2022 gruodžio 6 d. antradienis, 10:01
Reklama  |  facebook

Statybos inspekcija. 6 dažniausiai gyventojų ir verslo užduodami klausimus apie teritorijų planavimą

2022-04-05 15:18
Teritorijų planavimas nėra vien tik institucijų, ministerijos, politikų, savivaldybės ar urbanistų galvosūkis. Kad šalyje teritorijos būtų vystomos darniai ir tvariai, labai svarbu į teritorijų planavimo procesus kuo anksčiau ir aktyviau įsitraukti gyventojams, bendruomenėms, verslo atstovams.
nuotrauka
Statybos inspekcijos iliustr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Sudėtingas teritorijų planavimo reglamentavimas lemia tai, kad dažnu atveju trūksta informacijos, kur ir kokiu būdu visuomenė gali prisidėti prie šių procesų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pateikia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie teritorijų planavimą ir paaiškina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys gali dalyvauti teritorijų planavime.

1) Kas yra teritorijų planavimas ir kam jis reikalingas? Teritorijų planavimas – procesas, apimantis žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą. Apibendrinus visai tai, kas išvardinta, galima būtų pasakyti, kad teritorijų planavimu siekiama darnaus ir tvaraus teritorijų vystymo.

Visuomenės įsitraukimas į teritorijų planavimo procesą yra itin svarbus, kadangi tai yra pagrindas visų šalių teisėtų interesų suderinimui ir darniam teritorijų vystymuisi. Statybos inspekcija ragina jungtis prie TPDRIS (www.tpdris.lt) ir susipažinti su planuojama veikla Jūsų mieste, gyvenamojoje vietovėje bei aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose teikiant pasiūlymus.

2) Kokie yra pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai?

Bendrasis planas – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai.

Detalusis planas – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas.

3) Kur galiu rasti informacijos apie kaimynystėje vykstančius teritorijų planavimo procesus (rengiamus teritorijų planavimo dokumentus)? Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta, kad teritorijų planavimas yra viešas procesas, kurio viešumą užtikrina planavimo organizatorius (dažniausiu atveju, savivaldybės administracijos direktorius).

Teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir viešai prieinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), o informacija apie rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūras nustatyta tvarka skelbiama planavimo organizatoriaus buveinėje, interneto svetainėje, seniūnijų skelbimo lentose. Parengtą teritorijų planavimo dokumentą planavimo organizatorius privalo pateikti susipažinti visuomenei paskelbdamas jį TPDRIS ir savo interneto svetainėje, pasibaigus supažindinimo laikotarpiui, jeigu numatyta teisės aktuose, suorganizuoti viešą svarstymą (susirinkimą), kurio metu privalo pristatyti parengto dokumento sprendinius visuomenei.

4) Kokiais būdais galiu pateikti planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento? Kiekvienas Lietuvos gyventojas teritorijų planavimo procese gali dalyvauti teikdamas pasiūlymus planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, tačiau tik iki šio dokumento sprendinių viešo svarstymo (susirinkimo) pabaigos. Pasiūlymai planavimo organizatoriui gali būti teikiami raštu, tiesiogiai per TPDRIS, o viešo svarstymo (susirinkimo) metu – ir žodžiu.

Pavyzdžiui, planuojant įsigyti būstą ar žemės sklypą, svarbu pasidomėti, kokia veikla planuojama teritorijų planavimo dokumentuose aplinkinėse teritorijose. Pastebėję, kad rengiamuose dokumentuose planuojama veikla neatitinka Jūsų lūkesčių ar yra netinkama planuojamai teritorijai, planavimo organizatoriui pateikite pasiūlymą raštu arba tiesiogiai per TPDRIS ir per 10 darbo dienų gaukite planavimo organizatoriaus atsakymą į jį. Netinkamą planavimo organizatoriaus atsakymą į pasiūlymą per 10 darbo dienų galite apskųsti Statybos inspekcijai.

5) Kur galėčiau susipažinti su teritorijų planavimo dokumentais ir pasižiūrėti jų sprendinius? Visi teritorijų planavimo dokumentai registruojami TPDR (www.tpdr.lt). TPDR kaupiami duomenys yra vieši, išskyrus įstatymų nustatytus apribojimus. Taigi suinteresuoti asmenys be jokio papildomo registravimosi gali peržiūrėti įregistruotus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (pagal dokumento pavadinimą, adresą arba turimus duomenis, susijusius su šio dokumento patvirtinimu) bei atlikti paiešką žemėlapyje (pagal adresą ar koordinates). Pasirinkus konkretų dominantį teritorijų planavimo dokumentą galima peržiūrėti planuojamą teritoriją (žemės sklype nustatytą galimą aukštingumą, užstatymo intensyvumo ir tankio rodiklius, užstatymo zonos išdėstymą ir kitus teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus). Išoriniame portale taip pat galima peržiūrėti duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų (Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Miškų kadastro, Kultūros paveldo objektus ir kt.).

6) Kokiu būdu yra vykdomos teritorijų planavimo dokumento keitimo ir koregavimo procedūros? Vykdant bet kurio teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą per TPDRIS, nuotoliniu būdu galima pateikti visus teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrinius dokumentus (sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programą, parengti ir išduoti teritorijų planavimo sąlygas, teikti kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus), taip pat teikti elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, gauti atsakymus į juos, viešinti planuojamos teritorijos ribas ir rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą iš TPDRIS galima automatiškai pateikti registruoti į TPDR. Per TPDRIS išorinį portalą galima peržiūrėti vykdomų teritorijų planavimo dokumentų procesų sąrašą arba atlikti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų paiešką žemėlapyje. Pasirinkus bet kurį rengiamą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą, planavimo organizatoriui nuotoliniu būdu galima pateikti pasiūlymus bei gauti komentarus ar atsakymus. Išoriniame portale yra galimybė peržiūrėti duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų.

Statybos inspekcija konsultuoja teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktų taikymo bei TPDR ir TPDRIS naudojimo klausimais.
Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2022-12-02 10:47
Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristato nuo 2022 m. gruodžio 1 d. įdiegtus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ...
nuotrauka
2022-12-01 11:40
KLAUSIMAS. Ką daryti nusipirkus žemės sklypą su namo projektu, kai statybą leidžiantis dokumentas (SLD) išduotas 2009-10-09? Ar galima pradėti statybą, t. y., ar SLD dar vis galioja, ar jį būtina perrašyti naujam savininkui?
nuotrauka
2022-12-01 09:25
Kiekvieno miesto puošmena – seni, praeitį menantys statiniai kultūros paveldo vietovėse. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena nusprendusiems ant tokių pastatų fasado įsirengti kondicionierių ar kitą inžinerinį įrenginį, kad š...
nuotrauka
2022-11-29 17:00
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) 2022-11-17 paskyrė 12 tūkst. eurų baudą UAB „Statybos investicija“, kuri V. Kavoliuko ir J. Matuso gatvėse Kaune, neturėdama statybą leidžiančių dokumentų (SLD) vykdė dešimties gyvenamųjų namų sta...
nuotrauka
2022-11-29 16:44
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) patikrino statybą leidžiančio dokumento (SLD) teisėtumą ir nustatė, kad projektuotojas UAB „Archestra“, pažeisdamas teisės aktus, suprojektavo, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija neteis...
nuotrauka
2022-11-24 11:45
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) laimėjo dar vieną bylą dėl valstybės patirtos žalos priteisimo iš buvusių Klaipėdos apskrities viršininko administracijos darbuotojų, dėl kurių netinkamai atliktų funkcijų Kuršių nerijos teritorij...
nuotrauka
2022-11-11 07:21
Neretai senesnės statybos daugiabučių namų išorinis vaizdas neatrodo patraukliai. Gyventojai, manydami, kad su savo nuosavybe galima elgtis pačių nuožiūra, nusprendžia patobulinti namą ir, pavyzdžiui, įstiklinti balkoną ar perdažyti jo išorę. Tačiau yra atvejų, kai net ir atliekant paprastąjį daugia...
nuotrauka
2022-10-26 14:39
KLAUSIMAS. Ar reikalingas leidimas, projektas, norint kaimo vietovėje, sodyboje, rekonstruoti namą ir padidinti jo plotą iki 80 kv. metrų?
nuotrauka
2022-10-25 10:43
Detaliojo plano keitimas visai suplanuotai teritorijai, į kurią patenka ir kiti žemės sklypai bei į procesą įtraukiami jų savininkai, – ilgai trunkanti procedūra. Tačiau žinotina, kad teisės aktai numato atvejų, kai detaliojo plano keisti neprivaloma, o proceso trukmė yra žymiai trumpesnė.
nuotrauka
2022-10-21 10:36
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja dėl statybos užbaigimo procedūros metu privalomų pateikti dokumentų, kuriais užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas.
nuotrauka
2022-10-13 09:55
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kada fiziniams asmenims privalu viešinti individualaus namo projektą bei kaip ši procedūra turi būti atliekama.
nuotrauka
2022-10-05 15:26
Pasitaiko atvejų, kai nekilnojamojo turto projektų plėtotojai, parengę projektus gyvenamiesiems vienbučiams pastatams, persigalvoja ir vietoj jų nusprendžia statyti trijų ir daugiau butų gyvenamuosius pastatus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statyb...
nuotrauka
2022-10-03 06:41
Daugiabučių namų gyventojai dažnai nusprendžia pertvarkyti erdves – išgriauti sienas tarp atskirų erdvių (kambarių). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kokiais atvejais griaunant sieną daugiabutyje reikalingas statybą leid...
nuotrauka
2022-09-21 07:01
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai sulaukia statytojų klausimų, ką privalu žinoti planuojant ir organizuojant statybos darbus, kieno prievolė ir kompetencija prižiūrėti statybos atitiktį statinio projektui ir kontroliuoti st...
nuotrauka
2022-09-20 06:54
KLAUSIMAS. Ar galima sumažinti namo, kuriam išduotas statybos leidimas, o namo energinio naudingumo klasė A+, plotą? Statytojas nori atsisakyti garažo ir sumažinti kambarių plotą. Ką daryti, kad liktų A+ klasė ir nereikėtų naujo statybų leidimo? Ar galima statyti su nukrypimais, o vėliau – keisti p...
nuotrauka
2022-09-15 06:28
Įsigaliojus Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimams, nuo 2022 m. rugsėjo 15 d. savivaldybių administracijos paraiškas dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (KPD) turės vieningai teikti...
nuotrauka
2022-09-10 06:24
Žemės sklypo savininkai šiltnamiui įprastai parenka kiek atokesnę vietą. Pastačius šiltnamį sklypo kampe, prie pat tvoros, esančios ant sklypo ribos, dažniausiai net nesusimąstoma, ar toje vietoje jis gali stovėti ir ar netrukdo kaimynui.
nuotrauka
2022-08-30 07:01
Laikinieji statiniai skirti naudoti konkretų laikotarpį. Įprastai jie statomi ilgesnį laiką trunkančiam renginiui, įvairių daiktų sandėliavimui, papildomoms dirbtuvėms įrengti ir pan. Tokių statinių statyba nėra dažna, todėl statytojai neretai nežino, kokias procedūras privalu atlikti baigus laikino...
nuotrauka
2022-08-24 06:31
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) paaiškino, ar gali būti vienas statytojas sklype, kuriame yra keli savininkai, bei kokie keliami reikalavimai statytojo teisei įgyvendinti.
nuotrauka
2022-08-18 09:01
Vilniaus miesto apylinkės teismas liepą nutraukė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (Statybos inspekcija) inicijuotą bylą dėl daugiabučio namo Vilniaus Gelvonų g. 1B („Gelvonų terasos“) išduoto statybą leidžiančio dokumento (SLD) galiojimo panaikinimo.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja