2021 balandžio 10 d. šeštadienis, 17:58
Reklama  |  facebook

Konstitucinis Teismas vertins savivaldybių kuriamų monopolių teisėtumą

2021-03-02 07:39
2019 m. pabaigoje liberalizuotas savivaldybių vidaus sandorių reguliavimas gali grįžti bumerangu. Nepraėjo nei metai, kai teismus pasiekė pirmosios bylos dėl savivaldybių sudarytų sutarčių su joms pačioms priklausančiomis įmonėmis. O šių metų vasario 24 d. ir Konstitucinis Teismas nutarė ištirti naujųjų teisės aktų teisėtumą.
nuotrauka
Daiva LILEIKIENĖ, „SPC legal“ partnerė


Minimos įmonės
SPC legal, advokatų profesinė bendrija,
Panevėžio m. savivaldybė,
LSA (Lietuvos savivaldybių asociacija),
Konstitucinis Teismas priėmė Panevėžio apygardos teismo prašymą ištirti, ar naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas, leidžiantis savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius su savivaldybės įmonėmis dėl viešųjų paslaugų teikimo, neprieštarauja Konstitucijai.

Pasak advokatų kontoros „SPC legal“ partnerės Daivos Lileikienės, toks posūkis, kuomet žemesnės instancijos teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą ir šis priima prašymą svarstymui, nėra dažnas reiškinys. Praėjusiais metais Konstitucinį teismą iš viso pasiekė tik apie 15 žemesnės instancijos teismų prašymų. Tai, jog šį prašymą Teismas priėmė svarstyti parodo, jog keliamas klausimas galimai yra antikonstitucinė problema.

Konstitucinio teismo išaiškinimo šiuo klausimu tikimasi sulaukti per 4 mėnesius.

Buvusios valdžios naujametinė dovana savivaldybėms

Viešųjų pirkimų įstatymas pakeistas 2019 m. pabaigoje. Tuomet, 2019 m. gruodžio 20 d., praktiškai Šv. Kalėdų išvakarėse, įstatymu Nr. XIII-2765 dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimo paskutiniąją tų metų dieną savivaldybėms plačiau atvertos vidaus sandorių durys. Nuo tada savivaldybės neskelbdamos viešojo pirkimo galėjo sudaryti vidaus sandorius vandens ar šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros srityse. Taip pat dėl maitinimo paslaugų ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigoms.

Įstatymo projektą parengė dešimt buvusios valdančiosios daugumos atstovų, o šios galimybės prašė pati Lietuvos savivaldybių asociacija.

Įstatymo pakeitimui tuo metu prieštaravo eilė institucijų, įskaitant Konkurencijos tarybą, Viešųjų pirkimų tarnybą, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Kainų komisija ir kt. Tuo metu ne tik nesiklausyta šių įstatymo sargų, bet ir veikta paskubomis. Įstatymas įsigaliojo be ilgesnio 6 mėn. atidėjimo laikotarpio.

Vertėtų prisiminti, kad 2017 metų kovą pastebėjus sisteminę problemą savivaldybių vidaus sandorius buvo bandoma uždrausti. Deja tuo metu vidaus sandoriai liepos mėn. įstatymo pakeitimu buvo uždrausti tik valstybės valdomoms įmonėms. Tuo tarpu savivaldybėms ir jų valdomoms įmonėms ši privilegija liko, nepaisant to, jog Prezidentė vetavo tokį įstatymo projektą.

Įstatymo pakeitimas paliko daug erdvės piktnaudžiavimui

„Klausimų kelia ne tai, kad įstatymo pakeitimu savivaldybėms buvo suteikta galimybė tam tikrų paslaugų teikimą perduoti jų pačių valdomoms įmonėms, tačiau tai, jog ši galimybė įteisinta nenumatant jokių kriterijų, kada būtent toks tam tikrų viešųjų paslaugų užtikrinimas būtų galimas. Kitaip tariant, anksčiau tai buvo įmanoma tik tais atvejais, kai savivaldybė rinkoje negali įsigyti tokių viešųjų paslaugų arba netenkina kainos, kokybės ar kiti parametrai. Visgi 2019 m. gruodžio 31 d. įsigaliojęs įstatymo pakeitimas įtvirtino išimtį, leidžiančią savivaldybėms „pavesti“ konkrečių paslaugų teikimą savivaldybės įmonėms, tam netaikant VPĮ reikalavimų ir nesilaikant sąžiningos konkurencijos taisyklių. Tokiu būdu atverta erdvė piktnaudžiavimui, lėšų neracionaliam naudojimui, veiklos neefektyvumui, paslaugų kainos augimui, bei iš esmės kai kuriuose sektoriuose sukurtos sąlygos rinkos monopolizavimui“, – sako „SPC legal“ advokatų kontoros partnerė, advokatė Daiva Lileikienė.

Vos po mėnesio – 50 mln. EUR vertės sandoris Panevėžio miesto savivaldybėje


Nepraėjus nei porai mėnesių nuo minėto įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, 2020 m. vasario mėn. viduryje Panevėžio miesto savivaldybė sudarė apytiksliai 50 mln. EUR vertės vidaus sandorį su jai priklausančia įmone AB Panevėžio specialus autotransportas dėl atliekų tvarkymo. Sutartis sudaryta 10 metų ir įsigaliojo jos pasirašymo dieną.

„Šioje sutartyje numatyta, kad Panevėžio miesto gyventojai savivaldybei priklausančiai įmonei už atliekų tvarkymą moka pačios savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą įmoką. Ši įmoka, kaip nurodoma sutartyje, turi padengti visas atliekų tvarkymo paslaugų išlaidas, įskaitant reikiamos įrangos įsigijimą ir visas kitas būtinas veiklos sąnaudas. Tačiau nei sutartis, nei joks kitas dokumentas nedetalizuoja AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ teikiamų paslaugų kainų ar įkainių. O ir galimybės patikrinti, ar paslaugas teikianti įmonė gaunamas lėšas naudoja racionaliai ir efektyviai, nėra. Negana to, kaip numatoma sutartyje, nustatyta įmoka gali būti keičiama kas metus, jei ji nepadengia paslaugų įmonės patiriamų kaštų. Todėl galima numanyti, jog įmonei didinant veiklos sąnaudas, labai tikėtina, kad ir atliekų tvarkymo įkainiai miestiečiams augs. Dėl tos priežasties galutinę sandorio sumą šiandien sunku prognozuoti“, – sutarties niuansus aiškina advokatė.

Kiek kainuos paslauga gyventojams priklauso nuo savivaldybės įmonės veiklos (ne)efektyvumo


„Būtent taip sutartimi įtvirtinta sandorio kaina yra tik ledkalnio viršūnė“ – sako D. Lileikienė. Pasak advokatės, šiai dienai joks teisės aktas neįpareigoja, kad savivaldybės įmonių paslaugų kaina bent jau atitiktų rinkos vidurkius ar būtų kažkiek mažesnė. O ir vidaus sandorio sutartimi paprastai numatoma, jog esminis ją lemiantis svertas – įmonės veiklos sąnaudos.

„Reikia suprasti, kad savivaldybės valdomos įmonės veikia kiek kitaip nei verslas. Jos neturi ambicingų veiklos tikslų, ir jų veikla organizuojama visai kitokiu principu. Šių įmonių vadovams nereikia sukti galvos, kad veikla būtų organizuojama maksimaliai efektyviai. Joms taip pat nebūtina siekti aukščiausių kokybinių standartų, kurie prilygtų geriausioms pasaulio praktikoms ir pan., nes konkurentas nealsuoja į nugarą. Tai akivaizdžiai rodo ir Panevėžio miesto savivaldybės sutarties su AB Panevėžio specialus autotransportas dėl atliekų tvarkymo pavyzdys. Joje įtvirtinta, kad pakanka, jog atliekų tvarkymo paslauga atitiktų pačios savivaldybės nustatytus Minimalius komunalinių atliekų paslaugų kokybės reikalavimus, galiojančius teisės aktus ir pan.“, – aiškina kaip tai atsilieps visuomenei advokatė.

Tokiu principu savivaldybės šiandien gali sudaryti sutartis dėl šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo ir kt. paslaugų. Visų šių paslaugų įkainius gyventojams nustato pati savivaldybė tarybos sprendimu.

Monopolizuojama rinka išstumia verslą

Kiek ilgiau nei metus galiojančiu Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu įteisintas savivaldybių ir jos įmonių vidaus sandorių protekcionizmas monopolizuoja rinką.

„Tokia sutartis ir jau minėtos kitos reguliavimo spragos reiškia, kad privatus verslas atliekų srityje bent jau dešimčiai metų yra išstumiamas iš šio regiono. Na, o per tuos dešimt metų, jei tokiu principu bus užtikrinamas minėtų viešųjų paslaugų teikimas ir kitose savivaldybėse, gali lemti, jog privataus verslo atitinkamuose sektoriuose nebeliks. Ir tuomet, jei gyventojų netenkins esama situacija, rinkoje kitos alternatyvos paprasčiausiai nebebus. Tad Lietuvos mastu pakaks keliolikos tokių ilgalaikių vidaus sandorių, kad tam tikruose veiklos sektoriuose sunaikintume laisvąją rinką, kurią kūrėme dešimtmečius“, – sako D. Lileikienė.

Advokatė pabrėžia, kad dešimtmečio trukmės sutartys šiuo atveju labai akivaizdžiai rodo savivaldybių siekį tapti nepajudinamais galios centrais. Pasak jos, viešojo pirkimo būdu įsigyjant atliekų tvarkymo, keleivių vežimo ir pan. paslaugas paprastai numatomas ne ilgesnis nei 5 metų laikotarpis.

Pakibęs ne tik dėl Panevėžio miesto savivaldybės sandorio teisėtumo klausimas

Pasak D. Lileikienės, Panevėžio miesto savivaldybės sudarytas vidaus sandoris dėl atliekų tvarkymo, kol kas, matyt, labiausiai išgarsėjo, nes dėl jo bylinėjamasi teisme. Deja, jos žiniomis, tai nėra toks vienintelis ydingas šiuo metu savivaldybių sudarytas sandoris dėl viešųjų paslaugų.

Kitaip tariant, jei Konstitucinis Teismas pasisakys, kad įstatymo pakeitimas, kurio pagrindu savivaldybės šiai dienai sudaro vidaus sandorius, prieštarauja Konstitucijai ir todėl yra neteisėtas, tuomet visi tuo pagrindu sudaryti sandoriai taps neteisėtais ir turės būti nutraukiami.

„Situacija teisiniu požiūriu gana rimta, nes Konstitucinis Teismas paprastai nepriima prašymų, jei jo argumentuose neįžvelgia problemos. Todėl šiuo atveju savivaldybių skuba sudaryti vidaus sandorius būtų itin neatsakinga. Labai tikėtina, kad galiausiai gali tekti atšaukti sudarytus sandorius ir skelbti viešuosius pirkimus. Tuo tarpu savivaldybės įmonėms gali tekti spręsti klausimą, ką daryti su jau pasamdytais darbuotojais, įsigytu transportu ir pan. Nenuostabu, kad visa tai turi dideles finansines pasekmes, kurios galiausiai atsiguls ant tos pačios savivaldybės gyventojų pečių“, – sako „SPC legal“ partnerė. 
Statybunaujienos.lt
Savivaldybėse

nuotrauka
2021-04-09 14:41
Dauguma socialiniuose ir savivaldybės būstuose gyvenančių kauniečių iki šiol už nuomą mokėdavo, savivaldybės skaičiavimu, neadekvačiai mažas sumas. Kadangi nuomos kaina buvo perskaičiuojama retai, ji neatitiko šiandieninės rinkos realijų, o už šią paslaugą surenkamos lėšos vargiai padengdavo patiria...
nuotrauka
2021-04-09 07:40
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyrius paskelbė sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos ieškinį dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų (preliminariųjų nuostolių), rekonstruojant Naujosios Akmenės miesto centrinę aikštę, atlyginimo priteisimo...
nuotrauka
2021-04-08 15:58
Jau šių metų pradžioje buvo pradėti pirmieji Juodkrantės gelbėjimo stoties rekonstrukcijos darbai. Sutartyje su rangovu, kurią praėjusių metų gruodžio 22 d. sudarė UAB „Neringos komunalininkas“ su UAB „Svalex“, numatyta kapitalinė pastato pertvarka.
nuotrauka
2021-04-08 11:12
Kauniečių pamėgtame Nemuno ir Neries Santakos parke po užsitęsusios pauzės atnaujinti rekonstrukcijos darbai. Dar kovo mėnesį rangovai ėmėsi itin prastos būklės Senosios prieplaukos, vadinamojo Daugirdo amfiteatro, toliau veiksmas įsibėgėja popiežiaus Jono Pauliaus II kalnelio prieigose. Visus darbu...
nuotrauka
2021-04-08 09:40
Susisiekimo ministerijos siūlymu Vyriausybė paskirstė Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo rezervą – 19,3 mln. eurų. Ministerijai planuojant kitais metais taikyti naują KPPP finansavimo modelį, šiemet siekiama padėti savivaldybėms baigti pradėtus darbus, todėl daugiausia rezervo ...
nuotrauka
2021-04-07 14:57
Klaipėdos miesto savivaldybė rengia uostamiesčio 2021–2030 metų strateginį plėtros planą. Dokumente pateikiama miesto aplinkos ir išteklių analizė, miesto vizija ir jos vertinimo kriterijai, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonių planas.
nuotrauka
2021-04-07 13:36
Bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija" tęsia praėjusį rudenį paskelbtą viešąjį pirkimą kairiajai Neries krantinės pusei sutvarkyti. Atnaujinti dėl tiekėjo ieškinio sustabdytas pirkimo procedūras leido palankus Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas.
nuotrauka
2021-04-06 19:17
Tik trumpesnio kelio į autobusų stotį ir nemokamų vietų automobiliams ieškantiems vilniečiams žinomą teritoriją tarp V. Šopeno, Šv. Stepono ir Sodų gatvių ruošiamasi paversti bendruomenės sodu.
nuotrauka
2021-04-01 08:27
Vilniaus miesto taryba pritarė valčių elingo vystymo koncepcijai, kurią bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija" pasiūlė Neries krantinėje, T. Kosciuškos gatvėje, esančio statinio tvarkybai. Parengtas pramoginio irklavimo ir maitinimo paslaugų vietos projektas greit bus pristatytas visuomenei, o sulauk...
nuotrauka
2021-03-31 14:45
Sparčiai augančiose Užliedžių, Vijūkų, Romainių, Romainių Kaimelės ir Giraitės gyvenvietėse Kauno rajone gyvena maždaug 20-25 tūkst. žmonių, todėl šios teritorijos galėtų sudaryti naują parapiją.
nuotrauka
2021-03-31 14:42
Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas savivaldybėms perduos 126 gyvenamosios paskirties ir kitų nekilnojamojo turto objektų.
nuotrauka
2021-03-31 14:33
Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė miesto autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele projekto įgyvendinimui.
nuotrauka
2021-03-31 14:16
Vilniaus miesto taryba šiandien, kovo 31 d., priėmė svarstymui komitetuose siūlymą papildyti ir patikslinti sąrašą objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus.
nuotrauka
2021-03-31 13:43
Sapiegų parko atnaujinimo planai atidedami – vienintelį architektūriniam parko ir jo prieigų tvarkybos konkursui pateiktą darbą konkurso įgyvendintojo, „Vilniaus vystymo kompanijos", viešųjų pirkimų komisija šiandien, kovo 31 d., atmetė dėl pasiūlytos kainos – ji (447 700,00 Eur) viršija projektui s...
nuotrauka
2021-03-31 10:30
Vilniaus miesto savivaldybė šį pavasarį imsis stadiono Kaukysos gatvėje atnaujinimo darbų. Aplinkinėse gatvėse sparčiai kylant daugiabučiams, nuspręsta naujame mikrorajone pasirūpinti gyventojams viešai prieinama, kokybiška sporto infrastruktūra, tad sostinės savivaldybė paskelbė viešąjį pirkimą rei...
nuotrauka
2021-03-30 17:50
Vilniaus savivaldybė skelbia, kad dėl didelių sniego sankaupų sausio pabaigoje subliuškęs Pilaitės futbolo maniežą dengęs pripučiamas kupolas netrukus bus perduotas gamintojui, kuris atliks membranos defektaciją. Šiuos darbus apmokės maniežą apdraudusi draudimo kompanija „Gjensidige".
nuotrauka
2021-03-29 08:28
Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė sutartį dėl dar 9 Tauralaukio kvartalinių gatvių ar jų ruožų rekonstravimo. Didžiąją dalį darbų numatoma atlikti per šiuos ir ateinančius metus.
nuotrauka
2021-03-27 08:10
Įgyvendinant darnaus judumo priemones, Neringoje buvo sutvarkytas palei pajūrio apsauginį kopagūbrį einantis pėsčiųjų ir dviračių takas. Esant tinkamoms oro sąlygoms, gyventojai ir svečiai jau gali mėgautis jo privalumais. Buvo atnaujinta asfalto danga, įgyvendintos eismo saugumo priemonės, be to, d...
nuotrauka
2021-03-26 11:55
Nuo 1959 m. veikianti Kauno hidroelektrinė (KHE) iki šių dienų išlikusi pagrindine kliūtimi nenutrūkstamam laivybos maršrutui ir žuvų migracijai. Daugiau kaip 20 metrų aukščio užtvanka Lietuvos upių tėvu vadinamą Nemuną tarsi dalija pusiau. Kauno miesto vadovai inicijuoja šios senos klaidos atitaisy...
nuotrauka
2021-03-26 10:37
Sparčiai augantis Vilnius išsiskiria didžiausiu mokinių skaičiumi (64 tūkst.) ir toliau augs – savivaldybės atlikta analizė parodė, kad iki 2025 m. mokinių daugės maždaug 14 tūkst., t. y. sieks mažiausiai 78 tūkst. Kitą savaitę miesto Taryba spręs, ar per artimiausius keletą metų Vilniuje atidaryti ...

Statybunaujienos.lt » Savivaldybėse