2021 gegužės 14 d. penktadienis, 13:53
Reklama  |  facebook

Statybos inspekcija rengiasi nuo 2023 m. visiškai atsisakyti popierinių dokumentų

2021-03-12 13:58
Statybos inspekcija, siekdama žaliojo kurso tikslų, šiandien pasirengusi žengti dar vieną žingsnį – jau nuo 2023 metų įstaigoje planuojama visiškai atsisakyti popierinių dokumentų ir pereiti prie visų dokumentų tvarkymo elektroniniu būdu.
nuotrauka
Statybos inspekcijos / FB iliustr.


Minimos įmonės
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Teritorijų planavimo ir statybos srityse administracines paslaugas Statybos inspekcija nuotoliniu būdu teikia jau penkerius metus, šiose srityse veikiantys ūkio subjektai ir pandemijos akivaizdoje nesusidūrė su žymesniais veiklos stabdymais, o administracinės paslaugos klientams sėkmingai teiktos ir karantino sąlygomis. Sėkmingai ir su vidaus administravimo veiklos skaitmenizavimo išbandymais 2020 m. susitvarkiusi Statybos inspekcija, siekdama žaliojo kurso tikslų, šiandien pasirengusi žengti dar vieną žingsnį – jau nuo 2023 metų įstaigoje planuojama visiškai atsisakyti popierinių dokumentų ir pereiti prie visų dokumentų tvarkymo elektroniniu būdu.

Skaitmeninimas – kasdieninėje Statybos inspekcijos darbotvarkėje

Skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimo uždaviniai ir sprendimai jau senokai yra kasdienėje Statybos inspekcijos darbotvarkėje. Didindama veiklos efektyvumą, prisidėdama prie miškų išsaugojimo, taupydama valstybės biudžeto lėšas, mažindama korupcijos rizikas, o taip pat ir siekdama sudaryti patogesnes sąlygas gyventojams ir verslo subjektams naudotis teikiamomis paslaugomis, kaip rašoma pranešime, Statybos inspekcija jau dešimtmetį kryptingai siekia veiklos skaitmenizavimo ir duomenų atvėrimo.

Informacinių sistemų teritorijų planavimo ir statybos srityse vystymas sudarė galimybes 2020 m. net 96,63 proc. statybos ir teritorijų planavimo administracinių paslaugų suteikti nuotoliniu būdu. Platus informacinių technologijų panaudojimas kasdienėje veikloje, įdiegtos elektroninės paslaugos, inspektoriams sukurti automatinio užduočių skirstymo sprendimai ne tik sudarė sąlygas skaidresnei veiklai, sumažino korupcijos pasireiškimo rizikas, bet ir užtikrino gyventojams bei verslo subjektams net ir koronaviruso laikotarpiu gauti paslaugas statybos ir teritorijų planavimo srityse greitai, patogiai ir, svarbiausia, saugiai.

Elektroniniai nuotoliniu būdu išduodami teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktai, statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimo dokumentai, pažymos apie statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių leido išvengti teritorijų planavimo ir statybos procesų stabdymo, užkirto kelią prastovoms ir nedarbo augimui statybos srityje. Statybos inspekcija, kaip rašoma pranešime, sėkmingai įgyvendindama elektroninių paslaugų plėtros siekius yra tarp lyderių ne tik Aplinkos ministerijos sistemoje, bet ir apskritai visame viešajame sektoriuje.

Elektroniniai dokumentai pernai sudarė net 83 proc. visų įstaigos raštų

Sukūrus patogias elektronines paslaugas klientams, pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas ir Statybos inspekcijos vidaus administravimo veiklos skaitmenizavimui. Elektroniniai dokumentai 2020 m. sudarė net 83 proc. visų įstaigos siunčiamų ir vidaus elektroninių dokumentų. Visi įstaigos administraciniai sprendimai dėl statybos užbaigimo, teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo, kitų teritorijų planavimo ir statybos administracinių paslaugų suteikimo priimti nuotoliniu būdu informacinių sistemų priemonėmis.

Įgyvendinti skaitmenizavimo sprendimai, kaip rašoma pranešime, turėjo teigiamos įtakos ir didesniam Statybos inspekcijos veiklos efektyvumui: dokumentai derinami ir tvirtinami greičiau, jų rengimas ir pasirašymas nereikalauja tiesioginio darbuotojų kontakto, o veiklos tęstinumas, administracinių paslaugų teikimas užtikrinamas net ir karantino sąlygomis dirbant nuotoliniu būdu, sudarytos galimybės greitesniam reikiamos informacijos pasiekiamumui ir atsekamumui. Be to, veiklos procesų skaitmenizavimas užtikrina didesnę informacijos saugą ir efektyvesnį išteklių naudojimą, mažina popieriaus sąnaudas, taigi atliepia žaliojo kurso uždavinius ir tikslus.

Rengiasi išmaniam inspektavimui

Statybos inspekcijos atstovai pažymi, kad skaitmenizuoti veiklą skatina ne tik Europos Sąjungos skaitmeninimo politika ir žaliasis kursas, bet ir besikeičiantys asmenų, besinaudojančių Statybos inspekcijos paslaugomis, poreikiai ir galimybės – akivaizdžiai padaugėjo vartotojų, kurie svarbios informacijos statybos ir teritorijų planavimo klausimais ieško įstaigos interneto svetainėje, portaluose planuojustatyti.lt, TPDR, TPDRIS, Statybos inspekcijos paskyroje socialiniame tinkle Facebook, konsultuojasi interneto svetainėje įdiegta realaus laiko susirašinėjimo platforma, užklausas konsultacijoms teikia naudodamasi elektronine paklausimo forma. Inspekcijos atliktos gyventojų ir klientų nuomonės apklausos atskleidė, kad gerokai išaugo skaičius žmonių, teigiamai vertinančių galimybes naudotis informacinėmis sistemomis.

Pastarojo laikotarpio pasiekimai skatina siekti dar ambicingesnių tikslų, taigi naujas Statybos inspekcijos efektyvesnio išteklių naudojimo siekis – nuo 2023 m. tapti įstaiga, kurios veikloje popierius naudojamas tik išimtiniais atvejais t. y., kai popierinių dokumentų pateikimą imperatyviai reglamentuoja teisės aktai. Statybos inspekcija praneša planuojanti nuoseklų perėjimą prie išmaniojo inspektavimo, t. y. patikrinimų metu nuo 2022 m. nebebus naudojami popieriniai dokumentai, o inspektoriai patikrinimų rezultatus naudodamiesi kompiuterine technika fiksuos realiu laiku LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Tikrinant ūkio subjektų veiklą jau šiais metais bus pradėti naudoti ir kiti nauji sprendimai, pavyzdžiui, dronai, lazerinis skenavimas, fotogrametrija ir kt.

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad jau dabar atliekamų patikrinimų dokumentai, privalomieji nurodymai, savavališkos statybos aktai ir kiti su valstybine priežiūra susiję dokumentai formuojami informacinių sistemų priemonėmis ir tvirtinami elektroniniais parašais. Sistemose sukaupti duomenys apie statybos procesus būtini, kai reikia realiu laiku apskaičiuoti ūkio subjektų ir statybos darbų rizikingumą.

Statybos inspekcija primena el. nuorodas, kurios gali būti naudingos ieškant aktualios informacijos statybų, teritorijų planavimo klausimais:

-        teritorijų planavimo procesai: https://www.tpdris.lt/web/guest/teritoriju-planavimo-proceso-viesinimas;
-        SLD ir statybos procesai: https://planuojustatyti.lt/info-portal/elektronines-paslaugos 
-        patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai: http://www.tpdr.lt/lt_LT/e-paslaugos;
-        SLD privalomumas naujai statybai: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/416549?lang=lt;
-        SLD privalomumas konkrečioje teritorijoje (žemės sklype): https://www.geoportal.lt/geoportal/, https://www.regia.lt/lt/;
-        naudinga informacija: https://www.epaslaugos.lt/portal/search?query=statybos;
-        tiesioginės konsultacijos internetu dėl teisės aktų aktualių redakcijų nuorodų suteikiamos realaus laiko susirašinėjimo platformoje http://vtpsi.lrv.lt/tiesiogines-konsultacijos-internetu-del-teises-aktu-aktualiu-redakciju-nuorodu.
 
Konsultuotis statybų ir teritorijų planavimo klausimais asmenys kviečiami šiais būdais:
-        Statybos inspekcijos interneto svetainėje http://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/elektroninis-paklausimas;
-        socialiniame tinkle https://www.facebook.com/statybosinspekcija;
-        elektroniniu paštu info@vtpsi.lt;
-        bendrąja konsultavimo linija telefonu (8 5) 207 3333;
-        elektroninėje platformoje https://epilietis.lrv.lt/. 
 
Statybos inspekcija skundus ar prašymus ragina teikti šiomis priemonėmis:
-        elektroniniu paštu info@vtpsi.lt;
-        per pasitikėjimo liniją http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/598161?lang=lt;
-        per elektroninę platformą https://epilietis.lrv.lt/.
Statybunaujienos.lt
Žymės  Skaitmeninimas
Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka
2021-05-14 09:48
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija), vykdydama tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus, susiduria su atvejais, kai statytojas, pateikęs savivaldybės administracijai prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), dar neturėdamas SLD pradeda vykdyti...
nuotrauka
2021-05-06 08:52
Daugeliui gyventojų gerai žinoma situacija, kai ryte skubama į darbus, ugdymo įstaigas, o prie vonios kambario išsirikiuoja namiškių eilė. Papildomos vonios (tualeto) kambario įrengimas gali tapti puikiu sprendimu, leisiančiu sutaupyti laiko, nervų ir galbūt padėsiančiu išvengti nemalonių (nepatogių...
nuotrauka
2021-04-30 09:47
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (Statybos inspekcija) neretai teiraujamasi, kaip atskirti, ar planuojamas remontas vadintinas paprastuoju ar kapitaliniu remontu? O gal tai statinio rekonstrukcija? Greta šių klausimų pateikiamas ir vienas iš svarbiausių statytojus dominančių ...
nuotrauka
2021-04-21 09:24
Apleisti ar nebaigti statyti statiniai gali tapti susibūrimo vietomis, keliančiomis pavojų asmenims, vaikščiojantiems statybvietėse ar netoli jų. Kadangi apleistos statybvietės ir statiniai kelia pavojų gyventojams, Statybos inspekcija primena, kur reikėtų kreiptis pastebėjus tokius statinius bei ka...
nuotrauka
2021-04-07 12:07
Nemažai gyventojų savo būstuose pasirenka naudoti saulės elektrinės energiją. Nekilnojamojo turto savininkams, nusprendusiems pasirinkti saulės energiją, pirmiausia aktualu žinoti, ar šis energijos šaltinis priskirtinas prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir ar su saulės elektrinėmis galima pasi...
nuotrauka
2021-04-06 07:28
Siekdama didinti visuomenės įsitraukimą į aplinkos formavimo procesus bei gyventojams sudaryti palankesnes galimybes ginti teises gyventi sveikatai ir gerovei tinkamoje aplinkoje, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir st...
nuotrauka
2021-03-31 16:29
Būsto pirkimas – viena didžiausių gyvenimo investicijų. Todėl prieš priimant galutinį sprendimą įsigyti patalpą (butą) naujai pastatytame ar dar nebaigtame statyti pastate, būtina atidžiai ir rūpestingai įvertinti visas su pirkiniu susijusias sąlygas.
nuotrauka
2021-03-24 12:03
Statytojai, parduodami nebaigtą statyti namą (70–80 proc. baigtumas), būsimų savininkų dažnai neinformuoja, kokius kelius dar teks nueiti, norint užbaigti tokio pastato statybą, ir klaidingai nurodo, kad liko „tik“ pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą.
nuotrauka
2021-03-18 09:17
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį, kad jos pateiktų privalomųjų nurodymų šalinti neteisėtos statybos padarinius, kurie yra vykdomieji dokumentai, nevykdymas gali sukelti pasekmių.
nuotrauka
2021-03-18 08:40
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia, norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirmiausia pastatyti, o po to įteisinti?
nuotrauka
2021-03-10 09:59
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) teikia atsakymus į svarbiausius klausimus, susijusius su eksploatuojamų statinių priežiūra.
nuotrauka
2021-03-09 09:09
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija), gavusi pranešimų apie savavališkas statybas ar kitus statybos pažeidimus, organizuoja neplaninius patikrinimus, taip užkirsdama kelią neleistinoms statyboms ir galbūt net skaudžioms nelaimėms.
nuotrauka
2021-03-05 11:21
Įsigijusiems naują būstą ar nusprendusiems perplanuoti esamą, norintiems didesnės ir šviesesnės erdvės bei kuo mažiau nenaudingo ploto, neretai iškyla poreikis išgriauti patalpas skiriančias sienas.
nuotrauka
2021-02-26 07:33
KLAUSIMAS. Kokių dokumentų reikia norint 34 kv. m sodo namelį padidinti iki 80 kv. metrų? Ar galima pirma pastatyti, tik tada įteisinti?
nuotrauka
2021-02-24 11:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad pagal statybos procesą reglamentuojančius LR teisės aktus, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau – IGG) tyrimai yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dal...
nuotrauka
2021-02-24 08:24
KLAUSIMAS. Mieste esančiame namų valdos sklype jo savininkai žada statyti karkasinį vieno aukšto namą – 50 kv. m, kuriame gyventų vasarą. Kokie reikalavimai taikomi tokio namo statybai, ar reikia statybų techninės priežiūros specialisto? Ar namas turi atitikti A++ reikalavimus?
nuotrauka
2021-02-22 15:41
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas sodo namelio rekonstrukcijai, kai jį pertvarkant atliekamos tik minimalios pataisos?
nuotrauka
2021-02-11 11:08
Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti saugius, darnius, teisėtus statybos procesus, patikrino deklaracijų apie statybos užbaigimą, kurios nėra tvirtinamos Statybos inspekcijoje, teisėtumą ir, nustačiusi grubių atestuoto ekspertizės vadovo pažeidimų bei galimą dokumentų klastojimą, kreipėsi į vals...
nuotrauka
2021-02-04 15:14
Vienas iš svarbiausių statybos projekto sėkmės garantų – teisingai nustatyta planuojamo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategorija. Kad planuojamo pastato statybos procesas būtų sėkmingas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, koks konkrečiai projektas turi būti parengtas ir kokie reikalavimai bus...
nuotrauka
2021-02-02 15:19
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia gyventojų dėmesį, kad į pastebėtus ant stogų bei balkonų, pavėsinių, sandėliukų, garažų, šiltnamių bei kitų statinių susidariusius gausius sniego patalus nereikėtų numoti ranka, o pasteb...

Statybunaujienos.lt » Statybos inspekcija informuoja

nuotrauka

Stotelėse saugesnė judėjimo galimybė riboto judumo asmenims

Riboto judumo asmenys dėl įvairiausių priežasčių vis dar susiduria su jų poreikiams nepritaikyta aplinka. Viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių – nepritaikyti viešojo susisiekimo stotel...