2022 gegužės 23 d. pirmadienis, 14:30
Reklama  |  facebook

LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius J. Gricius: „Su įmonėmis negalime bičiuliautis, bet turime tapti partneriais, kuriems svarbiausia – išsaugoti gyvybes“

2018-10-15 07:30
„Man labai svarbu pasakyti aiškią žinią – kiekvienas, išėjęs į darbą, privalo sugrįžti namo sveikas. Nulinės tolerancijos žūtims darbe metodas atėjo iš Skandinavijos ir jis privalo būti mūsų visų tikslas, kelrodė žvaigždė, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius. – Darbdavys, darbuotojas ir valstybė turi veikti išvien. Žmonių praradimai neturi kainos – ji visada yra per didelė.“
nuotrauka
Asociatyvi portalo Statybunaujienos.lt archyvo nuotr.


Minimos įmonės
VDI (Valstybinė darbo inspekcija),

Valstybinę darbo inspekciją (VDI) ir Lietuvos statybininkų asociaciją (LSA) sieja ilgametė partnerystė. Kokias šios bendrystės vertes galėtumėte įvardinti iš VDI pusės?

Labiausiai aktuali bendradarbiavimo kryptis – nelaimingų atsitikimų, darbų saugos ir sveikatos pažeidimų mažinimas bei prevencija. Tai yra esminės kryptys, nes statyba yra pavojingų darbų sąraše. Mums su LSA svarbu nuolat ieškoti sąlyčio taškų ir rasti juos, minimizuojant rizikas. 

Nuotraukoje kairėje – Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius

Ilgalaikis LSA ir VDI bendradarbiavimas džiugina, mes tikime perspektyva, nes LSA vertiname kaip skaidraus, viešo ir atsakingo verslo įmonių asociaciją. Bendrystė su LSA padeda gerinti situaciją darbų saugos srityje – tai gero bendradarbiavimo pavyzdys. Džiugina prezidento Daliaus Gedvilo iniciatyvumas, veiklumas, organizuotumas, sistemiškas požiūris į visų statybos sektoriaus reikalų tvarkymą. Tradiciniai susitikimai, diskusijos naudingi abiem pusėms.

Vienas iš ryškesnių VDI ir LSA bendradarbiavimo įvykių pastaraisiais metais – kartu su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) pasirašytas bendras memorandumas. Kuo naudingas šis dokumentas?

Tai gera žinia, kad einame tikslingai ir kryptingai, optimizuodami verslo aplinką, mažindami šešėlį, gerindami darbų saugos situaciją statybose, keisdami disbalansą konkurencijoje.

Kalbėdami apie sąžiningai veikiantį verslą, negalime nematyti ir šešėlio, todėl svarbu pasakyti, kad iškreipti santykiai, nesąžininga konkurencija yra tos sritys, prieš kurias kovojant visos priemonės geros ir veiksmingos. Memorandumas yra orientuotas į perspektyvą – tai deklaracija, kurioje darbo santykiams, mokesčių politikai ir šešėliui mažinti svarbios institucijos siunčia žinią, kad, gerindami verslo aplinką, mes nenukrypsime nuo priimtų sprendimų, veiksime kartu. 

Kas būdinga, saugaus darbo kultūros požiūriu, pažangioms statybos įmonėms? Kokių teigiamų pokyčių apskritai pastebima pastaraisiais metais statybos įmonėse?

Džiaugiamės, kad daugelio įmonių vadovai noriai bendradarbiauja su Darbo inspekcija. Taip formuojasi aukštesnė bendro darbo kokybė, mezgasi puikūs kontaktai, matome sėkmės istorijų, gerų pavyzdžių, o saugus darbas tokiose įmonėse yra sudėtinė, neatsiejama darbo kultūros dalis. Saugaus darbo požiūriu, pažangioms įmonėms ne tas pat, kokiomis sąlygomis dirba jų žmonės – tokios įmonės naudoja visas priemones, kad darbuotojai saugiai dirbtų. 

Darbų saugos užtikrinimas yra sudėtinga darbo sritis. Kadangi darbas statybose visada yra pavojingas, nuolat turi būti vertinama profesinė rizika, kasdien turi būti atsakingai žiūrima į kiekvieną darbuotoją, net ir kontroliuojant kiekvieną, kad būtų dirbama saugiai. Nereti atvejai, kai darbuotojai, dargi aprūpinti moderniomis, efektyviomis apsaugos priemonėmis, jų nenaudoja, elgiasi neatsakingai, pažeidžia privalomus vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Kas trečia nelaimė įvyksta kaip tik dėl šios priežasties. Nevalia toleruoti neatsakingo pačių darbuotojų elgesio. Situaciją galima ir reikia gerinti mokant darbuotojus, skiriant jiems mentorius, globojant visus, ypač tuos žmones, kurie pradeda karjerą darbo rinkoje. Net apie 40 proc. nelaimių įvyksta pirmaisiais metais ar net pirmaisiais darbo mėnesiais.

Mums, kaip Darbo inspekcijai, svarbu bendradarbiauti su visomis įmonėmis, ypač tomis, kurios veikia regionuose, privalu domėtis įmonių interesais saugaus darbo srityje, todėl organizuojame įvairių renginių, skirtų darbų saugos klausimams spręsti, patys dalyvaujame partnerių surengtuose šios sferos renginiuose. Aktyviai bendradarbiaudami, mes norime padėti išvengti nelaimių. Mūsų tikslas – pateikti ekspertinę nuomonę, aktyviai reikšti poziciją diegiant saugaus darbo kultūrą.

Mes turime veikti taip, kaip veikia pažangiausios užsienio šalys – kito kelio nėra. Bet reikia įvertinti atsilikimo metus, kai negalėjome ar neskyrėme pakankamo dėmesio, kai veikė komandinis administracinis metodas: dirbk bet kokiomis sąlygomis, svarbiausia – rezultatas. Tai vakarykštės dienos požiūris.

  • Pagrindinė nuostata bet kokioje statybos aplinkoje – nesvarbu, ar tai būtų bankas, ar IT sektorius, ar kokia kita statyba – privalo būti orus darbas. Turi būti gerbiamas žmogus, kuris kuria produktą, gamina; būtina sudaryti tokias sąlygas, kad žmogus statybų darbe nepatirtų psichologinio diskomforto, streso, įvairių baimių. Statybininkas neturi baimintis atsisakyti dirbti nesaugiomis sąlygomis, – jis turi būgštauti dėl šių nesaugių sąlygų ir bijoti negrįžti namo. 
Šalys, kurios rūpinasi oriu darbu, neturi tokių problemų, neturi tiek skundų, nelaimių, kiek mes. Mūsų rodikliai – nelaimių, sunkių nelaimingų ir mirtinų atsitikimų darbe – yra per dideli. Šioje srityje turime dar daug ką nuveikti. O mūsų partnerė LSA čia yra labai inovatyvi, perspektyvi, moderni organizacija, turinti ir generuojanti daug šios srities pasiūlymų, kuriems mes pritariame.

Mūsų institucijos pasikeitimai taip pat neišvengiami. Su įmonėmis mes negalime bičiuliautis, bet turime tapti partneriais, kurių santykiai paremti svarbiausiu siekiu – kartu saugoti gyvybes.

Statybų sektorius statybvietėse tiesiogiai bendrauja su VDI inspektoriais. Kokius Jūs, kaip VDI vadovas, inspektoriams keliate uždavinius? Kokią inspektorių veiklą Jūs laikote efektyviausia, sėkmingiausia?

Manau, kad svarbiausias inspektoriaus uždavinys – gerbiant verslo ir darbuotojų interesus, sukurti tokią šių interesų sąveiką, kuri saugotų gyvybes. Taip pat svarbu, kad konkretaus inspektavimo metu būtų eliminuoti visi aptikti darbo teisės, darbų saugos reikalavimų pažeidimai. Tačiau inspektorius turi veikti nepamiršdamas žmogiškumo, tolerancijos. Tai yra svarbiausi dalykai, kuriuos teigiame, kurių mokome ir į kuriuos orientuojame savo inspektorius.

Mes – ne baudėjai, mes – patarėjai, mes suteikiame pagalbą. Tad darbo inspektoriaus ir darbdavio, darbų vadovo susitikimai turi būti racionalūs. Jų metu darbdavys, jo atstovai turi įsiklausyti į nešališką požiūrį, į ekspertą, kuris atkreipia dėmesį į negeroves, pažeidimus, dėl kasdienės rutinos pačios įmonės darbuotojų dažnokai pražiūrimus.

Darbo inspekcija jau keletą metų orientuota suteikti paslaugą, konsultaciją, patarimą. Tačiau vis dėlto mes esame kontrolės įstaiga: jei mūsų teisėtų reikalavimų neklausoma, nepaisoma patarimų, įjungiame valstybės prievartą – tačiau to imamės kraštutiniu atveju. Žmogui eiti į darbą turi būti gera – dėl tokios savijautos laimi ir darbdavys, ir darbuotojas, ir valstybė.

  • Mes įgyvendiname dviejų žingsnių politiką. Pirmasis – patarimas ir rekomendacija, konkreti pagalba, o antrasis – agresyvios, atgrasančios poveikio priemonės. 
  • Pritarčiau dar vienam memorandumui, kurio esmė būtų – nulis žūčių darbe. Tai svarbu, to mes ir siekiame.
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-05-23 13:53
Reaguodama į Rusijos invazijos į Ukrainą sukeltus pasaulinės energijos rinkos sutrikimus, Europos Komisija pristatė planą RePowerEU, kuriame numato priemones, kaip pertvarkyti Europos energetikos sistemą, kad ji nebebūtų priklausoma nuo Rusijos iškastinio kuro, kuris naudojamas kaip ekonominis ir po...
nuotrauka
2022-05-23 10:48
Europos investicijų bankas (EIB) suteikė bendrovei „Teltonika IoT Group“ 50 mln. eurų paskolą, kad ji paspartintų mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veiklą belaidžių tinklų ir ryšių technologijų srityje. Be to, iš šių lėšų bus plečiamos ir atnaujinamos bendrovės gamybinės patalpos, kurios, kitai...
nuotrauka
2022-05-23 07:20
Šiaulių profesinio rengimo centro (Šiaulių PRC) Statybos skyriaus vedėja Jūratė Baltramaitytė cituoja Arthur Asho, kuris sako, kad „sėkmė yra ilga kelionė, o ne galutinis tikslas“. Todėl Statybos skyrius ne tik ieško efektyviausių mokymo ir mokymosi formų, būdų, bet ir kuria aplinką, kuri skatintų m...
nuotrauka
2022-05-23 06:01
Kyjivo priemiestį Borodianką vakar pasiekė pirmoji Vilniaus siunta su 6 tonomis stiklo paketų ir lakštų langams įstiklinti – juos per tris savaites, mero Remigijaus Šimašiaus pakviesti, sudovanojo gyventojai ir įmonės.
nuotrauka
2022-05-20 14:55
Panevėžio apygardos prokuratūra apgynė viešąjį interesą – patenkinus Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės apeliacinį skundą civilinėje byloje, valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) turto pardavimo aukcionas ir su juo susiję sandoriai pripažinti negaliojančiais. Pritaikiu...
nuotrauka
2022-05-20 11:57
Lietuvos nacionalinis muziejus gegužės 19 d. pasirašė Gedimino kalno galutinio sutvarkymo darbų projektavimo paslaugų sutartį su metų pradžioje paskelbto atviro tarptautinio viešojo pirkimo laimėtoja UAB „Maspro“. Šis Lietuvos nacionalinio muziejaus žingsnis išjudino teismo procesuose įstrigusį kaln...
nuotrauka
2022-05-20 09:33
Sparčiai augančios žaliavų kainos neaplenkė ir vėjo energetikos sektoriaus – dėl brangstančių metalų, kurie sudaro net 90 proc. vėjo jėgainių turbinų, kyla ir pačių jėgainių kainos. Tačiau tai ne vienintelis iššūkis, su kuriuo susiduria vėjo elektrinių parkų vystytojai – dėl tiekimo sutrikimų nauji ...
nuotrauka
2022-05-20 09:17
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbė viešąjį pirkimą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai („Via Baltica“) ruožo nuo 72,50 km iki 79 km rekonstravimo darbams. Planuojama, kad sėkmingai atlikus viešųjų pirkimų procedūras, sutartis su rangovu būtų sudaryta šių metų III ketvirt...
nuotrauka
2022-05-20 07:38
Konferencijoje „Skaitmeninė statyba 2022. Vilnius“ paskelbti geriausi Lietuvos BIM projektai. Geriausiu BIM projektu užsienyje pripažintas „Science Park Towers“ Švedijoje, kurį įgyvendino „INHUS Engineering“, „Peikko Lietuva“ ir „Staticus“.
nuotrauka
2022-05-19 12:30
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) tapus Inovacijų agentūros dalimi, į naująją struktūrą jau perkelta dalis verslo inovacijas skatinančių paslaugų. Inovacijų agentūroje nuo šiol veikia „Smart InoTech pramonei“, „InterInoLT“ ir „TechHub“ projektai, agentūra yra atsakinga už veiklas, s...
nuotrauka
2022-05-19 06:39
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) jau pateikė pirmuosius pasiūlymus rangovams, kurie kreipėsi dėl sudarytų sutarčių kainų perskaičiavimo.
nuotrauka
2022-05-18 16:35
Įsigalioja išimtys, numatančios, kad iki 2023 m. sausio 1 d. neturintis darniųjų techninių specifikacijų dviejų rūšių armatūrinis plienas – suvirinamasis ir iš anksto įtempiamas – gali būti tiekiami Lietuvos rinkai jų nesertifikuojant Lietuvos sertifikavimo įstaigoje. Tačiau šie produktai turi būti ...
nuotrauka
2022-05-18 09:48
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pastebi, kad nemažėja pažeidimų informuojant apie įdarbintus užsieniečius, todėl dar kartą informuoja, kad darbdavys arba įmonė, į kurią užsienietis atsiunčiamas dirbti, informaciją apie komandiruotą arba įdarbinamą užsienietį teikia VDI ir Užimtumo tarnybai per Val...
nuotrauka
2022-05-18 08:51
Po pateikimo Seimas pritarė Aplinkos ministerijos parengtam įstatymų pakeitimų paketui, kuris leis pradėti valstybinės žemės valdymo ir naudojimo reformą. Jos tikslas – atskirti sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo kontrolės funkcijas, taip sukuriant aiškų ir skaidrų valstybinės žemės valdymo ir naudo...
nuotrauka
2022-05-17 15:32
Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ kviečia Lietuvos mokslo ir verslo bendruomenes susipažinti su pirmąja Baltijos šalyse prie perdavimo tinklo prijungta 1 MW galios ir 1 MWh talpos baterija ir ją išmėginti.
nuotrauka
2022-05-17 15:28
Patirtis karantino metu parodė, kad savivaldybių tarybos, kitos valstybinės institucijos sėkmingai perkėlė susirinkimus į internetinę erdvę, suteikdamos daugiau patogumo, taupydamos laiką ir kitus resursus. Todėl siūloma įtvirtinti, kad ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos galėtų visuo...
nuotrauka
2022-05-17 13:57
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, bendra iš viso įšaldytų piniginių lėšų suma šią savaitę sudaro daugiau nei 51,193 mln. eurų, 12,088 mln. JAV dolerių ir per 285 tūkst. Rusijo...
nuotrauka
2022-05-17 10:30
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė baigė ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje buvęs granito ir cemento tiekimo tarpininko paslaugas teikusios uostamiesčio bendrovės direktorius kaltinamas turto iššvaistymu ir skolininko nesąžiningumu.
nuotrauka
2022-05-17 08:59
Visuose ūkio sektoriuose išaugęs kvalifikuotų darbuotojų poreikis dar labiau išryškino darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimus, praneša Užimtumo tarnyba. 27,2 proc. laisvų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbininkams ir amatininkams, tuo tarpu tokio darbo ieškančių asmenų pirmąjį ketvirtį ...
nuotrauka
2022-05-16 17:32
Aplinkos ministerija siūlo atsisakyti privalomų projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų planuojant vieno buto namų, pagalbinių ūkio paskirties pastatų, šiltnamių statybą ir atliekant visų neypatingųjų pastatų rekonstrukciją. Tai leis proporcingai paskirstyti atsakomybę statybos dal...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Lietaus nuotekų valdymo sistema: kaip išvengti vandens taršos, didesnių mokesčių ir panaudoti lietaus vandenį

Tinkamas lietaus nuotekų srautų suvaldymas lietaus vandens kaupimosi vietose gali užkirsti kelią potvyniams. Universali Pipelife lietaus nuotekų valdymo sistema „Raineo“ – tai galimybė ne ti...