2022 gruodžio 4 d. sekmadienis, 15:05
Reklama  |  facebook

Lietuvos įmonių tvarumo ataskaitos: rūpinasi aplinkosauga, bet nematuoja CO₂ pėdsako

2022-11-14 10:03
Tvarumo ataskaitos seniai nebėra naujiena verslo pasaulyje – didelės viešojo intereso įmonės yra įpareigotos atskleisti nefinansinę informaciją jau penkerius metus, o nuo 2024 m. įsigaliosianti direktyva dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (angl. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) dar labiau padidins tvarumo ataskaitas rengiančių įmonių ratą.
nuotrauka
Kiril SIMBIRSKIJ, „Vesta Consulting“ Organizacijų tvarumo skyriaus vadovas


Minimos įmonės
VESTA Consulting, UAB
Vis dėlto ne visos įmonės geba jas tinkamai parengti – tvarumo ekspertai išnagrinėjo 21-os Lietuvos įmonės socialinės atsakomybės bei tvarumo ataskaitas ir teikia savo rekomendacijas.

Įprastai įmonių tvarumo ataskaitos pradedamos nuo bendrinės informacijos – veiklos srities, įmonės misijos, vertybių, valdymo modelio. Itin svarbu atskleisti verslo suinteresuotąsias šalis, tačiau tai padarė ne visos įmonės, kurių tvarumo ataskaitos buvo analizuojamos.

„67 proc. nagrinėtų įmonių tvarumo ataskaitų tiksliai įvardijo savo suinteresuotąsias šalis, iš to skaičiaus 71 proc. atskleidė ir patį suinteresuotųjų šalių identifikavimo ir įtraukimo procesą. Šios informacijos atskleidimas yra svarbus, nes leidžia suprasti, ar įmonė palaiko dialogą su suinteresuotomis šalimis, ar vystydama savo tvarumo kryptis atsižvelgia į šių šalių poreikius ir lūkesčius. Juo labiau, kad suinteresuotųjų šalių įtraukimas gali padėti identifikuoti prioritetines tvarumo kryptis, su kuriomis įmonė turėtų pradėti aktyviai dirbti artimiausiu metu“, – komentuoja „Vesta Consulting“ Organizacijų tvarumo skyriaus vadovas Kiril Simbirskij.

Pasak jo, nagrinėtose tvarumo ataskaitose dažniausiai minimos suinteresuotos šalys buvo klientai ir darbuotojai (po 100 proc.), tuo tarpu 1 iš 5 įmonių nenurodė akcininkų ar investuotojų kaip suinteresuotos šalies.

„Galbūt įmonės darbuotojai yra ir jos akcininkai, tad abi suinteresuotosios šalys buvo apjungtos į vieną. Vis dėlto, net jeigu akcininkas ir darbuotojas yra tas pats asmuo, jis atstovauja skirtingus interesus ir turi skirtingus lūkesčius kiekviename vaidmenyje. Todėl suinteresuotąsias šalis reikėtų atskirti“, – sako K. Simbirskij.

Tiekėjus, kaip suinteresuotąją šalį, savo tvarumo ataskaitoje nurodė 79 proc. analizuotų įmonių, visuomenę ar bendruomenę – vos 64 proc. Mažiausiai tarp suinteresuotųjų šalių Lietuvos įmonės nurodo nevyriausybines organizacijas – vos 36 proc. Pašnekovo teigimu, verslas vis dar neįvertina, kad nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į įmonės veiklą būtų naudingas jai pačiai.

„Nevyriausybinės organizacijos gali turėti ekspertinių žinių tam tikroje srityje ir pasitarnauti kaip visuomenės ar tam tikrų jos grupių interesų atstovai. Pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje veikiančios organizacijos gali padėti suprasti, kokioms saugomoms rūšims daro poveikį įmonės vykdoma veikla bei pasiūlyti sprendimus, kaip tą poveikį mažinti“, – teigia pašnekovas.

Nematuoja CO₂ pėdsako

Nors visose nagrinėtose tvarumo ataskaitose aplinkosauga ir klimato kaita nurodoma kaip reikšminga tema (100 proc.), tik 67 proc. įmonių atskleidė savo CO₂ pėdsaką, kuris yra visuotinai pripažįstamas poveikio klimatui matmuo.

„Įmonės CO₂ pėdsakas neatskleidžiamas dėl įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai jį sąlygoja duomenų stoka. Jei įmonė pirmą kartą skelbia tvarumo ataskaitą, ji galėjo būti nepasirengusi tinkamai surinkti skaičiavimams reikalingus duomenis. Tai yra sudėtingas procesas, tad neretai įmonės naudojasi prielaidomis ir konservatyviu įvertinimu, dėl ko nukenčia ir galutinio rezultato kokybė“, – aiškina K. Simbirskij.

Pasak jo, vis daugiau įmonių atskleidžia savo tiesioginį (Scope 1) ir su šilumos bei elektros energijos vartojimu (Scope 2) susijusį išmetamo CO2 kiekį. Tuo tarpu, vertės grandinėje (Scope 3) kuriamą poveikį klimato kaitai atskleidžia daug rečiau.

„Kaip viename interviu pasakė „Sustainalytics“ įkūrėjas ir vadovas Michael Jantzi, pastaruosius 15 metų buvome susikoncentravę į verslo daromą tiesioginį poveikį, o ateinantį dešimtmetį mus labiausiai domins finansuoti CO2 išmetimai. T. y., daugiau dėmesio bus kreipiama į tai, kokius poveikius mes įgaliname priimdami investavimo sprendimus arba pirkdami prekes ir paslaugas iš atitinkamų tiekėjų“, – sako K. Simbirskij.

Tikėtina, kad fokusas į šią sritį lems didesnį skaidrumą, vertinimo patikimumą ir leis atsirasti naujiems įrankiams, kurie įvertintų vertės grandinėse kuriamą poveikį. Tai sudarys ir prielaidas verslui imtis veiksmų daromam poveikiui švelninti.

Verslo etika – higiena ar nutylima tema?

Tuo tarpu kitos su tvarumu susijusios temos sulaukia kur kas mažiau įmonių dėmesio: žmogaus teisės, įvairovė, įtrauktis ir lygios galimybės paminėtos 71 proc. analizuotų tvarumo ataskaitų, sveikata ir sauga – 48 proc.

„Labai daug dėmesio skiriama aplinkosaugai ir ypač klimato kaitos klausimams, nes šiomis temomis itin daug kalbama. Vis dėlto toks vadinamasis „anglies tunelinis matymas“ (angl. carbon tunnel vision) sąlygoja ir ribotą įmonės kuriamų poveikių matymą – verslas, pernelyg susitelkdamas į klimato kaitos švelninimą, gali praleisti kur kas rimtesnius socialinius poveikius“, – pastebi „Vesta Consulting“ atstovas.

Mažiau reikšmingomis laikomos verslo etikos ir korupcijos prevencijos temos – jos minimos tik 29 proc. nagrinėtų tvarumo ataskaitų. Pasak pašnekovo, verslo etika ir korupcijos prevencija gali būti laikomos tiesiog verslo higiena, tad neišskiriamos kaip su tvarumu susijusios temos, vis dėlto tai kelia abejonių, ar įmonėje tikrai yra užtikrinama skaidri veikla.

„Tvarumo ataskaitose įmonės nurodo nuo 2 iki 12 reikšmingų tvarumo temų. Mūsų patirtis rodo, kad įmonės, kurios tik pradeda savo kelią transformuojant verslo modelį į tvarų, dažnai neturi tiek resursų, kad galėtų pradėti dirbti su visomis identifikuojamomis tvarumo temomis. Todėl tvarumo ataskaitose išskiriamos tik pagrindinės temos, su kuriomis jau yra ar bus dirbama artimiausiu metu“, – sako K. Simbirskij. 

Daugiau: Biyoma magnio aliejus

Statybunaujienos.lt




Aplinka

nuotrauka
2022-12-01 11:13
Nors kalendorinė žiema prasideda šiandien, vilniečiai jau turėjo progų prasilenkti su miesto teritoriją tvarkančių įmonių traktoriais, motoblokais, kompaktiškais sniego valytuvais bei kita įranga. Šį šaltąjį sezoną sostinės viešąsias erdves prižiūrės daugiau kaip 200 skirtingos technikos.
nuotrauka
2022-11-25 06:58
Seimas pritarė Želdynų įstatymo pataisoms įstatyme įtvirtindamas, kad savivaldybių atstovaujamosios institucijos galės pačios spręsti dėl didesnių atkuriamosios vertės įkainių nustatymo savo sprendimu saugotinais paskelbtiems želdiniams.
nuotrauka
2022-11-24 16:15
Ketvirtadienį, lapkričio 24 d., Seimas pritarė Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo pataisoms, numatančioms palengvinimus gyventojams. Nuo 2023 m. įteisinti gręžinius bus dar paprasčiau, o įteisinimo procedūros tais atvejais, kai požeminio vandens išteklių naudojimui...
nuotrauka
2022-11-21 14:47
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Jonavos rajone veikianti naftos atliekų tvarkymo įmonė kaltinama dėl aplinkos apsaugos pažeidimų. Įtariama, jog įmonės padarytos žalos aplinkai vertė siekia daugiau nei 2,3 mln. eurų.
nuotrauka
2022-10-31 09:14
Kiekvienais metais komunalininkai, atliekų tvarkytojai pastebi, kad nuo spalio iki lapkričio mėnesio vidurio, Vėlinių laikotarpiu, atliekų srautas kapinių teritorijoje padidėja kone dvigubai. Šiuo laikotarpiu žmonės stengiasi aplankyti artimųjų kapavietes ir jas sutvarkyti. Pavyzdžiui, sugrėbti lapu...
nuotrauka
2022-10-27 09:17
Vilniaus Pilaitės bendruomenė susirūpino, kad tiesiant dviračių taką Pilaitės prospekto ir Elbingo gatvių sankryžoje bus pašalinta prieš 40 metų pasodinta beržų alėja. Vilniaus savivaldybės specialistai ramina – alėja išliks, o gyventojai turės patogesnę sankryžą.
nuotrauka
2022-10-26 15:19
Lietuvos jūrų muziejuje kartu su Aplinkos ministerija spalį surengta konferencija „Gyvūnų gerovės, apsaugos ir globos pokyčiai Lietuvoje: rezultatai, iniciatyvos ir iššūkiai ateičiai“ pažymėjo naujojo muziejaus objekto – Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro veiklos pradžią. Pirmieji šio centr...
nuotrauka
2022-10-26 15:00
Vilniaus sprendimas nešienauti žaliųjų plotų šiemet tapo vienu iš labiausiai aptarinėjamų įvykių. Visgi tikėtina, kad ateityje miestuose nešienaujamų plotų ir pievų bus daugiau – šešiose Europos valstybėse atlikta gyventojų apklausa parodė, kad jei miestai nori būti tvarūs ir efektyviai prisidėti pr...
nuotrauka
2022-10-25 10:27
Vilniaus apygardos administracinis teismas iš dalies patenkino akcinės bendrovės „Eglės sanatorija“ skundą ir nuo 125 503 Eur iki 25 100,6 Eur sumažino jai Aplinkos apsaugos departamento paskirtą ekonominę sankciją už sunaudotą vandenį.
nuotrauka
2022-10-21 05:50
Vilnius ruošiasi būsimosios Nacionalinės koncertų salės aplinkos tvarkymui – per artimiausius metus teritoriją planuojama sutvarkyti taip, kad ji ne tik pabrėžtų koncertų salės architektūrą, bet ir taptų patogia viešąja erdve susitikti ir pailsėti miestiečiams.
nuotrauka
2022-10-07 14:06
Sostinės gyventojai turi paskutinę galimybę pateikti idėjas, kaip pagerinti savo gyvenamąją aplinką ir gauti dalį iš daugiau nei 300 tūkst. eurų „Dalyvauk! Vilnius" seniūnijų biudžeto. Įsibėgėjant šių metų projektui, Justiniškėse atvertas pasivaikščiojimo takas visomis oro sąlygomis.
nuotrauka
2022-10-07 11:03
Namų ūkiuose susikaupia naudoti nebetinkami daiktai ar atliekos, kurių dėl didelio dydžio ar dėl to, kad yra pavojingos, negalima mesti nei į komunalinių atliekų, nei į antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius. Kaip tik joms ir yra skirtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.
nuotrauka
2022-10-05 13:31
Vijokliais apželdinto miesto sienos jau nusidažė įvairiausiomis spalvomis – raudona, purpurine, oranžine, geltona. Rudens spalvomis džiuginančių, o vasarą žaliuojančių sienų sostinėje bus daugiau, nes šiemet Vilniuje sodinama kaip niekada daug vijoklių.
nuotrauka
2022-10-04 06:30
Kokie pokyčiai laukia aplinkotvarkos? Apie kokius sprendimus kalba aplinkotvarkos bendruomenė, kokius produktus pristato pasaulinėje parodoje? Ar kalbame apie spalvas, ar naujas formas? Ar kalbame apie tvarumo klausimus? Kiek svarus betono gaminių indėlis ateities sprendimams? Tai klausimai, į kuriu...
nuotrauka
2022-10-03 07:29
„Teltonikos“ Technologijų centro Molėtuose įkurtuvės planuojamos netrukus – vykdomi paskutinieji pastato aplinkos tvarkymo darbai. Technologijų centro gerbūvis turės tenkinti pusės tūkstančio čia dirbsiančių darbuotojų poreikius, tad įrengti aplinką patikėta 10 metų patirtį šioje srityje turinčiai į...
nuotrauka
2022-09-21 07:01
Teritorijos, dėl neatsakingos veiklos sovietmečiu užterštos cheminėmis medžiagomis, po sutvarkymo pamažu virsta poilsio zonomis.
nuotrauka
2022-09-17 07:32
Energinis tvarumas tampa svarbia miestų plėtros kryptimi. Ieškodami būdų, kaip optimizuoti energijos cirkuliaciją, architektai apželdina stogus. Daugėjant tokių pastatų, skaičiuojamas ne tik išaugęs ekonominis tvarumas, besiplečiantys rekreacinių erdvių plotai, bet ir besiformuojančios naujos urbani...
nuotrauka
2022-09-13 07:55
ŠA atelier architektai Antanas ir Gabrielė Šarkauskai Nacionalinėje dailės galerijoje įrengė instaliaciją architektūros tema „Erdviškumai“. Idėją jie įgyvendino naudodami įmonės „Betono mozaika“ trinkeles.
nuotrauka
2022-09-05 15:43
Vilnius ieško sprendimų, kaip į urbanizuotas teritorijas įlieti gamtos – liepą startavo bandomasis 11 viešojo transporto stotelių apželdinimo projektas.
nuotrauka
2022-09-02 07:47
Grindinį žmonės paprastai pastebi tik dviem atvejais: kai už jo užkliūva arba grožėdamiesi negali atitraukti akių. Kauno rajono Kulautuvos miestelio Akacijų alėjoje ir V.Augausko gatvėje paklota apie 7 tūkst. kv. m „Brikers LT“ trinkelių – patogių pėstiems ir važiuotiems, įspūdingų, derančių prie ap...

Statybunaujienos.lt » Aplinka