2024 balandžio 18 d. ketvirtadienis, 19:40
Reklama  |  facebook

Advokato patarimai: ką daryti Rangovui, jeigu Užsakovas nepagrįstai nepasirašo atliktų darbų akto? Video

2024-02-22 08:04
Advokatų kontora STRATEGUM dažnai susiduria su tokia Rangovo problema, todėl dalinasi bendra konsultacija, kurią parengė advokatė Giedrė Kačinskienė. Ekspertė apžvelgė esminę atliktų darbų akto reikšmę, skirtumus tarp Tarpinio ir Baigiamojo atliktų darbų akto, ir atsakė į klausimą, ką daryti Rangovui, jeigu Užsakovas nepagrįstai atsisako pasirašyti atliktų darbų aktą. G. Kačinskienė taip pat gilinosi į vienašalį atliktų darbų perdavimą: kada Rangovas tai gali padaryti ir kaip tai padaryti teisingai?
nuotrauka
Advokatė Giedrė Kačinskienė, STRATEGUM nuotr.


Minimos įmonės
Strategum, advokatų profesinė bendrija,

Atliktų darbų akto reikšmė

Įstatyme numatyta, kad Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą.

Sutartyje gali būti (rekomenduojama) numatytas terminas – per kiek laiko nuo atliktų darbų akto pateikimo Užsakovas turi priimti atliktus darbus.

Atliktų darbų akto sudarymas yra svarbus Rangovui dėl šių esminių priežasčių:

1. Atliktų darbų akte fiksuojami atliktų darbų kiekiai bei kokybė.

Įstatyme (LR CK) numatyta, kad Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau.

2. Atliktų darbų akte fiksuojama darbų atlikimo data:

Rangovas yra atsakingas už statybos darbų terminų laikimąsi, todėl jam svarbu pateikti atliktų darbų aktą bei jį sudaryti Sutartyje bei darbų atlikimo grafike numatytais terminais.

Rekomenduojama atliktų darbų aktą pateikti Užsakovui ir raštu, t.y. elektroninio ryšio priemonėmis, Rangos sutartyje numatytais Užsakovo kontaktais (kad Rangovas turėtų įrodymus kada atliktų darbų aktas pateiktas Užsakovui kviečiant jį organizuoti darbų priėmimo – perdavimo procedūrą).

3. Rangovas turi teisę, o Užsakovas privalo atsiskaityti tik tada, kai atlikti darbai yra priimti – perduoti.

Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo vykdyti savo prievolę atsiskaityti už atliktus darbus tik tuomet, kai darbai yra atlikti ir perduoti atliktų darbų aktu. Taigi PVM sąskaita faktūra turėtų būti pateikta po darbų priėmimo - perdavimo akto sudarymo.

4. Atliktų darbų akto sudarymas reiškia atsitiktinio darbų žuvimo rizikos bei nuosavybės į darbų rezultatą perėjimą Užsakovui.
Užsakovui, iš anksto priėmusiam atskiro darbų etapo rezultatą, pereina šio rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl rangovo kaltės. Pavyzdžiui, jeigu objekte kilo gaisras ir atliktus darbus Rangovas jau buvo perdavęs Užsakovui, tai Rangovas neturės pareigos kompensuoti prarastą darbų rezultatą ar atkurt juos savo sąskaita ir atvirkščiai, jeigu Rangovo atlikti darbai nebuvo perduoti Užsakovui, atsitiktinė darbų rezultato žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui.

Nuosavybės teisė į darbų rezultatą pereina Užsakovui nuo darbų perdavimo momento, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

Tarpinis ir Baigiamasis atliktų darbų aktas

Nei Tarpinio, nei Baigiamojo atliktų darbų akto įstatymai nenumato, todėl jeigu Rangos sutartyje nėra numatyti tarpiniai ir/ar baigiamieji atliktų darbų aktai, tai Rangovo pateiktas aktas turi tokią reikšmę, kaip nurodyta aukščiau (ir kaip numatyta LR CK).

Asociatyvi nuotr.
(Freepik)

Visgi jeigu Rangos sutartyje numatyta, kad atlikti darbai bus perduodami tarpiniais atliktų darbų aktais, dažniausiai jie turi ir sutartyje numatytą reikšmę – t.y. sudaromi tik atsiskaitymo tikslais. Galutinai darbai tokiu atveju priimami – perduodami tik pabaigus atlikti visus darbus pagal Rangos sutartį ir pasirašant baigiamąjį atliktų darbų aktą.

Ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad Rangovui perdavus atliktų darbų dalį tarpiniu atliktų darbų aktu, Užsakovui išlieka teisė reikšti pretenzijas Rangovui dėl atliktų darbų kokybės, kiekio, kurie buvo perduoti tarpiniu atliktų darbų aktu ir po tokio akto pasirašymo. Taip pat tai reiškia, kad Rangovui tenka atsitiktinė darbų rezultato žuvimo ar sugadinimo rizika iki Baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo. Garantinis terminas paprastai taip pat pradedamas skaičiuoti nuo Baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo pagal Rangos sutartį. Taigi tarpinių aktų sudarymas yra naudingesnis Užsakovui. Kadangi šias sąlygas numato Rangos sutartis, Rangovui rekomenduojama susitarti ir Rangos sutartyje numatyti kompromisinį variantą, pavyzdžiui, Rangos sutartyje numatyti, kad tarpiniuose atliktų darbų aktuose bus fiksuojami akivaizdūs darbų kokybės trūkumai (jeigu tokie būtų), dėl kurių pretenzijos vėliau negali būti reiškiamos, taip pat numatyti, kad nuo tarpinio atliktų darbų akto sudarymo atsitiktinio žuvimo bei darbų rezultato sugadinimo rizika pereina Užsakovui ir pan.

Ką daryti Rangovui, jeigu Užsakovas nepagrįstai atsisako pasirašyti atliktų darbų aktą?

Atsakymas – perduoti atliktus darbus vienašališkai.

Pirmiausia reikia paminėti, kad esminė Užsakovo pareiga yra priimti Rangovo laiku ir tinkamai atliktus darbus. LR CK yra įtvirtinti tik keli išimtiniai atvejai, kada Užsakovas turi teisę atsiskaityti priimti atliktus darbus, tai yra:
1. 1.LR CK 6.652 str. 4 d. (jeigu Rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas Užsakovui prarado prasmę)
2. LR CK 6.694 str. 5 d. (jeigu prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai ir jų rezultatai yra neigiami) ir
3. LR CK 6.694 str. 6 d. (jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti).
Visais kitais atvejais Užsakovas privalo priimti Rangovo atliktus darbus su išlygomis (jeigu dalis darbų atlikta nekokybiškai) ar be jų.

Vienašalis atliktų darbų aktas

Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigos priimti Rangovo tinkamai atliktus darbus – įstatyme numatytas Rangovo teisių gynybos būdas – darbų perdavimas vienašališkai.

Civiliniame kodekse numatyta, kad „Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai.”

Vienašalio atliktų darbų akto sudarymas ir pateikimas

Praktiniai Rangovo žingsniai yra tokie:
1. Pateikiami atliktų darbų aktai Užsakovui ir kviečiama priimti atliktus darbus;
2. Jeigu Užsakovas nereaguoja arba be priežasties (arba nurodydamas nepagrįstą priežastį) atsisako priimti atliktus darbus – Rangovas, suėjus sutartyje numatytam terminui darbų priėmimo – perdavimo procesui (arba jeigu sutartyje nenumatyta – protingam terminui) – pateikia pranešimą Užsakovui – kad nurodyti darbai perduodami vienašališkai ir prideda vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus. Pranešimo forma pridedama (būtina pritaikyti individualiai situacijai).
3. Pateikus tokį pranešimą su vienašališkai pasirašytu atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu laikoma, kad darbai yra perduoti Užsakovui. Vienašalis atliktų darbų aktas turi tokią pačią juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių.

Svarbu! Rangovas, nepateikęs atliktų darbų aktų Užsakovui, t.y. neinicijavęs standartinės darbų priėmimo – perdavimo procedūros, neturi teisės iš karto perduoti atliktus darbus Užsakovui vienašališkai. 

Informaciją parengė
Statybos rangos advokatų profesinė bendrija STRATEGUM,
advokatė Giedrė Kačinskienė,
www.strategum.lt
Statybunaujienos.lt

STRATEGUM. ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS. Ką daryti Rangovui, jeigu Užsakovas nepagrįstai atsisako pasirašyti
Aktualijos

nuotrauka
2024-04-18 15:01
KTU mokslininkai ir verslo atstovai sako, kad ieškant konkurencinio pranašumo ekonominėje erdvėje, padėti gali verslo skaitmenizavimas – vienas prioritetinių Pramonės 4.0 tikslų. Tuo tarpu skaitmenizacijai diegti ir palaikyti jau reikalingi naujos kartos specialistai.
nuotrauka
2024-04-18 14:49
Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos situacija – bene daugiausiai diskusijų pastaruoju metu viešojoje erdvėje kelianti tema. Laukiama jos atsigavimo požymių, netyla kalbos apie būstų kainas, aptariami nauji reikalavimai statytojams. Tačiau kaip mūsų šalį ir jos sąlygas statybų vystymui mato čia jau n...
nuotrauka
2024-04-18 13:10
Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) atstovai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų mokymų metu pristatė Lietuvos bendrojo plano sprendinius, gerąją savivaldybių ir miestų bendrųjų planų rengimo praktiką, diskutavo apie ekstensyvios miestų plėtros keliamus...
nuotrauka
2024-04-18 10:42
Išrinktas architektūrinio konkurso nugalėtojas Pavilnio bibliotekos ir aplink ją esančios teritorijos prikėlimui naujam gyvenimui. Avarinės būklės biblioteka bus rekonstruojama – joje įsikurs bendruomenės namai, edukacijų erdvės, vaikų kambarys, skaitykla. Kartu čia įsikurs ir Naujosios Vilnios seni...
nuotrauka
2024-04-18 10:17
Šį pavasarį Turto banko aukcione Klaipėdos ir Kauno rajonuose parduoti ilgą laiką nenaudoti pastatai virs senelių ir socialinio užimtumo namais. Taip nusprendė pastatus įsigiję pirkėjai, kurie pažymi, kad Lietuvoje trūksta patalpų, kuriose būtų teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos. Abu pirkėjai...
nuotrauka
2024-04-18 09:52
Ryškiomis spalvomis pleškančios gėlės – vienas iš gražiausių ir pigiausių namų akcentų. Tai, kad šiemet daug namų balkonų, terasų ir sodų pražys įvairiais žiedais, rodo ir gėlių, sėklų pardavimo skaičiai, sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Tiesa, planuojant jomis dekoru...
nuotrauka
2024-04-18 08:42
Klaipėdoje pirmą kartą įvyko tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Statybininkas 2024“. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre būsimieji statybininkai iš 7 mokyklų rungėsi mūrydami, apšiltindami ir tinkuodami sienas. Tačiau konkursas pateikė pamokų ir verslui, ir profesinio rengimo į...
nuotrauka
2024-04-17 16:32
Didelę infrastruktūros pastatų statybos ir kultūros paveldo objektų atnaujinimo patirtį Baltijos šalyse turinti Lietuvos statybos bendrovė „HSC Baltic" pasirašė ilgalaikės nuomos sutartį su „Baltic Horizon" valdomais „Meraki" verslo namais.
nuotrauka
2024-04-17 14:26
Vilniaus paukštyno akcininkai patvirtino investicijų į poveikio aplinkai mažinimą planą. Šiam planui įgyvendinti įmonė skirs 852 tūkst. eurų. Skaičiuojama, kad įgyvendinus numatytas priemones Vilniaus rajone, Rudaminoje, veikiančiuose bendrovės objektuose kvapų sklaida gali mažėti 40 proc.
nuotrauka
2024-04-17 10:48
Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba penktąjį kartą kviečia organizacijas dalyvauti konkurse – pristatyti savo pasiektus rezultatus šių metų efektyviausių viešųjų pirkimų rinkimuose.
nuotrauka
2024-04-17 10:11
Šiandien aukščiausiame Lietuvos statinyje – Vilniaus televizijos bokšte – surengtos bokšto viršutinės taurės naujų erdvių rekonstrukcijos pabaigtuvės. Pabaigus šį darbų etapą, lankytojams atveriamos naujos erdvės, kuriose jų laukia naujos paslaugos bei pramogos.
nuotrauka
2024-04-17 09:35
Turto bankas paskelbė pastato Vilniuje, Gedimino pr. 38, rangos ir projektavimo darbų viešąjį pirkimą. Pastatą ketinama iš esmės atnaujinti per dvejus su puse metų. Projekto įgyvendinimui jau gauta beveik 10 mln. eurų Aplinkos projektų valdymo agentūros parama.
nuotrauka
2024-04-17 08:53
Tai, apie ką kažkada svajojo vien rašytojai fantastai, tampa realybe. Dirbtinis intelektas milžinišku greičiu keičia mūsų gyvenimus – ne vien laisvalaikį ir pramogas, bet ir darbinę veiklą. Bendrovės „Emplonet" IT atrankų padalinio vadovė, dirbtinio intelekto personalo sprendimuose ekspertė Ieva Kil...
nuotrauka
2024-04-17 08:35
Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu siekiant turtinės naudos, disponavimu suklastotu dokumentu bei sukčiavimu pareikšti buvusiam Vilni...
nuotrauka
2024-04-17 08:01
Antradienį pasirašytas Lietuvos institucijų ir Vokietijos gynybos pramonės įmonės „Rheinmetall“ ketinimo protokolas dėl amunicijos gamyklos Lietuvoje statybų. Dokumentą, rodantį Lietuvos pasirengimą stiprinti savo ir regiono saugumą bei glaudžią partnerystę su Vokietija, pasirašė ekonomikos ir inova...
nuotrauka
2024-04-17 07:28
Užsienio kapitalo įmonė LAYHER BALTIC, kuri tiekia į rinką pastolių sistemas, Ukrainoje įkūrė antrinę įmonę. Karo sąlygomis gyvenančioje šalyje jau antrus metus veikianti įmonė planuoja plėtrą: iki metų pabaigos atidarys dar 2 pastolių sandėlius ir planuoja 10 mln. eurų apyvartą.
nuotrauka
2024-04-16 18:41
Panevėžio Beržų progimnazijos stadione šiuo metu įrengiamas pripučiamas futbolo maniežas. Minėtos progimnazijos teritorijoje jau darbuojasi statybininkai – modernizuojama futbolo aikštė, netrukus prasidės komunikacijų įrengimo darbai.
nuotrauka
2024-04-16 18:33
Balandžio 22d. startuoja kvietimas savivaldybių administracijoms teikti paraiškas suprojektuoti, suformuoti ir užregistruoti miestų miškų sklypus Nekilnojamojo turto registre. 2024 m. šiai priemonei įgyvendinti bus skiriama apie 47 tūkst. eur.
nuotrauka
2024-04-16 18:27
Žemės gelmėse slypi neišnaudotas potencialas, kurį galima paversti energijos šaltiniu. Bendradarbiaujant su tarptautinėmis įmonėmis, KTU „M-Lab“ įsikūręs „Geoenergy Lab“ paramos būdu gavo beveik 3 mln. eurų vertės programinę įrangą, leidžiančią efektyviai modeliuoti žemės gelmių reiškinius. Tai svar...
nuotrauka
2024-04-16 12:47
Aplinkos ministerija parengė Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pataisas, leisiančias į statybų planavimo procedūras įtraukti ir visuomenės atstovus.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos