2024 birželio 14 d. penktadienis, 5:38
Reklama  |  facebook

Iškastiniu kietuoju kuru šildytis bus draudžiama didžiuosiuose miestuose ir kurortuose

2024-05-17 06:35
Seimas priėmė Aplinkos apsaugos įstatymo, Aplinkos oro apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kurios padės spręsti lokalias taršos problemas gyvenamosiose vietovėse ir sustiprins savivaldybių galias įgyvendinant funkcijas aplinkos apsaugos srityje.
nuotrauka
Aplinkos ministerijos nuotr.


Minimos įmonės
Valstybės kontrolė,
Įstatymų pakeitimais visoms šalies savivaldybėms suteikta ne tik teisė, bet ir pareiga imtis oro taršos mažinimo iniciatyvų, ten, kur tarša didžiausia, riboti arba drausti taršių kuro rūšių naudojimą.

Naujais Aplinkos oro apsaugos įstatymo pakeitimais nuo 2026 m. gegužės 1 d. miestuose, kuriuose gyventojų skaičius yra 50 tūkst. ar didesnis – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, ir kurorto statusą turinčiuose miestuose – Druskininkuose, Neringoje, Palangoje, Birštone, bus draudžiama deginti kietąjį iškastinį kurą – akmens anglis, lignitą, durpes, išskyrus atvejus, kai toks kuras deginamas pramoninėse krosnyse.

Savivaldybėms suteikta teisė apriboti arba uždrausti naudoti taršias kuro rūšis savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje, kai aplinkos oro užterštumas azoto oksidu ar kietosiomis dalelėmis KD2,5 viršija Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą lygį.

Planuodama priimti sprendimą riboti taršią kuro rūšį, savivaldybė privalės suteikti pakankamą laikotarpį – ne mažiau nei vienus metus, ar finansines paskatas gyventojams, kad jie galėtų pasiruošti ir prisitaikyti prie numatomo draudimo.

Išplėstas subjektų, vykdančių aplinkos apsaugos kontrolę, ratas numatant, kad vietos savivaldos lygmeniu, kai tai numatyta specialiuosiuose teisės aktuose, aplinkos apsaugos kontrolę atlieka savivaldybių institucijos. Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos įstatymo, Aplinkos oro įstatymo pakeitimus, savivaldybėms įtvirtinta pareiga užtikrinti jų nustatytų griežtesnių už valstybinius aplinkos apsaugos normatyvų, taip pat draudimo deginti kietąjį iškastinį kurą bei atliekas buitiniuose taršos šaltiniuose laikymosi kontrolę. Savivaldybių administracijų tarnautojams, siekiant užtikrinti efektyvų aplinkos apsaugos kontrolės vykdymą suteikta teisė patekti (įeiti, įvažiuoti) į privačias teritorijas ir jose esančius objektus (statinius, įrenginius, patalpas ir kt.).

Administracinių nusižengimų kodekse įteisinta administracinė atsakomybė už savivaldybės institucijų priimtų aplinkos apsaugos normatyvų, sprendimų savivaldybės teritorijoje apriboti arba uždrausti naudoti vieną ar daugiau kuro rūšių ir draudimo deginti kietąjį iškastinį kurą buitiniuose aplinkos oro taršos šaltiniuose pažeidimus. Nagrinėti šiuos administracinius nusižengimus suteikta teisė savivaldybių administracijų valstybės tarnautojams.

Savivaldybių tarybos organizuos patikrą, ar asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas ar eksploatuojantys individualiųjų nuotekų valymo įrenginius, vykdo šių įrenginių priežiūrą nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos apraše ir nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente nustatyta tvarka. Taip pat savivaldybėms suteikta teisė vykdyti neteisėto atliekų deginimo buitiniuose taršos šaltiniuose kontrolę.

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas, aiškiau reglamentuojamas valstybės ir savivaldybių lygmens aplinkos oro monitoringas. Savivaldybės lygmeniu turi būti siekiama matuoti arba kitais būdais vertinti oro kokybę gyvenamosiose vietovėse, nustatyti taršiausias tos vietovės dalis, informuoti apie ją vietos gyventojus, nustatyti ūkio subjektus, kurie daro reikšmingą poveikį vietos oro kokybei ir vietos lygiu imtis veiksmų oro kokybei gerinti.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas gyventojams prisitaikyti prie numatyto kietojo iškastinio kuro deginimo draudimo ir toliau bus teikiamos kompensacijos pasikeisti taršius šildymo įrenginius. Iki 2030 m. naudojantis ES struktūriniais fondais numatoma skirti 7,44 mln. eurų subsidijų iškastinį kurą naudojančių katilų pakeitimui.

Tikimasi, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime, kad įstatymų pakeitimai leis sumažinti į aplinkos orą išmetamų sveikatai kenksmingų teršalų kiekį, prisidės prie aplinkos oro kokybės gerinimo. Deginant kietąjį iškastinį kurą į aplinkos orą išmetamas didesnis kiekis azoto oksidų, sunkiųjų metalų, patvariųjų organinių teršalų, sieros dioksido, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti su kietuoju biokuru.

Sumažinus į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, bus galima greičiau įgyvendinti Lietuvos oro taršos mažinimo įsipareigojimus. Kietojo iškastinio kuro deginimo atsisakymas ir savivaldybių galių išplėtimas spręsti vietines oro taršos problemas taip pat reikšmingas užtikrinant numatytas sugriežtinti aplinkos oro kokybės normas, kurios pateiktos Europos Komisijos pasiūlyme dėl naujos oro kokybės direktyvos. 
Statybunaujienos.ltAplinka

nuotrauka
2024-06-13 10:55
Nuo š. m. sausio pradėjusioje veikti Aplinkos ministerijos sukurtoje Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS) jau yra užsiregistravę daugiau nei 1 tūkst. vartotojų: apie 550 organizacijų atstovų ir panašus skaičius privačių asmenų, turinčių individualius nuotekų tvarkymo įrenginius.
nuotrauka
2024-06-07 09:36
Vasaros sezono daugelis neįsivaizduoja be šašlikų ar kitų ant grotelių kepamų patiekalų. Kokias galimybes mėgautis ant grotelių kepamais patiekalais turi daugiabučių namų gyventojai pasakoja daugiabučių priežiūra ir administravimu užsiimančios „Civinity Namai“ atstovas Arūnas Armanavičius.
nuotrauka
2024-06-06 09:30
„Vilniaus duona" pradėjo įgyvendinti šilumogrąžos sistemos projektą Panevėžio kepykloje. Duonos gamybos metu susidaranti energija, anksčiau leidžiama per kaminus vėjais, virs nauda: šildys karštą vandenį ir patalpas. Taip bus taupoma šilumos reikmėms skirta energija ir mažinama CO2 emisija. Į projek...
nuotrauka
2024-06-05 14:00
Aplinkos ministerija trečiadienį Prezidentūroje įteikė apdovanojimus žaliausiai Lietuvos savivaldybei. Šiemet ja tapo Panevėžio miesto savivaldybė. Taip pat apdovanota Jurbarko rajono savivaldybė. Ji per metus padarė didžiausią pažangą ir reitinge pakilo per 34 pozicijas, lyginant su 2023 m. rezulta...
nuotrauka
2024-06-05 11:05
Pasvalio rajone veikianti bioetanolio ir biodujų gamintoja „Kurana“ įrengs gamyklą, kurioje iš maisto ar pašarų tiekimo grandinėje netinkamų naudoti pramoninių atliekų, pavyzdžiui, krakmolo suspensijos atliekų bei maisto atliekų, bus gaminamas antros kartos bioetanolis. Gamykla turėtų pradėti veikti...
nuotrauka
2024-06-05 09:49
Vilniaus paukštyną pasiekė dar pernai gruodį įsigyta mobilioji oro taršos ir kvapų stebėjimo stotis, į kurią investuota daugiau kaip 30 tūkst. eurų. Stotis šiuo metu įrengiama ir testuojama. Planuojama, kad ji įmonės teritorijoje visa apimtimi veikti pradės liepą.
nuotrauka
2024-05-31 09:26
Alytaus miesto savivaldybė su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė Alytaus Jaunimo parko ir aplinkinės teritorijos atgaivinimo projekto finansavimo sutartį. Bendra projekto vertė 3,1 mln. Eur.
nuotrauka
2024-05-31 09:19
Aplinkos projektų valdymo agentūra primena, kad jau nuo gegužės 28 d. savivaldybių administracijos kviečiamos pasinaudoti parama, atliekant valstybinės miško žemės sklypų priežiūrą, apsaugą ir tvarkymo darbus bei rengiant valstybinės miško žemės sklypų miškotvarkos projektus. Šiai paramos priemonei ...
nuotrauka
2024-05-28 10:22
Europos Sąjunga didina kovos su klimato kaita apsukas. Dar 2023 m. priimta nauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (ENEF) versija gerokai išplečia šios taikymo ribas, taip pat kelia ambicingesnius tikslus dėl energetinių išteklių nešvaistymo. Įgyvendinti reikalavimus lieka ne tiek ir daug la...
nuotrauka
2024-05-27 14:43
Baisogaloje ir Šeduvoje atidaromos dvi naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, į kurias Radviliškio rajono gyventojai atliekas galės pristatyti jau nuo šių metų gegužės 28 dienos.
nuotrauka
2024-05-27 10:04
Aplinkos ministerija informavo vandentvarkos įmones, kad nuo š. m. liepos 1 d. jos galės priimti nuotekas iš nuotekų vežėjų tik jeigu bus pateikti duomenys Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS).
nuotrauka
2024-05-24 11:08
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo papirkti Aplinkos apsaugos departamento (AAD) darbuotoją. Įtarimai šiuo metu pareikšti vienam asmeniui.
nuotrauka
2024-05-23 13:50
Viena žaliausių Lietuvos savivaldybių Tauragė vadinama ne veltui: šią savaitę miestelyje persodinti dideli medžiai. Pasak savivaldybės atstovų, šis projektas yra ypač svarbus dėl sparčiai kintančio klimato bei vis dažnesnių karščio bangų mieste. Medžiai yra natūrali priemonė, kuri padeda sumažinti p...
nuotrauka
2024-05-22 09:17
Statybų sektorius vaidina svarbų vaidmenį darydamas įtaką klimato kaitai, nes jis sudaro didelę pasaulinės energijos naudojimo ir išmetamo anglies dioksido (CO2) dalį. Apytiksliai net 39 proc. pasaulinio išmetamo CO2 kiekio tenka statybos pramonei. Pasak Kauno technologijos universiteto Aplinkos inž...
nuotrauka
2024-05-16 10:51
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia savivaldybių administracijas ir regioninius atliekų tvarkymo centrus (RATC) teikti paraiškas dotacijoms namų ūkiuose susidariusioms asbestinio šiferio atliekoms tvarkyti. Kvietimui numatyta suma – 200 tūkst. eurų.
nuotrauka
2024-05-14 09:50
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (toliau – LRATCA) kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl nepaaiškinamų kogeneracinių jėgainių veiksmų, kai vienašališkai yra mažinami priimtų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai iš regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC...
nuotrauka
2024-05-09 09:52
Klaipėdos savivaldybė prašo Aplinkos ministerijos atkreipti dėmesį į susirūpinimą keliančias statybas rekreacinėse teritorijose pajūryje. Čia fiksuojami atvejai, kai be jokios projektinės dokumentacijos ir statybą leidžiančių dokumentų statomi moduliniai pastatai. Tuo metu kontroliuojanti institucij...
nuotrauka
2024-04-29 09:55
Pilaitėje vilniečiai jau penktą sezoną puoselėja „Idėjų lysvę", Sapiegų parke antakalniečiai šiuo metu turi ir lysvių lauke, ir ištisus metus veikiantį hidroponinį daržą. Morkos ir burokėliai auginami net Senamiestyje. Naujas bendruomenės daržas atsiras Verkiuose, o Naujininkuose, naujojoje Savivald...
nuotrauka
2024-04-26 13:11
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės papildytos nauju skyriumi „Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymas“, kuriuo reglamentuojamas atliekų tvarkymas. Šias taisykles patvirtino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Saulius Greičius.
nuotrauka
2024-04-26 09:59
Nuo gegužės 1 d. dešimtyje populiariausių „Ignitis ON" elektromobilių įkrovimo vietų Vilniuje bus galima tikėtis įsikrauti elektromobilį dar greičiau ir patogiau. Tokia galimybė atsiras, nes bendrovės „Ignitis" valdomo didžiausio elektromobilių greitojo įkrovimo tinklas Lietuvoje „Ignitis ON" pradės...

Statybunaujienos.lt » Aplinka