2023 gruodžio 3 d. sekmadienis, 12:46
Reklama  |  facebook

Nuo gegužės įsigalios patobulintas Statybos įstatymas. Kas keičiasi?

2022-12-22 16:02
Seimas pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Statybos, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei Architektūros įstatymų pakeitimams, kurie statybos sektoriuje mažina korupcijos riziką, didina skaidrumą, griežtina atsakomybę. Kartu išplečiama konkurencija rinkoje ir subalansuojamos statybos užbaigimo procedūrų kainos.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
SSVA (Statybos sektoriaus vystymo agentūra),
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),

„Kai statybos užbaigimo deklaracijas neypatingiems statiniams pavasarį perdavėme privatiems statybų ekspertams ir labai pakilo kainos, pažadėjome praplėsti konkurenciją tarp šių paslaugų teikėjų. Jų ratas praplečiamas įtraukiant ne tik statinio ekspertizės vadovą, bet ir projekto vadovą ir projekto dalies vadovą. Šias paslaugas teikiančių asmenų padaugės 2,5 karto“, – cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai

Įstatyme išsamiai apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai: rangos, ūkio ar mišrus, šiais būdais atliekamų statybos darbų mastas ir subjektai; aiškiai atskirtos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos užbaigimo procedūros.

Įstatyme išsamiai apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai: rangos, ūkio ar mišrus, šiais būdais atliekamų statybos darbų mastas ir subjektai; aiškiai atskirtos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos užbaigimo procedūros.

Teisės akte įtvirtintais pakeitimais plečiama paslaugų, tvirtinant deklaracijos apie statybos užbaigimą, ar pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teikimo, konkurencinė aplinka, tokiu būdu siekiant sumažinti šių paslaugų kainą.

Priimtais pakeitimais atsisakyta poreikio statinio (dalies) ekspertizės rangovui tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, taip pat nesudėtingųjų statinių, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas atvejais, nustatyta, kad statinio projekto (dalies) ekspertizės, statinio (dalies) ekspertizės rangovas ar jo paskirtas statinio projekto (dalies) ekspertizės vadovas ar statinio (dalies) ekspertizės vadovas, tikrinantis statytojo pateiktus dokumentus, turi nusišalinti nuo šio darbo tais atvejais, jeigu jį sieja artimų asmenų, kurie suprantami taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, ryšiai su statytoju (užsakovu), kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, arba su statytojo (užsakovo) vadovu ar dalininku, kai statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo.

Nustatyta, kad kitam ekspertizės rangovui perėmus atlikti projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, turės būti atsižvelgiama į pirminę ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo pateiktas pastabas arba pastabos turėtų būti argumentuotai atmetamos.

Keičiasi tvarka dėl nuosavybės perleidimo

Įstatyme atsisakyta teisės aktuose Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nustatytos statybą leidžiančio dokumento išdavimo funkcijos, kai to nustatytais terminais ir sąlygomis neatlieka atitinkama savivaldybės administracija.

Be to, priimtu įstatymu nustatyta, kad pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį (jo dalį) galima naudoti ir (ar) sudaryti sandorius dėl jame esančių gyvenamosios paskirties patalpų nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams tik esant visiškam statybų baigtumui, t. y. nustatyta tvarka užbaigus šių statinių (jų dalių) statybą. Toks pat reikalavimas bus taikomas ir norint pradėti naudotis rekonstruoto ypatingojo ar neypatingojo statinio naujomis dalimis ir (ar) sudaryti sandorius dėl naujose statinio dalyse esančių gyvenamųjų patalpų perleidimo kitiems asmenims (išskyrus įstatyme numatytas išimtis).

Pastatytą naują statinį (jo dalį) galima naudoti ir (ar) sudaryti sandorius dėl jame esančių gyvenamosios paskirties patalpų nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams –  tik esant visiškam statybų baigtumui, t. y. nustatyta tvarka užbaigus šių statinių (jų dalių) statybą. 

Įsigaliojus įstatymui, Vyriausybės įgaliota institucija turės patvirtinti tvarką, kurioje bus patikslintas statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį pagal jai būdingus funkcinius, inžinerinius, socialinius ir kitus požymius, taip pat tvarką, kuria remiantis, turės būti formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai – patalpos naujai pastatytuose statiniuose, statinius ir ar patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant ir pan.

Nustatyta, kad jei tikrinant statinio projektą savivaldybės administracija nustato, kad gali būti pažeisti esminiai Statybos įstatyme įtvirtinti statinio architektūros reikalavimai, ji gali kreiptis į regioninę architektūros tarybą, sudaromą Architektūros įstatymo nustatyta tvarka, su prašymu įvertinti, ar statinio projektas atitinka Statybos įstatymo reikalavimus.

Apibrėžtos rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos

Priimtu teisės aktu patikslintos nuostatos dėl privalomojo nurodymo atlikti statinio ekspertizę surašymo; apibrėžtos rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos.

Pasak aplinkos ministro, atsižvelgus į Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimo dėl statybos leidimų išdavimo Vilniaus miesto savivaldybėje išvadas ir siekiant, kad nesikartotų tokie atvejai, kai sklypuose nuo pamatų išauga nauji pastatai, bet yra traktuojami kaip rekonstrukcija, nustatoma, kad jeigu rekonstruojant pastatą jo tūris padidėja daugiau nei 100 proc., jam bus taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai.

Tam apibrėžtos pastatų rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos ir patikslinta įmokos už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo formulę. Taip pat didinamos baudos už savavališkas statybas pagal statinio kategorijas.

Šis įstatymas, išskyrus atskirus jo straipsnius, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

Iki kovo pateiks korekcijas

Projekto svarstymo eigoje Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, atlikęs keletą parlamentinės kontrolės patikrinimų statybų srityje, konstatavo, kad būtina tobulinti ir Statybos įstatymą įgyvendinančių statybos techninių reglamentų nuostatas ir pavedė Aplinkos ministerijai iki 2023 m. kovo 1 d. atlikti korekcijas įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir pristatyti juos komiteto posėdyje, įgyvendinant šiuos žemiau išvardintus uždavinius:

  1. Patikslinti „būsto“ sąvokos apibrėžimą.
  2. Apriboti galimybę skaidyti vieną butą ar patalpą atskirais turtiniais vienetais, kartu apribojant atskirų vandentiekio, šildymo ir elektros apskaitos skaitiklių tame pačiame turtiniame vienete įrengimą.
  3. Suvienodinti (kiek tai pagrįsta) atskirų statinių paskirčių želdynų plotų, automobilių stovėjimo vietų įrengimo, vaikų žaidimo aikštelių įrengimo reikalavimus ir pan. Patikslinti negyvenamosios paskirties (viešbučių, administracinės, paslaugų, prekybos ir kitos) pastatuose esančių patalpų paskirties kriterijus.
  4. Apibrėžti, kokia apimtimi ir kaip gali būti atliekami projekto keitimai, papildymai ir taisymai rengiant naujos laidos projektą.
  5. Stiprinti savivaldos institucijų funkcijas statinių naudojimo priežiūros srityje.
  6. Įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės administracijos pasiūlymus, susijusius su siekiu suteikti savivaldai platesnes galimybes kontroliuoti paskirties ir (ar) turtinių vienetų pokyčius pastatuose. 

Lietuvos veiksmus, įgyvendinant paramos nuo karo ir kitų nelaimių nukentėjusių valstybių atstatymo iniciatyvas, nuo šiol koordinuos viena Vyriausybė įgaliota įstaiga. Vyriausybės įgaliota įstaiga taip pat įgyvendins statybos sektoriaus pažangos bei plėtros skatinimo politiką, prižiūrės, ar statybos dalyviai, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Imtis lyderystės karo nuniokotos Ukrainos infrastruktūros atstatyme ir kitose išvardintose srityse pavedama VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.

Seimas, 69 parlamentarams balsavus už, 10 buvus prieš ir 37 susilaikius, priėmė Statybos įstatymo pataisas.

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-12-01 14:19
Aplinkos ministerija primena, kad asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turės atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Toks reikalavimas įsigalioja nuo Naujųjų m...
nuotrauka
2023-12-01 14:09
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenimis, šių metų lapkričio mėnesį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduotas 171 naujas būstas ir fiksuota 15 sutarčių nutraukimų. Iš visų praėjusį mėnesį parduotų būstų 30 buvo rezervuoti ankstesniais mėnesiais, o į lapkričio statistiką įtraukti ...
nuotrauka
2023-12-01 10:23
Darbuotojų baimė kreiptis psichikos sveikatos pagalbos, dvejonės dėl konfidencialumo, savikritika ir netikėjimas psichinės pagalbos paslaugomis vis dar gajus. Darbuotojo psichikos sveikatos gerovė turėtų būti vienas esminių darbdavio prioritetų. Juk nuo darbuotojo emocinės ir psichinės gerovės tiesi...
nuotrauka
2023-12-01 10:07
Sostinės Savanorių prospekte esančiame sklype simboliniu kapsulės įkasimu pradedamos pirmųjų socialinių dirbtuvių ir dienos užimtumo centro statybos. Juose intelekto ar psichosocialinę negalią turintys žmonės vykdys socialinį verslą: daigins augalus, gamins biohumusą, lies žvakes, megs šviesą atspin...
nuotrauka
2023-12-01 09:32
Būsto pirkėjai Lietuvoje vis didesnį dėmesį skiria tvarumo aspektams. Beveik dviem trečdaliams (63 proc.) šalies didmiesčių gyventojų yra svarbu, kad namai būtų statomi kuo mažiau kenkiant aplinkai. Tą atskleidė tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovės „YIT Lietuva" iniciatyva KOG rinkoda...
nuotrauka
2023-11-30 13:26
Šią vasarą Vyriausybė leido Susisiekimo ministerijai komerciniais pagrindais nupirkti 167 sklypus, kurie yra reikalingi „Rail Baltica" geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge ir „Rail Baltica" geležinkelio ruožo nuo Lietuvos-Lenkijos sienos iki Jiesios upelio, statyboms. Teisininkas nu...
nuotrauka
2023-11-30 09:55
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (KPD) įgyvendina projektą „Kultūros paveldo informacinių sistemų konsolidavimas ir modernizavimas“.
nuotrauka
2023-11-30 09:47
Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis naują būstą ar ketinantiems perplanuoti pagal savo poreikius jau turimą – patogiai išdėstytos erdvės. Tačiau, siekdami didesnio komforto, būsto savininkai neretai pamiršta pasitikrinti, ar tokie darbai daugiabučiame name galimi ir kokie leidimai tam reikalin...
nuotrauka
2023-11-30 09:29
Nepaisant įvairių per pastaruosius pusantrų metų patirtų iššūkių, Lietuvos gyventojų noras turėti nuosavą būstą nemažėja, tačiau jam besiskolinantys žmonės pasikeitė. 2022–2023 metų „Luminor" banko duomenys rodo, kad būstą su paskola dažniau perka vyresni gyventojai, pastebimi skirtumai ir tarp besi...
nuotrauka
2023-11-30 09:14
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam įstaty...
nuotrauka
2023-11-29 13:30
VĮ Turto bankui bus suteikta iki 57,5 mln. eurų valstybės perskolinama paskola iš Šiaurės investicijų banko (ŠIB). Šios paskolos lėšos bus naudojamos viešųjų pastatų modernizavimui.
nuotrauka
2023-11-29 13:25
Iki Kalėdų liko mažiau nei mėnuo, todėl neišvengiamai pradedame galvoti apie dovanas artimiesiems, Kalėdų eglutės puošybą, jaukias dekoracijas. Namų dekoratorė Karolina Kandrotė siūlo nepamiršti ir kalėdinio stalo dekoro – pasirinkti tinkamas spalvas, medžiagas ir šventiškai paserviruoti.
nuotrauka
2023-11-29 12:41
Kultūros infrastruktūros objektų savininkai ir valdytojai kviečiami teikti projektų įgyvendinimo planus ir pretenduoti į paramą objektui atnaujinti.
nuotrauka
2023-11-29 12:26
Kauno apygardos teismas paskelbė sprendimą, kuriuo patenkino Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį ir pripažino negaliojančiomis penkių žemės sklypų Druskininkų savivaldybėje pirkimo-pardavimo sutartis. Taikyta restitucija.
nuotrauka
2023-11-29 10:49
40 šeimų, laukiančių socialinių būstų, jau įsikūrė naujuose namuose. Baigtas įgyvendinti socialinio būsto adresu Rambyno g. 14A, Klaipėda, projektas. Naujos statybos gyvenamasis namas jau yra visiškai apgyvendintas.
nuotrauka
2023-11-29 10:05
Siekiant kuo efektyviau prižiūrėti Panevėžio miesto savivaldybės įstaigų nekilnojamąjį turtą, sukurti ir administruoti sporto salių ar kitų erdvių rezervavimo sistemą, ieškoti būdų pritraukti investicijas į administruojamus objektus šią vasarą buvo įsteigta biudžetinė įstaiga – Panevėžio nekilnojamo...
nuotrauka
2023-11-29 09:57
Kaip tvariai su minimaliai neigiamu aplinkai poveikiu gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių: saulės, vėjo ir vandens? Kaip išsisukti nenaudojant iškastinio kuro? Šiuos ir kitus klausimus praėjusią savaitę kėlė šalies inžinerinė bendruomenė Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociaci...
nuotrauka
2023-11-28 12:36
Šiuos metus Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) planuoja baigti su rekordiniu suremontuotų kelių kilometrų skaičiumi. Iki metų pabaigos numatyta sutvarkyti iki 380 km kelių, tai yra beveik 42 proc. daugiau, nei praėjusiais, 2022-aisiais, kai šalyje buvo sutvarkyta 220 km kelių. Taip pat plan...
nuotrauka
2023-11-28 12:23
Tęsdamas ilgalaikį bendradarbiavimą, „Luminor" bankas suteikė 10,4 mln. eurų ilgalaikę paskolą vienai didžiausių nekilnojamojo turto plėtotojų Baltijos šalyse „Sirin Development", plėtojančiai A klasės logistikos parką „Rumbula" Rygoje. Projektas buvo įgyvendinamas keliais etapais – ketvirtasis 28 t...
nuotrauka
2023-11-28 12:14
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžia...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos