2022 spalio 6 d. ketvirtadienis, 23:43
Reklama  |  facebook

Vienišų žmonių turtas atitenka valstybei, kuri kasmet paveldi apie 400 butų

2022-08-08 14:51
Kasmet valstybė paveldi apie 400 butų, įmonių akcijų, įvairių ūkinių pastatų ir kitokio turto bei jo dalių. Toks valstybei tenkantis nekilnojamasis turtas, kai jo dėl skolų nenori priimti įpėdiniai arba jų tiesiog nėra, perduodamas Turto bankui ir vėliau parduodamas viešuose aukcionuose. Praėjusiais metais, pardavus beveik 270 paveldėto turto objektų, gauta per 3,2 mln. eurų įplaukų.
nuotrauka
Prasidėjus karui Ukrainoje valstybės paveldėtas turtas pasitarnavo ukrainiečių apgyvendinimui. Turo banko nuotr.


Minimos įmonės
Turto bankas, VĮ,

Niekam nereikalingas turtas

Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius aiškina, kad po žmogaus mirties jam priklausiusį turtą valstybė dažniausiai paveldi trimis atvejais: kuomet turtas yra su skolomis, taip pat paveldėtojai atsisako priimti labai prastos būklės turtą ir jo dalis, žmonės sąmoningai nusprendžia turtą testamentu palikti valstybei arba įpėdinių tiesiog nėra.

„Mūsų šalyje dar nėra paplitusi tradicija dovanoti turtą įvairioms organizacijoms, fondams, tačiau tikėtina, kad bėgant laikui tokia tradicija stiprės, o valstybės paveldimo turto dalis palaipsniui mažės“, – Turo banko pranešime cituojamas M. Sinkevičius.

Turto bankas valstybės vardu paveldi ir perima valdyti gyventojų nekilnojamąjį turtą bei įmonių akcijas, kilnojamąjį turtą bei lėšas sąskaitose perima Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), o žemės sklypus be statinių – Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT). Turtas valstybės vardu gali būti perimtas tik po to, kai, neatsiradus teisėtiems įpėdiniams, notaras išduoda palikimo perėjimo valstybei liudijimą. Nuo 2015 metų kovo iki šių metų rugpjūčio Turto bankas gavo 3 172 tokius liudijimus, pagal kuriuos perėmė 3,2 tūkst. įvairių nekilnojamojo turto objektų bei 117 įmonių akcijų paketus.

Dažniausiai perimamas gyvenamosios paskirties turtas: butai, bendrabučio tipo kambariai, gyvenamieji namai, sodybos, sodo nameliai ir jų dalys, taip pat žemės ūkio ir techninės paskirties pastatai, tokie kaip daržinės, tvartai, fermos, sandėliai, garažai ir jų dalys, inžinerinė infrastruktūra, pvz.: gręžiniai, vandentiekio bokštas, vamzdynai) ir kt. Perėmęs turtą, Turto bankas jį įvertina, vykdo jo apskaitą, administruoja skolas, parengia turtą pardavimui bei parduoda viešuose aukcionuose.

Bijodami, kad skolos nebūtų išieškotos iš asmeninio paveldėtojo turto, žmonės atsisako priimti palikimą ir toks turtas pereina valstybei

Paveldimo turto vertė svyruoja nuo kelių eurų iki šimtatūkstantinių sumų, štai praėjusiais metais aukcione parduotas butas Vilniaus senamiestyje už 176 tūkst. eurų. Iš viso 2021-aisiais buvo parduoti 266 paveldėto turto objektai, o už juos gauta 3,215 mln. eurų įplaukų. Šiais metais paveldėtas turtas pasitarnavo dar vienam tikslui.

„Prasidėjus karui Ukrainoje sustabdėme dalį aukcionų, įvertinome, kurie objektai galėtų būti tinkami nuo karo bėgantiems ukrainiečiams apgyvendinti. Atrinkome daugiau nei 30 butų didžiuosiuose šalies miestuose, kurių didžioji dalis yra paveldėtas turtas. Gyventojų, bendruomenių, verslo ir mūsų darbuotojų rūpesčiu tuos butus sutvarkėme, įrengėme ir juose šiuo metu gyvena apie 100 ukrainiečių“, – pasakoja M. Sinkevičius.

Ką daryti, jei turtas su skolomis?

Didžioji dalis valstybės paveldėto nekilnojamojo turto (apie 60 proc.) yra su skolomis, turtas būna areštuotas, įkeistas ir kt. Skolų dydis svyruoja nuo kelių eurų iki šimtų tūkstančių, vidutiniškai skolinio įsipareigojimo dydis – apie 2 500 eurų.

„Žmogui mirus, paveldėtojas negali atsisakyti dalies palikimo ar priimti palikimą tik iš dalies, t.y. jis priima visą palikimą besąlygiškai ir jam tenka pasirūpinti ne tik paveldimu turtu, bet ir prisiimti atsakomybę už mirusiojo skolas. Bijodami, kad skolos nebūtų išieškotos iš asmeninio paveldėtojo turto, žmonės atsisako priimti palikimą ir toks turtas pereina valstybei“, – aiškina Turto banko Teisės skyriaus vadovė Justė Žibūdienė.

Pasak jos, kai mirusiojo skolos viršija paveldėto turto vertę, jos gali būti išieškotos iš asmeninio paveldėtojo turto, tačiau egzistuoja galimybė „apsidrausti“ nuo tokių siurprizų.

„Tais atvejais, kai skolų yra nemažai arba prieš priimant palikimą įpėdinis turi įtarimų, kad skolų yra, tačiau tiksliai nežino jų apimties, Civilinis kodeksas numato galimybę paveldėtojo atsakomybę už palikėjo skolas apriboti palikėjui priklausiusio turto verte, t.y. priimti palikimą pagal turto apyrašą“, – aiškina teisininkė.

Dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis turi kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą, kuris išduos vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo. Šį pavedimą įpėdinis per dvi savaites turi pateikti bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui. Tokiu būdu, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, įpėdinis už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu.

Tais atvejais, kai palikimas pereina valstybei, Civilinis kodeksas numato, jog valstybė palikėjo skolas dengia neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

„Taigi, jei sprendžiate turto su skolomis paveldėjimo klausimą, pirmiausia įvertinkite skolų dydį, o paskui spręskite, kuri iš kelių galimybių jums yra palankiausia – palikimo atsisakymas, palikimo (turto ir skolų) priėmimas ar palikimo priėmimas pagal turto apyrašą. Taip bus gerokai mažiau netikėtumų“, – pataria J. Žibūdienė.

Neįteisinti santykiai

Turto banko praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet žmonės ilgus metus kartu gyvena ir veda bendrą ūkį, tačiau nėra įteisinę santykių ar bendros nuosavybės. Mirus turto savininkui ir neatsiradus įpėdinių, turtas pereina valstybei, o vėliau paaiškėja, kad jame vis dar yra gyventojų.

„Kai nekilnojamojo turto savininkas miršta ir nėra sudaręs testamento, kartu gyvenęs žmogus susiduria su problema, nes jis neturi jokių teisių į turtą. Todėl norime paraginti žmones neatidėlioti ir laiku sudaryti testamentą, kad būtų išvengta panašių situacijų“, – ragina Turto banko teisininkė.

Testamentas gali būti sudaromas pas notarą (oficialusis testamentas) arba parašomas laisva forma (asmeninis testamentas). „Tiesa, turėdamas asmeninį testamentą, įpėdinis per vienerius metus po palikėjo mirties turės kreiptis į teismą, kad šis jį patvirtintų“, – atkreipia dėmesį J. Žibūdienė.

Ką reikia žinoti paveldint turtą?

Turto banko Teisės skyriaus vadovės Justės Žibūdienės patarimai

Asmeniui mirus, jo įpėdiniai dėl palikimo priėmimo per 3 mėnesius nuo palikėjo mirties turėtų kreiptis į notarą, kurio veiklos teritorijoje buvo paskutinė mirusiojo (palikėjo) nuolatinė gyvenamoji vieta.

Jeigu įpėdiniai yra nepilnamečiai, jiems atstovaujantis asmuo turėtų pasirūpinti teismo leidimu priimti ar atsisakyti priimti palikimą (pvz., tuo atveju, jei palikėjo skolos viršija palikimo vertę ir palikimo priėmimas neatitiktų nepilnamečių interesų) ir tik turėdamas tokį leidimą, kreiptis į notarą dėl palikimo nepilnamečių asmenų vardu priėmimo ar atsisakymo priimti palikimą.

Palikimas, kurį paveldi įpėdiniai (vaikai), gimę po palikimo atsiradimo, turi būti priimamas per tris mėnesius nuo jų gimimo dienos.
 
Tuomet, kai turtas yra įgytas santuokoje, mirus vienam iš sutuoktinių, jo turėta dalis savaime neatitenka pergyvenusiam sutuoktiniui, todėl šis taip pat turėtų kreiptis į notarą dėl mirusiam sutuoktiniui priklausančios turto dalies paveldėjimo.

Tuo atveju, jei įpėdinis per nurodytą terminą nespėja kreiptis į notarą, jam teks kreiptis į teismą arba prašant atnaujinti terminą palikimui priimti ir motyvuojant, kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, arba prašant teismo konstatuoti, jog palikimas buvo priimtas faktinio valdymo būdu, t. y. kad įpėdinis, nepraleisdamas 3 mėnesių termino pradėjo mirusiojo turtu rūpintis kaip savu, pvz.: juo naudojosi, mokėjo mokesčius, tvarkė, remontavo ir pan.

Tais atvejais, kai dėl dokumentų teismui parengimo įpėdiniui reikalinga teisininko pagalba, tačiau jis neturi pakankamai lėšų tokiai pagalbai apmokėti, yra galimybė kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą pagalbą: https://vgtpt.lrv.lt/lt/

Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, t. y. priimdamas palikimą įpėdinis priima ir mirusiojo įsipareigojimus, jei tokių būta.
 
Jei numanoma, kad turtas gali būti su skolomis, būtina įvertinti galimybę palikimą priimti, jo atsisakyti ar palikimą priimti pagal turto apyrašą. 

Turto banko parduoto paveldėto nekilnojamojo turto rezultatai. Šaltinis – Turto bankas

Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-10-06 18:36
Už „Rail Baltica“ geležinkelio Lietuvos teritorijoje statybas atsakinga „LTG Infra“ paskelbė naują konkursą, kurio pagrindu bus atrinktos įmonės, turinčios reikiamą kvalifikaciją įrengti geležinkelio sankasą, pastatyti inžinerinius statinius bei nutiesti jungiamuosius automobilių kelius ruože Kaunas...
nuotrauka
2022-10-06 18:13
Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinka šiais metais demonstruoja lėtesnes apsukas nei praėjusiais metais. Tokį sulėtėjimą didžiąja dalimi lemia prastesni gyventojų lūkesčiai dėl ateities ir dėl infliacijos sumažėjusi gyventojų perkamoji galia, skelbia įregistruotų NT sandorių dinamiką steb...
nuotrauka
2022-10-05 15:20
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Aplinkos apsaugos rėmimo programos, Mokesčio už aplinkos teršimą, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius ir Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymų pakeitimams, kuriais įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas ir mažinama administracinė...
nuotrauka
2022-10-05 15:14
Europos Sąjungos (ES) apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančios apdirbamosios pramonės įmonės jau netrukus galės teikti paraiškas taršių technologijų į mažiau taršias keitimui ir atsinaujinančių energijos išteklių diegimui. Tam iš Modernizavimo fondo skirta 40 mln. eurų.
nuotrauka
2022-10-05 08:52
Lietuvos paštas pasirašė 10 metų nuomos sutartį su „Technopolio“ biurų komplekso valdytoju. Į naująją vietą persikels darbuotojai iš dabartinio bendrovės administracijos pastato sostinės J.Jasinskio gatvėje.
nuotrauka
2022-10-05 08:44
Ukrainos energetikos ministerija ir Tarptautinis energetikos klasteris (TEK) pasirašė bendradarbiavimo memorandumą operatyvinio planavimo ir pažeistų Ukrainos energetikos sistemos objektų atkūrimo klausimais.
nuotrauka
2022-10-05 08:41
Verslas, nukentėjęs nuo Rusijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą pasekmių ir pakilusių energijos kainų, jau gali kreiptis į nacionalinę plėtros įstaigą „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl tiesioginių paskolų apyvartinėms lėšoms likvidumui užtikrinti ir investicijoms finansuoti. P...
nuotrauka
2022-10-05 07:35
Kauno technologijų mokymo centras, atsiradęs sujungus 3 profesinio mokymo įstaigas, tampa viena iš didžiausių Lietuvoje profesinio mokymo įstaigų, kurioje mokosi daugiau nei 3 tūkst. mokinių, dirba apie 500 darbuotojų, o mokymo bazė turi 3 sektorinius praktinio mokymo centrus, aprūpintus modernia įr...
nuotrauka
2022-10-04 09:41
A. ŽILINSKIS IR KO UAB po 31-erių metų rinkai prisistato atsinaujinusi. Pagrindinė įmonė keičia logotipą ir po vienu stogu vizualiai – kaip ŽILINSKIS GROUP – sujungia savo antrines įmones.
nuotrauka
2022-10-04 09:02
Bendrovė „Sirin Development“ Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) pradeda pirmąjį čia suplanuotų objektų vystymo etapą. Per 2023 m. bendrovė planuoja pastatyti 16 tūkst. kv. m ploto sandėlį Jėgainės g. 1, Biruliškių kaime.
nuotrauka
2022-10-03 15:08
Siekiant, kad Lietuvos regionuose gyventojai galėtų patogiau privažiuoti prie savo sklypų, esančių prie rajoninių kelių, patikslintos nuovažų įrengimo sąlygos. Jos nustatytos bendru susisiekimo ir aplinkos ministrų įsakymu patvirtintame Kelių techninio reglamento (KTR) pakeitime.
nuotrauka
2022-10-03 07:29
„Teltonikos“ Technologijų centro Molėtuose įkurtuvės planuojamos netrukus – vykdomi paskutinieji pastato aplinkos tvarkymo darbai. Technologijų centro gerbūvis turės tenkinti pusės tūkstančio čia dirbsiančių darbuotojų poreikius, tad įrengti aplinką patikėta 10 metų patirtį šioje srityje turinčiai į...
nuotrauka
2022-10-03 06:59
Darbo inspekcija praneša, kad per I pusmetį gauta 2 916 prašymų išnagrinėti darbo ginčus. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų skaičius išaugo daugiau kaip 20 proc. (palyginti – 2 284 praeitų metų I pusmetį). Svarbu pastebėti, kad gerokai padaugėjo prašymuose keltų ir išnagrinėtų reika...
nuotrauka
2022-09-30 17:03
Aplinkos ministro komandoje nuo rugsėjo 30 d. pradeda dirbti naujas viceministras – architektas ekspertas Mantas Michaliunjo. Jis kuruos architektūros, statybos, renovacijos ir būsto klausimus. Taip siekiama tobulinti statybos sektoriaus reglamentavimą ir geriau subalansuoti skirtingų sričių politik...
nuotrauka
2022-09-30 15:33
Turto bankas, siekdamas kuo efektyviau panaudoti Šakiuose valdomą administracinį valstybės turtą, įgyvendino visą eilę pokyčių, kurie šiandien leidžia pasidžiaugti rezultatais. Vietoje šešių neefektyviai naudojamų valstybės administracinių pastatų, mieste liks trys – tačiau pilnai užpildyti.
nuotrauka
2022-09-29 14:43
2022 m. LEDVANCE ekspozicija aplankys kelias Europos šalis ir sustos didmeninės prekybos įmonėse bei kitose patogiose vietose, kad pademonstruotų naujausius LEDVANCE gaminius – nuo šviestuvų, lempų, LED modulių, iki elektrinių komponentų ir šviesos valdymo sistemų, skirtų montuotojams ir projektuoto...
nuotrauka
2022-09-29 09:50
Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui turėjo statybinių medžiagų ir gaminių kainų padidėjimas 1,2 proc., mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų padidėjimas 0,4 proc., ir vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio sumažėjimas 1,2 proc. Iš statybinių medžiagų ir gaminių daugiausia – 7,7 proc. pa...
nuotrauka
2022-09-28 12:54
Aplinkos ministerija patikslino Vyriausybės nutarimu patvirtintus Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus ir kviečia projektui teikti pastabas ir pasiūlymus.
nuotrauka
2022-09-28 06:46
Nuo spalio 3 d. neprijungtų prie centrinio šildymo sistemos daugiabučių namų gyventojai ir individualių gyvenamųjų namų savininkai, norintys pasikeisti iškastiniu kuru kūrenamus katilus į netaršius šildymo įrenginius, galės teikti paraiškas paramai gauti.
nuotrauka
2022-09-27 07:47
Pagal Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisykles ir atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės tarybos prašymą, Marijampolės savivaldybei perduodama 10 valstybinės žemės sklypų gatvėms ir vietiniams keliams, komunaliniams inžinerini...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

„Gerbūvio projektai“ darbams „Teltonikos“ Technologijų centre Molėtuose pasitelkė modernias technologijas ir išsaugojo senuosius medžius

„Teltonikos“ Technologijų centro Molėtuose įkurtuvės planuojamos netrukus – vykdomi paskutinieji pastato aplinkos tvarkymo darbai. Technologijų centro gerbūvis turės tenkinti pusės tūkstanči...
nuotrauka

Likviduojant istorinę taršą, bus išvalyta virš 6 tūkst. kub. m užteršto grunto

Teritorijos, dėl neatsakingos veiklos sovietmečiu užterštos cheminėmis medžiagomis, po sutvarkymo pamažu virsta poilsio zonomis.
nuotrauka

Pagal universalaus dizaino principus paklotas nestandartinių formų trinkelių grindinys Kulautuvoje

Grindinį žmonės paprastai pastebi tik dviem atvejais: kai už jo užkliūva arba grožėdamiesi negali atitraukti akių. Kauno rajono Kulautuvos miestelio Akacijų alėjoje ir V.Augausko gatvėje pak...