2022 liepos 3 d. sekmadienis, 9:06
Reklama  |  facebook

Statybos inspekcija. 6 dažniausiai gyventojų ir verslo užduodami klausimus apie teritorijų planavimą

2022-04-05 15:18
Teritorijų planavimas nėra vien tik institucijų, ministerijos, politikų, savivaldybės ar urbanistų galvosūkis. Kad šalyje teritorijos būtų vystomos darniai ir tvariai, labai svarbu į teritorijų planavimo procesus kuo anksčiau ir aktyviau įsitraukti gyventojams, bendruomenėms, verslo atstovams.
nuotrauka
Statybos inspekcijos iliustr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Sudėtingas teritorijų planavimo reglamentavimas lemia tai, kad dažnu atveju trūksta informacijos, kur ir kokiu būdu visuomenė gali prisidėti prie šių procesų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pateikia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie teritorijų planavimą ir paaiškina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys gali dalyvauti teritorijų planavime.

1) Kas yra teritorijų planavimas ir kam jis reikalingas? Teritorijų planavimas – procesas, apimantis žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą. Apibendrinus visai tai, kas išvardinta, galima būtų pasakyti, kad teritorijų planavimu siekiama darnaus ir tvaraus teritorijų vystymo.

Visuomenės įsitraukimas į teritorijų planavimo procesą yra itin svarbus, kadangi tai yra pagrindas visų šalių teisėtų interesų suderinimui ir darniam teritorijų vystymuisi. Statybos inspekcija ragina jungtis prie TPDRIS (www.tpdris.lt) ir susipažinti su planuojama veikla Jūsų mieste, gyvenamojoje vietovėje bei aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose teikiant pasiūlymus.

2) Kokie yra pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai?

Bendrasis planas – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai.

Detalusis planas – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas.

3) Kur galiu rasti informacijos apie kaimynystėje vykstančius teritorijų planavimo procesus (rengiamus teritorijų planavimo dokumentus)? Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta, kad teritorijų planavimas yra viešas procesas, kurio viešumą užtikrina planavimo organizatorius (dažniausiu atveju, savivaldybės administracijos direktorius).

Teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir viešai prieinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), o informacija apie rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūras nustatyta tvarka skelbiama planavimo organizatoriaus buveinėje, interneto svetainėje, seniūnijų skelbimo lentose. Parengtą teritorijų planavimo dokumentą planavimo organizatorius privalo pateikti susipažinti visuomenei paskelbdamas jį TPDRIS ir savo interneto svetainėje, pasibaigus supažindinimo laikotarpiui, jeigu numatyta teisės aktuose, suorganizuoti viešą svarstymą (susirinkimą), kurio metu privalo pristatyti parengto dokumento sprendinius visuomenei.

4) Kokiais būdais galiu pateikti planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento? Kiekvienas Lietuvos gyventojas teritorijų planavimo procese gali dalyvauti teikdamas pasiūlymus planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, tačiau tik iki šio dokumento sprendinių viešo svarstymo (susirinkimo) pabaigos. Pasiūlymai planavimo organizatoriui gali būti teikiami raštu, tiesiogiai per TPDRIS, o viešo svarstymo (susirinkimo) metu – ir žodžiu.

Pavyzdžiui, planuojant įsigyti būstą ar žemės sklypą, svarbu pasidomėti, kokia veikla planuojama teritorijų planavimo dokumentuose aplinkinėse teritorijose. Pastebėję, kad rengiamuose dokumentuose planuojama veikla neatitinka Jūsų lūkesčių ar yra netinkama planuojamai teritorijai, planavimo organizatoriui pateikite pasiūlymą raštu arba tiesiogiai per TPDRIS ir per 10 darbo dienų gaukite planavimo organizatoriaus atsakymą į jį. Netinkamą planavimo organizatoriaus atsakymą į pasiūlymą per 10 darbo dienų galite apskųsti Statybos inspekcijai.

5) Kur galėčiau susipažinti su teritorijų planavimo dokumentais ir pasižiūrėti jų sprendinius? Visi teritorijų planavimo dokumentai registruojami TPDR (www.tpdr.lt). TPDR kaupiami duomenys yra vieši, išskyrus įstatymų nustatytus apribojimus. Taigi suinteresuoti asmenys be jokio papildomo registravimosi gali peržiūrėti įregistruotus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (pagal dokumento pavadinimą, adresą arba turimus duomenis, susijusius su šio dokumento patvirtinimu) bei atlikti paiešką žemėlapyje (pagal adresą ar koordinates). Pasirinkus konkretų dominantį teritorijų planavimo dokumentą galima peržiūrėti planuojamą teritoriją (žemės sklype nustatytą galimą aukštingumą, užstatymo intensyvumo ir tankio rodiklius, užstatymo zonos išdėstymą ir kitus teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus). Išoriniame portale taip pat galima peržiūrėti duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų (Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Miškų kadastro, Kultūros paveldo objektus ir kt.).

6) Kokiu būdu yra vykdomos teritorijų planavimo dokumento keitimo ir koregavimo procedūros? Vykdant bet kurio teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą per TPDRIS, nuotoliniu būdu galima pateikti visus teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrinius dokumentus (sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programą, parengti ir išduoti teritorijų planavimo sąlygas, teikti kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus), taip pat teikti elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, gauti atsakymus į juos, viešinti planuojamos teritorijos ribas ir rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą iš TPDRIS galima automatiškai pateikti registruoti į TPDR. Per TPDRIS išorinį portalą galima peržiūrėti vykdomų teritorijų planavimo dokumentų procesų sąrašą arba atlikti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų paiešką žemėlapyje. Pasirinkus bet kurį rengiamą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą, planavimo organizatoriui nuotoliniu būdu galima pateikti pasiūlymus bei gauti komentarus ar atsakymus. Išoriniame portale yra galimybė peržiūrėti duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų.

Statybos inspekcija konsultuoja teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktų taikymo bei TPDR ir TPDRIS naudojimo klausimais.
Statybunaujienos.lt
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2022-06-30 09:31
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) nustačius savavališką statybą ir surašius privalomąjį nurodymą pašalinti jos padarinius, statytojas tam tikrais atvejais turi teisę savavališką statybą įteisinti. Statybos inspekcija informuoja,...
nuotrauka
2022-06-29 08:39
Statybos inspekcija paaiškino, kuriais atvejais, statant nedidelį vasarnamį (poilsio paskirties pastatą), reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
nuotrauka
2022-06-20 06:44
Neretai kyla klausimų dėl keliamų reikalavimų mėšlinių ir srutų kauptuvų statybai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kokiais atvejais reikalingi leidimai, norint įrengti organinių trąšų (mėšlo ir srutų) laikymui skirtą...
nuotrauka
2022-06-13 10:10
Kaip statyti kilnojamą namelį, ar reikia dokumentų? Statybos inspekcija paaiškino, į ką reikia atkreipti dėmesį.
nuotrauka
2022-06-10 09:02
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atliko neplaninį statinių statybos teisėtumo Monciškės gyvenvietėje, Palangoje, patikrinimą ir užfiksavo 4 savavališkos statybos atvejus.
nuotrauka
2022-05-26 09:10
Statybos inspekcija dar kartą primena, ką būtina padaryti, norint įstiklinti balkoną.
nuotrauka
2022-05-25 13:39
KLAUSIMAS. Kokie taikomi reikalavimai norint įsirengti šilumos siurblį patalpų šildymui palėpėje, negyvenamoje patalpoje daugiabučiame name, kuris įtrauktas į KPD saugomų pastatų sąrašą. Šilumos siurblys būtų montuojamas ant išorinės namo sienos.
nuotrauka
2022-05-25 07:34
Privačių žemės sklypų, vienkiemių, kaimo sodybų gyventojai dažnai nusprendžia įsirengti kelio užtvarą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kokių reikalavimų būtina laikytis, kokiais atvejais leidžiama jį įrengti, kur gyv...
nuotrauka
2022-05-13 07:51
Vilniaus apygardos teismas nusprendė dėl Statybos inspekcijos privalomojo nurodymo demontuoti mokyklos ir bendrabučio pastatų rekonstrukcijos metu Jeruzalės g. 25, Vilniuje, sumontuotas priešgaisrinių reikalavimų neatitinkančias fasado apdailos plokštes. Pažeidimai nustatyti dar 2017 m. atlikus stat...
nuotrauka
2022-04-29 11:10
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį į svarbiausią informaciją gyventojams ir statinio ekspertizės įmonėms, Nuo gegužės 1 d. prasideda reforma.
nuotrauka
2022-04-14 09:08
Dalis statybos užbaigimo dokumentų nuo gegužės 1 d. turės būti saugomi kaip elektroniniai dokumentai arba kaip skaitmeninės popierinių dokumentų kopijos. Siekiant, kad šie duomenys ir informacija būtų patikimai kaupiami ir atsekami visuose statinio gyvavimo ciklo etapuose, pasibaigus statybai juos p...
nuotrauka
2022-04-13 14:35
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atlikusi patikrinimą Vilniaus raj., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 33, nustatė savavališkai pradėto gamyklos paskirties pastato statybas. Savavališka statyba statytojui gali atsieiti iki ...
nuotrauka
2022-04-11 13:05,      papildyta 2022-04-13 07:00, Atsakymai į populiariausius klausimus
Nuo 2022 m. gegužės 1 d. dalis iki šiol Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vykdytų su statybos užbaigimu ir nebaigtos statybos tvirtinimu susijusių funkcijų perduodamos teikti atestuotiems statybos dalyviams – statinio (dalies) e...
nuotrauka
2022-04-08 07:59
Kovo 22 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas atliko reidą galimai savavališkoms statyboms išaiškinti. Dalies Kauno marių regioninio parko ir valstybės saugomos nekil...
nuotrauka
2022-03-31 15:19
KLAUSIMAS. Kaimynas pasistatė tvorą, kuri meta šešėlį ant šalia esančio sklypo, neatsiklausęs leidimo. Miesto teritorijoje esančios tvoros (be pamato) aukštis – 1,85 m, kiaurymių plotas – 7,41 %, ji pastatyta arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos ir meta šešėlį vakarų kryptimi. Ar galima teisiškai reikal...
nuotrauka
2022-03-28 12:41
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. dalis įstaigos iki šiol vykdytų su statybos užbaigimu susijusių funkcijų perduodamos teikti verslo įmonėms – statinio (dalies) ekspertizės rangovams.
nuotrauka
2022-03-24 07:56
Pasitaiko atvejų, kai jau gavusiems statybos leidimą (SLD) ir pradėjusiems statybos darbus statytojams prireikia tikslinti sprendinius, kurie statinio projekte nebuvo numatyti, pavyzdžiui, pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, statinio išorės matmenis ar statinio vietą žemės sklype. Valstyb...
nuotrauka
2022-03-14 15:41
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) skelbia, kad savavališkų statybų skaičius 2021 m. buvo 30 proc. mažesnis nei prieš dešimtmetį, tačiau ženkliai išaugo per kelerius pastaruosius metus. Skubančius pradėti statybos darbus be jiems b...
nuotrauka
2022-03-01 16:38
Didžiuosiuose miestuose daugėjant naujų daugiabučių gyvenamųjų namų statybų, gyventojams kyla klausimų, ar ne per arti vienas kito dygsta pastatai?
nuotrauka
2022-02-25 09:23
KLAUSIMAS. Viena komercinio pastato siena yra ant kaimynų žemės sklypo ribos. Šiltinant pastatą iš išorės, būtų peržengta kaimyninio sklypo riba. Ar galima ir kokiomis sąlygomis atlikti šiltinimo darbus, ar reikalingas kaimynų sutikimas? Ar kaimynas privalo duoti tokį sutikimą?

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja