2021 liepos 31 d. šeštadienis, 19:07
Reklama  |  facebook

Konstitucinis Teismas vertins savivaldybių kuriamų monopolių teisėtumą

2021-03-02 07:39
2019 m. pabaigoje liberalizuotas savivaldybių vidaus sandorių reguliavimas gali grįžti bumerangu. Nepraėjo nei metai, kai teismus pasiekė pirmosios bylos dėl savivaldybių sudarytų sutarčių su joms pačioms priklausančiomis įmonėmis. O šių metų vasario 24 d. ir Konstitucinis Teismas nutarė ištirti naujųjų teisės aktų teisėtumą.
nuotrauka
Daiva LILEIKIENĖ, „SPC legal“ partnerė


Minimos įmonės
SPC legal, advokatų profesinė bendrija,
Panevėžio m. savivaldybė,
LSA (Lietuvos savivaldybių asociacija),
Konstitucinis Teismas priėmė Panevėžio apygardos teismo prašymą ištirti, ar naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas, leidžiantis savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius su savivaldybės įmonėmis dėl viešųjų paslaugų teikimo, neprieštarauja Konstitucijai.

Pasak advokatų kontoros „SPC legal“ partnerės Daivos Lileikienės, toks posūkis, kuomet žemesnės instancijos teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą ir šis priima prašymą svarstymui, nėra dažnas reiškinys. Praėjusiais metais Konstitucinį teismą iš viso pasiekė tik apie 15 žemesnės instancijos teismų prašymų. Tai, jog šį prašymą Teismas priėmė svarstyti parodo, jog keliamas klausimas galimai yra antikonstitucinė problema.

Konstitucinio teismo išaiškinimo šiuo klausimu tikimasi sulaukti per 4 mėnesius.

Buvusios valdžios naujametinė dovana savivaldybėms

Viešųjų pirkimų įstatymas pakeistas 2019 m. pabaigoje. Tuomet, 2019 m. gruodžio 20 d., praktiškai Šv. Kalėdų išvakarėse, įstatymu Nr. XIII-2765 dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimo paskutiniąją tų metų dieną savivaldybėms plačiau atvertos vidaus sandorių durys. Nuo tada savivaldybės neskelbdamos viešojo pirkimo galėjo sudaryti vidaus sandorius vandens ar šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros srityse. Taip pat dėl maitinimo paslaugų ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigoms.

Įstatymo projektą parengė dešimt buvusios valdančiosios daugumos atstovų, o šios galimybės prašė pati Lietuvos savivaldybių asociacija.

Įstatymo pakeitimui tuo metu prieštaravo eilė institucijų, įskaitant Konkurencijos tarybą, Viešųjų pirkimų tarnybą, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Kainų komisija ir kt. Tuo metu ne tik nesiklausyta šių įstatymo sargų, bet ir veikta paskubomis. Įstatymas įsigaliojo be ilgesnio 6 mėn. atidėjimo laikotarpio.

Vertėtų prisiminti, kad 2017 metų kovą pastebėjus sisteminę problemą savivaldybių vidaus sandorius buvo bandoma uždrausti. Deja tuo metu vidaus sandoriai liepos mėn. įstatymo pakeitimu buvo uždrausti tik valstybės valdomoms įmonėms. Tuo tarpu savivaldybėms ir jų valdomoms įmonėms ši privilegija liko, nepaisant to, jog Prezidentė vetavo tokį įstatymo projektą.

Įstatymo pakeitimas paliko daug erdvės piktnaudžiavimui

„Klausimų kelia ne tai, kad įstatymo pakeitimu savivaldybėms buvo suteikta galimybė tam tikrų paslaugų teikimą perduoti jų pačių valdomoms įmonėms, tačiau tai, jog ši galimybė įteisinta nenumatant jokių kriterijų, kada būtent toks tam tikrų viešųjų paslaugų užtikrinimas būtų galimas. Kitaip tariant, anksčiau tai buvo įmanoma tik tais atvejais, kai savivaldybė rinkoje negali įsigyti tokių viešųjų paslaugų arba netenkina kainos, kokybės ar kiti parametrai. Visgi 2019 m. gruodžio 31 d. įsigaliojęs įstatymo pakeitimas įtvirtino išimtį, leidžiančią savivaldybėms „pavesti“ konkrečių paslaugų teikimą savivaldybės įmonėms, tam netaikant VPĮ reikalavimų ir nesilaikant sąžiningos konkurencijos taisyklių. Tokiu būdu atverta erdvė piktnaudžiavimui, lėšų neracionaliam naudojimui, veiklos neefektyvumui, paslaugų kainos augimui, bei iš esmės kai kuriuose sektoriuose sukurtos sąlygos rinkos monopolizavimui“, – sako „SPC legal“ advokatų kontoros partnerė, advokatė Daiva Lileikienė.

Vos po mėnesio – 50 mln. EUR vertės sandoris Panevėžio miesto savivaldybėje


Nepraėjus nei porai mėnesių nuo minėto įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, 2020 m. vasario mėn. viduryje Panevėžio miesto savivaldybė sudarė apytiksliai 50 mln. EUR vertės vidaus sandorį su jai priklausančia įmone AB Panevėžio specialus autotransportas dėl atliekų tvarkymo. Sutartis sudaryta 10 metų ir įsigaliojo jos pasirašymo dieną.

„Šioje sutartyje numatyta, kad Panevėžio miesto gyventojai savivaldybei priklausančiai įmonei už atliekų tvarkymą moka pačios savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą įmoką. Ši įmoka, kaip nurodoma sutartyje, turi padengti visas atliekų tvarkymo paslaugų išlaidas, įskaitant reikiamos įrangos įsigijimą ir visas kitas būtinas veiklos sąnaudas. Tačiau nei sutartis, nei joks kitas dokumentas nedetalizuoja AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ teikiamų paslaugų kainų ar įkainių. O ir galimybės patikrinti, ar paslaugas teikianti įmonė gaunamas lėšas naudoja racionaliai ir efektyviai, nėra. Negana to, kaip numatoma sutartyje, nustatyta įmoka gali būti keičiama kas metus, jei ji nepadengia paslaugų įmonės patiriamų kaštų. Todėl galima numanyti, jog įmonei didinant veiklos sąnaudas, labai tikėtina, kad ir atliekų tvarkymo įkainiai miestiečiams augs. Dėl tos priežasties galutinę sandorio sumą šiandien sunku prognozuoti“, – sutarties niuansus aiškina advokatė.

Kiek kainuos paslauga gyventojams priklauso nuo savivaldybės įmonės veiklos (ne)efektyvumo


„Būtent taip sutartimi įtvirtinta sandorio kaina yra tik ledkalnio viršūnė“ – sako D. Lileikienė. Pasak advokatės, šiai dienai joks teisės aktas neįpareigoja, kad savivaldybės įmonių paslaugų kaina bent jau atitiktų rinkos vidurkius ar būtų kažkiek mažesnė. O ir vidaus sandorio sutartimi paprastai numatoma, jog esminis ją lemiantis svertas – įmonės veiklos sąnaudos.

„Reikia suprasti, kad savivaldybės valdomos įmonės veikia kiek kitaip nei verslas. Jos neturi ambicingų veiklos tikslų, ir jų veikla organizuojama visai kitokiu principu. Šių įmonių vadovams nereikia sukti galvos, kad veikla būtų organizuojama maksimaliai efektyviai. Joms taip pat nebūtina siekti aukščiausių kokybinių standartų, kurie prilygtų geriausioms pasaulio praktikoms ir pan., nes konkurentas nealsuoja į nugarą. Tai akivaizdžiai rodo ir Panevėžio miesto savivaldybės sutarties su AB Panevėžio specialus autotransportas dėl atliekų tvarkymo pavyzdys. Joje įtvirtinta, kad pakanka, jog atliekų tvarkymo paslauga atitiktų pačios savivaldybės nustatytus Minimalius komunalinių atliekų paslaugų kokybės reikalavimus, galiojančius teisės aktus ir pan.“, – aiškina kaip tai atsilieps visuomenei advokatė.

Tokiu principu savivaldybės šiandien gali sudaryti sutartis dėl šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo ir kt. paslaugų. Visų šių paslaugų įkainius gyventojams nustato pati savivaldybė tarybos sprendimu.

Monopolizuojama rinka išstumia verslą

Kiek ilgiau nei metus galiojančiu Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu įteisintas savivaldybių ir jos įmonių vidaus sandorių protekcionizmas monopolizuoja rinką.

„Tokia sutartis ir jau minėtos kitos reguliavimo spragos reiškia, kad privatus verslas atliekų srityje bent jau dešimčiai metų yra išstumiamas iš šio regiono. Na, o per tuos dešimt metų, jei tokiu principu bus užtikrinamas minėtų viešųjų paslaugų teikimas ir kitose savivaldybėse, gali lemti, jog privataus verslo atitinkamuose sektoriuose nebeliks. Ir tuomet, jei gyventojų netenkins esama situacija, rinkoje kitos alternatyvos paprasčiausiai nebebus. Tad Lietuvos mastu pakaks keliolikos tokių ilgalaikių vidaus sandorių, kad tam tikruose veiklos sektoriuose sunaikintume laisvąją rinką, kurią kūrėme dešimtmečius“, – sako D. Lileikienė.

Advokatė pabrėžia, kad dešimtmečio trukmės sutartys šiuo atveju labai akivaizdžiai rodo savivaldybių siekį tapti nepajudinamais galios centrais. Pasak jos, viešojo pirkimo būdu įsigyjant atliekų tvarkymo, keleivių vežimo ir pan. paslaugas paprastai numatomas ne ilgesnis nei 5 metų laikotarpis.

Pakibęs ne tik dėl Panevėžio miesto savivaldybės sandorio teisėtumo klausimas

Pasak D. Lileikienės, Panevėžio miesto savivaldybės sudarytas vidaus sandoris dėl atliekų tvarkymo, kol kas, matyt, labiausiai išgarsėjo, nes dėl jo bylinėjamasi teisme. Deja, jos žiniomis, tai nėra toks vienintelis ydingas šiuo metu savivaldybių sudarytas sandoris dėl viešųjų paslaugų.

Kitaip tariant, jei Konstitucinis Teismas pasisakys, kad įstatymo pakeitimas, kurio pagrindu savivaldybės šiai dienai sudaro vidaus sandorius, prieštarauja Konstitucijai ir todėl yra neteisėtas, tuomet visi tuo pagrindu sudaryti sandoriai taps neteisėtais ir turės būti nutraukiami.

„Situacija teisiniu požiūriu gana rimta, nes Konstitucinis Teismas paprastai nepriima prašymų, jei jo argumentuose neįžvelgia problemos. Todėl šiuo atveju savivaldybių skuba sudaryti vidaus sandorius būtų itin neatsakinga. Labai tikėtina, kad galiausiai gali tekti atšaukti sudarytus sandorius ir skelbti viešuosius pirkimus. Tuo tarpu savivaldybės įmonėms gali tekti spręsti klausimą, ką daryti su jau pasamdytais darbuotojais, įsigytu transportu ir pan. Nenuostabu, kad visa tai turi dideles finansines pasekmes, kurios galiausiai atsiguls ant tos pačios savivaldybės gyventojų pečių“, – sako „SPC legal“ partnerė. 
Statybunaujienos.lt
Savivaldybėse

nuotrauka
2021-07-30 11:40
Klaipėda ruošiasi senamiesčio gatvių atnaujinimui – per pusantrų metų numatoma sutvarkyti penkias akmenimis grįstas gatveles – Žvejų, Teatro, Daržų, Sukilėlių ir Vežėjų. Kiek tolimesniuose planuose – ir dar dviejų gatvių atnaujinimas. Pokyčiai numatomi Didžiojoje Vandens ir Aukštojoje gatvėse.
nuotrauka
2021-07-29 20:29
Pasiektas susitarimas tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir klaipėdiečių, teismui pateikusių skundą dėl Rumpiškės kvartalo dalyje vykdomos rekonstrukcijos, leis toliau tęsti pradėtus darbus, kurie finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų.
nuotrauka
2021-07-28 15:53
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir UAB „SRP Projektas“ pasirašė sutartį dėl Atgimimo aikštės rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.
nuotrauka
2021-07-28 09:51
23 arų ploto teritorija tarp L. Sapiegos ir Kuosų gatvių Antakalnyje gali virsti sutvarkyta viešąja erdve, jei projektui pritars ir vilniečiai, ir savivaldybė. Rugpjūčio 12 dieną bus pristatyti projektiniai pasiūlymai, kaip atnaujinti ir įveiklinti teritoriją, esančią laisvoje valstybinėje žemėje ta...
nuotrauka
2021-07-23 11:03
Alytaus miesto savivaldybė nuogąstauja dėl planuojamos naujos mineralinės uolienos perdirbimo gamyklos statybos ir jos veiklos saugumo užtikrinimo. Ji veiktų buvusio medvilnės kombinato teritorijoje, „Ekologistikos“ nelaimės vietos kaimynystėje.
nuotrauka
2021-07-21 11:49
Klaipėdos centrinio pašto kompleksas gali tapti kelias epochas reprezentuojančiu objektu, pritraukiančiu miestiečius ir turistus savo architektūra, įvairių kultūrų įtakos požymiais bei išskirtiniu objektu – kariljonu. Tokiu akcentu pristatyta Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo galimybių...
nuotrauka
2021-07-21 08:16
Pernai Lampėdžio pakrantėje duris atvėrusią sporto mokyklos „Bangpūtys“ irklavimo bazę jau greitai papildys tarptautinius reikalavimus atitinkanti 2 km ilgio trasa. Šiame komplekse vandens sporto atletai galės ne tik treniruotis, bet ir varžytis aukšto rango varžybose.
nuotrauka
2021-07-20 14:15
Vilniaus miesto savivaldybei ir UAB „Vilniaus vystymo kompanijai“ bendradarbiaujant su naujai atrinktu Lazdynų baseino rangovu AB „Panevėžio statybos trestu“, baseino statybos darbai persirito į antrą pusę. Objekte ištaisyta didžioji dalis defektų ir atlikta apie du trečdalius visų rangos darbų, o j...
nuotrauka
2021-07-19 14:46
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) paskelbė viešąjį pirkimą pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida apie 35 km projektavimui. Planuojama, kad, 2022 m. pabaigus projektavimą, bus skelbiami viešieji pirkimai statybos darbams atlikti. Kol takas bus sutvarkytas taip, kad ...
nuotrauka
2021-07-19 08:05
Pokyčiai Kauno senamiestyje aprėpė ne tik Vilniaus gatvę bei Pilies žiedą su prieigomis, bet ir miestui reikšmingus pastatus. Pastoliai grįžta į Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno ansamblį. Autentiškas spalvas netrukus atgaus šio komplekso klebonijos fasadas. Planuojama, kad p...
nuotrauka
2021-07-15 15:45
Konkurencijos taryba nusprendė, kad Palangos savivaldybė, pavesdama savo įmonei „Palangos komunalinis ūkis“ teikti pastatų administravimo, statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugas, peržengė vidaus sandorio išimties ribas ir ribojo konkurenciją. Savivaldybė netruko išplatinti pranešimą, kad ...
nuotrauka
2021-07-14 15:41
Šią savaitę pradėtas Vilniaus gatvės kapitalinis remontas pelnytai vadinamas didžiausios apimties projektu šioje senamiesčio arterijoje per daugiau kaip pusę amžiaus. Įsibėgėjantys darbai aprėps ir giliai po žeme glūdinčias pasenusias komunikacijas. Akmeniu grįstas grindinys taps patogesnis ir estet...
nuotrauka
2021-07-14 15:35
Vilniaus miesto Taryba po pateikimo pritarė siūlymui svarstyti įsigyti Ozo g. 14A esančią „Jeep“ areną. Prieš tai dar planuojama atlikti turto vertinimą ir su dabartiniais arenos savininkais sėsti prie derybų stalo.
nuotrauka
2021-07-14 08:55
Iniciatyva Klaipėdos švyturį atverti visuomenei aptarta savivaldybės vadovų bei specialistų susitikime su Susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, ugniagesių, Valstybinio jūrų uosto direkcijos, AB „Klaipėdos nafta“ atstovais.
nuotrauka
2021-07-14 08:41
Liepos 14 dieną oficialiai pristatomas atnaujintas ir sutvarkytas Reformatų sodas. Tarp Pylimo, J. Basanavičiaus, K. Kalinausko ir Teatro gatvių žaliuojantis Reformatų sodas reikšmingas ir Vilniaus miesto istorijai, ir reformatų bei netoliese gyvenančiai bei dirbančiai bendruomenei.
nuotrauka
2021-07-09 16:05
Liepos 12 dieną startuoja Vilniaus gatvės kapitalinis remontas. Šie darbai vienoje lankomiausių miesto erdvių pareikalaus maksimalios čia dirbančių verslininkų ir kitų kauniečių kantrybės.
nuotrauka
2021-07-09 15:45
Klaipėdoje lankantis kultūros ministrui Simonui Kairiui, viena iš pagrindinių temų susitikimo su miesto meru Vytautu Grubliausku metu – Klaipėdos centrinio pašto ateitis.
nuotrauka
2021-07-09 11:16
Sodininkas, miškininkas, arboristas ir kraštovaizdžio architektas, – tai 17-a skirtingo dydžio ir sudėtingumo žaliųjų teritorijų prižiūrinčių viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai" specialistų pareigybės. Naujos komandos veikla neapsiriboja tik „Vilniaus miesto parkų" želdynų klausimais – papil...
nuotrauka
2021-07-09 07:08
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su Vilniaus miesto savivaldybe baigė derinti detales ir sutarė pasirašyti papildomą Vyriausybės ir savivaldybės indėlį bei garantijas įtvirtinantį dvišalį susitarimą dėl daugiafunkcinio komplekso statybos ant Šeškinės kalvos. Jei miesto taryba pritars susitarim...
nuotrauka
2021-07-08 06:49
Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovė ir čia veikiančios įmonės ketina prisidėti prie Karmėlavos seniūnijos viešosios infrastruktūros kūrimo bei socialinių projektų, kurie pagerintų šalia zonos gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę.

Statybunaujienos.lt » Savivaldybėse