2024 gegužės 28 d. antradienis, 19:58
Reklama  |  facebook

Statybos inspekcija: Druskininkuose savavališkai nugriauta valstybės saugoma vila

2023-07-14 09:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi patikrinimą, nustatė pažeidimus vykdant statybos darbus valstybės saugomame statinyje – viloje Druskininkuose. Statytojui surašyti savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas atstatyti (atkurti) vilą nekeičiant statinio išorės matmenų ir konstrukcijų į padėtį buvusią iki kapitalinio remonto.
nuotrauka
Statybos inspekcijos nuotr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
KPD (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos),
Kultūros ministerija, gavusi informaciją apie nugriautą valstybės saugomą vilą Druskininkuose, kreipėsi į Statybos inspekciją, prašydama įvertinti galimus statybos darbų pažeidimus. Atlikusi K. Dineikos g. Druskininkuose esančio vilos pastatų komplekso (Vila) patikrinimą, Statybos inspekcija nustatė, kad pastatas pilnai išrinktas-išardytas, t. y. išardytos visos pastato konstrukcijos (stogo konstrukcijos, sienos (rąstinės ir mūrinės), perdangos, kaminai, pamatai, priestato rūsys). Buvo nustatyta, kad pastato konstrukcijos iš statybvietės išgabentos.

Patikrinimo metu, rašoma Statybos inspekcijos pranešime, statytojas pateikė 2022 metais parengtą statinio projektą „Vilos pastato komplekso vilos K. Dineikos g., Druskininkuose, tvarkybos (remonto, restauravimo) projektas“ (Projektas), taip pat 2021-08-23 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus (tvarkybos leidimas).

Atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad atlikti kultūros paveldo statinio tvarkybos darbai neatitinka Projekto sprendinių: išardyti pamatai (Projekte buvo numatytas pamatų remontas, restauravimas), išardytas kaminas (Projekte – remontavimas), išardytas priestato silikatinių ir molio plytų mūras bei betoninių blokų rūsys su laiptais (Projekte šie ardymo darbai nenumatyti).

Statybos inspekcija 2023-05-08 surašė privalomąjį nurodymą KPD pagal kompetenciją pateikti išvadas. KPD informavo, kad 2016 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba yra nustačiusi Vilos vertingąsias savybes, viena iš jų – saugomas tūris.

Statybos inspekcija, išanalizavusi gautą informaciją ir dokumentus, nustatė, kad LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) 2023-06-26 pateiktas statytojo prašymas išduoti leidimą statinio kapitaliniam remontui (pridėtas statinio projektas „Administracinio pastato K. Dineikos g., Druskininkuose, paskirties keitimo į gyvenamosios (vieno buto) pastatą, kapitalinio remonto projektas“, kuriame numatyti statinio kapitalinio remonto darbai, taip pat pateikta 2022-12-14 projektavimo užduotis (t. y. statytojo užsakomi darbai)). Statybą leidžiantis dokumentas (SLD) neišduotas.

Pastato perrinkimas (išardymas ir vėl surinkimas tokių pačių matmenų) pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą, kai pastatas vėl surenkamas naudojant tas pačias (buvusias) laikančiąsias konstrukcijas, išlaikant buvusį jų išdėstymą, priskirtinas tvarkomiesiems paveldosaugos darbams. Jeigu išardyto statinio laikančiosios konstrukcijos, siekiant užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą, keičiamos naujomis (to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis) ir/ar keičiamas jų išdėstymas, nekeičiant statinio išorės matmenų, tokiems darbams taikytinos Statybos įstatymo nuostatos – darbai laikytini statybos darbais ir priskirtini statinio kapitaliniam remontui, kuriam buvo būtina gauti SLD, rašoma pranešime.

Atsižvelgdama į tai, Statybos inspekcija statytojui surašė savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą atstatyti (atkurti) vilą nekeičiant statinio išorės matmenų ir konstrukcijų į padėtį buvusią iki kapitalinio remonto, derinant atstatymo darbus su KPD. 
Statybunaujienos.ltStatybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2024-05-24 10:58
Planuojant tentinio angaro statybą dažnai abejojama kokiais atvejais toks objektas yra priskiriamas kilnojamajam daiktui, o kada jis klasifikuojamas kaip statinys. Ką svarbu žinoti jei norima tokį angarą pasistatyti žemės ūkio paskirties žemės sklype?
nuotrauka
2024-05-16 10:35
Trečiadienį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai UAB „Geovika" priklausančiame sklype nustatė, kad po žeme yra įrengtas pastatas, surašė faktinių duomenų patvirtinimo aktą, užfiksavo inžinerines kondicionavimo sistemas bei šviežiai žole uždengtas dangas.
nuotrauka
2024-05-13 12:02
Sodo nameliai dažnai naudojami kaip vasaros poilsiavietės, tačiau kartais žmonės priima sprendimą pakeisti šių pastatų paskirtį į gyvenamąjį. Šis procesas reikalauja kruopščiai apgalvotų veiksmų bei teisės aktų laikymosi. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministeri...
nuotrauka
2024-05-10 07:23
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atsako į dažnai gyventojų užduodamus klausimus: ar pirties statybai reikalingas leidimas bei projektas, ar pastačius pirtį reikia atlikti kažkokias užbaigimo procedūras ir registruoti Nekilnojamoj...
nuotrauka
2024-05-07 12:45
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) nustatė, kad savitarnos automobilių plovykla Ukmergės g. Vilniuje pastatyta pažeidžiant esminius projekto sprendinius, statybą leidžiantis dokumentas (SLD) išduotas neteisėtai.
nuotrauka
2024-04-30 17:10
Seimui pritarus Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimams, nuo 2024 m. gegužės 1 d.keičiasi statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros procesai, taip pat statybos dalyvių procedūrų atlikimo tvarka Lietuvos statybos leidim...
nuotrauka
2024-04-26 12:03
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), vykdydama dokumentų, įkeliamų į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ patikrinimą, nustatė galimai neteisėtą veiklą. Patikrini...
nuotrauka
2024-04-26 07:11
Nekilnojamojo turto įsigijimas – vienas svarbiausių žingsnių daugelio žmonių gyvenime. Naujakuriai ar jau įsikūrę gyventojai, norintys patogiai įsirengti naują ar perplanuoti seną būstą daugiabučiame name susiduria su įvairiausiais iššūkiais ir rizikomis, į kuriuos nederėtų numoti ranka. Deja, bet d...
nuotrauka
2024-04-16 09:52
Nenuostabu, kad apšvietimas tapo svarbiu aspektu ne tik funkcine, tačiau ir estetine prasme. Sumanius įnešti daugiau jaukumo, žaismingumo, pabrėžti išskirtines architektūros detales ar padidinti pastato vizualinį patrauklumą kyla klausimas: ar šviestuvų įrengimas ant pastato fasado (dekoratyviniam a...
nuotrauka
2024-03-25 09:26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi pranešimą dėl galimai neteisėtai atliktų statybos darbų, žemės sklype Sereikių k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav, atliko faktinių duomenų patikrinimą. Lentpjūvėje pertvarkyta stogo konstr...
nuotrauka
2024-03-22 14:54
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vaidmuo – užtikrinti, kad statytojų vykdomi statybos darbai būtų vykdomi teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų ir standartų, statiniai atitiktų projektinius sprendinius. Pasak inspektorių,...
nuotrauka
2024-03-22 10:05
Nors egzistuoja daugybė pirčių nuomos pasiūlymų, tačiau dažnai žemės sklypo savininkas susimąsto apie nenuginčijamą privalumą – nuosavą pirtį. Tuomet kyla klausimas – ar turimame žemės sklype pirties statyba yra galima, o jei planuojama pirtis bus statoma šalia vandens telkinio – kokiu atstumu ją ga...
nuotrauka
2024-03-19 09:57
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad siūlyti keisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius galima ir dėl sklypų, kurie nepriklauso pasiūlymo teikėjui, tačiau iki pasiūlymo pateikimo būtina raštu informuoti visų į ...
nuotrauka
2024-03-19 09:20
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi gyventojų pranešimą apie galimai savavališkas gyvenamųjų namų statybas Kauno rajono Vijūkų k., atliko neplaninį patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – vienam savininkui priklausančiuose sklyp...
nuotrauka
2024-03-12 13:58
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad reaguodama į visuomenės skundus dėl būsimo krematoriumo Panevėžio rajone statybos, atliko Panevėžio rajono savivaldybės mero potvarkio, kuriuo buvo pakeista žemės sklypo paskirtis ...
nuotrauka
2024-03-05 16:29
Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų sprendimu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) ieškinys buvo patenkintas visiškai. Panaikintos pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto sprendinių ir registravimas Lietu...
nuotrauka
2024-02-29 16:02
Įsivaizduokite: įsigijus naują būstą ar jame gyvenant ima ryškėti įvairūs statinio defektai, pavyzdžiui, nuo fasado pradeda byrėti tinkas, plytelės ar atsiveria plyšys. Tuomet statinys atrodo neestetiškai, abejonių ima kelti ir jo saugumas. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, pastebėjus pastato defek...
nuotrauka
2024-02-22 17:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi skundą, kad Švitrigailos g., Vilniuje, daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame kultūros paveldo vietovėje, galbūt neteisėtai vykdomi darbai, atliko patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – ...
nuotrauka
2024-02-20 11:56
Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) prašydamas įvertinti 2015 m. ir 2018 m. išduotų statybos leidimų (SLD), pažymos, deklaracijos dėl R. Žemaitaičio ir J. Im...
nuotrauka
2024-02-15 13:23
Nuo metų pradžios įsigaliojus valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiams Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pradėjo vykdyti žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja