2024 balandžio 24 d. trečiadienis, 8:54
Reklama  |  facebook

Planuojate griauti statinį? Yra atvejų, kai privaloma gauti leidimą

2023-04-26 08:00
Statinio griovimas Statybos įstatyme apibūdinamas kaip viena iš statybos rūšių, todėl Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria, kokiais teisės aktais reikėtų vadovautis ir kuriais atvejais griovimo darbų vykdymui prireiks statybą leidžiančio dokumento (SLD), kurį išduoda atitinkama savivaldybės administracija.
nuotrauka
Statybos inspekcijos iliustr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Reikalavimai statinio griovimui, rašoma Statybos inspekcijos pranešime, priklauso nuo planuojamo griauti statinio kategorijos, naudojimo paskirties, prieš kiek metų ir kokioje teritorijoje pastatytas statinys, kokiomis aplinkybėmis jis griaunamas.

Bendruoju atveju SLD – leidimas nugriauti statinį – privalomas ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus šiuos atvejus, kai SLD gauti nereikia:

  • kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą;
  • kai griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis ypatingasis ir neypatingasis statinys;
  • kai nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys;
  • kai nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys, pastatytas ne anksčiau kaip prieš 50 metų ir nepatenkantis į kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę.

SLD nereikalingas ir nesudėtingųjų statinių griovimui.

Statybos įstatyme nurodyta, kad nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems SLD nereikalingas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos (griovimo) užbaigimą. Statinys laikomas nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba po žemės paviršiumi (giliau kaip 0,5 m) likę esančios laikančiosios konstrukcijos.

Jeigu statiniui nugriauti privalomas SLD, turi būti rengiamas griovimo projektas (ypatingajam statiniui griauti) ar griovimo aprašas (neypatingajam statiniui griauti). Atkreipiame dėmesį, kad kultūros paveldo statinio griovimui SLD visada privalomas.

Tais atvejais, kai statiniai patenka į atitinkamas saugomas teritorijas iki atliekant griovimo darbus, reikėtų įvertinti nustatytų apribojimų turinį (pavyzdžiui, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 90 punkte pažymėta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu) ir, jei privaloma, griovimo darbus suderinti su atitinkamomis institucijomis.

Reikalavimai griovimo darbus atliekančiam rangovui priklauso nuo statinio kategorijos ir teritorijos, kurioje statinys yra. Ypatingųjų statinių griovimą gali vykdyti tik atestuotas juridinis asmuo. Tiek ypatingųjų, tiek ir neypatingųjų statinių griovimo darbus vykdantis rangovas savo organizacijoje privalo turėti atestuotą statinio statybos vadovą (kai neypatingojo statinio griovimo darbai vykdomi ūkio būdu, atestuotą statybos vadovą samdo statytojas). Be to, ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, griovimui gali vadovauti tik statybos vadovas, turintis kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti statybos darbus tokioje teritorijoje.

Griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Statybos inspekcijai statytojas (statinio savininkas) ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos (griovimo) pradžios privalo pateikti informaciją apie numatomą statybos (griovimo) pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją (kai statinio statybos techninė priežiūra privaloma).

Pabrėžtina, kad nepasirūpinus SLD, kai jis privalomas, gresia patirti ne tik griovimo išlaidų, bet ir užsitraukti administracinę atsakomybę. Administracinių teisės nusižengimų kodeksas už statinio savavališką griovimą numato baudas: neypatingojo statinio nuo 600 iki 1 450 eurų fiziniam asmeniui, nuo 1 500 iki 2 900 eurų juridiniam asmeniui; ypatingojo – nuo 2 900 iki 5 800 eurų fiziniam asmeniui, nuo 6 000 iki 8 700 eurų juridiniam asmeniui. Nusprendusiems savavališkai nugriauti kultūros paveldo statinį ar statinį, esantį saugomose teritorijose, baudos būtų gerokai didesnės ir gali siekti net 6 000 eurų fiziniam asmeniui ar 15 000 eurų juridiniam asmeniui.

Svarbu žinoti, kad statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus nustato Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Taisyklės). Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą turi būti fiksuojami taip, kaip nustatyta Taisyklių 6 punkte (išskyrus šių duomenų įrašymą Statybos darbų žurnale). 
Statybunaujienos.ltStatybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2024-04-16 09:52
Nenuostabu, kad apšvietimas tapo svarbiu aspektu ne tik funkcine, tačiau ir estetine prasme. Sumanius įnešti daugiau jaukumo, žaismingumo, pabrėžti išskirtines architektūros detales ar padidinti pastato vizualinį patrauklumą kyla klausimas: ar šviestuvų įrengimas ant pastato fasado (dekoratyviniam a...
nuotrauka
2024-03-25 09:26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi pranešimą dėl galimai neteisėtai atliktų statybos darbų, žemės sklype Sereikių k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav, atliko faktinių duomenų patikrinimą. Lentpjūvėje pertvarkyta stogo konstr...
nuotrauka
2024-03-22 14:54
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vaidmuo – užtikrinti, kad statytojų vykdomi statybos darbai būtų vykdomi teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų ir standartų, statiniai atitiktų projektinius sprendinius. Pasak inspektorių,...
nuotrauka
2024-03-22 10:05
Nors egzistuoja daugybė pirčių nuomos pasiūlymų, tačiau dažnai žemės sklypo savininkas susimąsto apie nenuginčijamą privalumą – nuosavą pirtį. Tuomet kyla klausimas – ar turimame žemės sklype pirties statyba yra galima, o jei planuojama pirtis bus statoma šalia vandens telkinio – kokiu atstumu ją ga...
nuotrauka
2024-03-19 09:57
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad siūlyti keisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius galima ir dėl sklypų, kurie nepriklauso pasiūlymo teikėjui, tačiau iki pasiūlymo pateikimo būtina raštu informuoti visų į ...
nuotrauka
2024-03-19 09:20
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi gyventojų pranešimą apie galimai savavališkas gyvenamųjų namų statybas Kauno rajono Vijūkų k., atliko neplaninį patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – vienam savininkui priklausančiuose sklyp...
nuotrauka
2024-03-12 13:58
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad reaguodama į visuomenės skundus dėl būsimo krematoriumo Panevėžio rajone statybos, atliko Panevėžio rajono savivaldybės mero potvarkio, kuriuo buvo pakeista žemės sklypo paskirtis ...
nuotrauka
2024-03-05 16:29
Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų sprendimu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) ieškinys buvo patenkintas visiškai. Panaikintos pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto sprendinių ir registravimas Lietu...
nuotrauka
2024-02-29 16:02
Įsivaizduokite: įsigijus naują būstą ar jame gyvenant ima ryškėti įvairūs statinio defektai, pavyzdžiui, nuo fasado pradeda byrėti tinkas, plytelės ar atsiveria plyšys. Tuomet statinys atrodo neestetiškai, abejonių ima kelti ir jo saugumas. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, pastebėjus pastato defek...
nuotrauka
2024-02-22 17:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi skundą, kad Švitrigailos g., Vilniuje, daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame kultūros paveldo vietovėje, galbūt neteisėtai vykdomi darbai, atliko patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – ...
nuotrauka
2024-02-20 11:56
Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) prašydamas įvertinti 2015 m. ir 2018 m. išduotų statybos leidimų (SLD), pažymos, deklaracijos dėl R. Žemaitaičio ir J. Im...
nuotrauka
2024-02-15 13:23
Nuo metų pradžios įsigaliojus valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiams Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pradėjo vykdyti žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.
nuotrauka
2024-02-12 13:26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi neplaninį rekonstruojamo gyvenamojo namo S. Moniuškos gatvėje statybos darbų patikrinimą nustatė šiurkščius pažeidimus – rangovas statybos darbus vykdo pažeisdamas teisės aktų reikalavimu...
nuotrauka
2024-02-08 09:41
Kuriai – kilnojamųjų, nekilnojamųjų daiktų ar statinių grupei priskirti modulinį namą? Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pateikia pagrindinius požymius, padėsiančius nuspręsti kada modulinis namas bus laikytinas statiniu, o kada ...
nuotrauka
2024-02-07 11:05
Atsižvelgiant į šį mėnesį įsigaliojusius statybos techninio reglamento pakeitimus, statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) taip pat atlikti atitinkami pakeitimai.
nuotrauka
2024-02-02 06:55
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atlikusi patikrinimus gauto skundo pagrindu, nustatė grubių statybos pažeidimų, už kuriuos Lygumų ŽŪB gresia tūkstantinė bauda.
nuotrauka
2024-01-29 09:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) išleido naują elektroninį leidinį, kuriame aplinkos formavimo procesų dalyviai ras atsakymus į dažniausiai savivaldybių administracijų ir projektuotojų užduodamus klausimus, svarbiausias žinias ap...
nuotrauka
2024-01-26 07:27
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), reaguodama į gautą skundą, kad Šiaulių mieste galimai neteisėtai vykdomi statybos darbai, atliko patikrinimą ir nustatė pažeidimų, už kuriuos statytojai gali tekti sumokėti baudą nuo 1 200 Eur ik...
nuotrauka
2024-01-22 10:18
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neskundžiama nutartimi paliko iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2023 m. nutartį, kuria panaikintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2008 m. gegužę išduotas statybos leidimas (SLD), – statytojas statinius įpareigotas nugriauti.
nuotrauka
2024-01-17 09:47
Nuo sausio 17 dienos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pareigas pradeda eiti Albertas Stanislovaitis, laimėjęs konkursą šiai vadovaujančiai pozicijai.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka

INSTITA dalyvavo infrastruktūros projekte, kuris keičia sostinės nekilnojamojo turto vystymo kryptis ir mažina taršą

INSTITA įgyvendino dar vieną lietaus nuotekų kolektoriaus rekonstravimo ir lietaus nuotekų valymo įrenginių statybos projektą – vykdė II etapo darbus. Tai itin reikšminga veikla, kuri, užsak...