2023 gruodžio 1 d. penktadienis, 2:52
Reklama  |  facebook

Visuomenė turės daugiau galimybių įsitraukti į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procesus

2023-09-29 15:56
Aplinkos ministerija patikslino, kokios institucijos nagrinės strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus, ir suteikė visuomenei daugiau galimybių dalyvauti SPAV procesuose bei į juos įsitraukti.
nuotrauka
Aplinkos ministerijos nuotr.


Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše regioninių planų vertinimo subjektai numatyti atsižvelgiant į tai, kas tvirtina arba priima planą ar programą. Ministerijos SPAV dokumentus nagrinės atliekant valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumento, kito plano ar programos, kurią tvirtina Seimas, Vyriausybė ar ministras, vertinimą. Kitais atvejais SPAV dokumentus nagrinės ministerijų įgaliotos institucijos. Iki šiol minėtame apraše regioninių planų vertinimo subjektai nebuvo nustatyti.

Taip pat apraše aiškiau, paprasčiau išdėstomi teritorijų planavimo dokumentų SPAV atvejai – atsisakoma perteklinio skirstymo pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir lygmenis, nekeičiant esamų reikalavimų atlikti SPAV.

Apraše nustatoma vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymos forma, vertinimo organizatorius turi pateikti šią pažymą vertinimo subjektams susipažinti per 15 darbo dienų. Kartu turės būti pateikiama ir informacija apie pataisytą vertinimo ataskaitą, plano, programos projektą ar teritorijų planavimo dokumento sprendinius.

Nustatytas 10 darbo dienų laikotarpis, per kurį patvirtinus ar priėmus planą ar programą, organizatorius apie tai raštu turi informuoti vertinimo subjektus ir Europos Sąjungos valstybes nares ar kitas užsienio valstybes, dalyvavusias tarpvalstybinėse konsultacijose.

Patikslintos aprašo nuostatos ir dėl reikšmingų pasekmių „Natura 2000“ teritorijoms.

Dar vienas svarbus pakeitimas – nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procese tvarka. Šioje tvarkoje detalizuota visuomenės informavimo procedūros, visuomenės galimybės dalyvauti SPAV procesuose, kada ir kaip visuomenė galėtų pasisakyti ir kokią informaciją, atsakymus visuomenė turėtų gauti.

Papildyta, kad organizatorius, informuodamas visuomenę apie galimybes susipažinti su parengta vertinimo ataskaita ir plano ar programos projektu, turės pateikti tiesioginę aktyvią nuorodą į vertinimo ataskaitą ir plano ar programos projektą ar rubriką.

Taip pat nurodyta reikalavimas pateikti įvyksiančio viešo visuomenės supažindinimo su vertinimo ataskaita ir plano ar programos projektu tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą.

Organizatoriui rekomenduojama savo iniciatyva informaciją papildomai skelbti kitose visuomenės susitelkimo vietose, pavyzdžiui, visuomeninių organizacijų, parduotuvių, gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų skelbimų lentose, informuoti visuomenę kitais būdais – informaciją elektroniniu paštu išsiunčiant visuomeninėms organizacijoms, išnešiojant į namus, vykdant apklausas, skelbiant socialiniuose tinkluose.

Naujoje tvarkoje nustatyta, kad viešas visuomenės supažindinimas su vertinimo ataskaita turi būti vykdomas hibridiniu būdu.

Visuomenė pasiūlymus galės teikti ne mažiau nei 10 darbo dienų iki supažindinimo su plano ar programos vertinimo ataskaita ir plano ar programos projektu dienos, taip pat viešo visuomenės supažindinimo metu ir 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo (šis terminas bus skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos po viešo visuomenės supažindinimo). Taip bus suteikiama daugiau laiko apsvarstyti gautą informaciją. Nuo 3 iki 5 darbo dienų pratęstas ir viešo visuomenės supažindinimo protokolo parengimo terminas. Be to, atsisakoma reikalavimo viešo visuomenės supažindinimo protokole nurodyti dalyvių sąrašą, nustatoma, kad tik į raštu pateiktus visuomenės pasiūlymus organizatorius turi atsakyti raštu.

Įsigaliojus naujiems aprašams vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos nuostatos nesikartos ir bus nustatytos tik Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše.

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas netaikomas teritorijų planavimo dokumentų SPAV procesams – visuomenė dalyvauja teritorijų planavimo SPAV procesuose Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų nustatyta tvarka. 
Statybunaujienos.ltAplinka

nuotrauka
2023-11-28 12:14
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžia...
nuotrauka
2023-11-24 12:16
Kėdainių rajono savivaldybės iniciatyva, gavus Aplinkos ministerijos paramą, griaunama nuo 1975 m. nebeeksploatuojama Kruosto hidroelektrinės (HE) užtvanka. Tai pirmas užtvankos šalinimo projektas Nevėžyje, 209 km ilgio upėje, kurioje oficialiai iš viso yra 5 užtvankos.
nuotrauka
2023-11-24 10:18
Ką svarbu žinoti dėl sodo namo statybos mėgėjų sodo žemės sklype, jei yra nustatyta paviršinių vandens telkinių apsaugos zona? Kaip vyksta pagalbinių pastatų statyba sodų bendrijose? Atsako Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija).
nuotrauka
2023-11-23 11:10
Augant Vilniui ir žmonių jame skaičiui, didėja ir surenkamų komunalinių atliekų kiekis. Dėl išaugusių jų tvarkymo sąnaudų ir apimties sostinė peržiūri vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tarybai pritarus, vidutinio 60 kv. m buto savininkui rinkliava už komunalinių atliekų...
nuotrauka
2023-11-20 13:13
Baigti ežero pakrantės prie Gulbinų kvartalo atvėrimo visuomenei darbai. Vilniaus miesto savivaldybė pasirūpino apie 250 m ilgio medinio tako nutiesimu, taip pat ežero pakrantėje sukurta poilsiavietė, įrengtos grilio vietos su suoliukais. Patogiam gyventojų praėjimui išvalytos nukritusios medžių šak...
nuotrauka
2023-11-20 10:23
Šią savaitę pradedami prevenciniai Gedimino kalno pietinio šlaito stabilizavimo darbai. Juos UAB „Rekreacinė statyba“ vykdys už Gedimino kalno priežiūrą atsakingo Lietuvos nacionalinio muziejaus užsakymu. Darbai organizuojami nuolatinės šlaitų stebėsenos metu užfiksavus nedidelį grunto įtrūkimą, kur...
nuotrauka
2023-11-17 09:51
Vyriausybė patvirtino 2022-2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano pakeitimus, kuriais naujoms finansavimo kryptims paskirstoma 111,7 mln. eurų. Šios lėšos bus naudojamos Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021-2030 m. (NEKSVP) numatytoms šiltnamio efektą sukelian...
nuotrauka
2023-11-16 12:35
Vilniaus miesto savivaldybė kviečia sostinės verslininkus, įmones, įstaigas ir bendruomenes kurti kalėdinę nuotaiką kartu ir puošti savo vitrinas, langus, pastatų fasadas šventine tematika. Laikinų šventinių dekoracijų suderinti su miesto Savivaldybe ar gauti leidimą nereikia.
nuotrauka
2023-11-16 12:20
Klaipėdos miesto valdžia, vis dažniau sulaukianti gyventojų nusiskundimų dėl statybininkų netvarkos šalia statybviečių, padidino kontrolę. Šiais metais jau nustatyta dvigubai daugiau pažeidimų nei praėjusiais metais.
nuotrauka
2023-11-15 12:11
Slūgstant Minijai situacija dėl potvynio Klaipėdos rajone stabilizuojasi, tačiau tikrieji žalos mastai pasimatys tik nusekus vandeniui. Kol kas kai kur keliai vis dar apsemti, yra ir sodybų, ties kuriomis laikosi vanduo, bet jau galima identifikuoti probleminius taškus bei planuoti, kaip sumažinti p...
nuotrauka
2023-11-13 12:32
Turto bankas pradeda iniciatyvą, kuria siekiama išsaugoti kuo daugiau „ne vietoje“ išaugusių medžių. Šie medžiai, augantys prie valstybės viešųjų pastatų bei parduodamų objektų bus užfiksuoti, o atėjus laikui – persodinti į naujas tinkamesnes vietas.
nuotrauka
2023-11-13 12:25
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), patikrinusi vienbučio gyvenamojo namo statybos darbų teisėtumą, konstatavo, kad rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi savavališkai. Namo žemės sklypas Zakeliškių kaime, Kelmės rajone, patenka į kom...
nuotrauka
2023-11-09 13:03
Aplinkiniuose rajonuose problemų pridaręs potvynis atsirito ir į Klaipėdą. Danės upėje ties Klaipėda taip pat pasiektas stichinis vandens lygis – šiandienos 11:30 valandos duomenimis, vandens lygis siekė 289 cm (riba – 280 cm).
nuotrauka
2023-11-09 09:53
Įvertinę viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl sostinės Verkių regioniniame parke, Verkių miške, vykdomo medžių kirtimo, Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo gynimo skyriaus prokurorai savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo.
nuotrauka
2023-11-09 09:49
Dėl potvynio Kretingoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Buvo priimtas sprendimas iš „Kretingos vandenų“ nuotekų valyklos Kretingoje išleisti dalį su lietaus vandeniu susimaišiusių nevalytų nuotekų į Tenžės upelį.
nuotrauka
2023-11-07 09:24
Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo du asmenys ir viena bendrovė pripažinti kaltais dėl aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir saugomų teritorijų suniokojimo. Teismo sprendimu, nuteistieji privalės atlyginti savo veiksmais aplinkai padarytą 4,8 mln. eurų...
nuotrauka
2023-11-06 13:51
Spalio 30 d. visuomenei buvo pristatyta rekonstruota Kairių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Apie 5 tūkst. kvadratinių metrų ploto teritorijoje iškilo modernus administracinės-gamybinės paskirties pastatas, kuriame dirbs atliekų priėmėjai-kontrolieriai ir bus atliekamas smulkus daiktų re...
nuotrauka
2023-11-06 12:25
Miesto želdinių inventorizacijos ekspertai spalio mėnesį Palangos Hipodromo gatvėje vietoje žaliosios zonos atrado kelmais nusėtą plynę. Savivaldybės administracija ėmėsi veiksmų.
nuotrauka
2023-11-06 09:50
Aplinkos ministras patvirtino Regioninės pažangos priemonės „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje" finansavimo gaires, kurių tikslas didinti žaliosios infrastruktūros plotus urbanizuotose teritorijose. Šiai priemonei numatyta skirti 38,8 mln. eurų, iš kurių 33 mln. eurų finansuojam...
nuotrauka
2023-11-06 09:39
Nuo 20-ojo amžiaus pradžios pasaulyje vykstantis globalinis atšilimas neleidžia atsikvėpti ne tik mokslininkams ar politikams, bet ir verslui. Šis raginamas aktyviau imtis konkrečių veiksmų mažinant anglies dvideginio emisijas. Ekspertų teigimu, laikai, kai pakako kompensuoti į aplinką išskiriamą ta...

Statybunaujienos.lt » Aplinka