2023 gruodžio 11 d. pirmadienis, 1:59
Reklama  |  facebook

Kuriose savivaldybėse geriausios materialinės gyvenimo sąlygos?

2023-07-21 19:55
Geriausias materialinių gyvenimo sąlygų rodiklis 2021 m. tarp visų šalies savivaldybių buvo Vilniaus m., Kauno r. ir Kauno m. savivaldybėse. 2013-2021 m. materialinių gyvenimo sąlygų rodikliai gerėjo visuose savivaldybių klasteriuose, tačiau labiausiai – kaimiškųjų savivaldybių klasteryje.
nuotrauka
Finansų ministerijos iliustr.


Vertinant atskiras savivaldybes, rašoma Finansų ministerijos pranešime, didžiausią pažangą šioje srityje padarė savivaldybės, užimančios vienas žemiausių vietų šiame sub-indekse, t.y. Šalčininkų r. (55 vieta), Kalvarijos (58 vieta), Radviliškio r. (56 ) ir savivaldybės, pasiekusios aukštesnes sub-indekso pozicijas – Prienų r. (20 vieta) ir Širvintų r. (14 vieta).

Tokius duomenis atskleidžia naujausias savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas (GKI), pateikiamas Finansų ministerijos valdomoje svetainėje Lietuvosfinansai.lt. Naudojantis GKI, galima pamatyti kiekvienos savivaldybės bendrą, atskirų sričių ir rodiklių įvertinimą, savivaldybes palyginti tarpusavyje ar stebėti pokyčius 2013-2021 m. GKI apima šešias sritis, susijusias su gyvenimo kokybe savivaldybėse, iš kurių viena – materialinės gyvenimo sąlygos.

Materialinių gyvenimo sąlygų sub-indeksas 2021 m.

Materialinių gyvenimo sąlygų sub-indeksui sudaryti buvo pasirinkti 6 pagrindiniai rodikliai, kurie iš esmės ir atspindi materialinių gyvenimo sąlygų skirtumus tarp savivaldybių: vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis (Eur); užimtų gyventojų dalis tarp darbingo amžiaus gyventojų (tūkst.); registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.); gyvenamasis fondas: naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui (m²); asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų metų pabaigoje; renovuotų daugiabučių dalis.

Pagal bendrą materialinių gyvenimo sąlygų sub-indeksą 2021 m. geriausia situacija buvo Vilniaus m. savivaldybėje, toliau – Kauno r., Kauno m., Vilniaus r. ir Klaipėdos r. savivaldybėse. Vilniaus m. savivaldybė lyderio pozicijas užėmė nuo pat 2013 m.

Žemiausias pozicijas pagal GKI materialinių gyvenimo sąlygų sub-indeksą 2021 m. užėmė Lazdijų r., Zarasų r., Kalvarijos, Vilkaviškio r. ir Radviliškio r. savivaldybės.

Savivaldybių reitingai pagal atskirus materialinio gyvenimo sąlygų rodiklius 2013 m. ir 2021 m.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 2021 m. didžiausias buvo Vilniaus m. (1139 Eur), Kauno m. (1046 Eur), Klaipėdos m. (1009 Eur), Kėdainių r. (969 Eur) ir Kauno r. (981 Eur) savivaldybėse, mažiausias – Zarasų r. (720 Eur), Lazdijų r. (749 Eur), Varėnos r. (751 Eur), Ignalinos r. (758 Eur) ir Skuodo r. (761 Eur) savivaldybėse. Analizuojant rodiklio reikšmės pokytį nuo 2013 m. iki 2021m. matyti, kad vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse, tik skyrėsi augimo mastai: labiausiai augo Neringos (2,2 karto, t.y. nuo 394 iki 885 Eur), Kauno r. (2,19 karto, t.y. nuo 448 iki 981 Eur) ir Trakų r. (2,17 karto, t.y. nuo 446 iki 969 Eur), mažiausiai – Visagino (1,96 karto, t.y. nuo 367 iki 720 Eur), Kazlų Rūdos (1,75 karto, t.y. nuo 495 iki 864 Eur) ir Elektrėnų (1,78 karto, t.y. nuo 518 iki 920 Eur) savivaldybėse. 2020-2021 m. didžiausias rodiklio augimas fiksuotas Neringos (14,8 proc., t.y. nuo 771 iki 885 Eur), Širvintų r. (12,3 proc., t.y. nuo 778 iki 874 Eur) ir Palangos m. (12,1 proc., t.y. nuo 709 iki 794 Eur) savivaldybėse.

Užimtų gyventojų dalis tarp darbingo amžiaus gyventojų 2021 m. didžiausia buvo Vilniaus m. (0,93), Elektrėnų (0,91), Birštono (0,9), Klaipėdos r. (0,9) ir Druskininkų (0,88) savivaldybėse, mažiausia – Neringos (0,5), Anykščių r. (0,58), Zarasų r. (0,58), Ukmergės r. (0,59) ir Švenčionių r. (0,61) savivaldybėse. Analizuojant rodiklio reikšmės pokytį nuo 2013 m. iki 2021m. matyti, kad rodiklio reikšmė labiausiai išaugo Širvintų r. (58 proc., t.y nuo 0,5 iki 0,79), Rietavo (46,8 proc., t.y. nuo 0,55 iki 0,81) ir Prienų r. (46,5 proc., t.y. nuo 0,47 iki 0,69) savivaldybėse, o sumažėjo tokiose savivaldybėse kaip Neringos (45 proc., t.y. nuo 0,92 iki 0,5), Zarasų r. (23,8 proc., t.y. nuo 0,76 iki 0,58) ir Visagino (15 proc., t.y. nuo 0,78 iki 0,67). Ženklus rodiklio augimas 2020-2021 m. fiksuotas Elektrėnų (41 proc., t.y. nuo 0,64 iki 0,91), Rietavo (29,2 proc., t.y. nuo 0,63 iki 0,81) ir Širvintų r. (25,5 proc., t.y nuo 0,63 iki 0,79) savivaldybėse, o sumažėjimas – Neringos (26 proc., t.y. nuo 0,68 iki 0,5) savivaldybėje.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2021 m. didžiausias buvo Lazdijų r. (0,22), Ignalinos r. (0,19), Kalvarijos (0,18), Vilkaviškio r. (0,18) ir Zarasų r. (0,18), mažiausias – Birštono (0.1), Klaipėdos r. (0,08), Kretingos r. (0,1), Neringos (0,07) ir Šiaulių m. (0,1) savivaldybėse. Analizuojant rodiklio reikšmės pokytį nuo 2013 m. iki 2021 m. matyti, kad rodiklio reikšmė labiausiai išaugo šiose savivaldybėse – Trakų r. (70,3 proc., t.y. nuo 0,074 iki 0,126), Šilalės r. (56,8 proc., t.y. nuo 0,088 iki 0,138) ir Vilniaus m. (44,4 proc., t.y. nuo 0,081 iki 0,117), sumažėjo – Alytaus r. (28,3 proc., t.y. nuo 0,187 iki 0,134), Skuodo r. (27,3 proc., t.y. nuo 0,15 iki 0,109) ir Mažeikių r. (14,2 proc., t.y. nuo 0,162 iki 0,139). Ženklus rodiklio augimas 2020-2021 m. fiksuotas Neringos (30 proc., t.y. nuo 0,05 iki 0,065), Druskininkų (16,4 proc., t.y. nuo 0,14 iki 0,136) ir Trakų r. (14,5 proc., t.y. nuo 0,11 iki 0,126) savivaldybėse, didžiausias sumažėjimas – Ukmergės r. (9 proc., t.y. nuo 0,166 iki 0,151) savivaldybėje.

Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, 2021 m. didžiausias buvo Ignalinos r. (56,2), Palangos m. (55), Alytaus r. (53,3), Molėtų r. (53,3) ir Vilniaus r. (51,4) savivaldybėse, mažiausias – Neringos (27,7), Klaipėdos m. (31,1), Alytaus m. (31,2), Panevėžio m. (31,7) ir Šiaulių m. (31,8) savivaldybėse. Analizuojant rodiklio reikšmes nuo 2013 m. iki 2021 m. matyti, kad beveik visose savivaldybėse fiksuotas rodiklio augimas. Didžiausias rodiklio reikšmės augimas buvo Klaipėdos r. (57,5 proc., t.y. nuo 30,6 iki 48,2), Vilniaus r. (47,7 proc., t.y. nuo 34,8 iki 51,4) ir Kauno r. (35 proc., t.y. nuo 36,6 iki 49,4) savivaldybėse, ir tik Neringos savivaldybėje buvo fiksuotas rodiklio sumažėjimas (19,7 proc., t.y. nuo 34,5 iki 27,7). 2020-2021 m. didžiausias augimas buvo fiksuotas Klaipėdos r. (10,3 proc., t.y. nuo 43,7 iki 48,2), Vilniaus r. (8,2 proc., t.y. nuo 47,5 iki 51,4) ir Kauno r. (6,2 proc., t.y. nuo 46,5 iki 49,4) savivaldybėse, rodiklio sumažėjimas – Neringos (6,7 proc., t.y. nuo 29,7 iki 27,7), Visagino (6,5 proc., t.y. nuo 35,5 iki 33,2) ir Alytaus m. (4,9 proc., t.y. nuo 32,8 iki 31,2) savivaldybėse.

Asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius tenkantis 1 tūkst. gyventojų metų, pabaigoje 2021 m. didžiausias buvo Varėnos r. (19,5), Visagino (18,6), Molėtų r. (16,6), Rietavo (15,6) ir Kaišiadorių r. (14,1) savivaldybėse, mažiausias – Klaipėdos r. (2,46), Kauno m. (2,78), Jurbarko r. (2,96), Skuodo r. (3,2) ir Ukmergės r. (3,2) savivaldybėse. Analizuojant rodiklio reikšmes nuo 2013 m. iki 2021 m. matyti, kad didžiausias rodiklio augimas buvo Visagino (65,4 proc., t.y. nuo 11,2 iki 18,6), Rietavo (63,4 proc., t.y. nuo 9,6 iki 15,6) ir Kazlų Rūdos (52,3 proc., t.y. nuo 6,6 iki 10,1), didžiausias rodiklio sumažėjimas - Kauno m. (77,3 proc., t.y. nuo 12,2 iki 2,78), Neringos (71,6 proc., t.y. nuo 43,2 iki 12,3) ir Klaipėdos m. (64,6 proc., t.y. nuo 15,97 iki 5,66). 2020-2021 m. ženklus augimas buvo fiksuotas Akmenės r. (109 proc., t.y. nuo 3,36 iki 7), Ukmergės r. (99,4 proc., t.y. nuo 1,6 iki 3,2) ir Visagino (74,8 proc., t.y. nuo 10,6 iki 18,6) savivaldybėse, didžiausias sumažėjimas – Radviliškio r. (20,2 proc., t.y. nuo 8,4 iki 6,7), Klaipėdos r. (18,6 proc., t.y. nuo 3 iki 2,46) ir Kalvarijos (17,9 proc., t.y. nuo 11,3 iki 9,3) savivaldybėse.

Renovuotų daugiabučių dalis 2021 m. didžiausia buvo Prienų r. (0,6), Ignalinos r. (0,52), Birštono (0,52), Molėtų r. (0,44) ir Jonavos r. (0,37), mažiausia – Neringos (0), Pagėgių (0), Visagino (0,019), Vilniaus r. (0,033) ir Rokiškio r. (0,033) savivaldybėse. Analizuojant rodiklio reikšmes nuo 2013 m. iki 2021 m. matyti, kad ypač ženklus, keliasdešimt kartų, rodiklio augimas buvo nustatytas net daugiau nei dešimtyje savivaldybių – Ignalinos r., Alytaus m., Kretingos r., Kauno m., Kupiškio r., Molėtų r., Palangos m., Panevėžio m., Plungės r. Šiaulių r., Tauragės r., Ukmergės r. ir Vilniaus m., o rodiklio mažėjimas nebuvo fiksuotas nei vienoje savivaldybėje. Pagal rodiklio augimą 2020-2021 m. išsiskyrė tokios savivaldybės kaip Kalvarijos (2,4 karto, t.y. nuo 0,034 iki 0,083), Kaišiadorių r. (78,8 proc., t.y. nuo 0,029 iki 0,052) ir Širvintų r. (71,3 proc., t.y. nuo 0,044 iki 0,075).

Materialinių gyvenimo sąlygų sub-indekso pokytis 2013-2021 m.

Materialinių gyvenimo sąlygų sub-indeksas nuo 2013 iki 2021 m. išaugo 138 proc. Sub-indekso rodiklio augimas fiksuotas visuose savivaldybių klasteriuose, didžiausias – kaimiškųjų savivaldybių (147,5 proc.), toliau rikiuojasi kurortų (133,5 proc.), kitų savivaldybių (132,3 proc.) ir didžiųjų miestų (106 proc.).

Vertinant atskiras savivaldybes, didžiausią pažangą šioje srityje 2013-2021 m. padarė Šalčininkų r. (236,5 proc.), Kalvarijos (224 proc.), Radviliškio r. (221 proc.), Prienų r. (215,5 proc.) ir Širvintų r. (209,5 proc.) savivaldybės. Didžiausią materialinių gyvenimo sąlygų sub-indekso augimą savivaldybėse, kuriose fiksuotas rodiklio augimas, lėmė per laikotarpį ženkliai išaugęs vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis, išaugęs naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, sumažėjęs asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius, išaugusi renovuotų daugiabučių dalis, sumažėjęs asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius.

Nuo 2013 iki 2021 m. mažiausias materialinių gyvenimo sąlygų rodiklių augimas fiksuotas Visagino (49 proc.), Kazlų Rūdos (62 proc.), Klaipėdos m. (87 proc.), Kėdainių r. (94 proc.) ir Utenos r. (97 proc.) savivaldybėse. 
Statybunaujienos.ltSavivaldybėse

nuotrauka
2023-12-08 12:47
Vilniaus senamiestyje daugiabučių ir administracinį projektą „Vilniaus Džiazas“ plėtojanti prabangaus NT vystytoja „Unique Properties“ pristatė architektūrinį sprendimą, Drujos gatvėje sukursiantį daugiau erdvės visiems eismo dalyviams ir kartu leisiantį išlaikyti vientisą tarpukario pastatų komplek...
nuotrauka
2023-12-07 14:19
Aplinkos ministerijos iniciatyva parengtas informacinis leidinys „Miestų kvartalinė renovacija: esamos situacijos analizė" pristato svarbiausius faktus ir tendencijas apie šiandieninį miestų atnaujinimo progresą Lietuvoje ir supažindina su dabartiniu miestų atnaujinimo (modernizavimo) kvartalais mod...
nuotrauka
2023-12-06 14:12
Šiandien simboliniu kapsulės įkasimu pažymėtos žmonėms su intelekto ar psichosocialine negalia skirtų grupinio gyvenimo namų statybos. Juose gyventojai padedant socialiniams darbuotojams bus mokomi patys pasirūpinti savo buitimi ir pagrindiniais poreikiais: tvarkytis namuose, apsipirkti parduotuvėje...
nuotrauka
2023-12-04 16:09
Keičiasi Gargždų miesto veidas: atidaryta nauja, moderni autobusų stotis. 7 metrų aukščio pastatas, išsiskiriantis cilindro forma, pasitiks kiekvieną atvykstantį. Iš naujos autobusų stoties keleiviai bus vežami tiek tarpmiestiniais, tiek vietiniais maršrutais, o nuo 2025-ųjų iš čia kursuos ir visišk...
nuotrauka
2023-12-04 12:51
Penktadienio vakarą pagrindinėje sostinės Katedros aikštėje iškilmingai įžiebta Vilniaus Kalėdų eglė. Šiemet puoštas natūralus spygliuotis medis, kurį miestui padovanojo jo gyventojai. Eglės papėdėje taip pat įrengta didžiulių aukso spalvos dovanų kompozicija ir speciali apžvalgos aikštelė, kuri lei...
nuotrauka
2023-12-01 10:07
Sostinės Savanorių prospekte esančiame sklype simboliniu kapsulės įkasimu pradedamos pirmųjų socialinių dirbtuvių ir dienos užimtumo centro statybos. Juose intelekto ar psichosocialinę negalią turintys žmonės vykdys socialinį verslą: daigins augalus, gamins biohumusą, lies žvakes, megs šviesą atspin...
nuotrauka
2023-11-29 12:26
Kauno apygardos teismas paskelbė sprendimą, kuriuo patenkino Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį ir pripažino negaliojančiomis penkių žemės sklypų Druskininkų savivaldybėje pirkimo-pardavimo sutartis. Taikyta restitucija.
nuotrauka
2023-11-29 10:49
40 šeimų, laukiančių socialinių būstų, jau įsikūrė naujuose namuose. Baigtas įgyvendinti socialinio būsto adresu Rambyno g. 14A, Klaipėda, projektas. Naujos statybos gyvenamasis namas jau yra visiškai apgyvendintas.
nuotrauka
2023-11-28 10:10
Šiandien vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius įteikė apdovanojimus savivaldybių administracijų atstovams už sėkmingiausiai įgyvendintus VRM administruojamus 2014-2020 metų laikotarpiu ir Europos Sąjungos lėšomis finansuotus infrastruktūros projektus regionuose.
nuotrauka
2023-11-27 11:46
Didžiosios dalies Lietuvos savivaldybių faktinės išlaidos beveik kasmet viršija modeliuojamas, o didžiausias išlaidų perviršis patiriamas komunalinių paslaugų, būsto bei aplinkosaugos srityse. Tą parodė savivaldybių išlaidų analizė, atlikta Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) kartu su Finans...
nuotrauka
2023-11-27 09:28
Daugiau nei ketvirtį amžiaus – nuo 1996 metų Vilniaus miestą planavusi ir jo skaitmenizavimo procesus vysčiusi bendrovė „Vilniaus planas“ keičia vizualinį identitetą – nuo šiol ji tampa „ID Vilnius“.
nuotrauka
2023-11-24 09:35
Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, savo iniciatyva pradėjęs tyrimą, konstatavo, jog tyrimo metu nustatytos aplinkybės kelia pagrįstas abejones ateityje dėl bandymo keisti Alytaus bendrąjį planą ir miesto centre leisti statyti penkiaaukščius pastatus.
nuotrauka
2023-11-23 13:37
Vilniaus miesto savivaldybė iki metų pabaigos užbaigs grąžintinų žemės sklypų, skirtų nuosavybės teisių atkūrimui, projektavimą. Užbaigti šį procesą itin svarbu, nes pasikeitus įstatymui nuo kitų metų sausio 1 d. miestų ir miestelių teritorijose valstybinės žemės patikėtiniais tampa nebe Nacionalinė...
nuotrauka
2023-11-23 11:10
Augant Vilniui ir žmonių jame skaičiui, didėja ir surenkamų komunalinių atliekų kiekis. Dėl išaugusių jų tvarkymo sąnaudų ir apimties sostinė peržiūri vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tarybai pritarus, vidutinio 60 kv. m buto savininkui rinkliava už komunalinių atliekų...
nuotrauka
2023-11-23 10:04
Vietoje Pavilnyje esančio avarinės būklės bibliotekos pastato numatyta įkurti naują bendruomenės centrą, atitinkantį vietos gyventojų ir visų vilniečių poreikius. Vilniaus vystymo kompanija visuomenei pristato keturiolika viešame konkurse gautų architektūrinių idėjų pasiūlymų.
nuotrauka
2023-11-22 10:26
Įgyvendinant šiuos projektus, pirmą kartą Lietuvoje pastatams atnaujinti bus naudojami gamykloje pagaminti sienų ir stogų skydai, objekte sumontuojami be papildomo apdirbimo. Tai leis pagreitinti renovacijos procesą, sumažinti darbų apimtį statybvietėje, padidinti pastatų energinį efektyvumą, užtikr...
nuotrauka
2023-11-22 09:42
Gautas statybos leidimas šalia Nacionalinio stadiono įsikursiančiam darželiui. Stadiono su sporto aikštynais statybos prasidėjo gegužę, likę pastatai bus statomi antruoju etapu, o visą Daugiafunkcį kompleksą planuojama baigti 2025 m.
nuotrauka
2023-11-21 13:50
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje vykdomas Priėmimo-skubiosios pagalbos bei Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių modernizavimas. Iki 2024 m. gruodžio įgyvendinti pokyčiai sustiprins teikiamų paslaugų kokybę ir padės ekstremaliųjų situacijų atvejais užtikrinti efektyvesnį paslaugų ...
nuotrauka
2023-11-20 13:13
Baigti ežero pakrantės prie Gulbinų kvartalo atvėrimo visuomenei darbai. Vilniaus miesto savivaldybė pasirūpino apie 250 m ilgio medinio tako nutiesimu, taip pat ežero pakrantėje sukurta poilsiavietė, įrengtos grilio vietos su suoliukais. Patogiam gyventojų praėjimui išvalytos nukritusios medžių šak...
nuotrauka
2023-11-16 12:35
Vilniaus miesto savivaldybė kviečia sostinės verslininkus, įmones, įstaigas ir bendruomenes kurti kalėdinę nuotaiką kartu ir puošti savo vitrinas, langus, pastatų fasadas šventine tematika. Laikinų šventinių dekoracijų suderinti su miesto Savivaldybe ar gauti leidimą nereikia.

Statybunaujienos.lt » Savivaldybėse