2021 gegužės 14 d. penktadienis, 14:04
Reklama  |  facebook

Konstitucinis Teismas vertins savivaldybių kuriamų monopolių teisėtumą

2021-03-02 07:39
2019 m. pabaigoje liberalizuotas savivaldybių vidaus sandorių reguliavimas gali grįžti bumerangu. Nepraėjo nei metai, kai teismus pasiekė pirmosios bylos dėl savivaldybių sudarytų sutarčių su joms pačioms priklausančiomis įmonėmis. O šių metų vasario 24 d. ir Konstitucinis Teismas nutarė ištirti naujųjų teisės aktų teisėtumą.
nuotrauka
Daiva LILEIKIENĖ, „SPC legal“ partnerė


Minimos įmonės
SPC legal, advokatų profesinė bendrija,
Panevėžio m. savivaldybė,
LSA (Lietuvos savivaldybių asociacija),
Konstitucinis Teismas priėmė Panevėžio apygardos teismo prašymą ištirti, ar naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas, leidžiantis savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius su savivaldybės įmonėmis dėl viešųjų paslaugų teikimo, neprieštarauja Konstitucijai.

Pasak advokatų kontoros „SPC legal“ partnerės Daivos Lileikienės, toks posūkis, kuomet žemesnės instancijos teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą ir šis priima prašymą svarstymui, nėra dažnas reiškinys. Praėjusiais metais Konstitucinį teismą iš viso pasiekė tik apie 15 žemesnės instancijos teismų prašymų. Tai, jog šį prašymą Teismas priėmė svarstyti parodo, jog keliamas klausimas galimai yra antikonstitucinė problema.

Konstitucinio teismo išaiškinimo šiuo klausimu tikimasi sulaukti per 4 mėnesius.

Buvusios valdžios naujametinė dovana savivaldybėms

Viešųjų pirkimų įstatymas pakeistas 2019 m. pabaigoje. Tuomet, 2019 m. gruodžio 20 d., praktiškai Šv. Kalėdų išvakarėse, įstatymu Nr. XIII-2765 dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimo paskutiniąją tų metų dieną savivaldybėms plačiau atvertos vidaus sandorių durys. Nuo tada savivaldybės neskelbdamos viešojo pirkimo galėjo sudaryti vidaus sandorius vandens ar šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros srityse. Taip pat dėl maitinimo paslaugų ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigoms.

Įstatymo projektą parengė dešimt buvusios valdančiosios daugumos atstovų, o šios galimybės prašė pati Lietuvos savivaldybių asociacija.

Įstatymo pakeitimui tuo metu prieštaravo eilė institucijų, įskaitant Konkurencijos tarybą, Viešųjų pirkimų tarnybą, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Kainų komisija ir kt. Tuo metu ne tik nesiklausyta šių įstatymo sargų, bet ir veikta paskubomis. Įstatymas įsigaliojo be ilgesnio 6 mėn. atidėjimo laikotarpio.

Vertėtų prisiminti, kad 2017 metų kovą pastebėjus sisteminę problemą savivaldybių vidaus sandorius buvo bandoma uždrausti. Deja tuo metu vidaus sandoriai liepos mėn. įstatymo pakeitimu buvo uždrausti tik valstybės valdomoms įmonėms. Tuo tarpu savivaldybėms ir jų valdomoms įmonėms ši privilegija liko, nepaisant to, jog Prezidentė vetavo tokį įstatymo projektą.

Įstatymo pakeitimas paliko daug erdvės piktnaudžiavimui

„Klausimų kelia ne tai, kad įstatymo pakeitimu savivaldybėms buvo suteikta galimybė tam tikrų paslaugų teikimą perduoti jų pačių valdomoms įmonėms, tačiau tai, jog ši galimybė įteisinta nenumatant jokių kriterijų, kada būtent toks tam tikrų viešųjų paslaugų užtikrinimas būtų galimas. Kitaip tariant, anksčiau tai buvo įmanoma tik tais atvejais, kai savivaldybė rinkoje negali įsigyti tokių viešųjų paslaugų arba netenkina kainos, kokybės ar kiti parametrai. Visgi 2019 m. gruodžio 31 d. įsigaliojęs įstatymo pakeitimas įtvirtino išimtį, leidžiančią savivaldybėms „pavesti“ konkrečių paslaugų teikimą savivaldybės įmonėms, tam netaikant VPĮ reikalavimų ir nesilaikant sąžiningos konkurencijos taisyklių. Tokiu būdu atverta erdvė piktnaudžiavimui, lėšų neracionaliam naudojimui, veiklos neefektyvumui, paslaugų kainos augimui, bei iš esmės kai kuriuose sektoriuose sukurtos sąlygos rinkos monopolizavimui“, – sako „SPC legal“ advokatų kontoros partnerė, advokatė Daiva Lileikienė.

Vos po mėnesio – 50 mln. EUR vertės sandoris Panevėžio miesto savivaldybėje


Nepraėjus nei porai mėnesių nuo minėto įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, 2020 m. vasario mėn. viduryje Panevėžio miesto savivaldybė sudarė apytiksliai 50 mln. EUR vertės vidaus sandorį su jai priklausančia įmone AB Panevėžio specialus autotransportas dėl atliekų tvarkymo. Sutartis sudaryta 10 metų ir įsigaliojo jos pasirašymo dieną.

„Šioje sutartyje numatyta, kad Panevėžio miesto gyventojai savivaldybei priklausančiai įmonei už atliekų tvarkymą moka pačios savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą įmoką. Ši įmoka, kaip nurodoma sutartyje, turi padengti visas atliekų tvarkymo paslaugų išlaidas, įskaitant reikiamos įrangos įsigijimą ir visas kitas būtinas veiklos sąnaudas. Tačiau nei sutartis, nei joks kitas dokumentas nedetalizuoja AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ teikiamų paslaugų kainų ar įkainių. O ir galimybės patikrinti, ar paslaugas teikianti įmonė gaunamas lėšas naudoja racionaliai ir efektyviai, nėra. Negana to, kaip numatoma sutartyje, nustatyta įmoka gali būti keičiama kas metus, jei ji nepadengia paslaugų įmonės patiriamų kaštų. Todėl galima numanyti, jog įmonei didinant veiklos sąnaudas, labai tikėtina, kad ir atliekų tvarkymo įkainiai miestiečiams augs. Dėl tos priežasties galutinę sandorio sumą šiandien sunku prognozuoti“, – sutarties niuansus aiškina advokatė.

Kiek kainuos paslauga gyventojams priklauso nuo savivaldybės įmonės veiklos (ne)efektyvumo


„Būtent taip sutartimi įtvirtinta sandorio kaina yra tik ledkalnio viršūnė“ – sako D. Lileikienė. Pasak advokatės, šiai dienai joks teisės aktas neįpareigoja, kad savivaldybės įmonių paslaugų kaina bent jau atitiktų rinkos vidurkius ar būtų kažkiek mažesnė. O ir vidaus sandorio sutartimi paprastai numatoma, jog esminis ją lemiantis svertas – įmonės veiklos sąnaudos.

„Reikia suprasti, kad savivaldybės valdomos įmonės veikia kiek kitaip nei verslas. Jos neturi ambicingų veiklos tikslų, ir jų veikla organizuojama visai kitokiu principu. Šių įmonių vadovams nereikia sukti galvos, kad veikla būtų organizuojama maksimaliai efektyviai. Joms taip pat nebūtina siekti aukščiausių kokybinių standartų, kurie prilygtų geriausioms pasaulio praktikoms ir pan., nes konkurentas nealsuoja į nugarą. Tai akivaizdžiai rodo ir Panevėžio miesto savivaldybės sutarties su AB Panevėžio specialus autotransportas dėl atliekų tvarkymo pavyzdys. Joje įtvirtinta, kad pakanka, jog atliekų tvarkymo paslauga atitiktų pačios savivaldybės nustatytus Minimalius komunalinių atliekų paslaugų kokybės reikalavimus, galiojančius teisės aktus ir pan.“, – aiškina kaip tai atsilieps visuomenei advokatė.

Tokiu principu savivaldybės šiandien gali sudaryti sutartis dėl šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo ir kt. paslaugų. Visų šių paslaugų įkainius gyventojams nustato pati savivaldybė tarybos sprendimu.

Monopolizuojama rinka išstumia verslą

Kiek ilgiau nei metus galiojančiu Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu įteisintas savivaldybių ir jos įmonių vidaus sandorių protekcionizmas monopolizuoja rinką.

„Tokia sutartis ir jau minėtos kitos reguliavimo spragos reiškia, kad privatus verslas atliekų srityje bent jau dešimčiai metų yra išstumiamas iš šio regiono. Na, o per tuos dešimt metų, jei tokiu principu bus užtikrinamas minėtų viešųjų paslaugų teikimas ir kitose savivaldybėse, gali lemti, jog privataus verslo atitinkamuose sektoriuose nebeliks. Ir tuomet, jei gyventojų netenkins esama situacija, rinkoje kitos alternatyvos paprasčiausiai nebebus. Tad Lietuvos mastu pakaks keliolikos tokių ilgalaikių vidaus sandorių, kad tam tikruose veiklos sektoriuose sunaikintume laisvąją rinką, kurią kūrėme dešimtmečius“, – sako D. Lileikienė.

Advokatė pabrėžia, kad dešimtmečio trukmės sutartys šiuo atveju labai akivaizdžiai rodo savivaldybių siekį tapti nepajudinamais galios centrais. Pasak jos, viešojo pirkimo būdu įsigyjant atliekų tvarkymo, keleivių vežimo ir pan. paslaugas paprastai numatomas ne ilgesnis nei 5 metų laikotarpis.

Pakibęs ne tik dėl Panevėžio miesto savivaldybės sandorio teisėtumo klausimas

Pasak D. Lileikienės, Panevėžio miesto savivaldybės sudarytas vidaus sandoris dėl atliekų tvarkymo, kol kas, matyt, labiausiai išgarsėjo, nes dėl jo bylinėjamasi teisme. Deja, jos žiniomis, tai nėra toks vienintelis ydingas šiuo metu savivaldybių sudarytas sandoris dėl viešųjų paslaugų.

Kitaip tariant, jei Konstitucinis Teismas pasisakys, kad įstatymo pakeitimas, kurio pagrindu savivaldybės šiai dienai sudaro vidaus sandorius, prieštarauja Konstitucijai ir todėl yra neteisėtas, tuomet visi tuo pagrindu sudaryti sandoriai taps neteisėtais ir turės būti nutraukiami.

„Situacija teisiniu požiūriu gana rimta, nes Konstitucinis Teismas paprastai nepriima prašymų, jei jo argumentuose neįžvelgia problemos. Todėl šiuo atveju savivaldybių skuba sudaryti vidaus sandorius būtų itin neatsakinga. Labai tikėtina, kad galiausiai gali tekti atšaukti sudarytus sandorius ir skelbti viešuosius pirkimus. Tuo tarpu savivaldybės įmonėms gali tekti spręsti klausimą, ką daryti su jau pasamdytais darbuotojais, įsigytu transportu ir pan. Nenuostabu, kad visa tai turi dideles finansines pasekmes, kurios galiausiai atsiguls ant tos pačios savivaldybės gyventojų pečių“, – sako „SPC legal“ partnerė. 
Statybunaujienos.lt
Savivaldybėse

nuotrauka
2021-05-13 13:23
Sovietiniais metais statytų Vilniaus rajonų laukia dideli pokyčiai - Vilniaus miesto savivaldybė šiandien, gegužės 13 d., pristatė gyvenamųjų rajonų gyvybingumo programą MIESTAS+. Šios programos, kuri turėtų trukti bent dešimtmetį, tikslas – atnaujinti senųjų miesto rajonų butus, namus, kiemus, gatv...
nuotrauka
2021-05-12 15:41
Kauno parkų renesansas tęsiasi – šį kartą tvarkybos darbai startuoja Neries krantinės parke. Čia numatyta rekonstruoti esamas ir sukurti naujas rekreacines erdves, bus atnaujinta mažoji architektūra, gerinamas takų tinklas.
nuotrauka
2021-05-12 14:00
Vilniaus miesto savivaldybės taryba nutarė komitetuose apsvarstyti sprendimą statomo daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro veiklą vykdyti organizuojant operatoriaus atranką koncesijos būdu. Koncesijos (viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė) sutartis planuojama ne ilgesniam kaip 14 metų peri...
nuotrauka
2021-05-10 18:42
Alytaus rajono Butrimonių miestelyje esantis fontanas išsiskiria savo forma, yra vienintelis toks šalyje.
nuotrauka
2021-05-07 14:36
Virsmas iš buvusios karinės teritorijos į pramonės inovacijų zoną – tokia parko vizija gvildenama Aleksoto inovacijų pramonės parko (AIPP) urbanistinėje galimybių studijoje. Aleksoto rajono širdyje siekiama sukurti kompaktišką, žalią ir bendravimą skatinantį inovacijų slėnį, kuris atitiktų šiuolaiki...
nuotrauka
2021-05-07 11:03
Grandiozinė Liepkalnio g. – Žirnių g. – Minsko pl. sankryžos rekonstrukcija pasiekė finišo tiesiąją. Jau savaitgalį, nuo gegužės 8-9 d. (priklauso nuo oro sąlygų) darbų vietoje bus pakeistas eismo organizavimas, po kurio eismas iš dalies bus leidžiamas naujuoju tuneliu ir viaduku.
nuotrauka
2021-05-05 16:06
Visuomenė kviečiama susipažinti ir teikti pasiūlymus parengtiems Via Baltica ruožo nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos rekonstravimo projektams. Gyventojai bus supažindinami ir galės teikti siūlymus dėl kiekvieno iš keturių ruožų rekonstravimo projekto atskirai.
nuotrauka
2021-05-03 16:47
Sostinės savivaldybė suderino naujojo Bendrojo plano sprendinius su 38 institucijomis. Ilgą biurokratinį procesą įveikusį Bendrąjį planą miesto taryba turėtų tvirtinti liepos pradžioje.
nuotrauka
2021-04-29 17:03
Vilniaus miesto savivaldybė pritarė dviejų naujų vaikų darželių Pilaitėje projektiniams pasiūlymams. Pagal savivaldybės užsakymą, vienas jų suprojektuotas Pajautos g. 7, kitas – Tolminkiemio g. 11A. Iš viso abiejuose darželiuose galės būti ugdoma apie 650 vaikų. Po praėjusį spalį įvykusio viešo pris...
nuotrauka
2021-04-28 12:49
Siekdama, kad savivaldybių infrastruktūros plėtra būtų kuo aiškiau sureguliuota, Aplinkos ministerija siūlo patikslinti Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą ir parengtą jo pataisų projektą trečiadienį, balandžio 28 d., pateikė Vyriausybei svarstyti.
nuotrauka
2021-04-26 16:18
Apleistas buvusios aviacijos gamyklos angaras, esantis Kaune, tarp Europos prospekto ir Lakūnų plento, pasikeis neatpažįstamai. Čia iškils pirmasis statinys naujai kuriamame inovacijų parke, kuris bus pritaikytas šiuolaikinio verslo ir mokslo poreikiams.
nuotrauka
2021-04-26 12:03
Vilniaus miesto savivaldybė užbaigė remonto darbus keturių ugdymo įstaigų stadionuose. Levo Karsavino mokykloje, Sausio 13-osios progimnazijoje, Baltupių progimnazijoje ir Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje baigtas atnaujintų aikštynų dangų paruošimas, sužymėtos ir logotipais išpieštos aikšte...
nuotrauka
2021-04-26 09:35
Panevėžio miesto ir rajono, Pasvalio, Kėdainių ir Jonavos rajonų savivaldybės bei verslo bendruomenė diskutavo apie europinio standarto geležinkelio linijos tiesimo planus nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos sienos, taip pat apie „Rail Balticos“ įtaką regiono plėtrai ir investicijoms. Šie infrastrukt...
nuotrauka
2021-04-21 15:47
Vilniaus miesto taryba po svarstymo komitetuose pritarė siūlymui papildyti ir patikslinti sąrašą objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus. Taip įtvirtinta sostinės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus nuostata, kad konkursas yra patikimiausias kelias r...
nuotrauka
2021-04-21 08:55
Kauno mieste beveik 5 proc. atpigo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina. Tokiam Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos siūlymui šio antradienio posėdyje pritarė Kauno miesto savivaldybės taryba.
nuotrauka
2021-04-21 08:49
Praėjusiais metais Neringos savivaldybės taryba pritarė efektyvaus atsinaujinančių išteklių panaudojimo projektų įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programą. Numatoma, kad Neringos savivaldybės administracijoje, Neringos muziejuose, Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Neringos pirminiame sveikat...
nuotrauka
2021-04-20 10:02
Gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis projektas vietoj užmiesčio tipo prekybos centro – 1,14 ha teritorijos tarp Šeimyniškių, Raitininkų ir Sporto gatvės plėtros planai vis tikslesni ir vis artimesni tam, ko vyriausiasis Vilniaus architektas Mindaugas Pakalnis linkėtų centrinei miesto daliai. T...
nuotrauka
2021-04-20 08:50
Kauno kogeneracinės jėgainės (KKJ) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa, kurioje siūloma didinti pajėgumus nuo 200 tūkst. tonų iki 255 tonų atliekų per metus, nesulaukė Kauno rajono savivaldybės palaikymo.
nuotrauka
2021-04-15 13:40
Nekasti greta tranšėjų, nenaudoti mechanizuotos technikos, nestatyti sunkios įrangos, nepakeisti natūralaus grunto lygio, – tikslius atstumus, darbo priemones ir kitus medžius apsaugančius sprendimus įvardijantys Vilniaus miesto savivaldybės reikalavimai kartais pritrūksta rangovų dėmesio.
nuotrauka
2021-04-14 11:38
Sostinės 9 ha teritorija, kurioje dabar įsikūręs Verkių autobusų parkas, artimiausiais metais taps didžiausia pokyčių erdve visame mieste. Planuojama, kad dabartinis autobusų parkas iš teritorijos išsikels 2023-iaisiais, todėl jau svarstoma, kokią didžiausią vertę miestui sukurtų šios teritorijos ko...

Statybunaujienos.lt » Savivaldybėse

nuotrauka

Stotelėse saugesnė judėjimo galimybė riboto judumo asmenims

Riboto judumo asmenys dėl įvairiausių priežasčių vis dar susiduria su jų poreikiams nepritaikyta aplinka. Viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių – nepritaikyti viešojo susisiekimo stotel...