2021 gegužės 13 d. ketvirtadienis, 12:26
Reklama  |  facebook

Siekia įteisinti naudojamus, bet neįregistruotus ar nelegaliai įrengtus požeminio vandens gręžinius

2021-04-15 13:05
Įvertinus neregistruotų gręžinių problemos mastą, Seimui pateikti trys įstatymų projektai, kuriais siekiama sustiprinti požeminio vandens išteklių kokybinę ir kiekybinę apsaugą, užtikrinti saugaus geriamojo vandens tiekimą gyventojams.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt (ARTVOS) nuotr.


Aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu su Seimo nariais Aidu Gedvilu ir Kęstučiu Mažeika pateikė Seimui Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo ir dviejų įstatymų – Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – pakeitimų projektus. Jais siekiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad būtų įteisinti naudojami, tačiau neįregistruoti ar nelegaliai įrengti, požeminio vandens gręžiniai, ir tokiu būdu sustiprinta požeminio vandens išteklių kokybinė ir kiekybinė apsauga bei visuomenės sveikatos sauga.

„Norime, kad gyventojai gautų tinkamą vandenį iš šitų vandens gręžinių ir rūpintųsi profesionalai – vandens tiekimo bendrovės. Per šitą įstatymą laikinai leidus ir numačius įteisinimo tvarką, būtų galima sutvarkyti likusių bendruomenių vandens tiekimą ir legaliai turint inventorizuotus dokumentus perduoti savivaldybių geriamojo vandens tiekimo įmonėms šituos įrenginius, ir tada gyventojai gautų profesionalų paslaugas“, – cituojamas ministras S. Gentvilas.

Jeigu Gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas būtų priimtas Seimo pavasario sesijoje, jis įsigaliotų jau nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Įtvirtinus pakeitimus, būtų patvirtinta laikina neregistruotų požeminio vandens gręžinių legalizavimo tvarka. Naujoji tvarka atleistų asmenį nuo administracinių ir ekonominių sankcijų už požeminio vandens išteklių naudojimą iš nelegaliai įrengto gręžinio, kol vyks gręžinio legalizavimo procedūros.

Šiuo metu nelegalių gręžinių
(neregistruotų Žemės gelmių registre ar
neturinčių registre nurodyto savininko gręžinių)
galimai yra apie 30 tūkstančių.
 
Šiuo metu nelegalių gręžinių (neregistruotų Žemės gelmių registre ar neturinčių registre nurodyto savininko gręžinių) galimai yra apie 30 tūkstančių. Neturint detalios informacijos apie požeminio vandens išteklių naudojimą, neužtikrinama tinkama požeminio vandens išteklių apsauga ir efektyvi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra. Taip pat kasmet prarandama dalis gamtos išteklių mokesčių.

Ūkio subjektai, kurie turėjo nelegalų gręžinį ir turėjo mokėti, bet nemokėjo gamtos išteklių mokesčio, praneša ministerija, galės įteisinti gręžinį ir bus atleisti nuo sankcijų, tik sumokėjus vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką, kurios dydis priklauso nuo sunaudojamo vandens kiekio: iki 10 kub. m per parą – 500 eurų; nuo 10 – 100 kub. m per parą– 1000 eurų; 100 ir daugiau kub. m per parą – 5000 eurų. Vis dėlto kol bus vykdomos gręžinio įteisinimo procedūros Gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas nesudarys prielaidų atleisti nuo mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, jeigu pagal Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymą jį mokėti privalu.

Kiti įstatymų pakeitimai užtikrintų pokyčius šiose srityse: patikslintas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas sumažintų požeminio vandens (išskyrus mineralinį) ištekliams nustatytą mokesčio koeficientą nuo 10 iki 2 – siūlymas parengtas įvertinus bendruomenių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų skundus, kitų institucijų taikomas sankcijas už panašaus pobūdžio nusižengimus bei teismų praktiką siūloma; pakeistas Geriamojo vandens tiekimo įstatymas nustatytų savivaldybei arba jos kontroliuojamai vandens tiekimo įmonei 3 metų laikotarpį geriamojo vandens infrastruktūrai perimti. Pastaroji nuostata nebūtų taikoma tais atvejais, kai iš gręžinių išgaunamas požeminis vanduo skirtas individualiam apsirūpinimui.

Svarbu tai, kad 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, įpareigoja valstybes nares identifikuoti vandens telkinius, iš kurių per parą paimama 10 kub. m ir daugiau vandens, todėl priimti projektai prisidėtų prie europinių reikalavimų įgyvendinimo. 
Statybunaujienos.lt
Aplinka

nuotrauka
2021-05-13 07:41
Riboto judumo asmenys dėl įvairiausių priežasčių vis dar susiduria su jų poreikiams nepritaikyta aplinka. Viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių – nepritaikyti viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės), keleivių paviljonai, nuo kurių didžiąja dalimi priklauso viešojo transporto saugumas i...
nuotrauka
2021-05-12 15:41
Kauno parkų renesansas tęsiasi – šį kartą tvarkybos darbai startuoja Neries krantinės parke. Čia numatyta rekonstruoti esamas ir sukurti naujas rekreacines erdves, bus atnaujinta mažoji architektūra, gerinamas takų tinklas.
nuotrauka
2021-05-11 15:26
Vilniaus miesto pakraštyje aptikus nelegalų pavojingų atliekų sąvartyną, aplinkos ministras Simonas Gentvilas žada kreiptis į prokuratūrą kaltininkams surasti.
nuotrauka
2021-05-07 14:19
Pietinėje Vilniaus miesto dalyje, netoli oro uosto, UAB „SIRIN Development“ vystomo Liepkalnio industrinio parko teritorijoje rasta asbesto turinčių gaminių (šiferio) atliekų.
nuotrauka
2021-04-30 09:55
Penktadienį, balandžio 30 d., įsigalioję nauji reikalavimai požeminio vandens gręžinių įrengimui prisidės stiprinant šio vandens išteklių apsaugą.
nuotrauka
2021-04-30 09:51
Įvertinusi griežtinamą birių krovinių reglamentą, Aplinkos apsaugos agentūra peržiūrėjo AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ („Klasco“) išduoto taršos leidimo sąlygas, kad bendrovės kraunamos medžiagos nepatektų už įmonės teritorijos, o krovinių dulkių nesimatytų vizualiai.
nuotrauka
2021-04-28 08:56
Sostinės Šeškinės, Pašilaičių ir Fabijoniškių gyvenamuosiuose rajonuose lietaus nuotekų tinklai bus rekonstruojami pritaikant tvarios vandentvarkos, procesų skaitmenizavimo ir žaliosios infrastruktūros principus. Šis projektas – Lietuvoje vienas iš pirmųjų vandentvarkos srities projektų, parengtų va...
nuotrauka
2021-04-27 14:28
Išgaunamų požeminio vandens išteklių geresnei saugai ir kokybei užtikrinti Aplinkos ministerija siūlo patikslinti Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarką.
nuotrauka
2021-04-21 09:31
Aplinkos ministerijos kuriama Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS) padės saugoti šalies vandens telkinius nuo taršos individualiai tvarkomomis nuotekomis ir pagerinti jų būklę. Joje fiksuojami duomenys aiškiai parodys, kaip sklypo savininkas tvarko nuotekas, ar neviršija taršos normų.
nuotrauka
2021-04-15 11:51
Visuomenė bet kada galės pasitikrinti ūkio subjektų išleidžiamų nuotekų kiekį ir užterštumą, o valstybė veiksmingiau kontroliuos jų išleidžiamus teršalus. Išleidžiamos į vandens telkinius nuotekos – vienas pagrindinių jų taršos šaltinių, kurių monitoringą nuo liepos 1 d. užtikrins Aplinkos ministeri...
nuotrauka
2021-04-08 11:12
Kauniečių pamėgtame Nemuno ir Neries Santakos parke po užsitęsusios pauzės atnaujinti rekonstrukcijos darbai. Dar kovo mėnesį rangovai ėmėsi itin prastos būklės Senosios prieplaukos, vadinamojo Daugirdo amfiteatro, toliau veiksmas įsibėgėja popiežiaus Jono Pauliaus II kalnelio prieigose. Visus darbu...
nuotrauka
2021-04-01 11:12,      papildyta 2021-04-01 13:07, Papildyta „Rapsoilos“ komentaru
Kovo 31-osios rytą Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai kartu su aplinkosaugos specialistais ir ugniagesiais-gelbėtojais atliko kratą Mažeikių rajono uždarojoje akcinėje bendrovėje „Rapsoila“, kurios veikla – pagrindinio ekologiškai švarių degalų komponento – iš rapsų išga...
nuotrauka
2021-03-31 11:49
Aplinkos ministerija atnaujino Lietuvoje veikiančių įmonių, kurioms 2021-2025 m. planuojama paskirstyti nemokamus apyvartinius taršos leidimus, sąrašą. Jis sudarytas įvertinus Europos Komisijos patikslintus taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis tikslus 2021–2030 m.
nuotrauka
2021-03-30 17:36
Aplinkos ministerijos siūlomiems pelenų ir šlako, susidariusių atliekų deginimo įrenginiuose, tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų pakeitimams iš esmės pritarė akademinės bendruomenės, verslo, valstybinių institucijų, asocijuotų struktūrų atstovai ir pateikė papildomų pastabų bei pasiūlymų.
nuotrauka
2021-03-23 14:18
Seimas priėmė naujos redakcijos Želdynų įstatymą, kuriuo nustatomas aiškesnis želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo teisinis reguliavimas.
nuotrauka
2021-03-04 07:23
2020 metai verslui buvo tikras iššūkis, nes pareikalavo skubios esamų strategijų ir planų peržiūros bei greitų sprendimų ir ryžtingų pokyčių. Tačiau šie metai mūsų įmonei buvo ir augimo bei naujų galimybių laikas: pritaikėme naujas strategijas ir darbo metodikas, įsisavinome „Co-Create“ modelį, kuri...
nuotrauka
2021-03-01 16:57
Ekonomikai žengiant neutralumo klimatui keliu, pramonės laukia transformacija: įmonėse ilgainiui nebebus naudojamas iškastinis kuras, taršius gamybos procesus ir žaliavas keis žiedinės ekonomikos principai, dominuos žalieji pirkimai. Iki 2035 m žiediškumo indeksas (atgautų atliekų panaudojimas) pram...
nuotrauka
2021-01-25 13:07
Vilniaus „Grinda“ neseniai baigė sostinės judrios T. Narbuto gatvės lietaus nuotekų kolektoriaus rekonstrukciją, bet jau imasi dar didesnio projekto. 500 ha teritorijoje, apimančioje Šeškinės, Pašilaičių ir Fabijoniškių gyvenamuosius rajonus, lietaus nuotekų tinklai bus rekonstruojami pritaikant tva...
nuotrauka
2020-12-18 07:28
Galima įsigyti ir pasodinti labai dekoratyvių, brangių augalų, tačiau visuma nedžiugina. O galima pasirinkti neryškius, neišraiškingus augalus, tačiau tinkamai sukomponuota jų visuma atima žadą. Paslaptis – rasti idealų santykį tarp augalų ir juos supančios erdvės. Apie tai – įmonės UAB „Stebulė“ di...
nuotrauka
2020-12-15 07:19
Per 24 darbo metus VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ išvalė daugiau kaip 280 tūkst. t užteršto dirvožemio, grunto, vandens, upių ir ežerų dugno nuosėdų, naftos gaudyklių dumblo. Tačiau užterštų teritorijų sąrašas kasmet pasipildo apie 60 naujų objektų.

Statybunaujienos.lt » Aplinka