybės administracija.
nuotrauka
Statybos inspekcijos iliustr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Reikalavimai statinio griovimui, rašoma Statybos inspekcijos pranešime, priklauso nuo planuojamo griauti statinio kategorijos, naudojimo paskirties, prieš kiek metų ir kokioje teritorijoje pastatytas statinys, kokiomis aplinkybėmis jis griaunamas.

Bendruoju atveju SLD – leidimas nugriauti statinį – privalomas ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus šiuos atvejus, kai SLD gauti nereikia:

  • kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą;
  • kai griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis ypatingasis ir neypatingasis statinys;
  • kai nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys;
  • kai nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys, pastatytas ne anksčiau kaip prieš 50 metų ir nepatenkantis į kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę.

SLD nereikalingas ir nesudėtingųjų statinių griovimui.

Statybos įstatyme nurodyta, kad nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems SLD nereikalingas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos (griovimo) užbaigimą. Statinys laikomas nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba po žemės paviršiumi (giliau kaip 0,5 m) likę esančios laikančiosios konstrukcijos.

Jeigu statiniui nugriauti privalomas SLD, turi būti rengiamas griovimo projektas (ypatingajam statiniui griauti) ar griovimo aprašas (neypatingajam statiniui griauti). Atkreipiame dėmesį, kad kultūros paveldo statinio griovimui SLD visada privalomas.

Tais atvejais, kai statiniai patenka į atitinkamas saugomas teritorijas iki atliekant griovimo darbus, reikėtų įvertinti nustatytų apribojimų turinį (pavyzdžiui, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 90 punkte pažymėta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu) ir, jei privaloma, griovimo darbus suderinti su atitinkamomis institucijomis.

Reikalavimai griovimo darbus atliekančiam rangovui priklauso nuo statinio kategorijos ir teritorijos, kurioje statinys yra. Ypatingųjų statinių griovimą gali vykdyti tik atestuotas juridinis asmuo. Tiek ypatingųjų, tiek ir neypatingųjų statinių griovimo darbus vykdantis rangovas savo organizacijoje privalo turėti atestuotą statinio statybos vadovą (kai neypatingojo statinio griovimo darbai vykdomi ūkio būdu, atestuotą statybos vadovą samdo statytojas). Be to, ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, griovimui gali vadovauti tik statybos vadovas, turintis kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti statybos darbus tokioje teritorijoje.

Griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Statybos inspekcijai statytojas (statinio savininkas) ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos (griovimo) pradžios privalo pateikti informaciją apie numatomą statybos (griovimo) pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją (kai statinio statybos techninė priežiūra privaloma).

Pabrėžtina, kad nepasirūpinus SLD, kai jis privalomas, gresia patirti ne tik griovimo išlaidų, bet ir užsitraukti administracinę atsakomybę. Administracinių teisės nusižengimų kodeksas už statinio savavališką griovimą numato baudas: neypatingojo statinio nuo 600 iki 1 450 eurų fiziniam asmeniui, nuo 1 500 iki 2 900 eurų juridiniam asmeniui; ypatingojo – nuo 2 900 iki 5 800 eurų fiziniam asmeniui, nuo 6 000 iki 8 700 eurų juridiniam asmeniui. Nusprendusiems savavališkai nugriauti kultūros paveldo statinį ar statinį, esantį saugomose teritorijose, baudos būtų gerokai didesnės ir gali siekti net 6 000 eurų fiziniam asmeniui ar 15 000 eurų juridiniam asmeniui.

Svarbu žinoti, kad statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus nustato Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Taisyklės). Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą turi būti fiksuojami taip, kaip nustatyta Taisyklių 6 punkte (išskyrus šių duomenų įrašymą Statybos darbų žurnale). 
Statybunaujienos.ltStatybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2023-09-21 10:14
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), siekdama nustatyti, ar statytojas MB „Gambus“ vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį – sustabdyti vykdomus statybos darbus Žvėryne, atliko du neplaninius patikrinimus bei surašė rangovui ...
nuotrauka
2023-09-19 10:44
Nuo 2024 m. sausio 1 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) perims žemės naudojimo valstybinės kontrolės, teritorijų planavimo dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų...
nuotrauka
2023-09-05 09:55
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pristato naują automatinį įrankį, skirtą pasitikrinti, ar planuojamiems statinio paprastojo remonto darbams privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2023-09-04 09:55
Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcijos) prašymą sustabdyti žemės sklype, esančiame Bebrų, Latgalių ir Lenktosios gatvių sankirtoje, vykdomus statybos darbus.
nuotrauka
2023-08-14 13:04
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atsižvelgdama į gyventojų dažnai užduodamą klausimą, ar nepiktnaudžiaujama rekonstrukcijos sąvoka, kai visiškai nugriauto statinio vietoje yra statomas naujas pastatas, informuoja, kaip atskirti ...
nuotrauka
2023-08-10 06:25
Įsigijote sklypą su parengtu techniniu projektu ir statybos leidimu, bet Jūsų netenkina kurie nors esminiai projekto sprendiniai, pavyzdžiui, būsimo statinio vidaus laikančiųjų konstrukcijų išdėstymas arba statinį norėtumėte statyti kitoje sklypo vietoje, nei numatyta projekte. Tokiu atveju naujos t...
nuotrauka
2023-08-06 06:49
Tiek nuosavų namų, tiek ir daugiabučių gyventojai karštomis vasaros dienomis namuose nori jausti vėsą, komfortą, atsipūsti nuo lauke alinančios kaitros. Šis poreikis gana greitai ir paprastai įgyvendinamas, tiesa, svarbu pasirūpinti ne tik gera įranga, bet ir leidimais, kad viskas būtų saugu ir lega...
nuotrauka
2023-08-03 08:38
Prasta garso izoliacija – daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų galvos skausmas. Tai, kad iš gretimų butų sklindantys garsai gali būti girdimi senos statybos name, lyg ir suprantama. Tačiau neretai skundžiamasi net ir dėl naujos statybos statinių garso izoliacijos.
nuotrauka
2023-07-27 08:32
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai sulaukia gyventojų klausimų, susijusių su stogo keitimu daugiabučiame gyvenamajame name. Atsakome, kuriais atvejais keičiant daugiabučio namo stogą reikalingas leidimas ir kas jį išduoda, b...
nuotrauka
2023-07-14 09:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi patikrinimą, nustatė pažeidimus vykdant statybos darbus valstybės saugomame statinyje – viloje Druskininkuose. Statytojui surašyti savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas at...
nuotrauka
2023-07-12 13:14
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi skundą, atliko patikrinimą ir nustatė Kurtuvėnų regioninio parko saugomoje teritorijoje (valstybiniame parke) statytojo UAB „CALLA lily“ savavališkai vykdomus gyvenamojo namo rekonstravimo ...
nuotrauka
2023-07-11 15:00
Vieni iš svarbiausių molinio namo privalumų – ekologiškos medžiagos ir maža statybos kaina. Tačiau besiruošiantiems statytis tokį būstą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria pirma išsiaiškinti, ar statinį bus galima įteisinti.
nuotrauka
2023-06-28 09:53
Dažnai pasitaikantis atvejis, kuomet gyventojai nusiperka žemės sklypą su parengtu namo projektu, kuriam prieš keletą metų, o gal net dešimtmetį išduotas statybos leidimas. Norint pradėti statybos darbus kyla klausimas – ar šis leidimas yra galiojantis ir ar jį reikia perrašyti naujam namo savininku...
nuotrauka
2023-06-26 11:39
Avarijos tyrimo komisija, tyrusi kapitalinio remonto metu pastato Liepų g. 1, Druskininkuose, viename iš korpusų įvykusios fasadinių plokščių (parapeto) ir konsolinių (gembinių) sijų su perdangos plokštėmis griūties priežastis, nustatė, kas lėmė avariją. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos i...
nuotrauka
2023-06-22 09:26
Tentiniai angarai yra gana populiarūs dėl daugiafunkcio pritaikymo – jie gali būti naudojami įvairioms veikloms: gamybai, sandėliavimui, žemės ūkiui, sportui ir kt. Nors tokį angarą galima gana lengvai išardyti ir perkėlus į kitą vietą vėl surinkti, tačiau vien mobilumo požymio nepakanka, kad daikta...
nuotrauka
2023-06-15 08:39
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi skundą dėl galimai nelegalių statybų Smiltynėje, nustatė, kad prekybos paskirties pastatas (paviljonas) kultūros paveldo vietovėms priskiriamoje gyvenvietėje statomas savavališkai. Statyto...
nuotrauka
2023-06-14 14:04
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi pranešimą apie galimai neteisėtai valstybinėje žemėje pastatytą statinį, atliko patikrinimą Bubių kaime, Šiaulių rajone. Nustatyta, kad valstybinės žemės teritorijoje, patenkančioje į neki...
nuotrauka
2023-06-14 06:50
Stipriai pabrangę žemės sklypai ir noras turėti nuosavą sodybą verčia gyventojus ieškoti įvairių variantų. Kaip viena iš sutaupyti leidžiančių alternatyvų – įsigyti žemės ūkio paskirties sklypą ir jame pasistatyti norimą pastatą. Tačiau žemės ūkio paskirties žemėje statinių statyba nėra laisvai pasi...
nuotrauka
2023-06-05 06:41
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas gegužę atmetė UAB „Zarasų projektas“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo panaikintas Vilniaus savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo (SLD) statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, atra...
nuotrauka
2023-06-05 06:22
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gauto skundo dėl galimai neteisėtai pastatytos tvoros su atramine sienele pagrindu atliko faktinių duomenų patikrinimą Šiauliuose, Ginkūnų g. Patikrinimo metu išaiškinta ir daugiau šiurkščių pažei...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja