2023 gruodžio 1 d. penktadienis, 1:48
Reklama  |  facebook

Lietuvos statybininkų asociacija per 30 metų: kodėl reikia žvelgti toli į priekį

Dalius GEDVILAS, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas      2023-09-08 14:00
30 metų veiklos sukaktį mininti Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) – tai aktyviai veikianti, viena iš gausiausių, įtakingiausių organizacijų šalyje. Šiuo metu LSA jungia pagrindines rangovines organizacijas, kurios šalyje atlieka du trečdalius visų statybos darbų, ir 6 asociacijas. LSA taip pat yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos partnerė, bendradarbiauja su Lietuvos pramonės profesinių Sąjungų federacija, su Valstybine darbo inspekcija, yra Lietuvos statybos sektoriaus atstovė Europos statybos pramonės federacijoje.
nuotrauka
Dalius Gedvilas, LSA prezidentas. Alekso Jauniaus / LSA nuotr.


Minimos įmonės
LSA (Lietuvos savivaldybių asociacija),
LPK (Lietuvos pramonininkų konfederacija),
VDI (Valstybinė darbo inspekcija),
FIEC (Europos Sąjungos Statybų Industrijos konfederacija),
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF),

Statybos sektorius yra svarbi visuomenės ekonomikos ir infrastruktūros dalis: įvairiapusė, apimanti ekonomiką, užimtumą, gyvenimo kokybę, miestų vystymąsi.

Statybos sektorius prisideda prie šalies ekonomikos augimo ir BVP (bendrojo vidaus produkto) didėjimo. Statybos projektai sukuria darbo vietų tiek tiesiogiai statybose, tiek per susijusias veiklas, kaip, pvz., prekyba statybinėmis medžiagomis ir įranga, projektų valdymas, inžinerinės paslaugos ir pan., tad statybos sektorius skatina daugelį susijusių pramonės šakų. Infrastruktūros vystymasis taip pat susijęs su statybos sektoriumi: kelių tinklo plėtra, tiltų, tunelių, oro uostų, uostų, viešųjų pastatų statyba. Šios investicijos turi ilgalaikį poveikį visuomenei, skatinant ekonominį augimą, gerinant transporto ir komunikacijų infrastruktūrą, gyvenimo kokybę.

Statybos sektorius yra susijęs ir su miestų plėtra, urbanizacija. Tai komerciniai pastatai, biurai, viešbučiai, pramoninės teritorijos. Statybos sektorius taip pat prisideda prie kultūrinio paveldo išsaugojimo ir atkūrimo, nes restauruoja ir renovuoja paveldo pastatus.

Ir pagaliau – tai naujo būsto statyba bei esamų būstų renovacija. Naujo būsto kūrimas padeda spręsti gyventojų būsto poreikius ir skatina šeimų bei bendruomenių plėtrą, o renovacija padeda atnaujinti senus ir pažeistus pastatus – taip ilguoju laikotarpiu taupoma energija ir ištekliai.

Nors statybos sektorius turi daug teigiamų poveikių, jis taip pat susijęs su iššūkiais: aplinkosauga, statybinių atliekų tvarkymu, ekologija. Todėl svarbu, kad šio sektoriaus plėtra vyktų darniai ir atsakingai, kurdama teigiamą poveikį visuomenei ir aplinkai, formuodama kokybišką verslo aplinką.

Tai ir buvo svarbiausi uždaviniai, kuriuos 30 metų sprendė ir ateityje spręs LSA, nes statybos sektorius yra gyvas organizmas, veikiamas vidaus ir išorės veiksnių.

Norint ko nors pasiekti, reikia matyti perspektyvą

Nuo chaoso pereiti prie koncepcijos, o nuo sugriuvusios planinės ekonomikos ir reguliuojamos rinkos pereiti prie veikimo laisvojoje rinkoje. Tai buvo inspiracijos, paskatinusios Adakrą Šeštakauską imtis Sizifo, kaip tuomet atrodė, darbo: užridenęs akmenį iki viršukalnės, negalėjai būti tikras, kad nereikės vėl visko pradėti nuo pradžios. Nes niekas nežinojo, kaip naujomis sąlygomis turi ir gali veikti statybos ir susijusios įmonės, bet buvo aišku, kad reikia kurti taisykles, imtis atsakomybės atstovauti sektoriaus įmonėms. Tam reikėjo matyti perspektyvą, reikėjo nuovokos, kad tik susibūręs sektorius gali daryti rimtą įtaką kuriant tvarią statybos sektoriaus verslo aplinką. 

ADAKRAS ŠEŠTAKAUSKAS, DALIUS GEDVILAS, LSA

Iš kairės: pirmasis LSA prezidentas, dabar – LSA garbės prezidentas Adakras Šeštakauskas ir LSA prezidentas Dalius Gedvilas. LSA nuotr. 

LSA steigėjai

LSA nuotr. 

Tokia buvo LSA pradžia – įmonių telkimas po Asociacijos vėliava. Startas tam buvo duotas 1993 m. balandžio 14 d. pavasarį, kai 21 įmonė pasirašė Lietuvos statybininkų asociacijos steigimo sutartį. Ilgainiui LSA narių skaičius didėjo, bet dėl ekonominių krizių ir tvarumo statybos versle stokos organizacijos narių skaičius nuolat svyravo. Tačiau Asociacijos bendruomenė visada vienijo daugiau kaip 15 tūkst. statybos sektoriaus dirbančiųjų.

Pastarasis LSA dešimtmetis susijęs su inovacijomis, paslaugų eksporto rinkų kaita, akcentuotu dėmesiu darbų saugai. Ir, žinoma, LSA rūpi darbų skaitmenizacija, sektoriaus darbuotojų profesinis ugdymas. Dabartinė rinka yra ne tik moderni, bet ir itin greitai besikeičianti. Todėl naujam LSA vadovui (Dalius Gedvilas LSA vadovauja nuo 2013 m.) ir Asociacijos komandai svarbu imtis atsakomybių kurti sąlygas, kad sektorius tvariai augtų, kad būtų galimybių nuolat pasitikrinti. Nes tvarumas, įmonių atsparumas yra pagrindas realizuoti vizionieriškas idėjas, neprarandant konkurencingumo, sudarant sąlygas našumui didinti.

Visada kyla grėsmė paskęsti einamuosiuose reikaluose ir nebematyti ateities, pamiršti misiją, svarbiausius tikslus. Todėl ir man, ir mano pirmtakui yra svarbi komanda, kuri akumuliuoja kompetencijas, padedančias ir surasti tinkamas priemones, ir nepamiršti svarbiausio tikslo – atstovauti statybos verslo interesams. Tokia patikima komanda visada yra LSA Taryba (anksčiau – Prezidiumas) ir Asociacijos administracijoje dirbantys žmonės.

Naujas LSA veiklos etapas. Sektoriaus transformacijos, skaitmeninimas

LSA veiklos pradžia buvo susijusi su sektoriaus įmonių telkimu, o pastarąjį dešimtmetį prasidėjo reikšmingos transformacijos, kurias lėmė inovacijos: skaitmeninimas, BIM ir Pramonė 4.0 arba Ketvirtoji pramonės revoliucija. Asociacija ėmėsi iniciatyvos skatinti pokyčius ir kurti įrankius inovacijoms diegti. Bandant optimizuoti ir spartinti inovacijų taikymą, LSA ieškojo sąveikos su valdžios institucijomis – ieškojo būdų sinchronizuoti inovacijų diegimą įmonėse ir teisinės bazės kūrimą.

statregLSA nuotr. 

Per LSA veiklos metus Lietuvos Vyriausybei ir LR Seimui buvo pateikta daug pasiūlymų dėl statybos verslo teisinio reguliavimo, dar daugiau pastabų ir raštų pateikta valdžios institucijoms, stabdant nekokybiškų ar beprasmių teisės aktų priėmimą. Pastaroji aplinkybė yra itin svarbi, nes netinkamų taisyklių įteisinimas paralyžiuoja verslą.

LSA visada vykdė ir vykdo savo pagrindinę misiją – ginti teisėtus savo narių interesus.

Pažymėtina, kad statybų skaitmenizavimo iniciatyvos mūsų valstybėje taip pat kilo aktyviai veikiant Lietuvos statybininkų asociacijai. Per daugelį veiklos metų LSA savo bendruomenei organizavo nemažai mokymų, kad Asociacijos nariai ir jų darbuotojai įgytų BIM (statinio informacinio modeliavimo), statinių energinio tvarumo, žiedinės ekonomikos, darbų saugos ir kitų kompetencijų – buvo apmokyta daugiau kaip 3 tūkst. darbininkų ir inžinerinio personalo! Nėra abejonių, dėl šių žinių mūsų valstybės statinių infrastruktūra tapo tvaresnė ir išmanesnė.

Kaip viešuosius pirkimus keičia LSA įmonių patirtis užsienio rinkose

Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, statybos sektoriui tapo prieinamos Vakarų Europos valstybių rinkos. Padirbėję Skandinavijoje, centrinėje Europoje, rangovai susidūrė su kitokia darbo kultūra, kitokia viešųjų pirkimų skaidrumo standartų, nei buvo įprasta Lietuvoje, praktika.

Ši LSA narių patirtis tapo naudingu atspirties tašku, teikiant pasiūlymus valdžios institucijoms dėl Lietuvos statybos rangos viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo pokyčių. Asociacijos nariai identifikavo ydingą viešųjų pirkimų praktiką, kai visiškai nepaisoma lygiateisiškumo principų, trūksta teisingo požiūrio į paslaugos tiekėją. Siekiant skaidrumo ir efektyvumo statybos viešuosiuose pirkimuose bei bendradarbiaujant su Viešųjų pirkimų tarnyba, buvo sukurta Standartizuota statybos rangos sutartis ir rekomendacijos dėl kvalifikacinių bei ekonominių naudingumo kriterijų.

Tai naujas kokybinis šuolis, tobulinant viešųjų pirkimų procedūras. Dokumentai parengti, tačiau tai nėra baigtinis procesas: juos reikia išbandyti praktiškai ir tobulinti, bet tikėtina, kad naujos šių dokumentų versijos bus dar vienas žingsnis į tvarumą statybos versle.

Šešėlinis darbas. Kada prie LSA iniciatyvos prisijungs politikai?

LSA bendruomenė brendo kaupdama ne tik inžinerines ar vadybos žinias, bet ir brandindama požiūrį į dirbantį žmogų, į socialinę atsakomybę. Matydama, kokį didelį dėmesį skandinavai skiria darbų saugai ir dirbančiųjų apsaugai, LSA pateikė ne vieną pasiūlymą LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijai bei LR Seimo komitetams – Socialinių reikalų ir Aplinkos apsaugos.

Asociacijos bendruomenės 2013 m. pateiktas siūlymas statybų sektoriuje įdiegti ID kortelę nebuvo priimtas, nors tai buvo kelias ne tik pašalinti nelegalų darbą iš statybos sektoriaus, bet ir užtikrinti, kad statybvietėje neliktų nė vieno asmens be darbų saugos kompetencijos. Situacijai negerėjant, pasikonsultavus su kitų Europos valstybių statybos konfederacijomis, 2019 m. LSA pati sukūrė statybininko ID kortelę ir informacinę sistemą STATREG. Asociacija dar kartą politikams pateikė pasiūlymą dėl STATREG kortelės diegimo statybos sektoriuje. Tenka apgailestauti, kad politikų branda ir pasitikėjimas socialiniais partneriais dar nepasiekė tokio lygio, koks yra Skandinavijos valstybėse – pasiūlymas ir teisės aktai, galintys keisti padėtį statybos sektoriaus darbo rinkoje, nebuvo patvirtinti.

Vis tik turime lūkestį, kad požiūris keisis ir su šešėliu statybos sektoriaus darbo rinkoje kovos ne tik LSA, bet ir teisės aktus priimantys politikai.

Žiemą statybininkai stabteli, bet valdžia nepripažįsta darbų sezoniškumo

LSA Tarybos darbotvarkėje dažnai analizuojami administracinės naštos mažinimo klausimai. Vienas iš tokių – įmonių kvalifikacijos deklaravimo dubliavimas. Asociacijos nariai, dirbantys ypatingų statinių statybos projektuose, privalo savo kvalifikaciją patvirtinti VŠĮ Statybų sektoriaus vystymo agentūroje. O dalyvaudami viešųjų pirkimų konkursuose, rangovai tą pačią procedūrą privalo atlikti dar kartą. Asociacijos nuomone, tai perteklinis reikalavimas ir biurokratinis reliktas viešųjų pirkimų procedūrose.

LSA nuotr. 

Analogiška situacija ir dėl darbo laiko apskaitos. Lietuva yra klimatinėje zonoje, kurioje kai kurių statybos darbų neįmanoma atlikti žiemos metu. Didžioji dalis statybos įmonių darbus vasarą organizuoja taip, kad statybininkai dirbtų 10 valandų per dieną, o žiemos metu suteikiamos mokamos atostogos. Bandymas įteisinti sezoniškumą statybos sektoriuje ir taip išlyginti darbo valandų per 8 mėnesius perviršį iki šiol nesulaukia palaikymo, nors šiaurinėse Europos valstybėse tai yra norma.

LSA siekia gerąją užsienio praktiką atnešti ir į mūsų valstybę, bet ne visada pasiseka įrodyti politikams, kad tai suteiks mūsų valstybei pranašumų ir naudos.

Statybos paslaugų eksportas kasmet auga 11–16 proc.

Statybos rinkos sąvoka nepriklausomoje Lietuvoje gerokai pasikeitė. Per 30 Asociacijos veiklos metų LSA nariai įrodė, kad turi kompetentingus ir darbščius darbuotojus, kad gali įgyvendinti labai sudėtingus projektus, o mūsų statybininkais galima pasitikėti. Lietuvą priėmus į Šengeno erdvę, pagrindinėmis statybos paslaugų eksporto rinkomis tapo ES valstybės. Tačiau Lietuvos narystė ES atvėrė vartus ir darbui itin tolimose rinkose: Pietų Afrikos Respublikoje, Izraelyje, Pietų Korėjoje, Singapūre, Japonijoje ir kt. Nuo 2008 m. įskaičiuotinai statybos paslaugų eksportas kasmet auga 11–16 proc. Vien per 2022 metus Lietuvos statybininkai užsienio rinkose gavo pajamų daugiau kaip už 0,5 mlrd. eurų.

Lietuvos statybininkams užsienio užsakovai rodo didžiulį pasitikėjimą. Tai nuteikia optimistiškai ir kelia pasididžiavimą mūsų inovatyviais inžinieriais, kompetentingais darbininkais ir talentingais vadovais. Jie garsina mūsų šalį ir formuoja pozityvų Lietuvos įvaizdį.

Lietuvos statybos sektorius pasaulio aktualijų kontekste

Pasaulis per paskutinius 30 metų labai pasikeitė. Ne tik klimato kaita, bet ir politiniai įvykiai, kiti veiksniai keičia mūsų gyvenseną. Per pastaruosius kelis dešimtmečius atsirado ne tik naujų politinių darinių, kaip ES, bet ir socialinių reiškinių, kaip internetas ir socialiniai tinklai, vis labiau juntama globalizacijos įtaka. ES vien per paskutinius 5 metus išgyveno 2 pabėgėlių krizes – Sirijos ir Ukrainos. Šių pabėgėlių apgyvendinimui prireikė daug naujų būstų ir visuomeninių pastatų. Europos tyrimų centrai prognozuoja, kad per ateinančius 25 metus Europa susidurs su 10 kartų didesne klimato kaitos pabėgėlių banga. Tad statybininkai turės statyti daug, labai greitai ir visus tvarumo standartus atitinkančius statinius.

LSA prezidentas Dalius Gedvilas ir FIEC prezidentas Philip Crampton. 2023 m., FIEC metinė asamblėja Romoje

LSA prezidentas Dalius Gedvilas ir FIEC prezidentas Philip Crampton. 2023 m., FIEC metinė asamblėja Romoje. LSA nuotr. 

Globalizacija ir socialiniai tinklai daro didžiulį poveikį žmonių sąmonei ir tai kardinaliai pakeis požiūrį į statinius, miestus ir susisiekimo infrastruktūrą. Dirbtinis intelektas ir jo sprendiniai taps pagrindiniu statybos inžinierių darbotvarkės klausimu. Mūsų valstybė šiems pokyčiams turi ruoštis, ir šiame pasiruošimo darbe svarbi misija tenka Lietuvos statybininkų asociacijai.

LSA steigėjai ir nariai nesitikėjo, kad Europoje gali kilti karas, kad, nepaisant žmonijos pasiektų mokslo laimėjimų, pažangos švietimo srityje, demokratijos brandos valdant valstybes, teks planuoti, kaip atstatyti karo sugriautus Ukrainos miestus. Prasidėjus karui, LSA bendruomenė suteikė piniginę paramą Raudonojo Kryžiaus atstovybei Ukrainoje. Šiuo metu Asociacija nuolat dalyvauja Europos Komisijos ir Ukrainos valstybinių institucijų pasitarimuose, kuriuose diskutuojama dėl Ukrainos atstatymo.

Tikime, kad Ukraina pasieks pergalę kare prieš okupantus ir kad Lietuvos statybininkai konkrečiais darbais prisidės prie šios šalies atstatymo darbų.

Nuo 2010 m. LSA yra FIEC (Europos Sąjungos Statybų Industrijos konfederacija) narė. Būti šios organizacijos, jungiančios 31 nacionalinę statybos konfederaciją ir asociaciją, nare reiškia dalyvauti ES statybos teisėkūroje, kartu su kitomis valstybėmis planuoti Europos miestų infrastruktūrą, kartu rūpintis žaliavomis ir statybos ištekliais, būti kartu su vizionieriais, kurie keičia Europos ir pasaulio miestų veidus. Dalyvauti Europos statybininkų bendruomenės gyvenime reiškia pilnavertiškai atstovauti LSA narėms. Esame tikri, kad ryšys su FIEC tik stiprės, nes dirbant globaliose rinkose būtina jausti kitų valstybių partnerius.

Idealus LSA modelis arba 50-metė Asociacija

Esu tikras, kad tuomet, kai LSA minės 50-ąsias veiklos metines, didelė dalis viešojo administravimo funkcijų mūsų valstybėje bus atiduota savireguliacijai, tad ir Lietuvos statybininkų asociacija ateityje turės teikti ir viešąsias paslaugas.

Šiuo metu LSA narėmis yra 6 asociacijos. Tikiuosi, kad prie Lietuvos statybininkų asociacijos prisijungs ir asociacijos, kurios vienija kitas specializuotas statybų rinkoje dirbančias bendroves. LSA deklaruojamos ir puoselėjamos vertybės turi tapti pagrindu kitoms asociacijoms telktis po mūsų vėliava.

Todėl Lietuvos statybininkų asociaciją ateityje matau kaip organizaciją, nebijančią prisiimti lyderystės, kaip inovacijas ir pažangą skatinančią, gerbiančią dirbantį ir kuriantį žmogų, pilietišką ir žmogiškas vertybes branginančią organizaciją.

LSA kūrimas yra nuolatinis procesas, primenantis viena kryptimi besisukantį smagratį – pasiekus persilaužimo tašką, ne sustojama, o judama pirmyn.

Esmingi faktoriai, turėję įtakos šalies statybų sektoriui per pastaruosius 30 metų:

  • Narystė Europos Sąjungoje
  • Eksporto rinkų pasikeitimas
  • Lietuvos piliečių masinė emigracija
  • Euro įvedimas
  • BIM metodologijos taikymas
  • VŠĮ „Skaitmeninė statyba“ įkūrimas ir jos veikla
  • Nauji reikalavimai statinių energiniam tvarumui
  • Dvi ekonominės krizės (1997–1998 m. Rusijos krizė ir 2008 m. pasaulinė ekonominė krizė) 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-11-30 13:26
Šią vasarą Vyriausybė leido Susisiekimo ministerijai komerciniais pagrindais nupirkti 167 sklypus, kurie yra reikalingi „Rail Baltica" geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge ir „Rail Baltica" geležinkelio ruožo nuo Lietuvos-Lenkijos sienos iki Jiesios upelio, statyboms. Teisininkas nu...
nuotrauka
2023-11-30 09:55
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (KPD) įgyvendina projektą „Kultūros paveldo informacinių sistemų konsolidavimas ir modernizavimas“.
nuotrauka
2023-11-30 09:47
Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis naują būstą ar ketinantiems perplanuoti pagal savo poreikius jau turimą – patogiai išdėstytos erdvės. Tačiau, siekdami didesnio komforto, būsto savininkai neretai pamiršta pasitikrinti, ar tokie darbai daugiabučiame name galimi ir kokie leidimai tam reikalin...
nuotrauka
2023-11-30 09:29
Nepaisant įvairių per pastaruosius pusantrų metų patirtų iššūkių, Lietuvos gyventojų noras turėti nuosavą būstą nemažėja, tačiau jam besiskolinantys žmonės pasikeitė. 2022–2023 metų „Luminor" banko duomenys rodo, kad būstą su paskola dažniau perka vyresni gyventojai, pastebimi skirtumai ir tarp besi...
nuotrauka
2023-11-30 09:14
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam įstaty...
nuotrauka
2023-11-29 13:30
VĮ Turto bankui bus suteikta iki 57,5 mln. eurų valstybės perskolinama paskola iš Šiaurės investicijų banko (ŠIB). Šios paskolos lėšos bus naudojamos viešųjų pastatų modernizavimui.
nuotrauka
2023-11-29 13:25
Iki Kalėdų liko mažiau nei mėnuo, todėl neišvengiamai pradedame galvoti apie dovanas artimiesiems, Kalėdų eglutės puošybą, jaukias dekoracijas. Namų dekoratorė Karolina Kandrotė siūlo nepamiršti ir kalėdinio stalo dekoro – pasirinkti tinkamas spalvas, medžiagas ir šventiškai paserviruoti.
nuotrauka
2023-11-29 12:41
Kultūros infrastruktūros objektų savininkai ir valdytojai kviečiami teikti projektų įgyvendinimo planus ir pretenduoti į paramą objektui atnaujinti.
nuotrauka
2023-11-29 12:26
Kauno apygardos teismas paskelbė sprendimą, kuriuo patenkino Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį ir pripažino negaliojančiomis penkių žemės sklypų Druskininkų savivaldybėje pirkimo-pardavimo sutartis. Taikyta restitucija.
nuotrauka
2023-11-29 10:49
40 šeimų, laukiančių socialinių būstų, jau įsikūrė naujuose namuose. Baigtas įgyvendinti socialinio būsto adresu Rambyno g. 14A, Klaipėda, projektas. Naujos statybos gyvenamasis namas jau yra visiškai apgyvendintas.
nuotrauka
2023-11-29 10:05
Siekiant kuo efektyviau prižiūrėti Panevėžio miesto savivaldybės įstaigų nekilnojamąjį turtą, sukurti ir administruoti sporto salių ar kitų erdvių rezervavimo sistemą, ieškoti būdų pritraukti investicijas į administruojamus objektus šią vasarą buvo įsteigta biudžetinė įstaiga – Panevėžio nekilnojamo...
nuotrauka
2023-11-29 09:57
Kaip tvariai su minimaliai neigiamu aplinkai poveikiu gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių: saulės, vėjo ir vandens? Kaip išsisukti nenaudojant iškastinio kuro? Šiuos ir kitus klausimus praėjusią savaitę kėlė šalies inžinerinė bendruomenė Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociaci...
nuotrauka
2023-11-28 12:36
Šiuos metus Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) planuoja baigti su rekordiniu suremontuotų kelių kilometrų skaičiumi. Iki metų pabaigos numatyta sutvarkyti iki 380 km kelių, tai yra beveik 42 proc. daugiau, nei praėjusiais, 2022-aisiais, kai šalyje buvo sutvarkyta 220 km kelių. Taip pat plan...
nuotrauka
2023-11-28 12:23
Tęsdamas ilgalaikį bendradarbiavimą, „Luminor" bankas suteikė 10,4 mln. eurų ilgalaikę paskolą vienai didžiausių nekilnojamojo turto plėtotojų Baltijos šalyse „Sirin Development", plėtojančiai A klasės logistikos parką „Rumbula" Rygoje. Projektas buvo įgyvendinamas keliais etapais – ketvirtasis 28 t...
nuotrauka
2023-11-28 12:14
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžia...
nuotrauka
2023-11-28 11:58
Neseniai užbaigtas, daugiau nei 6 mln. eurų kainavęs naujausias Kauno technologijos universiteto (KTU) projektas – tarpdisciplininio prototipavimo laboratorijų centras „M-Lab“. Mokslininkų poreikius atliepiančios aukšto lygio laboratorijos, poilsio ir susitikimų erdvės bei įvairūs technologiniai spr...
nuotrauka
2023-11-28 09:42
Vėstant orams gyventojams vėl pradeda kilti klausimai dėl šildymo – norima, kad kambariuose būtų komfortiška temperatūra, tačiau baiminamasi didesnių sąskaitų. Įtaką sąskaitų dydžiui daro ne tik šilumos suvartojimas, kurį lemia lauko oro temperatūra, drėgmė, vėjo stiprumas, pastato energetinis efekt...
nuotrauka
2023-11-28 09:37
Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, Lietuvoje netyla svarstymai apie šalies saugumui būtinos infrastruktūros pokyčius. Vienas jų – nuo šių metų sausio įsigaliojęs reikalavimas įrengti priedangas ar slėptuves naujos statybos viešosios paskirties objektuose ir aukštesniuose nei penkių aukštų daugiabuč...
nuotrauka
2023-11-27 14:36
Konkurencijos taryba pakartotinai atkreipė Seimo narių dėmesį, kad Konkurencijos įstatymo (KĮ) pataisos turėtų reikšmingų neigiamų pasekmių institucijos veiklos efektyvumui ir ūkio subjektų atgrasymui nuo konkurencijos teisės pažeidimų. Taip pat siūloma atsisakyti planuojamo Asociacijų įstatymo (AĮ)...
nuotrauka
2023-11-27 12:09
Įsigijus nebaigtos statybos statinį atsiveria galimybės statybas užbaigti ir statinį įsirengti pagal savo poreikius. Tačiau naujajam savininkui, norinčiam tapti statytoju ir tęsti statybą, svarbu žinoti ne tik statytojui keliamus reikalavimus, bet ir kada privaloma persiregistruoti statybos leidimą.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos