2023 gruodžio 3 d. sekmadienis, 13:54
Reklama  |  facebook

Lietuvos įmonių tvarumo ataskaitos: rūpinasi aplinkosauga, bet nematuoja CO₂ pėdsako

2022-11-14 10:03
Tvarumo ataskaitos seniai nebėra naujiena verslo pasaulyje – didelės viešojo intereso įmonės yra įpareigotos atskleisti nefinansinę informaciją jau penkerius metus, o nuo 2024 m. įsigaliosianti direktyva dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (angl. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) dar labiau padidins tvarumo ataskaitas rengiančių įmonių ratą.
nuotrauka
Kiril SIMBIRSKIJ, „Vesta Consulting“ Organizacijų tvarumo skyriaus vadovas


Minimos įmonės
VESTA Consulting, UAB
Vis dėlto ne visos įmonės geba jas tinkamai parengti – tvarumo ekspertai išnagrinėjo 21-os Lietuvos įmonės socialinės atsakomybės bei tvarumo ataskaitas ir teikia savo rekomendacijas.

Įprastai įmonių tvarumo ataskaitos pradedamos nuo bendrinės informacijos – veiklos srities, įmonės misijos, vertybių, valdymo modelio. Itin svarbu atskleisti verslo suinteresuotąsias šalis, tačiau tai padarė ne visos įmonės, kurių tvarumo ataskaitos buvo analizuojamos.

„67 proc. nagrinėtų įmonių tvarumo ataskaitų tiksliai įvardijo savo suinteresuotąsias šalis, iš to skaičiaus 71 proc. atskleidė ir patį suinteresuotųjų šalių identifikavimo ir įtraukimo procesą. Šios informacijos atskleidimas yra svarbus, nes leidžia suprasti, ar įmonė palaiko dialogą su suinteresuotomis šalimis, ar vystydama savo tvarumo kryptis atsižvelgia į šių šalių poreikius ir lūkesčius. Juo labiau, kad suinteresuotųjų šalių įtraukimas gali padėti identifikuoti prioritetines tvarumo kryptis, su kuriomis įmonė turėtų pradėti aktyviai dirbti artimiausiu metu“, – komentuoja „Vesta Consulting“ Organizacijų tvarumo skyriaus vadovas Kiril Simbirskij.

Pasak jo, nagrinėtose tvarumo ataskaitose dažniausiai minimos suinteresuotos šalys buvo klientai ir darbuotojai (po 100 proc.), tuo tarpu 1 iš 5 įmonių nenurodė akcininkų ar investuotojų kaip suinteresuotos šalies.

„Galbūt įmonės darbuotojai yra ir jos akcininkai, tad abi suinteresuotosios šalys buvo apjungtos į vieną. Vis dėlto, net jeigu akcininkas ir darbuotojas yra tas pats asmuo, jis atstovauja skirtingus interesus ir turi skirtingus lūkesčius kiekviename vaidmenyje. Todėl suinteresuotąsias šalis reikėtų atskirti“, – sako K. Simbirskij.

Tiekėjus, kaip suinteresuotąją šalį, savo tvarumo ataskaitoje nurodė 79 proc. analizuotų įmonių, visuomenę ar bendruomenę – vos 64 proc. Mažiausiai tarp suinteresuotųjų šalių Lietuvos įmonės nurodo nevyriausybines organizacijas – vos 36 proc. Pašnekovo teigimu, verslas vis dar neįvertina, kad nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į įmonės veiklą būtų naudingas jai pačiai.

„Nevyriausybinės organizacijos gali turėti ekspertinių žinių tam tikroje srityje ir pasitarnauti kaip visuomenės ar tam tikrų jos grupių interesų atstovai. Pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje veikiančios organizacijos gali padėti suprasti, kokioms saugomoms rūšims daro poveikį įmonės vykdoma veikla bei pasiūlyti sprendimus, kaip tą poveikį mažinti“, – teigia pašnekovas.

Nematuoja CO₂ pėdsako

Nors visose nagrinėtose tvarumo ataskaitose aplinkosauga ir klimato kaita nurodoma kaip reikšminga tema (100 proc.), tik 67 proc. įmonių atskleidė savo CO₂ pėdsaką, kuris yra visuotinai pripažįstamas poveikio klimatui matmuo.

„Įmonės CO₂ pėdsakas neatskleidžiamas dėl įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai jį sąlygoja duomenų stoka. Jei įmonė pirmą kartą skelbia tvarumo ataskaitą, ji galėjo būti nepasirengusi tinkamai surinkti skaičiavimams reikalingus duomenis. Tai yra sudėtingas procesas, tad neretai įmonės naudojasi prielaidomis ir konservatyviu įvertinimu, dėl ko nukenčia ir galutinio rezultato kokybė“, – aiškina K. Simbirskij.

Pasak jo, vis daugiau įmonių atskleidžia savo tiesioginį (Scope 1) ir su šilumos bei elektros energijos vartojimu (Scope 2) susijusį išmetamo CO2 kiekį. Tuo tarpu, vertės grandinėje (Scope 3) kuriamą poveikį klimato kaitai atskleidžia daug rečiau.

„Kaip viename interviu pasakė „Sustainalytics“ įkūrėjas ir vadovas Michael Jantzi, pastaruosius 15 metų buvome susikoncentravę į verslo daromą tiesioginį poveikį, o ateinantį dešimtmetį mus labiausiai domins finansuoti CO2 išmetimai. T. y., daugiau dėmesio bus kreipiama į tai, kokius poveikius mes įgaliname priimdami investavimo sprendimus arba pirkdami prekes ir paslaugas iš atitinkamų tiekėjų“, – sako K. Simbirskij.

Tikėtina, kad fokusas į šią sritį lems didesnį skaidrumą, vertinimo patikimumą ir leis atsirasti naujiems įrankiams, kurie įvertintų vertės grandinėse kuriamą poveikį. Tai sudarys ir prielaidas verslui imtis veiksmų daromam poveikiui švelninti.

Verslo etika – higiena ar nutylima tema?

Tuo tarpu kitos su tvarumu susijusios temos sulaukia kur kas mažiau įmonių dėmesio: žmogaus teisės, įvairovė, įtrauktis ir lygios galimybės paminėtos 71 proc. analizuotų tvarumo ataskaitų, sveikata ir sauga – 48 proc.

„Labai daug dėmesio skiriama aplinkosaugai ir ypač klimato kaitos klausimams, nes šiomis temomis itin daug kalbama. Vis dėlto toks vadinamasis „anglies tunelinis matymas“ (angl. carbon tunnel vision) sąlygoja ir ribotą įmonės kuriamų poveikių matymą – verslas, pernelyg susitelkdamas į klimato kaitos švelninimą, gali praleisti kur kas rimtesnius socialinius poveikius“, – pastebi „Vesta Consulting“ atstovas.

Mažiau reikšmingomis laikomos verslo etikos ir korupcijos prevencijos temos – jos minimos tik 29 proc. nagrinėtų tvarumo ataskaitų. Pasak pašnekovo, verslo etika ir korupcijos prevencija gali būti laikomos tiesiog verslo higiena, tad neišskiriamos kaip su tvarumu susijusios temos, vis dėlto tai kelia abejonių, ar įmonėje tikrai yra užtikrinama skaidri veikla.

„Tvarumo ataskaitose įmonės nurodo nuo 2 iki 12 reikšmingų tvarumo temų. Mūsų patirtis rodo, kad įmonės, kurios tik pradeda savo kelią transformuojant verslo modelį į tvarų, dažnai neturi tiek resursų, kad galėtų pradėti dirbti su visomis identifikuojamomis tvarumo temomis. Todėl tvarumo ataskaitose išskiriamos tik pagrindinės temos, su kuriomis jau yra ar bus dirbama artimiausiu metu“, – sako K. Simbirskij. 

Daugiau: Biyoma magnio aliejus

Statybunaujienos.ltAplinka

nuotrauka
2023-12-01 14:19
Aplinkos ministerija primena, kad asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turės atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Toks reikalavimas įsigalioja nuo Naujųjų m...
nuotrauka
2023-12-01 09:32
Būsto pirkėjai Lietuvoje vis didesnį dėmesį skiria tvarumo aspektams. Beveik dviem trečdaliams (63 proc.) šalies didmiesčių gyventojų yra svarbu, kad namai būtų statomi kuo mažiau kenkiant aplinkai. Tą atskleidė tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovės „YIT Lietuva" iniciatyva KOG rinkoda...
nuotrauka
2023-11-28 12:14
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžia...
nuotrauka
2023-11-24 12:16
Kėdainių rajono savivaldybės iniciatyva, gavus Aplinkos ministerijos paramą, griaunama nuo 1975 m. nebeeksploatuojama Kruosto hidroelektrinės (HE) užtvanka. Tai pirmas užtvankos šalinimo projektas Nevėžyje, 209 km ilgio upėje, kurioje oficialiai iš viso yra 5 užtvankos.
nuotrauka
2023-11-24 10:18
Ką svarbu žinoti dėl sodo namo statybos mėgėjų sodo žemės sklype, jei yra nustatyta paviršinių vandens telkinių apsaugos zona? Kaip vyksta pagalbinių pastatų statyba sodų bendrijose? Atsako Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija).
nuotrauka
2023-11-23 11:10
Augant Vilniui ir žmonių jame skaičiui, didėja ir surenkamų komunalinių atliekų kiekis. Dėl išaugusių jų tvarkymo sąnaudų ir apimties sostinė peržiūri vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tarybai pritarus, vidutinio 60 kv. m buto savininkui rinkliava už komunalinių atliekų...
nuotrauka
2023-11-20 13:13
Baigti ežero pakrantės prie Gulbinų kvartalo atvėrimo visuomenei darbai. Vilniaus miesto savivaldybė pasirūpino apie 250 m ilgio medinio tako nutiesimu, taip pat ežero pakrantėje sukurta poilsiavietė, įrengtos grilio vietos su suoliukais. Patogiam gyventojų praėjimui išvalytos nukritusios medžių šak...
nuotrauka
2023-11-20 10:23
Šią savaitę pradedami prevenciniai Gedimino kalno pietinio šlaito stabilizavimo darbai. Juos UAB „Rekreacinė statyba“ vykdys už Gedimino kalno priežiūrą atsakingo Lietuvos nacionalinio muziejaus užsakymu. Darbai organizuojami nuolatinės šlaitų stebėsenos metu užfiksavus nedidelį grunto įtrūkimą, kur...
nuotrauka
2023-11-17 09:51
Vyriausybė patvirtino 2022-2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano pakeitimus, kuriais naujoms finansavimo kryptims paskirstoma 111,7 mln. eurų. Šios lėšos bus naudojamos Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021-2030 m. (NEKSVP) numatytoms šiltnamio efektą sukelian...
nuotrauka
2023-11-16 12:35
Vilniaus miesto savivaldybė kviečia sostinės verslininkus, įmones, įstaigas ir bendruomenes kurti kalėdinę nuotaiką kartu ir puošti savo vitrinas, langus, pastatų fasadas šventine tematika. Laikinų šventinių dekoracijų suderinti su miesto Savivaldybe ar gauti leidimą nereikia.
nuotrauka
2023-11-16 12:20
Klaipėdos miesto valdžia, vis dažniau sulaukianti gyventojų nusiskundimų dėl statybininkų netvarkos šalia statybviečių, padidino kontrolę. Šiais metais jau nustatyta dvigubai daugiau pažeidimų nei praėjusiais metais.
nuotrauka
2023-11-15 12:11
Slūgstant Minijai situacija dėl potvynio Klaipėdos rajone stabilizuojasi, tačiau tikrieji žalos mastai pasimatys tik nusekus vandeniui. Kol kas kai kur keliai vis dar apsemti, yra ir sodybų, ties kuriomis laikosi vanduo, bet jau galima identifikuoti probleminius taškus bei planuoti, kaip sumažinti p...
nuotrauka
2023-11-13 12:32
Turto bankas pradeda iniciatyvą, kuria siekiama išsaugoti kuo daugiau „ne vietoje“ išaugusių medžių. Šie medžiai, augantys prie valstybės viešųjų pastatų bei parduodamų objektų bus užfiksuoti, o atėjus laikui – persodinti į naujas tinkamesnes vietas.
nuotrauka
2023-11-13 12:25
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), patikrinusi vienbučio gyvenamojo namo statybos darbų teisėtumą, konstatavo, kad rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi savavališkai. Namo žemės sklypas Zakeliškių kaime, Kelmės rajone, patenka į kom...
nuotrauka
2023-11-09 13:03
Aplinkiniuose rajonuose problemų pridaręs potvynis atsirito ir į Klaipėdą. Danės upėje ties Klaipėda taip pat pasiektas stichinis vandens lygis – šiandienos 11:30 valandos duomenimis, vandens lygis siekė 289 cm (riba – 280 cm).
nuotrauka
2023-11-09 09:53
Įvertinę viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl sostinės Verkių regioniniame parke, Verkių miške, vykdomo medžių kirtimo, Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo gynimo skyriaus prokurorai savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo.
nuotrauka
2023-11-09 09:49
Dėl potvynio Kretingoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Buvo priimtas sprendimas iš „Kretingos vandenų“ nuotekų valyklos Kretingoje išleisti dalį su lietaus vandeniu susimaišiusių nevalytų nuotekų į Tenžės upelį.
nuotrauka
2023-11-07 09:24
Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo du asmenys ir viena bendrovė pripažinti kaltais dėl aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir saugomų teritorijų suniokojimo. Teismo sprendimu, nuteistieji privalės atlyginti savo veiksmais aplinkai padarytą 4,8 mln. eurų...
nuotrauka
2023-11-06 13:51
Spalio 30 d. visuomenei buvo pristatyta rekonstruota Kairių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Apie 5 tūkst. kvadratinių metrų ploto teritorijoje iškilo modernus administracinės-gamybinės paskirties pastatas, kuriame dirbs atliekų priėmėjai-kontrolieriai ir bus atliekamas smulkus daiktų re...
nuotrauka
2023-11-06 12:25
Miesto želdinių inventorizacijos ekspertai spalio mėnesį Palangos Hipodromo gatvėje vietoje žaliosios zonos atrado kelmais nusėtą plynę. Savivaldybės administracija ėmėsi veiksmų.

Statybunaujienos.lt » Aplinka