2021 birželio 19 d. šeštadienis, 9:04
Reklama  |  facebook

Tvarumo klausimai, kurių verslas netrukus sulauks vis daugiau ir dažniau

2021-06-09 08:56
Visuomenės, politikų ir įmonių dėmesys tvariai ekonominei veiklai niekada nebuvo toks didelis kaip pastaruoju metu. Tai rodo ir žaliųjų, tvariųjų bei socialinių finansinių skolos priemonių kapitalo rinkos augimas. Apskaičiuota, kad 2020 m. žaliųjų, tvariųjų, socialinių paskolų ir obligacijų emisijos mastas pasaulyje viršijo 700 mlrd. JAV dolerių ir buvo beveik 30 proc. didesnis negu 2019 m., o palyginti su 2018 m. – kone 2,5 karto daugiau.
nuotrauka
SEB nuotr.


Minimos įmonės
SEB bankas,
Veiklos tvarumui tampant vienu svarbiausių prioritetų valstybių ir verslo darbotvarkėje, auga ir lūkesčiai bei poreikis rinkti ir teikti išsamius duomenis apie bendrovių veiklos poveikį aplinkai ir, atvirkščiai, tvarumo veiksnių įtaką bendrovių veiklai. Kam turėtų ruoštis įmonės, atsižvelgdamos į ES siekius iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu, diskutuota SEB banko organizuotoje nuotolinėje konferencijoje.

Iššūkis – duomenų trūkumas

Šių metų balandį Europos Taryba ir Parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl ES klimato teisės akto, kuriuo įtvirtinamas ES siekis iki 2030 m. sumažinti anglies dvideginio išmetimą 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiais, o iki 2050 m. pasiekti neutralų klimatui poveikį. Siekiant šių tikslų, svarbų vaidmenį atlieka finansų įstaigos, bankai, kadangi pereinant prie tvaresnės ekonomikos būtinas ir privatus finansavimas. Kartu bankai privalo vertinti ir valdyti kredituojamų įmonių riziką, kuri kyla dėl klimato kaitos.

tvarumas žalia kryptisTam būtina informacija. Tačiau konferencijos dalyviai atkreipė dėmesį, kad duomenų, būtinų vertinant kredituojamų bendrovių veiklos poveikį aplinkai ir tvarumą, iki šiol trūksta. Dažnai nei bankai, nei jų klientai neturi informacijos, būtinos tikslesniam poveikio aplinkai vertinimui atlikti. O net jei įmonės ir skelbia nefinansines veiklos ataskaitas, jų turinys dažnai itin skiriasi, teikiamus duomenis sudėtinga apibendrinti ir palyginti.

Nuotraukoje – 
SEB banko teisininkė Giedrė Vėželė

Konferencijoje kalbėjusi SEB banko teisininkė Giedrė Vėželė pabrėžė, kad tokią padėtį ES siekia taisyti taikydama teisines iniciatyvas skaidrumui ir duomenų atskleidimui užtikrinti. Svarbiausi iš šių teisės aktų – Taksonomijos reglamentas ir Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyva. Šiuose dokumentuose išdėstyti įmonėms keliami nefinansinės atskaitomybės reikalavimai, į kuriuos netrukus teks atsižvelgti ir daugeliui Lietuvos bendrovių.

„Taksonomijos reglamente apibrėžiama, kas apskritai laikoma tvaria veikla. Be to, bendrovės, kurios privalo skelbti nefinansines veiklos ataskaitas, įpareigojamos atskleisti, kaip ir kiek jų veikla atitinka tvarumo kriterijus. Ši pareiga įsigalioja jau nuo kitų metų. Tiesa, kol kas nefinansines veiklos ataskaitas privalo skelbti palyginti nedaug įmonių – didelės, 500 ir daugiau darbuotojų turinčios viešojo intereso bendrovės, kurių Lietuvoje yra apie 20. Tačiau planuojama, kad nefinansines veikos ataskaitas teikiančių bendrovių daugės. Skaičiuojama, kad tokias ataskaitas privalėsiančių skelbti Lietuvos bendrovių sąrašas išaugs iki maždaug 320, tad šioms įmonėms svarbu jau dabar pradėti ruoštis pokyčiams“, – teigia G. Vėželė.

Pasak jos, pagal paskelbtą Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyvos projektą nefinansines veiklos ataskaitas, kitaip tariant, tvarumo ataskaitas, turės skelbti visos didelės įmonės ir tos mažos bei vidutinės bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Europos Sąjungoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Planuojama, kad reikalavimas skelbti tvarumo ataskaitas visoms didelėms įmonėms įsigalios jau 2023 metais, o mažos ir vidutinės bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, tokius duomenis privalės skelbti nuo 2026 metų.

Kviečiama nusiteikti klausimams

„Rengiant tvarumo ataskaitas, bus reikalingi ne tik pačios įmonės veiklos duomenys, bet ir jos tiekėjų, partnerių, kartais klientų informacija. SEB banko patirtis rodo, kad tokios informacijos surinkimas – itin imlus laikui darbas, būtini pokalbiai, susitikimai, kruopšti analizė. Todėl tuo reikėtų pradėti rūpintis kuo anksčiau“, – kalbėjo G. Vėželė.

Pasak jos, nauji reikalavimai reiškia, kad prašymų pateikti informacijos, susijusios su veiklos tvarumu, gali sulaukti ir įmonės, kurioms reikalavimas skelbti nefinansines veiklos ataskaitas nebus taikomas. Dėl tokių duomenų gali kreiptis kreditoriai, tiekėjai, klientai, investuotojai, prašydami nurodyti CO₂ emisijų dydžius, tiekimo grandinę ir tai, ar įmonės veikla atitinka Taksonomijos reglamentą.

Taigi kiekvienai bendrovei vertėtų pasidomėti minėtais ES teisės aktais, išsiaiškinti, ar jų veikla atitinka tvarumo kriterijus, ar, įsigaliojus pokyčiams, bendrovė privalės skelbti tvarumo ataskaitas, ir pasirūpinti, kad visa tam reikalinga informacija būtų gaunama laiku.

Pastebimas ypatingas verslininkų susidomėjimas

SEB valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius Vilius Juzikis pabrėžė, kad ir šiuo metu juntamas itin didelis Lietuvos įmonių dėmesys poveikiui aplinkai ir įtaka investicijoms į tvarią veiklą. Siekdamas prisidėti prie Europos Sąjungos klimato kaitos politikos tikslų ir valdyti su perėjimu prie tvarios ekonomikos susijusią riziką, bankas kruopščiai vertina finansuojamų įmonių poveikį aplinkai ir aptaria būdus jam mažinti.

„Su klientais rengiame tvarumo diskusijas, kuriose aptariame susijusius teisinius ir veiklos aspektus, įmonės tvarumo iniciatyvas ir investicijas, banko vaidmenį mažinant bendrovės poveikį aplinkai. Pastebime, kad visoms įmonėms tai ypatingos svarbos klausimai. Šiose diskusijose paprastai dalyvauja aukščiausi vadovai ir įmonių akcininkai“, – sako SEB banko atstovas.

Nuotraukoje – 
SEB valdybos narys,
Verslo bankininkystės tarnybos direktorius
Vilius Juzikis

V. Juzikis teigia šiose diskusijose išgirstąs ir tai, kad įmonėms kyla nemažai iššūkių vertinant savo poveikį aplinkai ir veiklos tvarumą. Jį rodančių duomenų rinkimas ir apdorojimas reikalauja daug pastangų, specialistų pagalbos. Tebėra neaišku, kas, kada ir kokius duomenis privalo pateikti, nes įmonės tai daro skirtingai, tad informaciją tampa sudėtingiau aprėpti ir analizuoti.

„Išnagrinėjus vis dar nedaugelį prieinamų Lietuvos įmonių tvarumo ataskaitų, matyti, kad šioje srityje tik žengiame pirmuosius žingsnius. Tai būdinga ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. Tikimės, kad ambicinga ES politika ir diegiamos priemonės padės įmonėms kryptingai organizuoti veiklą siekiant tvarumo tikslų ir teikti visą būtiną informaciją, juolab kad bendrovių interesai ir pastangos tai daryti yra tikrai pastebimi“, – kalba V. Juzikis.

Prisidėti prie kovos su klimato kaita aktyviai siekia ir pats bankas. SEB grupė užsibrėžusi iki 2045 m. tapti klimatui neutralia organizacija, iki 2030 m. – dviem trečdaliais sumažinti CO₂ emisijas, palyginti su 2008 m. lygiu. Vis dėlto SEB banko valdybos narys pažymi, kad dar didesnį poveikį mažindamas klimato kaitą bankas daro netiesiogiai: finansuodamas tvarius verslo projektus, teikdamas aplinką tausoti padedančias paslaugas.

Susidomėjimas jomis sparčiai auga. Pavyzdžiui, naujai suteikto žaliojo lizingo sutarčių skaičius SEB Lietuvoje š.m. I ketvirtį buvo daugiau negu 4 kartus didesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. SEB bankas buvo ir vienas žaliųjų obligacijų pionierių, kartu su Pasaulio banku sukūręs tokių obligacijų koncepciją dar 2007 metais. Pirmoji Lietuvos įmonė, kartu su SEB banku išplatinusi žaliųjų obligacijų emisiją, buvo „Lietuvos energija“. Pasak V. Juzikio, 2017 m. išplatintos 300 mln. eurų emisijos obligacijų paklausa keleriopai viršijo pasiūlą.

„Kad vyktų poslinkis tvarumo link, būtinos ilgalaikės pastangos. Tai veikiau maratonas, o ne sprintas. Rinktis tvarų kursą skatina ir tarptautinė teisė, ir institucijų, verslo, vartotojų prioritetai ir lūkesčiai. Tad visi kartu įžengėme į vieną didžiausių pastarojo meto pokyčių laikotarpį, kuris turės įtakos kapitalo srautams, finansavimui, veiklos būdams, gaminių ir paslaugų kainai, galų gale – požiūriui į savo vaidmenį pasaulyje. Belieka palinkėti Lietuvos įmonėms laiku prisijungti prie šios kelionės“, – sakė SEB banko Verslo bankininkystės tarnybos vadovas.

Komentaras iš Lietuvoje vykusios konferencijos tvariai verslo plėtrai aptarti
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2021-06-18 18:01
Prasidėjus itin karštoms dienoms, Valstybinė darbo inspekcija atkreipia darbdavių ir darbuotojų dėmesį dėl karščio keliamo pavojaus dirbant. Vyraujant karštiems orams didėja ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, taip pat atidžiau reikėtų rūpintis sveikata.
nuotrauka
2021-06-18 08:00
Seimas priėmė Atliekų tvarkymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų pataisas, kuriomis siekiama lengviau pereiti prie žiedinės ekonomikos užtikrinant, kad atliekos virstų ištekliais ir maksimaliai sumažėtų jų kiekis.
nuotrauka
2021-06-18 07:50
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procese yra tobulintinų veiklų: elektrinės uždarymo darbai ne visada atliekami laikantis grafiko, o giluminio atliekyno įrengimui būtina užsitikrinti reikiamus finansinius išteklius, rodo Valstybės kontrolės audito „Ignalinos atominės elektrinės...
nuotrauka
2021-06-17 13:31
Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė konkursą viešųjų sporto aikštynų atnaujinimo darbams ir visai šiose objektuose reikalingai įrangai įsigyti. Iš viso antram gyvenimui planuojama prikelti 10 įvairių sporto erdvių Vilniaus seniūnijose.
nuotrauka
2021-06-17 07:15
Nuo senų laikų didesnių dvarų, rūmų stogai buvo dengiami vario, žalvario ar cinkuota skarda. Ši šimtmečius menanti tradicija, tik su gerokai patobulintomis medžiagomis, išlieka populiari ir šiomis dienomis – ypač tai pastebima apsižvalgius ne tik po naujai statomų, modernių namų kvartalus, bet ir Li...
nuotrauka
2021-06-17 06:51
2021 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvoje veikiantys bankai daugiau skolino gyventojams būstui įsigyti ir verslo įmonėms, tačiau paskolų srautas dar nepasiekė priešpandeminio lygio. Klientų indėliai bankuose toliau augo.
nuotrauka
2021-06-17 06:22
Aplinkos ministerijai atnaujinus apdoroto nuotekų dumblo reikalavimus, suvienodintos galimybės jį panaudoti tręšimui, pažeistoms teritorijoms rekultivuoti arba energijai gauti. Dabar vandentiekininkams nebereikės šitos žaliavos kaupti, kai nėra galimybių jos, pavyzdžiui, panaudoti kaip trąšą.
nuotrauka
2021-06-16 10:44
Žaliuojančios erdvės ir poreikis atkurti ryšį su gamta užima vis didesnę dalį Vilniaus gyvenime – atnaujinami parkai ir viešosios erdvės, kad miesto vidury būtų galima džiaugtis gamtos oaze.
nuotrauka
2021-06-16 08:59
„EfTEN Real Estate Fund III“ sudarė 10 mln. eurų pardavimo sandorį ir įsigijo 2 pramoninius pastatus Panevėžyje.
nuotrauka
2021-06-16 07:44
Panevėžio miesto savivaldybė artimiausiu metu skelbs daugiafunkcio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“ rangos darbų viešojo pirkimo konkursą. Tarp „Aukštaitijos“ ir ledo arenos įsiterpsiantis vientisas kompleksas, rekonstruojant senąjį pastatą ir statant naują baseino priestatą, formuojamas ...
nuotrauka
2021-06-15 08:20
2021 m. balandžio mėn. šalyje atlikta statybos darbų, kaip praneša Statistikos departamentas, už 284,5 mln. EUR to meto kainomis. Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, tai yra 3,4 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei kovo mėn. (nepašalinus – 22 proc. daugiau).
nuotrauka
2021-06-14 10:48
Pandemijos paskatintas nuotolinis ir hibridinis darbas augina nekilnojamojo turto (NT) pardavimus Lietuvos pajūryje ir kurortiniuose miestuose. Atostogų būstas vis dažniau naudojamas kaip darbostogų (angl. workation) vieta, kurioje norima sutalpinti tiek poilsiui, tiek darbui skirtas erdves.
nuotrauka
2021-06-14 07:50
Vyriausybė pritarė Seimo narių siūlymui dėl atlyginimo už teisę valstybinėje nuomojamoje žemėje statyti naujus statinius ar rekonstruoti jau esamus.
nuotrauka
2021-06-14 06:58
Mažėjant karantino metu įvestų renginių uždarose patalpose suvaržymų, Aplinkos ministerija paaiškino, kaip eksponuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir organizuoti viešą visuomenės supažindinimą su ja.
nuotrauka
2021-06-11 15:04
Birželio 11 d. įvyko Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EBPO) Lietuvos įgūdžių strategijos pristatymas. Jos metu buvo pristatyti Nacionalinės įgūdžių strategijos projekto rezultatai ir ekspertinės rekomendacijos, kaip reikėtų tobulinti Lietuvos kvalifikacijos kėlimo, ugdymo ir mok...
nuotrauka
2021-06-11 13:48
Jonavoje atidarytas atnaujintas natūralios dangos centrinis miesto stadionas, kurio tribūnose telpa 2 tūkst. žiūrovų. Rekonstrukcijos metu stadione pastatytos visiškai naujos tribūnų patalpos, įrengti persirengimo kambariai sportininkams, treneriams, teisėjams, patalpos žurnalistams, VIP ložė.
nuotrauka
2021-06-11 10:21
Užimtumo įstatymo pakeitimai įsigalios jau po kelių savaičių. Kas keičiasi nuo liepos 1 dienos? Užimtumo tarnyba primena svarbiausius faktus ir skaičius.
nuotrauka
2021-06-11 10:00
Pavasario pradžioje „Vilniaus vandenys" paskelbė aukcione parduodanti dalį bendrovei priklausančių, Vilniaus senamiestyje, Bernardinų sode esančių pastatų. Aukcionas buvo sėkmingas, nebenaudojami pastatai parduoti už triskart didesnę nei pradinę kainą. Gautus pinigus bendrovė nusprendė skirti sparte...
nuotrauka
2021-06-11 09:49
Kaip praneša Statistikos departamentas, 2021 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 5 proc.
nuotrauka
2021-06-10 16:00
Ketvirtadienį, birželio 10 d., Seimui priėmus Statybos įstatymo pataisas, sudarytos sąlygos pokyčiams statybos sektoriuje ir valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ (SPSC) pertvarkai.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos